[Toruń] Inwestycje - Page 374 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie > » Toruń


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 70 votes, 4.81 average.
Old December 18th, 2019, 12:35 PM   #7461
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Wierzę w to że lokalizacja DOŚ nie ma wpływu na podjęcie rzetelnej decyzji i najpóźniej w lutym poznamy odp.
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 20th, 2019, 04:26 PM   #7462
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

W 2020 pierwszy raz wydatki przekroczą 1,5 mld złotych.

Quote:
Budżet na 2020 rok przyjęty


19 grudnia 2019 r. po drugim czytaniu projektu radni jednogłośnie przyjęli budżet miasta na rok 2020 oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Torunia na lata 2020-2050.

Jak podkreśla skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, przy konstruowaniu przyszłorocznego budżetu pod uwagę wzięto niepewne i zmieniające się warunki zewnętrzne, przede wszystkim mniejsze spodziewane dochody i pojawienie się nowych zobowiązań dla miasta, wynikających ze zmian w ustawach. Na przykład uchwalone niedawno przez Sejm zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych: zmniejszenie stawki podatkowej z 18% na 17%, wyższe koszty uzyskania przychodu oraz zwolnienie z podatku osób do 26. roku życia, zmniejszą dochody Torunia w 2020 roku o 33 mln zł. Kolejnym obciążeniem dla miejskiej kasy są skutki zmian w ustawie Prawo oświatowe: „podwójny rocznik w liceach”, wzrost o 44 liczby oddziałów szkolnych i o 130 etatów pedagogicznych w Toruniu, a także zapowiedziane i częściowo już zrealizowane podwyżki wynagrodzeń nauczycieli. Do tego dochodzą rosnące ceny paliwa i energii elektrycznej oraz kosztów pracy, przez co utrzymanie miasta oraz realizacja inwestycji i remontów są droższe.

Dlatego przyszłoroczne dochody i wydatki są zaplanowane w budżecie oszczędnie i ostrożnie. Nadal będziemy jednak sporo inwestować - na ten cel zaplanowano 323 mln zł, tylko o około 16 mln mniej niż w obecnym planie. Prawie 13 mln zł wydamy na inwestycje oświatowe, ponad 29 mln zł na przedsięwzięcia z zakresu zdrowia i pomocy społecznej, 25,5 mln zł na inwestycje w kulturze, a prawie 38 mln zł sportowe i rekreacyjne. Nadal będziemy inwestować w budownictwo komunalne (10,3 mln zł), bezpieczeństwo (1 mln zł), zieleń w mieście (10,6 mln zł), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (13,7 mln zł).

Realizowane będą więc przede wszystkim przedsięwzięcia trwające albo takie, na które miasto ma już zagwarantowane wsparcie zewnętrzne, w tym unijne. Niektóre zadania, bez zapewnionego współfinansowania, będą musiały poczekać. Ta ostrożność i oszczędność jest konieczna, bo aż 76% dochodów bieżących Torunia pochodzi z budżetu państwa. Dlatego wszelkie zmiany wprowadzane na tym szczeblu mocno wpływają na stan finansów miasta.

Jak co roku najwięcej pieniędzy pochłoną w Toruniu inwestycje drogowe, w tym najważniejsza: przebudowa mostu drogowego im. Józefa Piłsudskiego - kolejny etap projektu realizowanego w rejonie placu Rapackiego. Zadanie to, wycenione na 130 mln zł, jest już w końcowej fazie przygotowań, miasto czeka już tylko na decyzje administracyjne i wiosną ogłosi przetarg na wykonawcę. Planowana jest też m.in. kontynuacja rozbudowy DK 91 od ul. Polnej do projektowanej Trasy Wschodniej wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Celniczą (3,4 mln zł), przebudowy ul. Długiej (3 mln zł), budowy dróg na terenach inwestycyjnych w rejonie Boryszew SA (1,4 mln zł) i Grębocin Nad Strugą (720 tys. zł).

Aż 85% budżetu Torunia to tzw. „wydatki sztywne”. Najwięcej wydamy na oświatę - 416 mln zł (385 mln zł w roku 2019) i na opiekę społeczną i zdrowie - 341 mln zł. Nowym zadaniem w roku 2020 jest finansowanie ECF Camerimage, które wyniesie 4 mln zł. Tę kwotę miasto pozyska dzięki ograniczeniu wydatków przede wszystkim na wydarzenia sportowe, kulturalne i promocję miasta. Z kalendarza kulturalnego nie zniknie jednak żadna z imprez na stałe związana z Toruniem.

