ПРИМОРЈЕ - Туризам | SEASIDE - Tourism - Page 17 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Serbian Forum > Изградња и развој > Црна Гора > Приморје

Приморје Coast


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old January 18th, 2015, 11:09 PM   #321
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

Obala Crne Gore ugrožena, ostaće nam samo sunce

Novi nacionalni dokument o stanju na primorju donosi alarmante vijesti sa kratkim rokovima za popravku...

Ukoliko se ne preduzmu hitne mjere, na Crnogorskom primorju će, zbog neracionalnog trošenja vrijednih i neobnovljivih resursa, neminovno doći do pada prihoda od turizma, gubitka dijela plaža i poljoprivrednog zemljišta i enormnog zagađenja.

To se može zaključiti na osnovu podataka iz Nacrta nacionalne strategije integralnog upravljanja obalnim područjem, u kojoj se navodi da je površina planiranog građevinskog područja od 19.042 hektara dovoljna da se smjeste objekti stanovanja u kojima bi moglo živjeti još 600.000 do 800.000 stanovnika i turistički kapaciteti za najmanje 270.000 novih kreveta.

“Planiranje građevinskih područja višestruko većih od potrebnih ima brojne dodatne negativne posljedice koje uključuju raspršenu izgradnju sa znatno većim troškovima komunalnog opremanja, nepotrebnu potrošnju drugih vrijednih resursa, posebno poljoprivrednog i šumskog zemljišta i područja vrijednog biodiverziteta, veće troškove snabdijevanja energijom i veću potrošnju goriva, veći pritisak na životnu sredinu, kao i gubitak tradicionalne fizionomije naselja i narušavanje izvornih predionih vrijednosti”, navodi se u dokumentu koji će Ministarstvo održivog razvoja i turizma ponuditi na javnu raspravu.

Autori navode da će takav trend dugoročno posmatrano dovesti do pada atraktivnosti turističkog prostora, pada rejtinga destinacije i, na kraju, do pada prihoda od turizma.

“Veoma je ilustrativna i zabrinjavajuća činjenica da je u najboljim godinama crnogorskog turizma (period 1985 - 1988), kada je stepen izgrađenosti obalnog područja bio na višestruko nižem nivou, ostvarivan veći broj noćenja nego što je to slučaj danas. Primjera radi, 1986. ostvareno je 10,9, a 2013. godine 9,4 miliona noćenja. Turisti iz zemalja Zapadne Evrope su, na primjer, ostvarili 3 puta više noćenja 1986. nego 2013. godine. Procjene govore da je od 1985 do 1989. u turizmu i za turizam u Crnoj Gori radilo oko 50.000 zaposlenih, što je nešto više od ukupnog broja osoba koje danas imaju status zaposlenih u primorskim opštinama”, kaže se u Strategiji.

U tom dokumentu se ističe da “značajni napori koji su uloženi za divezifikaciju turističkog proizvoda (uključujući veliki broj kampanja, akcija i projekata s ciljem prepoznavanja Crne Gora kao jedinstvene i cjelogodišnje turističke destinacije) nijesu dali osjetnije rezultate, tako da za sada sunce i more i dalje ostaju dominantni turistički proizvodi koji u ukupnoj ponudi učestvuju sa nešto više od 90 odsto”.

Iako se navodi da je obalno područje sa svojim prirodnim, kulturnim i predionim vrijednostima ključni razvojni resurs Crne Gore, ocjena je da “usko grlo u otklanjanju obrazaca neodrživog obalnog razvoja nije samo nedovoljna usklađenost propisa, već prije svega nezadovoljavajući rezultati njihove primjene u praksi”.

U Strategiji se kaže da je riječ o veoma ranjivom području koje treba zaštiti od negativnih uticaja, naročito očuvanjem njihove cjelovitosti, a prije svega područje Orjena, Bokokotorskog zaliva, Vrmca, Buljarice, Rumije, Šaskog jezera, i Velike plaže.Kao najugroženija obalna staništa prepoznate su pješčane dine na Velikoj plaži sa preostalim fragmentima šume skadarskog duba u njenom zaleđu. Fauna ptica koja je vezana za ova staništa ugrožena je lovom. Iako nema preciznih podataka, očigledno je i da je značajan dio postojećih zaštićenih prirodnih dobara izgubio dio ili sva svojstva zbog kojih su svojevremeno stavljena pod zaštitu. Takvi primjeri uključuju djelove Bečićke i Slovenske plaže, brda Spas, plaže Pržno”, kaže se u Nacrtu.

Navodi se da su morski resursi izloženi raznim pritiscima i zagađenju od netretiranih komunalnih otpadnih voda, čvrstog otpada, brodogradnje i remonta brodova, iz luka i marina koje po pravilu nijesu dovoljno opremljenje za prihvat otpada sa plovila i minimiziranje uticaja na životnu sredinu, sa plovila i iz industrije.

“Procesi i fenomeni koji najviše utiču na gubljenje značajnih svojstava zemljišta su prenamjena poljoprivrednog zemljišta u građevinsko, zagađenje i erozija. Nepropisno deponovanje otpada se izdvaja kao jedan od glavnih pritisaka na zemljište”.Već površan pogled, navodi se, otkriva da su neodrživi pritisci urbanizacije, posebno poslovanje s nekretninama, rezultirali brojnim primjerima ugrožavanja životne sredine, prirodnih, predionih i kulturnih vrijednosti obale.

“Najšira područja velike seizmičke ranjivosti nalaze se na području opština Bar i Ulcinj, posebno šira okolina Ulcinja. Uprkos ograničenim podacima, može se ocijeniti da je erozija veoma izražena u obalnom području. Međutim, ocjene o intenzitetu dejstva na plaže nije moguće dati zbog nedostatka sistematskog praćenja obalnih procesa”, navodi se u dokumentu.

“U primorskim opštinama obrađuje se samo 24 odsto ukupno raspoloživog poljoprivrednog zemljišta na oko 4.800 poljoprivrednih gazdinstava na kojima, pored samih vlasnika, radi nešto više od 3.800 osoba. Zabrinjavaju podaci o uvozu velikih količina proizvoda koje je moguće proizvesti u Crnoj Gori. Za maslinovo ulje, kao tradicionalni proizvod, uvoz je čak 10 puta veći od izvoza. Problem predstavlja i to što se potencijal za plasman domaćih proizvoda na turističko tržište ne koristi u značajnijem obimu”.

U situaciji nepostojanja drugih ekonomskih mogućnosti, navodi se, pojedinci su nastojali iskoristiti mogućnosti koje pruža trgovina zemljištem.

