[S19] Obwodnica Sokółki - Page 2 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old October 11th, 2008, 10:28 PM   #21
olvin
Wielokulturowe Podlasie
 
olvin's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 2,860
Sokółka poczeka na obwodnicę

Sokólka. Pod koniec 2010 lub na początku 2011 roku białostocki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad będzie gotowy do rozpoczęcia budowy obwodnicy Sokółki.

- O ile nie pojawią się problemy z finansowaniem inwestycji, to budowa obwodnicy Sokółki potrwa dwa lata - poinformował Rafał Malinowski, rzecznik białostockiego oddziału GDDKiA.

Planowana obwodnica Sokółki ma być fragmentem przyszłej drogi ekspresowej S19.

- Aktualnie przygotowywany jest raport oceny oddziaływania na środowisko tej inwestycji i inne materiały potrzebne do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. Wniosek trafi do wojewody jeszcze w tym roku. Z kolei jeżeli chodzi o realizację inwestycji drogowej, powinniśmy je uzyskać najpóźniej w 2010 roku - zapewnił Rafał Malinowski.

Obwodnica Sokółki ma mieć 8,4 km, dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Ominie ona miasto od strony północno - zachodniej. Patrząc od strony Białegostoku, sokólska obwodnica rozpocznie się przed rynkiem Agrino, przetnie drogę do Rozedranki Starej i do Bogusz (za oczyszczalnią ścieków), następnie zostanie poprowadzona między ogródkami działkowymi a Kraśnianami, przetnie drogę Sokółka - Dąbrowa Białostocka i połączy się z krajówką mniej więcej na wysokości bazy Orlenu.
olvin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old October 23rd, 2008, 01:45 AM   #22
Palatek
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 353
Likes (Received): 117

Dzięki Olvi za artykuł... ja choć z Sokółki to siedzę w Wawie i nie mam takich źródeł :P

Ja i tak uważam, że dla tak mało medialnie nagłośnionej trasy jak S19 sukcesem będzie jak ta obwodnica będzie w 2015 roku :P Nie żebym był pesymistą

P.S. A swoją drogą dobrze zaznaczyłem jej przebieg i niestety Olvin, "mniej więcej na wysokości bazy Orlenu" to znaczy że puszczą ją jeszcze bardziej prosto niż ja zaznaczyłem, zupełnie po lesie
Palatek no está en línea   Reply With Quote
Old October 23rd, 2008, 09:57 AM   #23
olvin
Wielokulturowe Podlasie
 
olvin's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 2,860

Quote:
Originally Posted by Palatek View Post
P.S. A swoją drogą dobrze zaznaczyłem jej przebieg i niestety Olvin, "mniej więcej na wysokości bazy Orlenu" to znaczy że puszczą ją jeszcze bardziej prosto niż ja zaznaczyłem, zupełnie po lesie
Jest też drugi minus takiego przebiegu, oprócz tego że wykarczują spory kawałek lasu. Ostatnimi czasy postawiono znaki zakazu jazdy pojazdom powyżej 10t., najpierw na ul.Kresowej, a następnie Lotników Lewoniewskich. Miało to spowodować puszczenie całego ciężkiego ruchu mini obwodnicą przez ul.Torową, którą wyremonotwano (nawieziono nowego piasku, wyrównano), a trochę tego jest: Eko-Gril, Metal-Fach, Barter(Saga), Contractus, a w przyszłości dziesiątki tirów z kopalni. Gdyby przyszła obwodnica wychodziła właśnie gdzieś w okolicy ul.Torowej cały ten ruch poszedłby właśnie nią, a nie przez centrum miasta. Z racji tego, że obwodnica będzie wychodziła spory kawałek dalej, nie wydaje mi się żeby ktokolwiek nadrabiał drogi i wszystko dalej będzie waliło miastem. Chyba że istanieje możliwość postawienia zakazu wjazdu tirom do miasta, ale to chyba nie możliwe.
olvin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old May 17th, 2009, 10:28 AM   #24
freewolny
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Łódź/Warszawa
Posts: 552
Likes (Received): 0

RDOŚ Białystok obwieszcza:

Quote:
Białystok, dnia 14 maja 2009 r.

