POLAND | Railways - Page 5 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Infrastructure and Mobility Forums > Railways

Railways (Inter)national commuter and freight trains


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 28th, 2009, 02:04 AM   #81
Biesiada
Fanklub Warsaw Spire 220m
 
Biesiada's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: Warszawa
Posts: 131
Likes (Received): 6for me everything's clear. the simply send the "russkie" train on third class back rails not to disrupt main connection like warsaw poznan which is done at 160 km/h.
Biesiada no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old March 30th, 2009, 09:39 PM   #82
GrimFadango
Registered User
 
GrimFadango's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Kielce/Lublin
Posts: 812
Likes (Received): 370

ee WTF man? Some cities not caring bout international connection with two european capitals? Face it, some lines are in bad condition, some in better, some are modernised, but still... PKP/PLK are ones of those communist relics national compannies who are inable to tie up.
__________________
Z perkusistami jest jak z prezerwatywami. Bez - milej, z - bezpieczniej.
GrimFadango no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 05:02 AM   #83
Jay
It was aliens
 
Jay's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: 3rd Rock
Posts: 4,441
Likes (Received): 2221

Quote:
Originally Posted by ArtManDoo View Post
Any information about PKP passenger coaches. I mean PKP is replacing loco hauled trains with DMU and EMU trains.

I think there have been a bunch of new coaches built recently, for new locomotives like taurus
Jay no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old March 31st, 2009, 06:05 AM   #84
mgk920
Nonhyphenated-American
 
mgk920's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Appleton, WI USA
Posts: 2,810
Likes (Received): 243

Just out of curiosity, what standards are used in Poland, is it all western European standard gauge/buffer and chain coupling or is there some Russian broad gauge/coupling in the country? If the latter is the case, are there any maps available that show where each kind of track is in use?

Mike
mgk920 no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2009, 11:45 AM   #85
Elvenking
Registered User
 
Elvenking's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Gdynia/Gdańsk
Posts: 4,370
Likes (Received): 3228

We have same kind of tracks, as all central and western Europe. Eastern Europe and Russia uses broad gauge.

There is however one non-electrified freight line called LHS that connects south-eastern Poland with Ukraine, but it's not used too often
__________________
"A pan myślisz, że chaotyczne kombinacje efemerycznych pryncypiów są w stanie zdeterminować neutralną cywitatywę absolutnego relatywizmu immanentno-transcendentalnej solipsystycznej jaźni? Tak czy nie?! Gadaj pan!!!"
Elvenking no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2009, 04:28 PM   #86
ArtManDoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 392
Likes (Received): 60

Might happen that I have change to visit Poland this May.

I surely would like to see some ST44 action and I need little help.
What are the lines with frequent ST44/ST40 action on?
What are the main depots for ST44/ST40?

Other series that I'm intrested in are ТЭ109, SM48, CME3, EP05, ET40, ET21, ET22.

How many ТЭ109 locos in Poland? Are they often in service?
What about CME3, where are thy used? And where I could catch some EP05 or ET40 loco?

Thanks
ArtManDoo no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2009, 07:08 PM   #87
Iwan
Registered User
 
Iwan's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Warsaw
Posts: 6,482
Likes (Received): 4566

Quote:
Originally Posted by ArtManDoo View Post
I surely would like to see some ST44 action and I need little help.
I recommend www site:
http://rail.phototrans.eu

It's a rail database and photogallery, where You can find photos and data about rail stock (mainly from Poland, but also from other countries).
You can find rail stock by state, producer, operator, type, place where photos were taken.
For example here You can find all operators of M62:
http://rail.phototrans.eu/05,19,0.html
When You choose operator - LHS - You will get this list:
http://rail.phototrans.eu/2415,21,19.html

Quote:
What are the lines with frequent ST44/ST40 action on?
ST40??

Lines, where ST44 can be spotted:
Gdynia - Kościerzyna
http://rail.phototrans.eu/autobusy.p...send_data=Send
http://rail.phototrans.eu/autobusy.p...send_data=Send

Tczew - Chojnice - Piła - Krzyż - Kostrzyn
http://rail.phototrans.eu/autobusy.p...send_data=Send
http://rail.phototrans.eu/autobusy.p...send_data=Send
http://rail.phototrans.eu/autobusy.p...send_data=Send

LHS (Sławków - Hrubieszów)
http://rail.phototrans.eu/autobusy.p...send_data=Send
http://rail.phototrans.eu/autobusy.p...send_data=Send

Quote:
Other series that I'm intrested in are ТЭ109, SM48, CME3, EP05, ET40, ET21, ET22.
http://rail.phototrans.eu


Quote:
How many ТЭ109 locos in Poland? Are they often in service?
http://rail.phototrans.eu/05,242,0.html

Quote:
What about CME3, where are thy used?
http://rail.phototrans.eu/05,71,0.html

Quote:
And where I could catch some EP05 or ET40 loco?
We have one working EP05, other were withdrown from PKP estate (but EP05 can't be spotted on regular duty, last EP05 stands on Warszawa Olszynka Grochowska depot and waits for repair.

