GENT | Ecologie - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > .be-forum > Belgische steden / Villes belges > Gent


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old May 14th, 2009, 12:41 AM   #1
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

GENT | Ecologie

Terugkomend op een item dat Meurisse eerder postte:


Gent plant volgend jaar 15.000 extra bomen
Stadsbestuur heeft 'Bomenplan' uitgewerkt


Gent - De stad Gent gaat in het plantseizoen 2009-2010 15.000 bomen aanplanten. Dat zegt schepen van Leefmilieu Tom Balthazar (SP.A). Vanavond is in de gemeenteraadscommissie het Gentse 'Bomenplan' voorgesteld.

'De Stad Gent heeft ruim 30.000 individueel beheerde bomen', zegt Balthazar. 'Die staan langs straten, waterwegen, pleinen en in plantsoenen. Deze bomen maken een belangrijk deel uit van het groen in de stad. Ze hebben een positieve invloed op het stadsklimaat en een belangrijke ecologische waarde. Ook hun invloed op het welbevinden van de stadsbewoners is niet te onderschatten.'

Daarom heeft de stad nu een beleidsplan uitgewerkt dat expliciet ingaat op de plaats van de boom: het Bomenplan. Dit plan bevat een inventaris van het bestaande bomenbestand, waaruit ook blijkt hoe die bomen moeten worden opgesnoeid, bijvoorbeeld tot boven de rijbaan of boven het trottoir. Dit voorkomt het te lang uitstellen van snoeiwerken waardoor grote snoeiwonden worden gemaakt en de kans op infecties, het verzwakken van de boom of het uiteindelijk afsterven vergroot.

Samen met dit bomenplan engageert de stad Gent zich om in het plantseizoen 2009-2010 15.000 bomen, waarvan 1.000 hoogstammen, te planten, goed voor ongeveer 2 hectare. 'De stad Gent steunt hiermee de actie 1 miljoen bomen voor Vlaanderen van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen', zegt Balthazar. 'Ik roep hierbij alle Gentenaars en Gentse bedrijven op om dit streefcijfer te overtreffen en mee bomen te planten in de tuin, op het bedrijventerrein,...'De Gentenaar, 13-05-2009
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old May 15th, 2009, 10:01 PM   #2
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Verderbouwend op dat bomenplan: er zal hierover binnen 2 weken een studiedag plaatsvinden. Iedereen die er zich aan interesseert kan een zeer uitgebreide toelichting krijgen, en zien waar het zoal zijn repercussies zal hebben:Gents bomenplan


De Stad Gent heeft ruim 30.000 individueel beheerde bomen. Ze staan langs straten, waterwegen, pleinen en in plantsoenen. Deze bomen maken een belangrijk deel uit van de stedelijke groenstructuur. Ze zijn beeldbepalende en structurerende elementen in het stedelijke landschap. Ze hebben een positieve invloed op het stadsklimaat en een belangrijke ecologische waarde. Ook hun invloed op het welbevinden van de stadsbewoners is niet te onderschatten.

De Stad Gent had nog geen beleid dat expliciet ingaat op de plaats van de boom in een integraal stedelijk beleid. Het nieuwe bomenplan brengt daar verandering in. Dit bomenplan geeft een visie op wat moet gebeuren om het bestaande bomenbestand optimaal te behouden en het aantal bomen in de stad uit te breiden.

Het plan bevat een inventaris van het bestaande bomenbestand. Hieruit blijkt welke maatregelen moeten genomen worden om het bomenbestand te behouden. Zo meldt men hoe men de bomen boven de rijbaan of boven het trottoir moet opsnoeien. Dit voorkomt het te lang uitstellen van snoeiwerken waardoor grote snoeiwonden worden gemaakt en de kans op infecties, het verzwakken van de boom of het uiteindelijk afsterven vergroot.

Bij nieuwe bomen gaat met dit plan meer dan normale aandacht naar de ondergrondse situatie. Voldoende doorwortelbaar volume is daarbij essentieel en ontstaat door voldoende ondergrondse ruimte te voorzien of door grondmengsels te gebruiken die aangepast zijn om wortelgroei toe te laten onder verharding.

Het plan zorgt ervoor dat de kwaliteit en kwantiteit van de straatboombeplanting zal vergroten.

