[S10] Szczecin - obwodnica Stargardu - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone | Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old February 17th, 2005, 11:29 PM   #1
re-drum
Tromso/WAW/Slupsk
 
re-drum's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Location: lubię zapach podkładów o poranku...
Posts: 418
Likes (Received): 173

[S10] Szczecin - obwodnica StargarduBudowa obwodnicy
m. Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo
Nazwa: Budowa obwodnicy miejscowości Kobylanka, Morzyczyn,
Zieleniewo w ciągu drogi krajowej nr S-10 na odcinku Motaniec - Lipnik.

Lokalizacja: Województwo zachodniopomorskie, miejscowości:
Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo.


Opis:
stan istniejący

Na początku modernizowanego odcinka drogi krajowej nr 10 znajduje się zjazd do stacji benzynowej i dalej na drogę powiatową nr 41-442 Motaniec-Kobylanka. Wzniesienie drogi, łuk poziomy i brak wydzielonych pasów skrętu do stacji i do miejscowości Motaniec, powodują znaczne ograniczenie widoczności, tamowanie przepływu pojazdów, uciążliwości dla ruchu przelotowego stwarzając w ten sposób poważne ryzyko niebezpiecznych kolizji i wypadków drogowych. Na dalszym odcinku istn. droga krajowa nr 10 przechodzi przez miejscowości Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo. Częstym zmianom ulega szerokość nawierzchni bitumicznej od 7.0 m poprzez 8.5 m, 9.0 m do 11.0 m. Wzdłuż całej trasy występują skrzyżowania z drogami: Kobylanka-Motaniec, Kobylanka-Reptowo, Morzyczyn-Jęczydół, Morzyczyn-Reptowo, Zieleniewo-Zagość, Zieleniewo-Kunowo, liczne zjazdy: gospodarcze, do działek siedliskowych, do ośrodków wypoczynkowych i terenów rekreacji położonych nad jeziorem Miedwie oraz zatoki autobusowe. Miejscowości Morzyczyn i Zieleniewo dodatkowo łączy ze Stargardem Szczecińskim ciąg pieszo-rowerowy.

cel i uzasadnienie projektu

W wyniku przebudowy droga krajowa nr 10 uzyska parametry drogi ekspresowej klasy technicznej "S". Obwodnica wraz z przyjętymi rozwiązaniami węzłów i skrzyżowań bezkolizyjnych ma na celu rozdzielenie ruchu lokalnego i ruchu tranzytowego dalekiego zasięgu, co w znacznym stopniu zmniejszy obciążenie ruchem samochodowym w/w miejscowości, poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszych i zmotoryzowanych oraz zmniejszy emisję spalin i hałasu.

ogólny opis zadania


Budowa obwodnicy rozpoczyna się w km 32+121 drogi krajowej nr 10. Odejście projektowanej trasy w kierunku północnym przewidziano w okolicy zjazdu do stacji paliw zachowując istniejącą drogę nr 10 jako zjazd do miejscowości Morzyczyn, Kobylanka, Zieleniewo.

Na trasie obejścia usytuowano dwa węzły drogowe "Motaniec" i "Lipnik".
Węzeł "Lipnik" docelowo stanowił będzie połączenie obwodnicy m. Kobylanka,
Morzyczyn, Zieleniewo z południowym obejściem Stargardu Szczecińskiego.

Na skrzyżowaniu projektowanej obwodnicy z drogą powiatową nr 41-442 Kobylanka - Motaniec określanym jako węzeł "Motaniec" przewidziano budowę węzła dwupoziomowego typu WB. Droga powiatowa przebudowana zostanie na odcinku 445 m i poprowadzona wiaduktem WD1 ponad obwodnicą. Łącznice nr 1, nr 2 i nr 3 zapewniać będą połączenie obu dróg. Do km 34+016,17 projekt przewiduje budowę drogi dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach. Na dalszym odcinku do węzła "Lipnik" zaprojektowano drogę jednojezdniową, która docelowo stanowić będzie jezdnię południową obwodnicy.

