daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of ThailandGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 18th, 2013, 04:28 PM   #1361
Augustines
GEAR DINDANG #47
 
Augustines's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Nakhon Phanom, Khon Kaen
Posts: 1,709
Likes (Received): 162

__________________
....... พระธาตุพนมค่าล้ำ .......
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

tigernkp, udomsap liked this post
Augustines no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
Old March 18th, 2013, 04:32 PM   #1362
Augustines
GEAR DINDANG #47
 
Augustines's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Nakhon Phanom, Khon Kaen
Posts: 1,709
Likes (Received): 162ไทยสุขอันดับ52ของโลก'นครพนม'แชมป์
20 มีนาคม วันความสุขสากล สหประชาชาติเผยประเทศไทย มีความสุขอยู่ในลำดับ 52 ของโลก
ในอาเซียนเป็นลำดับ 3 รองจากสิงคโปร์-มาเลเซีย แต่มีอารมณ์ดีเป็นลำดับที่ 8 ของโลก


คมชัดลึกออนไลน์วันที่ 18-03-2556

18 มี.ค.56 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวในการเสวนาวิชาการและแถลงข่าว เรื่อง “ความสุขคนไทย:เราจะทำอะไรกันได้บ้าง” ว่า เมื่อปี 2555 องค์การสหประชาชาติ หรือ UN ประกาศให้วันที่ 20 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันความสุขสากล(The International Day of Happiness) ในปี 2556 จึงเป็นการจัดวันความสุขสากลครั้งแรก ซึ่งรายงานว่าด้วยความสุขโลกของสหประชาชาติ ได้สำรวจระดับความสุขใน 156 ประเทศทั่วโลก ระบุว่า ความร่ำรวยเป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งของความสุขเท่านั้น ยังมีปัจจัยสำคัญอื่นๆ ประกอบรวมกันที่ทำให้คนเรามีความสุข เช่น เสรีภาพทางการเมือง ความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคม การไม่มีคอร์รัปชั่น ส่วนความสุขในระดับบุคคล การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคงในอาชีพการงานและครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญของการมีความสุข

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า สหประชาชาติระบุว่าประเทศไทยมีความสุขอยู่ในลำดับที่ 52 ของโลก เป็นอันดับที่ 3 ในอาเซียนรองจากสิงคโปร์ อยู่ที่ลำดับ 33 และมาเลเซียอยู่ที่ 51 แต่มีระดับความมีอารมณ์ดีเป็นลำดับที่ 8 ของโลก และมีระดับการมีอารมณ์เสียน้อยเป็นลำดับที่ 14 สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีพ้ฯบานทางจิตใจที่เป็นสุข แต่ยังจำเป็นต้องพัฒนาประเทศเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี ตามปัจจัยความสุขที่สำคัญของทุกประเทศทั่วโลก ได้แก่ รายได้ การมีงานทำ ความสัมพันธ์ที่ดีและความไว้วางใจกันในชุมชน การมีค่านิยมที่เอื้อต่อความสุขและศาสนา สุขภาพกาย สุขภาพจิต ความสัมพันธ์ในครอบครัว การศึกษาและความเท่าเทียมทางเพศและสังคม

