daily menu » rate the banner | guess the city | one on oneforums map | privacy policy | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcjeGlobal Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 30th, 2009, 08:38 PM   #1
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,623
Likes (Received): 24

[S5] Poznań - Wrocław

1. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. OBWODNICA ZACHODNIA MIASTA POZNANIA (strona południowa) - od ZOP (S11) do węzła Wronczyn (16,1 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...ient_s5_3w.pdf

2. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. WRONCZYN - KOŚCIAN - RADOMICKO (35,0 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg:
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...tacja-stes.pdf

3. S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. RADOMICKO - LESZNO - KACZKOWO (27,0 km) Trwają prace nad uzyskaniem Decyzji Środowiskowej. Przebieg: http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...o-kaczkowo.jpg

4. S-5 POZNAŃ-WROCŁAW ODC. ODCINEK KORZEŃSKO- KACZKOWO W BUDOWIE-ukończenie XI 2012

STRONA PROJEKTU: http://www.s5-rawicz-bojanowo.pl
ZAKRES INWESTYCJI OBJĘTY PROJEKTEM

Przedmiotowy odcinek Kaczkowo – Korzeńsko jest częścią całego zadania wybudowania drogi ekspresowej S5 z poznania do Wrocławia. Początek projektowanego odcinka drogi S5 znajduje się w gminie Rydzyna, na zachód od istniejącej drogi krajowej DK5 w km około 79+449,82 (przebieg drogi po nowym terenie) a kończy w gminie Żmigród na istniejącej drodze krajowej DK5 w m. Korzeńsko, km około 108+759.

Zakres projektu obejmuje:

* Roboty drogowe w zakresie:

1. Droga ekspresowa S5 o długości 29,3 km;

2. Droga krajowa DK 36 o długości 8,96 km;

3. Droga wojewódzka Nr 324 (rejon projektowanego ronda);

4. Układy komunikacyjne dla 4 miejsc obsługi podróżnych

5. Przebudowę (dojazdy do obiektów wraz z korektą przebiegu dróg) 12 dróg poprzecznych, (o łącznej długości 13,6 km) w tym:

* 5 drogi powiatowe o łącznej długości 6,9 km;

* 8 dróg gminnych, dojazdowych lub wewnętrznych (o łącznej długości 7,6 km);

1. 48 drogi dojazdowe o łącznej długości 40,5 km (w tym 7 wjazdów awaryjnych o łącznej długości 0,5 km);

2. Przejazdy awaryjne w ilości 9 szt.;

3. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu i organizacji ruchu (oznakowanie pionowe i poziome), bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe o ogrodzenie drogi S5;

* Obiekty inżynierskie w ilości 102 szt. w tym:

1. Nad drogą S5 – 3 przejścia ekologiczne dla dużych zwierząt, 8 wiaduktów drogowych w ciągu dróg gminnych, powiatowych, krajowych i wojewódzkich;

2. W ciągu drogi S5 – 3 wiadukty nad drogą, 1 wiadukt nad linia kolejową, 1 most;

3. Pod drogą S5 – 1 przejazd na szlaku rowerowym, 1 przejazd drogi dojazdowej, 1 przejście między MOP;

4. Nad DK36 – 1 wiadukt w ciągu drogi powiatowej;

5. W ciągu DK36 – 3 mosty, 1 wiadukt nad linią kolejową;

6. Pod DK36 – 1 przejazd drogi dojazdowej;

7. 3 przejścia ekologiczne nad linią kolejową;

8. 2 przejazdy pod przejściami ekologicznymi w ciągu dróg dojazdowych;

9. 3 wiadukty drogowe nad linią kolejową w ciągu pozostałych dróg;

10. 1 most w ciągu drogi dojazdowej;

11. 1 przejazd pod drogą powiatową;

12. 67 żelbetowych przepustów skrzynkowych pod drogą ekspresową S5, DK36 i pozostałymi drogami o funkcji ekologicznej i hydrologiczno – ekologicznej (jako przejścia dla małych zwierząt z możliwością przeprowadzenia cieku lub bez nich jako przejścia suche, a także przejścia dla płazów z prowadzeniem wody);