Nad obwodnicą przeprowadzone zostaną: wiaduktem WD2 przebudowana
na odcinku 477 m droga powiatowa nr 41-440 Reptowo - Kobylanka oraz wiaduktem WD3 przebudowana na odcinku 475 m droga gminna.
Natomiast nad drogą powiatową nr 41-443 Miedwiecko
- Zagość droga krajowa nr 10 przechodzić będzie wiaduktem WD4.

Rozwiązania sytuacyjne na węźle "Lipnik" uwzględniają docelowy przebieg drogi krajowej nr 10 w kierunku południowej obwodnicy Stargardu Szczecińskiego oraz ostateczny kształt węzła. Za wiaduktem WD5 usytuowano początek łącznicy nr 4 stanowiącej na obecnym etapie projektu przedłużenie obwodnicy o 1.230 m. Budowa kończy się jej włączeniem do drogi krajowej nr 10.

W celu zapewnienia bezkolizyjnego ruchu pieszych i rowerzystów korzystających z istniejącego ciągu pieszo - rowerowego łączącego Morzyczyn i Zieleniewo ze Stargardem Szczecińskim wprowadzono korektę jego trasy.

główne parametry techniczne

droga główna
- klasa drogi: "S"
- prędkość projektowa: 100 km/h
- przewidywany ruch: KR 6
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość w przekroju dwujezdniowym: 2 x 7,0 m jezdnia + 2 x 2,5 m pasy awaryjne + 3,0 m pas dzielący + 2 x 0,50 m opaski wewnętrzne + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
- szerokość w przekroju jednojezdniowym: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 m pobocza umocnione + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe

węzły typu WB

węzeł "Motaniec", łącznice:

- typ: bezpośredni, jednopasowe, jednokierunkowe typ P1
- przewidywany ruch: KR 4
- szerokość: jezdnia 4,5 m + opaski 0,50 m i 1,0 m + pobocza gruntowe 2 x 1.5 m
- prędkość projektowa: 60 km/h
wiadukt - WD1 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 33+357)
- klasa obciążenia: "B"
- szerokość: 7,0 m jezdnia + 2,3 m chodnik
- długość: 61 m
- konstrukcja: czteroprzęsłowa z monolitycznej płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

węzeł "Lipnik", łącznice:
- typ: bezpośredni, jednopasowe, jednokierunkowe typ P1
- przewidywany ruch: KR 5 i KR 6
- szerokość: jezdnia 4,5 m + opaski 0,50 m i 1,0 m + pobocza gruntowe 2 x 1.5 m
- prędkość projektowa: 60 i 80 km/h
wiadukt - WD5 (w km 38+946 drogi krajowej nr 10)
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 3 x 3,5 m jezdnia + opaski 0,50 m i 1,0 m
- długość: 56 m
- konstrukcja: trzyprzęsłowa ze sprężonych belek prefabrykowanych typu "Kujan" oraz płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

obiekty

wiadukt - WD2 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 34+843):
- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 6,0 m jezdnia + 1,8 m chodnik
- długość: 59 m
- konstrukcja: czteroprzęsłowa z monolitycznej płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

wiadukt - WD3 (nad drogą krajową nr 10 w jej km 36+981):

- klasa obciążenia: "B"
- szerokość: 6,0 m jezdnia
- długość: 63 m
- konstrukcja: czteroprzęsłowa z monolitycznej płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

wiadukt - WD4 (w km 38+946 drogi krajowej nr 10):

- klasa obciążenia: "A"
- szerokość: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 pasy awaryjne
- długość: 36 m
- konstrukcja: jednoprzęsłowa ze sprężonych belek prefabrykowanych typu "Kujan" oraz płyty żelbetowej
- posadowienie: bezpośrednie

przepusty gospodarcze - PG1 i PG2:
- klasa obciążenia: "A"
- światło: 4,5 m x 3,0 m
- długość: 32 m i 39 m
- konstrukcja: prefabrykaty żelbetowe typu dwudzielnego ceowego
- posadowienie: bezpośrednie

drogi:

powiatowa nr 41-442 Motaniec - Kobylanka:
- klasa drogi: "Z"
- prędkość projektowa: 60 km/h
- przewidywany ruch: KR 4
- szerokość jezdni: 6,0 m i 7,0 m