“Zarade zasnovane na porastu vrijednosti zemljišta koje je prenamijenjeno u građevinsko su velike, često desetostruko veće od stvarne vrijednosti zemljišta. Problem se ogleda i u nastojanju lokalne samouprave da, u dobroj namjeri, izađe u susret građanima, i omogući im građenje na njihovoj djedovini. Nažalost, i jedno i drugo vodi u nekontrolisano i raspršeno širenje građevinskih područja za koje nije moguće finansirati troškove komunalnog opremanja”, kaže se u Nacrtu.

Analizira se i stanje u ribarstvu i navodi da ukupna vrijednost sektora ribarstva iznosi 7,4 miliona eura, a da je, izuzimajući sektor marikulture i prerade ribe, u toj oblasti zaposleno oko 400 ljudi.

“Generalno, riblji fond Mediterana, pa i Jadrana, blizu je tačke prelova, te treba posvetiti veću pažnju njegovom očuvanju. Registrovani ulov morske ribe u Crnoj Gori tokom proteklih nekoliko godina bio je skroman i kretao se u rasponu od 700 do 800 tona godišnje. Usljed nepostojanja cjelovitog nadzora i kontrole na moru evidentni su i nedozvoljeni ulasci stranih ribarskih brodova u teritorijalno more Crne Gore, ali i primjeri nelegalnog i neregistrovanog ribolova u nacionalnom okviru”, stoji u dokumentu.

Zanimljiv je i podatak da se za uvoz ribe i prerađevina od ribe godišnje se izdvaja skoro 13 miliona eura.

“Uzroci ovakvog stanja su, između ostalih, relativno mala (ukupno 101 plovila) i razmjerno stara flota (u prosjeku starija od 30 godina), kao i nepostojanje organizovanog otkupa ili prerade ribe”, kaže se u analizi.

U dokumentu je predviđen i veliki broj mjera kako se poboljšalo stanje. Biće uspostavljen Koordinacioni mehanizam koji će činito predstavnici državnih institucija i stručnjaci, a akcije treba sprovesti u periodu do 2020. godine nakon čega je potrebno izvršiti analizu ostvarenog učinka i pripremiti okvirni predlog akcija za period od narednih pet godina. Za početak, prva (nulta) prioritetna akcija NS IUOP biće verifikacija i razrada predložene indikativne liste prioritetnih akcija u periodu do 2020. godine.

Svuda se i dalje bespravno gradi, stijene ne mogu da zadrže brda

U dokumentu se navodi da je nekontrolisanom gradnjom presječen značajan broj bujičnih tokova, što rezultira plavljenjem određenih područja i prestankom prihranjivanja nekih plaža i smanjenje raspoloživih plažnih površina.

Smanjena je i prirodna sposobnost odbrane od poplava. Prekomjerno more je zagađeno u Boki i na području Ulcinja, a u manjoj mjeri u Budvi i Baru, kao i u Brodogradilištu Bijela i bivšem remontnom zavodu - sada Porto Montenegro.
I dalje postoji nelegalna gradnja, a u nacrtu piše kako “ukupan fond nelegalnih objekata nije poznat (površina je procijenjena na oko 560 hektara)”.

Procenti u obalnim hrvatskim županijama ne prelaze desetku

“Udio građevinskih područja u ukupnoj površini šest primorskih opština je 15,5 odsto, od čega je izgrađeno samo 18,5, a ostatak od 81,5 procenata čini neizgrađeni dio građevinskih područja. Isti pokazatelji u pojasu širine od jednog kilometra od obalne linije govore da je za izgradnju planirano čak 46 odsto teritorije, od čega je izgrađeno manje od trećine. Kao poređenje može se navesti da udio građevinskih područja u ukupnoj teritoriji hrvatskih obalnih županija (koje imaju sličnu gustinu naseljenosti kao Crnogorsko primorje) iznosi pet do sedam odsto, a isti udio u okviru obalnih jedinica lokalne samouprave je osam do 10 odsto”.

U privatnom smještaju šest puta više kreveta

Prosječna zauzetost smještajnih kapaciteta je mala i iznosi oko 16 odsto, što preračunato u dane znači da se gro turističkog prometa odvija u toku 58 dana. Prosječna zauzetost hotela sa 4 i više zvjezdica rijetko prelazi 45 odsto, što se može smatrati graničnom vrijednošću za povrat investicije. S

mještajni kapaciteti obalnog područja u posljednjih 10 godina su se udvostručili na nešto više od 160 hiljada kreveta. Od toga je u privatnom smještaju 74 odsto (121.222 kreveta), odnosno broj kreveta u privatnom smještaju povećan je za oko šest puta tokom posljednje decenije.

Dominira “turizam niske rente” dnevna potrošnja šezdeset eura

“Intenzivna gradnja posljednjih 20-‐ak godina nije rezultirala proporcionalnim koristima za ekonomiju i društvo. U novoizgrađenim područjima dominiraju stanovi za odmor i privatni smještajni kapaciteti (procijenjeni na 74 odsto ukupnih) dok je udio hotela, posebno više kategorije, nizak. I dalje dominira turizam niske rente (prosječna dnevna potrošnja 60 eura). Izražen je pritisak na ograničene plažne resurse (procjena je da je u jeku sezone prihvatni kapacitet plaža premašen za 40 odsto)”, navodi se u Nacrtu.

Kao poseban problem izdvojeni su i nesređen sistem zemljišne i poreske politike i neefikasno i netransparentno djelovanje javne uprave.

http://www.vijesti.me/vijesti/obala-...padanja-814935
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 30th, 2015, 02:01 PM   #322
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367http://radiotivat.com/index.php/turi...tu-turist.html
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old February 3rd, 2015, 01:59 PM   #323
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

U ponedeljak otvaranje ornitološke stazeSekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine danas je saopštio da će u ponedeljak 9. februara, u rezervatu Tivatska solila i Multimedijalnoj sali Opštine Tivat, biti održana radionica promocija održivog turizma „Ornitološka staza na Tivatskim solilima-dio turističke ponude opštine Tivat."

Radionica se organizuje u okviru projekta „ORNIBA - Zaštita ptičjih vrsta na Balkanu: Zajednička intervencija Bosne i Hercegovine i Crne Gore", koji se implementira u okviru IPA Prekograničnog programa Bosna i Hercegovina – Crna Gora, finansira ga Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori, a partneri na projektu su NVO „CZIP" iz Podgorice i Opština Tivat, kao i partnerske organizacije iz Bosne i Hercegovine –„Oxfam Italia", „Naše Ptice" i „Novi val".
Cilj radionice je obilazak ornitološke staze na Tivatskim solilima i njeno predstavljanje kao dijela turističkog programa Hutovo blato - Tivatska solila, dizajniranog u okviru projekta.

http://radiotivat.com/index.php/ekol...ske-staze.html
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old February 10th, 2015, 04:18 PM   #324
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

Promovisana ornitološka staza Solila

Prmovisana ornitološka staza u zaštićenom parku prirode u TivtuU zaštićenom parku prirode tivatska Solila danas je zvanično otvorena ornitološka staza koju su obišli predstavnici delegacije EU u Crnoj Gori, Opštine Tivat, JP “Morsko dobro” Budva, Turističke organizacije Tivat i Centra za zaštitu i proučavanje ptica Crne Gore iz Podgorice.