"ครอบครัวที่มีเวลาให้กันอย่างเพียงพอ การมีสุขภาพดี ออกกำลังกายประจำ ปฏิบัติตามหลักคำสอนทางศาสนา การทำสามาธิ การมีรายได้ดี การงานมั่นคง ไม่มีหนี้สินนอกระบบ เกษตรกรมีที่ดินทำกิน เป็นปัจจัยความสุขสำหรับคนไทย ส่วนผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต คือ ผู้มีโรคประจำตัว ครอบครัวหย่าร้าง หรือมีสมาชิกเสพยาเสพติด ติดสุรา ผู้พิการ แรงงานรับจ้างรายวัน เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลช่วยเหลือจากชุมชนและสังคม ดังนั้น การเลือกทำกิจกรรมความสุขด้วยวิธีง่ายๆ เช่น ออกกำลังกาย ฝึกการหายใจ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ให้เวลาอยู่ด้วยกันในครอบครัว โดยไม่ก้มหน้ามองแต่โทรศัพท์มือถือ หรือมองจอทีวี ไม่ปล่อยให้เทคโนโลยีมาทำให้ความสัมพันธ์ภายในครอบครัวอ่อนแอลง"นพ.วชิระ กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวต่ออีกว่า แนวโน้มความสุขคนไทยที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง คือ การที่ประเทศไทยจะมีผู้สูงอายุในสัดส่วนที่สูงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการวิจัย พบว่า ความสุขของผู้สูงอายุเกี่ยวข้องกับปัจจัยสำคัญของชีวิต ได้แก่ การมีรายได้หรือเงินทองสำหรับจับจ่ายใช้สอย การมีสุขภาพดี มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนที่ดี รู้สึกมีคุณค่า ตลอดจน ได้เข้าถึงธรรมะ ผู้ที่ยังอยู่ในวัยทำงาน จึงควรจัดเตรียมต้นทุนด้านสุขภาพ การเงิน สายสัมพันธ์ในครอบครัวให้ดี เนื่องจากจะมีผลต่อความสุขในระยะยาวของชีวิต และหากมีผู้สูงอายุในบ้าน ควรเปิดโอกาสให้ท่านได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่จะสร้างสายสัมพันธ์และความรู้สึกมีคุณค่า นอกจากนี้ การศึกษาและปฏิบัติธรรมนับเป็นปัจจัยความสุขสำคัญของผู้สูงอายุที่ควรเข้าถึงตั้งแต่ในวัยทำงานด้วยเช่นกัน ซึ่งกรมสุขภาพจิตได้สนับสนุนชมรมผู้สูงอายุที่มีอยู่ทั่วประเทศ ให้มีกิจกรรมความสุขและปรับพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเติมความสุขให้กับประชากรกลุ่มสำคัญนี้

น.ส.รัจนา เนตรแสงทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวว่า จากการสำรวจข้อมูลความสุขของคนไทยต่อเนื่อง 5 ปี พบว่า แนวโน้มคนไทยมีระดับความสุขเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆและต่อเนื่อง โดยจากคะแนนเต็ม 45 คะแนน ในปี 2551มี 31.8 คะแนน ปี 2552 ได้ 33 คะแนน ปี 2553 ได้ 33.3 คะแนน ปี 2554 ได้ 32 คะแนน สำหรับปี 2555 พบว่า คะแนนความสุขของคนไทยเพิ่มขึ้นเป็น 33.59 คะแนน โดยจังหวัดที่มีความสุขมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จ.นครพนม 36.70 ,จ.พิจิตร 36.39 จ.ตรัง 36.15 จ.ชัยภูมิ 35.92 จ.กระบี่ 35.79 ส่วนจังหวัดที่มีความสุขน้อยที่สุด 5 อันดับ คือ จ.สมุทรสงคราม 26.92 จ.สมุทรปราการ 29.81 จ.สระแก้ว 30.12 จ.ภูเก็ต 30.76 จ.หนองคายและจ.กาญจนบุรี 31.34 ส่วนกรุงเทพมหานครอยู่ที่ 65 ได้ 32.15 คะแนน

"จังหวัดนครพนมมีรายได้ระดับปานกลางแต่มีความมั่นคงด้านครอบครัวสูง ส่วนจังหวัดที่มีความสุขอยู่ในลำดับท้ายๆ เป็นจังหวัดที่มีการย้ายถิ่นเพื่อการทำงานมากทำให้สุขภาพจิตต่ำกว่าจังหวัดอื่น แต่หากเป็นการย้ายถิ่นเพื่อการศึกษาจะมีสุขภาพจิตที่ดีมาก เพราะรู้สึกมีความหวัง มีอนาคตที่ดีขึ้น ส่วนกทม.อาจเป็นเพราะความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้น รวมถึง การมเวลาอยู่กับครอบครัวไม่เพียงพอก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตได้มาก "น.ส.รัจนา กล่าว