RDOŚ.I.KG.66131-26/08

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 Kpa Kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam, że został zebrany pełny materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie Obwodnicy Sokółki w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-19 na odcinku od km 0+000 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 – 12+300) do km 9+617 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 – 21+206)”.

Z całością zebranego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie zapoznać się można w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (085) 7406981 wew. 35, w godz. 8 – 15.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. przedsięwzięcia można składać na adres: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Białystok, w terminie 21 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
freewolny no está en línea   Reply With Quote
Old June 11th, 2009, 09:33 PM   #25
olvin
Wielokulturowe Podlasie
 
olvin's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 2,860

Quote:
Obwodnica przebiega po stronie północno – zachodniej Sokółki - łączna długość projektowanej obwodnicy: 9,617 km. Będzie to droga krajowa o parametrach drogi ekspresowej. Planuje się budowę drogi w etapach: etap I – budowa dwóch jezdni po dwa pasy ruchu, etap II – rozbudowa o trzeci pas
ruchu obydwu jezdni. Obiekty na trasie wykonane dla etapu docelowego tj. dla dwóch jezdni po trzy pasy ruchu.
olvin no está en línea   Reply With Quote
Old June 12th, 2009, 12:24 PM   #26
Palatek
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 353
Likes (Received): 117

Hehe.... no to nieźle
Palatek no está en línea   Reply With Quote
Old June 12th, 2009, 12:52 PM   #27
olvin
Wielokulturowe Podlasie
 
olvin's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 2,860

Wiadomo też jak będą rozwiązany będzie węzeł Zadworzany i Sokółka.

Zadworzany (km 0+927,45) – połączenie z Sokółką od strony przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej (w tym poprzez jednopasowe rondo średnicy 40 m połączenie z drogami do kopalni piasku, składowiska odpadów i bazy Orlenu),

Sokółka (km 7+675,52) – połączenie z Sokółką od strony Białegostoku (w tym poprzez jednopasowe rondo średnicy 45 m z ul. Batorego, starym wlotem drogi nr 19 i układem lokalnym).
Przy końcu obwodnicy pozostawiono skrzyŜowanie z drogą gminną do Zawistowszczyzny (km 9+331,80), które będzie funkcjonować do czasu wykonania ciągu dalszego drogi klasy S w stronę Białegostoku – do kolejnego, planowanego węzła w m. Geniusze.
olvin no está en línea   Reply With Quote
Old June 13th, 2009, 03:35 PM   #28
Palatek
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 353
Likes (Received): 117

No dobra, a wiadomo coś o węźle, nazwijmy go na tę chwilę "Kraśniany" ? Na planach które wklejałem była możliwość zjazdu i wjazdu na ekspresówkę od strony Czarnej Białostockiej poprzez półkoniczynkę. Zrezygnowano z tego??
Palatek no está en línea   Reply With Quote
Old June 13th, 2009, 04:14 PM   #29
olvin
Wielokulturowe Podlasie
 
olvin's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 2,860

Nie nie, będą trzy węzły: Sokółka, Kraśniany i Zadworzany. Wkleiłem tamte dwa z racji tego, że były chociaż trochę opisane.

Na projektowanym odcinku drogi ekspresowej S-19 zaprojektowano następujące obiekty inżynierskie:
· ok. km 0+940 - wiadukt w ciągu drogi ekspresowej S-19 w węźle „Zadworzany”,
· ok. km 2+ 470 - wiadukt w ciągu drogi S-19 – nad linią kolejową i nad drogami dojazdowymi,
·ok. km 4+200 - wiadukt w ciągu drogi DW 673 nad drogą S-19 w węźle „Kraśniany”,
· ok. km 6+480- wiadukt w skrzyżowaniu drogi S-19 z ulicą Targową,
· ok. km 6+990 – most w ciągu S-19 nad Kanałem Sokólskim. Ze względu na to, że obiekt będzie jednocześnie pełnić funkcję przejścia dla zwierząt, że pionowe będzie większe od 3,5 m
· km 7+500 ( 7+100 – w zależności od wariantu konstrukcji) wiadukt w ciągu drogi S-19 nad linią kolejową: Zielonka –Kuźnica Białostocka,
- wariant 1 – km 7+500 – 3-przęsłowa konstrukcja belkowo-płytowa z belek stalowych zespolonych z płytą żelbetową wykonywaną na mokro,
- wariant 2 – km 7+100 – 12-przęsłowa konstrukcja belkowo-płytowa z belek stalowych zespolonych z płytą żelbetową wykonywaną na mokro (estakada),
- wariant 3 – km 7+100 – konstrukcja stalowa - 3-przęsłowa ortotropowa konstrukcja qasiskrzynkowa, 17-przęsłowa ortotropowa konstrukcja belkowo-płytowa oraz 3-przęsłowa konstrukcja belkowo-płytowa (estakada),
Obiekt w wariancie 1 kończy się przy grobli stawów. Obiekty w Wariantach 2 i 3 przechodzą nad niecką zastoiskową, w tym również nad kanałem Sokólskim i eliminują budowę obiektu w km 6+990 (nr 7). Ich długość sprawia, że część obiektu znajduje się w strefie węzła drogowego, wiąże się to ze zmianą szerokości obiektu.
· km 8+380 - przejazd gospodarczy pod S-19 w ciągu drogi dojazdowej do cmentarza.

