BRUGGE | ASSEBROEK & St-KRUIS - Page 4 - SkyscraperCity
 

forums map | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > .be-forum > Belgische steden / Villes belges > Andere steden / Autres villes > Brugge & Brugse Ommeland


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old October 3rd, 2008, 05:08 PM   #61
CityVibes
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Location: Brugge
Posts: 470
Likes (Received): 9

En morgen start ik met het actiecomité 'Grote Patat', omdat het patattenveld achter mijn deur behouden moet blijven vind ik ...
CityVibes no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old October 3rd, 2008, 05:17 PM   #62
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Quote:
Originally Posted by CityVibes View Post
En morgen start ik met het actiecomité 'Grote Patat', omdat het patattenveld achter mijn deur behouden moet blijven vind ik ...


Een patattenveld begot. Waar woon je zo ongeveer?
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2008, 06:02 PM   #63
CityVibes
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Location: Brugge
Posts: 470
Likes (Received): 9

De wijk Hermitage in St. Andries, achter ons huis lag een gewoon veld (die patatten doen er niet toe lol) en daar worden nu sociale huizen en appartementen gebouwd en weet ik veel wa nog allemaal, heb ik geen last van :-) Er wordt dus niet enkel in Assebroek gebouwd mevrouw de dokteres! (zie artikel) Het gaat trouwens om inbreiding. Als iedereen het beetje groen naast zijn deur wil behouden gaan we er niet geraken, die gaten moeten opgevuld worden, we leven in een stad en niet op de boerebuiten!
CityVibes no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2008, 06:38 PM   #64
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Tuurlijk dat er niet enkel in Assebroek wordt gebouwd. Dat is weer een argument van je reinste nimby-isme. Wat denkt ze dat ze bv. op Sint-Pieters nog allemaal van plan zijn?
Het is andermaal zever in pakskens en hopelijk geeft men er niet aan toe. Ook dit betreft een inbreidingsproject.
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old October 4th, 2008, 11:45 AM   #65
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Komende jaren heel wat werken in Assebroek

ASSEBROEK - Tijdens de informatievergadering van de CD&V Assebroek heeft schepen Bernard De Cuyper (CD&V) de geplande werken toegelicht voor de komende jaren in Assebroek. Als eerste staat de heraanleg van het kruispunt Gaston Roelandtsplein - Generaal Lemanlaan op de planning, waarbij de klinkers zullen worden vervangen door betere materialen (begin 2009). In de loop van 2009 wordt gestart met de heraanleg van de Tragelweg aan de overkant van het kanaal aan de Vaartdijkstraat. Daar zullen de keien verdwijnen en vervangen worden door asfalt. Ook het herstellen van de voetpaden in de Pannenhuisstraat start in 2009. Er zal alternerend parkeren ingevoerd worden om de snelheid te matigen en de bomen zullen verdwijnen uit de voetpaden om een plaats te krijgen in de plantvakken.
De aanleg van een dubbelrichtingsfietspad vanaf de Sparrestraat in Ver-Assebroek richting Oedelem en de aanleg van nieuwe rioleringen tussen de Kerklaan en de Pannenhuisstraat wordt in 2009-2010 uitgevoerd. Ook het wegdek op het Pastoor Verhaegheplein aan de kerk van Ver-Assebroek wordt vervangen. Daarna wordt de Kerklaan heraangelegd.

In de Benedictijnenstraat worden voetpaden versmald waardoor voortaan aan beide kanten van de straat zou kunnen worden geparkeerd. Daarnaast komen er extra bomen in deze straat. Vervolgens worden de rioleringen in Ver Assebroek aangepakt om de wateroverlast te voorkomen in de Groenewijk. In de Kerkedreef komen er ook extra bomen. (rso)

bron: HNB
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old October 10th, 2008, 05:17 PM   #66
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Brugse Docklands in plaats van bouwen in natuurgebiedBRUGGE, 10/10/2008 - Groen vzw brengt vandaag zware kritiek uit op het Brugs bouwbeleid. Aanleiding is een klacht van het Actiecomité Klein Appelmoes, waarvan mensen niet echt opgezet zijn met de manier waarop de Brugse overheid met hen heeft gecommuniceerd over de verkavelingsplannen voor het deel van het natuurgebied Gemene Weidebeek. Op vrijdag 24 oktober organiseert het Actiecomité een infoavond voor de omwonenden van het natuurgebied.

