[Silistra|Силистра] - Projects and construction updates [2008-2020] - Page 7 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-East | Североизточен регион

North-East | Североизточен регион Varna, Dobrich, Shumen, Targovishte, Silistra, Razgrad | Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Силистра, Разград


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old November 3rd, 2009, 08:39 PM   #121
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Тутракан - благоустрояване

Благоустрояване на Дунавския парк и ремонт на Етнографския музейТочно преди една седмица, на 23 октомври, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция подписа днес първите 216 договора с кметове на 180 малки общини в страната по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” и мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” по Програмата за развитие на селските райони. Общият размер на средствата по проектите е на стойност над 400 млн. лв.

„Поех ангажимент евросредствата да започнат да влизат в България и от вас колеги зависи да запазим доверието на Брюксел към нас”, поздрави кметовете на първите общини с подписани проекти министър-председателят на Република България Бойко Борисов. Това са „най-евтините” пари, защото са изцяло финансиране от ЕС, допълни той. „Едно евро да откраднете се разваля всичко положително, което има до момента към нас”, отбеляза Бойко Борисов.

За контрол над изпълнението на проектите, фонд „Земеделие” е разработил нова допълнителна процедура за проверка на процедурите по Закона за обществените поръчки. Целта е да не се допускат същите нарушения, каквито са констатирани по вече осъществени проекти по програма САПАРД.

„И по двете мерки безвъзмездното финансиране за общините е в размер до 100%”, каза министърът на земеделието и храните д-р Мирослав Найденов. Според него това дълго чакано финансиране реално отива при хората и ще се създадат условия китните кътчета на страната да не опустяват.Една от тези малки български територии е и община Тутракан. Кметът на общината Г. Георгиев подписа договор за реализацията на проект „Основен ремонт на Етнографски музей „Дунавски риболов и лодкостроене”, рехабилитация на Крайдунавски парк – част втора и рехабилитация на съществуващи обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавки парк /ПИ№505 и ПИ№506/ – гр. Тутракан”. Одобрената субсидия е в размер на 1 524 244 лева без ДДС, а срокът за изпълнението - 30 месеца.

На Етнографския музей ще бъде извършен вътрешен ремонт, от който той се нуждае от дълги години, заради наличието на влага по стените и във въздуха. След направения оглед специалистите са достигнали до заключението, че влагата се дължи главно на високи подпочвени води и в съвсем малко степен – на недостатъчно отопление през зимата. Дейностите, предвидени по проекта целят главно нейното преустановяване чрез вентилационни канали и техника за изсушаване на въздуха и в малка степен функционално преструктуриране на музея – изграждане на вътрешна тоалетна и нова врата.

Втората част на проекта - Рехабилитация на Крайдунавски парк, включва дейности на площ от 11 972 дка от сега благоустроената част на парка в посока Пристанището.

В проекта са заложени елементи, осъществяващи връзка с богатото в архитектурен план, историческо минало на Тутракан, които да привлекат вниманието на жителите и гостите на града към значимото историческо и археологическо наследство на района. При изграждането на втората част на Дунавския парк са обособени няколко зони. Приемно-разпределителна зона концентрира в себе си важни комуникационни функции и има изключително значение за осигуряване на пряк достъп до всички части на парковата територия. Поради характерното си разположение - равнинен терен и близост до съществуващ паркинг, това пространство е подходящо за организиране на главен подход към «Крайдунавски парк-част втора».

Детската зона ще е разположена е в непосредствена близост до предходната зона и е лесно достъпна. Ситуирана е в тиха и обезопасена част на парка.Организирани са места за почивка на майки с детски колички.Зоната за културни и обществени прояви е ситуирана е в близост до подхода и основен неин елемент е открит форум - тип «амфитеатър» и сцена, даващи възможност за организиране на различни културни и социални мероприятия. Форумът е проектиран на мястото на естествена теренна денивелация.Осигурени са седящи места за около 250 наблюдатели. Форумът би могъл да бъде чудесно място за срещи, събирания и почивка.От тук се открива красива гледка към река Дунав и отсрещния румънски бряг.

Зоната за отдих и социална комуникация е естествено продължение на предходната зона.

Третата част на проекта е рехабилитацията на съществуващите обществени паркови зони, прилежащи на Крайдунавски парк. Понастоящем представлява занемарена градинка с няколко, неводещи на никъде алеи, покрити с амортизирани настилки. Там се намират два съществуващи паметника - на Панайот Хитов и на Павел Державин.

