[Podlaskie] Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych w ramach RPO i PO PW (bez Rail Baltiki) + linie objazdowe - Page 5 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa Koleje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old February 16th, 2015, 10:13 PM   #81
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Jednak koniec na dziś jest w Sokołach.

KOLEJny przejazd technologiczny. Posłużył podczas rozbiórki dworca.


R10
Jednak jakieś budynki ostały się:


Wydzierżawiony magazynek przy przejeździe nabiera ostatecznych kształtów.


Na pytanie czy nastawnia wykonawcza SK1 istnieje, tak, nie została zburzona.

Dziękuję za dziś.
__________________

Tołdi, Rusonaldo, dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old February 21st, 2015, 12:54 PM   #82
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

O nieprawidłowościach jakie wykazał UTK informowałem kilkanaście postów temu. Teraz artykuł z lokalnego serwisu łomżyńskiego. Trochę patowa sytuacja, perspektywa rewitalizacji, objazdów dla E-75, a tu takie coś, co uniemożliwia już teraz prowadzenie ruchu.

Quote:
Ostatni pociąg...

W najbliższym czasie znikną ostatnie pociągi dojeżdżające do Śniadowa i Łomży? Niestety, mimo deklarowanych chęci zainwestowania ogromnych pieniędzy w modernizację linii kolejowych prowadzących do Łomży, wygląda na to, że w już maju ruch kolejowy na liniach nr 36 Ostrołęka-Śniadowo i nr 49 Śniadowo – Łomża zostanie „zawieszony czasowo” co najmniej na kilka lat.
Pretekstem do takiej decyzji zarządzającej torami PKP PLK mają być decyzje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, który stwierdził nieprawidłowości zagrażające bezpieczeństwu ruchu na tych odcinkach. Wynikają one z fatalnego stanu torowiska, a UTK wezwał PKP PLK do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.
- Sprawdzamy, jakie są możliwości finansowe, aby wykonać zalecenia UTK, i czy takie działanie byłoby optymalne w perspektywie szacowanej na około 100 milionów modernizacji tych linii – mówi Maciej Dutkiewicz z PKP PLK. - Na dziś żadnego rozwiązania nie można wykluczyć – dodaje, pytany, czy oznacza to, że do czasu wyremontowania torowiska za kilka lat linie będą zlikwidowane. - Nie mówimy o likwidacji czy zamykaniu linii, ale o czasowym zawieszeniu.

To, że stan torowiska prowadzącego do Łomży jest fatalny, wiedzą wszyscy na kolei, ale także poza nią. Przez całe dziesiątki lat nie inwestowano tu żadnych większych pieniędzy. Już kilka lat temu linie, ze względu na stan techniczny, były wskazywane do zamknięcia, ale po protestach lokalnej społeczności PKP PLK wycofywała się z zamiarów. Czy teraz też tak będzie?


Tory do wymiany
Informacje o nieprawidłowościach na liniach kolejowych łączących dziś jeszcze Łomżę ze Śniadowem i Ostrołęką UTK opublikował tuż przed Bożym Narodzeniem i w połowie stycznia. Pierwsza z nich dotyczyła nieprawidłowości w zakresie spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego na linii kolejowej nr 36 Ostrołęka-Śniadowo. Chodziło o ponadnormatywne zwężenie szerokości torów w trzech miejscach – w sumie na długości 11 merów, ale także o uszkodzone, spróchniałe podkłady drewniane na odcinku o długości 18 km, pęknięte lub uszkodzone podkłady strunobetonowe na dalszym 10-kilometrowym odcinku oraz nieprawidłowości w przytwierdzeniu szyn do podkładów. W przypadku linii nr 49 Śniadowo – Łomża nieprawidłowości są w zakresie utrzymania nawierzchni kolejowej. Chodziło o: poszerzenia szerokości toru (zbliżających się do granicznych dopuszczalnych), zwiększonego gradientu szerokości toru, spróchniałych lub uszkodzonych podkładów drewnianych toru, nieprawidłowego przytwierdzenia szyn do podkładów. W obu przypadkach UTK te nieprawidłowości wskazywał już wcześniej, a teraz „naruszenie przepisów przez zarządcę infrastruktury kolejowej polegało na niewykonaniu zaleceń”.
W związku z powyższym prezes UTK nakazał zarządcy infrastruktury, czyli PKP PLK, „natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.”

Kolej do Łomży po nowemu
- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują modernizację trasy Ostrołęka – Łapy z odgałęzieniem do Łomży – mówi Maciej Dutkiewicz z PKP PLK. - Głównym celem planowanych prac na trasach Łapy-Śniadowo, Śniadowo-Łomża będzie usprawnienie transportu kolejowego między Łomżą a Białymstokiem. Oznacza to możliwość reaktywacji ruchu pasażerskiego i towarowego.
Jeszcze w ubiegłym roku zarząd województwa podlaskiego przekazał PKP PLK ponad pół miliona złotych na opracowanie dokumentacji modernizacji obu linii kolejowych, a w projekcie nowego RPO 2014-2020 na prace na liniach kolejowych – nie tylko tych do Łomży - zarezerwował 48 mln euro.
Prace mają objąć wymianę torów i pozostałych elementów infrastruktury kolejowej, głównie w celu podwyższenia maksymalnych prędkości pociągów. Wstępne szacunki PKP wskazują, że te inwestycje będą warte około 100 mln zł. Jedyny problem polega zaś na tym, że będą one mogły ruszyć najwcześniej za dwa, może trzy lata. Co do tego czasu?
- Rozważamy wszelkie możliwe scenariusze. Sprawdzamy, jakie są możliwości finansowe, aby wykonać zalecenia UTK, ale patrzymy na to także pod kątem optymalności wydatkowania środków – mówi Dutkiewicz. - Wszystko jest możliwe, ale na pewno nie mówimy o likwidacji czy zamykaniu linii, ale o czasowym zawieszeniu do czasu wykonania modernizacji obu linii.