powiatowa nr 41-440 Reptowo - Kobylanka:
- klasa drogi: "G"
- prędkość projektowa: 50 km/h
- przewidywany ruch: KR 2
- szerokość jezdni: 6,0 m

gminna Reptowo - Morzyczyn:
- klasa drogi: "L"
- prędkość projektowa: 40 km/h
- przewidywany ruch: KR 1
- szerokość jezdni: 3,5 m

dojazdowe:
- klasa drogi: "D"
- prędkość projektowa: 40 km/h
- przewidywany ruch: KR 1
- szerokość jezdni: 3,5 m

wpływ na stan środowiska naturalnego

W ramach projektu zostaną zastosowane urządzenia ochronne (bariery akustyczne, separatory podczyszczające spływające wody opadowe z jezdni), które poprawią stan środowiska (zmniejszenie natężenia hałasu, usunięcie zanieczyszczeń wód opadowych odprowadzanych do naturalnych zbiorników wodnych). Wykonane zostanie obsadzenie nowej drogi zielenią ochronną, a wszystkie materiały z rozbiórki, nadające się do ponownego wykorzystania zostaną wbudowane w drogę. W związku z tym, że projektowana obwodnica przebiega przez tereny zlewni wód jeziora Miedwie przewidziano umocnienie dna rowów betonowymi elementami ścieków korytkowych, prowadząc wody opadowe do projektowanych urządzeń podczyszczających. Po podczyszczeniu wody odprowadzone będą do istniejących rowów melioracyjnych.

W zakresie ochrony środowiska przed hałasem przewiduje się wykonanie izolacyjnych pasów zieleni poprzez obsadzenie pasa drogowego drzewami i krzewami oraz budowę ekranów akustycznych o łącznej długości 2,5 km:
-wysokości min. 3 m od wiaduktu WD1 w kierunku zachodnim przy północnej jezdni, -wysokości 3,5 m w rejonie skrzyżowania z drogą powiatową Kobylanka - Reptowo po południowej stronie drogi, -wysokości 4,0 m na odcinku przebiegającym w największym zbliżeniu do zabudowy miejscowości Morzyczyn po południowej stronie drogi.


Długość całego odcinka objętego budową wynosi 10 km,
w tym droga główna: 8.8 km i łącznica nr 4: 1,2 km.


Zakres robót:

część drogowa:

- budowa drogi głównej o długości 8.772 m
- przebudowa 1.397 m dróg bocznych krzyżujących się z trasą obwodnicy
- korekta trasy istniejącego ciągu pieszo - rowerowego
- budowa odwodnienia - kanalizacja deszczowa wraz z przepustami
- budowa zbiorników odparowujacych, separatorów i osadników
- budowa oświetlenia drogowego
- budowa ekranów akustycznych

część mostowa:
- budowa węzła drogowego typu WB - "Motaniec" (wiaduktu WD1 wraz z łącznicami nr 1, nr 2, nr 3)
- budowa węzła drogowego typu WB - "Lipnik" (wiaduktu WD5 wraz z łącznicami nr 4, nr 5, nr 6)
- budowa wiaduktów drogowych: WD2, WD3, WD4
- budowa dwóch przepustów gospodarczych

część branżowa:

- przebudowa napowietrznych linii energetycznych 220 KV, 110 kV, 15 kV i 0,4 kV
- przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych
- przebudowa podziemnych linii gazowych w/c i s/c
- przebudowa kanalizacji tłocznej
- przebudowa kanalizacji sanitarnej
- wykonanie zespołu obiektów podczyszczania ścieków opadowych

Dokumentacja techniczna opracowana została przez:

TRANSPROJEKT GDAŃSKI Sp. z o.o.
Pracownia Projektowa w Szczecinie
ul. Cyryla i Metodego 9a, 71-522 Szczecin


Okres realizacji zadania:

Planowany termin rozpoczęcia robót: II kwartał 2005 r.
Cykl realizacji zadania: 21 miesięcy.

Finansowanie:

Inwestycja współfinansowana będzie w 75% z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego i 25 % z budżetu państwa.


