[Włocławek] Stare Miasto - stan obecny i rewitalizacja - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie

Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie » Bydgoszcz | Poznań | Toruń


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 16th, 2008, 09:51 PM   #1
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

[Włocławek] Stare Miasto - stan obecny i rewitalizacja

Włocławskie Stare Miasto - Stan Obecny oraz Rewitalizacja

1. Rewitalizacja okiem historyków
Sercem każdego miasta jest starówka, która określa historyczne korzenie i stanowi o jego klimacie. Włocławskie Stare Miasto zachowało w zasadzie niezmienioną siatkę ulic od czasów średniowiecza, w obrębie której znajduje się XIX i XX-wieczna zabudowa oraz budowle sakralne pamiętające czasy II lokacji miasta. Stare Miasto i Śródmieście, czyli historyczna część Włocławka wymaga pilnie renowacji. Program rewitalizacji zapowiadany od kilku lat rozwiązałby zarówno problem społeczny jak i zdewastowanych budynków. Program ten przyczyniłby się również do przekształcenia historycznej części miasta w tętniące życiem centrum. Włocławek, który wyraźnie „odwrócił” się od Wisły, nad którą powstał jako osada, rozwinął jako gród książęcy, o czym informuje Gall Anonim, i trwał jako miasto biskupie, ma szansę ponownego „otwarcia” się ku rzece. Plany budowy przystani nad Wisłą u ujścia Zgłowiączki, przycumowanie przy bulwarach holownika „Lubecki” oraz dokończenie promenady nad Wisłą to fragment działań związanych z powrotem Włocławka do historycznych korzeni. W mieście naszym z czasów dawnej świetności zachowały się tylko budowle sakralne, ze świeckich zaś tylko trzy kamienice. Dwie z nich stanowią ozdobę Starego Rynku, którego dominantą jest późnogotycka fara. Trzecia kamienica przy ulicy Gdańskiej pochodzi z połowy XVII wieku, to dawna kanonia. Kamienica ta po zabiegach renowacyjnych odzyskawszy stylowy charakter stałaby się ozdobą ulicy Gdańskiej łączącej katedrę z Pałacem Biskupim. Wykorzystując siatkę ulic dawnego średniowiecznego miasta i rozwijając tam budownictwo mieszkaniowe na obszarze pustych parceli, których przybywa, stawiając stylowe kamienice, powstałaby zwarta zabudowa typowa dla Starego Miasta, która pozytywnie wpływa na mieszkańców. Stary Rynek jako najstarsza część miasta lokowanego po raz drugi w 1339 roku przez biskupa Macieja z Gołańczy na prawie chełmińskim tworzy dzisiaj duży prostokątny plac otwarty ku Wiśle. Stary Rynek oszpecony blokiem (pierzeja zachodnia), jest zbyt rozległy ze względu na skromną liczbę zlokalizowanych tam obiektów zabytkowych. Należałoby zatem przywrócić historyczny kształt