W okresie pomiędzy pierwszym czytaniem (21 listopada 2019 r.) a drugim (19 grudnia 2019 r.) zmieniły się kwoty wydatków i dochodów budżetu na rok 2020 o 16. 600 000 zł. Była to odpowiedź na 407 wniosków, które rozpatrywane były podczas 12. sesji Rady Miasta. Uwzględnione wnioski w budżecie dotyczyły m.in.: remontów i utrzymania dróg lokalnych, budowy parkingów, chodników oraz zatok autobusowych, remontów obiektów oświatowych, estetyki i wizerunku miasta, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, urządzenia terenów zielonych czy budowy terenów rekreacyjnych.

Zmiana w budżecie spowodowana była również przeniesieniem realizacji zadań z roku 2019 na 2020. Przedłużenie terminu realizacji niektórych wydatków do 30 czerwca 2020 dotyczy łącznie 56 zadań na kwotę 39.649 tys. zł. Dla porównania - w 2018 wykaz taki zawierał 37 zadań na kwotę 40.545 tys. zł, w roku 2017: 45 zadań na kwotę 41.100 tys. zł. Pełne wykorzystanie środków z tegorocznego budżetu jest niemożliwe, ze względu na trudną sytuację na rynku wykonawców - odstąpienia, opóźnienia w realizacji, czy długie procesy odbiorowe.

Autopoprawka do budżetu zawierała także zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich. Dopisano kilka projektów, w tym jeden z najbardziej atrakcyjnych dla mieszkańców i turystów - zagospodarowanie Bulwaru Filadelfijskiego w Toruniu pod kątem rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

Najważniejsze dane budżetu miasta na rok 2020 to:

dochody - 1. 399. 600. 000 zł
wydatki - 1. 505. 600. 000 zł zł
(w tym wydatki majątkowe, tj. inwestycje – 323 mln zł)
deficyt - 106.000.000 zł (dla porównania w 2019 r. wyniósł 154 mln zł)


Dochody „własne” miasta w 2020 roku pochodzić będą przede wszystkim z: podatku od nieruchomości (131 mln zł), z biletów MZK (36 mln zł), opłaty śmieciowej (24,7 mln zł), dochody z mienia - jak opłaty za wieczyste użytkowanie czy dzierżawy (17 mln zł), z odpłatności za pobyt w: DPS, żłobkach, przedszkolach (12 mln zł). Planowane jest wprowadzenie podwyżek w niektórych opłatach, np. od stycznia 2020 r. za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w żłobku zapłacimy o 0,20 zł więcej. To pierwsza taka podwyżka po ośmiu latach. Miasto spodziewa się także, że od kwietnia przyszłego roku, po wyłonieniu wykonawcy usług, wzrośnie także tzw. opłata śmieciowa.

Jak podkreśliła skarbnik Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, w 2020 roku będzie większa niż dotychczas konieczność utrzymania wzmożonej dyscypliny finansowej, stałego monitorowania realizacji dochodów i wydatków bieżących, poszukiwania metod zmniejszania kosztów, otwartość na zmiany. Istnieją bowiem zagrożenia, które mogą wpłynąć na realizację budżetu w 2020 r., takie jak ryzyko wyższych kosztów remontów i inwestycji, przeszacowania wpływów, w szczególności z PIT, wyższych kosztów remontów i inwestycji, ryzyko zmian legislacyjnych itd.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Torunia na lata 2020-2050

Na sesji 19 grudnia 2019 r. przyjęto również uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Torunia (WPF) na lata 2020-2050. Zgodnie z przepisami nałożonymi na jednostki samorządu terytorialnego przez ustawę o finansach publicznych i rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r., miasto zostało zobowiązane do przygotowania dokumentu z perspektywą do czasu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań kredytowych i pożyczkowych na realizację zadań bieżących lub inwestycyjnych. WPF na lata 2020-2050 zawiera dane na temat podstawowych wielkości budżetu miasta w roku 2020 oraz planowanych na lata następne, w tym: dochody (z podziałem na bieżące i majątkowe), wydatki (z podziałem na bieżące i majątkowe), wynik budżetu (deficyt lub nadwyżka), dane na temat poziomu zadłużenia w kolejnych latach i wydatków na jego obsługę.