„To sabotaż”
Zamiary co do „czasowego zawieszenia” na kilka lat kursów pociągów do Śniadowa i Łomży przerażają wielu przedsiębiorców, którzy wciąż korzystają z tego środka transportu. Są też ogromnym zaskoczeniem dla samorządowców, którzy motywowani przez przedsiębiorców, od wielu lat zabiegają o reaktywację kolei w regionie.
- Oficjalnie my nic na ten temat nie wiemy – mówi Lech Szabłowski, wicestarosta łomżyński. - To zaskakujące. Po tylu działaniach, przekonywaniach, że kolej jest potrzebna, i w sytuacji, gdy wreszcie zapisane są jakieś pieniądze i rzekomo rozpoczynają się prace nad dokumentacją na modernizacje linii, jej zamykanie jawi się jak jakiś sabotaż. Co mają zrobić przedsiębiorcy – zawiesić na kilka lat swoją działalność?
źródło: http://4lomza.pl/index.php?wiad=38066
__________________

dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old February 26th, 2015, 06:01 PM   #83
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Chciałoby się już pisać o rozpoczętych pracach, a tu ciągle tylko o funduszach:

Quote:
Ponad 5 miliardów złotych na rozwój Województwa Podlaskiego

Założeniom nowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, jaki kilka dni temu zatwierdziła Komisja Europejska poświęcona była dzisiejsza (25 lutego br.) uroczysta konferencja prasowego w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej. Wzięli w niej udział członkowie zarówno obecnego, jak i poprzedniego Zarządu Województwa.


Wybór miejsca nie był przypadkowy - Centrum jest przykładem dobrego wykorzystania funduszy unijnych w poprzedniej perspektywie finansowej, w nowej zaś, obejmującej lata 2014-2020, współpraca między nauką a biznesem dla unowocześnienia gospodarki ma być w naszym województwie jednym z priorytetów.

Nowy Regionalny Program Operacyjny, zatwierdzony właśnie przez Komisję Europejską, daje województwu szansę przyspieszenia rozwoju i odrobienia zapóźnień wobec innych regionów. Umożliwi wydanie na te cele ponad 5 miliardów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego.

- To wydarzenie największe w historii samorządu. Takich środków finansowych nasze województwo dotąd nie miało i pewnie już mieć nie będzie. Dlatego też tak istotne jest byśmy te środki jak najlepiej wykorzystali, gdyż będzie to oddziaływać na rozwój podlaskiego przez następne dziesięciolecia. - powiedział otwierając konferencję marszałek Mieczysław Baszko.

Podziękował poprzedniemu marszałkowi Jarosławowi Dworzańskiemu, że pod jego kierownictwem Zarząd Województwa, eksperci i zespoły pracowników Urzędu Marszałkowskiego dobrze przygotowali Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego, a w ślad za tym projekt nowego RPO. Marszałek Baszko wyraził przekonanie, że pieniądze unijne zostaną dobrze wydane, między innymi na innowacje, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, na odnawialne źródła energii, a rezultaty tych działań będą widoczne również za 20 i 30 lat.

- Miejsce, w którym się znajdujemy, to dobry powód na co fundusze unijne mogą być przeznaczone - dodał wicemarszałek Maciej Żywno - Te 5 mld zł to środki nad którymi , jako zarząd województwa, przejmujemy odpowiedzialność za jego wdrażanie. Podkreślić nalezy że to są środki na zainwestowanie, nie na wydawanie pieniędzy, a co zainwestujemy, będzie procentowało przez lata.

Wicemarszałek Maciej Żywno, odpowiedzialny za wykorzystanie EFRR, stwierdził, że jedna piąta pieniędzy - około miliarda złotych - wykorzystana zostanie na podniesienie konkurencyjności naszych przedsiębiorstw. Premiowana będzie kreatywność, badania i innowacje, bo bez tego nie będzie nowych miejsc pracy.

Inne priorytety w nowym RPO to infrastruktura drogowa i kolejowa, odnawialne źródła energii, szkolnictwo zawodowe. Województwo podlaskie jest jednym z dwóch w kraju, które chce inwestować również w rozwój lokalny według strategii, przygotowanych przez lokalne społeczności.

Wicemarszałek Anna Naszkiewicz, odpowiedzialna za EFS, zapowiedziała, że prawie 1,3 mld złotych z tego funduszu zostanie przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji, renesans szkolnictwa zawodowego i inne cele edukacyjne.