15.000 bomen erbij tegen eind 2010

Samen met dit bomenplan engageert de Stad Gent zich om in het plantseizoen 2009-2010 15.000 bomen, waarvan 1.000 hoogstammen, te planten, goed voor ongeveer 2 ha. De Stad Gent steunt hiermee de actie ‘1 miljoen bomen voor Vlaanderen’ van de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (www.1miljoenbomen.be). De Stad Gent roept tevens alle Gentenaars en Gentse bedrijven op om dit streefcijfer te overtreffen en mee bomen te planten in de tuin, op het bedrijventerrein, enzovoort.

Studiedag ‘Het bomenplan. Groen voor het Gent van deze eeuw’

De Stad Gent en de Gentse Milieuraad stellen het bomenplan voor tijdens de studiedag ‘Het bomenplan. Groen voor het Gent van deze eeuw’ op zondag 31 mei 2009, de Dag van het Park. Alle Gentenaren krijgen niet alleen de kans om uitleg over het plan zelf te horen, maar ook om diverse locaties te bezoeken die opgenomen zijn in het bomenplan.

De dag start met de voorstelling van het bomenplan, vervolgens is er een broodjesmaaltijd voorzien. Vanaf 13.30 uur maakt men een busrit door Gent onder leiding van Wim Moerdijk, bomenbeheerder van de Groendienst. Men kijkt ter plaatse naar wat er al is gerealiseerd en welke plannen het stadsbestuur voor de toekomst in petto heeft.

Iedereen kan deelnemen, maar inschrijven bij de Milieudienst is noodzakelijk. Het aantal deelnemers is beperkt tot 55.

Het programma van de studiedag ziet er als volgt uit:
 • 9.00 uur Ontvangst van de deelnemers in het Dienstencentrum Gentbrugge.
 • 10.10 uur Met de tram naar het Buurtcentrum De Vaart (gelegen in het volledig vernieuwd Keizerpark).
 • 10.30 uur Verwelkoming door Peter Mortier, voorzitter van de Gentse Milieuraad.
 • 10.35 uur Introductie door Tom Balthazar, schepen van milieu en sociale zaken.
 • 10.45 u ur Presentatie/toelichting van ‘Het Gentse Bomenplan’ door de heer Wim Moerdijk, ingenieur Groendienst, Stad Gent.
 • 12.30 uur Broodjesmaaltijd.
 • 13.30 uur Begeleide rondrit per bus in Gent langs huidige boomplantrealisaties én toekomstige bomenprojecten.
 • Toelichting door de heer Wim Moerdijk, ingenieur Groendienst.
 • 16.30 uur Einde rondrit.
 • 16.50 uur Evaluatie van de studiedag in het DC Gentbrugge.
 • 17.30 uur Afsluitende receptie, aangeboden door het Stadsbestuur.

Praktisch

De deelnemers komen samen aan en in het Dienstencentrum Gentbrugge, Braemkasteelstraat 41, 9050 Gentbrugge tussen 9 uur en 10.10 uur. Hierna rijdt iedereen met de tram naar het (volledig vernieuwde) Keizerspark. Men wandelt samen naar het Buurtcentrum De Vaart, Emiel Huyllebroeckplein 1, 9050 Gentbrugge. In het Buurtcentrum geeft Wim Moerdijk, ingenieur bij de Groendienst van de Stad Gent tekst en uitleg over het nieuwe bomenplan.

Website Stad Gent, 15-05-2009


Het aantal plaatsen is dus wel beperkt en je moet je inschrijven. Het is wel examenperiode, en ik ga al naar de bijeenkomsten over de Oude Dokken. Dus als hier een nobele Gentenaar (of héél nobele niet-Gentenaar) is die wél tijd en goesting heeft... Uw bezoek en daaropvolgende reportage op dit forum (of GentBlogt) wordt geapprecieerd
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old March 19th, 2012, 05:16 PM   #3
Secondminister
Registered User
 
Secondminister's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Gent
Posts: 236
Likes (Received): 4

GENT | Groen in de binnenstad

Stad Gent wil oevers binnenwateren vergroenen

De Stad Gent liet een studie uitvoeren naar het vergroenen van de binnenwateren. Zo werden verschillende mogelijkheden onderzocht om de landschappelijke en de natuurwaarde van de oevers te verbeteren. Voor een aantal locaties werden al enkele inrichtingsschetsen uitgetekend. In 2012 zal de Stad Gent op twee locaties een proefproject opstarten.

