Sofia city center reconstruction | Рeкoнстpyкция нa Цeнтpaлнa грaдcкa чacт - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > Sofia

Sofia Buildings | Сгради


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old April 10th, 2017, 09:50 AM   #1
bonethugs
Registered User
 
Join Date: Mar 2014
Posts: 2,310
Likes (Received): 6759

Sofia city center reconstruction | Рeкoнстpyкция нa Цeнтpaлнa грaдcкa чacт

„Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 2“


Обща информация относно обхвата и съдържанието на проекта
Зоната обхваща:
 • Ул. «Граф Игнатиев» от ул. „Алабин» до Канала, в това число пл. Джузепе Гарибалди, пл. Славейков и градината «Св. Седмочисленици»
 • Ул. “Цар Шишман” между ул. «Граф Игнатиев» и пл. Народно Събрание
 • Ул. «6-ти септември» между ул. «Граф Игнатиев» и ул. «Аксаков»
 • Ул. «Солунска» между бул. «Витоша» и ул. «Граф Игнатиев».

Дейности в рамките на обществената поръчка (обекти/дейности)

1. Дейност 1 - Изграждане, възстановяване и обновяване на публичните пространства в ЦГЧ, гр. София – Зона 2;
2. Дейност 2 - Релсов път и съпътстващите го контактна и кабелна мрежи по ул. „Граф Игнатиев“.

Фазата на проекта за дейност 1 е работна, а за дейност 2 – техническа.

Архитектура:
- Прочистване от напластените във времето елементи като: реклами, неподходящо улично обзавеждане, колчета - ограничители, билбордове и др.
- Доразвиване на характерната за улицата последователност от площадни пространства и улични отсечки в преобладаващо пешеходна зона
- Устройване на ул. „Цар Шишман” като споделено пространство (съжителстване в една плоскост на пешеходци, велосипедисти и превозни средства)
- Цялостно обновяване на ниския план чрез подменяне на настилките, уличното обзавеждане и чрез обединяване на нивата на тротоарите и уличното платно на ул. „Граф Игнатиев“, ул. „Цар Шишман” и ул. „Солунска“
- Преструктуриране на двата пазара:
 • За книги на пл. Славейков чрез трансформирането му във временен, функциониращ в петък, събота и неделя
 • За плодове и зеленчуци покрай градината „Св. Седмочисленици“ чрез трансформирането му в петъчен пазар
- Цялостно обновяване на зелените площи
- Устройване на съвременно енергоефективно улично осветление и WiFi зони

Пл. Гарибалди
Решението за пл. Гарибалди запазва локацията на паметника и преустройва цялостно ниския план в съзвучие с триъгълната му форма. Композицията включва места за сядане и кашпи от лят камък, както и два вертикални акцента: павилион (предложение за поставяне) към трамвайната спирка и пластичен елемент - фонтан с чешма. Новата настилка е изцяло от гранит: диагонални ивици от рязани павета, ограждащи полета с пана от гранитни плочи с размери от 10/10 до 60/60 см. По периферията ивиците са от рязани павета от червен гранит.

Пл. Славейков
За разлика от сега съществуващото положение, характеризирано от пълното доминиране на Книжния пазар, проектът предвижда балансирано съотношение на различни като ползване пространства. Специфичната форма на площада е подчертана чрез ниския план, композиран на базата на диагонално разположени квадрати и кореспондиращите с тях трайно обзавеждане от лят камък (cast stone) и чрез стоманена конструкция с покритие от структурно остъкляване, подслоняващо Книжния пазар. Центърът на площада е устроен като свободна площ с преместваеми маси и столове и акцент - пластичен елемент, чешма. Новата идентичност на площада се определя от подчертаването на перспективата му чрез успоредни редици от стълбове, аксиално осветление над трамвайните линии, осветените дървета и особено от покритието на временния Книжен пазар. Същото е съставено от поредица от пластични, наподобяващи растителни форми, модули със стоманена конструкция и прозрачно покритие. Съгласно препоръките на ОЕСУТ не се предвижда премахване на фонтана в центъра на площада. Запазено е и местоположението на скулптурната група на баща и син Славейкови.

