[DK61] Warszawa - Augustów - Page 18 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone | Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old December 27th, 2010, 01:05 PM   #341
CIT1
Registered User
 
Join Date: Dec 2008
Location: Warszawa
Posts: 99
Likes (Received): 3

Wrzucam obwieszczenie ze strony Wojewody Mazowieckiego.WIŚ.II.SMS.7119-D/549/10

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamia się, że dniu 22.11.2010r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:

„rozbudowa drogi krajowej nr 61 na odcinku III o długości 1635m (stary km od km 20+390 do km 22+025) od km 23+748 do km 25+383 – przejście przez Legionowo wraz z budową zjazdu na odcinku II” wraz z przebudową dróg innej kategorii i przebudową istniejącej sieci uzbrojenia terenu.

Inwestorem przedsięwzięcia jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad – reprezentowany przez pełnomocnika Pana Stanisława Dmuchowskiego, Z-ca Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa.

Nr ewidencyjne działek usytuowania obiektu - drogi (w nawiasach - numery działek po podziale, tłustym drukiem - numery działek przeznaczone pod inwestycję):
Legionowo: obręb 13: 1/1, 4/1(4/6, 4/7), 37/2(37/8, 37/9), 46, 47(47/3, 47/4), 48(48/4, 48/5); obręb 16: 9(9/3, 9/4), 28/1(28/7, 28/8), 29; obręb 17: 1(1/3, 1/4), 62/1(62/5, 62/6), 65; obręb 21: 1/10(1/26, 1/27), 1/12(1/28 1/29), 1/22, 2/11, 2/63, 2/74(2/146, 2/147, 2/148), 3(3/4, 3/5), 4/2; obręb 63: 1/11(1/805, 1/806), 1/12(1/807, 1/808), 1/31(1/809, 1/810), 1/59(1/811, 1/812, 1/813), 1/60(1/814, 1/815, 1/816, 1/817), 1/71(1/818, 1/819), 1/101(1/820, 1/821), 1/103, 1/107, 1/112(1/822, 1/823, 1/824, 1/825), 1/760(1/826, 1/827, 1/828), 1/790, 1/801(1/829, 1/830, 1/831), 4;
Gmina Wieliszew – wieś Michałów Reginów obręb 19: 102(102/3, 102/4), 104(104/3, 104/4), 105/1(105/5, 105/6), 106/4(106/12, 106/13), 106/5(106/14, 106/15), 106/6(106/16, 106/17), 118/1(118/9, 118/10), 118/3(118/11, 118/12), 194/3, 194/4(194/12, 194/13), 195/4(195/18, 195/19), 195/5(195/20, 195/21), 343/2, 353(353/3, 353/4), 356(356/3, 356/4), 369(369/4, 369/5), 370(370/4, 370/5).

Nr działek przeznaczone pod przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej i dróg innej kategorii, nie wchodzące w skład projektowanego pasa drogowego:
Legionowo: obręb 13: 1/3, 1/4, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 37/2; obręb 16: 1/14, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 27, 28/1; obręb 17: 1, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21/1, 22, 62/1, 63/4, 64; obręb 21: 1/6, 1/10, 1/24, 3, 4/1; obręb 63: 1/31, 1/59, 1/60, 1/71, 1/101, 1/105, 1/112,1/558, 1/760, 1/791, 1/800, 1/801,
Gmina Wieliszew wieś Michałów Reginów obręb 19: 102, 104, 105/1, 106/4, 106/5, 118/1, 118/3, 118/4, 126/8, 126/9, 193, 195/4, 195/5, 195/7, 195/10, 195/11, 195/12, 356,369, 370, 1098, 1099/2,
Gmina Nieporęt wieś Stanisławów Drugi obręb 14: 17/7, 18, 115

Jednocześnie działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 88 ust. 1 pkt 1 i w związku z art. 90 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje, że organem administracji właściwym do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji jest Wojewoda Mazowiecki, zaś organem właściwym do wydania postanowienia w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Postępowanie przed organem wojewódzkim zostało zawieszone w dniu 17.12.2010r. do czasu uzgodnienia realizacji przez organ środowiskowy.