* Konstrukcje budowlane – 4 budynki sanitariatów na MOP;

* Urządzenia ochrony środowiska:

1. Ekrany akustyczne;

2. Zespoły oczyszczające (dekantery, separatory) i zbiorniki retencyjne (otwarte i podziemne);

* Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

1. Oznakowanie pionowe (na bramownicach, wysięgnikach i słupkach) i poziome;

2. Bariery ochronne;

3. Ogrodzenie drogi S5;

4. Oświetlenie MOP, skrzyżowań, rond i węzłów;

* Przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej:

1. Urządzenia melioracyjne;

2. Linie elektroenergetyczne;

3. Linie teletechniczne;

4. Wodociągi;

5. Kanalizacja;

6. Gaz;

7. Urządzenia kolejowe – związane z budową wiaduktów na linią PKP;

* Inne:

1. Przepompownie;

2. Zasilanie przepompowni;

3. Rozbiórka budynków;

4. Dwie stacje meteo.


ETAPOWANIE BUDOWY DROGI S5

Przewiduje się etapowanie drogi S5 w zakresie przekroju poprzecznego. Droga ekspresowa S5 będzie obecnie realizowana w zakresie dwóch dwupasmowych jezdni umieszczonych na koronie o docelowej szerokości. W przyszłości zostanie do każdej jezdni dobudowany trzeci pas ruchu od strony pasa dzielącego, który obecnie będzie uwzględniał odpowiednią rezerwę szerokości.

Ponadto przewidziano etapować robót na MOP-ach typu II i III. Obecnie projektuje się wyłącznie toalety. W następnym etapie (niezależny projekt) w zależności od kategorii MOP-ów dobuduje się gastronomię, hotel, restauracje oraz stacje benzynowe.

5.S-5 POZNAŃ - WROCŁAW ODC. KORZEŃSKO - WROCŁAW PÓŁNOC (AOW) (48,0 km) Uzyskano 23.08.2010 Decyzję Środowiskową.Przebieg: http://www.gddkia.gov.pl/u...ja_s5_ark1.pdf
http://www.gddkia.gov.pl/userfiles/a...ja_s5_ark2.pdf

-------------------------------

Odcinek Poznań - Kaczkowo

Quote:
13.06.2014 r.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego o przystąpieniu do ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi S5 Poznań (A2 węzeł „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wrocław (A8 węzeł „Widawa”), odcinek Poznań (węzeł „Poznań Zachód” - d. „Głuchowo”) - Wronczyn (węzeł „Mosina” - d. „Wronczyn”)”.

http://wuw.bip-i.pl/obwieszczenia/ob...-oddzialywania
------------------------------

Odcinek Korzeńsko - Wrocław

Quote:
RDOŚ
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia wyrażającego stanowisko że realizacja przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S-5 na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław według wariantu IC z korektą jego przebiegu w rejonie miejscowości Psary przebiega etapowo oraz, że nie zmieniły się środowiskowe uwarunkowania realizacji tego przedsięwzięcia określone w decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 23 sierpnia 2010 r., znak: RDOŚ-02-WOOŚ-6613-1/86/09/10/ama.
http://wroclaw.rdos.gov.pl/images/32...2014.ama.4.pdf

Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post
Zbiorcze zestawienia ofert:

Zad. 1 4 oferty http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/faddb3...bd935140412e60

1. BUDIMEX - 576 255 000,00
2. DRAGADOS S.A. - 579 364 760,80
3. BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o.+BERGER BAU GmbH 592 474 446,66
4. ASTALDI S.P.A. - 691 652 312,84
Na zad. 2 i 3 termin składania ofert to 16.04

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 854 100 314,17 zł
Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post
Zbiorcze zestawienie ofert na zad. 2:

Zad. 2: 5 ofert http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/b4e250...92a5a1556dc532

1. DRAGADOS S.A. 310 479 941,90
2. BUDIMEX S.A. (lider)+ HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. (partner) 324 904 500,00
3. BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. (lider)+BERGER BAU GMBH (partner) 349 730 176,22
4. ENERGOPOL – SZCZECIN S.A. 399 470 448,06
5. ASTALDI S.P.A. 350 813 928,58