ด้านดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) กล่าวว่า เวลาเป็นปัญหาสำคัญของคนกรุงเทพฯที่ทำให้ความสุขลดลง แม้จะมีการงานมั่นคง มีรายได้ดี แต่ผู้ที่มีปัญหาในเรื่องการจัดสรรเวลาจะกระทบต่อความสุขและสุขภาพจิตอย่างมาก นอกจากนี้ ควรเตรียมความพร้อมเรื่องหลักประกันและความมั่นคงในการดำเนินชีวิต รวมถึง ทำให้มีกิจกรรมในชุมชนและสังคม ทำให้คนมีความสุขจากการใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกัน จะช่วยเพิ่มความสุขได้
__________________
....... พระธาตุพนมค่าล้ำ .......
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

Aeaw0710 liked this post
Augustines no está en línea   Reply With Quote
Old March 19th, 2013, 05:24 AM   #1363
udomsap
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Posts: 113
Likes (Received): 44

นคร แห่งความสุข
__________________

TP Renu Nakhon, Augustines, tigernkp liked this post
udomsap no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 01:36 AM   #1364
udomsap
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Posts: 113
Likes (Received): 44หาดสวยๆที่ธาตุพนม

เย็นๆสบายๆคลายร้อน

น่าเที่ยวมากครับช่วงร้อนๆแบบนี้ ไปมาเมื่อวานครับ
udomsap no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 01:42 AM   #1365
udomsap
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Posts: 113
Likes (Received): 44

แถมๆครับ. บรรยากาศความสนุกกับเครื่องเล่นที่มีให้บริการ


udomsap no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 09:36 AM   #1366
tigernkp
นครพนม จงเจริญ
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 430
Likes (Received): 75

N K P ตำบล พนอม
tigernkp no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 09:38 AM   #1367
tigernkp
นครพนม จงเจริญ
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 430
Likes (Received): 75

"ชัชชาติ"เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท 19 มี.ค.นี้ บอก "อย่าห่วงโกงจนไม่กล้าลงทุน"


นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ งบ 2 ล้านล้าน ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐร่วมเอกชนและภูมิภาค ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า ไทยจำเป็นต้องเร่งลงทุนเพื่อยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้เพิ่มขึ้น เพราะโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของไทยเป็นรองมาเลเซีย ฮ่องกงและเกาหลีใต้ โดยจะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้าน ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 19 มี.ค.2556 ซึ่งคาดว่าการพิจารณาใน ครม.จะไม่มีปัญหาแต่ก็ต้องอธิบายให้รัฐมนตรีทุกคนรับทราบเกี่ยวกับความจำเป็นในการลงทุน และในการพิจารณาจะเสนอเป็นยุทธศาสตร์การลงทุน โดยรายละเอียดของงบประมาณมีรายละเอียดมากอาจจะยังไม่ได้เสนอกับที่ประชุม ครม. แต่จะเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมรัฐสภา

ในการลงทุนทั้งหมด 2 ล้านล้านบาทจะแบ่งเป็นการลงทุนในระบบราง 78 % ถนน 19 % การขนส่งทางน้ำ 2 % และลงทุนในโครงสร้างด้านศุลกากร 1 % และทยอยลงทุนในเวลา 7 ปี โดยคาดว่าการลงทุนสูงสุดจะอยู่ในปี 2557-2559 ซึ่งหลังการลงทุนเพิ่มประสิทธิภาพการการขนส่งแล้วจะทำให้ต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศลดลง 2% จาก 15.2% เหลือ 13.2% และการลงทุนตลอด 7 ปี จะช่วยให้เห็นการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 1 % และเป็นถ้าปีใดที่มีการลงทุนสูงขึ้น 2 % ได้ และเชื่อว่าการลงทุนจะไม่ส่งผลกระทบต่อการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและเงินเฟ้อ