Vergroenen van de binnenwateren
Het centrum van Gent wordt doorsneden door waterlopen. Die worden begrensd door stenige kaden of grasbermen. In totaal gaat het om ongeveer 55 km oeverlengte.

In de studie ‘groene oevers’ worden de oevers in de binnenstad en de kernstad grondig onderzocht op hun landschappelijke waarde en hun natuurwaarde. Daarnaast worden ook verschillende technische aspecten zoals de diepte en breedte van de waterloop, de stroming, het soort oever, enz. in kaart gebracht. Dat vormde de basis om enkele oevers te selecteren die makkelijk kunnen worden vergroend en waarvoor vergroening een grote meerwaarde voor natuur en landschap zou kunnen betekenen. In totaal komt ongeveer 20 km oever hiervoor in aanmerking.

In de studie ‘groene oevers’ worden vervolgens verschillende oevertypologieën beschreven die mogelijk zijn op de Gentse binnenwateren. Die beslaan een hele gradiënt van natuurlijke oevers met flauwe talud tot artificiële constructies zoals groene eilanden of beplante kokoksrollen onderaan de kaaimuren. Het zijn steeds ingrepen in de zone van een halve meter onder tot een halve meter boven de waterlijn.

In een afzonderlijke nota ten slotte worden voor een aantal locaties inrichtingsschetsen voorgesteld.

Twee proefprojecten De studie ‘groene oevers’ geeft een overzicht van wat mogelijk is op de Gentse binnenwateren. In 2012 zullen twee concrete proefprojecten op de sporen worden gezet.

Langs de Lieve

Ter hoogte van de Sint-Antoniuskaai en de Augustijnenkaai zullen beneden aan de kaden net onder de waterlijn beugels met beplante kokoksrollen worden aangebracht. Er wordt gekozen voor een plantensamenstelling die ook een mooi winterbeeld oplevert, bijvoorbeeld met grote boterbloem, grote wederik, watermunt, enz. In totaal gaat het om een lengte van ongeveer 350 meter.

Ter hoogte van de Kolveniersgang (overzijde Bachtenwalle) krijgt het onderste deel van de oever een beplanting. In het water wordt een luwe zone gecreëerd die afgeschermd wordt door een houten beschoeiing met beplante kokosrollen. Zo zal een lengte van ongeveer 40 meter worden vergroend.

Langs de Achtervisserij
Tussen de Koepoortkaai en de Tweebruggenstraat komt op enige afstand van de oever een lint van groene eilanden die gefixeerd worden tussen houten paaltjes. Ook die eilanden krijgen een aantrekkelijke beplanting. In totaal gaat het om een lengte van ongeveer 250 meter.

http://www.gent.be
Secondminister no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old May 1st, 2013, 09:58 AM   #4
Neville71
Registered User
 
Neville71's Avatar
 
Join Date: Jun 2012
Location: Sint-Amandsberg (Ghent)
Posts: 116
Likes (Received): 29

GENT | Stadsecologie

Schapen maaien opnieuw gras in Gent
GENT - Langs de oevers van de Leie aan de Gordunakaai en aan de Griendijk streken schapen neer die er het gras kort houden. Ook aan de Coupure zijn ze een ecologische grasmaaier. ‘Er zijn steeds honden en een herder bij, zo kunnen we ze meteen helpen als ze in de problemen komen’, zegt herder Raf Verhelst.Bron: Het Nieuwsblad: http://www.nieuwsblad.be/article/det...60824#photoset
Neville71 no está en línea   Reply With Quote
Old May 1st, 2013, 07:48 PM   #5
Buffalo Soldier
amai
 
Buffalo Soldier's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: 1000〽️
Posts: 1,822

Het is een fantastisch beeld natuurlijk
Buffalo Soldier no está en línea   Reply With Quote
Old June 2nd, 2014, 07:06 PM   #6
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Van Gentse gin tot stadsvarkens: Atelier de Stad werkt


Zaterdag heeft Atelier de Stad - een denktank van creatieve en geëngageerde Gentenaars - enkele eerste concrete projecten voorgesteld. Daarbij horen Gentse gin-tonic van onkruid en stadsvarkens aan de oude Bijloke.