- Środki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego chcemy spożytkować na rozwój przedsiębiorczości, aktywizację zawodową, ekonomię społeczną, różne formy wsparcia przedsiębiorczości. Chciałabym podkreślić, że to są dwa kamienie milowe w EFS: renesans szkolnictwa zawodowego, jak również szkolniectwo wszystkich szczebli - edukacja od przedszkola do gimnazjum i po gimnazjum. EFS to projekty miękkie, ale bez tego komponentu projekty inwestycyjne nie będą miały własciwego wymiaru - dodała wicemarszałek Anna Naszkiewicz

Poprzedni marszałek Jarosław Dworzański, który negocjował nowe RPO w ministerstwie rozwoju regionalnego i z Komisją Europejską, powiedział m.in., że udało się stworzyć profesjonalny zespół ludzi pod przewodnictwem dyrektora Daniela Górskiego, który umiejętnie wdrożył poprzednie RPO i właściwie przygotował nową perspektywę. Tę opinię potwierdził jeden z ekspertów, znany przedsiębiorca Wojciech Winogrodzki, który pogratulował obu Zarządom otwarcia się na różne środowiska. Dzięki temu nowy RPO był przygotowywany wspólnie, a dziś jest przez wszystkich traktowany życzliwie.

Dziennikarzy interesowała przede wszystkim kwestia, kiedy zostaną ogłoszone pierwsze konkursy i w jakich dziedzinach. Wicemarszałek Żywno zapewnił, że nabory ruszą już w maju - – czerwcu, a dotyczyć będą szkolnictwa zawodowego i odnawialnych źródeł energii. Pierwsze konkursy dla przedsiębiorców ogłoszone zostaną jesienią.

***

RPOWP. 5,1 mld zł na rozwój
Tyle otrzyma nasze województwo w ramach programu regionalnego. Pieniędzy tych jednak nie można było podzielić dowolnie. Komisja Europejska wyznaczyła tzw. cele tematyczne, które musiały uwzględnić regiony, czyli określiła, jakie obszary należy wspierać w tej perspektywie finansowej.
Program jest dwufunduszowy. Jego realizacja zostanie sfinansowana zarówno z Europejskiego Funduszu Społecznego, jak i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki temu, że pieniądze będą pochodzić z tych dwóch źródeł, zwiększą się możliwości wsparcia w ramach programu regionalnego. Będzie można wdrażać zarówno „projekty miękkie" (dotyczące szerokiej sfery społecznej, m.in. edukacji, aktywizacji zawodowej, zapobiegania wykluczeniu społecznemu) oraz realizować „twarde inwestycje”, m.in. w rozwój przedsiębiorstw, energetykę, infrastrukturę drogową.
Sama struktura programu jest analogiczna do tej z lat 2007-2013, czyli program podzielony jest na osie (tych jest dziewięć), a one z kolei na działania.

Oś I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu – 1 mld zł

Bardzo ważna z punktu widzenia wspierania przedsiębiorczości w regionie. To tu znajdziemy działania wspierające działalność badawczo-rozwojową. I to zarówno na uczelniach, jak i w przedsiębiorstwach. Co ważne, na te działania można będzie uzyskać dotacje.
Podlaskie firmy mogą też liczyć na dofinansowanie inwestycji. Przy czym, jeśli chodzi o działalność produkcyjną, przewidziane są dotacje, natomiast na rozwój usług i technologii informacyjno-komunikacyjnych – pożyczki.
W tej osi wyodrębniona jest również pomoc dla przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenach Natura 2000, gdzie z zasady prowadzenie działalności jest utrudnione. Wsparcie będzie koncentrować się tych projektach, które zakładają tworzenie miejsc pracy.

Oś II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa – 355,5 mln zł

Ta oś również stawia na przedsiębiorczość, ale widzianą nie przez pryzmat produktu, technologii, a – człowieka. To on jest podmiotem, jego sytuacja na rynku pracy. I tak, przewidziano tu wsparcie na aktywizację osób bezrobotnych, poszukujących pracy i nieaktywnych zawodowo, od 30. roku życia.
Inną formą pomocy będzie wspieranie samozatrudnienia. Przy czym na pomoc bezzwrotną mogą liczyć te grupy, które, zdaniem Komisji Europejskiej, znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby po 50. roku życia, kobiety, niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni oraz niskowykwalifikowani. Ci, którzy nie mieszczą się w tych zapisach, również otrzymają wsparcie, ale już w formie pożyczki.

Oś III Kompetencje i kwalifikacje – 549,4 mln zł

Działania w tej osi mają sprawić, że nauka w regionie będzie wysokiej jakości. Można będzie uzyskać wsparcie na poprawę jakości kształcenia w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Przewidziana jest również pomoc na dokształcanie kadry pedagogicznej. Osobne działanie jest skierowane do szkół zawodowych, na ich dostosowanie do potrzeb regionalnego rynku pracy.
To wszystko ma sprawić, że młodzież nie będzie przedwcześnie kończyła nauki, a po szkole znajdzie pracę w regionie.

