[S3] Nowa Sól Południe (z węzłem) - Legnica Południe (z węzłem) - Page 6 - SkyscraperCity
 

forums map | DMCA | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 29th, 2013, 10:22 PM   #101
michalzbrzezin
Registered User
 
michalzbrzezin's Avatar
 
Join Date: Sep 2012
Location: Brzeziny
Posts: 5,794
Likes (Received): 13306

bunkrowniku spojrz na moj post powyzej
pewnie chodzi o optymalizacje projektu jak np strabag na opacz- paszków

http://www.mostykatowice.pl/s3-legnica-lubawka1

http://www.trakt.pl/pl/projekty/wrealizacji/242-s3
michalzbrzezin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 29th, 2013, 10:27 PM   #102
bunkrownik
Registered User
 
bunkrownik's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Głogów
Posts: 7,275
Likes (Received): 419

Skoro mają projekty to nieźle.
Z tego co pamiętam to chyba był już jakiś przetarg pewien czas temu na optymalizację projektu o ile nazwy nie przekręciłem.
bunkrownik no está en línea   Reply With Quote
Old August 29th, 2013, 11:12 PM   #103
michalzbrzezin
Registered User
 
michalzbrzezin's Avatar
 
Join Date: Sep 2012
Location: Brzeziny
Posts: 5,794
Likes (Received): 13306

ooo teraz sie dopatrzyłem ze odcinek polkowice - lubin bedzie miał 2x3 pasy
michalzbrzezin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 30th, 2013, 06:57 AM   #104
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 62,263
Likes (Received): 24584

Tak praktycznie zakładano od samego początku. Zresztą przekrój 2x3 w tamtym miejscu jest jak najbabrdziej wskazany
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 07:32 AM   #105
rsk
Registered User
 
rsk's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Czerwone Drwalewice
Posts: 2,959
Likes (Received): 791

Quote:
Originally Posted by bunkrownik View Post
Skoro mają projekty to nieźle.
Z tego co pamiętam to chyba był już jakiś przetarg pewien czas temu na optymalizację projektu o ile nazwy nie przekręciłem.
Pisałem już wcześniej, że projekty są a chodzi o optymalizacje rozwiązań (m.in. choćby zmienione normy hałasu). A przetarg był ale na weryfikację.
rsk no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 09:51 AM   #106
PYJTER
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: Gorzelkowo
Posts: 527
Likes (Received): 227

To co dzisiaj czekamy na ogłoszenie przetargu
__________________
DROGI W BUDOWIE, PRZETARGI <---co kiedy w budowie, kiedy oddanie do ruchu.


--------------
Postuluję aby jak najszybciej wybudować S11, BDI oraz S1
PYJTER no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 06:32 PM   #107
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 17,356
Likes (Received): 27107

No to lecimy z koksem
Quote:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08. Zadanie przechodzi przez tereny górnicze.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.14,4 km: w tym ok. 8,4 km o przekroju 2x2 pasy ruchu.
2. Budowę 3 węzłów drogowych: „Kaźmierzów”, „Polkowice” i „Lubin Północ”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7.Budowę 11 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda o maksymalnej długości 111 m (w tym 2 wiaduktów drogowych, 5 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 3 wiaduktów nad liniami kolejowymi, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /linia kolejowa, ciek wodny, droga/.
8.Budowę przejazdu gospodarczego pod drogą ekspresową.
9.Budowę 6 wiaduktów w ciągu dróg obsługujących, pełniących funkcję dolnych przejść dla zwierząt.
10.Budowę przejścia ekologicznego nad drogą ekspresową, przeznaczonego dla dużych zwierząt.
11.Budowę 6 wiaduktów nad droga ekspresową w ciągu dróg lokalnych.
12.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
13.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników wód opadowych i innych).
14.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
15.Przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsce Obsługi Podróżnych (MOP) wraz z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków.
16.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem), zbiorników infiltracyjno-odparowujących.
17.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- sieci ciepłowniczej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
18.Budowę kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
19.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
20.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
21.Ogrodzenie drogi S-3 na całej jej długości.
22.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
23.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
24.Wykonanie nasadzeń zieleni.
25.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
26.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
27.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
28.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
29.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowi...=18307&lang=pl

Czyli tylko część -jakiejś 6km będzie w przekroju 2 x 3 pasy.