Градина „Св. Седмочисленици“
Независимо, че знаковата градина на Св. Седмочисленици съхранява плановата си композиция, пределена основно от зелените й площи, трансформацията й е радикална. Предвижда се цялостна подмяна на асфалтовата настилка в настилка от едроразмерни бетонови плочи в три нюанса.
Изцяло са подменени осветлението и обзавеждането. Най-значимо предложение на концептуално ниво е третирането като единно цяло на пространството в и около градината. Преместването на зеленчуковия пазар на срещулежащата на трамвайните релси страна прави възможно приобщаването към градината на широкия, добре озеленен и ослънчен тротоар по продължение на Графа. Допълнително оживяване на това иначе комуникационно пространство ще бъде постигнато чрез устройването на два кафе-павилиона (по отделно предложение за поставяне).
По продължение на градината, разположени в уширената част на тротоара откъм ул. „Граф Игнатиев“, ще бъдат изградени платформи тип „дек“ с места за сядане и социални контакти.Стена на Джон Ленън
Проектът адресира и превърналото се в традиция почитане на паметта на Джон Ленън на стената на Нотариата, тангираща Графа. За да се предотврати вандализирането на стената, се предвижда изнесена напред метална конструкция с мрежа и панели, позволяваща свободна изява на почитателите на Ленън по подобие на стената в Прага (класирана неслучайно като една от топ 10 °абележителности на чешката столица).

Ул. „6-ти септември“
Участъкът от ул. „6-ти септември“ в обхвата на проекта се отличава с концентрация на сгради с висока архитектурна стойност. Потенциалът на търговията и на заведенията за хранене не предполага, обаче, характерът на улицата да се доближи до този на ул. „Цар Шишман“, т.е. на типична пешеходна улица. Ето защо, проектните намеси фокусират основно върху обновяването на ниския план и на дизайна.

Ул. „Солунска“
Поради важността на участъка от Солунска, свързващ главна пешеходна улица на София - бул. „Витоша“ с ул. „Граф Игнатиев“, проектът предвижда частичното намаляване на местата за паркиране и преместването им на срещулежащата северозападна страна на улицата. Предвижда се и цялостно решение на ниския план, включващо нови настилки, градско обзавеждане. Предлага се поставяне на павилион в уширението към градината „Такев“. В същото уширение ще бъдат изградени платформи тип „дек“ с места за сядане и социални контакти. Акцентирани са кръстовищата с улиците „Ангел Кънчев" и „Христо Белчев“. Въвеждането на ограничение на скоростта до 30 км ще позволява ползването на уличното платно и от велосипедисти.

Книжния пазар на Славейков
Книжният пазар се преустройва във временен с ползване през последните три дни на седмицата: петък, събота и неделя. Водещи принципи в решението са: приблизително запазване на дължината на фронта за търговия при съществено редуциране на площта зад щандовете, която се използва понастоящем като склад.
Чрез конструкцията от стоманени конзолни модули с прозрачно покритие се осигурява защита от дъжд и сняг. Покритието ще бъде основен носител на новия образ на пл. Славейков и ще се използва извън работното време на пазара като защитено място за отдих, пешеходна площ, както и частично за кафе тераса. За временното устройване на книжния пазар ще се прилага система за лесно конструиране на търговски маси, както и стелажи за книги. (Практиката за устройване на временни пазари е традиция за старите градски части в градовете на Европа).

Пазара пред градината „Св. Седмочисленици“
Проектът предвижда устройване на пазара за плодове и зеленчуци като „петъчен пазар“ като му се отрежда площ на срещулежащата на трамвайните релси страна. Площта и на този пазар, състояща се от две части, е покрита с навеси със сходен детайл на покритието на книжния пазар. Преобладаващо (извън работното време на пазара) тези площи ще се използват като тераси с места за сядане. За целта терасите са оформени като дървен дек, защитен с ниска ограда откъм рамвайната линия.
„Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на гр. София - зона 4“


Обща информация относно обхвата и съдържанието на проекта
Зоната обхваща:
 • Площад на Храм-паметник «Александър Невски» и участъка от ул «Оборище» до ул. «Г. С. Раковски»
 • Пл. Народно събрание
 • Градина «Кристал»
 • Градина «Св. Климент Охридски»
 • Градина пред църквата «Света София»
 • Пространството между ул. «Оборище» и Военния Клуб
 • Участък от ул. «Оборище» източно от пл. Александър Невски
 • Участък от ул. «Париж» между ул. «Оборище» и бул. «Цар Освободител»
 • Пл. Гина Кунчева до кв. 500 (Българския Лувър) към паметника на Левски, както и самия паметник.