Oś IV Poprawa dostępności transportowej – 880 mln zł

Główne cele tej osi to lepsze drogi i sprawniejsze połączenia kolejowe. Jedno z działań skupia się na drogach wojewódzkich, które umożliwiają podłączenie do sieci TEN-T (Transeuropejskiej Sieci Transportowej) oraz systemu dróg krajowych.
Z kolei drugie stawia na sprawny transport kolejowy, zwłaszcza towarowy. Główny nacisk i największe pieniądze znajdują się oczywiście w programach zarządzanych z poziomu UE. A w ramach RPOWP planujemy takie inwestycje, które będą uzupełniały te działania, tak by sieć kolejowa była spójna i zapewniała sprawny transport. I tak, w ramach RPOWP 2014-2020, prowadzone będą rewitalizacje linii kolejowych. Planowane są również inwestycje poprawiające bezpieczeństwo ruchu, np. infrastruktura na przejazdach kolejowych.


Oś V Gospodarka niskoemisyjna – 764 mln zł

Rewolucja energetyczna – taki cel zapisaliśmy w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020. Mieszkańcy mają nie tylko zużywać energię, ale również ją wytwarzać. Dlatego w RPOWP odnajdziemy działania skierowane na wspieranie lokalnej produkcji energii, czyli właśnie owej rewolucji energetycznej. Będzie można uzyskać dotacje na inwestycje z zakresu wytwarzania energii opartej na odnawialnych źródłach. Rozwinie się przemysł i usługi, związane z wytwarzaniem i obsługą urządzeń oraz instalacji energetycznych.
Można będzie też uzyskać pomoc na kompleksową modernizację energetyczną budynków wraz z wymianą wyposażenia na energooszczędne. Na inwestycje w budynkach mieszkalnych przewidziane są pożyczki, a użyteczności publicznej – dotacje.

Oś VI Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami – 241 mln zł

Można uzyskać wsparcie na kompleksowe inwestycje w zakresie gospodarowania odpadami. Obejmować one mają: selektywną zbiórkę odpadów, transport, instalacje do odzysku i recyklingu odpadów. Projekty te muszą być uwzględnione w planie inwestycyjnym dotyczącym gospodarki odpadami komunalnymi, który będzie stanowił załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
Kolejne działanie obejmuje inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ujęte w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.


Oś VII Poprawa spójności społecznej – 250 mln zł
Celem tej osi będzie aktywna integracja osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem – poprzez podjęcie pracy, kształcenia.
Grupą, która może tu również liczyć na wsparcie, są osoby niepełnosprawne, które na rynku pracy napotykają dodatkowo na brak akceptacji społecznej.
Pomoc będą im oferowały różne instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe, samorządy, urzędy pracy. Kolejną formą wsparcia będzie np. tworzenie przedsiębiorstw społecznych.

Oś VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej – 759 mln zł

Tworzenie e-usług, np. e-administracji czy e-zdrowia oraz infrastruktury informatycznej – na takie projekty będzie można uzyskać pomoc w ramach tej osi.
Tu także pomyślano o inwestycjach w infrastrukturę edukacyjną, zwłaszcza przedszkoli i szkół zawodowych. Ale muszą one wynikać z przyjętych rozwiązań w zakresie poprawy jakości kształcenia.
Działania tej osi będą również ukierunkowane na ochronę dziedzictwa kulturowego czy inwestycje w ochronę zdrowia. Z tym, że te drugie będę musiały być umotywowane potrzebami regionu, zdiagnozowanymi w specjalnym planie i koordynowane na poziomie kraju.
Kolejne inwestycje, które będą tu finansowane, dotyczą działań zaplanowanych w lokalnych strategiach rozwoju.

Oś IX Rozwój lokalny – 122,7 mln zł

Cała ta oś będzie wdrażana za pomocą RLKS, czyli przy zaangażowaniu społeczności lokalnych (RLKS oznacza Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność). Wspólnym mianownikiem działań będzie stymulowanie aktywności społeczności lokalnych. Kierunki interwencji będą miały indywidualny charakter, bowiem każdorazowo zostaną określone w Lokalnej Strategii Rozwoju w oparciu o zidentyfikowane na poziomie lokalnym problemy i potencjały.
źródło: http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiado...0)+select+%254
__________________

dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old February 27th, 2015, 01:38 PM   #84
Chris740
Registered User
 
Join Date: May 2007
Location: Białystok
Posts: 615
Likes (Received): 135

To prawda, człowiek czeka już na konkrety, a jak na razie same słowa.

Swoją drogą RefereeELK, szacun za prowadzenie tego i wrzucanie informacji
Chris740 no está en línea   Reply With Quote
Old February 27th, 2015, 05:04 PM   #85
K-10
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 183
Likes (Received): 74

Quote:
Originally Posted by RefereeELK View Post
Wskazany odcinek jest obecnie eksploatowany, co smutne nie został ujęty w mazowieckim RPO, a więc remont dojdzie jedynie do granicy województwa, czyli na części linii, która i tak jest w dobrym stanie. PKP PLK coś tam zrobią, ale nie będą to takie same parametry jak na podlaskim odcinku.
Rynek Kolejowy donosi, ze jednak ujęli:
Na liście inwestycji ujęto min.: budowę odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do portu lotniczego wraz z budową peronu w okolicy terminalu, rewitalizację linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock, modernizację linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele, prace na trzech liniach kolejowych: linii nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze, linii nr 29 na odcinku Mostówka – Ostrołęka i linii nr 36 na odcinku Ostrołęka – Śniadowo.