"Wakkere Bruggelingen nemen geen genoegen meer met het voorbijgestreefde Brugse beleid inzake ruimtelijke ordening," zegt Jozef De Coster van Groen vzw, die een soort Brugse Docklands project voorstelt in plaats van de Brugse plannen om het natuurgebied Gemene Weidebeek in Assebroek aan te snijden voor woningbouw. "Wij betreuren dat het stadsbestuur in menig opzicht schromelijk te kort schiet bij het concipiëren, plannen, communiceren en uitvoeren van een toekomstgericht beleid van ruimtelijke ordening. De recente perikelen rond het prachtig gebied Gemene Weidebeek in Assebroek illustreren dit falen."

Communicatie loopt spaak

"Alle mooie brochures ten spijt, riskeren de burgers van Brugge niet of veel te laat geïnformeerd te worden over belangrijke verkavelings- en bouwplannen die hen direct aanbelangen. Het was enkel aan een clemente waarschuwing van Schepen Bernard De Cuyper te danken, dat de omwonenden van het natuurgebied Gemene Weidebeek in maart 2008 te weten kwamen dat het stadsbestuur een gedeelte van het betreffende gebied ‘gepromoveerd’ had van woonuitbreidingszone tot woonzone en dat er maar enkele dagen meer restten om binnen de wettelijk voorziene termijn bezwaar in te dienen in het kader van het plan-MER. Enkele opgeschrikte omwonenden organiseerden in recordtempo een petitie met bijna 300 handtekeningen en stuurden nog tijdig gefundeerde bezwaarschriften in. Dat sommige Brugse politici, waaronder Schepen Moniek Boydens, deze mensen naderhand voorhielden dat zij al twee jaar vroeger hadden moeten reageren, wekte hun verontwaardiging, want dat zij prompt en fel zouden gereageerd hebben, indien zij in 2006 op de hoogte waren gebracht," zegt Decoster.

Nog steeds onduidelijk

"Is het niet opmerkelijk dat niemand van de omwonenden van het Gemene Weidebeekgebied met zekerheid weet te zeggen hoeveel hectaren de Stad definitief als ‘natuurgebied’ wil behouden?" vraagt Decoster zich veelbetekenend af. "De ene citeert een tekst waarin sprake is van 31 hectaren, de andere citeert 40 hectaren, maar volgens een kaart van het Gemene Weidebeekgebied, die op 1 oktober jl. tijdens een infoavond, georganiseerd door het CD&V Assebroek, aan de belangstellenden werd getoond, zou veruit het grootste gedeelte van dit open gebied bestemd worden voor woonuitbreiding."

Burgers versus bouwpromotoren

Leden van het Actiecomité Klein Appelmoes, die ijveren voor een verzekerde groene toekomst van het gebied, zijn niet te spreken over wat zij ervaren als een discriminerende behandeling. "Terwijl bouwpromotoren bij de Schepen voor Ruimtelijke Ordening welkom zijn met gedetailleerde verkavelings- en bouwplannen, hebben de leden van het Actiecomité grote moeite om door diezelfde Schepen gehoord te worden en om vanwege het stadsbestuur betrouwbare inlichtingen te bekomen over de toekomst van het gebied. Een verzoek, op 10 juli jl. gericht tot het stadsbestuur, om ten behoeve van de omwonenden van Klein Appelmoes een infoavond te organiseren, bleef tot op heden onbeantwoord. Dat kan niet," zegt Decoster.

Brugse Docklands

"Naar verluidt zijn het afgelopen decennium de grondprijzen in Brugge verdrievoudigd, waarop het stadsbestuur uiteraard moet reageren. Maar die reactie lijkt teveel op die van de olieverslaafde naties die op de prijsverhogingen van olie reageren: met de hysterische kreet ‘Drill, baby, drill!’ Er gaat echter geen aandacht naar het verminderen van de afhankelijkheid van het schaarse goed dat ruimte is: wij vragen een stedelijk beleid dat met grote verbeelding en daadkracht ruimteverspilling tegengaat en intensief ruimtegebruik aanmoedigt. Jonge planners en architecten dromen luidop van Brugse Docklands, met creatieve hoogbouw langs de kaden van de oude verwaterde Bruse binnenhaven, met kantoren en woontorens die plaats bieden aan duizenden mensen. Het forceren van de verroeste sloten die momenteel een zinvol gebruik van de terreinen in de achterhaven verhinderen, dat is pas een uitdaging voor toekomstgerichte politici," besluit Jozef De Coster