Atelier de Stad wil nadenken over een duurzame toekomst voor Gent, en daar zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Nadat in februari een eerste startmoment plaatsvond onder de stadshal, was er nu een eerste toonmoment. Op 20 september volgt een groot evenement.

Enkele van de werkgroepen hebben al eerste concrete projecten opgestart. Zo lopen er sinds dinsdag drie varkens op de terreinen van de Oude Bijloke. Die zijn daar geplaatst door de buurt als 'spilvarkens'. 'We gaan ze voederen met het restafval van de buurt', zegt Nathalie Snauwaert.

Bushok

Op hetzelfde terrein heeft een groepje een bushok geplaatst waar toepassingen voor gezocht worden. Daar kunnen planten of klein fruit aan groeien, er kunnen expo's in gehouden worden, of als meeting- of werkruimte. 'We zoeken nog ideeën', zegt Frederiek Serroen. Hopelijk kunnen we tegen september het bushok een echte plaats in de stad geven.

Eva De Groote is met Timelab èèn van de stuwende krachten achter Atelier de Stad. Zij ziet 'Mij pak je niet in' snel furore maken. 'Die slogan hoort vooral bij afval vermijden. Hij moet duidelijk maken dat je verpakkingsafval wil vermijden. We hopen op een kettingeffect en dat er een hele beweging rond ontstaat, van mensen, handelaars maar ook van de stad zelf. Zo kunnen we nog verder zien hoe hij wordt ingevuld.'

Gin

Stadsecoloog Geert Heyneman heeft een voorliefde en een ontzettende kennis voor en van planten en onkruid. Daarnaast leert hij intussen ook sterke drank stoken. Die twee gecombineerd heeft geleid tot de eerste Gentse gin-tonic, waarbij hij de gin maakte van kaffirlimoen, jeneverbes en groene peper, 'in combinatie met nog negen andere extracten. De jeneverbes is getrokken op de Blaarmeersen. Ook reuzeberenklauw heb ik gebruikt. Als extract is dat goed drinkbaar, met een heel aparte smaak.'

Lees maandag meer in De Gentenaar


De Gentenaar, JOD, 31-05-2014
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old September 30th, 2014, 12:38 PM   #7
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Steeds meer vis in Gentse wateren (maar eet hem vooral niet op)


GENT - Goed nieuws voor zowel het Gentse visbestand als de Gentse vissers. Dankzij de betere waterkwaliteit zit er meer vis in onze waterlopen. Vooral de baars, blankvoorn en de brasem gedijen goed, terwijl de paling een bijzondere bijrol krijgt. ‘Alleen, ik zou niet aanraden om ze op te eten’, zegt visserijbioloog Alain Dillen.


Uit bevissingen van het Agentschap voor Natuur en Bos kwamen goede resultaten naar voren. In totaal kregen de onderzoekers achttien vissoorten in de netten en konden ze afleiden dat er onder waterspiegel flink wat leven te vinden is. Afhankelijk van de plek schatten ze dat de Gentse binnenwateren tussen 60 en 291 kilogram vis per hectare opleveren, wat vergelijkbaar is met het visbestand in andere kanalen.

Klik hier en lees meer in De Gentenaar van dinsdag 30 september.


De Watersportbaan bevat met 1.303 kilo per hectare uitzonderlijk veel vis, met blankvoorn, brasem, baars en paling als de belangrijkste.
LVADe Gentenaar, Johan Dillen, 30-09-2014
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 10:58 AM   #8
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Baggerwerken op Schelde begonnen


GENTBRUGGE - Op de Schelde tussen Heusdenbrug en Gentbrugge zijn baggerwerken bezig. Die passen in het Sigmaplan, waarbij Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) de Schelde tussen de Ringvaart en Gentbrugge opnieuw bevaarbaar wil maken voor plezierbootjes. In een eerste fase wordt er gebaggerd naar Gentbrugge toe, maar blijft men nog weg van het zo goed als dichtgeslibde gedeelte. De diepere lagen daarvan zijn vervuild.


Het Sigmaplan stuit op veel verzet. W&Z wil een nieuwe sluis bouwen bij Heusdenbrug en het achterliggende stuk Schelde continu onder water houden. Natuurverenigingen pleiten voor het behoud van het getijdengebied.