Całość tu:
http://www.rynek-kolejowy.pl/55971/w..._na_kolej.html
K-10 no está en línea   Reply With Quote
Old February 27th, 2015, 05:28 PM   #86
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Quote:
Originally Posted by Chris740 View Post
To prawda, człowiek czeka już na konkrety, a jak na razie same słowa.

Swoją drogą RefereeELK, szacun za prowadzenie tego i wrzucanie informacji
Dziękuję. Niedługo zrobię jeszcze zdjęcia L36 do Śniadowa i L49 do Łomży. Później przeniosę się na południe, czyli L32 i L52.


Quote:
Originally Posted by K-10 View Post
Rynek Kolejowy donosi, ze jednak ujęli:
Na liście inwestycji ujęto min.: budowę odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do portu lotniczego wraz z budową peronu w okolicy terminalu, rewitalizację linii kolejowej nr 33 na odcinku Kutno – Płock, modernizację linii kolejowej nr 35 na odcinku Ostrołęka – Chorzele, prace na trzech liniach kolejowych: linii nr 28 na odcinku Wieliszew – Zegrze, linii nr 29 na odcinku Mostówka – Ostrołęka i linii nr 36 na odcinku Ostrołęka – Śniadowo.

Całość tu:
http://www.rynek-kolejowy.pl/55971/w..._na_kolej.html
Właśnie miałem wstawiać ten tekst z „Rynku”. Bdb wiadomość. Jedna jest nijaka, szkoda, że L35 na odcinku Chorzele – Wielbark nie chcą robić, wtedy z Łap aż do Olsztyna można by dojechać. A jest to o tyle ważne w kontekście elektryfikacji L38 na odc. Ełk – Korsze oraz modernizacji L219 na odc. Szczynto - Ełk.
__________________

dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2015, 08:51 AM   #87
wieprzak
Registered User
 
wieprzak's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Jedyne uzdrowisko na Mazowszu
Posts: 437
Likes (Received): 155

Jest może wiadomo, czy od strony Łomży będzie można pojechać bez zmiany czoła zarówno do Łap, jak i do Ostrołęki? ZTCW w Śniadowie łącznica w stronę Łap kiedyś istniała.
__________________
malý sviňák

RefereeELK liked this post
wieprzak no está en línea   Reply With Quote
Old February 28th, 2015, 08:25 PM   #88
K-10
Registered User
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 183
Likes (Received): 74

Quote:
Originally Posted by wieprzak View Post
Jest może wiadomo, czy od strony Łomży będzie można pojechać bez zmiany czoła zarówno do Łap, jak i do Ostrołęki? ZTCW w Śniadowie łącznica w stronę Łap kiedyś istniała.
Takie wnioski powinny wynikać ze studium wykonalności, które ma powstać na zamówienie PKP PLK.

Cały trójkąt w Śniadowie leży na tej samej działce ewidencyjnej, więc w przypadku odbudowy łącznicy w kierunku Łap, przynajmniej problemów z własnością gruntów by nie było.
__________________

RefereeELK liked this post
K-10 no está en línea   Reply With Quote
Old March 1st, 2015, 02:54 PM   #89
wieprzak
Registered User
 
wieprzak's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Jedyne uzdrowisko na Mazowszu
Posts: 437
Likes (Received): 155

Quote:
Originally Posted by K-10 View Post
Takie wnioski powinny wynikać ze studium wykonalności, które ma powstać na zamówienie PKP PLK.

Cały trójkąt w Śniadowie leży na tej samej działce ewidencyjnej, więc w przypadku odbudowy łącznicy w kierunku Łap, przynajmniej problemów z własnością gruntów by nie było.
Mam nadzieję, że tego dopilnują.
__________________
malý sviňák

RefereeELK liked this post
wieprzak no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2015, 07:31 PM   #90
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

KOLEJna konkretna wiadomość. Tym razem o podpisaniu umowy z wykonawcą studium wykonalności:

Quote:
Nowym torem z Białegostoku na Białoruś

PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały umowę dzięki, której będzie możliwy remont połączenia kolejowego Polski z Białorusią. W przyszłym roku ma być gotowe studium wykonalności, które pozwoli przygotować i przeprowadzić prace budowlane na torach biegnących w kierunku granicy.

Zmodernizowane tory o długości 60 km połączą Białystok przez Sokółkę i Kuźnicę Białostocką z białoruską granicą. Linia kolejowa obsłuży ruch towarowy i pasażerski - będzie służyła połączeniom międzynarodowym i regionalnym. Obecnie na tej linii jeździ kilkanaście pociągów pasażerskich i towarowych z prędkością ok. 60 km/h. Po zakończeniu inwestycji pociągi pojadą z prędkością do 120 km/h. Dzięki wzmocnieniu torów i wiaduktów będzie można zwiększyć ciężar przewożonych ładunków. W każdym wagonie będzie mogło być ich więcej o około 10 ton.

Studium wykonalności, które umożliwi zaplanowanie i przeprowadzenie prac budowlanych przygotuje konsorcjum firm Tec Cuatro, TRN i Ingenieria y Planificacion de Infraestructuras. Wykonawca, z którym PLK podpisały umowę o wartości 1 mln 245 tys. zł opracuje dokument do 19 kwietnia 2016 roku.

