PRIMORJE - komunalni problemi i briga o javnim površinama - Page 7 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Serbian Forum > Изградња и развој > Црна Гора > Приморје

Приморје Coast


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old March 6th, 2012, 05:07 PM   #121
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Nasipanje kamena i šuta u more na Opatovu

Slučajevi devastacije obale i nasipanja šuta i kamena u more nisu rijedak slučaj na tivatskoj obali. S obzirom na atraktivnost prostora i Tivta kao poželjne turističke destinacije ne čudi interesovanje investitora za izgradnju na obali, ali čudi to što nadležni organi i službe nisu baš posebno revnosni u zaštiti obale od devastacije.

U posljednjem primjeru, koji su prijavili građani, riječ je o nasipanju šuta i kamena u more na suprotnom dijelu obale - na Opatovu. Postupajući po anonimnoj prijavi garađana tog naselja, kontrolori Službe kontrole JP „Morsko dobro" iz Budve su izašli u subotu na teren i tom prilikom utvrdili i deponovanje šuta i kamena u moru ispod puta Tivat - Lepetane, kazala je PR Morskog dobra Sandra Radulović naglasivši da kontrolori nisu utvrdili identitet investitora, koji je, kako su kazali mještani, tokom noći u more deponovao neutvrđenu količinu zemlje i kamena i „rasplanirao nasutu površinu od oko 15 puta 5 metara, u cilju građenja ponte".

S obzirom da Služba kvaliteta Morskog dobra nije nadležna da predizima bilo kakve mjere, u tom preduzeću očekuju da će nadležni organi reagovati pravovremeno i zaustaviti devastaciju i na tom dijelu obale, kazala je Radulović naglasivši da kontrolori preduzeća svakodnevno obilazi teren, a kontroal je obavljena i sa opštinskom Komunalnom policijom. Prijava je prolijeđena Agenciji za zaštitu životne sredine, ekološkoj i vodoprivrednoj inspekciji, odnosno Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, navela je Radulović.

I ako počininilac nije zatečen na djelu, prema nezvaničnim informacijama, kazivanju mještana i informacija do kojih su došli u JP „Morsko dobro" nelegalni nasip na Opatovu uradila je kompanija „Gugi commerce" iz Budve. Neki od mještana, koji žive u blizini, su rekli da već nekoliko dana kamioni firme „Gugi" tokom noći dovoze i u more istresaju šut i kamenje, a prije dvije noći, oko 3 sata ujutro, angažovan je bio i bager za rasprostiranje i u more ravnanje nasutog kamena, zemlje i šuta.Izvor: Radio Tivat
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old March 7th, 2012, 06:09 PM   #122
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Nasipanje kamena i šuta u more na obali Krašića

Interesovanje za gradnju obalom na području opštine Tivat, posebno na dijelu Krašića, izraženija je od od usvajanja planskih dokumenta, izjavio je Radio Tivtu ministar održivog razvoja i turizma,Predrag Sekulić.

Na gradilištima su uglavnom istaknute table na kojima su navedene informacije investitoru, izvođaču, nadzoru, građevinskoj dozvoli i rokovima izgradnje, ipak se dešavaju slučajevi devastacije obale, odnosno nasipanje kamena i šuta, što je posebno vidljivo na dijelu obale u blizini raskrsnice gdje se put odvaja za Rose, odnosno Petroviće gdje je i gradilište firme "Miks 2006" iz Tivta. Na tabli je navedeno da je Ministarstvo dorživog razvoja građevinsku dozvolu izdalo polovinom decembra prošle godine. U Ministartvu objašnjavaju da su dozvole izdate za lokaciju koja se vodi kao „pašnjak 4. klase", a nasipanje je vršeno van parcele za koju je izdata građevinska dozvola. Riječ je o odvojenim postupcima. Inspekcija zaštite prostora je svakodnevno na terenu i odgovorno obavlja kontrolu da li investitori rade u skladu sa izdatom građevinskom dozvolom, odnosno odgovarajućom planskom dokumentacijom, kazao je ministar Sekulić navodeći da za sada nema prijava da se to ne poštuje. „Postoji nerazumijevanje, ne mislim da je sa zlom namjerom, nego zbog neznanja i poslenika medija kada se govori o prozivanju pojedinih državnih organa", rekao je Sekulić ističući da su Ministarstvo održivog razvoja, inspekvija zaštite prostora i građevinska inspekcija nadležne za kontrolu da li se gradi u skladu sa planskim dokumentima i dozvolom.