Предвижда се изграждане на рампи вместо бордюри на местата, където парковите алеи се включват или пресичат уличната регулация.

Б.а.: Приложените към публикацията снимки са част от идейния проект и показват как ще изглежда Крайдунавския парк след като бъде приключено изпълнението на проекта.

В.Тутракански глас
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 4th, 2009, 02:47 PM   #122
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Напролет започва рехабилитацията на пътя Силистра-Шумен

РЕШЕНИЕ НА МОСВ ВЪВ ВРЪЗКА С РЕХАБИЛИТАЦИЯТА
НА ПЪТЯ СИЛИСТРА - ШУМЕН


Излезе Решение на министъра на околната среда и водите Нона Караджова във връзка с необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по време на ремонта на основен път Силистра - Шумен.
Строително-ремонтните работи ще минават в непорсредствена близост до границите на няколко защитени зони, между които е "Лудогорие-Сребърна". Но няма да засегнат защитените територии, поради което не се нала ОВОС, е записано в решението на министър Караджова.
Документът е изпратен за публикуване до засегнатите общини: Силистра, Алфатар, Каолиново, Венец, Хитрино, Шумен.
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2009, 05:13 PM   #123
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Жилищна сграда на 5 етажа.
Адрес - бул."Македония" 58-гр.Силистра
Описание - жилищна сграда на 5 етажа с търговски обекти на партера и подземни гаражиОфис сграда
Адрес - ул."Добрич" 41, гр. Силистра
Описание - офис сграда на 3 етажа

__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 4th, 2009, 06:19 PM   #124
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Идеен проект на Община Силистра , с който тя кандидатства за финансиране за изграждане на фитнес зала в сградата на манежа . За съжаление няма повече инфо за проекта.

Намерих само това:

__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2009, 07:15 PM   #125
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Откриват нов терен в Силистра

Реконструкцията на тревното покритие на стадион "Доростол" в Силистра трябва да приключи до 20 дни. Поставени са новите чимове на терена.
- Те са подобни на тези на "Емирейтс" и "Алианц Арена" - похвалиха се от Силистра.
Очаква се скоро да бъдат поставени и вратите на игрището, както и да бъде възстановено осветлението. През тази седмица трябва да бъдат поставени два резервоара с голям обем, в които ще се складира водата.
- Кладенецът е с дълбочина около 100 метра и това ще предостави на Доростол вода за десетки години напред - заяви изпълнителният директор на Доростол Георги Енчев.

+ няколко изкуствени терена на двата стадиона

терена щял да бъде един от най добрите в България
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2009, 09:19 PM   #126
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Продължава работата по изграждането на канализационната мрежа в Главиница


В Главиница продължава реализацията на големия проект за изграждане на канализационна мрежа в града. Той се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Средствата от двата фонда възлизат на 7 666 291 лв., националното съфинансиране е в размер на 1 916 574 лв., а от собствените средства на Общината ще бъдат добавени още 20 165 лв.

Проектът стартира на 13 май т.г. и за неговия ход разказва кметът на Община Главиница Насуф НАСУФ:

„Досега по изпълнението на проекта са реализирани 60,51%. Като километри това са 7 626 км, за което имаме изготвени и подписани измервателни протоколи, доказващи реално извършените СМР. Извършена е проверка на сертификатите - това са Декларациите за съответствие, доказващи качеството на вложените материали в дейностите по СМР. Имаме искане за междинно плащане на стойност 976 092,13 лв., съгласно изискванията на Общите условия на договора, които средства още не сме получили. От тази сума, към днешна дата, са верифицирани 866 776,17 лв. В очакване сме да верифицират и останалата сума, така че проектът не е спрян. Въпреки че засега няма плащане, това не означава, че въобще няма да има такова.