Prognoza nie jest dokumentem wytyczającym wszystkie kierunki działań samorządu w całym okresie obowiązywania. Wskazuje, jakie mogą być maksymalne limity wydatków (w szczególności inwestycyjnych) oraz limity zadłużenia w poszczególnych latach, by w całym okresie prognozy spełnić ustawowe wskaźniki zadłużenia, a w ostatnim roku doprowadzić do całkowitej spłaty kredytów i pożyczek. Dokument ten będzie zatem ulegał zmianom w miarę pozyskiwania środków unijnych na nowe projekty, a decyzję o ostatecznym poziomie dochodów, wydatków i zadłużenia miasta w poszczególnych latach będzie corocznie podejmowała Rada Miasta - uchwalając budżet na dany rok oraz aktualizując WPF.
źródło
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 21st, 2019, 10:20 AM   #7463
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Jar ul. Forteczna - budowa hal przemysłowo-magazynowych:__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 22nd, 2019, 11:53 AM   #7464
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Panattoni Park Toruń II - budowa pierwszej hali:__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 22nd, 2019, 11:53 AM   #7465
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys

twardy_piernik liked this post
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 23rd, 2019, 06:03 PM   #7466
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Centrum Logistyczne TZMO:


__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 24th, 2019, 10:35 AM   #7467
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Ul. Olsztyńska - Agata:__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 24th, 2019, 10:36 AM   #7468
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys

twardy_piernik liked this post
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 25th, 2019, 10:26 AM   #7469
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Ul. Polna - Nadleśnictwo Toruń:
Wesołych Świąt
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 26th, 2019, 10:56 AM   #7470
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Hale przy ul. Równinnej:
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys

Hekus liked this post
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2019, 10:07 AM   #7471
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

W Kwietniu zakończy się budowa żłobka na ul. Andersa.

Quote:
W 2020 r. będzie pierwszy żłobek w lewobrzeżnym Toruniu
W 2020 r. najmłodsi torunianie będą uczęszczać do nowego żłobka nr 4, który powstaje przy ul. Andersa.


Jak zapewniła dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela Miłoszewska, prace przy budowie żłobka są na tyle zaawansowane, że w kwietniu 2020 r. powinny zostać w pełni zakończone. Oznacza to, że placówka mogłaby zacząć funkcjonować od maja 2020 r.

W pierwszym na lewobrzeżu żłobku miejskim powstanie siedem oddziałów - łącznie 145 miejsc dla najmłodszych dzieci. Będzie to znaczne rozszerzenie oferty tego typu placówek miejskich, w których aktualnie są 282 miejsca, a dzięki rozbudowie trzech istniejących żłobków liczba ta zwiększy się o kolejnych 75 miejsc. Do tego dojdą 145 miejsca w nowym żłobku nr 4. Oprócz żłobków miejskich dla najmłodszych torunian szeroką ofertę mają także żłobki niepubliczne, w których jest 1556 miejsc.
źródło
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2019, 12:15 PM   #7472
krysros
Registered User
 
Join Date: Oct 2018
Location: Toruń
Posts: 12
Likes (Received): 8Wizualizacja żłobka przy ul. Andersa zamieszczona w tej informacji prasowej nie przedstawia obiektu, który jest budowany. Po raz kolejny powielana jest wizualizacja, która pojawiła się m.in. przy okazji tego artykułu, który mówił o koncepcji, wg której powierzchnia zabudowy to około 1220 m2, a powierzchnia użytkowa ok. 2200 m2.