Проектът адресира проблемите на Зона 4 чрез следните основни идеи:
 • Преустановяване на трафика пред Храм-паметника „Александър Невски'' до ул, „Г.С.Раковски
 • Ограничаване на наземното паркиране на пл Александър Невски и пл Народно събрание и устройване на подземни паркинги зад Паметника на Цар Освободител и по ул. «Оборище» Обновяване на настилките на пл. Ал, Невски и пл Народно събрание и подчертаване на пространствата им чрез колонади от осветителни мачти с висок дизайн
 • Предложение за символни и информационни бронзови плочки и надписи, инкрустирани в настилката
 • Трансформация на пространството зад Военния Клуб
 • Трансформация на градината „Кристал“
 • Обновяване на градината „Св. Климент Охридски“
 • Подобрения в Градинката пред църквата „Св. София“
 • Обновяване на участъка от ул. „Париж“
 • Цялостно пренареждане на жълтите павета
 • Цялостно обновяване на зелените площи
 • Устройване на съвременно енергоефективно улично осветление и WiFi зони

Преустановяване на трафика пред „Александър Невски" до ул. Раковски
Проектът зачита решението на действащия ПУП, според който участъкът от площада пред катедралата заедно с Променадата се трансформират в изцяло пешеходни. Движението на автомобили се запазва зад храма, както и по улиците «Дунав» и «11-ти август»

Ограничаване на наземното паркиране на пл. Александър Невски и пл. Народно събрание и устройване на подземни паркинги пред Народно събрание и по ул. Оборище
Проектът трансформира едноредния паркинг по овала зад катедралата съгласно действащия ПУП в двуреден. В продължението на паркинга от северната страна на Храм-паметника „Александър Невски" се устройва паркинг за туристически автобуси към тротоара пред паметника на Отец Паисий Надземните паркинги са редуцирани и в пространството от западната страна на сградата на Народното събрание.
Чрез провеждане на регулацията съгласно ПУП се разширява пешеходното простанство до БАН, без да се засягат жълтите павета, а в съседство се устройва двуреден паркинг. Едностранен паркинг се устройва по ул. Оборище до кв 500. От срещулежащата страна на ул „Оборище“ се предлага устройването на три автоматизирани подземни гаража за общо 250 коли, Същият тип система се предлага за устройване на два подземни гаража за общо 260 коли на площад Народно събрание, ситуирани симетрично зад паметника на Цар Освободител.
Като част от този проект се указва местоположение и капацитет на подземните паркинги. Конкретната им разработка в Технически проект е предмет на отделно възлагане.

Обновяване на настилките на пл. Ал. Невски и пл Народно събрание и подчертаване на пространствата чрез колонади от осветителни мачти с висок дизайн

Проектът предвижда обхватно обновяване на настилките, на градския дизайн и на уличното осветление. Особено внимание е отредено на територията на и около площад Александър Невски, на площад Народно Събрание, както и на свързващото ги пространство Проектът предлага следните специфични решения
е Ограничена намеса в настилката от едроразмерни павета по овала около храма. Изразява се в частично пренареждане и подмяна на сравнително малкото на брой разрушени павета.
Цялостно преустройство на участъка от ул. „Оборище" от площада до ул. „ГС. Раковски" чрез подмяна на настилките както на уличното платно, така и на тротоарите. Изравняването на нивата им чрез задигане нивото на уличното платно разширява и оптически, но и функционално това пространство, наричано в проекта „Променадата“.
• Цялостна подмяна на тротоарите около площад Александър Невски и „потапянето" им до нивото на площада Частична подмяна и пренареждане на тротоара около храма без промяна в нивото му.
• Пренареждане на жълтите павета по площад Народно Събрание и цялостно преустройство на тротоара, както по продължение на сградната рамка на площада, така и около сградата на Народно Събрание.
• Обединяване на пространството между Народно събрание и паметника на Цар Освободител чрез повдигане на настилката между тях на нивото на тротоара и рамкиране с широки бордюри и масивни каменни елементи
Може би най-важният нов елемент, макар и сравнително малък по обем, е устройването на „колонади" около и пред Храм-паметника „Александър Невски“, както и на площад Народно събрание. (Колонадата е често характерна за класическите катедрални или мемориални площади като. Св Петър в Рим. на Героите в Будапеща, на Казанския събор в Петербург) Използвани са два типа осветителни мачти - първи тип, с височина 18 метра, и втори тип, с височина 12 метра. По- високите мачти очертават елипсата на площад Ал. Невски, както и пространството на Променадата Чрез по-ниските мачти е засилено пространственото въздействие на полукръга на пл Народно събрание. Осветителните мачти са аналог на тези от наскоро реализирания проект Екзибишън Роуд в Лондон. В процеса на работа бе установен контакт с британския производител Woodhouse, който предостави любезно информация за техническите и ценови характеристики на споменатите мачти. Съществено е да се отблежи, че в момента и по периферията на площада и покрай Променадата има изобилие от вертикални елементи, които създават визуален безпорядък поради разнородния си характер и чисто утилитарното си предназначение.