Nakon obilaska staze koja pruža odlične mogućnosti svima koji uživaju u netaknutoj prirodi i posmatranju ptica, u zgradi Opštine Tivat održana je radionica pod nazivom “Ornitološka staza na tivatskim solilima – dio turističke ponude opštine Tivat”.

Bellissima
Na radionici su predstavljeni rezultati regionalne studije o ptičjim vrstama i migraciji na Hutovom blatu i Solilima, kao i smjernice za izradu plana i upravljanja područjem rezervata. To je inače, urađeno u sklopu IPA programa prekogranične saradnje Crne Gore I BiH nazvanog “Orniba- zaštita ptičjih vrsta na Balkanu”
Sekretarka Sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine Opštine Tivat, Tatjana Jelić kazala je da iza projekta unapređenja, zaštite i održivog razvoja Solila stoji naporan rad, kako državnih i lokalnih institucija, tako i civilnog sektora i zaljubljenika u prirodu što je rezultiralo formiranjem jedinstvenog rezervata prirode što će istovremeno i oplemeniti turističku ponudu Tivta. Dragoljub Marković iz “Morskog dobra” Solila je izdvojio kao primjer dobre prakse za očuvanje i održivo korišćenje prostora, dok su predstavnici tivatske Turističke organizacije obećali da će se potruditi da ovaj lokalitet pomažu na sve načine i promovišu ga kroz propagandne materijale.Solila
Predstavnica jednog od partnera na IPA projektu “Orniba”, organizacije “Oxfam Italia”, Sanja Radulović, prisutnima je predstavila turistički paket “Hutovo blato- Tivatska solila”, a o potencijalu Solila u kontekstu razvoj turizma posebnih interesa, govorio je Duško Mrdak iz Planinarskog društva “Komovi”. Marija Stanišićiz CZIP-a najavila je da će ta NVO nastaviti blisku saradnju sa JP “Morsko dobro” kao zvaničnim upravljačem zaštićenog područja prirode Solila i Opštinom Tivat, a nastaviće i da pružaju podršku Turističkoj organizaciji Tivat, kako bi birdwatching ponuda tivatskih Solila bila predstavljena na međunarodnom planu.

http://www.bokanews.me/vijesti/prmov...-staza-solila/http://www.bokanews.me/vijesti/solil...turizama-foto/
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo

Mα® liked this post
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2015, 08:49 PM   #325
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

Još jedan hotel sa četiri zvjezdice

Podgoričko građevinsko preduzeće „Građevinar" podnijelo je zahtjev Ministarstvu održivog razvoja i turzma za dobijanje građevinske dozvole za rekonstrukciju objekta na Trgu magnolija u hotel sa četiri zvjezdice.


Planirana je rekonstrukcija apartmana, izgradnja spa centra i svih sadržaja neophodnih za kategoriju 4 zvjezdice, izjavio je vlasnik objekta i direktor firme „Građevinar", Miloš Šuković.
Apartmanski hotel „Magnolia" kategorije tri zvjezdice do rekonstrukcije je radio u sastavu kompanije „Hotels group" u sklopu koje radi i hotel „Primavera" sa 4 zvjezdice, na gradskoj rivi Pine.
Hotel Magnolia se nalazi u zoni A u samom centru Tivta, na istoimenom centralnom gradskom trgu i raspolaže sa 55 apartmana, koliko će imati i nakon rekonstrukcije.
Kompanija „Hotels group" je otvaranjem hotela u martu 2012 godine imala za cilj da zajedno sa kongresnom dvoranom u gradskoj kući, razvoj kongresnog i sportskog turizma u kome su od tada i boravile brojne sportke ekipe.

http://radiotivat.com/index.php/turi...zvjezdice.html
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2015, 04:48 PM   #326
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Londonski The Times svrstao kotorski hotel Forza Mare u 50 najboljih boutique-hotela na Mediteranu

Izvor: primorskenovine.me

Quote:
Brojnim objavama i pozitivnim tekstovima u prestižnim međunarodnim časopisima od početka godine, Crna Gora se našla u redu destinacija koje su najčešće pominjane.

Čuveni britanski dnevni list The Times uvrstio je kotorski hotel Forza Mare na listu 50 najboljih boutique hotela na Mediteranu. Na listi se nalaze odabrani ugostiteljski objekti od Majorke, Marbelje, preko Azurne obale, Dubrovnika, pa do Bodruma. Hotel Forza Mare se, prema pisanju lista, ističe položajem na samoj obali mora, a kao njegova posebnost izdvajaju se tematski uređene sobe, po uzoru na deset različitih zemalja svijeta. Popularnost ovog hotela i Crne Gore kao jedne od omiljenih destinacija na Mediteranu iz godine u godinu potvrđuju i svjetski poznate zvijezde, koje su ovdje boravile. Tako su se među najpoznatijim gostima na listu dobrotskog hotela Forza Mare upisali i Beyonce i Jay-Z, Pep Guardiola, Roberto Cavalli, Tina Turner i mnogi drugi, a ketering iz hotela dostavljan je i Tom Cruise-u, koji je jahtom obilazio Boku.


Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 7th, 2015, 07:58 PM   #327
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

Kad neka gomila kuća postaje grad?

Sve bi to bilo podnošljivo, kada se likovi iz Porto Montenegra i Vlade CG ne bi baš toliko upinjali da nas ubijede da svi mi imamo koristi od projekta PMDuboko vjerujem da je svaki posao samo velika igra...
Danilo Kalezić

Saznali smo, prije par dana - "neslužbene" rezultate konkursa Delfin/Bijela. Kažu da je devet radova bilo u igri. Vidio sam tek nešto malo, na blic - i nisam impresioniran, moram priznati.