Вече получихме Уведомлението от Министерството на околната среда за верефициране на сумите. Внесли сме го във Фонд ФЛАГ за отпускане на сумата, но Управителният съвет на Фонда ще заседава на 11 ноември и тогава ще се разгледа нашето искане. Предполагам, че към края на.ноември ще получим кредита, за който Общинският съвет даде разрешение за теглене. С този кредит ще направим едно от плащанията, а в началото на декември, предполагам, че ще получим другата сума за първото междинно плащане.”
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2009, 06:07 PM   #127
becs
lol
 
becs's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: Sofia
Posts: 2,709
Likes (Received): 2821

Можеш ли да направиш някакви снимки на игрищата?
becs no está en línea   Reply With Quote
Old November 5th, 2009, 06:59 PM   #128
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Quote:
Originally Posted by becs View Post
Можеш ли да направиш някакви снимки на игрищата?
За сега не. Като се прибера след десетина дни, може да цъкна нещо. Знам, че се работи и по двата стадиона и има много машини, но засега съм в Пловдив и ...
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 7th, 2009, 02:58 PM   #129
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Идеен проект - Тутракан

В МРРБ е представена нова идея за развитие на туризма в Тутракан

Общинската администрация внесе в Министерството на регионалното развитие своето ново предложение за идеен проект. На 4 ноември изтече срокът, до който се събираха Формулярите за предварителен подбор на проектни предложения по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013 г.”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за развитието на туристически атракции”. Проектът се нарича „Повишаване на туристическия потенциал на гр.Тутракан, съхраняване на културно-историческото наследство” и е на стойност 2,5 млн.лв. В него са включени цяла гама дейности – реставрация на 5 къщи в „Рибарската махала” и поставяне на автентична каменна настилка – калдъръм там и дейности по Северната крепостна стена. В този проект има и част „Звук и светлина”, т.е. поставяне на художествено осветление, насочено към обекти, представящи историята на Тутракан от античността до днешното съвремие.

В.Тутракански глас
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 8th, 2009, 09:01 PM   #130
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

ВиК Силистра обновява водопровод, който захранва с питейна вода града и съседните селаВиК Силистра започна обновяването на магистрален водопровод, който захранва с питейна вода града и околните села. Строителните работи са на стойност над 3 млн. и 800 хил. лв., инвеститор е регионалното министерство. Проектът ще се изпълнява на два етапа. Скоро новият водопровод трябва да бъде готов.

Близо 5 км амортизирани водопроводни тръби ще бъдат подменени с нови полипропиленови, които са много по-надеждни. Сегашните са на повече от 30 години. С реконструкцията ще се повиши качеството на ВиК услугите, твърдят от дружеството в Силистра.

Милен Боранов-главен енергетик на ВиК Силистра: „Намаляване на загубите на питейна вода, намаляване на разходите по обслужване и ремонтите и увеличаване надеждността на водоснабдяването.”

От фирмата изпълнител гарантират, че по време на строителните работи смущения във водоснабдяването на Силистра няма да има.

Ангел Ушев - изпълнителен директор на „Одесос строй” - Варна: „Копае се успоредно на съществуващия водопровод, след изпълнението ще направим превключване към новоизградения.”

ВиК Силистра стопанисва близо 1900 км водопроводна мрежа, строена преди половин век. Загубите на питейна вода по амортизираните тръби достигат близо 60 на сто. В същото време силистренци плащат по 2.11 ст за кубик вода.
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 10th, 2009, 07:29 PM   #131
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

ВОДНИ ТАКСИТА ЩЕ СВЪРЗАВАТ СИЛИСТРА И КЪЛЪРАШОчаква се до десетина дни да бъде открита първата таксиметрова водна линия Силистра - Кълъраш – Силистра. Инициативата е на двамата кметове Иво Андонов и Николае Драгу и е под егидата на почетния консул на Румъния у нас Стефан Райчев. Негова е и инвестицията в плавателните съдове. Подобна линия съществува от пристанището Кичу до село Остров. Но идеята на силистренската линия е да докарва пътниците до градската зона на Кълъраш. Засега са закупени 6 таксита. Разписанието ще бъде съгласувано с румънската страна.

Вчера бе извършено пилотното пътуване, чиято цел бе да се засече времето за придвижване от пристанище „Дръстър” до градския парк на Кълъраш, както и да бъде уточнена организацията по оформяне на митническата документация.

Още в края на лятото е подписан протокол за двустранно сътрудничество между българската и румънската община. Според документа силистренският градоначалник има ангажимент да осигури плавателните съдове и място за безплатно акостиране. Безплатна спирка за плавателните съдове, тяхната защита и сигурност е задължен да осигури кметът на Кълъраш Николае Драгу.