Budowa obwodnicy Stargardu Szczecińskiego]

Może nie mapka, ale numeracja i lokalizacja obiektów.

E-1 – Estakada w ciągu obwodnicy na doliną rzeki Iny
długość obiektu: 356,20 m

KP-R – Kładka pieszo-rowerowa
długość obiektu: 70,60 m

KP-Konie – Wiadukt w ciągu przejścia dla zwierząt
długość obiektu: 70,70 m

WE-0 – Wiadukt nad drogą gminną Stargard Szczeciński – Kobylanka
długość obiektu: 55,63 m

WE-1 – Wiadukt nad linią Stargard – Pyrzyce
długość obiektu: 48,94 m

WE-2 – Wiadukt nad linią Poznań – Szczecin
długość obiektu: 40,82 m

WD-2 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej Giżynek – Kluczewo
długość obiektu: 42,80 m

WD-3 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej Stargard Szczeciński – Witkowo
długość obiektu: 42,80 m

WD-4 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi gminnej
długość obiektu: 44,83 m

WD-5 – Wiadukt nad obwodnicą w ciągu drogi powiatowej Święte – Tychowo
długość obiektu: 54,77 m

Last edited by Patryjota; January 8th, 2009 at 11:20 PM.
re-drum no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 21st, 2005, 08:58 PM   #2
DJP
Registered User
 
DJP's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Posts: 916
Likes (Received): 2

Quote:
Originally Posted by re-drum
Okres realizacji zadania:
Planowany termin rozpoczęcia robót: II kwartał 2005 r.
Cykl realizacji zadania: 21 miesięcy
Czy juz sie tam cos dzieje?
DJP no está en línea   Reply With Quote
Old June 22nd, 2005, 11:06 AM   #3
Raine
...
 
Raine's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Location: Szczecin
Posts: 11,717
Likes (Received): 1932

heh budują mi prawie pod nosem, a ja o niczym nie wiem
Raine no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 22nd, 2005, 11:18 AM   #4
Andrzej4001
.........................
 
Join Date: Dec 2004
Location: Wrocław
Posts: 1,274
Likes (Received): 2

Sory za lenistwo, ale nie chce mi sie tego wszystkiego czytać Jaki będzie przekrój drogi ??
__________________
...
Andrzej4001 no está en línea   Reply With Quote
Old June 22nd, 2005, 11:42 AM   #5
DJP
Registered User
 
DJP's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Posts: 916
Likes (Received): 2

- szerokość w przekroju dwujezdniowym: 2 x 7,0 m jezdnia + 2 x 2,5 m pasy awaryjne + 3,0 m pas dzielący + 2 x 0,50 m opaski wewnętrzne + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
- szerokość w przekroju jednojezdniowym: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 m pobocza umocnione + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
DJP no está en línea   Reply With Quote
Old June 22nd, 2005, 05:07 PM   #6
barnim
THE FALLEN EMPIRE
 
Join Date: May 2003
Posts: 806
Likes (Received): 1

To opis juz zrealizowanej inwestycji na przyszlej S10

Modernizacja drogi krajowej nr 10 Szczecin - Bydgoszcz na odcinku Szczecin - Stargard Szczeciński od km 0+000 do km 5+980