You can "catch" ET40 in Gliwice and Tarnowskie Góry depots, ET42 in Zduńska Wola Karsznice. Due to bad PKP Cargo condition (financial crisis etc.) all ET40 and ET42 locos were sent to those depots for long period reserve.
__________________
Krzysztof "Iwan" Waszkiewicz
tel: +48667841589
http://www.eu07.pl/
http://rail.phototrans.eu/
http://www.youtube.com/iwaneu

Last edited by Iwan; April 1st, 2009 at 07:14 PM.
Iwan está en línea ahora   Reply With Quote
Old April 8th, 2009, 03:35 AM   #88
karejeeta
tommy569
 
Join Date: Mar 2008
Location: Toronto
Posts: 137
Likes (Received): 0

Szybka Kolej Miejska zamierza zakupić trzynaście nowych składów. Mają one być dłuższe od wykorzystywanych obecnie, dzięki czemu zabiorą więcej pasażerów.

Nowe elektryczne zespoły trakcyjne wyposażone będą w klimatyzację i monitoring, a także dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Będą miały zwiększoną liczbę drzwi, obniżoną podłogę, dostosowaną do wysokości peronów oraz układ siedzeń podobny do tego z metra (wzdłuż ścian, frontem do środka wagonu).

Zamówienie będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem, do których zaproszonych zostanie maksymalnie dziesięciu oferentów. Jeśli chętnych zgłosi się więcej, kryterium selekcji będzie zdolność kredytowa oraz doświadczenie ubiegających się o kontrakt firm (liczba dotychczas dostarczonych składów). Następnie w wyniku negocjacji ustalona zostanie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. W ostatnim etapie oferenci złożą szczegółowe oferty z podaniem cen.

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana na podstawie: ceny, warunków eksploatacyjnych i technicznych, a także terminu dostawy i okresu gwarancji. Na dostarczenie pojazdów wybrany w postępowaniu wykonawca będzie miał 27 miesięcy od dnia podpisania umowy. Będzie musiał również udzielić na nie minimum trzyletniej gwarancji i przez okres 3 lat zapewnić obsługę techniczną oraz szkolenia maszynistów.

Zamówienie obejmuje składy jednoprzestrzenne (bez przegród pomiędzy poszczególnymi członami) o długości przedziału pasażerskiego od 85 m do 95 m. W praktyce oznacza to, że pojazd będzie składał się z pięciu lub sześciu segmentów. To nowość ponieważ dotychczas kursujące pociągi są krótsze - składają się z czterech członów.

Szacunkowa wartość zamówienia to 299 mln złotych. Trwają starania, by zakup - jako inwestycja ważna z punktu widzenia organizacji EURO 2012 - był współfinansowany z funduszy europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 4 maja 2009 roku.

Nowe składy kursować będą na linii z lotniska im. Fryderyka Chopina do Warszawy Wschodniej, a dalej do Legionowa i Sulejówka.

Wybrany tryb nie nakłada konkretnych terminów realizacji poszczególnych etapów postępowania. Według wstępnych szacunków umowa może zostać podpisana w październiku.

http://www.ztm.waw.pl/13nowych_skm.php
karejeeta no está en línea   Reply With Quote
Old April 9th, 2009, 12:37 PM   #89
Chris80678
Registered User
 
Join Date: Sep 2007
Location: York
Posts: 934
Likes (Received): 214

Here is a rough translation of the above Polish text taken by karjeeta:

Rapid Urban Rail intends to purchase thirteen new trains. They are intended to be longer than they are now, so that they can take more passengers.

The new electric units will be equipped with air conditioning and monitoring, and will be tailored to the needs of disabled people. They will have more doors, a lower floor, and will be adjusted to match the height of station platforms, and will have seating arrangements similar to the metro
( seats along the carriage sides going from the front to the middle of the carriage).

A contract will be conducted in the mode of negotiations with the announcement, which will be invited up to ten bidders. If you desire more reports, the selection criterion is creditworthiness and experience of applying for a contract company (number of stores supplied). Then, as a result of the negotiations will be determined in the relevant terms of the contract specification. In the last stage of the tender process the bidders will submit detailed bids with their own prices.

Our best offer is selected on the basis of price, technical and operating conditions, as well as the delivery date and warranty period. On delivery, vehicles made by the selected contractor will have 27 months from the date of signing the contract. It will also have to give them a minimum three-year warranty and a period of 3 years technical support and driver training.

The order includes one storey carriages with a length of between 85 m to 95 m. In practice, this means that the carriage will consist of five or six sections. This is because the new trains are shorter - they consist of four carriages.

The estimated contract value is 299 million zlotys. The continual efforts to purchase such an important investment for the organization of Euro 2012 - were co-financed fby EU funds, under the Operational Program for Infrastructure and the Environment.

The deadline for the submission of requests to participate in the tender process expires on Monday 4 May 2009.

The new trains will be run on a line from Warsaw's Frederic Chopin airport to Eastern Europe, and thence to Legionowa and Sulejówka.