„Miks", ne samo da nije postupio po nalogu vododprivredne inspekcije i uklonilo materijal iz mora, nego je krajem prošle godine počelo ponovo izgradnju. Prije tri mjeseca od resornog ministarstva dobili su građevinske dozvole za gradnju dva objekta, što je navedeno i na informativnoj tabli gradilišta, na spornim parcelama.

Podsjećamo, nasip u more tivatska firma „Miks" napravila je prije skoro tri godine, kada je to izazvalo reakcije više inspekcija i pažnju javnosti. Iz tadašnjeg Ministarstva za ekonomski razvoj naveli su tada da je "Miks 2006" raskopao čvrstu stijensku masu i nasuo na dijelu plaže i u more zemlju i lomljeni kamen na površini od oko 800 kvadrata. Međutim, Inspekcija za zaštitu prostora i Urbanistička inspekcija, koje su tada bile pod nadležnošću tog ministarstva, oglasile su se nenadležnim i prepustile Vodoprivrednoj i Komunalnoj inspekciji uz obrazloženje da su radovi izvedeni uz lokalni put i u moru. Tako je Vodoprivredna inspekcija u junu 2009 donijela rješenje o pokretanju prekršajnog postupka protiv "Miksa" zbog nelegalnog nasipanja u more i izdala nalog da se iz mora ukloni sav deponovani materijal, što nije urađeno do danas.

„Devastacija morske obale, nasipanje kamena i šuta nije u nadležnosti Ministarstva održivog razvoja i turizma nego vododprivredne inspekcije, odnosno Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, koje nije svoje rješenje sprovelo u djelo" objasnio je ministar Sekulić ne prihvatajući konstatatciju da je izostala koordinacija između nadležnih službi i inspekcija. „Postoji samo jedna građevinska dozvola i investitor radi u skladu sa njom na određenom dijelu parcele, a onaj dio koji se odnosi na devastaciju morskog dobra tu nema nikakave dozvole i to je nadležnost vododprivredne inspekcije, odnosno Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja da rješenje od prije tri godine sprovede u djelo", zaključio je Sekulić.

Izvor: Radio Tivat
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 8th, 2012, 10:45 AM   #123
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Kontejneri za zeleni otpad

JP „Komunalno“ Tivat upozorava građane da zeleni otpad preostao nakon rezidbe, ne odlaže u kontejnere za kućno smeće, već da isti odlaže u velike kontejnere – kištre koje će JP „Komunalno“ Tivat postaviti na više lokacija: na Donje Seljanovo, kod hotela „Tivat“, iznad Benzinske stanice, Kalimanjska br.1 (kod Barake) i na drugim mjestima.

Još jednom molimo građane da u kontejnere za smeće ne ubacuju šut, zemlju, kabaste predmete, kućanske aparate kao ni metalne predmete koji prilikom utovara mogu da oštete specijalno vozilo, već da koriste kontejnere za odlaganje isključivo kućnog smeća što je između ostalog u skladu sa njihovom namjenom.

Na taj način će se dati doprinos efikasnijem selektivnom prikupljanju otpada.Izvor: Radio Tivat

Valjda će koristit ove kontenjere, a ne da se pali po dvorištima, što je ružno za vidjet, a i prolaznici se usmrde od dima. Ovih dana su palili lomače ali nije bilo policije da piše kazne...
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old March 8th, 2012, 07:50 PM   #124
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

EU traži od Vlade da zaštiti Solanu

Komesar Evropske komisije za životnu sredinu Janez Potočnik pozvao je Vladu da preispita da li su odluke o prenamjeni područja ulcinjske Solane u turističko-razvojnu zonu u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom i sa obavezama koje Crna Gora ima prema EU.

Iz Centra za zaštitu i proučavanje ptica saopštili su da je Potočnik, reagujući na njihov zahtjev, preporučio Vladi, da vodi računa o tome s obzirom da područje Solane već uživa neke međunarodne statuse.

"U dopisu se ističe "da se od Crne Gore, kao kandidata za članstvo u EU, očekuje da osigura da sve nove investicije budu u skladu sa evropskim zakonima i prinicipima", pa Komisija "naglašava značaj poštovanja evropske prakse kada je priroda u pitanju". Iz Brisela poručuju da svaki "razvoj" u blizini ili u zaštićenim područjima, uključujući i promjenu namjene zemljišta, mora prije svega biti podvrgut adekvatnim procjenama uticaja na životnu sredinu koje su u skladu sa EU zakonima, a što nije bilo urađeno u slučaju ulcinjske Solane", saopštili su iz Centra.

U pismu upućenom prirodnjacima, Potočnik navodi da će EK istražiti slučaj Solane i raspravljati o tome sa predstavnicima Vlade sljedećeg mjeseca u Briselu.