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาใความกังวลเกี่ยวกับการการโกงงบลงทุนก้อนนี้ เพราะกระทรวงคมนาคมมีชื่อเสียงเรื่องนี้ไม่ดี แต่ไม่อยากให้กลัวการทุจริตจนไม่กล้าตัดสินใจลงทุน โดยถ้าดูแลเรื่องของราคากลางและคุณภาพของงานอย่างใกล้ชิดจะป้องกันปัญหาได้ และจะร่วมมือกับภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชั่นในการติดตามตรวจสอบ

นายชัชชาติ กล่าวว่า ผู้ประกอบการจะต้องเตรียมตัวเพราะการเดินทางและขนส่งจะมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยรถไฟจะเดินได้วันละ 300 ขบวน จากปัจจุบันวันละ 90 ขบวน รวมทั้งมีการเสร้างเส้นทางใหม่ 3 สาย คือ 1.เด่นชัย-เชียงของ 2.ขอนแก่น-นครพนม 3.บ้านภาชี-นครหลวง ซึ่งเมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) จะทำให้เศรษฐกิจไทยเดินหน้าและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค โดยเฉพาะเศรษฐกิจในต่างจังหวัดจะขยายตัวเพราะการคมนาคมสะดวก และกระทรวงคมนาคมได้หารือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อวางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกัน เช่น สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 5 ที่จังหวัดบึงกาฬ
tigernkp no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 09:42 AM   #1368
tigernkp
นครพนม จงเจริญ
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 430
Likes (Received): 75

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมได้สรุปโครงการตามแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเพื่อแนบท้ายพ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาทเรียบร้อยแล้ว โดยจะนำรายละเอียดโครงการแนบท้ายลักษณะเดียวกับพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งโครงการส่วนใหญ่กว่า 82% ของวงเงินทั้งหมดใช้พัฒนาระบบราง รองลงมาเป็นการพัฒนาระบบถนน สัดส่วนประมาณ 14%

ทั้งนี้ การดำเนินงานเป็นพ.ร.บ.เงินกู้ต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภา ซึ่งจะเป็นการเปิดเผยโครงการเพื่อให้ทุกฝ่ายรวมทั้งฝ่ายค้านเข้ามาช่วยกันตรวจสอบ ไม่ใช่ดำเนินการในลักษณะของพ.ร.ก.ดังนั้นการดำเนินงานตามพ.ร.บ.เงินกู้ จึงเป็นไปตามกฎหมาย เปิดเผย ไม่มีอะไรซิกแซก ขณะเดียวกันรัฐบาล ยังจัดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่สนับสนุนแผนดังกล่าว

"ยอมรับว่า หลายโครงการเป็นโครงการของรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งบางโครงการผ่านมากว่า 10 ปี ยังไม่ได้ลงมือทำ หากฝ่ายค้านเห็นถึงประโยชน์ของโครงการเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะให้การสนับสนุนการดำเนินงานตามพ.ร.บ.เงินกู้ครั้งนี้ ซึ่งการดำเนินงานไม่ได้ทำแต่รัฐบาลชุดนี้ เพราะเป็นโครงการระยะยาวต้องทำไปอีกหลายรัฐบาล" นายชัชชาติ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า บัญชีแนบท้ายพ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่จะเสนอครม.วันที่ 19 มี.ค.นี้ เป็นการระบุวงเงินตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยยกตัวอย่างว่า จะมีโครงการใดบ้างที่อยู่ในยุทธศาสตร์นั้นๆ ส่วนรายละเอียดโครงการที่จะพัฒนาตามกรอบวงเงินจะเสนอในที่ประชุมสภาต่อไป สำหรับบัญชีท้าย พ.ร.บ.เงินกู้ดังกล่าวแบ่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศเป็น 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า วงเงิน 354,560.73 ล้านบาท