Rynku, który zmienili hitlerowcy w wyniku wyburzenia w 1940 roku północnej pierzei, przy której znajdowały się najbardziej okazałe, reprezentacyjne kamienice. Rekonstrukcja kamieniczek północnej pierzei podzieli Stary Rynek na dwie części. Ta część Rynku od strony Wisły z farą nabrałaby bardziej kameralnego charakteru, z podkreśleniem funkcji sakralnej. Drugą część otwartą w stronę ulicy 3 Maja z odtworzeniem naturalnej pochyłości terenu (likwidacja tarasu), możnaby wzbogacić poprzez rekonstrukcję ratusza, który tam się znajdował i został ostatecznie rozebrany w 1872 roku. Zrekonstruowany ratusz w oparciu o zachowane materiały ikonograficzne mógłby stać się siedzibą Muzeum Sztuki Współczesnej lub 14 Pułku Piechoty, Pułku Ziemi Włocławskiej i Roku 1920. Poczynione rekonstrukcje w obrębie Starego Rynku nie przesłoniłyby panoramy Wzgórza Szpetalnego oraz widoku na górną część wieży zwieńczoną barokowym hełmem i sygnaturkę Kościoła św. Jana. Na obszarze obu części Starego Rynku oraz sporej części Starego Miasta należałoby zlikwidować podział na jezdnie i chodniki, a cały obszar wyłożyć kostką granitową. Zagospodarowanie rozległego placu przy moście im. Marszałka Rydza Śmigłego, w mojej ocenie, jest niezwykle trudne właśnie ze względu na most. Tylko tu istnieje taka przestrzeń, gdzie można zaznaczyć kontury romańskiej katedry w postaci ułożenia fundamentów z ciosów granitowych i na tym właśnie obszarze, który wytyczają ulice Gdańska, Bednarska i Zamcza fundowana była pierwsza kamienna katedra przez biskupa Michała około 1250 roku. Podobne rozwiązanie widziałem w Lublinie na Starym Mieście, które dotyczy miejsca po rozebranej farze. Pomysłem alternatywnym mógłby być skwer z centralnie usytuowaną dużą fontanną oświetloną w nocy. Gdzieś niedaleko przy promenadzie (bulwary) mógłby stanąć pomnik księcia Wodzisława, legendarnego założyciela grodu. W Poznaniu, który jest zasobny w zabytki zrekonstruowano na Starym Rynku budynek Wagi, planuje się również rekonstrukcję zamku piastowskiego króla Przemysła II. W Bydgoszczy, która nie posiada tej klasy zabytków, co Włocławek, podjęto prace archeologiczne w obrębie Starego Rynku i planowana jest rekonstrukcja zachodniej pierzei, którą wyburzyli Niemcy na początku II wojny światowej. Ponadto bydgoszczanie na Starym Mieście ufundowali pomnik króla Kazimierza Wielkiego, który nadał prawa miejskie Bydgoszczy. Włocławianie w podobnej sprawie mieliby pewien kłopot, ponieważ musielibyśmy uhonorować Kazimierza I księcia kujawsko-łęczyckiego i biskupa Macieja z Gołańczy, dlatego też propozycja pomnika księcia Wodzisława wydaje się optymalnym rozwiązaniem.