FVV


De Gentenaar, JOD, 03-10-2014
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old October 3rd, 2014, 03:32 PM   #9
MrEvers
Kempische Gentenaar
 
MrEvers's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Ghent
Posts: 665
Likes (Received): 220

Dus voor een heel stuk Schelde uit te baggeren hebben ze wel budget, maar voor 60 meter Reep niet?
__________________
I remember feelin' like someone had peeled a layer away from my brain, and my reality was no longer anchored to any point of reference, and I had to fight to keep from being crushed under the weight of an unforgiving new paradigm of ultimate reality
-Jake the Dog

Dequal, Puinkabouter, G-4-Ever liked this post
MrEvers no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2014, 02:06 AM   #10
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Stad wil waardevolle bomen subsidiëren


GENT - Subsidies voor het onderhoud van waardevolle bomen en juridische bescherming. Daarmee wil Gent het kappen van grote, waardevolle bomen in de stad tegenhouden, ook op privéterrein. ‘Bepaalde bomen vertellen een verhaal of zijn een echte ontmoetingsplaats. Dat dreigt verloren te gaan.’


De ‘knuffelplataan’ op het Van Duyseplein, een zeldzame trompetboom in de Stropstraat en een amberboom op het domein van Maria Middelares: drie Gentse bomen die nooit gekapt mogen worden. Ze maken deel uit van het handvol bomen dat wettelijk beschermd is door de Vlaamse regering. Alle andere bomen in de stad, hoe groot ook, zijn dat niet.

Klik hier en lees meer in De Gentenaar van vrijdag 10 oktober.


De knuffelplataan op het Van Duyseplein is een van de weinige beschermde bomen in Gent.
FVVDe Gentenaar, Bert Staes, 10-10-2014

Heeft iedereen een paar nominaties in gedachten?
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2014, 02:08 AM   #11
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Werken aan paaiplaats Rabot gestart

GENT - Aan het Rabot, ter hoogte van de Sint-Antoniusbrug, zijn de werken gestart om de over van de Lieve te verlagen. Daarbij komt in het water ook een paaiplaats waar jonge vissen ongestoord kunnen groeien.


De paaiplaats was een suggestie van het Agentschap Natuur en Bos, dat er een middel in ziet om het visbestand in de Gentse binnenwateren te verbeteren.

Stad Gent wilde daar bij wijze van experiment wel aan meewerken. In èèn beweging wordt de hele oever lager gebracht tot bij het wateroppervlak. In het ondiepe water voor die oever worden palen geplaatst. De toeristenbootjes kunnen wel nog steeds door om wat verderop te draaien en stadinwaarts terug te keren.

Om de toegang tot het water onmogelijk te maken, is een houten afsluiting geplaatst.
De Gentenaar, Johan Dillen, 09-10-2014
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2014, 01:12 PM   #12
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Op vier plaatsen komen er volkstuintjes bij


GENT - Er komen extra volkstuintjes in de Boswachterstraat in Gentbrugge, de Hogeweg in Sint-Amandsberg, en aan de Warmoezeniersweg, vlak bij schaatsbaan Kristallijn. Ook aan de Malpertuuswijk, langs de Brugsesteenweg, ligt een zone klaar voor nieuwe tuintjes. Dat kondigt schepen Tom Balthazar (SP.A) aan in zijn nieuwe beleidsnota Openbaar Groen. ‘De volkstuintjes in Gent zijn aan een opmars bezig en werken noodgedwongen met wachtlijsten. Daarom gaan we op zoek naar uitbreidingen. Grote tuinen kunnen worden gesplitst en de bestaande complexen uitgebreid.’


De Gentenaar, BST, 11-10-2014
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2014, 02:06 PM   #13
Krookpunt
Registered User
 
Krookpunt's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Gent
Posts: 2,489
Likes (Received): 650

Quote:
Originally Posted by Puinkabouter View Post
[INDENT][INDENT][B]Stad wil waardevolle bomen subsidiëren

Heeft iedereen een paar nominaties in gedachten?
Goede vraag, maar niet eenvoudig te beantwoorden. Buiten parken, stadstuinen en enkele dreven telt Gent weinig "spectaculaire" bomen zoals de geweldige plataan op het Prudens Van Duyseplein.
Het initiatief van het stadsbestuur komt niet te vroeg, want onlangs ging nog een volledige stadstuin met eeuwenoude bomen voor de bijl in de Hoogstraat. In diezelfde Hoogstraat staat bijvoorbeeld een prachtige, solitaire paardenkastanje (een soort die het moeilijk heeft) en dit echt het verschil maakt in de tuin van het Sandon-hotel. De bomen in de laatste bocht van de Leie (rechtover de Huidevetterskaai) verdienen bescherming.
__________________