Символни и информационни бронзови плочи и текстове, инкрустирани в настилката
Съгласно изискванията на ОЕСУТ е редуциран броят на инкрустираните в паважа около катедралата плочки от полиран бронз. Същите ще съдържат поетични трекстове и ще бъдат част от арт проект, който ще включва и информационните бронзови плочки, разположени до всеки значим обект, паметник или недвижимо културно наследство, както и едроразмернните гранитни плочи с двуезични текстове, разположени на входа на по-значими градски пространства, с които зоната изобилства.

Трансформация на пространството зад Военния Клуб
Няколко са елементите, чрез които ще бъде трансформирано пространството над/зад Военния клуб. Значителната денивелация на терена позволява реализацията на полуподземна сграда, изцяло покрита от градината, но с пълноценна едноетажна фасада към Военния Клуб. Такава публична сграда ще активизира занемарентото сега пространство и ще повдигне цялостно нивото му. Възможно е интегрирането на новата сграда с кулата-обсерватория, която може да се превърне в информационен център с панорамен изглед към площад Александър Невски. Сградата не е в обхвата на настоящия проект.
Благоприятният наклон и ориентация предполагат използването на пространството като градина с "Панорама към най-значителните обекти от Зона 4. За целта е създадена композиция от модули от лят камък. Същите, в комбинация с ново ландшафтно оформление, определят качествено новото ниво на образно въздействие и на ползване на това пространство.
Съгласно заданието хаотично .разхвърляните“ в момента скулптури на великия наш художник Любомир Далчев ще бъдат преместени в задната част на градината „Св. Климент Охридски“ в непосредствена близост до сградата на Художествената Академия
Проектът предвижда и демонтажа и преместването на Паметника на опълченците извън територията на Зона 4 Установяването на нова локация на споменатия паметник не е предмет на този проект.
Дефинирани са и места, на които е възможно устройване на временни пазари или други събития на открито. Едно такова място е и пространството зад Военния клуб. Илюстрирана е универсална система за временни пазари и други събития на открито. Системата е разработена на базата на леки, лесно сглобяеми модули от носещи и свързващи стоманени елементи в съчетание с „пълнеж“ от дъски за масите и за челните плоскости.

Трансформация на градината Кристал
Знаковата за София градина Кристал е обект на дискретна проектна намеса, която ще доведе до нейното качествено ново състояние Предвижда се цялостна подмяна на настилките на база едроразмерни(40/60 и 60/60 см) бетонови плочи с повърхност от мит филц и бордюри на зелените площи от гранит. Създадена е техническа възможност за устройване на временни събития на открито.

Обновяване на градината Св Климент Охридски
Знаковата градина с паметника на Св. Климент Охридски е също обект на дискретно обновяване, включващо:
- Изцяло нови настилки
- Пренареждане и допълване на масивните бордюри от сив гранит Ново общо и ефектно нощно осветление
- Устройването на алеята непосредствено до фасадата на Художествена Академия в Алея на художника Любомир Далчев, автор и на паметника на Св. Климент Охридски. По нейното продължение, ориентирани към Академията и градирани по подходящ начин, ще бъдат разположени и подходящо обозначени и осветени скулптурите - паметници, понастоящем хаотично ситуирани в пространството срещу църквата Св. София.