2.ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน วงเงิน 1,042,376.74 ล้านบาท และ 3.ยุทธศาสตร์พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว วงเงิน 593,801.52 ล้านบาท ส่วนวงเงินที่เหลือเป็นงบตามแผนส่งเสริม หรือสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานตามยุทธศาสตร์ทั้งหมด

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่มีต้นทุนต่ำกว่า จะมีแผนงานที่ต้องพัฒนาทั้งทางรถไฟ ทางน้ำ และการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ซึ่งจะมีการปรับปรุงโครงข่ายทางรถไฟที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นโครงข่ายการขนส่งหลักของประเทศ โดยพัฒนาทางคู่ในเส้นทางต่างๆ ได้แก่ ลพบุรี-เด่นชัย,มาบกะเบา -ชุมทางถนนจิระ, ชุมทางถนนจิระ -อุบลราชธานี, นครปฐม-หัวหิน-สุราษฎร์ธานี-ปาดังเบซาร์ และเส้นทางอื่นที่เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลัก รวมทั้งจะปรับปรุงโครงสร้างที่จำเป็นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเดินรถ

ขณะเดียวกัน ต้องมีแผนสนับสนุนการขนส่งสินค้าทางลำน้ำและชายฝั่ง โดยการพัฒนาท่าเรือลำน้ำและท่าเรือชายฝั่งทะเลทั้งด้านอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ให้สามารถใช้ขนส่งสินค้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเชื่อมโยงกับฐานการผลิต ส่งออก โดยการพัฒนาสถานีขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกเชื่อมเส้นทางรถไฟ และพัฒนาเส้นทางรถไฟเชื่อมโยงท่าเรือ

สำหรับยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่ศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน จะมีแผนพัฒนาประตูการค้าหลักและประตูการค้าชายแดน และพัฒนาโครงข่ายทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และแผนพัฒนาโครงข่ายเชื่อมต่อภูมิภาคโดยใช้รถไฟความเร็วสูง ได้แก่ กรุงเทพฯ-เชียงใหม่, กรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย, กรุงเทพฯ-หัวหิน-ปาดังเบซาร์ และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ฉะเชิงเทรา-พัทยา-ระยอง รวมถึงพัฒนาเส้นทางรถไฟสายใหม่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ เด่นชัย-เชียงรายและบ้านไผ่-มุกดาหาร-นครพนม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาและปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อยกระดับความคล่องตัว จะต้องพัฒนาระบบขนส่งในเขตเมือง โดยขยายโครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางราง ให้ครอบคลุมพื้นที่บริการในเขตกรุงเทพและปริมณฑลให้สามารถทำหน้าที่เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางของประชาชนเพื่อให้เกิดความสะดวกและคล่องตัวในการเดินทาง

​นอกจากนี้ ยังจะมีแผนพัฒนาระบบขนส่งเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภายในประเทศ พัฒนาและบูรณะโครงข่ายถนนเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ปริมณฑลและเมืองใหญ่ในภูมิภาค ขยายช่องจราจรและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายหลัก รวมทั้งพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงพื้นที่เกษตร อุตสาหกรรม และแหล่งท่องเที่ยว
tigernkp no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 09:47 AM   #1369
tigernkp
นครพนม จงเจริญ
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 430
Likes (Received): 75

ภาคประชาชนนครพนม ร้องสอบจังหวัดทุจริตงบสร้างสวนหย่อม 8 แสนบาท
วันที่ 2013-03-20 11:28:42 โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ - 147.42008972168
โครงการพัฒนาสวนหย่อมริมน้ำโขงเขตเทศบาลนครพนมใช้งบ 8 แสนบาท ชาวชุมชนร้องให้ตรวจสอบเพราะเชื่อว่ามีการทุจริต นครพนม - ภาคประชาชนสอบจังหวัด ใช้งบ 8 แสนบาททำสวนหย่อมริมโขง หลังชาวชุมชนร้องเรียนส่อทุจริต เผยใช้หินลูกรัง-ก้อนกรวดปลูกต้นไม้ ทำให้ไม้ดอกไม้ประดับแห้งตาย ซ้ำไม่ทำประชาพิจารณ์ก่อน