W wyniku uzgodnień z władzami lokalnymi oraz leśnymi, a także Zakładem Badania Ssaków PAN w Białowieży zaprojektowano następujące przejścia dla zwierząt:
· w km 1+530: przejście górne dla zwierząt duŜych (dziki, sarny, jelenie, sporadycznie łosie) - obwodnica w tunelu, wymiary przejścia: szerokość 50 m;
· w km 3+150: przejście dolne dla zwierząt średnich o wymaganych wymiarach 15 x 3,5 m - obwodnica w nasypie,
· w km 5+660: przejście dla zwierząt małych, obwodnica w nasypie,
· w km 8+750: przejście dla zwierząt małych na cieku wodnym - obwodnica w nasypie,
· w km 8+950: przejście dla zwierząt małych w poziomie terenu, na wprost przepustu w nasypie kolejowym - obwodnica w nasypie.
Poza powyższymi istnieje możliwość przejścia zwierząt w obrębie estakady na terenach pomiędzy ul. Targową, a Węzłem Sokółka. Na terenie podmokłym (rejon km 6+900 do ok. 7+600), preferowanym miejscu występowania chronionych płazów, planuje się budowę drogi na estakadzie, co
pozwoli na zachowanie wędrówek tym gatunkom oraz innym zwierzętom (np. ssakom).

Last edited by olvin; June 13th, 2009 at 04:20 PM.
olvin no está en línea   Reply With Quote
Old June 13th, 2009, 06:00 PM   #30
marciniako1984
Registered User
 
Join Date: Feb 2008
Posts: 29
Likes (Received): 0

może wiecie w jakim etapie realizacji przedsięwzięcia jest wykupywana ziemia pod inwestycję?? I mniej więcej jak to będzie czasowo w związku z tą obwodnicą...?? z góry dzięki za odpowiedź...
marciniako1984 no está en línea   Reply With Quote
Old July 29th, 2009, 10:58 AM   #31
freewolny
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Łódź/Warszawa
Posts: 552
Likes (Received): 0

DŚU!

Quote:
RDOŚ.I.KG.66131-26/08

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA

Działając na podstawie art. 49 Kpa zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku na wniosek inwestora, tj. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku w dniu 20 lipca 2009 r., znak: RDOŚ.I.KG.66131-26/08 wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie Obwodnicy Sokółki w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-19 na odcinku od km 0+000 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 - 12+300) do km 9+617 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 - 21+206)".

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią ww. decyzji można się zapoznać w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku przy ulicy Dojlidy Fabryczne 23, pokój 5, tel. (085) 7406981 wew. 35, w godz. 8:00 - 15:00.
Źródło: RDOŚ
freewolny no está en línea   Reply With Quote
Old July 29th, 2009, 11:09 AM   #32
CodeLukas
Wratislavia
 