"Iz Brisela stiže jasna poruka i Vladi i vlasniku ulcinjske Solane da je za njen opstanak, zbog međunarodne važnosti za ptice, zainteresovana EU", smatraju u Centru.

Izvor: Vijesti.me
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 9th, 2012, 12:04 PM   #125
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Uskoro “pauk” u nadležnosti Komunalne policije

Na pitanje Skala radija našto se građani Kotora najviše i žale opštinskoj Komunalnoj policiji u posljednje vrijeme, Zoran Vučinović je odgovorio da je najviše primjedbi na nepropisno parkiranje vozila.
Najgore je u centru grada, preko puta gradske pijace, potezom prema supermarketu “Roda”, pa nadalje, kod glavne Pošte, kao i na Benovu đe su vozila parkirana i na trotoarima, pa čak i pješačkim prijelazima.
Ovaj dugogodišnji problem konačno će se na pravi način riješiti kada se prenese nadležnost u ovoj oblasti sa Uprave policije na Komunalnu policiju.
U narednih mjesec, biće konačno prenešena nadležnost i ovlašćenja vezana za “pauk” službu i naplatu kazni za nepropisno parkiranje vozila, kazao je Vučinović.
Zahtjeva zajednice opština oko davanja ingerencija opštinskim Komunalnim policijama urodiće plodom.
Do tada, ovih dana Komunalna u saradnji sa saobraćajnom policijom pojačala j kontrolu u reonu starog grada i na mjestima koja su ključna za funkcionisanje normalnog saobraćaja.
Bilo je primjedbi pojedinih građana i na rad firme “Jedinstvo” koja je izvođač kanalizacionih i vodovodnih radova na priobalnom putu u Dobroti oko navodno zagađenja dijela mora što je izazvalo posljedice nekim ugostiteljima na ovom dijelu.
Međutim, kontrolom je ustanovljeno da se radi u okviru projektne dokumentacije i da nije bilo značajnijih zamućenja mora.
Normalno je kada se radi bilo kakav iskop da se pojavljuje voda već na metar u dubini iskopa na priobalnom putu i zato do završetka ovog posla građani moraju imati strpljenja, jer je u pitanju velika investicija, kazao je Vučinović.

Izvor: Skala radio
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 9th, 2012, 12:17 PM   #126
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Sklopljen ugovor o održavanju čistoće i uređenju zelenih površina u zoni morskog dobra u opštini Kotor

U cilju svakodnevnog održavanja komunalnog reda u zoni morskog dobra u Kotoru, na javnim površinama koje nisu ustupljene na korišćenje drugim pravnim i fizičkim licima, JP Morsko dobro zaključilo je sa Javno komunalnim preduzećem „Kotor“ Ugovor o održavanju čistoće u zoni morskog dobra.
Shodno Ugovoru, JP Morsko dobro, saglasno Planu korišćenja sredstava i Programu komunalnog održavanja javnih površina u opštini Kotor, finansira cjelogodišnje komunalno održavanje u ugovorenom iznosu od 84.634 eura , a Javno komunalno preduzeće „Kotor“ realizuje Program komunalnog održavanja, prema usaglašenim standardima, ponudama i normativima koji važe za ovu djelatnost.
Komunalno održavanje podrazumijeva održavanje čistoće, čišćenje kanala i rigola, čišćenje i pranje ulica, odvoz smeća i održavanje bujičnih kanala u zoni morskog dobra u Kotoru.
Sa istim komunalni preduzećem JP Morsko dobro sklopilo je Ugovor o o državanju i uređenju zelenih površina, na iznos od 40.000 eura.

Izvor: www.morskodobro.com
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 9th, 2012, 06:45 PM   #127
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Kakav vazduh udišemo znaćemo za desetak dana

U Tivtu je postavljena stanica za mjerenje kvaliteta vazduha. Trenutno je u toku instalacija instrumenata, prikljuačak na elektroenergetski sistem, kontrolna mjerenja vezano za priključak struje i uzemljenje. Taj tehnički dio posla očlekuje se da bude završen u narednih desetak dana, izjavila je danas našem radiju samostalni savjetnik u Agenciji za zaštitu životne sredine, Gordana Đukanović.

Projekat, u sklopu uspostavljanja državne mreže za praćenje kvaliteta vazduha na teritoriji Crne Gore, realizuje Agencija za zaštitu životne sredine Crne Gore. Stanica je postavljena u centru grada, između „modne kuće" i „plave" zgrade, a dozvolu za postavljanje izdao je Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine opštine Tivat, koja je finansijski pomogla izgradnju neophodne infrastrukture. Kvalitet vazduha će pratiti Centar za ekotoksikološka ispitivanja, koja će podatke dostavljati Agenciji.