W ramach studium wykonalności powstaną cztery warianty określające zakres prac, ich efekty oraz koszty. Wówczas zarządca infrastruktury, PLK wybierą najbardziej optymalne rozwiązanie, które pozwoli na rozpoczęcie prac projektowych, a następnie budowlanych.
źródło: http://www.kurierkolejowy.eu/aktualn...-Bialorus.html

Nie wiem skąd wzięto te 60 km/godz. Pociągi jeżdżące tamtędy osiągają większe prędkości. No ale to nie ma znaczenia. Ważne, że coś się dzieje.
__________________

dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 12th, 2015, 12:11 AM   #91
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Ciąg dalszy dobrych informacji.

Do tego tekstu to ja się przyczyniłem. Telefon do wójta, mail do redaktora i jest tekst. Wójt jest super człowiekiem. Znam go od wielu lat, żeby w Polsce więcej było takich samorządowców. Jest to człowiek, który nie boi się z ludźmi na ulicy porozmawiać, ma szacunek w gminie i nie tylko. Ile razy byłem u niego w urzędzie odbierał mnóstwo telefonów z różnych zakątków kraju. A przecież to niewielka gmina w biednym województwie...

Quote:
Podlaskie: Po latach starań pociągi wrócą do gminy Sokoły?

Na większym odcinku linii kolejowej z Ostrołęki do Łap ruch kolejowy nie jest prowadzony. Zainteresowane samorządy, z Józefem Zajkowskim, wójtem gminy Sokoły na czele, od lat zabiegają o przywrócenie ruchu kolejowego na tej trasie. Dotychczasowe starania nie przyniosły skutku. Jednak po wielu latach pojawia się szansa na przywrócenie ruchu między Łapami a Śniadowem.


Linia kolejowa nr 36 łącząca Ostrołękę z Łapami to jednotorowy, niezelektryfikowany szlak znaczenia lokalnego o długości ok. 88 km. Jest jedną z kilku dróg żelaznych łączących województwo mazowieckie z podlaskim. Jego prędkość konstrukcyjna wynosi 80 km/h, ale na większej części eksploatowanych odcinków wprowadzono ograniczenia prędkości. Od kilku lat ruch kolejowy nie jest prowadzony na całej długości – obecnie składy towarowe (od 2 do 3 tygodniowo) można spotkać między Ostrołęką i Śniadowem. PKP Cargo przewozi na tej trasie ładunki z branż: budowlanej, energetycznej, hutniczej i rolniczej.
Ruch pasażerski, poza okazjonalnymi przewozami (np. dla miłośników kolei) nie jest prowadzony od 2000 r. Natomiast ruch towarowy do stacji Sokoły został wstrzymany w 2009 r. Jak tłumaczono po fakcie, przewozy towarowe okazały się nieopłacalne dla przewoźnika. Rozebrano także część bocznicy. Działania te spowodowały interwencję poselską oraz złożenie doniesienia do prokuratury. Jak potem tłumaczono w odpowiedzi na interpelację jednego z posłów, bocznica została zlikwidowana ze względu na zły stan techniczny, brak zainteresowania dzierżawą oraz w celu zapobieżenia kradzieżom. Wspomniano również, że pozostawiono ponad 650 m toru, z którego jest możliwość prowadzenia czynności ładunkowych.

Nieudane inicjatywy

Wielkim orędownikiem kolei jest Józef Zajkowski, wójt gminy Sokoły. Od lat podejmuje działania mające na celu przywrócenie ruchu pasażerskiego i towarowego na całej linii nr 36. Należy do nich deklaracja przejęcia tej trasy. W ślad za nią Rada Gminy podjęła stosowną uchwałę, znaleziono także przewoźnika, który zainteresowany był prowadzeniem ruchu na linii nr 36. Mimo to nie udało się przejąć omawianej linii kolejowej. Po latach „zastanawiania się” władze szczebla centralnego uznały, że linia kolejowa powinna zostać państwowa z uwagi na możliwość prowadzenia objazdów podczas modernizacji linii nr 6 łączącej Warszawę z Białymstokiem oraz przy przewozach węgla z lubelskiego zagłębia do Ostrołęki.
Natomiast porażką zakończyły się zabiegi w sprawie pozyskania opuszczonego budynku dworca kolejowego w Sokołach. Mimo kilku lat zabiegów samorządu gminnego, obiekt został rozebrany. Jak poinformowała „Rynek Kolejowy" Aleksandra Dąbek z Biura Prasowego PKP, obiekt nie mógł być przekazany władzom samorządowym ze względu na „niewielką odległość dworca od torów kolejowych oraz obowiązujące przepisy w tym zakresie”. Wykonana pod koniec ubiegłego roku rozbiórka nieużywanego od lat obiektu kosztowała zarządcę nieruchomości ok. 28 tys. zł.