Kosztująca łącznie 38 mln PLN inwestycja znacznie poprawia dotychczas panujące warunki na tym najbardziej obciążonym, w tutejszym regionie, fragmencie drogi. Mając na celu rozbudowę infrastruktury drogowej i dostosowanie parametrów drogi do wymagań UE i NATO w zakresie dopuszczalnej nośności nawierzchni i obiektów mostowych poprawiono parametry ruchu na drodze podnosząc nośność nawierzchni do 115 kN/oś, zwiększając szerokość nawierzchni i przepustowość drogi. Poprawiono także bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz stan nawierzchni.
Budowa drugiej jezdni oraz remont istniejącej, dzięki którym droga Nr 10 po przebudowie stanowi drogę dwujezdniową z 3 m pasem dzielącym, były podstawowym celem dwóch kontraktów realizowanych przez:
- Szczecińskie Przedsiębiorstwo Budowlane PRZEMBUD Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Eksploatacji Dróg i Mostów PEDIM S.A.
- NCC Aktiebolag Szwecja oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ze Stargardu Szczecińskiego.
Pierwsze z zadań (6,0 km) rozpoczęto we wrześniu 2002 r., drugie (4,9 km) w kwietniu br. Zakres robót obejmował: przebudowę dwujezdniowej ulicy z chodnikami w części miejskiej, budowę drugiej jezdni oraz pasa awaryjnego postoju, a także budowę dwóch czteroprzęsłowych mostów nad rzeką Płonia i budowę wiaduktu nad przejazdem gospodarczym_ ponadto wzmocnienie istniejącej nawierzchni i budowę utwardzonych poboczy.
Droga zmodernizowana została dzięki zaangażowaniu środków finansowych pochodzących z Budżetu Państwa, Banku Światowego oraz środków własnych GDDKiA i Urzędu Miasta Szczecina.
Do tego kilka zdjec z okresu przebudowy

__________________
~~~~~~~I I I
_____pozdrawiam____________
\_Hanzeatyckie_Miasto_Szczecin_/
barnim no está en línea   Reply With Quote
Old June 22nd, 2005, 05:21 PM   #7
DJP
Registered User
 
DJP's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Posts: 916
Likes (Received): 2

Czy droga ta ma teraz standard S?
DJP no está en línea   Reply With Quote
Old June 22nd, 2005, 05:32 PM   #8
barnim
THE FALLEN EMPIRE
 
Join Date: May 2003
Posts: 806
Likes (Received): 1

Quote:
Originally Posted by DJP
Czy droga ta ma teraz standard S?
Jeszcze nie. Podejrzewam, ze stanie sie to dopiero, gdy przebudowany zostanie caly odcinek Szczecin-Stargard. Z reszta niecale 6km to chyba zbyt malo aby zmieniac oznaczenie na S.
__________________
~~~~~~~I I I
_____pozdrawiam____________
\_Hanzeatyckie_Miasto_Szczecin_/
barnim no está en línea   Reply With Quote
Old July 7th, 2005, 09:20 PM   #9
Raine
...
 
Raine's Avatar
 
Join Date: Feb 2004
Location: Szczecin
Posts: 11,717
Likes (Received): 1932

edit: lol to nie ten temat
_________________________________________
10 km bezkolizyjnej jezdni omijającej miejscowości nad Miedwiem powstanie w ciągu półtora roku. Budowa już rozpoczęta.

Nową drogą krajową nr 10 ze Szczecina do rogatek Stargardu mamy szansę pojechać pod koniec 2006 r. Wcześniej zbudowano odcinek ze Szczecina do Motańca. Teraz rusza inwestycja do węzła Lipnik na przedmieściach Stargardu. Przetarg organizowany przez centralę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wygrał wprawdzie szwedzki koncern NCC Aktiebolag, ale faktycznie droga będzie budowana głównie przez lokalne firmy. Głównym wykonawcą będzie stargardzka spółka-córka szwedzkiej firmy - NCC Roads. Niemal pewne jest, że wiadukty i węzły drogowe zbudują szczeciński Przembud oraz Mostar Stargard.

Inwestycja jest warta 86 mln zł, 75 proc. kwoty pochodzi z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego, a resztę zapłaci GDDKiA. Nowa "dziesiątka" będzie obwodnicą miejscowości: Kobylanka, Morzyczyn i Zieleniewo. W sąsiedztwie zabudowań powstaną ekrany dźwiękochłonne.

- 15 lipca przejmujemy plac budowy i zaraz potem ruszamy pełną parą - zapowiada kierownik robót Marek Sadowski. - Ekipy pojawią się w kilku miejscach jednocześnie. Szczególnie w okolicach, gdzie powstaną wiadukty i węzły.

Początek nowej drogi jest tuż przed Motańcem, gdzie niedawno przebudowana droga nr 10 z dwujezdniowej przechodzi w starą, jednojezdniową. W okolicy Motańca powstanie dwupoziomowy węzeł, dzięki któremu na nową drogę w przyszłości wjedziemy z obecnej lub z drogi powiatowej Kobylanka - Motaniec.