Подобрения в Градинката пред църквата Св София
Сходен е и подходът по отношение на градинката пред «Св. София». Наскоро обновена, понастоящем тя е физически откъсната от църквата. Намесата на проекта се свежда до дискретно модифициране на алеята-вход откъм ул «Раковски», устройване на преход към пространството пред «Св. София» чрез премахване на незначителна част от зелената площ и каменни стъпала, както и частично задигане на подпорната стена към църквата.

Обновяване на участъка от ул. Париж
Уютната уличка с пазара на иконите е важна връзка от бул „Цар Освободител" към пл Александър звски Потенциалът й се доразвива чрез обвързването й с градинката Кристал и с пространството пред църквата «Св. София» Предвижда се подмяна на настилката чрез съчетаване на плочи от сив гранит и павета от червен гранит. Цветът на настилката прелива от преобладаващо червен в горната част към сив в посока бул. „Цар Освободител". Осигурена е подходяща среда за фрагмента от турските казарми , имащ историческо значение. Подчертана е и връзката към пространството зад Военния клуб.

Цялостно пренареждане на жълтите павета
Очевидна е необходимостта от цялостно .пренареждане" на жълтите павета в обхвата на Зона 4. Огледът предполага необходимост от замяна на около една четвърт от паветата. Доколкото проблемът е повсеместен за цялата територия от центъра на София, настлана с жълти павета, задачата за осигуряване на производство на идентични жълти павета надхвърля границите на този проект.

Съвременно енергоефективно улично осветление и WiFi зони
Предложението за уличното осветление се базира на удобен съвременен, опростен и същевременно износоустойчив и лесен за поддръжка дизайн В допълнение към осветителните мачти, разположени по двата площада, се предвижда цялостно преустройство на уличното осветление като е използвана фамилията осветителни тела, разработени за Зона 2 -модифициран дизайн на традиционните осветителни тела на стара София
Подробно системата на улично осветление е представена в част Улично осветление и електрическо захранване.
Площадните пространства и двете градини ще бъдат съоръжени със свободно достъпен високоскоростен WiFi.

Настилки и материали
Както беше споменато, предвижда се цялостна подмяна на тротоарните и улични настилки, включващи рязани павета и плочи от сив гранит, ограничено използване на павета от червен гранит, едроразмерни бетонови плочи, както и бетонови павета с размери 20/20 см
С най-представителния материал - едроразмерни плочи от сив гранит са третирани Променадата, тротоарите около площад Александър Невски и тротоара около сградата на Народно Събрание. Предлага се второстепенните тротоари в Зона 4, както и градината Св Кимент Охридски да бъдат настлани със стандартни гранитни плочи с размер 60/40 см Същите ще бъдат използвани по ул. Париж, в комбинация с павета от червен гранит С едроразмерни бетонови плочи, 60/60 и 60/40, в комбинация с микропавета от червен гранит е решена градината Кристал. Периферните тротоари по продължение на бул. Левски и ул. Г.С, Раковски се предвиждат да бъдат обновени с бетонови павета с размери 20/20 см.
__________________
"Европейски средства" са пари, взети от бедните в богата държава, и дадени на богатите в бедна държава.

"Демокрацията е механизъм, гарантиращ ни, че ще ни управляват толкова добре, колкото заслужаваме."

Last edited by bonethugs; April 10th, 2017 at 12:49 PM.
bonethugs no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old April 10th, 2017, 10:33 AM   #2
kevin87
Registered User
 
kevin87's Avatar
 
Join Date: Mar 2009
Location: София
Posts: 4,973
Likes (Received): 6253

Има много малко предвидени пейки на Славейков, точно където минава трафика от хора са и до трамвая и въобще много зле. Квадратни и с цветя отзад без облегалки.
А всички уникални кръгли пейки до сградите изчезват. Голяма тъпотия.
__________________

deutscherI liked this post
kevin87 no está en línea   Reply With Quote
Old April 10th, 2017, 11:02 AM   #3
erejnion
Registered User
 
erejnion's Avatar
 
Join Date: Apr 2016
Posts: 5,881
Likes (Received): 5640

Quote:
Originally Posted by bonethugs View Post
Стена на Джон Ленън
Проектът адресира и превърналото се в традиция почитане на паметта на Джон Ленън на стената на Нотариата, тангираща Графа. За да се предотврати вандализирането на стената, се предвижда изнесена напред метална конструкция с мрежа и панели, позволяваща свободна изява на почитателите на Ленън по подобие на стената в Прага (класирана неслучайно като една от топ 10 °абележителности на чешката столица).
Сега мисля че е време да им се обърне внимание на една друга културна забележителност в този район.