Wszyscy się zmieścili w limicie: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 525 188 186,45 zł
Quote:
Originally Posted by Kazusik View Post
Zbiorcze zestawienie ofert na zad. 3:

Zad. 3: 6 ofert http://www.gddkia.gov.pl/pl/d/8bf746...3fa311757749ab

1. ASTALDI S.p.A. - 597 604 698,16
2. HEILIT+WOERNER Sp. z o.o. + BUDIMEX - 607 447 800,00
3. MOTA-ENGIL - 608 347 293,90
4. SALINI - 642 942 195,89
5. DRAGADOS S.A. - 648 427 476,64
6. ALDESA - 703 548 247,12

Wszyscy się zmieścili w limicie: Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 946 103 700,24
-------

Quote:
Oferta Dragados za 310 mln zł wybrana na podwrocławski odcinek S5

24 Lip 2014, 15:17

http://stooq.pl/n/?f=904077

Warszawa, 24.07.2014 (ISBnews) - Oferta hiszpańskiej spółki Dragados, warta 310,48 mln zł brutto, została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu na budowę 13,8-kilometrowego, podwrocławskiego odcinka drogi ekspresowej S5, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) – węzeł Widawa Wrocław, zadanie 2 - odcinek o długości ok. 13,800 km tj. od km ok. 123+700 do km ok. 137+500. Zamówienie obejmuje w szczególności budowę drogi ekspresowej o długości o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu oraz budowę 2 węzłów drogowych: Krościna i Prusice.

Odcinek znajduje się na terenie powiatu trzebnickiego.

Quote:
31-07-2014

Podpisano umowę na realizację pierwszego, blisko 15-kilometrowego fragmentu drogi ekspresowej S5 w ramach większego odcinka pomiędzy Rawiczem (węzeł Korzeńsko) i Wrocławiem (węzeł Widawa). Projekt będzie zrealizowany w systemie Projektuj i Buduj. Termin realizacji - 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca). Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę wynosi 10 lat.

Zadanie wykona konsorcjum Budimex - Heilit+Woerner za kwotę 576,2 mln zł brutto.

Inwestycja obejmuje w szczególności:

- Budowę drogi ekspresowej o długości ok.14,950 o przekroju 2x2 z rezerwą terenu pod trzeci pas ruchu w pasie dzielącym szer. 11 m;

- Budowę 2 węzłów drogowych Żmigródek, Żmigród, zaprojektowanie i wybudowanie Obwodu Utrzymania drogi w Krościnie, 2 Miejsc Obsługi Podróżnych Morzęcino wsch. i zach.;

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/15785/...-na-realizacje
Quote:
10-09-2014

Podpisano umowę na realizację, blisko 20-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S5 od miejscowości Marcinowo do węzła Wrocław Północ (A8). Projekt będzie zrealizowany w systemie Projektuj i Buduj. Termin realizacji wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca).

Okres udzielonej gwarancji przez Wykonawcę wynosi 10 lat. Zadanie wykona firma Astaldi S.p.A. za kwotę 597,6 mln zł brutto. W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe: Trzebnica, Kryniczno oraz rozbudowany zostanie węzeł Wrocław Północ. Ponadto powstaną wiadukty, przejścia dla dzikich zwierząt oraz Miejsca Obsługi Podróżnych (Morzęcina Wchód, Morzęcino Zachód, Wisznia Mała Wschód, Wisznia Mała Zachód). W ciągu 14 dni nastąpi przekazanie placu budowy. Oddanie do ruchu gotowego fragmentu trasy planowane jest w grudniu 2017 r.

http://www.gddkia.gov.pl/pl/a/16272/...-Dolnym-Slasku
Quote:
Warszawa, 12.09.2014 (ISBnews) -

Dragados podpisał z GDDKiA umowę na realizację 13-kilometrowego odcinka dolnośląskiego fragmentu trasy S5 od miejscowości Krościna do wysokości miejscowości Marcinowo za kwotę 310,4 mln zł brutto, podała Dyrekcja. Projekt będzie zrealizowany w systemie „Projektuj i Buduj", wchodzi w skład 48-kilometrowego, dolnośląskiego odcinka S5 Korzeńsko-Wrocław.
"W ramach realizacji tego odcinka przewiduje się budowę między innymi dwóch węzłów drogowych Krościna i Prusice oraz Obwodu Utrzymania Drogi. Ponadto w ciągu drogi powstanie pięć obiektów mostowych oraz 9 wiaduktów. Termin realizacji wynosi 30 miesięcy od podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych (15 grudnia do 15 marca). W ciągu 14 dni nastąpi przekazanie placu budowy" - czytamy w komunikacie.