Na osnovu uredbe Evropske direktive izvršena je podjela teritorije Crne Gore prema kvalitetu vazduha na tri zone na kojim je potrebno sprovesti akcioni plan za poboljšanje kvaliteta vazduha. To su južna i sjeverna, dok Tivat pripada zoni održavanja kvaliteta u urbanoj zoni. Parametri koji će se pratiti propisani su direktivom, odnosno uredbom. To će biti azotni oksidi i praškaste materije radijusa manjeg od deset, odnsono 2, 5 mikrometara. Tako da ćemo stalnim praćenjem kvaliteta vazduha u Tivtu moći da donesemo zaključak da li je potrebno uključiti još neke parametre ili će to biti zonaza ocjenu kvaliteta vazduha.

Vrijednost tog posla zavisi od broja parametara, koji se nalaze u okviru mjerenja, pa jedna takva stanica dostiže cijenu i do 100 hiljada eura, dok godišnje održavanje instrumenata, koje je veoma skupo, iznosi 15 – 20 posto vrijednosti instalirane opreme.

Uspostavljanje državne mreže i umrežavanje stanica predstavlja prvi korak ka integraciji Crne Gore sa evropskom mrežom za praćenje kvaliteta vazduha, mada sve dostupne informacije u Crnoj Gori o kvalitetu vazduha, bez obzira što nije uspostavljen on line sistem, već dostavljaju Evropskoj agenciji, kazala je Đukanović.

Dobijene informacije o kvalitetu vazduha biće dostupne institucijama i građanima na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine. Eventualna prekoračenja parametara su indikator da se pravi plan kako da se spriječi, odnosno kako opština može da reaguje da se smanji emisija zagađenosti.

Izvor: Radio Tivat
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 11th, 2012, 04:44 PM   #128
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Nastavljaju se kanalizacioni radovi u kotorskoj i tivatskoj opštini

U okviru realizacije Projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u kotorskoj opštini, izvođač će i tokom naredne sedmice nastaviti sa radovima na izgradnji sekcija obalnog kolektora na donjem putu u blizini hotela “Forza Mare” kao i paralelnu instalaciju distributivnog vodovodnog cjevovoda u sklopu rehabilitacije cjelokupne vodovodne infrastrukture u Dobroti.
Za potrebe izvođenja radova na ovom lokalitetu obavlja se potpuna obustava saobraćaja u zoni radova.
Izvođač će i tokom naredne sedmice nastaviti sa izgradnjom kolektora na Tabačini iznad Šoping centra “Kamelija” (Mečerov brijeg) dok se u sklopu rekonstrukcije sekundarne vodovodne mreže i kućnih priključaka, u reonu Dobrote na Plagentima, obavlja zamjena vodovodne infrastrukture, a u toku su i radovi na rekonstrukciji pumpne stanice unutar starog grada.
Za potrebe priključenja izvedenih dionica sekundarne mreže, izvođač će tokom naredne nedjelje obavljati radove na presijecanju magistralnog puta na krivoj ulici i kod crkve Sv. Eustahija.
Tokom izvođenja ovih radova moguća su kratkotrajna obustavljanja saobraćaja, a o detaljima ćemo vas blagovremeno obavijestiti tokom naredne sedmice, saopštavaju iz Dahlema – kompanije za nadzor nad izvođenjem radova na Projektu izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u kotorskoj opštini.
* * *
U okviru realizacije Projekta izgradnje vodovodne i kanalizacione mreže u tivatskoj opštini izvođač će i ove sedmice nastaviti sa radovima na izgradnji tranzitnog i distributivnog vodovodnog cjevovoda na dvije lokacije na potezu od Solila do Rogača, kao i na radovima u sklopu pripreme za izgradnju pumpne stanice u blizini Rogača.
Saobraćaj će se na ovim lokalitetima odvijati jednom kolovoznom trakom uz upotrebu signalizacije.
Takođe, izvođač će nastaviti i sa rekonstrukcijom vodovodne mreže u naseljima Gradiošnica i Vrijes, a otpočeo je i radove na sekundarnoj kanalizaciji u višim zonama naselja Krašići, javljaju iz Dahlema.

Izvor: Skala radio
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 12th, 2012, 11:40 AM   #129
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Izazov za novu vlast u Budvi

Kriterijumi za Stari grad

Sekretarijat za prostorno planiranje je definisao posebne kriterijume za postavljanje privremenih objekata u zoni Starog grada. Tako se zabranjuje postavljanje stolova i stolica i drugih privremenih objekata u glavnim starogradskim ulicama, nema postavljanja izložbenih polica sa tendom u sastavu trgovinskih radnji.