Pomysły na kolej

Mimo niesprzyjających warunków, wójt nadal chce stawiać na kolej. Józef Zajkowski wspólnie z innymi podmiotami dąży do stworzenia produktu turystycznego w oparciu o dolinę rzeki Narew (jej część objęto ochroną w formie Narwiańskiego Parku Narodowego). W ramach planowanego przedsięwzięcia, która ma przyciągnąć turystów zainteresowanych wypoczynkiem na atrakcyjnym pod względem przyrodniczym terenie, ważnym elementem mają być przewozy po omawianej linii kolejowej.
Wójt gminy Sokoły dążył również do zorganizowania skansenu kolejnictwa we wspomnianym, nieistniejącym już dworcu. Teraz planuje go urządzić w centrum miejscowości. W tym celu planuje pozyskać m.in. wagon i semafor. Środki na ten cel chciałby pozyskać w jednym z funduszy unijnych.

Na stacje Sokoły wrócą pociągi?

Po wielu latach niepowodzeń, istnieje realna szansa powrotu pociągów na całą linię nr 36. W bieżącej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020, zaplanowano rewitalizację połączenia kolejowego Łapy – Śniadowo – Łomża.
– Planujemy przeprowadzić rewitalizację linii kolejowej prowadzącej ze Śniadowa do Łap w celu przywrócenia ruchu pociągów na tej trasie. Inwestycję zrealizujemy z wykorzystaniem regionalnych środków unijnych. Obecnie przygotowujemy dokumentację, która oszacuje zakres prac i określi terminy robót – powiedział Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP PLK.
Zanim jednak rozpocznie się rewitalizacja wspomnianej trasy, istnieje możliwość prowadzenia ruchu towarowego. Na pytanie o minimalną wielkość ładunku, jaka byłaby opłacalna dla przewoźnika kolejowego w przypadku przewozów do stacji Sokoły, w biurze prasowym PKP Cargo dowiedzieliśmy się, że „minimalna ilość ładunków to 500 ton netto (10 wagonów) w przypadku ruchu rozproszonego, w sytuacji składów zwartych 1 400 ton netto (28 wagonów)”.
źródło: http://www.rynek-kolejowy.pl/56262/p...ny_sokoly.html

A teraz drugi tekst, tu już nic nie zrobiłem.

Quote:
Podlaskie: Przewozy do Śniadowa i Łomży raczej pozostaną

W związku z nieprawidłowościami ujawnionymi podczas kontroli Urzędu Transportu Kolejowego, istniało zagrożenie wstrzymania ruchu kolejowego do Śniadowa i Łomży, do czasu zapowiadanej rewitalizacji. Jednak zanim dojdzie do inwestycji, PKP PLK zapowiadają wykonanie niezbędnych napraw.


Linie kolejowe nr 36 Ostrołęka – Łapy i nr 49 Śniadowo – Łomża położone są na pograniczu województw mazowieckiego i podlaskiego. Są to drogi żelazne znaczenia miejscowego, jednotorowe, niezelektryfikowane. Ich prędkość konstrukcyjna wynosi 80 km/h, ale na większej części eksploatowanych odcinków istnieją spore ograniczenia prędkości. Na przykład: z prędkością 20 km/h mogą poruszać się pociągi towarowe po linii nr 49.
Od kilkunastu lat nie są uruchamiane rozkładowe pociągi pasażerskie – okazjonalne pojawiają się w tym rejonach pociągi specjalne. Na trasie Ostrołęka – Śniadowo – Łomża wykonywane są przewozy towarowe. Jak dowiedział się „Rynek Kolejowy”, PKP Cargo przewozi na wymienionych odcinkach ładunki z branż budowlanej, energetycznej, hutniczej i rolniczej. Uruchamiane są od 2 do 3 składów tygodniowo. Z uwagi na brak przejezdności od strony Łap, pociągi prowadzone są wyłącznie przez Ostrołękę.

Głośniej o liniach nr 36 i 49

O wymienionych liniach bez ruchu pasażerskiego oraz z niewielkim ruchem towarowym głośniej zrobiło się niedawno. Wpłynęły na to dwie sprawy: inspekcja UTK, która wykazała liczne nieprawidłowości na tych trasach oraz podjęcie konkretnych działań przez PKP Polskie Linie Kolejowe na rzecz rewitalizacji odcinka Łapy – Śniadowo – Łomża.
W informacjach opublikowanych na swoich stronach internetowych, UTK ujawnił wyniki kontroli linii kolejowej nr 49 oraz odcinka Ostrołęka – Śniadowo. Wskazano w nich, że narodowy zarządca linii kolejowych nie utrzymywał w odpowiednim stanie obu linii kolejowych, czym naruszył przepisy w zakresie bezpieczeństwa transportu kolejowego. Nieprawidłowości dotyczyły m.in. niezachowania odpowiedniej szerokości toru, zaniechania wymiany uszkodzonych podkładów betonowych i spróchniałych podkładów drewnianych, nieprawidłowym przytwierdzeniu szyn do podkładów. Prezes UTK zarządził natychmiastowe usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości oraz podjęcie innych działań związanych z posiadanym przez PKP PLK systemem bezpieczeństwa.
Więcej informacji na temat kontroli UTK można znaleźć tutaj (http://utk.gov.pl/pl/aktualnosci/541...jnych-z.html)i tutaj (http://www.utk.gov.pl/pl/aktualnosci...wierzchni.html).