Kuloarska razglabanja su već uzela maha, kao i obično - ali ipak moramo sačekati službenu objavu. Moramo sačekati da cijenjeni žiri (Žiri, pardon) - izađe sa obrazloženjem odluka o dodjeli nagrada (kažu da prva nagrada nije dodijeljena, kao i obično). Onda će dobre djevojke i dobri momci iz Ministarstva održivog razvoja i turizma da okešaju lijepo sve te konkursne radove, redom, prvo na Net, poslije će i prava izložba da se postavi, pa će katalog da se štampa, pa će javna rasprava da se upriliči (mene sigurno neće zvat, nikada me ne zovu, ali ja navratim ponekad, nepozvan, onako na svoju ruku) - i tek onda ćemo imati pravo da izađemo u javnost sa nekakvim stavovima o čitavoj toj (užasno loše organizovanoj - i stoga apsurdnoj) raboti. Svojevremeno sam imao i neka pitanja vezano za cijeli slučaj - službena pitanja, naravno, upućena na službenu adresu - ali ne dočekah još odgovore itd.

Dakle, o svemu tome u nekom od narednih brojeva ART Vijesti - a u međuvremenu ćemo se podsjetiti što je svojevremeno napisao drug Adolfo Natalini. Naime, Natalini je prvo osnovao Superstudio - davne 1966. godine, sa Kristijanom Toraldom - da bi zatim, 1971. godine, napisao sljedeće:

"... ako je dizajn tek povod konzumerizmu, onda mi morao odbaciti dizajn; ako je arhitektura puko kodifkovanje buržoaskog modela svojine i društva, onda moramo odbaciti arhitekturu (aha! - op.a.); ako su arhitektura i urbanizam puka formalizacija sadašnjih nepravednih socijalnih podjela, onda moramo odbaciti i urbanizam i gradove iza kojih stoji takav urbanizam (može li se već sada tvrditi da je Porto Montenegro nekakav grad? - pitanje je zapravo: kad neka gomila kuća postaje grad? op.a.)... do trenutka kada sve aktivnosti vezane za dizajn, arhitekturu i urbanizam ne budu usmjerene ka zadovoljavanju stvarnih potreba. Do tada dizajn mora da nestane. Možemo živjeti bez arhitekture... (naravno da možemo živjeti bez arhitekture - nije arhitektura vazduh, voda i kikiriki naš nasušni - op.a.)."

Nismo baš svi mi mladi i zeleni - niti smo baš svi učlanjeni u Savjet mladih DPS
Natalini hoće da kaže da treba da udahnemo punim plućima - ne bi li O2 konačno dospio i do naših sivih ćelija - i sve bi to bilo podnošljivo, kada se likovi iz Porto Montenegra i Vlade Crne Gore ne bi baš toliko upinjali da nas ubijede da svi mi (Crnogorci i ostali) imamo koristi od projekta PM. Nismo baš svi mi mladi i zeleni - niti smo baš svi učlanjeni u Savjet mladih DPS. Nekima od nas jeste jasno da bi trebalo da se radujemo kada jahta od 100 metara uplovi u PM (jahta koja s ponosom nosi ime koje je lako pobrkati sa imenom neke porno-starlete - Ebony Shine, na primjer - i košta... stvarno ne znam koliko košta jahta od 100 metara, recimo da je riječ o cifri koja otprilike odgovara tzv. "nedostajućim sredstvima" u Budžetu Crne Gore) - ali nam nije baš sasvim jasno, nekima od nas - čemu bi to tačno morali da se radujemo. I mi volimo da se radujemo, da se razumijemo - ali nam ne ide. Kad bi nam neko sve to lijepo objasnio - gospodin Danilo Kalezić, nacionalni PR menadžer kompanije "Adriatic Marinas - Porto Montenegro", na primjer - i kada bi nam dao suvisle odgovore na neka vrlo ozbiljna pitanja koja bismo mu zauzvrat postavili - onda, možda...

Čitavo jedno dugo ljeto, negdje početkom osamdesetih, dakle prije 30 i kusur godina, proveo sam na ostrvu Sveti Marko, preko puta Tivta, na prisilnom radu u kuhinji - prvo u kuhinji, kasnije sam avanzovao na poziciju perača čaša u tzv. donjem baru. Nije to bio sasvim neljudski posao, ne kažem - ta kuhinja i taj bar su pripadali elitnom ljetovalištu (danas bi rekli turističkom risortu) - koje je poslovalo pod poznatom i nadaleko priznatom zastavom Club Med (Club Méditerranée).Dragi moj otac, neka mu je laka ona njegova betonska ploča, bio je uvjeren, tada, vjerovatno bi bio uvjeren i sada, da je poživio - da ništa ne čeliči mlado tijelo i nezreo um kao težak rad za sitnu kintu. Pape je gajio nadu, u duhu tada aktuelnog sistema drušvenih vrijednosti - da će mi upravo teška rabota za šaku dinara ukazati na prave životne vrijednosti, tj. puteve: upišeš dobar fakultet, završiš u roku - i prije roka - onda (greškom!) napraviš dijete, pa se lijepo oženiš, nema ti druge, pa se onda svi slome, i sa tvoje i sa ženine strane, da i tebe i ženu uvale negdje gdje su dobre plate a ništa se ne radi itd.

Krvavo se radilo u Club Med, da se razumijemo. Kad oguliš devet tona crnoga luka, dnevno - i par stotina kila bijeloga luka, dnevno (Allium cepa, Allium sativum) - pa još očistiš tonu i po ribe, opet dnevno - pa tako tri i po mjeseca (tada su sezone trajale - i trajale - i trajale - i trajale - a ne kao danas, tri nedelje i gotovo) - miris luka i ribe će te pratiti barem godinu dana - svuda! - gdje god da okreneš - možeš da opereš i 1.000.000 čaša najjačim francuskim deterdžentom - ne pomaže. Limun može da maskira luk na par sati, istina je - ali riba ostaje, riba je zajebana.

Rad u kuhinji/baru se ne može uporediti sa radom na građevini, da se razumijemo. Gulio sam luk i prao čaše cijelo jedno dugo ljeto, a maštao sam o neboderima i mostovima - o radu na terenu, kako se tada govorilo - o betonu i armaturi, o skelama, o dizalicama i snažnim građevinskim mašinama - činilo mi se da su upravo takvi poslovi - betonjer, armirač, tesar, zidar, dizaličar, bagerista - dostojni herojske mladosti budućeg velikog arhitekte - ali avaj - tako nije mislio moj pape.

Radiš šest dana, onda slijedi taj dan odmora, to je bila šema. Neradnim danima sam se opet družio sa kolegama sa rabote - Tivćanima i Krtoljanima - uglavnom smo đirali barkom duž Pina itd. (na pristoj udaljenosti od obale, zbog luka i ribe, naravno).

A onda, jednog prekrasnog dana, baš kad smo opet đirali barkom - na 20 metara od nas, prema Arsenalu - iz vode su izronile te dvije ruske podmornice...

Jedna je bila veća od Svetoga Marka - pitali smo se kako je uopšte ušla u Boku - druga je bila barem duplo veća - to je bio prizor, čovječe - ako se sjećate kraja filma The Abyss (James Cameron, 1989.), onda znate o čemu govorim.