(FN-Meegedeeld-Groen VZW)

bron: Stadsomroep

Last edited by ZoT; October 10th, 2008 at 05:28 PM.
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old October 10th, 2008, 10:22 PM   #67
CityVibes
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Location: Brugge
Posts: 470
Likes (Received): 9

Voor die docklands hebben ze al dikwijls geijverd, en het is een stuk ambitieuzer dan 'Klein Appelmoes'. Maar 't zal nog nie voor vandaag zijn é, en ook nie voor morgen :-)
CityVibes no está en línea   Reply With Quote
Old October 10th, 2008, 11:22 PM   #68
vank
Registered User
 
vank's Avatar
 
Join Date: Oct 2007
Location: Gent
Posts: 8,840

Die docklands zijn dan ook een mooi project
vank no está en línea   Reply With Quote
Old October 27th, 2008, 12:58 PM   #69
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Verkaveling

ASSEBROEK/SINT-KRUIS - In het Sparrenhof kwam vrijdagavond het Actiecomité van het Klein Appelmoes bijeen. Ze verzetten zich tegen de komst van een nieuwe verkaveling in het gebied van de Gemene Weidebeek. Een natuurgids kwam informatie geven over de natuurwaarde van het gebied en het actiecomité lichtte hun volgende stappen toe voor het behoud van het open gebied. (rso)

bron: HNB
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old November 8th, 2008, 11:46 AM   #70
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Stad houdt vast aan verkaveling Klein Appelmoes

BRUGGE - Het actiecomité dat ijvert tegen de komst van woningen in het gebied Klein Appelmoes in Assebroek start een petitie. Het Brugse stadsbestuur zegt dat er geen reden is tot ongerustheid. 'Het natuurgebied blijft natuur, de verkaveling komt in woonuitbreidingsgebied.'
Ongeruste omwonenden van het natuurgebied Gemeneweidebeek in Assebroek zijn een petitie begonnen om te protesteren tegen de plannen om het acht hectaren grote gebied Klein Appelmoes, een onderdeel van dat grotere natuurgebied, te verkavelen. Het gaat om een overstromingsgevoelig gebied, en onder meer ook Groen vzw vindt het onaanvaardbaar dat de natuur in het gebied zou worden verstoord door de bouw van nieuwe huizen.

Het Brugse stadsbestuur gaat die omwonenden nu een brief schrijven.

'Er is geen reden tot ongerustheid', zegt de Brugse burgemeester Patrick Moenaert (CD&V). 'Het 40 hectare grote natuurgebied Gemene Weidebeek is en blijft natuurgebied. Het woonuitbreidingsgebied Klein Appelmoes blijft een zone voor verkaveling.'

Maar de actiegroep wil de hele woonuitbreidingsonze laten schrappen en de 8 hectare in het grotere natuurgebied laten opnemen. 'Daar kan de stad niet aan tegemoetkomen', zegt Moenaert. 'De stad voert de democratisch genomen beslissing uit, conform het goedgekeurde gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brugge. Deze gronden zijn ook noodzakelijk om te voldoen aan onze taak om voldoende bijkomende woongelegenheden te realiseren. De zone van Klein Appelmoes ligt ook niet in een overstromingsgevoelig gebied.'

Volgens het stadsbestuur heeft geen enkele bouwpromotor tot op heden een aanvraag ingediend om Klein Appelmoes te verkavelen. 'Als die aanvraag binnenkomt, zal de stad, net als bij alle verkavelingsprojecten, een openbaar onderzoek organiseren', zegt Moenaert. 'Inwoners zullen daar de plannen kunnen inkijken en hun opmerkingen en bezwaren aan het stadsbestuur kunnen overmaken. Die zullen allemaal nauwgezet onderzocht en beantwoord worden.' (tlb)

bron: HNB
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2008, 10:43 AM   #71
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Nieuwe vleugel Van Zuylen brengt aantal bedden op 172
Verbouwing Woon- en Zorgcentrum kostte tien miljoen euro

Die nieuwe vleugel bevat vijf verdiepingen, goed voor zestig kamers, tal van bergingen, dienstlokalen en zithoeken.

BRUGGE - Anderhalf jaar na de start van de bouwwerken, is de restyling en uitbreiding van het Woon- en Zorgcentrum (WZC) zo goed als voltooid. Vorige week namen de eerste bewoners hun intrek in de nieuwe vleugel. Daardoor beschikt Van Zuylen voortaan over 172 erkende bedden.