Join Date: Aug 2008
Location: Wrocław
Posts: 1,376
Likes (Received): 64

Wreszcie coś ruszyło , bywam przynajmniej raz w roku w Sokółce i zdecydowanie ta droga wyprowadzi ruch poza maisto. A TIRów przejeżdza tak naprawdę sporo.
__________________
Liczę, że kiedyś będę pomykał po następujących drogach przebiegających przez Dolny Śląsk:
A3 z Lubawki do Świnoujścia | A5 z Boboszowa do Grudziądza | A8 z Lubawki do Białegostoku | A15 z Trzebnicy do Ostródy
S12 z Łęknicy do Dorohuska | S30 ze Zgorzeleca do Jeleniej Góry | S35 z Wrocławia do Golińska | S46 z Kłodzka do Szczekocin | S94 z Wrocławia do Lubina.
CodeLukas no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 10:37 AM   #33
Herring's Voice
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 13
Likes (Received): 0

Obwodnica Sokółki szybko nie powstanie. Bo nie ma pieniędzy

Po 236 dniach sokólczanie doczekali się decyzji środowiskowej dotyczącej obwodnicy. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że wydała pozytywną decyzję środowiskową dotyczącą tej inwestycji. Ale to niewiele zmienia.

Jeszcze niedawno drogowcy planowali, że droga powstanie w latach 2011-12. Ale teraz nawet ten odległy termin nie jest pewny.

(Fot. Archiwum)

Od lat mówi się u nas o obwodnicy Sokółki , ale tiry nadal jadą środkiem miasta – skarży się pan Zenon, mieszkaniec Sokółki . – I nic się nie robi w tej sprawie.
Ale w środę Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska poinformowała, że wydała pozytywną decyzję środowiskową dotyczącą tej inwestycji. Tyle tylko że to niewiele zmienia.

9 kilometrów szczęścia

– Jest decyzja, to wreszcie coś się ruszy – cieszą się pracownicy Urzędu Miejskiego w Sokółce . – W tym wariancie nie ma żadnych terenów chronionych, więc nie ma i żadnych przeszkód.

Droga ominie Sokółkę od strony północo-zachodniej. Będzie to ponad 9-kilometrowa ekspresówka z trzema rozjazdami: przed Sokółką, obok Zadworzan i Kraśnian. Zaprojektowano również dwa mosty kolejowe, przejścia dla zwierząt oraz zbiorniki magazynujące wody opadowe.

– Decyzja środowiskowa to jeden z pierwszych etapów przygotowania inwestycji – przyznaje Marcin Hadaj z biura prasowego GDDKiA w Warszawie. – Teraz będą przygotowywane kolejne etapy – zapowiada.

To kiedy ta budowa?

Potrzebne są jeszcze inne dokumenty. Chodzi o decyzję o lokalizacji, ale drogowcy zakładają, że to kwestia kilku miesięcy. A potem jeszcze tylko pozwolenie na budowę.

Tyle tylko że nawet jeśli dokumenty zostaną skompletowane, to robotnicy nie pojawią się na placu budowy. Jeszcze niedawno drogowcy planowali, że droga powstanie w latach 2011-12. Ale teraz nawet ten odległy termin nie jest pewny.

– Bo wszystko zależy od pieniędzy – informuje Józef Staniaszek, zastępca dyrektora ds. inwestycji w GDDKiA w Białymstoku. – A w tej chwili ich nie mamy – przyznaje.

Centrala GDDKiA potwierdza, że kasa jest pusta. Po co ta papierkowa robota? Dokumentacja jest przygotowywana na wszelki wypadek.


Źródło: http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/...ON04/462997362
Herring's Voice no está en línea   Reply With Quote
Old August 5th, 2009, 04:20 AM   #34
susamuruago
Wydra
 
susamuruago's Avatar
 
Join Date: Jun 2008
Location: Poznań, Suwałki
Posts: 1,628
Likes (Received): 247

Dobrze, dobrze, niech przygotowują tą dokumentację teraz a nie czekają na pieniądze. Jak wszystko się ładnie dopnie to może i kasa się znajdzie.
__________________
I invite you to check my pages with abandoned places/urbex out :)
Zapraszam wszystkich do odwiedzenia moich stron na temat opuszczonych miejsc/urban eksploracji :)

Otter's Underground World
Otter's Underground Youtube
Fort Poznań
susamuruago no está en línea   Reply With Quote
Old August 25th, 2009, 12:42 PM   #35
freewolny
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Łódź/Warszawa
Posts: 552
Likes (Received): 0

Odwołania od DŚU

Quote:
Działając na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 18 sierpnia 2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wpłynęły odwołania Pani Jadwigi Bieniusiewicz, Pana Waldemara Antuszewskiego, Pana Tomasza Dziewiątkowskiego oraz Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 lipca 2009 r., znak: RDOŚ.I.KG.66131-26/08, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Obwodnicy Sokółki w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-19 na odcinku od km 0+000 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 - 12+300) do km 9+617 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 - 21+206)".
Odwołania wniesiono w terminie.