Cały dolnośląski odcinek będzie kosztować 1482,2 mln zł brutto. Planowane oddanie do ruchu tej trasy to grudzień 2017r.
http://stooq.pl/n/?f=914283
__________________
Bądź tym, kim chcesz - Dla ludzi i tak będziesz tym, kim oni chcą

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.


To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by pmaciej7; September 12th, 2014 at 03:24 PM.
Patryjota no está en línea   Reply With Quote

Sponsored Links
 
Old March 30th, 2009, 09:48 PM   #2
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 10,103

Obwodnica Bojanowa:


i bardzo schematycznie obie:
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
, czekamy na
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Moje 'DROGOWE MARZENIA':
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
:S5+S11/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
smar no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 10:31 PM   #3
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 8,198
Likes (Received): 4448

Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 10:37 PM   #4
j-cube
czekajac na S7
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kraków
Posts: 4,671
Likes (Received): 57

Wiadomo kiedy będzie przetarg na część południową zachodniej obwodnicy Poznania - od węzła Głuchowo na A2 do węzła Piotrowo (20 km długości) ?

Last edited by j-cube; March 30th, 2009 at 11:17 PM.
j-cube no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 10:52 PM   #5
thiago2
Registered User
 
thiago2's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Gliwice/Rawicz
Posts: 564
Likes (Received): 20

Quote:
Originally Posted by mlodyy1985 View Post
Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
Wiem, że na pewno(jadąc od strony Rawicza) za stacją Markowski będzie zjazd, co widać na pierwszej mapce.

A zapewne łącznik tymczasowy będzie za Kaczkowem:
"Podsumowanie(za: gddkia.gov.pl/)
- obwodnica ominie odcinek obecnej drogi nr 5 Kaczkowo – granica województwa ( Wrocław ) o najniższym standardzie technicznym ( bez umocnionych poboczy ). "
__________________

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by thiago2; March 30th, 2009 at 11:00 PM.
thiago2 no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2009, 11:01 PM   #6
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 10,103

Quote:
Originally Posted by mlodyy1985 View Post
Rozumiem że to zdjęcie to tylko uproszczenie i Eska nie będzie kończyła się w polu ale będzie jakichś łącznik z 5?
Oczywiście, że to uproszczenie, bo było robione chyba w 2006 na podstawie mało precyzyjnych danych. I na początku i na końcu będą węzły z DK5.
Dokładniejsze mapki są tu: http://www.gddkia.gov.pl/article/odd...8178fa99b3aac9Quote:
Originally Posted by j-cube
Wiadomo kiedy będzie przetarg na południową obwodnicę Poznania - od węzła Głuchowo na A2 do węzła Piotrowo (20 km długości) ?
Na południową część zachodniej obwodnicy: III kwartał 2010 (chyba raczej do węzła Wronczyn).
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
, czekamy na
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Moje 'DROGOWE MARZENIA':
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
:S5+S11/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
/

To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Last edited by smar; March 30th, 2009 at 11:13 PM.
smar no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 07:45 AM   #7
Robb
Registered User
 
Robb's Avatar
 
Join Date: Nov 2007
Location: Wrocław(Vrotswuv)
Posts: 334
Likes (Received): 0

http://miasta.gazeta.pl/wroclaw/1,35...mpaign=4778157

Drogi S-5 do Poznania nie będzie przed Euro
Magda Nogaj 2009-03-31, ostatnia aktualizacja 2009-03-30 20:42Przed Euro 2012 nie będzie powstanie droga z Wrocławia do Poznania - przyznaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W PO liczą na cud: może jeszcze się uda. PiS nie ma złudzeń: nasze szanse na mistrzostwa maleją.