А именно графитът на Чичо Скрудж.

Ще го вардя всеки ден по време на ремонта, не мога да им позволя да унищожат такава икона! Може тонът ми да е насмешлив, но съм сериозен, искам да бъде запазен този графит, или даже реставриран.
__________________

Usted liked this post
erejnion no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old April 10th, 2017, 11:35 AM   #4
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,438
Likes (Received): 174819

Защо темата е само за Зона 2?
Ако ще има тема тя трябва да е за 4те зони, а когато се стигне до тях да не се отварят нови.
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old April 10th, 2017, 12:30 PM   #5
bonethugs
Registered User
 
Join Date: Mar 2014
Posts: 2,310
Likes (Received): 6759

В заглавието бях написал Зона 2, но не знам защо не е излезнало.
Според мен 4 зони ще са прекалено много за 1 тема. Дори и само две да се строят едновременно кашата от снимки ще е голяма.

Иначе, сега ще кача и описанието на Зона 4 в първия пост.
__________________
"Европейски средства" са пари, взети от бедните в богата държава, и дадени на богатите в бедна държава.

"Демокрацията е механизъм, гарантиращ ни, че ще ни управляват толкова добре, колкото заслужаваме."
bonethugs no está en línea   Reply With Quote
Old April 10th, 2017, 12:45 PM   #6
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,438
Likes (Received): 174819

Имаме само 1 тема за улици където се качват снимки от къде ли не, а ти се притесняваш за тук?
Недей се притеснява. Вероятно няма да се случват едновременно така или иначе...
__________________

bonethugs, the dogi liked this post
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 03:16 PM   #7
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,438
Likes (Received): 174819

Quote:
Фотогалерия: Как се променя "Златна София"- зоната около Храм-паметника "Александър Невски"


Предстои промяна на историческия център на София – зоната около Храм-паметника "Александър Невски", един от най-значимите национални силволи, заедно с църквата "Света София" и Синода, Паметника на Левски, на Незнайния войн, Некропола на Антична Сердика, както и Народното събрание, градинката около Кристал и други. Обявена е обществена поръчка за изпълнител на строително-монтажни дейности на стойност над 20 млн. лв.


Над 20 млн. лв. са предвидени за Зона 4, която включва зоните около тези знакови обекти в столицата. По този начин се възражда блясъка на "Златна София", както е записана тази територия в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Архитектурният проект е изпълнен от А.Д.А,(Архитектурно Дизайнерска Агенция) която спечели конкурса за две от зоните по проекта "Изграждане, възстановяване и обновяване на публични пространства в Централна градска част на град София" по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014- 2020.


Наситеността на символи, исторически събития и спомени, обхващащи повече от две хилядолетия, определят и духовната значимост на този част от София. Зона 4 е и важна туристическа дестинация. Не случайно това е и най-благоустроената част на града.


Налице са и стандартните проблеми за един голям град – паркирането по площадите, както и процесът на блогоустройство и градски дизайн.


Целта, която архитектите и възложителя – Столична община си поставят, е доразвиване на зоната като религиозно-културен, институционален, административен и символен ансамбъл и превръщането й в привлекателна за жители и гости пешеходна зона
Зоната пред храм-паметника "Ал. Невски" ще стане свободна от автомобили
http://gradat.bg/photos/2017/04/11/2...sofiia-_zonata
__________________
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 03:20 PM   #8
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,438
Likes (Received): 174819

->
Quote:

Архитектурен проект.


Състояние на настилките: със зелен цвят - много добро състояние на настилките. Със светли цветове са отбелязани местата с лошо поддържана настилка, която подлежи на подмяна. Със син контур са очертани сградите с неотведени дъждовни води.


Зелена система. Към настоящите малко над 30 дка зелените площи ще се добавят още 1,2 дка.


Транспортните потоци. Със зелен щрих е отбелязана новата пешеходна зона. В лилав - е настоящата. Със синьо се отбелязани улиците със "синя зона".


Ограничителни елементи, които са предложени за отделните зони.
Предложение за осветление


Характерни за зоната са високите осветителни тела.