Neće biti dozvoljeno postvaljanje bilo kakvih reklamnih panoa na bedemima Starog grada, a sve terase ugostiteljskih lokala će biti natrkivene isključivo suncobranima u bež boji, maksimalnog prečnika četiri metra, dok je zabranjeno postavljanje tendi.

Širina prilaza ulazima Starog grada mora biti najmanje pet metara, a kod Lučke kapetanija minimum deset.


Budvansko šetalište kao buvljak (Foto: Vuk Lajović)

Izvor: Vijesti.me
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 13th, 2012, 01:33 PM   #130
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Nakon radova sve će biti vraćeno u prvobitno stanje

Obimni radovi na izgradnji kanalizacionog sistema i vodovodne mreže priobalnim putem u Dobroti što je svakako kapitalna investicija, na mnogim djelovima trase podrazumijevaju obustavu saobraćaja i prepreku za dnevno funkcionisanje života stanovništva.
Međutim, ono što građanima sve više smeta je način izvođenja radova, poslije kojih ostaju kako nam svakodnevno javljaju polomljene tumbine, zatrpani mandraći, oštećeni trotoari, šahte, itd, ušto smo se i sami uvjerili.
Gdje su nadzorni organi i inspekcije pitaju slušaoci našeg radija.
Izvođač ovog posla je preduzeće “Jedinstvo” iz Užica a u ime nadzora firme “Dahlem” inženjer Pavle Ječmenica je za Skala radio kazao da se zbog kompleksnosti posla na obalnom kolektoru izvođač u više navrata vraća da radi, ali da će sve nakon završetka biti vraćeno u prvobitno stanje.
I sam izvođač ima probleme prilikom prokopavanja na samom gradilištu i zato je potrebno razumijevanje i strpljenje zbog otežane komunikacije na ovom putu, kaže on.
Na naše pitanje da li ćemo raskopanog puta u Dobroti dočekati turističku sezonu, Ječmenica je odgovorio da su izvođač, investitor i nadzor u stalnoj komunikaciji u iznalaženju rješenja da se ovaj posao kompletno završi do početka sezone.
Ječmenica, kako je kazao, uvjerava građane da će sve biti učinjeno da to i bude tako.

Izvor: Skala radio
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 13th, 2012, 01:36 PM   #131
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

RADOVI NA ŠETALIŠTU TEK NAKON SEZONE

„Tender za nastavak uređenja šetališta u Dobroti je poništen i ovih dana ćemo raspisati novi javni poziv. Pored naše najbolje volje da šetalište uredimo što prije, procedura javnih nabavki se mora striktno poštovati. Ukoliko sve bude po očekivanjima, radovi na uređenju poteza od samoposluge „Ela“ do Instituta za biologiju mora u Dobroti počeće tek nakon predstojeće turističke sezone“ – rekla je Radio Kotoru pi-ar javnog preduzeća „Morsko dobro“ Sandra Radulović.
Po njenim riječima, javnim pozivom će biti tražen minimum potrebnih uslova za tendersku dokumentaciju kako bi se ovog puta izbjegle žalbe i uspješnim tenderom omogućio nastavak radova na uređenju dobrotskog šetališta.

Izvor: Radio Kotor
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 13th, 2012, 02:56 PM   #132
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Na Solilima mir za ptice, lekcija za učenike

JP Morsko dobro završilo je uređenje posebnog rezervata prirode Solila u Tivtu.
Preduzeće Morsko dobro je u saradnji sa Opštinom Tivat uložilo oko 50 hiljada eura u ovaj posao.
Tim povodom u utorak 13. marta u 11 sati na Solilima će biti organizovan čas u prirodi, namijenjen učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i svim zainteresovanim građanima.
O značaju ovog jedinstvenog rezervata ptica, za stanovnike, turiste i posebno ljubitelje ptica, na času u prirodi govoriće stručnjaci Zavoda za zaštitu prirode (ornitolozi i botaničari), predstavnici Opštine Tivat i Morskog dobra.
Solila predstavljaju značajno odmorište i hranilište za ptice, koje je 2008. godine zaštićeno kao ekskluzivni, mali lokalitet za zaštitu močvarnih i ptica selica, kazao je za Skala radio Darko Saveljić, orintolog.
Na Solilima su prokopani i otvoreni kanali čime je omogućen brži protok vode kroz Solila, gdje se stvara prehrambena baza za ptice, jer morske ribe sad nesmetano ulaze u kanale, objašnjava Saveljić.
Zaštićeni prostori i prirodni rezervati moraju da se iskoriste za promociju i razvoj raznih vidova turizma i da budu u funkciji održivog razvoja, kazao je za Skala radio Zlatko Bulić direktor Zavoda za zaštitu prirode Crne Gore.
Posebno je važno da tivatska Solila budu adekvatno zaštićena, jer su sa ostalim sličnim lokalitetima prepoznata u okviru dugoročne zaštite prirodne sredine u prostornom planu do 2020. godine, podsjeća Bulić.