Dziś z Wrocławia do Poznania jeździmy wąską, dziurawą i pełną kolein drogą krajową nr 5. Trasa przebiega przez środek wielu miejscowość, często dochodzi na niej do wypadków. Dlatego od lat mówi się, że powinna zastąpić ją droga ekspresowa S-5. Impulsem do jej budowy było przyznanie Polsce prawa do organizacji piłkarskich mistrzostw Europy w 2012 roku. Mecze mają odbywać się m.in. we Wrocławiu i Poznaniu. Już za rządów PiS budowę S-5 uznano za inwestycję priorytetową dla organizacji Euro. Wpisano ją wtedy do programu budowy dróg na lata 2008-2012. Tuż przed wyborami w 2007 roku rząd chwalił się, że da na jej budowę 4,2 mld zł. Deklarację po zwycięskich wyborach podtrzymała Platforma Obywatelska. I wpisała budowę drogi do kolejnego rządowego dokumentu strategicznego - Narodowego Programu Wielkiej Budowy.

Na tym się skończyło.

Po ponad roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wciąż nie wie nawet, którędy poprowadzona zostanie trasa. Na Dolnym Śląsku wyznaczono aż osiem wariantów przebiegu drogi. Wrocławski oddział GDDKiA wybrał jeden z nich jako najkorzystniejszy. Decyzja, czy będzie realizowany, wciąż jednak nie zapadła i już teraz wiadomo, że droga przed Euro 2012 nie powstanie. Joanna Wąsiel, rzeczniczka GDDKiA we Wrocławiu: - To absolutnie nierealne. Będzie gotowa najwcześniej pod koniec 2012 roku. Inwestycja jest opóźniona, bo odkryliśmy siedliska ptaków. Musieliśmy przez to opracować dodatkowe warianty przebiegu trasy. To niezbędne, jeśli chcemy ubiegać się o dofinansowanie unijne.

Dopiero za rok GDDKiA zamierza rozpisać przetarg, który wyłoni wykonawcę budowy.

Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.

Aldona Młyńczak, wrocławska posłanka PO z sejmowej komisji infrastruktury, niezmiennie wierzy, że S-5 powstanie na czas.

- Zdążymy. Trzeba być optymistą. Założyliśmy, że S-5 powstanie w ciągu 24 miesięcy od ogłoszenia przetargu, czyli do marca 2012. Mamy więc jeszcze trzy miesiące zapasu, na wypadek gdyby przetarg się przeciągnął.

Andrzej Maciejewski, rzecznik GDDKiA w Warszawie: - 24 miesiące? Co najmniej pół roku potrzebujemy na rozstrzygnięcie przetargu. Dwa lata potrwają prace. Podczas mistrzostw Euro 2012 droga może być, ale co najwyżej w budowie.

Trasa nie istnieje jeszcze nawet na papierze, bo bez wyznaczenia jej dokładnej lokalizacji nie mogą rozpocząć się prace projektowe. Natalli-Świat straszy: - Bez S-5 maleją szanse Wrocławia na organizację Euro 2012. W maju kolejna komisja sprawdzi nasze przygotowania do imprezy i być może uzna, że lepiej zorganizować ją w innym mieście. Rozważane są przecież kandydatury Krakowa i Chorzowa.

Na terenie Dolnego Śląska droga S-5 ma mieć niespełna 50 kilometrów. Wielkopolski odcinek - 110 kilometrów - też jest dopiero na początkowym etapie przygotowań. Marek Napierała, dyrektor poznańskiego oddziału dyrekcji: - Rząd narzucił nam olbrzymie tempo i wyśrubował terminy. Zaczęliśmy półtora roku temu, a zwykle na przygotowanie inwestycji potrzeba pięciu, sześciu lat. Nie tracimy jednak nadziei, że uda nam się zdążyć z odcinkiem trasy po naszej stronie.