Rekonstrukcja historycznej substancji miasta, renowacja obiektów zabytkowych oraz budownictwo plombowe o charakterze stylowych kamienic w ramach średniowiecznej siatki ulic, uczyni Stare Miasto we Włocławku miejscem atrakcyjnym z widokiem na Wisłę i panoramą Wzgórza Szpetalnego. Zadania te należy zrealizować angażując środki unijne, gdzie są pieniądze na renowację zabytków i na rewitalizację całych dzielnic, wystarczy tylko po nie sięgnąć. Zdajemy sobie sprawę, iż program rewitalizacji Starego Miasta i Śródmieścia to przysłowiowa stajnia Augiasza, że trzeba wyjaśnić stosunki własnościowe parceli, kamienic, kwestię roszczeń Gminy Żydowskiej, pauperyzacji mieszkańców, ale dalsze zwlekanie nie rozwiąże problemu, wszystkim zaś marzy się piękny Włocławek.
(Autor: Dariusz Koziński opiekun KNH)

2. Teren objęty Lokalnym Programem Rewitalizacji

Wyciągnięte z "Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2015" z czerwca 2009r.

3. Uwarunkowania historyczno-kulturowe i atrakcyjność turystyczna
Wskazanie obszaru do rewitalizacji powinno wynikać również z uwarunkowań histo-ryczno-kulturowych oraz atrakcyjności turystycznej. Wynika to m.in. ze wskazania w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego celów dotyczących ochrony dziedzictwa kulturowego i obiektów o wysokich walorach architektoniczno-kulturowych oraz podnoszenia atrakcyjności turystycznej jako jednych z zasadniczych celów podejmowania działań rewitalizacyjnych.
Z punktu widzenia wypełniania celów związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego i zabytków praktycznie jedynym obszarem do wskazania jako wymagającym rewitalizacji jest również Śródmieście z następujących względów:
 • pomiędzy ul. Gdańską i Wyszyńskiego oraz rzekami Wisłą i Zgłowiączką to teren stanowiący pierwotną osadę – późniejszy ośrodek władzy, obszar związany z Pałacem Biskupim;
 • pomiędzy ul. Gdańską, Bulwarami, Rybacką, Łęgską i Tumską to obszar dawnego miasta lokacyjnego;
 • Śródmieście w części tereny Kurii;
 • kwartały przylegające do ul. 3 Maja, Placu Wolności, kwartały pomiędzy ulicami Kilińskiego, Mickiewicza, Słowackiego z licznymi zabytkami.
 • W obszarze Śródmieścia zlokalizowana jest większość obiektów zabytkowych Wło-cławka a teren podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.
 • Pozostałe analizowane obszary jednostek strukturalnych miasta charakteryzują się dużo mniejszym znaczeniem dla miasta pod względem historyczno-kulturowym.
Do najcenniejszych zabytków i terenów miasta zlokalizowanych w Śródmieściu należą:
 • Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (z przełomu XIV i XV w. z gotyckim witrażem z 1360 r. ze scenami ze Starego i Nowego Testamentu; nagrobkiem bp. Piotra z Bnina z 1494 r., drewnianą figurą Matki Bożej z początku XV wieku, późnorenesansowym obrazem „Ukrzyżowanie” malarstwa Juan Correa de Vivar z Toledo oraz obrazem Wniebowzięcie NMP z ok. 1475r.),

Autor Fotografii - użytkownik Szycha
 • Budynek Wyższego Seminarium Duchownego (jedno z najstarszych w Polsce, zostało założone 16 VIII 1569 r. przez biskupa Stanisława Karnkowskiego),
 • Kościół p.w. Św. Witalisa (najstarszy zabytek architektoniczny Włocławka, ufundowany w 1330 r. przez Biskupa Macieja z Gołańczy),
 • Muzeum Diecezjalne (Dawne Kolegium Wikariuszy - powstało w latach siedemdziesiątych XIX w. i znajduje się, w dawnym budynku wikariuszy katedralnych, który został wzniesiony w I połowie XVIII wieku z polecenia biskupa Szembeka; budynek posiada dużą wartość architektoniczno-przestrzenną oraz walory architektoniczno-plastyczne),
 • Dawna neogotycka dzwonnica (zaprojektowana przez architekta Franciszka Tournella została wybudowana w I połowie XIX w., usytuowana na wschód od Bazyliki Katedralnej, na terenie dawnego ogrodu Kolegium Wikariuszy; obiekt o bogatym wystroju neogotyckim stanowi jedną z cenniejszych tego typu realizacji na terenie miasta),
 • Kościół parafialny św. Jana Chrzciciela (z I poł. XVI w., dawna fara miejska, być może jego początki sięgają nawet X w.),
 • Budynek Muzeum Historii Włocławka (oddział Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, otwarty został w 1972 r. w dwóch zabytkowych kamienicach barokowych (nr 14 i 15) przy Starym Rynku),
 • Kompleks budynków Muzeum Etnograficznego (znajduje się przy Bulwarach nad Wisłą; w skład kompleksu wchodzi zabytkowy spichrz wzniesiony w połowie XIX wieku prawdopodobnie wg projektu Franciszka Turnelle'a - ówczesnego architekta miejskiego Włocławka),
 • teren pałacowej rezydencji biskupiej (utrzymuje tradycyjne położenie w widłach Wisły i Zgłowiączki; zabudowa rezydencjonalna – zespół pałacowo-ogrodowy; pałac zajmuje miejsce wielowiekowych nawarstwień: od grodziska poprzez zamek książęcy, zamek biskupi do obecnego pałacu biskupiego).