Tada sam bio ponosan građanin Republike Crne Gore - i SFR Jugoslavije, to hoću da kažem. Sad sam građanin Države Crne Gore - ali ne bih mogao reći da sam ponosan na tu činjenicu, osjećam se nekako prevareno: nikako ne mogu pristati na jahtu od 100 m u zamjenu za dvije nevjerovatne podmornice, ako se razumijemo.

Dakle, složio bih se sa gospodinom Kalezićem koji duboko vjeruje da je svaki posao velika igra - ako izuzmemo, naravno, te neke bezvezne poslove koji su usput i vrlo ozbiljni - i koje bi upravo tako trebalo shvatiti - poslove poput vođenja zdravstvene ustanove u nekoj zabiti gdje je i drug Svevišnji rekao laku noć, na primjer - ili vođenja omanje, siromašne mediteranske države itd.

OK - o avanturama gospodina Khuklija u narednom broju, evo obećavam, držite me za riječ, molim vas...

http://www.vijesti.me/caffe/kad-neka...je-grad-822622
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old March 20th, 2015, 10:58 PM   #328
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

Tivat: Otvorena tradicionalna bokeljska “Fešta kamelija”

Centralni dio fešte u nedjelju je velika mušljada ispred stolivskog Doma kulture uz bogat muzičko-zabavni programIzložbom aranžmana od cvjetova i listova kamelije priređenom u foajeu tivatskog Centra za kulturu, ozvaničen je početak ovogodišnje tradicionalne bokeljske “Fešte kamelija”.

Ovu vrlo popularnu turističko-kulturtnu manifestaciju već godinama uspješno priređuju NVO Udruženje kamelija i Mjesna zajednica Stoliv. To bokeljsko mjestašce na obali Kotorsog zaliva poznato je po svojim prelijepim đardinima prepunim crvenih, bijelih i šatiranih kamelija, a čije su prve primjere na ove prostore, krajem 18.vijeka u Zaliv donijeli bokeški pomorci sa Dalekog istoka. Stotinjak posjetilaca koji su prepunili hol tivatskog Centra, ispod vijenca kamelija na ulazu, dočekale su dame obučene kao stare Bokeljke od prije nekoliko vjekova, časteći goste suvim smokvama, priganicama, rakijom i kiteći ih cvjetovima kamelija.

Unutra ih je zateklo pravo uživanje za oči – maštoviti aranžmani koji su kameliju kombinovali sa starim namještajem, keramičkim posuđem sa dalekoistočnim motivima, starom bokeškom garderobom, elementima brodske opreme, čak i ribarskim alatima poput vrša.


Kamelija je za ovu priliku “ukršetrna” sa još jednim zaštičćenim dijelom bokeške kulturne baštine – čuvenom dobrotskom čipkom.

Posjetioci su mogli “gledati” kroz prozore od kamelije, podsjetiti se kako izgleda stara prčanjska crkva u obliku cvjetne makete ili uživati u svojevrsnim umjetničkim instalacijama u prostoru, dostojim kakve likovne galerije.

“Fešta kamelija jeste nešto što traje već tridesetak godina u Stlivu, ali je ona opšta, prava bokeška fešta koja povremeno ovako “izađe” iz Stoliva i Kotora i “prošeta” do naših dragih komšija. Potvrda tome je što su večeras ovdje sa nama ne samo uzgajivači iz Stoliva, već i Kostanjice, Morinja, Kotora, Tivta, Risna, novske rivijere….Drago nam je da ljepotu ovog cvijeta možemo podijeliti sa svima”, kazao je Romeo Mihović iz NVO Udruženje kamelija iz Stoliva.


On je podsjetio da to udruženje baštini bogatu tradiciju stolivskog KUD-a “Guslar”, osnovanog daleke 1919 godine i sve pozvao na veliku centralnu svečanost posvećenu kameliji, a koja se održava u Stolivu u nedjelju sa početkom u 11 sati. Tada će na glavnom stolivskom pristaništu biti priređen kostmirani igrokaz koji simbolizuje donošenje prvih sadnica kamelije iz Japana u Boku od strane naših pomoraca krajem 18.vijeka, a uslijediće izložba cvjetnih aranžmana i likovnih radova posvećenih tokm cvijetu, predstavljanje literarnih radova, izbor najljepšeg đardina sa kamelijama, te izlet pješačkom stazom na brdu Vrmac do Gornjeg Stoliva.

Centralni dio fešte u nedjelju je velika mušljada ispred stolivskog Doma kulture uz bogat muzičko-zabavni program.

http://www.vijesti.me/vijesti/tivat-...amelija-824899
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 08:20 AM   #329
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Ruski novinari i predstavnici agencija obišli Bar

Izvor: www.barinfo.me

Quote:
Predstavnici pet turističkih agencija iz Jekaterinburga i novinari televizije “Rusija 24” i časopisa”Stolnik”, u okviru posjete Crnoj Gori obišli su i barsku opštinu, i vidjeli njene znamenitosti i turističke atrakcije. Organizator posjete je Nacionalna turistička organizacija, na inicijativu “Turkish Airlinesa”, sa ciljem da i na ovaj način prezentiraju našu ponudu i privuku što veći broj turista iz Rusije.

Predstavnici TO Bar upravo su se vratili sa sajma u Moskvi, gdje su nastupili zajedno sa Nacionalnom i drugim lokalnim turističkim organizacijama. Prema riječima direktorke Nede Ivanović, interesovanje za Bar i Crnu Goru na ovom velikom sajmu, gdje je bilo 2000 izlagača, iz preko 200 svjetskih turističkih destinacija, na prošlogodišnjem je nivou.
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 23rd, 2015, 09:24 AM   #330
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 25th, 2015, 07:24 AM   #331
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Priređena dobrodošlica – Stigla prva grupa njemačkih gostiju

Izvor: www.bokanews.me

Quote:
Prva organzovana grupa turista iz Njemačke koji će se ove godine odmarati u Crnoj Gori, stigla je danas iz Berlina i Lajpciga „embraerom E-195“ nacionalne aviokompanije Montenegro Airlines (MA) na aerodrom Tivat. Za pedesetak Njemaca na aerodromu je priređen simobličan doček dobrodošlice uz piće i taktove popularnih melodija koje im je odsvirala Gradska muzika Budve.