Źródło: Gazeta Wyborcza WrocławWrocławski oddział GDDKiA wybrał najkorzystniejszy wariant drogi S-5 do Poznania. Przed mistrzostwami Euro 2012 trasa jednak nie powstanie.
Robb no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 09:27 AM   #8
sli
Registered User
 
Join Date: Jun 2007
Location: Wrocław
Posts: 1,352
Likes (Received): 0

Oczywiście, że ta droga do mistrzostw nie powstanie i było to wielokrotnie mówione. Nigdzie w Europie nikt w 4 lata od zera tak wielkiej inwestycji nie przeprowadzi od zera.
To mnie "rozłożyło" z rana:
Quote:
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
Ciekawe co ugrupowanie tej pani zrobiło, by cokolwiek ws. S5 się ruszyło. Radziłbym tej pani sprawdzić swój stan psychiczny u psychiatry, bo już od dawna nic nie wskazuje, by z nią wszystko było w porządku.
sli no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 10:33 AM   #9
Kuba.wro
Lower Silesia
 
Kuba.wro's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: =Wroclaw=
Posts: 3,451
Likes (Received): 905

To prawda. Wystarczyło żeby za ich kadencji wybrali wariant i złozyli wnioski o DŚU, a teraz bylibyśmy w trakcie przetargu!

Zauważyliście, że na mapce Wyborczej znikła A8 i na całej długosci pojawiło sie S?? Pozatym z tego co widze nie jest to wogóle wybrany wariant S5
Kuba.wro no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 10:56 AM   #10
xelius_autobahn
xelius_autobahn
 
xelius_autobahn's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Warszawa Ursus
Posts: 342
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Na początku marca z Poznania do Wrocławia drogą krajową nr 5 przejeżdżał David Taylor, sekretarz generalny UEFA. Chciał sprawdzić, jak wygląda ta trasa.
[/url]
To musial miec niezle wrazenia po drodze
xelius_autobahn no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 12:21 PM   #11
pikuś
Registered User
 
Join Date: Sep 2007
Posts: 1,047
Likes (Received): 3

Quote:
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
No nie i ta pani przedstawia się jako tak, która zna się na wszystkim Dobrze, że zasiada w Komisji finansów publicznych, a nie infrastruktury, choć i tak powinna wiedzieć co ONI będą robić przez tan rok. Przynajmniej nie będą w durnej reklamie udawać Alfy i Omegi
sli: myślę ta pani w ogóle nie powinna się na pewne tematy wypowiadać
pikuś no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 12:39 PM   #12
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 8,198
Likes (Received): 4448

Zauważyliście, że na mapce Wyborczej znikła A8 i na całej długosci pojawiło sie S?? Pozatym z tego co widze nie jest to wogóle wybrany wariant S5[/QUOTE]

Bo dla mediów zła informacja (niezbudowanie drogi na czas) to dobra informacja a dobra np. AOW za ponad 3 mld i bez opóźnień w budowie to zła informacja bo nie ma sensacji itd. A wygląda na to że w 2012 otworzą odcinek od Rawicza a pozostałe będą sporo zaawansowane w budowie i góra w 2013 otwarte. Gdyby ta pani z PiS nie odebrała środków w latach 2006-07 na projektowanie S5 to bylibyśmy już z przetargiem a może i z budową!!
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 12:53 PM   #13
ghost73
Registered User
 
ghost73's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: Wrocław
Posts: 672
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Robb View Post
Aleksandra Natalli-Świat, dolnośląska posłanka PiS: - A co do tego czasu będą robić urzędnicy Generalnej Dyrekcji? To skandal. Tempo, w jakim powstaje ta droga, to dowód ich kompletnej indolencji. Winny jest też rząd, bo ewidentnie nie nadzoruje tej inwestycji. Chyba prędzej te ptaki się przeniosą, niż Generalna Dyrekcja zdecyduje się, jak droga powinna omijać ich siedliska.
Czy Pani Natali-Świat czy też ktoś z PIS ma moralne prawo wypowiadać sie w sprawie tej inwestycji? Z tego co pamiętam to PIS jedyne co zrobił w tej sprawie to wpisał tę inwestycje do planu.
ghost73 no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 03:04 PM   #14
ethernal
BANNED
 