Het Woon- en Zorgcentrum (WZC) Van Zuylen in Sint-Kruis is gevoelig uitgebreid, met de opening van een volledig nieuwe woonvleugel. Die vleugel bevat vijf verdiepingen, goed voor zestig kamers, tal van bergingen, dienstlokalen en zithoeken. Volgens OCMW-voorzitter Frank Vandevoorde (SP.A) werd daarbij bijzondere aandacht besteed aan de ruimtelijke uitstraling van het gebouw. Bovendien werd het gebruikte hout gehaald uit het Brugse OCMW-bos in de Ardennen.

'De individuele kameroppervlakte is toegenomen van 15 tot 25 vierkante meter. Dankzij de grote ramen op zithoogte is er een goed contact met de buitenomgeving', zegt Vandevoorde. 'Elke kamer is bovendien voorzien van een persoonlijke sanitaire ruimte. Daarin is er telkens een (inloop)douche, een wastafel en een toiletstandaard. Mede door een verschuifbare scheidingswand is de sanitaire ruimte makkelijk toegankelijk en gebruiksvriendelijk.'

Eerder werd ook al de oude vleugel van WZC Van Zuylen onder handen genomen. 'Op het gelijkvloers lieten we de aanwezige bergplaatsen omvormen tot vier mooie, ruime eenpersoonskamers en één snoezelkamer', legt de OCMW-voorzitter uit.

Nog in de oude vleugel werden op alle verdiepingen nieuwe zit- en leefhoeken gecreëerd, die het kleinschalig en huiselijk karakter maximaal onderstrepen. 'Daarnaast werd de inkomruimte volledig omgetoverd tot een onthaalvriendelijke en aangename ontmoetingsplaats.'

De restyling en de uitbreiding van WZC Van Zuylen kostte ongeveer tien miljoen euro. Vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid ontvangt het OCMW Brugge gedurende een periode van twintig jaar een jaarlijkse gebruikstoelage van zo'n 230.000 euro.

'Momenteel beschikken we over 172 bedden, waarvan vijf voor kortopvang. Over zo'n tien jaar, als alle OCMW-uitbreidingswerken voltooid zijn, wordt dat aantal teruggebracht tot 123. Het is de bedoeling om een aantal eenpersoonskamers om te vormen tot ruimere woonkernen, zodat we het levenscomfort kunnen opdrijven', besluit Liesbeth Parrein, directrice van WZC Van Zuylen.

bron: HNB
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old November 15th, 2008, 02:13 PM   #72
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Verkavelingsplan Klein Appelmoes "passé"?

BRUGGE, 15/11/2008 - De omwoners van de Gemene Weidebeek blijven van mening dat zij alle reden tot bezorgdheid hebben over de toekomst van het natuurgebied. Hiermee reageren ze op het bericht dat het Brugse stadsbestuur enkele dagen geleden, onder meer via stadsomroep.com verspreidde:

Het comité stelt immers vast dat zowel het noordelijk, centraal als zuidelijk gebied van de Gemene Weidebeek niet volledig eigendom is van de stad. Het is als volgt: 32,5 ha is eigendom van de stad én 7,5 ha in het park- en noordelijk deel is nog aan te werven. Met de 10 ha in het zuidelijk deel komt men aan de 50 ha natuurgebied die bij de aanvang van het natuurproject (1999) door de stad als einddoel werd vooropgesteld. Een kleine berekening toont vandaag aan dat het lot van 1/3de van het totale gebied duidelijk nog in private handen is en sinds 2002 is er reeds meermaals sprake geweest van verwerving en verkaveling van die 7,5 ha gronden. De herbestemming "Klein Appelmoes" wordt door de stad als kleinschalig in een kaart naar voor gebracht. "Kan dit "kleine gebied" dan niet ook eenvoudig worden verworven met de overige 7,5 ha? Wie of wat houdt de logica van één verenigd natuurgebied tegen? en vanwaar komt de discriminatie voor het zuidelijk deel van de Gemene Weidebeek?," vragen de bewoners zich af. Volgens de stad zijn er ook geen verkavelingplannen, logisch, gezien het beoogde gebied nu nog woonuitbreidingsgebied en nog geen woonzone betreft, maar het feit van verkavelingsplannen is in tegenspraak met voorheen waar politici bij de discussie planschade als tegenargument aanhaalden.