Pomalo iznenađeni u početku, njemački turisti su se odmah raspoložili pa su neki od njih i zaigrali u aerodromskoj zgradi. Dobrodošlicu u Crnu Goru poželjeli su im Evald Kenig, generalni direktor agencije „Mac Sun Travel“ i Predrag Marković, komercijalni direktor MA, izrazivši nadu da će naconalni avioprevoznik koji će obavljati prevoz turista iz Njemačke i Crna Gora kao destinacija, ispuniti njihova očekivanja.

http://www.bokanews.me/wp-content/up...079_resize.jpg

http://www.bokanews.me/wp-content/up...061_resize.jpg

„Današnji let iz Berlina i Lajpciga je prvi u seriji od oko 60 čarter koje MA planira da ove sezone obavi sa njemačkog tržišta, za preko 5 hiljada turista koji će svoj odmor provesti u Crnoj Gori. Pored redovnih linija koje imamo za Frankfurt i Diseldorf, već od sutra uspostavićemo i čarter saobraćaj sa Štutgartom, Hanoverom i Nirnbergom.“ –kazao je Predrag Marković dodajući da će MA letjeti po dva nedjeljna čartera iz Njemačke za Tivat, u periodu do 15 juna, kao i u postsezoni od 15.septembra do 15.novembra.

Čelnik „Mac Sun Travela“ Evald Kenig kazao je da aranžmane za Crnu Goru prodaju ne samo na njemačkom, već i tržištima Austrije i Švajcarske, te da očekuje da će ove godine dovesti oko 10 hiljada gostiju.

„Već planiramo i sezonu 2016 kada očekujemo d aćemo duplirati ovogodišnji učinak i dovesti oko 20 hiljada turista iz Njemačke, Austrije i Švajcarske.“- zaključio je Kenig dodajući da će osim boravka u hotelima, oni imati i veoma bogat program izleta i obilaska mnogih atrakcija u Crnoj Gori.
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 25th, 2015, 11:05 AM   #332
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Zaštitni znak turista po kišnom vremenu.

no rain will wash away my smile by allfr3d, on Flickr
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 31st, 2015, 09:50 PM   #333
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

Mjesec dana od početka sezone bez plana: Rusi i Poljaci nepoznanica

Na posljednjoj berzi turizma u Moskvi prije desetak dana nije bilo velikog interesovanja, organizovanih grupa biće manje za 50 odsto

Mjesec dana od zvaničnog početka ljetne turističke sezone za Crnu Goru su najveća nepoznanica Rusi i Poljaci. Najave sa tih tržišta nijesu optimistične i govore da će u našu zemlju ove godine na more doći 30 do 50 odsto manje turista iz tih država.

Nedavna berza u Moskvi bio je posljednji pokušaj crnogorskih turističkih radnika da se nešto promijeni na bolje.

"Svi želimo da Ulcinj ovog ljeta bude jedna lijepa priča. Ali su nam najveća nepoznanica Poljaci i Rusi. Posebno Poljaci koji su lani ostvarili 70.000 noćenja. Na sajmu u Moskvi nije bilo nekog velikog intersovanja pa sa tog tržišta očekujemo individualne posjete u jeftinijem smještaju kao na prošlogodišnjem nivou”, kazao je za “Vijesti” ulcinjski ugostitelj i hotelijer Gani Resulbegović, vlasnik hotela Dvori Balšića i Palate Venecija u Starom gradu i zakupac većeg dijela Male plaže.

Turistički radnici u Budvi očekuju da će nedostatak turista iz bivšeg SSSR-a, u broju kakav je bio lani, biti nadomješten gostima sa drugih tržišta.

Direktorka T0 Jelena Rađenović tvrdi da su prognoze dosta dobre, i da se ne očekuje se značajnije lošiji fizički promet. Organizovani dolasci gostiju sa zapada “počeli su dosta rano, sredinom marta i u kontinuitetu će ih biti do oktobra”.

"Očekujemo rast gostiju iz Njemačke, Francuske i Poljske”, kazala je Rađenović.

Vjeruje i kako će festival Exit, Sea Dance Avantura, koji je lani uticao na rast turističkog prometa za 11 odsto u vrijeme kad je održan, ovog ljeta dovesti još veći broj gostiju. I Gano Resulbegović očekuje da će ovogodišnja sezona u Ulcinju biti na nivou prošle.

Sea Dance
FOTO: Sea Dance
“To pokazuju vibracije sa sajmova u Berlinu, Beogradu, Pragu, Moskvi, Budimpešti... Imamo nešto više Njemaca, to je definitivno”, kazao je.

Hendikep Ulcinja je nedostatak velikih hotela visoke kategorije. U Ulcinju ima 30 hotela ali nijedan nema pet zvjezdica.

Turistički radnici iz najmanje bokeljske opštine podijeljeni su u mišljenjima kako će se narušene političko-ekonomske prilike u Rusiji, odraziti na sezonu u Tivtu. Direktorica Turističke organizacije Bernarda Moškov kaže da Tivat ne zavisi toliko od ruskog tržišta kao neke od susjednih primorskih opština jer ima prilično diverzifikovanu klijentelu.

"Ne vjerujem da ćemo stoga imati neki osjetniji pad, osim možda djelimično kod izdavaoca privatnog smještaja.“, smatra Moškov.

Drugačije misli Marko Petričević, izvršni direktor HTP „Mimoza“.

"Imamo značajan pad najava i bukinga sa ruskog tržišta. Djelimično je „otpao“ i za nas veoma značajan program dolaska mladih ruskih vaterpolista na pripreme u Tivat čiji smo domaćini bili već godinama, tako da se, što se organizovanih grupa ruskih turista u našim hotelima tiče, očekuje pad od oko 30 odsto, kazao je Petričević.

Dodao je da "ako se rublja oporavi, možda i bude nešto sa stanovišta individualnih gostiju" iz Rusije.

Dragan Bućin, direktor HTP „Primorje“ u kojem je rusko tržite lani činilo oko trećine ukupnog prometa, kaže da su im iz agencije "Prometheus" iz Budve preko koje su organizovane grupe Rusa dolazile u hotel "Palma", najavili da mogu očekivati slabiju posjetu nego lani.

"Koliko će to konkretno biti manje, u ovom trenutu ne znamo. Sada je teško i pretpostaviti koliko će aktuelne nepovoljne prilike, „zakačiti“ i indvidualne goste iz Rusije.“, kazao je Bućin.

PR menadžer Porto Montenegra Danilo Kalezić ističe da sa stanovišta posjete, ne očekuju pad broja gostiju iz Rusije jer ta klijentela ovdje ima kupljene sopstvene stanove u koje redovno dolaze.

Isto tako, Rusi će i ovog ljeta nastaviti da dovode svoje jahte u Porto Montenegro jer pad rublje teško da može osjetnije uticati na ultrabogatu klijentelu tivatsklog nautičkog centra koja sebi može priuštiti jahte vrijedne preko „100 i kusur“ miliona eura, kakva je 140-metarska „Ocean Victory“, što je nedavno bila njihov gost, a koja pripada ruskom metalurškom oligarhu Viktoru Rašnjikovu.