Ze względu na usytuowanie w Śródmieściu historycznych terenów oraz większości obiektów zabytkowych obszar ten należy zaliczyć do potencjalnie jednych z najatrakcyjniejszych turystycznie i również z tego względu jest wskazywany do rewitalizacji. Atrakcyjność turystyczna pozostałych obszarów związana jest głównie z walorami przyrodniczymi, których ochrona również związana może być z podejmowaniem działań rewitalizacyjnych, jednakże w przypadku Włocławka odnosi się to przede wszystkim do parków miejskich. Podnoszenie atrakcyjności turystycznej innych obszarów przyrodniczo cennych Włocławka będzie związane głównie z zagospodarowaniem terenów nową infrastrukturą.
Źródło - odpis z Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2009-2015 z czerwca 2009r. strony 23-25

4. Wizualizacje kluczowych projektów rewitalizacyjnych
- Przebudowa Placu Wolności wg. projektu firmy projektowej ORTECH

- Przebudowa Zielonego Rynku

Autor zdjęcia - "wloclawianin"
- Przebudowa Starego Rynku

Autor zdjęcia - "cshem"
- Przebudowa dzwonnicy na Placu Kopernika

Autor zdjęcia - "cshem"
- Adaptacja Browaru B. na cele kulturalne

Gazeta Wyborcza

Przygotował "wloclawianin"
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.

erbse liked this post

Last edited by wloclawianin; July 7th, 2009 at 05:51 PM.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 16th, 2008, 11:39 PM   #2
postmilioner
Registered User
 
postmilioner's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 275
Likes (Received): 4

Dziekuje za ten watek. Dla mnie Wloclawek jest typowym miastem skrzywdzonym, zniszczonych przez PRL, a raczej przez predka industrializacje w tym czasie. Z relacji starszych osob wiedzialam, ze bylo to kiedys bardzo sympatyczne, urokliwe miasto. Gdy tam pojechalam jako uczestniczka wycieczki szkolnej, a bylo to dawno, moze 20 lat temu, miasto zrobilo na mnie okropne wrazenie, ktore pamietam do dzis.
Ciesze sie, ze to sie zmienia i czekam na nastepne fotki i relacje.
postmilioner no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 12:18 PM   #3
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

No cóż, na razie takich oznak rewitalizacji (tzn. remonty kamienic itp) może nie być. Program Rewitalizacyjny składa się z kilku planów, m.in jest tam zredukowanie niskich emisji w tamtym rejonie. Ogólnie proces rewitalizacyjny trwa długo, plan rewitalizacji który jest przeznaczony jest (jak napisano )na lata 2006 i następne. Miejmy nadzieję że wszystko pójdzie pomyślnie. Problemem są także właściciele kamienic, wielu ich jest i miasto musi się z każdymi dogadać.
Quote:
Ciesze sie, ze to sie zmienia
Zmienia? Jak już to w biurze prezydenta i innych osób, jeżeli chodzi o budynki to tego nie da się tak zauważyć Ja żyję w przekonaniu że tamtych ludzi trzeba stamtąd wysiedlić do jakieś socjalki...I wziąć się za tę rewitalizację I to musi być coś niezłego, nie tylko już odremontowanie tych ruin w stylu takim jakim były, ale tak aby przyciągnęło to innych swoją nowością, żeby wreszcie wizerunek ten zmienił się na lepsze. A kolejna sprawa że na to będzie trzeba od cholery pieniędzy...jak ktoś był to wie dlaczego...rozsypujące się kamienice...wewnątrz to już w ogóle pewnie ruina jest...Jeszcze sobie poczekamy...
A co do placu wolnoście, w pewnym komentarzu przeczytałem że ktoś wolałby zamiast tego pomniku co tam stoi...(dzisiaj w podziękowaniu Polskiej Armii, a dawniej Armii Czerwonej ) jakąś bardzo ciekawą fontannę. Ciekawy pomysł. Ja byłbym za ciekawym odnowieniem tego pomnika, w jakiś na prawdę ciekawy i zachęcający sposób. Mówiąc o rewitalizacji mówi się także o tej całej ludności 3-go maja. Trzeba wyeliminować tamtejszą patalogię...i takie założenie ma także LPR (lokalny Program Rewitalizacji)
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.