De stad beweert dat Klein Appelmoes niet in een overstromingsgevoelig gebied ligt, maar het maakt het deel uit van het Gemene Weidebeek gebied dat zij wel erkent als waterziek. Water stroomt van hoog naar laag en volgens het comité weet water niet waar de grens ligt tot waar het mag stromen en waar niet. Kan dergelijke stellingname bovendien door de stad genomen worden met de wetenschap dat het gebied uitgezand is, met de kennis van de watertoets en met de bewijzen op foto's van ondergelopen landschap genomen door omwonenden die voor overstromingsgevaar in de toekomst vrezen.

Het comité betreurt dat het stadsbestuur in haar persbericht de nadruk legt op de noodzaak van bijkomende woongelegenheden. Gezien de huizen die te koop staan, de bouwprojecten die afgerond, bezig en gepland zijn kan er volgens het comite in Assebroek niet van woningnood gesproken worden. Het comité is van oordeel dat de communicatie tussen stad en burger betreffende het dossier "Klein Appelmoes" sinds een informatievergadering in 2002 heel wat beter kon. De stad geeft immers ook nu weer geen antwoord op het steeds toenemende verkeersprobleem dat er met de vele bijkomende verkavelingen in Assebroek niet beter op wordt. De mobiliteitsgrens is volgens het comite bereikt.

"Passé"?

Het comité blijft daarom pleiten dat het gebied één stuk authentiek landschap is dat voor de toekomst in één geheel bewaard moet blijven. Volgens hen is niemand van de omwonenden vragende partij voor opsplitsing en is argumentatie vóór een woonuitbreidingsgebeid met een plan uit de jaren 70 “passé”.

(JVM-meegedeeld-PS)
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old November 20th, 2008, 05:35 PM   #73
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

"Brugge moet werken aan globaal waterhuishoudplan"

BRUGGE, 20/11/2008. Naar aanleiding van de recent opgelaaide discussie over een nieuwe verkaveling in het mogelijke overstromingsgebied “Klein Appelmoes” in Assebroek in vraagt sp.a-gemeenteraadslid Jürgen Vanpraet, dat er eerst werk wordt gemaakt van een globaal waterhuishoudplan en dat de mogelijke woonuitbreiding eventueel wordt geschrapt, mocht blijken dat ze met de waterhuishouding in conflict komt.

"De verkavelingsvoorstellen volgen elkaar in snel tempo op en elk dossier wordt individueel bekeken als het gaat over mogelijke wateroverlast. Maar zo zit waterhuishouding niet in elkaar. Als we alles vol blijven bouwen zonder globaal overzicht te bewaren worden we in Assebroek maar ook in andere deelgemeenten straks geconfronteerd met steeds meer waterproblemen. Voor de plannen in Klein Appelmoes werd duidelijk door de stad gecommuniceerd hoe de procedure in elkaar steekt. Er is alleen niet bij verteld dat de zone in mogelijk overstromingsgebied ligt. De bevoegde schepen van ruimtelijke ordening heeft intussen ook bevestigd dat er reeds verregaande gesprekken zijn gevoerd met promotoren en de WVI hoe men de bouwplannen verder wil aanpakken. Volgens de procedure moet deze bouwpromotor straks zelf een studiebureau aanstellen die dan zal oordelen of er gevaar is voor de waterhuishouding of niet. Dergelijke studies zijn meestal vrij eenzijdig opgesteld in functie van het bouwen, maar minder in functie van het algemeen belang. En daar nijpt het schoentje," zegt Vanpraet.

"De stad moet dan ook zelf het initiatief nemen om de stedelijke ontwikkeling en de woonuitbreidingsgebieden die we pakweg 15 jaar geleden selecteerden, te toetsen aan een algemeen waterhuishoudplan. Een dergelijk plan is bijvoorbeeld in Nederland maar ook in overstromingsgebieden in Belgisch Limburg al lang in voege. Het zorgt er voor dat we straks binnen 5 à 10 jaar niet voor verrassingen komen te staan. Sommigen hebben blijkbaar nog steeds niet begrepen waarvoor de naam Assebroek staat. Een dergelijk plan kan best ook samen met buurgemeente Zedelgem worden opgemaakt. De afgelopen weken is nogmaals gebleken dat ongebreidelde plannen zoals het nieuwe winkelcentrum met voetbalstadion voor Club Brugge best goed overwogen worden, om te vermijden dat overstromingen meer en meer voorkomen in woongebieden. Het is dan ook tijd dat de stad hierin zijn verantwoordelijkheid neemt, mede gezien we momenteel samen met de Provincie en het Polderbestuur de laatste hand leggen aan een nieuwe overeenkomst over de waterlopen en wie wat zal beheren in de toekomst," besluit Vanpraet.