Będzie naprawa linii

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami pojawiły się informacje na temat możliwego wstrzymania ruchu kolejowego na omawianych liniach od maja 2015 roku aż do zakończenia planowanej inwestycji. Przeciwko czasowej likwidacji połączeń zaprotestowały władze samorządowe (np. starosta łomżyński) oraz przedsiębiorcy, których obsługują przewoźnicy kolejowi.
Obecnie wydaje się jednak, że nie ma zagrożenia wstrzymaniem ruchu. Maciej Dutkiewicz, rzecznik PKP PLK, w informacji przesłanej do Rynku Kolejowego podaje, że planowane jest wykonanie napraw bieżących na linii prowadzącej z Ostrołęki do Łomży i Śniadowa.
– Planujemy wymianę torów. Termin rozpoczęcia prac związany jest z uzyskaniem środków finansowych, o które się staramy. Decyzje w tej sprawie zapadną pod koniec marca tego roku, wówczas możliwe stanie się określenie zakresu tego przedsięwzięcia – wyjaśnia Dutkiewicz.

Rewitalizacja z funduszy

W dalszej perspektywie PKP PLK zakłada przeprowadzenie rewitalizacji omawianych linii kolejowych na trasie Łapy – Śniadowo – Łomża. Środki na ten cel mają pochodzić głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
– Obecnie przygotowujemy dokumentację, która oszacuje zakres prac oraz określi terminy robót – informuje przedstawiciel Biura Prasowego PKP PLK.
Przeprowadzenie rewitalizacji linii nr 49 oraz odcinka linii nr 36 otworzy m.in. możliwość uruchomienia pociągów pasażerskich łączących dwa większe miasta regionu podlaskiego – Białegostoku i Łomży. Ponadto przewoźnikom towarowym ułatwi obsługę stacji Śniadowo i Łomża. Będzie można tam dojechać nie tylko od strony Ostrołęki, lecz również od wschodu, czyli z Łap. Jednak na efekty planowanych rewitalizacji trzeba poczekać jeszcze kilka lat.
źródło: http://www.rynek-kolejowy.pl/56266/p..._pozostana.htm
__________________

fordon_tram, dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 03:49 PM   #92
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Dziś przeniosę Was na linie nr 52 i 451. Czyli będziemy w powiecie hajnowskim i bielskim.

Zaczniemy od linii nr 52 Lewki - Białowieża Towarowa, nie od początku, ale od Starego Berezowa.Budynek dawnego dworca zaadaptowany na cele mieszkalne, a przed nim wiata, również kolejowa. Po zawieszeniu kursowaniu pociągów służyła jako przystanek kolejowej komunikacji autobusowej. Co ciekawe wiatę wybudować musiał za własne pieniądze człowiek, który chciał zaadaptować na mieszkanie cały dworzec. Wybudował tą wiatę, a PKP po dwóch miesiącach zlikwidowały połączenie autobusowe.
__________________

fordon_tram, dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 03:54 PM   #93
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

ChytraPrzystanek osobowy z 200 metrowym peronem, pod kilkucentymetrową warstwą mchu i trawy są nawet płytki, kilka zostało ukradzionych. Przy przejeździe ogrodzenie, w którym słupki to szyny wąskotorowe.
__________________

dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 03:58 PM   #94
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Omijam kilka przystanków i stacji oraz innych punktów eksploatacyjnych. Przenosimy się w okolice Białowieży.

Zdjęcia robione z tego pojazdu:Odcinek Czerlonka-Grudki

__________________

dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 04:01 PM   #95
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922__________________

fordon_tram, dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 04:06 PM   #96
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

GrudkiPrzystanek zbudowany w czynie społecznym przez mieszkańców miejscowości w 1984 roku. Ciekawy kamienny przepust w drodze, w trawie fragment jakiegoś starego urządzenia kolejowego. Na peronie kikuty po ławkach, śmietnik w całości. Płytki chodnikowe skradzione. Tuż za przystankiem równolegle do toru normalnego wiedzie nasyp dawnej kolei wąskotorowej.
__________________

fordon_tram, dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 04:12 PM   #97
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Teraz odwrócę nieco widok (w drugą stronę, w kier. Grudek)

Odcinek d. post. odgł. Podolany - Grudki__________________

fordon_tram, dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 04:21 PM   #98
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Dawny posterunek odgałęźny PodolanyW tym miejscu znajdowała się łącznica Podolany-Białowieża Pałac umożliwiająca bezpośrednie jazdy pociągów z pominięciem stacji Białowieża Towarowa.
__________________

dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 04:25 PM   #99
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Odcinek Białowieża Towarowa-d. post. odg. Podolany

__________________

fordon_tram, dariustolkowski liked this post
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 04:36 PM   #100
RefereeELK
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: miasto Białystok
Posts: 1,938
Likes (Received): 1922

Dwie stacje w Białowieży zostawię na sam koniec. Wcześniej przeniesiemy się na szlak pomiędzy nimi, czyli na linię nr 451

Zaczniemy od końca linii, czyli będziemy jechać na zmniejszający się kilometraż.

W 2009 roku wraz z modernizacją ul. Parkowej rozebrano przejazd przez co uniemożliwiono wjazd na stację Białowieża Pałac. Obok drogi wciąż pozostał budynek dawnej strażnicy przejazdowej.
__________________
RefereeELK no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
białystok, podlaskie, sokółka, suwałki

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 04:34 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us