- Tuż za węzłem Motaniec nowa droga będzie się zwężała z dwujezdniowej do jednej jezdni - mówi Adam Drobiazgiewicz z Transprojektu Gdańskiego, projektant nowej "dziesiątki". - To rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo na całej długości od Szczecina do Stargardu zaprojektowana jest droga ekspresowa: dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone pasem zieleni.

Pomiędzy Motańcm i Stargardem powstanie pięć wiaduktów, dzięki którym podrzędne drogi nie będą kolidowały z nowo budowaną. Cztery z nich poprowadzą mniej ważne szosy nad "dziesiątką", natomiast pomiędzy Morzyczynem i Lipnikiem powstanie wiadukt nad obecną drogą do Stargardu. Tu też zaprojektowano drugi węzeł łączący nową i starą "dziesiątkę".

- Stąd w przyszłości poprowadzona będzie obwodnica Stargardu w stronę Piły i dalej do Bydgoszczy - mówi Kazimierz Matecki, zastępca dyrektora szczecińskiego oddziału GDDKiA.

NCC ma 21 miesięcy na zbudowanie nowej trasy. Termin minie więc wiosną 2007 r. Drogowcy jednak chcieliby skrócić czas budowy, by zdążyć do zimy 2006-2007.

- Nie ma mowy o oddawaniu inwestycji etapami - mówi Sadowski. - Zbudujemy całe 10 km i dopiero po skończeniu oddamy go do użytku kierowców.

Last edited by Raine; July 7th, 2005 at 09:32 PM.
Raine no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2006, 04:49 PM   #10
dzi
Registered User
 
Join Date: Aug 2005
Location: Szczecin, Stargard Szczecinski
Posts: 410
Likes (Received): 0

O, widze dosc maly ruch w tym temacie, sporo mniejszy niz ten na polach w okolicy Miedwia

Polecam szczegolnie zdjecia lotnicze.
No i wszystkie inne oficjalne informacje


od Stargardu


od Szczecina

dzi no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2006, 05:16 PM   #11
anna_1501
 
Join Date: Dec 2005
Posts: 11
Likes (Received): 0

Zapraszam na stronę www.iue.pl/kmz - to strona firmy nadzorującej budowę, relacjonuje jej przebieg. Są też zdjęcia z poszczególnych miesięcy budowy, opisy itd.
Inne strony projektów, finansowanych z ERDF:
www.kukuryki.pl - Kukuryki - Wólka Dobryńska DK 68
www.jazowa-elblag.pl Jazowa-Elblag - DK 7
www.iue.pl/a6 - A6 - Klucz Kijewo
www.spot.racula.pl - Sulechów-Racula - DK 3
Pzdr.

Last edited by anna_1501; January 18th, 2006 at 05:23 PM.
anna_1501 no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2006, 10:05 PM   #12
Casandra
Registered User
 
Join Date: May 2005
Location: Detroit/przedmiescia
Posts: 405
Likes (Received): 11

Swietne foty, tylko wydaje mi sie ze robil je ten sam fotograf i tym samym sprzetem. Zdjecia, poza niektorymi wyjatkami, maja charakter "techniczny" powiem nawet ze dla celow wojskowych. Rzadko komu udaje sie zrobic zdjecie prostopadle do powierzchni ziemi. Wydaje sie ze kamera jest zainstalowana na stale do podlogi samolotu. Czy ktos odnosi podobne wrazenie?
Casandra no está en línea   Reply With Quote
Old January 18th, 2006, 10:26 PM   #13
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,617
Likes (Received): 40

Ta droga po otwarciu musi otrzymać status S-ki - przecież w 100% spełnia te parametry - a nie chore prowizorki jak np. obowdnica Piask (dk(s) 12,17)
Patryjota no está en línea   Reply With Quote
Old January 26th, 2006, 03:55 PM   #14
dzi
Registered User
 
Join Date: Aug 2005
Location: Szczecin, Stargard Szczecinski
Posts: 410
Likes (Received): 0

No bo to ma byc S-ka
dzi no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2006, 05:07 PM   #15
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 11,868

Quote:
Kobylanka, Morzyczyn, Zieleniewo - obwodnica w ciągu drogi numer 10

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w ramach projektu współfinansowanego przez Sektorowy Program Operacyjny Transport prowadzi budowę drogi, stanowiącej obwodnicę 3 miejscowości w ciągu drogi krajowej numer 10 – Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa (woj, zachodniopomorskie).