Izvor: Skala radio
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 13th, 2012, 02:58 PM   #133
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Džonatan Francen: Gdje su lovci nema ptica

Na Solilma smo danas sreli pisca i novinara iz Njujorka Džonatana Francena koji trenutno piše članak za magazin „National Geographic“ na temu „Migratorne ptice u Mediteranu“: Jedna od tema koju istražuje je uticaj lovstva na Jadranskoj obali:

„Ono što je ostavilo snažan utisak na mene je da kada su lovci prisutni nema uopšte ptica. A onda, s druge strane, kad imate makar najniži nivo zaštite, samo nekoliko ljudi koji prate stanje vide se hiljade ptica.

Ovo je izuzetno važan koridor za migratorne ptice. Posebno na proljeće kada se migratorne ptice vraćaju. Moraju da se ovdje odmore. Lokacija kao ova na Solilima je izuzetno važna jer ovdje ptice mogu da se odmore i nahrane nekoliko dana. Veoma je važno da se radi na zaštiti ptica“ – rekao je Francen.Izvor: Radio Tivat
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 15th, 2012, 11:42 AM   #134
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

godine nemara


http://www.radiojadran.com/
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 15th, 2012, 03:11 PM   #135
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

ODRŽIVI RAZVOJ JAVNIH PROSTORA

„Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske“ – naziv je novog projekta kotorskog Centra za održivi prostorni razvoj „Ekspedicio“ koji je nedavno dobio finansijsku podršku Fondacije „Rokfeler“. Kao uvod u ovaj projekat „Ekspedicio“ je tokom prošle godine u saradnji sa građanima mapirao 177 javnih prostora Boke koji bi mogli imati upotrebu od većeg javnog interesa.
„Uočili smo da postoje prostori koji se koriste, ali imaju potencijal da budu bolje, inovatnije i kreativnije korišćeni nego sada. Primijetili smo i da postoji javni prostori koji se uopšte ne koriste ili zato što su zapušteni ili zato što su nedovoljno opremljeni. Zato smo napravili projekat promocije principa njihovog održivog razvoja“ – rekla je Radio Kotoru Tatjana Rajić iz „Ekspedicija“. Po njenim riječima, naši građani uglavnom ne razumiju pojam održivog razvoja. „Zato smo odlučili da konkretnim intervencijama na javnim prostorima pokažemo što u stvari znači održivi razvoj. Ako je u pitanju zaštita životne sredine, intervencije se mogu odnositi na dodatno ozelenjavanje, korišćenje autohtonih biljnih vrsta, uvođenje vodenih površina i slično. Ako je u pitanju ekonomski aspekat održivog razvoja, možemo promovisati energetsku efikasnost – na primjer, održivo javno osvjetljenje (koje koristi energiju sunca). Kada govorimo o socijalnom aspektu održivog razvoja, možemo uključivati različite grupe građana u proces oživljavanja prostora – od onih koji mu gravitiraju do onih ranjivih, recimo osoba sa invaliditetom, kojima bi taj prostor postao pristupačan. Ne treba zanemariti kulturni aspekat, pa bi bila moguća promocija kulturne raznovrsnosti i višestruka upotreba javnih površina prilikom izvođenja kulturnih programa“ – pojasnila je Rajić.
Podsjetimo, realizacija projekta „Promocija principa održivog razvoja u javnim prostorima Boke Kotorske“ trajaće dvije godine.

Izvor: Radio Kotor
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 16th, 2012, 08:37 PM   #136
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Solila rekreativni park

„Namjera nam je da se Solila pretvore u jedan rekreativni park, koji će biti prepoznatljiv, ne samo biološkim i ekološkim po svojim vrijednostima. To područje ima značajno i kulturološko i istorijsko nasleđe, što govori i sam naziv Solila na kojima se nekada brala so", kazala je Aleksandra Ivanović rukovodilac Službe za održivi razvoj u preduzeću Morsko dobro.