Tymczasem zgodnie z opisem architektury projektu budowlanego powierzchnia zabudowy wynosi 943 m2, a powierzchnia użytkowa to 1525 m2. Budynek jest mniejszy, bryła nieco uproszczona względem tego co widać na załączonym obrazku.
__________________

Mariusz_tor, Omen X liked this post
krysros no está en línea   Reply With Quote
Old December 29th, 2019, 09:02 PM   #7473
saccularius
Thorunensis
 
Join Date: May 2007
Posts: 526
Likes (Received): 38

To jest pierwszy etap, docelowo ma wyglądać tak jak na wizualizacji
saccularius no está en línea   Reply With Quote
Old December 29th, 2019, 10:15 PM   #7474
krysros
Registered User
 
Join Date: Oct 2018
Location: Toruń
Posts: 12
Likes (Received): 8

Quote:
Originally Posted by saccularius View Post
To jest pierwszy etap, docelowo ma wyglądać tak jak na wizualizacji
Potrzebne źródło. Powierzchnie, które podałem wyżej to suma obu etapów (wg PB). Podział na etapy wprowadzono ze względów technologicznych, a Zamawiający udzielił odpowiedzi dot. etapowania inwestycji w trakcie przetargu.

krysros no está en línea   Reply With Quote
Old December 30th, 2019, 03:20 PM   #7475
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Stan obecny z FB:


__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys

Last edited by michuu; December 30th, 2019 at 03:34 PM.
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 30th, 2019, 06:39 PM   #7476
marhab
Registered User
 
marhab's Avatar
 
Join Date: Apr 2017
Location: Toruń
Posts: 174
Likes (Received): 91

Ten budynek wyglada raczej jak świeżo ocieplony magazyn na polnej niż nowo wybudowany żłobek. W dodatku te niesymetryczne umieszczenie okien względem siebie i ich rożna wielkość sprawiają wrażenie jakby chłopaki z ekipy musieli budować z tego co znaleźli po 0,7 wraz z pełnym przyzwoleniem na puszczenie wodzy swoich fantazji.

Miało być nowocześnie a wyszło jak wyszło. Wystarczyło skopiować przedszkole na Jarze.
__________________

saccularius liked this post
marhab no está en línea   Reply With Quote
Old December 30th, 2019, 07:17 PM   #7477
krysros
Registered User
 
Join Date: Oct 2018
Location: Toruń
Posts: 12
Likes (Received): 8

Quote:
Originally Posted by marhab View Post
W dodatku te niesymetryczne umieszczenie okien względem siebie i ich rożna wielkość sprawiają wrażenie jakby chłopaki z ekipy musieli budować z tego co znaleźli po 0,7 wraz z pełnym przyzwoleniem na puszczenie wodzy swoich fantazji.
Dla porównania argumentacja architekta:

Dla przełamania monumentalnego charakteru, zaprojektowano nieregularny układ stolarki okiennej i witryn zewnętrznych. Jest to pośrednie nawiązanie do najmłodszych użytkowników obiektu, którzy charakteryzują się nieprzewidywalnością i dynamizmem.
krysros no está en línea   Reply With Quote
Old December 30th, 2019, 07:25 PM   #7478
awg
Sabeltandeekhoorn
 
awg's Avatar
 
Join Date: Aug 2014
Location: Hier en daar
Posts: 433
Likes (Received): 138

Południowa strona nie jest zła, gorzej z północną, czyli tą zwróconą do głównej ulicy. Jakkolwiek domyślam się, że takie rozplanowanie budynku wynikło ze względów czysto praktycznych - zwrócenie go w kierunku nasłonecznienia i przeciwnie do ruchliwej ulicy - to jednak chyba ktoś nie do końca przemyślał czy faktyczne wyeksponowanie dość nieciekawego "zaplecza" to dobry pomysł.
awg no está en línea   Reply With Quote
Old December 31st, 2019, 07:58 PM   #7479
michuu
wizja przyszłosci
 
michuu's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Location: Toruń, Poland
Posts: 12,448
Likes (Received): 3495

Rozpoczęła się budowa hali dystrybucyjnej dla DHL przy ul. Fortecznej

Szczęśliwego Nowego Roku oby był jeszcze lepszy dla Torunia
__________________
TORUŃ
Kultura Tradycja Nauka


[Toruń] Piernikowe miasto.. by michuu

[Malezja] Azjatycki Tygrys

twardy_piernik, marhab liked this post
michuu no está en línea   Reply With Quote
Old December 31st, 2019, 08:05 PM   #7480
Hekus
Registered User
 
Hekus's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Toruń
Posts: 2,007
Likes (Received): 2332

Na której działce?
Hekus no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
inwestycje, toruń, torun

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 07:39 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us