วันนี้ (20 มี.ค.) นายพุทธา ศรีคำภา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า ขณะนี้กำลังตรวจสอบโครงการสวนย่อมไม้ประดับริมฝั่งแม่น้ำโขง ริมถนนสุนทรวิจิตร เขตเทศบาลเมืองนครพนม ช่วงหน้าวัดกลาง ซึ่งเป็นโครงการของจังหวัด หลังได้รับเรื่องร้องเรียนพร้อมหลักฐานภาพถ่ายจากภาคประชาชน นำโดยนายชาญมเหศวร พงษ์พันธ์นทีธร ในนามองค์กรตรวจสอบผู้ใช้อำนาจรัฐ และแกนนำชาวบ้านจาก 3 ชุมชน มีนางปัทมนิล อรรคศรี ประธานชุมชนวัดกลาง เทศบาลเมืองนครพนม พร้อมลายเซ็นชาวบ้านกว่า 500 คน ให้ทางสำนักงานตรวจสอบโครงการดังกล่าว ซึ่งใช้งบประมาณ 8 แสนบาท แต่ต้นไม้ได้แห้งเหี่ยวตายจำนวนมาก
tigernkp no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 11:23 AM   #1370
TP Renu Nakhon
Registered User
 
Join Date: Feb 2013
Location: Nakhon Phanom
Posts: 737
Likes (Received): 230

4. ด้านสังคม
4.1 ประชากร
เทศบาลตำบลธาตุพนมมีประชากร รวมทั้งสิ้น 11,039 คน
แยกเป็น ชาย จำนวน 5,412 คน
แยกเป็น หญิง จำนวน 5,627 คน
ความหนาแน่นของประชากร 2,636 คน/ตารางกิโลเมตร
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง จำนวน 8,409 คน
แยกเป็น ชาย จำนวน 4,051 คน
แยกเป็น หญิง จำนวน 4,358 คน
จำนวนหลังคาเรือน จำนวน 3,475 หลัง
http://www.muangthatphanom.com/quality_economy.php

เป็นเมืองที่มีความหนาแน่นกว่านครพนม และ มุกดาหาร อีก
__________________

tigernkp liked this post
TP Renu Nakhon no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 03:30 PM   #1371
arbor
Arbor
 
arbor's Avatar
 
Join Date: Nov 2011
Location: Chaiyaphum
Posts: 544
Likes (Received): 46

หลังจากออกหนังสือพิมพ์แล้วล่าสุดช่อง 9 ได้นำเสนอข่าวนครพนมจังหวัดที่ประชาชนมีความสุขมากที่สุดในประเทศไทย น่าสนใจมากครับ ตามข่าวบอกประมาณว่า นครพนม มีประชากรประมาณ 7 แสนกว่าคน มีชนเผ่าประมาณ 7 เผ่าพันธ์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยมีพระธาตูพนมเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนไม่ยึดเงินเป็นที่ตั้งแต่อาศัยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย และนครพนมอากาศดีอีกด้วย

ภาพนี้ผมถ่ายจากทีวีสดๆร้อนๆครับ

[IMG]http://******************/i/6b4/LNEYB6.JPG[/IMG]
[IMG]http://******************/i/601/Ft9MDU.JPG[/IMG]
[IMG]http://******************/i/a17/lNs2Px.JPG[/IMG]
[IMG]http://******************/i/fe0/omyI8x.JPG[/IMG]
[IMG]http://******************/i/fcb/6FVrZq.JPG[/IMG]