U Porto Montenegro doći će i klijentela iz Zapadne Evrope, kao i veći broj gostiju sa Dalekog istoka.

hotel Regent Hotel "Regent" već 10. maja biće ispunjen do posljednjeg mjesta
FOTO: Siniša Luković
Sa hotelom "Regent", Porto Montenegro će tokom aprila ugostiti novinare četiri prestižna ruska magazina i predstaviti im ponudu, a najluksuzniji bokeljski hotel, kaže PR Elena Ljiljanić, već se odlično pozicionirao na ruskom tržištu.

Za početak maja kada se u Rusiji slavi nekoliko praznika, pa svi uzimaju svojevrstan mini-odmor, „Regent“ je već pripremio ponudu za to tržište, pa će hotel sa 86 apartmana, već 10. maja biti ispunjen do posljednjeg kreveta.

Letova na Tivat manje za 7,9 odsto

Što se tivatskog aerodroma tiče, ruski avioprevoznici su za špic sezone najavili 7,5 odsto manje letova nego lani. Sa druge strane, crnogorska nacionalna aviokompanija Montenegroairlines, utrostručiće broj letova svojih aviona između Crnogorskog primorja i Rusije.

Tako će "embraeri E-195" crnogorskog prevoznika ovog ljeta, umjesto pet letova sedmično, na relaciji Tivat-Moskva-Tivat, imati čak 20 rotacija nedjeljno. Novina u odnosu na lani je što će od 9. juna MA-ovi avioni iz Tivta početi da saobraćaju i za Sankt Peterburg za koji će imati po dva sedmična leta.

Rumuni bi za godinu ili dvije mogli biti naša lijepa priča

Gani Resulbegović očekuje da turisti sa Kosova u Ulcinj dođu u istom broju kao prošle godine.

“Trebalo bi da budemo zadovoljni ako tako bude jer prema nekim procjenama kriza na Kosovu osjetiće se tek ove godine”, kazao je Resulbegović.

Mala plaža Kriza na Kosovu osjetiće se tek ove godine: Mala plaža,
FOTO: Samir Adrović
Crnogorske turističke organizacije nijesu pokazale interesovanje za sajam u Budimpešti, ali se Resulbegović pojavio u prijestonici Rumunije.

"Morao sam, jer posljednjih godina u Dvorima Balšića i Palati Venecija imam Rumune. To su veoma kvalitetni gosti koji vole Ulcinj i to bi za godinu ili dvije mogla biti naša lijepa priča”, kazao je Resulbegović.

Zovu nas i traže da snizimo cijene, jer smo "jako skupi"

Da je slabljenje rublje u odnosu na euro postao primarni problem kada su turisti iz bivšeg SSSR u pitanju, povrdio je „Vijestima“ i jedan od izdavalaca privatnog smještaja u Tivtu koji godinama posluje sa ruskim i ukrajinskim tržištem.

Iako cijene nisu povećavane u odnosu na lani, kaže kako je slabljenje rublje učinilo da naša ponuda za Ruse, za nepunih pola godine postane i do 25 odsto skuplja nego lani.

"Interesovanja ima, ljudi koji godinama kod mene ljetuju me zovu i traže apartmane, ali svi insistiraju da im se smanji cijena, jer smo im sada jako skupi”, rekao je sagovornik "Vijesti".

http://www.vijesti.me/vijesti/mjesec...znanica-826296
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old April 8th, 2015, 06:45 PM   #334
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Jutros u 8h na rivi, tj. ispred hotela "Pine" bilo nekakvo snimanje... Na terasi hotela parkirani novi(ji) toyota modeli s njemačkim tablicama, manekenka baca kofer sa balkona, režiser se dere iz mozga na njemačkom jeziku...
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old April 8th, 2015, 08:16 PM   #335
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

Reklama vjerovatno uskoro ce se saznati mogao si fotku napraviti makar telefonom
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old April 9th, 2015, 01:07 PM   #336
direktor
Registered User
 
direktor's Avatar
 
Join Date: Aug 2009
Location: beograd
Posts: 16,375
Likes (Received): 12367

O unapređenju turističke ponude Tivta

U Tivtu je održan sastanak predstavnika Opštine sa predstavnicima preduzeća "Primorje hotels & restaurants" na kome se razgovaralo o aktivnostima na pripremi predstojeće turističke sezone i planiranom zapošljavanju.

Analizirane su planirane investicije preduzeća „Primorje hotels & restaurants", sa posebnim akcentom na hotele „ Palma" i „Tivat". Razmatrane su mogućnosti za produženje turističke sezone, prije svega razvojem sportskog i kongresnog turizma. Zaključeno je da je neophodno intezivirati saradnju i naročito se fokusirati na unapređenje turističke ponude našeg grada - saopšteno je iz tivatske opštine.

http://radiotivat.com/index.php/turi...-turistic.html
__________________
Samo posteno pa ko koga zajebe
2+2=ajde da se dogovorimo
direktor no está en línea   Reply With Quote
Old April 16th, 2015, 07:24 PM   #337
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

PREKO DVA MILIONA POSJETILACA SC KAMELIJA U PROŠLOJ GODINI
Izvor: www.radiokotor.info

Quote:
„Rezultatima poslovanja veoma smo zadovoljni, a tome u prilog govori i činjenica da je tokom prethodne godine kotorski šoping centar posjetilo oko dva miliona sto osamdeset hiljada ljudi" – kazala je povodom petog rođendana šoping centra „Kamelija" izvršna menadžerka Kristina Milić. Prema njenim riječima, građanima i turistima je u ovom prostoru dostupno trideset osam prodajno uslužnih objekata. „Posebno nam je važno što kupci imaju povjerenja u nas, a vrlo rado prihvatamo različite sugestije. Trudimo se da budemo što bolji, svjesni smo nedostataka, trudimo se da ih ispravimo ali i da unaprjedimo ono čime su posjetioci zadovoljni" – kaže Milić. Ona navodi da su u planu novi sadržaji koji će biti ponuđeni posjetiocima. „Sa novinama počinjemo već narednog mjeseca, a još nekoliko novih sadržaja planiramo do kraja naredne godine" – kaže Milić. Ona ističe da je za kompaniju „AD Napredak Kotor" u okviru koje posluje šoping centar veoma važna društvena odgovornost.