Last edited by wloclawianin; July 7th, 2009 at 11:41 PM.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 17th, 2008, 02:31 PM   #4
Gatsby
perfidus acutus
 
Gatsby's Avatar
 
Join Date: Feb 2003
Location: Cracow
Posts: 32,181
Likes (Received): 19781

Quote:
I to musi być coś niezłego, nie tylko już odremontowanie tych ruin w stylu takim jakim były, ale tak aby przyciągnęło to innych swoją nowością
nie uważam, żeby to było dobre podejście. trzeba ratować to, co jest do uratowania, a nie "poprawiać", bo może to sie skończyć jakims fatalnym kiczem. nie mówiąc już o tym, że stara zabudowa jest wartością samą w sobie...
Gatsby no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 03:21 PM   #5
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

Znaczy, źle może się wyraziłem. Oczywiście mnie chodzi o to aby kamienice z każdej strony były piękne jak dawniej, pięknie zostały odremontowane, ale z nutką nowoczesności. Żeby to była taka starówka przyciągająca nie tylko swoim pięknem zabytkowych kamienic, ale i ciekawością zastosowanych tam nowoczesnych rozwiązań itp
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 03:42 PM   #6
Gatsby
perfidus acutus
 
Gatsby's Avatar
 
Join Date: Feb 2003
Location: Cracow
Posts: 32,181
Likes (Received): 19781


a ja właśnie uważam, że na nutkę nowoczesności, to jest miejsce w plombach i nowych rejonach miasta. stare kamienice powinno sie natomiast remontować zgodnie z oryginałem i to będzie wystarczająco atrakcyjne
Gatsby no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 04:41 PM   #7
mabiel
Marzyciel :P
 
mabiel's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Włoclawek/Poznań
Posts: 1,196
Likes (Received): 38

Największym problemem włocławskiej starówki są jej mieszkańcy. Dużo nie dadzą ładne budynki i deptaki, dopóki będzie tam mieszkało tyle patologi. Dlatego należy stworzyć jakiś plan stopniowego przesiedlania tychże ludzi w inne części miasta. Wtedy ta część miasta odżyje. To nie do pomyślenia, aby np na ulicy 3 maja ( głownego deptaku ) po zmroku nie było żywej duszy. Powinno tam tętnić życie, ale niestety mieszkańcy boją się tam przebywać. Dlatego też jednym z pierwszych działań rewitalizacyjnych powinno być stworzeniu kompletnego monitoringu, obejmującego wszystkie ulice w tej części miasta. Poprawiłoby to znacznie bezpieczeństwo jak i powtrzymało wandali przed dalszą dewastacją.
__________________
"Nie wiedziałem, że na świecie jest tylu idiotów, dopóki nie poznałem internetu" S. Lem

mabiel no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 05:17 PM   #8
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

W Lokalnym Programie Rewitalizacji oczywiście przewidziano zadania, które mają zwiększyć bezpieczeństwo w tym rejonie oraz zadanie związane z mieszkającą tam ludnością...:
Quote:
Efekty Rewitalizacji w płaszczyźnie społecznej:
(...) 6. Aktywizacja zagrożonych, bądź zdegradowanych środowisk dziecięcych, młodzieżowych, rodziny, przestępczych, patologicznych (narkotyki, alkoholizm), po - produkcyjnych. (...) 9. Poprawienie bezpieczeństwa mieszkańców i turystów. 10. Zintegrowane społeczeństwo
Oraz trochę dalej:
Quote:
1) Utworzenie systemu bezpieczeństwa i zapobiegania przestępczości - Straż Miejska. 2) Rozbudowa systemu monitoringu ulic Włocławka - Policja.
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 08:10 PM   #9
postmilioner
Registered User
 
postmilioner's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 275
Likes (Received): 4

To i we Wloclawku, w historycznym jego centrum mieszkaja socjalnie niedostosowani, zwani menelami? To znaczy, ze tak jest w calej Polsce. Taka zemsta komuny zza grobu. Rece opadaja.
postmilioner no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2008, 09:12 PM   #10
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