ยินดีกับชาวนครพนมด้วยนะครับ
__________________
◥▆ ▇ █ █ WELCOME TO ▀ ▄ █ ▌ ▐
ⒸⒽⒶⒾⓎⒶⓅⒽⓊⓂ
ชัยภูมิ ภูมิใจ ภูมิหลายล้ำ ภูมิแผ่นน้ำ ภูมิพนา ภูมิผ้าไหม ภูมิแผ่นดิน ภูมิชน คนภูมิใจ ภูมิใจเถิด ภูมิใจ เมืองชัยภูมิ

tigernkp, Augustines liked this post
arbor no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 03:38 PM   #1372
lonelyboy
Registered User
 
lonelyboy's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 1,475
Likes (Received): 123

เกือบได้เป็นเขยภูไทแล้ว ถ้าไม่มีเหตุการณ์...มาสะดุด 555 สงสัยบุญไม่ถึงพระธาตุจริง ๆ ทั้ง ๆ ที่อยากไปนครพนมมาก
__________________
มักหมอลำหลาย เพราะหมอลำคือชีวิตและจิตวิญญาณของความเป็นลูกอีสาน : Kasetwisai Roi-Et Thailand
lonelyboy no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 04:30 PM   #1373
udomsap
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Posts: 113
Likes (Received): 44

udomsap no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 04:46 PM   #1374
tigernkp
นครพนม จงเจริญ
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 430
Likes (Received): 75

http://www.mcot.net/site/content?id=...e#.UUm-DBd7J2c
tigernkp no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 05:00 PM   #1375
tigernkp
นครพนม จงเจริญ
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 430
Likes (Received): 75

สรุปเป็น สำนักงานเทศบาลเมืองธาตุพนม หรือหยังครับ
tigernkp no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2013, 05:54 PM   #1376
Augustines
GEAR DINDANG #47
 
Augustines's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Nakhon Phanom, Khon Kaen
Posts: 1,709
Likes (Received): 162

ยังครับ...
__________________
....... พระธาตุพนมค่าล้ำ .......
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

tigernkp liked this post
Augustines no está en línea   Reply With Quote
Old March 21st, 2013, 06:32 AM   #1377
Augustines
GEAR DINDANG #47
 
Augustines's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Nakhon Phanom, Khon Kaen
Posts: 1,709
Likes (Received): 162รอดูรายการ ผู้หญิง ถึง ผู้หญิง กันครับ วันที่ 1 เมษานี้ ถ่ายทอดสด จากลาน พนมนาคา ริมฝั่งแม่น้ำโขงครับ
__________________
....... พระธาตุพนมค่าล้ำ .......
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
Augustines no está en línea   Reply With Quote
Old March 21st, 2013, 07:18 AM   #1378
Augustines
GEAR DINDANG #47
 
Augustines's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Nakhon Phanom, Khon Kaen
Posts: 1,709
Likes (Received): 162


กำหนดการ งานประเพณีสงกรานต์ ถนนข้าวปุ้น นครพนม มาแล้วครับ *0*
__________________
....... พระธาตุพนมค่าล้ำ .......
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง
Augustines no está en línea   Reply With Quote
Old March 21st, 2013, 11:32 AM   #1379
Augustines
GEAR DINDANG #47
 
Augustines's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Nakhon Phanom, Khon Kaen
Posts: 1,709
Likes (Received): 162

ภาพ นครพนมผ่านเลนส์
จาก เฟซบุ๊ค นครพนม เจ้าเอย ครับ

__________________
....... พระธาตุพนมค่าล้ำ .......
วัฒนธรรมหลากหลาย เรณูผู้ไท เรือไฟโสภา งามตาฝั่งโขง

anuchaya, GINGER_MINI, Aeaw0710, udomsap liked this post
Augustines no está en línea   Reply With Quote
Old March 22nd, 2013, 02:38 PM   #1380
tigernkp
นครพนม จงเจริญ
 
Join Date: Feb 2013
Posts: 430
Likes (Received): 75

Phanom
tigernkp no está en línea   Reply With Quote


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Related topics on SkyscraperCity


All times are GMT +2. The time now is 09:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

tech management by Sysprosium