„Danas smo ali i ranije u više navrata, organizovali akciju dobrovoljnog davanja krvi. Mislim da je veoma važno da podižemo svijest ljudi o važnosti darivanja dragocjene tečnosti, pa pozivam sve one koji su u prilici da daju krv. Svjesni smo da je društvena odgovornost jako važna komponenta i važan zadatak za poslovanje svake kompanije " – ističe Milić.
Podsjetimo, šoping centar „Kamelija" koji čine prizemlje i dva sprata zauzima površinu od petnaest hiljada kvadratnih metara, a sa radom je počeo 14. aprila 2010. godine.
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old April 26th, 2015, 06:24 AM   #338
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Od raftinga do obilaska Boke i jedrenja
Izvor: www.bokanews.me

Quote:
Jedna od malobrojnih turističkih agencija u Crnoj Gori, koja nudi turističke pakete aktivnog odmora, koji povezuju sjever i jug zemlje danas je u Boku dovela grupu od 110 francuskih turista, u okviru zanimljivog turističkog aranžmana.

Posredstvom agencija Explorer i Terra Nautika, grupa turista danas je uživala u ljepotama Kotora, nakon čega su biciklima starim putem uz more stigli do Tivta, gdje su se ukrcali na brod, krstarili Bokom i jedrili u tivatskom akvatorijumu.

Inače, grupa je prethodnih dana boravila na sjeveru Crne Gore gdje su stigli Plavim vozom – muzejsko turitičkim vozom koji je korišćen za potrebe nekadašnjeg predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita.
„Turiste su iz Kolašina do kanjona rijeke Tare prevezli smo starim vojnim kamionima, koje je agencija iznajmila od privatnika za tu priliku. Gosti su oduševljeni rijekom i njenim kanjonom. Nakon raftinga posjete Žabljaku i Cetinju nastavili su odmor na primorju. Većina njih prvi put je u Crnoj Gori i jako su iznenađi što se sve može vidjeti i doživjeti za jedan dan, u maloj Crnoj Gori „ – kazala je za naš portal Sabine Gouhie suvlasnica agencije Terra Nautika suorganizator ovog aktivnog turističkog aranžmana.

Njihov boravak u Crnoj Gori završava se sutra u Budvi na ostrvu Sveti Nikola, gdje će im biti upriličen parti.

Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old May 5th, 2015, 02:08 PM   #339
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Pink Panther Tour stiže u Porto Montenegro
Izvor: www.bokanews.me

Quote:


Manifestacija ekskluzivnih vozila, Pink Panther Tour 2015, stigla je u Ulcinj, saopštili su organizatori ovog spektakla. Oni su, kako se navodi, 1. maja krenuli iz Pariza i preko Praga, Budimpešte i Beograda dolaze u Ulcinj, prenosi ul-info.

Biće smješteni u hotelu “Otrant”, a za njih će biti priređena i žurka na jednoj od ulcinjskih plaža.

Potom nastavljaju svoj oko tri hiljade kilometara ukupno dug put prema Svetom Stefanu i Porto Montenegru, gdje će prenoćiti, a dan kasnije biće u Dubrovniku.
Za uvrštavanje Ulcinja na ovu prestižnu mapu zaslužni su mladi Francuzi koji vode porijeklo iz našeg grada.
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2015, 12:26 PM   #340
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

ZDF – “Krstarenje ka sreći”
Izvor: www.bokanews.me

Quote:


Regent-Porto

Ekipa njemačke državne televizije Zweites Deutches Frensehen (ZDF) koja će tokom mjeseca maja snimati 90-minutnu emisiju o Crnoj Gori, doputovala je u našu zemlju, a domaćin im je ultraluksuzni tivatski hotel “Regent Porto Montenegro”.

Kreuzfahrt ins Glück („Krstarenje ka sreći“) je program ZDF televizije koji preko 30 godina donosi nove i egzotične destinacije u domove svojih gledalaca, zajedno sa svojim prethodnikom Das Traumschif („Brod snova“).Tokom proteklih 30 godina snimanja, „Brod snova“ i „Krstarenje ka sreći“ obišli su skoro 100 različitih egzotičnih destinacija poput Novog Zelanda, Barselone, Dubaija, Meksika, Galapagosa, Havaja, Hong Konga, Brazila, Las Vegasa i mnogih drugih. Ovaj serijal pomno prati preko čak 10 miliona ljudi u Njemačkoj svake praznične sezone jer se serijal emituje izmedju 26. decembra i 1. januara svake godine. S obzirom da se program emituje i u Austriji i Švajcarskoj, kao i u drugim zemljama svijeta putem satelita, broj obožavalaca ovog serijala sa dugim stažom je mnogo veći od pomenutog.

Polyphon, producentska ekipa serijala „Krstarenje ka sreći“, na čelu sa Wolfgang-om Rademann-om koji važi za jednog od najuspješnijih producenata u Evropi, je prepoznala Crnu Goru kao novu destinaciju vrijednu pažnje. Koliko je ovaj program uspješan i gledan govore i podaci po kojima je svaka destinacija prikazana u ovom programu zabilježila značajan porast broja gostiju sa njemačkog govornog područja.
„Radujemo se da je jedna renomirana producentska kuća, koja svoje programe plasira na njemačkoj televiziji, sa gledanošću od preko 10 miliona, odlučila da svojoj svom auditorijumu predstavi baš Crnu Goru. Nadam se da ovo predstavlja odličan nastavak saradnje sa gostima iz Njemačke koje želimo podsjetiti na ovaj biser Mediterana.” – rekao je tim povodom Michael Posch, generalni menadžer hotela “Regent Porto Montenegro”.

Bitan dio serijala o Crnoj Gori biće sniman u tom hotelu i samoj marini za mega i super jahte Porto Montenegro. Posch je istakao da je tim “Regent” hotela “i više nego počastvovan da je nakon svega osam mjeseci od početka svog rada prepoznat kao mjesto za snimanje priče o Crnoj Gori.”

„Krstarenje ka sreći“ je priča o dva para koji se vjenčaju na “Brodu snova”, preuzetom iz istoimene serije koja je prethodila ovoj priči, koji nakon vjenčanja, u pratnji osoba koje su bile zadužene za planiranje njihovog vjenčanja, odlaze na medeni mjesec. Od tog trenutka priča se nastavlja na njihovoj izabranoj destinaciji. Ovoga puta, tokom svog medenog mjeseca, ovi parovi će se upoznati sa ljepotama zemlje i tim putem predstaviti Crnu Goru kao destinaciju koja se mora posjetiti.

„Ljepota Crne Gore i gostoljubivost njenog naroda me je impresionirala i znao sam da će upravo ova zemlja biti jedna od destinacija koje ćemo predstaviti u serijalu „Krstarenje ka sreći“- izjavio je producent Wolfgang Radomann povodom početka snimanja serijala o Crnoj Gori.
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
Црна Гора, приморје, crna gora, primorje, tourism, turizam

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 03:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us