Quote:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki). Zadanie przechodzi przez tereny górnicze.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.11,3 km o przekroju 2 x 2 pasy ruchu.
2.Budowę 2 węzłów drogowych: „Lubin Zachód” i „Lubin Południe”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7.Budowę 2 wiaduktów drogowych w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda o maksymalnej długości 56 m.
8.Budowę 3 przejść dla zwierząt wraz z przeprowadzeniem cieku wodnego pod drogą ekspresową.
9.Budowę 3 przejazdów gospodarczych pod drogą ekspresową (w tym 1 pełniącego jednocześnie funkcję przejścia dla zwierząt).
10.Budowę wiaduktu nad drogą ekspresową w ciągu drogi lokalnej.
11.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
12.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów i innych).
13.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
14.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskownikiem).
15.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną drogą w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
16.Likwidacja sieci ciepłowniczej
17.Budowę kanalizacji teletechniczna dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
18.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
19.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
20.Ogrodzenie drogi S-3 na całej jej długości.
21.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
22.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
23.Wykonanie nasadzeń zieleni.
24.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
25.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
26.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych w Projekcie Budowlanym w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
27.Opracowanie dokumentacji powykonawczej.
28.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowi...=18308&lang=pl

Quote:
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok. 22,6 km, o przekroju 2 x 2 pasy ruchu.
2.Budowę 3 węzłów drogowych: „Legnica Północ”, „Legnica Zachód” oraz „Legnica II”.
3.Przebudowę istniejącej sieci dróg w zakresie kolizji z planowaną drogą ekspresową.
4.Budowę dróg wewnętrznych, obsługujących tereny przyległe do projektowanego pasa drogowego.
5.Budowę dróg (dojazdów) technologicznych.
6.Wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg, obiektów inżynierskich oraz zapewnienie stateczności skarp.
7.Budowę 12 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – dwie jezdnie po 3 pasy ruchu każda o max. długości 160m (w tym 3 wiaduktów pełniących funkcję przejść ekologicznych, 1 wiaduktu nad linią kolejową, 1 wiaduktu nad grupą przeszkód /linia kolejowa, przejście ekologiczne, droga/, 6 wiaduktów drogowych i 1 nad kanałem).
8.Budowę 2 obiektów inżynierskich w ciągu drogi ekspresowej o przekroju docelowym – jezdnia prawa: 3 pasy ruchu, jezdnia lewa; 2 pasy ruchu, o max. długości 132m, (w tym wiaduktu nad autostradą A-4 i mostu nad Kaczawą, pełniącego jednocześnie funkcję dolnego przejścia dla dużych zwierząt).
9.Budowę przejazdu rowerowego pod łącznicą węzła „Legnica Zachód”.
10.Budowę 4 wiaduktów w ciągu dróg obsługujących, pełniących funkcję dolnych przejść dla zwierząt.
11.Budowę 12 wiaduktów nad drogą ekspresową, w ciągu dróg lokalnych (w tym wiadukty nad A-4).
12.Budowę 4 przejść ekologicznych nad drogą ekspresową, przeznaczonych dla dużych zwierząt.
13.Przygotowanie terenu pod przyszłe Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP-y) wraz
z doprowadzeniem mediów tj.: przyłącza oświetleniowego, energetycznego, wodnego, odprowadzenia ścieków.
14.Budowę przepustów o funkcjach hydrologiczno-ekologicznych pod koroną dróg i pod zjazdami.
15.Budowę systemu odwodnienia korpusu drogowego drogi ekspresowej i pozostałych dróg (rowów przydrożnych, rowów szczelnych, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających, osadników i separatorów, zbiorników wód opadowych i innych).
16.Przebudowę sieci melioracyjnych oraz oczyszczenie i udrożnienie istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.
17.Budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym między innymi: pasów zieleni izolacyjnej, ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych, przepustów/przejść ekologicznych wraz z systemem ochronno-naprowadzającym, zieleni naprowadzającej, systemu odprowadzającego wody opadowe, urządzeń oczyszczających (osadników, separatorów, studni wpadowych z piaskowni-kiem), zbiorników retencyjnych i retencyjno-infiltracyjnych.
18.Budowę uzbrojenia terenu oraz przebudowę uzbrojenia kolidującego z planowaną inwestycją w zakresie:
- oświetlenia,
- sieci elektroenergetycznych,
- sieci wodociągowej,
- sieci gazowej,
- kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających,
- kanalizacji sanitarnej,
- telekomunikacji oraz linii teletechnicznych.
19.Budowę kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb przyszłego systemu łączności i zarządzania ruchem.
20.Stałą organizację ruchu na drodze ekspresowej i odcinkach przebudowywanych dróg lokalnych – urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie poziome i pionowe.
21.Organizację ruchu na czas wykonywania robót, w tym: zapewnienie dojazdu do wszystkich działek sąsiadujących z projektowanym pasem drogowym przez cały czas trwania budowy.
22.Ogrodzenie drogi S-3 na całej jej długości.
23.Rozbiórkę obiektów budowlanych i innych elementów kolidujących z planowaną inwestycją.
24.Wycinkę zieleni kolidującej z pasem drogi S-3.
25.Wykonanie nasadzeń zieleni.
26.Przywrócenie dróg publicznych użytkowanych przez Wykonawcę w czasie budowy,
w standardzie sprzed rozpoczęcia budowy, zgodnie z ustaleniami poczynionymi z Zarządcami Dróg.
27.Wykonanie pełnej rekultywacji terenów zajętych pod zaplecza techniczne, socjalne, place budowy, drogi na czas budowy i wszelkie inne tereny przekształcone przez Wykonawcę w czasie prowadzenia robót, jak również w okresie usuwania wad.
28.Opracowanie dokumentacji projektowej w tym:
a)dokonanie ewentualnych zmian – optymalizacji rozwiązań projektowych przyjętych
w Projekcie Budowlanym w zakresie opisanym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych. Zmiany wynikające z optymalizacji nie mogą powodować zmiany określonych w Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
b)opracowanie koniecznych projektów wykonawczych branżowych, technologicznych, warsztatowych.
29.Opracowanie dokumentacji powykonawczej,
30.Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 33 miesiące od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 30 miesięcy od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji”