There are no specific deadlines for the various stages of the proceedings. According to preliminary estimates, the contract may be signed in October 2009.
Chris80678 está en línea ahora   Reply With Quote
Old April 24th, 2009, 01:18 PM   #90
michal_OMB
look here -->
 
michal_OMB's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Silesia/Poland
Posts: 5,756
Likes (Received): 33

TRAIN part 1

__________________
SSCMANIA
michal_OMB no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2009, 01:27 PM   #91
michal_OMB
look here -->
 
michal_OMB's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Silesia/Poland
Posts: 5,756
Likes (Received): 33

TRAIN part 2

__________________
SSCMANIA
michal_OMB no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2009, 01:37 PM   #92
michal_OMB
look here -->
 
michal_OMB's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Silesia/Poland
Posts: 5,756
Likes (Received): 33

TRAIN part 3

__________________
SSCMANIA
michal_OMB no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2009, 04:53 PM   #93
michal_OMB
look here -->
 
michal_OMB's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Silesia/Poland
Posts: 5,756
Likes (Received): 33

TRAIN part 4

__________________
SSCMANIA
michal_OMB no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2009, 05:01 PM   #94
michal_OMB
look here -->
 
michal_OMB's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Silesia/Poland
Posts: 5,756
Likes (Received): 33

TRAIN part 5__________________
SSCMANIA
michal_OMB no está en línea   Reply With Quote
Old April 25th, 2009, 03:28 AM   #95
karejeeta
tommy569
 
Join Date: Mar 2008
Location: Toronto
Posts: 137
Likes (Received): 0

In Train Part Four the train En81-005 is at a station. What station is this? and is the ED74 still in use and on what line is it used on?
karejeeta no está en línea   Reply With Quote
Old April 25th, 2009, 12:36 PM   #96
michal_OMB
look here -->
 
michal_OMB's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Silesia/Poland
Posts: 5,756
Likes (Received): 33

this station is Krakow (Cracow) Glowny

__________________
SSCMANIA
michal_OMB no está en línea   Reply With Quote
Old May 29th, 2009, 11:09 AM   #97
Elvenking
Registered User
 
Elvenking's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Gdynia/Gdańsk
Posts: 4,370
Likes (Received): 3228

Siemens ES64 test drive in Poland, 200km/hAnd with 160__________________
"A pan myślisz, że chaotyczne kombinacje efemerycznych pryncypiów są w stanie zdeterminować neutralną cywitatywę absolutnego relatywizmu immanentno-transcendentalnej solipsystycznej jaźni? Tak czy nie?! Gadaj pan!!!"
Elvenking no está en línea   Reply With Quote
Old May 29th, 2009, 08:36 PM   #98
Iwan
Registered User
 
Iwan's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: Warsaw
Posts: 6,482
Likes (Received): 4566

Today a new Poland speed record for locomotives was set by Siemens Eurosprinter ES64U4 Taurus.
PKP Intercity locomotive hauled three cars and another ES64U4 along a 36km long section Psary - Góra Włodowska of the Centralna Magistrala Kolejowa (Central Railway Route, the only high speed rail line in central-eastern Europe, length 223 km, built in 1971 - 1977, links Warsaw with Kraków and Katowice), reaching a maximum speed of 235 km/h.

__________________
Krzysztof "Iwan" Waszkiewicz
tel: +48667841589
http://www.eu07.pl/
http://rail.phototrans.eu/
http://www.youtube.com/iwaneu
Iwan está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 2nd, 2009, 02:16 PM   #99
rmcee
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Location: Warsaw
Posts: 480
Likes (Received): 0

All about what's going to happen with the Polish railway network as foreseen in the Master Plan for Polish Railways till 2030 will be described in Railway Market - CEE Review issue 2/09. Deatails here: www.railwaymarket.eu

BTW - Polish railways do make a huge step forward (just look at the number of new purchases - SKM, KM, PKP PR, and other operators). But I think there are others who are able to make decisions quicker and look farther ahead (example - little Bosnia with their new Talgo trains!)
rmcee no está en línea   Reply With Quote
Old June 3rd, 2009, 08:47 PM   #100
Mateusz
Registered User
 
Join Date: Feb 2007
Posts: 6,548
Likes (Received): 296

I hope that PKP as a relict of the past will be gone in 2011 and other companies will be able to operate in our market

Well, there is a bidding currently for 20 modern Electrical Multiple Units, well personally I am for Railjet but since it's EMU...

I am counting for Bombardier Zefiro
Mateusz no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
railway, trains

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
TVP: Polish Public TV building | Warsaw, Poland Jacek Modern Times 70 July 7th, 2013 06:47 AM
What city in the U.S. has the best public school system? NaptownBoy United States Urban Issues 25 September 3rd, 2006 02:52 AM
MISC | Security on transportation hkskyline Subways and Urban Transport 31 September 1st, 2005 01:16 PM
Polish railway thread barnim Eastern Europe / Balkans 4 August 24th, 2005 01:37 AM


All times are GMT +2. The time now is 08:32 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us