__________________
Litera scripta manet

Last edited by krasen; November 10th, 2009 at 07:43 PM.
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 17th, 2009, 09:53 PM   #132
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Пущинакът край театъра най-после си намери майстора

Работници от общинската фирма „Синева” най-после днес разчистиха пущинака пред входа на Драматично-кукления театър „Сава Добропродни” в Силистра. Няколко часа бяха необходими на моторните резачки и другите помощни инструменти, за да приведат тази част от центъра на града в приветен вид. От дълго време гъстият храсталак предизвикваше недоволните коментари на силистренци.Освен, че закриваше част от фасадата на представителната театрална сграда и нейното рекламно табло, това място се беше превърнало в развъдник на земноводни и други твари от силистренската фауна. Не едно котило бездомни кучета прогледна към света именно иззад листата и тръните на това място. Посетителите на близките заведения бягаха масово оттам в периода на развъждането на комарите, които си бяха харесали „градинката” за родилно отделение.
Но от днес това злачно място си намери майстора в лицето на служителите от „Синева”. Всички, които минаваха през района, изказваха благодарности и дори даваха съвети къде на други места из града са се развъдили същите „джунгли”. Някои силистренци си спомниха, че на това място след откриването на театъра се намираше красив шадраван, разхлаждащ със струите си атмосферата в тази красива част на Силистра.
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 18th, 2009, 04:36 PM   #133
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Автоматична станция следи качеството на водата в Дунав край Силистра


При влошаване на някой от 12-те контролни показателя системата взима автоматично проба от водата;

Една от осемте автоматични мониторингови станции за качеството на водите в реките, контролирани от басейновата дирекция "Дунавски район" в Плевен, е край Силистра, съобщиха от дирекцията.

Станциите са създадени по проекта "Укрепване на мрежата за мониторинг на повърхностните води" със средства по програма ФАР и национално съфинансиране.
За контрол на водите на р. Дунав освен край Силистра работи станция и край Ново село.

Станциите са в информационна мрежа и се събират данни по 12 показатели, включително и метеорологични.
При надхвърляне на "праговете" по някои от показателите веднага се получава информация в байсейновата дирекция, а системата автоматично взема контролна проба.

В рамките на два часа трябва да реагира екип и пробата да бъде подложена на лабораторен анализ.

Станцията край Силистра е на кайбрежната ивица в дунавския парк на града и е в едномесечен изпитателен срок.
Досега няма информация за влошено качество на водата в Дунав, допълва БТА.

__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 18th, 2009, 04:47 PM   #134
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Над 1 млн. евро нужни за укрепване на българския бряг на Дунав край Силистра


Кметът на Остров Драгомир Николае
и зам.-кметицата на Силистра Пепа Денева
подписват споразумението


Споразумение за сътрудничество в управлението на водите и опазването на околната среда по сухоземната българо-румънска граница бе подписано днес между Силистра и съседното румънско село Остров. С парафирането на документа приключи и изпълнението на трансграничния проект „Остров – Силистра: общи води, общи проблеми“.
Според подписания документ в рамките на две години ще работи българо-румънски комитет по идентифициране на проблемите за защита на водите в района на двете общини и търсене на европейско финансиране при решаването им. Властите по места ще се информират взаимно и навреме при случаи на замърсявания, които могат да засегнат трансграничната зона
Засега е направено предпроектно проучване на 15 км от брега на Дунав между двете селища по този проект, който е финансиран по програма ФАР, обясниха експерти. Според тях, нужни били общо около 13 млн.евро за възстановяване, укрепване и създаване на диги по целия участък, където бяха най-големите поражения при наводнението през 2006 година, когато река Дунав достигна рекордна стойност от 9,4 метра и заля ниви, къщи и промишлена територия. За Силистра са сондирани четири участъка – в граничния квартал „Цветарници”, рибарския пристан до пътническото пристанище, в промишлената зона и р района на фериботния комплекс.
За българската част е изчислено, че са необходими около 1 200 000 евро. Ще се търси финансиране за същинските строителни дейности по оперативните програми „Околна среда“ на България и Румъния. Засега това е единственият отворен финансов инструмент на ЕС по проблема, потвърдиха от двете общини.
__________________
Litera scripta manet

Last edited by krasen; November 18th, 2009 at 09:26 PM.
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 19th, 2009, 06:45 PM   #135
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Проект „Дунав – мост за връзка между Румъния и България” е пред своя крайНа 19 ноември 2009г. в Бизнес център Кълъраш, Р Румъния ще се проведе заключителната конференция по Проект „Дунав – мост за връзка между България и Румъния”. Целта на срещата е да се представи предпроектното проучване, което ще допринесе за развитието на речния пътнически транспорт в граничната зона Румъния (Кълъраш) - България (Силистра), с цел нарастване мобилността и достъпността на хората в граничната зона, както и насърчаване участието на румънските и български играчи в устойчивото развитие на трансграничната зона.