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie stosować kryteria:
cena - 90%,
termin realizacji - 5 %
gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia - 5 %
http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowi...=18308&lang=pl

Czyli od razu w ramach 3 przetargu wezmą się za węzeł z A4
__________________

Birdmanek1985, Daniel749, kflis, adjerz, PYJTER, rsk liked this post

Last edited by mlodyy1985; August 30th, 2013 at 06:38 PM.
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 06:43 PM   #108
Kemo
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Segiet
Posts: 13,089
Likes (Received): 26649

Z opisu przetargu nie wynika, czy będzie poszerzana A4 w rejonie węzła (nie licząc oczywiście pasów zjazdowych/wjazdowych). Czy wiadomo coś konkretnego na ten temat?
Kemo está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 06:46 PM   #109
Vistr
Registered User
 
Vistr's Avatar
 
Join Date: Dec 2011
Location: Pabianice
Posts: 1,560
Likes (Received): 2628

Super Razem z S51 wyszło dziś nam 61,6 km
Vistr no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 07:45 PM   #110
kflis
Kult Dobrego Asfaltu
 
Join Date: Oct 2008
Location: i znów jest siłą!
Posts: 3,487
Likes (Received): 561

A więc jednak wraz z węzłem z A4. Super.
__________________
During times of universal deceit, telling the truth becomes a revolutionary act.
kflis no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 08:00 PM   #111
skrzetuski
Registered User
 
skrzetuski's Avatar
 
Join Date: Nov 2009
Location: Mysłowice A4/S1
Posts: 316
Likes (Received): 380

Zastanawiającym dla mnie jest tylko te sformułowanie:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08. Zadanie przechodzi przez tereny górnicze.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.14,4 km: w tym ok. 8,4 km o przekroju 2x2 pasy ruchu. (...)

...czyli - 8,4 km 2*2, a pozostała część 1*2 ? - jakoś w to wątpię by część planowanej S3 miałaby być budowana w przekroju 1*2 (chyba że jedna jezdnia już istnieje)
skrzetuski no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 08:20 PM   #112
Kemo
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Segiet
Posts: 13,089
Likes (Received): 26649

Reszta 2x3
Kemo está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 08:22 PM   #113
rjan
Registered User
 
rjan's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 1,866
Likes (Received): 6353

Quote:
Originally Posted by skrzetuski View Post
Zastanawiającym dla mnie jest tylko te sformułowanie:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08. Zadanie przechodzi przez tereny górnicze.
Zamówienie obejmuje w szczególności:
1.Budowę drogi ekspresowej o długości ok.14,4 km: w tym ok. 8,4 km o przekroju 2x2 pasy ruchu. (...)