Информационни табели


Ще се монтират подземни контейнери за сметосъбиране.
http://gradat.bg/photos/2017/04/11/2...&rubrname=news
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 04:21 PM   #9
Usted
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 1,946
Likes (Received): 4658

Quote:
Originally Posted by kraxx View Post
->...

...
При целия респект за проекта на Зона 4, така и никой не обясни кому са нужни тия стълбове (освен уж за по-добро фасадно осветление)?

Снимка три заблуждава, като стълбовете са направени с един ефект, котйо им привада ефирност, все едно са от стъкло, но реално, ще са си масивни и резултатът ще е близък до:В момента има нужда по-скоро от разкарване на временните знаци около паркинга, а не поставянето на 20-метрови масивни пилони.

https://www.google.bg/maps/place/%D0...329003!6m1!1e1


От западната страна също не виждам с какво ще допринесе този относително тесен за пропорциите на сградата (фасадата едвам се побира в него) висуален тунел от гигантски, разположени нагъсто метални стълбове?

https://www.google.bg/maps/place/%D0...329003!6m1!1e1
__________________

i.meh, b0097, racata, Itsme_Bender, velbujd liked this post
Usted no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 06:19 PM   #10
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,438
Likes (Received): 174819

Аз очаквах повече коментари в насока къде отиват жълтите павета и какво става с тях...
Или коментар в смисъла - видяхме как го направиха на Ариана и няма как да станат толкова контрастни настилките, колкото са показани на рендърите...
__________________

Usted, VariousArtist, kamentk, ivochip liked this post
kraxx no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 06:36 PM   #11
Avus
Registered User
 
Avus's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Posts: 8,185
Likes (Received): 11259

Това, Кракси, е тема, която вълнува мнозина. Така и никой не казва къде се съхраняват резервите, както и какво се случва с онези квадратни метри изчезнали павета. Всъщност, ние ги виждаме според репортажите.
Avus no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 08:28 PM   #12
deutscherI
Registered User
 
deutscherI's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Ohrid/Frankfurt
Posts: 2,480
Likes (Received): 9243

Високите стълбове на зона 4 няма да ги има, ще поставят нормални улични лампи.
deutscherI no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 08:58 PM   #13
dakel
Registered User
 
dakel's Avatar
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 693
Likes (Received): 2095

Интересно ми е, дали ще се изпълни езерото зад скулптората на Стефан Стамболов на Кристал,както е в проекта, или и то ще отпадне.
dakel no está en línea   Reply With Quote
Old April 11th, 2017, 10:32 PM   #14
deutscherI
Registered User
 
deutscherI's Avatar
 
Join Date: Apr 2015
Location: Ohrid/Frankfurt
Posts: 2,480
Likes (Received): 9243

Quote:
Originally Posted by dakel View Post
Интересно ми е, дали ще се изпълни езерото зад скулптората на Стефан Стамболов на Кристал,както е в проекта, или и то ще отпадне.
И езерото отпадна заедно със стълбовете
__________________

Usted, the dogi liked this post
deutscherI no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2017, 08:09 AM   #15
Usted
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 1,946
Likes (Received): 4658

Quote:
Originally Posted by kraxx View Post
Аз очаквах повече коментари в насока къде отиват жълтите павета и какво става с тях...
Или коментар в смисъла - видяхме как го направиха на Ариана и няма как да станат толкова контрастни настилките, колкото са показани на рендърите...
Относно жълтия паваж, има някакво обяснение, че 1/4 трябвало да се подмени така или иначе, но да - това е другата важна част.

Там може да се дискутира и заменянето на каменните плочи около катедралния храм, котио са оригиналната настилка и се връзват с паважа - запазени са все още от южната страна. Пловдив показа как тези плочи могат да се направят здраво и естетически издържано.

Имаше дискусии и за преместване склупторите на Далчев с ослепените самуилови войници. (Царят с рендеровите очи, обаче явно не е проблем и няма нужда от местене..). Опълченецът също не му било там мястото.

Може да се поговори също и за "отварянето" на градинката с чешмата на Св. Георги към църквата Св. София, за промяната формата на площада с обособяванео на частта пред БАН като пешеходна, т.е. част от тротоара, което означава премахнате на оригиналния едър паваж - на мен ми се струва, че можеше да се запази максимално сегашната геометрия.