Участие в събитието ще вземат членовете на общия Румъно – български комитет, създаден в рамките на проекта като помощен орган от експерти, изготвящи становища свързани с подобряването на транспортната речна инфраструктура в граничния регион, както и представители на фирма „Трактабел” извършила предпроектното проучване.

Проект „Дунав – мост за връзка Румъния – България” се реализира по програма ФАР ТГС 2006 Румъния – България и е на обща стойност 94 120 евро като водеща организация е Окръжен съвет Кълъраш, Р Румъния в партньорство с Община Кълъраш и Община Силистра. Продължителността на проекта е 12 месеца като специфичната му цел е извършване на предпроектно проучване и изготвяне на техническа документация развитие на речния пътнически транспорт.

Координатор на Проекта за Община Силистра

Юлия Василева
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 19th, 2009, 08:47 PM   #136
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Една малко стара и противоречива новина:

„Меком” инвестира 7 млн. евро в инсталация за биогаз

Инвестиция в размер на 7 млн. евро ще реализира силистренската компания Меком. Това заяви Стефан Райчев, президент на месопреработвателното дружество в интервю за седмичника „Икономически живот". Тя е за инсталация за производство на биогаз и електро- и топлоенергия.

Силистренската компания се насочва към възобновяемите енергийни източници. В момента се работи по проектите и най-вероятно инсталацията ще бъде изградена на територията на предприятието в Силистра, за да може да се използват добитите пара, газ и електроенергия.
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 20th, 2009, 08:33 PM   #137
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

СПОРТНОТО УЧИЛИЩЕ ВЕЧЕ ИМА

ПРОФЕСИОНАЛНО МИНИ ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ


Общинското спортно училище „Дръстър” вече има професионално игрище за мини футбол. Официалното му представяне ще бъде на 23 ноември, от 12.30 часа, съобщи директорът на училището Кольо Колев. За празничното събитие са поканени кметът Иво Андонов, председателят на общинския съвет Александър Сабанов и други представители на държавната, на местната власт, институции и фирми, спомогнали за осъществяването на спортното съоръжение. По повод празника на училище и за всички футболни запалянковци от Силистра ще бъде изигран демонстрационен мач между училищни тимове.

Мини футболното игрище е с професионални размери 20 χ 40 метра. Покрито е с изкуствена трева, което го прави годно за тренировки и мачове през цялата година. Там могат да се провеждат срещи по футбол и хандбал, а в съседство има терен, подходящ за волейбол и тенис. Мини футболното игрище в общинското спортно училище „Дръстър” е изградено по националната програма „Подобряване на материалната база в училище”, модул „Ремонт на спортни площадки и съоръжения”. По програмата са ремонтирани обекти в още три общински училища в Силистра – Езиковата гимназия, Природо-математическата гимназия и ОУ „Св.св. Кирил и Методи” на обща стойност 1 075 000 лв. Половината от финансирането е осигурено от бюджета на община Силистра.
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 23rd, 2009, 08:06 PM   #138
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

ПРЕРЯЗАХА ЛЕНТАТА НА НОВОТО ФУТБОЛНО ИГРИЩЕКметът Иво Андоново и директорът на общинското спортно училище "Дръстър" Кольо Колев презрязаха лентата на най-новото футболно игрище в Силистра, което е собственост на учебното заведение. В тържеството участваха представители на общинския отдел по образование, на ДАМС, на строителната фирма на обекта и други приятели на спорта в града.Игрището за мини футбол е уникално с изкуствената си настилка, която ще даде възможност за мачове и тренировки през всички сезони, подчерта Кольо Колев. На практика се затваря цикълът на учебно-тренировъчния процес за 64-мата футболисти от училището. Прощадката може да се използва и за състезания по хандбал, тъй като размерите съответстват на стандартите и за този спорт - 40/20 метра. Спортното съоръжение скоро ще бъде осветено, обеща кметът Иво Андонов. Той изрази надежда, че няма да е далеч времето, когато ще бъде възстановен и закритият басейн с олимпийски размери в спортното.Мини футболното игрище в общинското спортно училище „Дръстър” е изградено по националната програма „Подобряване на материалната база в училище”, модул „Ремонт на спортни площадки и съоръжения”. Строителството е завършило за 50 дни, вложени са 104 000 лв. По програмата са ремонтирани обекти в още три общински училища в Силистра – езиковата гимназия, природо-математическата гимназия и ОУ „Св.св. Кирил и Методи” на обща стойност 1 075 000 лв. Половината от финансирането е осигурено от бюджета на община Силистра.