...czyli - 8,4 km 2*2, a pozostała część 1*2 ? - jakoś w to wątpię by część planowanej S3 miałaby być budowana w przekroju 1*2 (chyba że jedna jezdnia już istnieje)
Chodzi chyba o to, że pozostałe 6 km, będzie o przekroju 3*2
__________________
Work eight hours and sleep eight hours and make sure that they are not the same hours.
T. Boone Pickens
rjan no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 08:50 PM   #114
krawcowa
Registered User
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 210
Likes (Received): 58

Ale mapy podkładowe to chyba z lat 70 pochodzą w Lubinie dopiero Przylesie budują
krawcowa no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 09:53 PM   #115
PYJTER
Registered User
 
Join Date: Jan 2007
Location: Gorzelkowo
Posts: 527
Likes (Received): 227

No to mega informacja zdrówko czyli za 3 lata ze Śląska nad moje ulubione wybrzeże zachodnie nad morze A4/S3 ciągle 2 pasami...
__________________
DROGI W BUDOWIE, PRZETARGI <---co kiedy w budowie, kiedy oddanie do ruchu.


--------------
Postuluję aby jak najszybciej wybudować S11, BDI oraz S1
PYJTER no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 10:04 PM   #116
Grassmannian
Out of the Box
 
Grassmannian's Avatar
 
Join Date: Sep 2011
Location: Warszawa - Stary Mokotów / J.G.
Posts: 1,951
Likes (Received): 2562

Można w takim razie już bez przeszkód wpisać w nazwę wątku (...) - Legnica A4 (zw)
__________________
<-- Uważajcie na rowerzystów w sombrero.
Grassmannian no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 10:56 PM   #117
bunkrownik
Registered User
 
bunkrownik's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Głogów
Posts: 7,275
Likes (Received): 419

I bardzo dobrze, że zbudują od razu węzeł na A4, bez niego ta droga byłaby kaleka, zwłaszcza że południowy odcinek powstanie nieco później.
No to teraz do kompletu brakuje jeszcze jakichś przetargów na S3 Szczecin - Świnoujście, żeby ta droga była kompletna.
bunkrownik no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 11:15 PM   #118
Przem
Registered User
 
Join Date: May 2005
Location: GOP
Posts: 2,055
Likes (Received): 77

Na jakim odcinku od w.Kaźmierzów do w. Lubli Płn. nowa S3 będzie przebiegać istniejącym śladem dwujezdniowej DK3 i czy w jakiś sposób istniejące jezdnie zostaną wykorzystane?
Przem no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 11:50 PM   #119
bunkrownik
Registered User
 
bunkrownik's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Location: Głogów
Posts: 7,275
Likes (Received): 419

Chyba większość trasy od węzła Polkowice do węzła Lubin Północ pójdzie starym szlakiem, pewnie parę łuków skorygują.
Od węzła Kaźmierzów do węzła Polkowice pójdzie nowym szlakiem obwodnicy Polkowic.
Od węzła Potoczek do węzła Kaźmierzów też pójdzie starym szlakiem 2x2.
bunkrownik no está en línea   Reply With Quote
Old August 31st, 2013, 09:23 AM   #120
Kurt Kombajn
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Posts: 828
Likes (Received): 436

Quote:
Originally Posted by krawcowa View Post
Ale mapy podkładowe to chyba z lat 70 pochodzą w Lubinie dopiero Przylesie budują
No a to już jest szczyt:Przecież ta droga (w środku mapy na zielono) nie istnieje odkąd powstało Ustronie.

A opisana jest w legendzie jako droga powiatowa ISTNIEJĄCA!!!


Ul. Jana Pawła II idzie innym przebiegiem - do przejazdu kolejowego, czyli gdzieś tam jak napis Lubin na mapie. A Ul. gen. Maczka to już w ogóle idzie innym przebiegiem.
Co prawda jest jeszcze jako pozostałość - ul. Stary Lubin - ale jak się to ma do tej mapy to nie skomentuję.

Last edited by Kurt Kombajn; August 31st, 2013 at 09:37 AM.
Kurt Kombajn no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
dolnośląskie, droga ekspresowa, głogów, legnica, lubin, lubuskie, nowa sól, polkowice, s-3, zielona góra

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 07:51 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us