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 20 sierpnia 2009 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku wpłynęły odwołania Pana Antoniego Dziewiątkowskiego, Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „AGRINO" Sp. z o.o. oraz Związku Stowarzyszeń „Polska Zielona Sieć" od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 20 lipca 2009 r., znak: RDOŚ.I.KG.66131-26/08, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie Obwodnicy Sokółki w ciągu projektowanej drogi ekspresowej S-19 na odcinku od km 0+000 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 - 12+300) do km 9+617 (co stanowi istn. km drogi Nr 19 - 21+206)".

Odwołania wniesiono w terminie.

Ponadto zawiadamiam, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku w dniu 24 sierpnia 2009 r. przesłał ww. odwołania do organu odwoławczego, tj. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, w celu ich rozpatrzenia.
Źródło
freewolny no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2010, 10:21 AM   #36
Varran
Registered User
 
Varran's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 366
Likes (Received): 0

Jak się sprawy mają na dzień dzisiejszy? Czy wiadomo coś konkretniejszego?
Varran no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2010, 12:50 PM   #37
Between
Registered User
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 804
Likes (Received): 169

Quote:
Originally Posted by Varran View Post
Jak się sprawy mają na dzień dzisiejszy? Czy wiadomo coś konkretniejszego?
A co ma być?
Zmiana rozporządzenia dotyczącego przebiegu dróg ekspresowych i autostrad cofnęła część prac w Podlaskim o kilka lat do tyłu.
Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych jest już nieaktualna, bo S-19 już nie biegnie z Sokółki w kierunku Wasilkowa, tylko w kierunku Korycina. Trzeba procedury rozpoczynać od nowa.
I artykulik z Porannego w tym temacie.

Sądząc po tekście w artykule obwodnica Sokółki powstanie w formie nastepującej: początek od strony Kuźnicy jako dwujezdniowa ekspresówka, węzeł z ekspresówką w kierunku Korycina w na razie bliżej nieznanym miejscu, a dalej odcinek jednojezdniowej drogi w klasie GP, do zamknięcia obwodnicy od strony Wasilkowa.

Last edited by Between; February 7th, 2010 at 01:15 PM.
Between no está en línea   Reply With Quote
Old February 7th, 2010, 12:52 PM   #38
phantom23
Registered User
 
phantom23's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: biegun
Posts: 8,127
Likes (Received): 3081

Po wydaniu decyzji środowiskowej wniesiono odwołania, które wciąż są rozpatrywane (od sierpnia!). Jednak w związku ze zmianą planów (przebiegu S19) w MI potrzebna będzie nowa decyzja bo obwodnica ta zmieni przebieg. Ale jak się w końcu kapną, że obwodnica puszczy to idiotyczny pomysł to trzeba będzie wszystko odkręcać i znowu kupa czasu zostanie stracona...
phantom23 no está en línea   Reply With Quote
Old March 10th, 2010, 10:47 PM   #39
Białostoczanin
Registered User
 
Białostoczanin's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: Białystok
Posts: 3,272
Likes (Received): 1503

Quote:
Originally Posted by michael_siberia View Post
Zamieszczone w temacie "Wiadomości dnia".
Białostoczanin no está en línea   Reply With Quote
Old March 10th, 2010, 10:58 PM   #40
phantom23
Registered User
 
phantom23's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: biegun
Posts: 8,127
Likes (Received): 3081

To było do przewidzenia w związku ze zmianą przebiegu drogi. Teraz trzeba będzie zrobić kolejne przetargi na dokumentację, zdobyć kolejną decyzję, kapnąć się że WOPK jest bez sensu i wszystko od nowa po raz trzeci...
phantom23 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
ekspresówka-s19, obwodnica, podlaskie, s19

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 01:45 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us