Trenutno ima niz informativnih i suštinskih prepreka, „ali za sada smo se odlučili za manja ulaganja sa kojima će se nastaviti pa se nadamo da će mo stići do vremena kada će Solila funkcionisati kao jedan specifičan park u kome će posjetioci, pored mogućnosti posmatranja specifičnih vrsta ptica i istraživanja nekih specifičnih vrsta biljaka, imati priliku da vide i kako se nekada, tradicionalno, brala so na Solilima", objasnila je Ivanović

Kroz dvije faze uređenja, Morsko dobro uložilo je oko 54 hiljade. Za nastavak tih aktivnosti u trećoj fazi predviđeno je 25 hiljada eura, a Radna grupa će utvrditi prioritete, kao što je bilo i ranije, objasnili su u Morskom dobru.

Na Solilima je zabranjen i krivolov, čemu je doprinos dala i tivatska policija, navela je Ivanović istakavši da se svijest o značaju Solila polako mijenja, na čemu će se i dalje insistirati. „Ekološki časovi, različiti konkursi na temu Solila, koje sprovode ekološke sekcije i eko reporteri, značajno mogu doprinjeti podizanju svijesti", rekla je Ivanović navodeći da se priča o Solilima uklapa u redovne nastavne aktivnosti iz biologije, a ujedno se đaci upoznaju sa vrijednostima tog lokaliteta.

Izvor: Radio Tivat
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 18th, 2012, 10:29 PM   #137
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Ekološki incident u marini Porto Montenegro

U akvatorijumu marine za mega jahte “Porto Montenegro” u Tivtu, juče u kasnim poslijepodnevnim satima došlo je do novog ozbiljnijeg ekološkog incidenta kada se u more izliza za sada neutvrdjena količina nafte. Masna mrlja prekrila je gotovo cijelu površinu nekadašnjeg Arsenalovog malog mandraća, a nafte je bilo i u moru izmedju jahti vezanih na mulu II, odnosno dijela brodova na “G” pontonu marine u tzv. velikom mandraću.

“U subotu 17. marta, u 17.45 sati nadležne službe u marini “Porto Montenegro” identifikovale su zagađenje nastalo izlivanjem zauljanih materija i to na lokaciji malog mandraća -tzv. Venice square. Istog trenutka osoblje marine o cjelokupnoj situaciji obavjestilo je sve relevantne subjekte, na čelu sa Lučkom kapetanijom. Nakon toga pristupilo se proceduri uklanjanja pomenutog onečišćenja u skladu sa propisanom procedurom.

Preliminarna istraživanja na licu mjesta pokazala su da je mogući izvor curenja zauljanih materija ili gradilište koje se nalazi u neposrednoj blizini ili tivatski gradski odvodi za atmosferske padavine. Sve odgovorne strane zajednički rade na tome kako bi osigurale da se slične situacije ne ponavljaju.Uprava marine, jutros je ponovo bila na licu mjesta i potvrdila da je zagađenje sanirano i stavljeno pod kontrolu. Nastavićemo sa primjenom mjera zaštite od zagađenja i učiniti sve što je u našoj moći da spriječimo dešavanje ovakvih i sličnih incidenata.”- kaže se u sapštenju PR Službe “Porto Montenegra”Izvor: http://www.radiotivat.com/ekologija/...rto-montenegro
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 21st, 2012, 08:54 PM   #138
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

U PETAK OTVARANJE RECIKLAŽNOG CENTRA U MELJINAMAIzgradnjom pogona za reciklažu komunalnog otpada u Meljinama formira se jedan od bitnih elemenata za upravljanje čvrstim otpadom u opštini. Ovo je na današnjem press-u na kome je predstavljen projekat Reciklažnog centra kazao direktor JP Čistoća Borivoje Bonić. Radom Centra biće stvoreni uslovi za smanjenje ukupne količine čvrstog otpada, jer se planira reciklaža 20 odsto prikupljenog otpada. U Meljinama je predviđeno odvajanje papira, PET al limenki, ali i odvajanje metala, elektronskih uređaja, akumulatora, kao i obrada otpadnog drveta.
Za izgradnju postrojenja za reciklažu u saradnji sa slovenačkim partnerima, do sada je uloženo oko 800 hiljada eura, a cijeli projekat koštaće 1,037 miliona eura.
Predsjednik opštine Dejan Mandić je kazao je da je Reciklažni centar dio sveukupnog rješenja infrastrukture koja je preduslov razvoja opštine i biće otvoren u petak. Poboljšanjem vodosnabdejvanja, priključenjem na regionalni vodovod, izgradnjom kolektora i fabrike za preradu otpadnih voda, kao i izgradnjom sanitarne deponije Duboki do biće zaokružena infrastruktura, tvrdi Mandić. On je podsjetio da je potpisan ugovor sa Institutom za građevinarstvo Hrvatske / IGH-a / koji je na tenderu bio najpovoljniji ponuđač za izradu glavnog projekta sanitarne deponije Duboki do na Ublima. Prema Mandićevim riječima u toku su pregovori sa predstavnicima opština Kotor i Tivat, da se otpad iz tih opština privremeno odlaže na sanitarnu deponiju Duboki do.