Quote:
Originally Posted by postmilioner
To i we Wloclawku, w historycznym jego centrum mieszkaja socjalnie niedostosowani, zwani menelami? To znaczy, ze tak jest w calej Polsce. Taka zemsta komuny zza grobu. Rece opadaja.
No cóż, prawda jest smutna...miejmy nadzieję że to się zmieni. Moim zdaniem jedyny sposób aby starówka ożyła to taki, aby wszystkie nieruchomości należały do miasta bądź do jakiegoś inwestora (najlepiej Budizolu ) Bo w wypadku, gdy na 70 kamienic, 20 należy do miasta, 10 do I prywaciarza, 5 do II, 20 do II, 3 do IV, 2 do V, 10 do VI to my daleko nie zajdziemy...Najlepszym rozwiązaniem dla starówki, a przynajmniej deptaka moim zdaniem byłoby jeżeli byliby dwaj właściciele np. miasto i inwestor. A co do ludności...miejmy nadzieję że coś z nimi zrobią Mnie ciekawi tylko to: jest kamienica prywatna, jest właściciel i są zadłużeni najemcy mieszkania...nie można nic z tym zrobić? Przysięgam że jak wygram w totka to dam na budowę bloków socjalnych dla ludności z 3-go maja, tumskiej i innych
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Old August 18th, 2008, 04:44 AM   #11
Januszols
Włocławek(Vladislawia)
 
Januszols's Avatar
 
Join Date: May 2008
Location: Włocławek
Posts: 493
Likes (Received): 8

Quote:
Originally Posted by wloclawianin View Post
No cóż, prawda jest smutna...miejmy nadzieję że to się zmieni. Moim zdaniem jedyny sposób aby starówka ożyła to taki, aby wszystkie nieruchomości należały do miasta bądź do jakiegoś inwestora (najlepiej Budizolu ) Bo w wypadku, gdy na 70 kamienic, 20 należy do miasta, 10 do I prywaciarza, 5 do II, 20 do II, 3 do IV, 2 do V, 10 do VI to my daleko nie zajdziemy...Najlepszym rozwiązaniem dla starówki, a przynajmniej deptaka moim zdaniem byłoby jeżeli byliby dwaj właściciele np. miasto i inwestor. A co do ludności...miejmy nadzieję że coś z nimi zrobią Mnie ciekawi tylko to: jest kamienica prywatna, jest właściciel i są zadłużeni najemcy mieszkania...nie można nic z tym zrobić? Przysięgam że jak wygram w totka to dam na budowę bloków socjalnych dla ludności z 3-go maja, tumskiej i innych
To zacznij grać
Januszols no está en línea   Reply With Quote
Old August 18th, 2008, 05:16 PM   #12
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

Mnie się bardzo podoba budynek wybudowany niedawno wybudowany na pustym placu. Wygląda naprawdę ciekawie, tylko ta reklama między I a II piętrem nie pasuje...:

Okienka ładnie zrobione:

Góra także ładnie zrobiona, kolorki też mogą być Zapomniałem zrobić, ale od dołu też ładnie zrobiony:

Żeby tak budowali na tych pustych placach między kamienicami za komuny to tak by tu ładnie było
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Old August 26th, 2008, 11:53 AM   #13
ravalski
drobny mieszczanin :)
 
ravalski's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Włocławek
Posts: 1,173
Likes (Received): 22

Dużo ładniejszy budynek powstał na Kilińskiego

z prasy:
Quote:
Stara Remiza do remontu

Urząd Miasta ogłosił przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej modernizacji budynku zabytkowej remizy strażackiej przy ul. Żabiej 8, w której obecnie mieści się klub Włocławskiego Centrum Kultury.