(FN-Meegedeeld-JV)

bron: Stadsomroep
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2008, 04:53 PM   #74
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Stad wil waterstudie voor Assebroek en Sint-Kruis

BRUGGE, 5/12/2008. Het Brugse stadsbestuur zal, na recente kritiek van bewoners uit Assebroek op de mogelijke verkaveling van het gebied "Klein Appelmoes" , in overleg met de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen en polderbesturen/waterschappen, een voorstudie met betrekking tot waterhuishoudingsgebied laten opmaken. Dat is deze morgen beslist in het schepencollege.

Het stadsbestuur stuurt een brief aan het actiecomité Klein Appelmoes met antwoord op een tiental gestelde vragen, inclusief de status van de woonuitbreidingszone Klein Appelmoes, palend aan het natuurgebied Gemene Weidebeek ten noorden ervan, wordt toegelicht.

Vrees

Omdat de omwonenden duidelijk te kennen geven dat zij vrezen voor wateroverlast op het moment dat in deze woonuitbreidingszone zal gebouwd worden, heeft het college de opmaak van een voorstudie over de waterhuishouding voor Sint-Kruis en Assebroek op te maken. Het stadsbestuur is van oordeel dat de ongeruste bewoners rond Klein Appelmoes recht hebben op een duidelijk antwoord op hun bezorgdheid. De Stad wil de studie uitdrukkelijk samen met de hogere overheid opmaken omdat waterhuishouding geen lokaal, maar een globaal verhaal is, zoals de omwonenden recent nog duidelijk stelden.

Ook in een ander dossier, namelijk de verkaveling Puienbroek, besliste het CBS reeds in september 2008 om m.b.t. de afwatering advies te vragen aan de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen.

De Wegendienst zal nu, na consultatie en in samenspraak met de dienst waterlopen van de provincie West-Vlaanderen en polderbesturen/waterschappen, een concreet voorstel van verdere aanpak van deze studie voorleggen aan het College.

(ED-Meegedeeld-Brugge)

-------

Actievoerders eisen inspraak

BRUGGE, 5/12/2008. Een aantal buurtcomités en actiegroepen hebben aangekondigd op zondag 7 december een gezamenlijke protestmanifestatie te organiseren. De actie start om 14.00 uur op ´t Zand. De actievoerders vinden dat ze niet aux-serieux genomen worden door het stadsbestuur, "die inspraak hoog in het theoretische vaandel houdt, maar in de praktijk met kritiek geen rekening houdt."

Leefbare Dorpen, de Bewonersgroep Fort Lapin, het buurtcomité Moh Neen, het Groene Gordel Front, de Bewonersgroep Margareta Van Vlaanderenstraat, het Actiecomité Klein Appelmoes, de Bosdichters Lappersfort Poets Society, en het Kassei Komité Kristus Koning zijn maar enkele van de verenigingen, die zich in de aanpak van het stadsbestuur niet kunnen vinden.

Het protest richt zich tegen tal van Brugse plannen, "waarbij de stad Oostindisch doof zou blijkt, voor kritiek van betrokkenen". De plannen om op de site Oud Sint-Jan een "Museum Of History" in te te planten, bijvoorbeeld, worden door de buren daar niet geaccepteerd. En zo zijn er de voorbije jaren een stijgend aantal punten van onvrede ontstaan, waarbij vaak dezelfde personen binnen het stadsbestuur kop van Jut blijken: schepen Mercedes Van Volcem (Open-VLD) en burgemeester Patrick Moenaert (CD&V) worden als "onredelijk" bestempeld. In tal van dossier blijkt groen te moeten wijken voor stad of industrie. In andere vinden buren de omvang projecten niet in verhouding tot de omgeving, waardoor de leefbaarheid in de buurt in het gedrang zou komen.

"Wij eisen echte inspraak in het beleid en geen hoorzittingen die de overheden voor de vorm organiseren. Wij laten ons niet met een kluitje in het riet sturen! Als de overheden hun verantwoordelijkheid niet opnemen, zien wij ons, als wakkere burgers, genoodzaakt om zelf actie te ondernemen en SOS signalen uit te zenden. Wij eisen de integrale bescherming van alle bedreigde stukken groen, ook al zijn ze nu nog niet als dusdanig ingekleurd op de ruimtelijke kaarten," zegt Luc Vanneste van het GGF.