Join Date: Feb 2009
Location: Racibórz
Posts: 34
Likes (Received): 0

Trochę mnie smuci, że na Euro 2012 ta droga nie powstanie, ale z drugiej strony skoro nie ma szans na EURO2012 to może należałoby poświęcić dodatkowy rok i od razu budować drogę klasy A. Z tego co pamiętam jechałem z Wrocka (DK 5 do Poznania a potem DK11) do Koszalina i ta droga jest na tyle ruchliwa że byłoby uzasadnione budowanie Autostrady.
ethernal no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:25 PM   #15
rborowik
Drogowy Marzyciel
 
Join Date: Oct 2007
Location: Swarzędz
Posts: 335
Likes (Received): 0

Zgoda, ale w Pl autostrady (jak na razie) dzielimy na:
- płatne
- nie trzymające w pełni parametrów.
Osobiście wolę bezpłatne S. Już przeżyję te 25 cm mniejsze pasy ruchu i częstsze węzły. A budowane obecnie u nas dwujezdniowe S na tzw. zachodzie miałyby status autostrady.
rborowik no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:26 PM   #16
viat
Viat
 
viat's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Montreal / Bielsko-Biala
Posts: 416
Likes (Received): 254

Cala droge napewno nie powstanie, ale moze troche najwazniejszych fragmentow?

Czy niedlugo na tej drodze cos dostanie DSU???????
viat no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:29 PM   #17
rborowik
Drogowy Marzyciel
 
Join Date: Oct 2007
Location: Swarzędz
Posts: 335
Likes (Received): 0

Najszybciej to kilka kilometrów obwodnicy Rawicza i Bojanowa od granicy województw w stronę Wrocławia. Wrocław coś się ociąga z wydaniem DŚU na ten fragmencik. A najważniejszy odcinek: A8 - Korzeńsko powstanie na końcu.
rborowik no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:35 PM   #18
j-cube
czekajac na S7
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kraków
Posts: 4,671
Likes (Received): 57

Nie chcę martwi Wrocławian ale to, że S5 od Poznania do Wrocka nie będzie gotowa do EURO 2012 to następny minus dla Wrocławia by był gospodarzem - tylko proszę mnie nie bić
j-cube no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:47 PM   #19
625
Administrator
 
625's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: pl. Aspołeczny
Posts: 34,107
Likes (Received): 2187

Quote:
Originally Posted by j-cube View Post
Nie chcę martwi Wrocławian ale to, że S5 od Poznania do Wrocka nie będzie gotowa do EURO 2012 to następny minus dla Wrocławia by był gospodarzem - tylko proszę mnie nie bić
chyba dla Poznania, który jako jedyny nie będzie połączony z resztą miast. EOT, bo i tak powinien być brig.
__________________
Jednocześnie wydaje się nam, że poszerzenie miasta, jeśli takowe nastąpi, przyczyni się do jego upiększenia: nie powinno się bowiem pozwolić na to, by poszczególni budowniczowie kierowali się tu jedynie własnymi potrzebami, przypadkiem, kaprysem czy samowolą, niech plan i intelekt zapanują nad ich poczynaniami, a więc tam, gdzie w zgodzie z prawem panować powinny i muszą!
Schlesische Provinzialblaetter 1808, s. 528To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.
|
To view links or images in signatures your post count must be 10 or greater. You currently have 0 posts.

Proszę o zgłaszanie do mnie wszelkich niewłaściwych materiałów na forum (szczególnie zdjęć o charakterze erotycznym).

Please report any inappriopriate content to me.
625 no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2009, 09:53 AM   #20
p159
Registered User
 
p159's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Posts: 30
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by 625 View Post
chyba dla Poznania, który jako jedyny nie będzie połączony z resztą miast.
Jaaasne, bo A2 to przez Piłę idzie.
p159 no está en línea   Reply With Quote


Reply

Tags
dolnośląskie, droga ekspresowa, ekspresówka-s5, leszno, poznań, s-5, trzebnica, wielkopolskie, wrocław

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 01:35 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.8 Beta 1
Copyright ©2000 - 2015, vBulletin Solutions, Inc.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

vBulletin Optimisation provided by vB Optimise (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2015 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us | privacy policy | DMCA policy

Hosted by Blacksun, dedicated to this site too!
Forum server management by DaiTengu