Wszyscy zainteresowani mają możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej do protokołu, w terminie od 12.01.2011 r. do 01.02.2011 r. w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607 od pon.- pt. w godz. 12.00-16.00). Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie przed uzgodnieniem warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 35 cytowanej ustawy informuje się, że uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa wyżej, pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto informuję, że w dniu 21.01.2011r., o godzinie 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41, 05-120 Legionowo, odbędzie się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych
CIT1 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 28th, 2010, 01:08 AM   #342
Mr X
Registered User
 
Mr X's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Warszawa Ursynów
Posts: 2,079
Likes (Received): 1121

Mogliby dawać do tego jakąś ilustrację graficzną.
Mr X no está en línea   Reply With Quote
Old January 14th, 2011, 03:47 AM   #343
tomkrt
Registered User
 
Join Date: May 2006
Posts: 2,170
Likes (Received): 268

tomkrt está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 14th, 2011, 10:24 AM   #344
Van_Loosen
Happy Scrappy Hero Pup
 
Van_Loosen's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: W-wa Ulrychów
Posts: 1,167

Jeśli naprawdę sfałszowano podpisy faceta na zwrotkach z poczty to sprawa zaczyna robić się gruba.
Myślę tak sobie - kto miał interes w tym, żeby fałszować podpisy? Przecież nie sąsiedzi czy inne osoby prywatne.....
Popieram działania tego faceta. Jak już doprowadzi do uchylenia PnB to ma gDDKiA na widelcu: albo idzie do nadzoru budowlanego z wnioskiem o decyzję o wyburzeniu samowoli budowlanej, albo za odpowiednią kasę ( odszkodowanie, zadośćuczynienie, opłata za bezumowne korzystanie z gruntu, wykupienie pozostałej części nieruchomości, która utraciła wartość) zgadza się na pozostawienie wiaduktu tak jak stoi. W tle paru cwaniaków idzie do więzienia.

Ta rzeczniczka GDDKiA zaczyna mnie irytować. Szkoda, że redaktor też nie zaczął na ostro i nie spytał: czemu GDDKiA jako inwestor nie zgłosił do tej pory do prokuratury faktu sfałszowanych podpisów?
__________________
"Przecinania wstęgi nie było. - To zwyczaj z minionej epoki. Drogi buduje się dla kierowców, a nie oficjeli" - oznajmił Marcin Hadaj, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. gazeta.pl z 19.01.2011
Van_Loosen no está en línea   Reply With Quote
Old January 14th, 2011, 03:14 PM   #345
Jakub Warszauer
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Location: Milanówek
Posts: 4,589
Likes (Received): 925

Nie będzie żadnego wyburzania. Skoro obywatel został wywłaszczony, to należą mu się pieniądze i basta. Jeżeli uważa, że dostał za mało, to może dochodzić swoich praw w sądzie.

Nie mam nic przeciwko temu, żeby ktoś walczył o odszkodowanie w wartości godziwej.

Za to cała otoczka tej sprawy, czyli walka w sądach, uchylanie decyzji administracyjnych itd. to już jest zwykłe polskie pieniactwo.
Jakub Warszauer no está en línea   Reply With Quote
Old January 14th, 2011, 06:22 PM   #346
Van_Loosen
Happy Scrappy Hero Pup
 
Van_Loosen's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: W-wa Ulrychów
Posts: 1,167

Zakładasz, że został wywłaszczony zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku uznania podpisów za fałszywe wcale tak nie będzie i cała Twoja teza będzie się opierała na błędnych założeniach
__________________
"Przecinania wstęgi nie było. - To zwyczaj z minionej epoki. Drogi buduje się dla kierowców, a nie oficjeli" - oznajmił Marcin Hadaj, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. gazeta.pl z 19.01.2011
Van_Loosen no está en línea   Reply With Quote
Old January 14th, 2011, 07:25 PM   #347
Jakub Warszauer
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Location: Milanówek
Posts: 4,589
Likes (Received): 925

Quote:
Originally Posted by Van_Loosen View Post
Zakładasz, że został wywłaszczony zgodnie z obowiązującym prawem. W przypadku uznania podpisów za fałszywe wcale tak nie będzie i cała Twoja teza będzie się opierała na błędnych założeniach
Kwestia podpisów jest kwestią wtórną. Wydaje mi się, że to jest ciągle ta sama osoba, która prowadzi prywatną wojnę z rozbudową DK61.

Jest jej świętym prawem walczyć o swoje i nie mam nic przeciwko temu. Ale na końcu całej tej walki jest tylko jedno racjonalne rozwiązanie: poszerzona DK61 oraz godziwe odszkodowanie dla wszystkich osób poszkodowanych.

A ja nie mogę się oprzeć wrażeniu, że mamy tutaj do czynienia z osobą, która została przez urzędników skrzywdzona i teraz za swój punkt honoru postawiła udowodnienie że to ona ma rację.