(FN-Meegedeeld-GGF)


bron: Stadsomroep
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old February 16th, 2009, 04:55 PM   #75
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Sociaal woonproject

ASSEBROEK/SINT-KRUIS - Voorzitter Gerda Goethals van de Brugse Maatschappij voor Huisvesting legde de eerste steen van de Residentie Weidebeek langs de Astridlaan, op de vroegere gronden van de garage Desmet. Het gaat om 40 sociale huurappartementen die moeten klaar zijn tegen 2010. .(rso)

bron: HNB
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old February 19th, 2009, 07:19 PM   #76
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

'We willen per bed twee parkeerplaatsen'
AZ Sint-Lucas maakt werk van bereikbaarheid

ASSEBROEK - De directie van het Sint-Lucasziekenhuis wil werk maken van een betere bereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen. Het dossier ontsluiting zit in onderhandeling met het stadsbestuur, terwijl architecten aangesteld werden voor de uitbreiding van de parking.


De nieuwe algemeen directeur van het AZ Sint Lucas, Niko Dierickx wil werk maken van betere ontsluiting en de uitbreiding van de parking van het ziekenhuis. 'Van de piste poortgebouw in de Sint-Trudostraat zijn wij afgestapt, omdat dit gebouw beschermd werd. Nu denken wij aan een uitvalsweg naast het Sint-Trudoledeken. Destijds wou men het ziekenhuis ontsluiten vanaf de ring rond Oostkamp, maar er werd permanent bijgebouwd rond het ziekenhuis, wat de mogelijkheden aanzienlijk heeft verkleind.'

'Ook het dossier rond de parking hebben wij opnieuw bovengehaald. Het is de bedoeling dat er ter hoogte van onze parking 2 een parkeergebouw met twee verdiepingen opgetrokken wordt. Hiervoor hebben architecten al de opdracht gekregen de mogelijkheden te onderzoeken. Dat zou 200nieuwe parkeerplaatsen moeten opleveren, wat het aantal parkeerplaatsen zou brengen op 800, dus eigenlijk twee parkeerplaatsen per bed in ons ziekenhuis', zegt directeur Niko Dierickx.

'In de toekomst plannen wij ook de bouw van een volledige nieuwe vleugel op drie verdiepingen, waardoor wij meer éénpersoonskamers zouden kunnen aanbieden aan de patiënten. Dat werd alvast opgenomen in ons tienjarenplan. We hebben de laatste jaren al heel wat afdelingen volledig vernieuwd, zoals de kinderafdeling en de materniteit. Het gebouw dateert immers van 1965 en was aan renovatie toe. Nu is een aannemer gestart met het uitvoeren van betonherstellingen aan de voorgevel, waar in het verleden al alle ramen vernieuwd werden. Ook de gevel van de centrale hal zal later nog aangepakt worden.'

bron: HNB
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2009, 01:54 PM   #77
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Enca Caen: begraafplaats Steenbrugge is uitzonderlijk mooi

Brugge, woensdag , 6/5/2009. Op de begraafplaats van Steenbrugge worden ook dit jaar een aantal historische grafmonumenten gerestaureerd. Er liggen ongeveer 125.000 personen begraven en jaarlijks zijn dan uiteraard een aantal monumenten aan een reddingsoperatie toe. Brugge geldt als een voorbeeldstad in het omgaan met funerair erfgoed. Zo is Brugge pionier in het herbestemmen van grafmonumenten, maar jaarlijks worden ook tientallen grafmonumenten gerestaureerd op vraag van het stadsbestuur.

Restaureren uit overtuiging

Wij troffen vandaag restaurateur Enca Caen aan, bekend van zijn actie tegen zinloos geweld, die op de begraafplaats van Steenbrugge jaarlijks een tiental grafmonumenten onder handen neemt. En dat gaat veel verder dan wat schoonmaken.

In een maand tijd restaureert hij momenteel 10 grafmonumenten en heeft aan het eind echt een band, met monument en zelfs met de personen die onder dat monument begraven liggen.