Remont obiektu ma obejmować: usunięcie zawilgocenia ścian w parterze budynku, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, której nie da się odrestaurować; remont schodów wewnątrz budynku, remont i odnowienie wszystkich pomieszczeń, remont i konserwację elewacji zewnętrznej, dachu oraz pokrycia dachowego, remont instalacji wod-kan, odwodnieniowej (deszczówki) i c.o. oraz instalacji elektrycznej, poprawę funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej w sali tańca bądź wykonanie wentylacji mechanicznej. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert upływa 4 września.
q4.pl
__________________
Stop bezsensownym wypowiedziom!!
ravalski no está en línea   Reply With Quote
Old August 26th, 2008, 03:50 PM   #14
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

Quote:
Originally Posted by ravalski
Dużo ładniejszy budynek powstał na Kilińskiego
No, ten na Kilińskiego to jest super
Fajnie też że Remiza jest ciągle remontowana, upiększana itp Moim zdaniem jest to piękny budynek...perełka na starówce
Quote:
Originally Posted by ravalski
remont i konserwację elewacji zewnętrznej, dachu oraz pokrycia dachowego
toż nam wyładnieje remiza i od zewnątrz Bajecznie
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2008, 08:29 PM   #15
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

Z krajobraz miasta znika fabryka Celulozy , kilka zdjęć z rozbiórki:
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2008, 08:58 PM   #16
Szycha
Wielkopolanin :)
 
Szycha's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 1,363
Likes (Received): 53

Quote:
Originally Posted by mabiel View Post
Największym problemem włocławskiej starówki są jej mieszkańcy. Dużo nie dadzą ładne budynki i deptaki, dopóki będzie tam mieszkało tyle patologi.
Trafiłeś w sedno, miałem (nie)przyjemność odwiedzić Włocławek w tym roku. Przykro mi to mówić, ale mam bardzo złe wrażenia z tego miasta... a widziałem już setki miejscowości w Polsce. Podczas robienia zdjęć na deptaku, swoją drogą będącego w beznadziejnym stanie, zostałem zwyzywany, grożono mi itp. Na szczęście nie byłem sam, bo kilka minut później mógłbym stracić aparat na czymś w stylu starego rynku, będącego miejscem schadzek elementu społecznego. Życzę temu miastu, aby szybko doczekało się rewitalizacji, bo jest na prawdę źle. Ja jako turysta już tam pewnie więcej nie zawitam... Dobre wrażenie wywarła na mnie jedynie bazylika katedralna - jest to przepiękna budowla, ale to trochę za mało na pozytywną ocenę całości:

Szycha no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2008, 09:14 PM   #17
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

Quote:
Originally Posted by Szycha
Podczas robienia zdjęć na deptaku, swoją drogą będącego w beznadziejnym stanie, zostałem zwyzywany, grożono mi itp. Na szczęście nie byłem sam, bo kilka minut później mógłbym stracić aparat na czymś w stylu starego rynku, będącego miejscem schadzek elementu społecznego.
Włocławianie też boją się tam chodzić i nie ma się czemu dziwić...odrestaurowanie budynków nic nie da. W pierwszej kolejności trzeba zrobić coś z ludźmi tam. Co z tego jak pod piękną kamienica będzie sikał pijak...
Niestety nie wygrałem jeszcze w totka i nie mam kasy na mieszkania socjalne dla mieszkańców 3-go maja i tych rejonów
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2008, 09:40 PM   #18
Martin_W
Registered User
 
Martin_W's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 1,463
Likes (Received): 1905

Stare Miasto we Włocławku jest w opłakanym stanie Mam nadzieje, że rewitalizacja szybko to zmieni
Martin_W no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2008, 10:36 PM   #19
Szycha
Wielkopolanin :)
 
Szycha's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 1,363
Likes (Received): 53

Quote:
Originally Posted by wloclawianin View Post
Włocławianie też boją się tam chodzić i nie ma się czemu dziwić...odrestaurowanie budynków nic nie da. W pierwszej kolejności trzeba zrobić coś z ludźmi tam. Co z tego jak pod piękną kamienica będzie sikał pijak...
Dużo miast ma z tym problem, ale wydaje się, że remont kamienic to pierwszy krok do zmian. Nie wiem jak jest u Was z mieszkaniami socjalnymi, ale władze miasta powinny na poważnie zając się tym problemem. Szkoda, że stan większości kamienic jest tak zły, bo widziałem tam kilka perełek. Włocławek jest pięknie położony, a dzięki rewitalizacji może stac się atrakcyjniejszym miejscem. Trzymam kciuki za powodzenie!
Szycha no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2008, 11:19 PM   #20
wloclawianin
Richelieu znad zapory
 
wloclawianin's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Włocławek / Poznań
Posts: 8,015
Likes (Received): 3520