Patje6 liked this post
Krookpunt no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2014, 02:54 PM   #14
De Klauw
Registered User
 
De Klauw's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 11,834
Likes (Received): 2982

Ik geloof niet echt in bescherming per boom. Eerder zou het algemene systeem van kapvergunning beter op punt moeten staan zodat waardevolle bomen minder makkelijk gekapt kunnen worden.
De Klauw no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2014, 09:54 PM   #15
Krookpunt
Registered User
 
Krookpunt's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Gent
Posts: 2,489
Likes (Received): 650

Het klopt dat die "bescherming" dikwijls "van papier is". Zo werd een wettelijk beschermde boom in een tuin aan de Voskenslaan moedwillig gekapt. De sanctie zal wel niet zwaar hebben gewogen. Een andere wettelijk beschermde Gentse "solitair" is de trompetboom (Catalpa) in de tuin van de Broeders van Liefde aan het Strop. In de Beeldentuin van Luca (Zwarte Zustersstraat) staat een ferme Gingko. Maar staan er naast deze "exoten" op Gents grondgebied nog echte inheemse kanjers zoals een eik, een linde of een beuk?
Krookpunt no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2014, 08:41 AM   #16
Buffalo Soldier
amai
 
Buffalo Soldier's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: 1000〽️
Posts: 1,822

De treurwilgen op de Lievekaai!
Buffalo Soldier no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2014, 01:53 PM   #17
De Klauw
Registered User
 
De Klauw's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 11,834
Likes (Received): 2982

Ook in het Citadelpark zijn natuurlijk een heleboel waardevolle bomen te vinden. Maar eigenlijk heeft elke boom die pakweg 70+ is een grote lokale impact.
De Klauw no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2014, 02:18 PM   #18
Puinkabouter
killed Laura Palmer
 
Puinkabouter's Avatar
 
Join Date: Jan 2007
Location: G(h)ent
Posts: 11,694
Likes (Received): 3509

Over die bomen openbare plaatsen gaat het ook niet echt. Vaak zijn die niet individueel beschermd, maar wel als stadsgezicht. Bovendien zijn die altijd gesubsidieerd, aangezien ze onder het beheer van de stad zelf vallen. De nieuwigheid in het artikel is vooral dat particulieren subsidies kunnen ontvangen voor het onderhoud van bomen als die waardevol worden geacht. Zoals je ook subsidies kan ontvangen omdat je je gevel renoveert.

De vraag is eerder: kent er iemand bomen die op privé-grond staan, en die het zeker wel waard zijn om met publiek geld te onderhouden?
__________________
www.dewebsitevanpuinkabouter.be
Puinkabouter no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2014, 09:58 PM   #19
Krookpunt
Registered User
 
Krookpunt's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Gent
Posts: 2,489
Likes (Received): 650

Heeft een "waardevolle boom" eigenlijk veel gesubsidieerde onderhoud nodig? De plataan op het Van Duyseplein alleszins veel minder dan al die andere exemplaren die regelmatig tot een zuil worden herleid. Of hoort "bladeren rapen" ook bij dat onderhoud?
Krookpunt no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2014, 10:32 PM   #20
quadi
Registered User
 
quadi's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Onder de brug
Posts: 331
Likes (Received): 42

Op de hoek van de hospitaalstraat en de coupure staat een prachtige oude linde, maar voor de rest weet ik er helaas niet veel staan...
quadi no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
GENT | OVERZICHT ONDERWERPEN, Diverse Projecten & Nieuws De Snor Gent 286 October 18th, 2019 06:54 PM
GENT | Woonbeleid tinque Gent 495 October 1st, 2019 10:19 AM
GENT | PGSP | Rinkkaai | 60m | 20fl | Pro Puinkabouter Gent 68 September 22nd, 2019 11:57 PM
L55 & L204 | GENT - ZELZATE - TERNEUZEN De Snor Spoorwegen / Chemins de fer 104 August 4th, 2019 01:21 AM
GENT | Moderne architectuur in historisch centrum Benonie Gent 221 July 13th, 2019 01:47 PM


All times are GMT +2. The time now is 01:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us