Steenbrugge is uitzonderlijk mooi

Steenbrugge is voor Enca Caen ook de bijzonderste monumentale begraaplaats in ons land en dat wil wat zeggen want hij restaureerde zowat in heel het land grafmonumenten... En doet dat met volle overtuiging: "de instandhouding van deze monumenten in van groot belang. Ik vind het ook spijtig wanneer er soms van 500 jaar oude monumenten een reproductie moet gemaakt worden, omdat men te laat was. Dat is zeer spijting, soms noodzakelijk, maar spijtig."bron: Stadsomroep
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old May 24th, 2009, 09:53 AM   #78
Chimaera
Registered User
 
Join Date: Mar 2007
Location: Bruges
Posts: 2,820
Likes (Received): 251

Het viel me al langer op dat ze aan het bouwen zijn op/naast BLOSO Julien Saelens. Ik ben er dan gisteren maar eens gepasseerd en heb een fotootje genomen met mijn gsm-toestel. Ik heb geen flauw idee welk project dit is, er staat ook nergens een bord met uitleg over de werken. Zou het de nieuwe sporthal kunnen zijn?De locatie en oriëntatie (het grasveld boven/ten zuiden van de (voormalige) poort):
http://maps.live.com/default.aspx?v=...3708&encType=1
__________________
My websites:
Belstadions Belgian stadiums and arenas
Arch4MC Sketchup designs
Chimaera no está en línea   Reply With Quote
Old May 24th, 2009, 11:40 AM   #79
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

Quote:
Originally Posted by Chimaera View Post
Zou het de nieuwe sporthal kunnen zijn?
Ik veronderstel van wel...
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Old June 4th, 2009, 10:11 AM   #80
ZoT
Registered User
 
ZoT's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Brugge (Bruges)
Posts: 3,187
Likes (Received): 18

450 nieuwe woningen in Assebroek
450 nieuwe woningen in buurt rond Blosocentrum Julien Saelens

BRUGGE - Assebroek krijgt er een nieuw 'stadje' bij de komende jaren: achter het Bloso-domein Julien Saelens worden 450nieuwe woningen gebouwd. 'Het is een stadsgedeelte dat erg in trek is', zegt schepen Mercedes Van Volcem.

De bouwkranen zullen de komende jaren niet snel verdwijnen uit de omgeving rond de Blekerijstraat en het Bloso-centrum Julien Saelens in Assebroek. Projectontwikkelaar IJsselinvest heeft in de Blekerijstraat al vier flatgebouwen met in totaal 103appartementen gebouwd. Daar komen er nog 34 bij in de tweede fase van het grote bouwproject in het domein 'Tuinen van Hollebeke'.

'Daarna komt het gebied aan het uiteinde van de straat aan de beurt', zegt projectontwikkelaar Wiecher Zwarthoff.

Vooral over die plannen was heel wat commotie in de buurt. Aan de kant van de Generaal Lemanlaan staat een landhuis, dat de naam Villa des Roses draagt. De buurtbewoners vreesden dat IJselinvest het beschermde gebouw, dat al een tijd stond te verkommeren, zou slopen om er serviceflats van te maken.

'De benedenverdieping van dat huis is inderdaad beschermd, en dat zullen we ook bewaren', zegt Zwarthoff. 'Daar komt een soort onthaalruimte, de bovenverdiepingen worden serviceflats. In totaal zullen er rond het landhuis tussen de 45 en 60 van die flats worden gebouwd. Daar willen we begin volgend jaar mee beginnen. In totaal zullen we meer dan veertig miljoen euro geïnvesteerd hebben in deze buurt.'

Maar daar houdt het niet op: verderop aan het Bloso-domein Julien Saelens zijn nog eens 100woningen en 140appartementen gepland. 'Assebroek is in op dit moment', zegt de Brugse schepen van Urbanisatie Mercedes Van Volcem (Open VLD). 'Het is een stadsgedeelte dat erg in trek is. Ook op de gronden waar nu nog de bussenstelplaats is van De Lijn, komt op termijn een woonproject.'

Het is nog niet duidelijk wanneer dat precies kan doorgaan, want De Lijn is nog altijd op zoek naar centen om haar stelplaats te kunnen verhuizen naar een stuk grond dichtbij het station van Brugge.

'Door al deze nieuwe projecten in Assebroek vergroot het aanbod en dat kan de prijzen alleen maar ten goede komen', zegt Van Volcem nog.

Assebroek is nu al de grootste deelgemeente van Brugge. Er wonen meer mensen dan in de Brugse binnenstad.

bron: HNB
ZoT no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 06:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us