__________________
Litera scripta manet

Last edited by krasen; November 24th, 2009 at 08:14 PM.
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 23rd, 2009, 08:24 PM   #139
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

ЗАПОЧВА ОСНОВЕН РЕМОНТ В МУЗЕЯ "СРЕБЪРНА"

Най-после нещо добро за родното ми село. Сега ако може и канализацията да довършат, ще тръгне туризма, после не мой на спреш

Основен ремонт започва в природонаучния музей „Сребърна” за първи път от 1983 година, когато е създаден. Ремонтът ще премине в два етапа – вътрешно обновяване на интериора и експозицията и благоустрояване на района около музея. Ремонтът се финансира от община Силистра и по предварителни разчети ще бъдат вложени малко над 150 хил. лв. В периода няма да има възможност за посрещане на посетители, съобщи директорът Росен Илиев и допълни, че ремонтните работи не са пречка за туристите да се разхождат из резервата и по екопътеките.

Средногодишно над 7000 посетители влизат в природонаучния музей „Сребърна”, над 2000 от тях са чужденци.

Преди четири години частични подобрения са правени в музея „Сребърна” благодарение на защитен проект от сдружение „Свят за всички”.
__________________
Litera scripta manet

Last edited by krasen; August 12th, 2010 at 04:32 PM.
krasen no está en línea   Reply With Quote
Old November 25th, 2009, 08:42 PM   #140
krasen
Registered User
 
krasen's Avatar
 
Join Date: May 2009
Location: Silistra/Varna
Posts: 7,030
Likes (Received): 8424

Водни таксита ще превозват гражданите на Силистра и Кълъраш през ДунавВодни таксита ще превозват гражданите на Силистра и Кълъраш от 28 ноември. Това стана ясно, след като общините в Кълъраш и Силистра подписаха споразумение и се договориха за създаването на линии за транспорт през река Дунав на пътници с цел засилване на мобилността в трансграничните райони, съобщи агенция Медиафакс, цитирана от БТА.

Превозването ще се осъществява с малки корабчета, които ще функционират като водни таксита.

Кметът на Кълъраш Николае Драгу уточни, че община Силистра ще осигури корабчетата, с които пътниците ще се превозват през Дунав, както и място за акостирането им на българския бряг. Община Кълъраш също ще предостави място за акостиране на плавателните съдове на румънския бряг и ще осигури охраната им.

"Това е един общ амбициозен проект, който има за цел да улесни транспорта между двата града и по този начин да се засили преминаването на туристи и търговския оборот. Това не е единственият ни проект, защото възнамеряваме до няколко години да приключим и проекта за мост между Силистра и Кълъраш", заяви Николае Драгу.

Българско-румънското споразумение бе подписано вчера в сградата на кметството в Кълъраш.

http://www.dnevnik.bg/bulgaria/2009/...na_silistra_i/
__________________
Litera scripta manet
krasen no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
silistra

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
KOŠICE | Projects and Construction Updates XVII Kvietok Košice 384 Today 01:12 AM
"Mорско око" - Форумен дрон за Варна p0ck0 Varna 872 January 30th, 2020 03:06 PM
BRATISLAVA | Projects and Construction Updates XXV | 2019 Qwert Bratislava 1023 January 2nd, 2020 08:54 AM
BRATISLAVA | Projects and Construction Updates XX aquila Bratislava 995 May 15th, 2015 02:09 PM
BRATISLAVA | Projects and Construction Updates XIX jozefst Bratislava 940 October 11th, 2014 06:49 PM


All times are GMT +2. The time now is 08:15 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us