Załóżmy, że tę rację ma (co w skrycie ducha podejrzewam, choć kompletnie nie orientuję się w tej sprawie). Tylko co to zmieni? Szkoda czasu (i pieniędzy): jej, GDDKiA, Wojewody, Nadzoru Budowlanego oraz użytkowników SSC.
Jakub Warszauer no está en línea   Reply With Quote
Old February 1st, 2011, 07:57 PM   #348
TomekB
Registered User
 
Join Date: Jan 2009
Location: SoCal
Posts: 430
Likes (Received): 426

Quote:
Data wysłania ogłoszenia: 20.01.2011
Zamawiający:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku, ul. Zwycięstwa 2, tel. (+48 85) 6645838, 6645839, fax. (+48 85) 6513783; 6526157
www.gddkia.gov.pl
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy odcinka drogi krajowej Nr 61 w m. Tama od km 230+160 do km 230+910
Numer przetargu: 2/D/2011
Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15.11.2011 r., w tym uzyskanie pozwolenia na budowę – do 25.07.2011 r
Chodzi*o zapadający się*nasyp na torfowisku.
TomekB no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:00 PM   #349
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

Sprawa pana z wiaduktem, jest trochę skomplikowana. i nie należy do niego wiadukt, bo na terenie jego posesji zbudowali drogę i chodnik wraz ze ścieżką rowerową nie sam wiadukt. Podrobienie podpisu...hm mi się wydaje że jednak list odebrał albo syn, albo żona, a on dowiedziawszy się że istnieje możliwość zaskarżenie po przez podważenie podpisu to sruu.

Parę fotek z przejścia przez Legionowo:
GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:04 PM   #350
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:05 PM   #351
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:07 PM   #352
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:11 PM   #353
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

Nowe a już zniszczone...
Na wyżej zamieszczonych zdjęciach widać nagły atak głupoty wyrażony nie znanym pradawnym językiem. Prawdopodobnie modlitwa by przywróciło mu mózg.
Inną kwestią jest ułożenie ekranów;( na całej długości ten sam motyw,nie mogli jakoś poukładać w fale kolory?
GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:16 PM   #354
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

Przy takiej pogodzie można robić tylko ekrany,


zdjęcia nie są ułożone zgodnie z wykonaniem czyli niektóre obrazujące późniejszy etap są wcześniej.
GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:18 PM   #355
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:21 PM   #356
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91jak mówiłem ekrany można stawiać w takich warunkach to wiec robią te które są po drugiej stronie
GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2011, 01:22 PM   #357
GOUST
skyporter
 
GOUST's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Chotomów/Legionowo/Lublin
Posts: 1,103
Likes (Received): 91

to tyle w temacie DK 61
GOUST no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2011, 12:00 PM   #358
lexparadox
Registered User
 
Join Date: May 2009
Location: Warsaw
Posts: 64
Likes (Received): 8

Czy ktoś z użytkowników forum posiada jakieś nowe informacje na temat planowanej na lata 2011-2013 (nierealne) obwodnicy Pułtuska?
lexparadox no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2011, 06:43 PM   #359
Gru3
Registered User
 
Gru3's Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Varsovia
Posts: 1,401
Likes (Received): 916

Quote:
Originally Posted by lexparadox View Post
Czy ktoś z użytkowników forum posiada jakieś nowe informacje na temat planowanej na lata 2011-2013 (nierealne) obwodnicy Pułtuska?
Nie ma nic na ten temat w żadnym z załączników nowo-przyjętego rządowego programu dróg, nawet w tym enigmatycznym "Po 2013 roku". No chyba, ze przoczyłem. Nie wiem czy jest to celowe czy powstało przez niedopatrzenie urzędasów. Tak czy owak zapomnij o tej drodze przez następne kilka-kilkananaście/dziesiąt(?) lat.
__________________
Prawdziwa sieć A-S-GP-G we wszystkich kierunkach !!
Gru3 no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2011, 01:42 AM   #360
Jakub Warszauer
Registered User
 
Join Date: Jul 2008
Location: Milanówek
Posts: 4,589
Likes (Received): 925

Ot, taki drobiazg, czyli karta informacyjna dla DK61 odc. Legionowo - Zegrze Pd.:
http://www.siskom.waw.pl/DK61.htm
Jakub Warszauer no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
łomża, augustów, legionowo, mazowieckie, podlaskie, warszawa

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[S61/DK63/64] Obwodnica Łomży Białostoczanin Infrastruktura drogowa 473 January 15th, 2020 04:56 PM
[Warszawa] ul. Modlińska (DK61) highwayman Infrastruktura drogowa 699 November 12th, 2014 04:41 PM
[Augustów] by Kamil kamil.bukowski Miasta polskie 10 December 18th, 2010 02:04 PM
[DK61] Obwodnica Jabłonny jjarecki Inwestycje ukończone 112 September 3rd, 2009 04:21 PM
[Augustow] Zdjęcia auskariukas Architektura i Urbanistyka 2 March 17th, 2005 01:06 PM


All times are GMT +2. The time now is 12:53 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us