Izvor: Radio Jadran
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 21st, 2012, 08:59 PM   #139
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

MINI DEPONIJA U IGALU VEĆ SEDAM DANA


http://www.radiojadran.com/index.php...jesti&Itemid=1
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Old March 26th, 2012, 12:03 PM   #140
Mα®
dark tourism
 
Mα®'s Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Ria
Posts: 5,610
Likes (Received): 4156

Nemaran odnos prema obali

Jedan od velikih problema na našem priobalju je nasipanje različitog materijala zarad dodatnih kvadrata za izgradnju objekata. Svjedoci smo da to nisu pojedinačni slučajevi nego pojava koja je dobila šire razmjere, a inspekcijske službe nisu dovoljno efikasne, ili možda nezainteresovane, ili..., da te aktivnosti na obali i zaustave.

Primjeri nemarnog odnosa prema priobalju, kad je tivatska opština u pitanju, su masovna gradnja na obali Krašića, odnosno krtoljskog područja. Do sada nije bilo slučajeva da je neko sankcionisan zbog toga, kaže naučni saradnik u Institutu za biologiju mora u Kotoru, dr biologije Vesna Mačić navodeći da postoji nekoliko načina negativnog uticaja na živi svijet na "napadnutim" lokacijama. „Zatrpavanjem obale dolazi do fizičkog uništavanja sesilnih, odnosno nepokretnih, koji naseljavaju priobalni dio. To su organizmi koji traže vrlo specifične uslove, plićak i toplu vodu velike insolacije. Nasipanjem se stvara i velika količina suspendovane materije u vodi, tako da veliki broj organizama koji filtrira vodu da bi tako došao do hrane ili da bi se obavljao proces disanja dolazi u probleme zato što te suspendovane materije koje dospjevaju u vodu začepljaju škrge riba ili druge organe filtratornih organizama, što takođe može da izazove smrt tih organizama", objasnila je Mačić.

Nasipanjem zemlje, kamena i šuta u more dospijevaju različite materije, koje ranije nisu bile prisutne i one se u procesu ishrane nagomilavaju i akumuliraju u organizmima što nije prirodan proces, kaže Mačić navodeći da ribe kao predatori najvećeg nivoa akumuliraju veću količinu tih materija iz svog plijena. „Mi kao krajnji potrošači koji se hranimo ribom uzimamo u svoj organizam mnogo veću količinu nekih materija koje ranije nisu bile prisutne u moru pa ni u tim organizmima", kaže dr Mačić istakavši da postoji i niz drugih primjera, kao što su kanalizacioni i drugi ispusti u more, koji utiču na promjene i zagađenje morske vode. „Ne treba biti stručnjak, dovoljno je da pomorišemo vodu i shvatićemo da promjena ima, onda i ne treba da čudi što, posebno ljeti, imamo stomačnih tegoba koje zovemo virusnim, a u suštini dosta toga iz mora nije objašnjeno, ni dovoljno ispitano, uzrok je ljudski nemar", pojasnila je Mačić i navela da se mišljenje stručnjaka, kada je u pitanju odnos prema priobalju u pitanju, često traži. Međutim, nerijetko ono ostaje samo mrtvo slovo na papiru, bez primjene.

Bilo je primjera da se nasipanje od strane nadležne inspekcije zaustavi i donese mjera da se nasuti dio ukloni i dovede u prvobitno stanje, ali takve mjere nikada još nisu i sprovedene. Međutim, stručnjaci nisu sigurni koliko bi to bilo efikasno jer već učinjena šteta se ne može ispraviti. Inspekcijske službe su te koje moraju efikasnije da rade na terenu i u startu spriječe uništavanje obale.

U Institutu za biologiju mora u Kotoru kažu da a su oni uglavnom protiv nasipanja u more, ne radi sprečavanja razvoja turizma, kako se često tumači, nego zato što se kontakt obale i mora treba čuvati jer je jako ugroženo to stanište u najužem području kontakta mora i obale. „To je mišljenje iza koga stoje stručnjaci u Institutu, a inspekcijske službe na lokalnom i državnom nivou treba da zaustave i sankcionišu one koji to ne poštuju", zaključila je na kraju dr Vesna Mačić, stručni saradnik u kotorskom Institutu za biologiju mora.Izvor: Radio Tivat
Mα® no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
Црна Гора, приморје, crna gora, primorje

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 12:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us