Но като цяло пилоните щяха да са най-сериозната, която ще промени общото възприятие на площадното пространство и самата църква. Една, според мен, излишна намеса, зад която нямаше абсолютно никаква мотивираност. Тъй като продължават да ги лансират по рендери и вестникарски изказвания и никъде така и не видях конкретно официално опровержение, реших да обърна внимание. Склонен съм все пак да вярвам на Дойчер :-)
Usted no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2017, 08:14 AM   #16
bonethugs
Registered User
 
Join Date: Mar 2014
Posts: 2,310
Likes (Received): 6759

Зона 2:

Гранитни павета - 12 829,10 кв.м.
Гранитни плочи 20/20/8, 40/40/8, 60/60/8 - 6 286,00 кв.м.
Бетонни павета - 20 406,20 кв.м.
Бетонни плочи 40/60/8, 60/60/8 - 4 092,00 кв.м.

Или иначе казано, при настилките отново ще преобладават ужасните бетонни павета.
__________________
"Европейски средства" са пари, взети от бедните в богата държава, и дадени на богатите в бедна държава.

"Демокрацията е механизъм, гарантиращ ни, че ще ни управляват толкова добре, колкото заслужаваме."
bonethugs no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2017, 09:07 AM   #17
dakel
Registered User
 
dakel's Avatar
 
Join Date: Jun 2015
Posts: 693
Likes (Received): 2095

Quote:
Originally Posted by deutscherI View Post
И езерото отпадна заедно със стълбовете
Как така отпадат едно по едно основни моменти,залегнали в проекта и подложени на обществени обсъждания и накрая остава само подмяна на настилките.Не е въпросът дали съм за или против езерото или осветителните мачти,или пък подземните паркинги на определените в проекта места,или пък постоянното присъствие на търговци на Славейков,но не може така да се подвеждат гражданите.Предлагайки нещо на обществено обсъждане от Общината би трябвало да са си изчистили забележките и да предлагат краен вариант,който гражданите и заинтересованите да обсъждат.
__________________
dakel no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2017, 11:32 AM   #18
chevyvolt
Registered User
 
chevyvolt's Avatar
 
Join Date: Oct 2011
Posts: 3,565
Likes (Received): 29995

От около седмица ремонтират цялостно източният тротоар на Витошка между Позитано и Алабин (срещу съдебната палата)
Там, както знаете, трафикът е огромен, особено след бруталния ръст на чуждите туристи и отдавна трябваше да го направят.

Ремонтът е стандартен: Слагат от качествените уни-павета на техносим, правят джобове за кофите, нови капаци на шахти с вградени павета и жълта тактилна линия откъм магазините.
__________________
Абонирайте се за YouTube канала на SSC Bulgaria | Дроньо: http://www.youtube.com/c/SSCBulgaria
chevyvolt no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2017, 01:02 PM   #19
bouzanis
Registered User
 
Join Date: May 2012
Location: Sofia
Posts: 2,881
Likes (Received): 4980

Quote:
Originally Posted by bonethugs View Post
Зона 2:

Гранитни павета - 12 829,10 кв.м.
Гранитни плочи 20/20/8, 40/40/8, 60/60/8 - 6 286,00 кв.м.
Бетонни павета - 20 406,20 кв.м.
Бетонни плочи 40/60/8, 60/60/8 - 4 092,00 кв.м.

Или иначе казано, при настилките отново ще преобладават ужасните бетонни павета.
има и хубави бетонни павета и плочи, например тези, които слагат в пловдив на semmelrock... Хубавото е че плочите ще са 8см дебели - това вече е дебелина, която гарантира по-дълъг живот на настилката. За паветата няма дадени спецификации, но надявам се ще са на 8см пак.
__________________

the dogi liked this post
bouzanis no está en línea   Reply With Quote
Old April 12th, 2017, 01:03 PM   #20
bouzanis
Registered User
 
Join Date: May 2012
Location: Sofia
Posts: 2,881
Likes (Received): 4980

Quote:
Originally Posted by chevyvolt View Post
От около седмица ремонтират цялостно източният тротоар на Витошка между Позитано и Алабин (срещу съдебната палата)
Забелязах, но не порумявам защо не сложиха гранит като отсреща при съдебната? Друг въпрос е, че този гранит дето сложиха там, е толкова тънък, че вече има изпочупени и липсващи парчета
__________________

the dogi liked this post
bouzanis no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 03:14 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us