To jest racja...nasze kamienice niektóre są naprawdę piękne. Jak dobrze pamiętam znajduje się nieopodal PWSZ na 3-go maja (http://q4.pl/c/gl/9b573530fb32b3b6c98e79c433d95fce.jpg) bardzo podobna kamienica.
http://q4.pl/c/gl/a80aa346d6d4def4a47d769b18bcad12.jpg również piękna kamienica, na żywo wygląda ciekawiej (pod względem architektury itp)
http://img180.imageshack.us/img180/847/cygankamr2.jpg - teraz zachwyca, wcześniej tak ładnie nie wyglądał. Narożne kamienice niektóre bardzo piękne. Ale w stanie opłakanym
Quote:
Originally Posted by Szycha
Nie wiem jak jest u Was z mieszkaniami socjalnymi, ale władze miasta powinny na poważnie zając się tym problemem
Był artykuł w "Pulsie Regiony" (taka gazeta włocławek i okolice) nt. budynków głównie na terenie Starego Miasta, grożących katastrofą budowlaną. Jak byś to przeczytał to byś się załamał Jakie ci ludzie mają wymagania. Kobieta z jednej strony narzekała że w swoim mieszkaniu jej dzieci nabawiły się różnych chorób itd...itd...ale nie zamieni je na takie co miasto proponuje bo ona zamiast 74m (ok. 70 było) nie zamieni na 34m. A jeden koleś żądał 2 mieszkań za swoje zniszczone, zruinowane...No tak to my do niczego nie dojdziemy...Akurat w przypadku naszej Starówki to 1 krok to trzeba zrobić coś z tamtejszą społecznością...
Quote:
Originally Posted by Szycha
Włocławek jest pięknie położony, a dzięki rewitalizacji może stac się atrakcyjniejszym miejscem. Trzymam kciuki za powodzenie!
No Włocławek na prawdę jest pięknym miastem, położonym we wspaniałym miejscu i z jakże długą historią. Nie wiem czy wiecie, ale Włocławek jest starszy od Krakowa.
Quote:
Originally Posted by wikipedia.pl
Kraków (...)Prawa miejskie 5 czerwca 1257 ;
Włocławek (...)Prawa miejskie 1255
Gdy Kraków świętował 750 lecie to Włocławek miał to już za sobą...Włocławek po prostu jest strasznie zaniedbany przez brak działań ze strony gospodarzy włocławka (prezydentów) Ważne że podejmuje się jakieś kroki...ale na pierwsze efekty typu wyremontowane ruiny na perełki możemy liczyć za ładnych pare lat...niestety... Martin_W mam nadzieję że Włocławska starówka dorówna waszej toruńskiej i krakowskiej
__________________
Z premedytacją wydarto całe strony naszej historii, pisane kamiennymi zgłoskami naszej architektury. Nie możemy na to się zgodzić. Poczucie odpowiedzialności wobec przyszłych pokoleń domaga się odbudowy tego, co nam zniszczono, odbudowy pełnej, świadomej tragizmu popełnianego fałszu konserwatorskiego. (…) Sprawa zabytków jest podstawowym zagadnieniem społecznym – zagadnieniem kultury narodu. Nie możemy wobec nich stosować jednostronnie abstrakcyjnej teorii, musimy uwzględniać potrzeby dnia dzisiejszego.
Jan Zachwatowicz, 1946r.
wloclawianin no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
gargamelizm, rekonstrukcja, revitalisation, rewitalizacja, stare miasto, włocławek, włocławek inwestycje

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 11:00 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us