Inwestycja obejmuje budowę drogi dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w obu kierunkach od km 32+121,10 do km 34+016,17 wraz z węzłem drogowym "Motaniec". Na dalszym odcinku do węzła "Lipnik" zaprojektowano drogę jednojezdniową, która docelowo stanowić będzie jezdnię południową obwodnicy Stargardu Szczecińskiego.

W wyniku realizacji projektu powstanie odcinek DK Nr 10 o długości 10 km o następujących parametrach:

nośność nawierzchni podniesiona do 115 kN/oś;
nośność obiektów poniesiona do klasy A;
szerokość nawierzchni zwiększona do 2 * (7,0m + 2,5m) (2 jezdnie) oraz 7,0m + 2x2,0m (1 jezdnia z utwardzonymi poboczami).
W kwietniu kontynuowane były między innymi prace przy trzech wiaduktach, a także przy dwóch węzłach. Zakończono montaż przepustów, zaczęto budowę nasypów i rowów. Kontynuowano przebudowę linii energetycznych, gazowych i elektrycznych.więcej zdjęć: gddkia
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'
ZOP domknięta, S5 w budowie, może w '19 skończą...
Moje 'DROGOWE MARZENIA': OBWODNICE EKSPRESOWE:S5+S11/obwodnica północno-wschodnia/S11 obwodnica Obornik/III rama
smar no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2006, 06:50 PM   #16
bebe.2006
Ekspert
 
bebe.2006's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Piotrków Tryb.
Posts: 3,001
Likes (Received): 638

Mala fotorelacja z budowy S10 miedzy Szczecinem a Stargardem Szcz. (wersja optymistyczna):

No to jedziemy autostrada ze Szczecina do Warszawy (zdjecia zrobione 2 tygodnie temu, pod slonce):

Odcinek miedzy Szczecinem a Kobylanka.

Szyba samochodu brudna.

Droga rowna.

Dojezdzamy do jednego z dwoch niegotowych odcinkow S10 miedzy Kobylanka a Torunien (drugi jest miedzy Toruniem a Plonskiem):

Tablica informacyjna i za 100 m zwezenie do jednej jezdni (opisuje bo ciemne te foty wyszly, malo widac):


Kawalek dalej juz budowa Kobylanka-Morzyczyn.
To na razie tyle.
bebe.2006 no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2006, 07:29 PM   #17
glicek
BANNED
 
glicek's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Warszawa Wałbrzych
Posts: 1,796
Likes (Received): 1080

Jak juz odświeżyłeś temat...
Regularnie kilka razy w miesiącu na stronie http://www.iue.pl/?load=inwestycje&id=2 pojawiają się zdjecia z tej budowy.

wybrane zdjęcia z maja 2006


Reszta zdjęć tu http://www.iue.pl/?load=inwestycje&i...iesiac=4&rok=1

Z okazji Dnia Dziecka życzę wiecej takich widoków
glicek no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2006, 07:30 PM   #18
fairhair26
S19 na wschodzie
 
fairhair26's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Ruda Śląska
Posts: 3,263
Likes (Received): 1741

Dzięki za foty. Czy trasa ta jest oficjalnie zaznaczona jako S
__________________
Ciekawe strony

www.mycharts.pl
www.lighting-gallery.pl
www.oprawy24.pl
fairhair26 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 1st, 2006, 08:21 PM   #19
glicek
BANNED
 
glicek's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Warszawa Wałbrzych
Posts: 1,796
Likes (Received): 1080

Quote:
Originally Posted by fairhair26
Dzięki za foty. Czy trasa ta jest oficjalnie zaznaczona jako S
Tak, będzie oznaczona jako "S10" 2-jezdniowa; tylko gdzies tam ma być 1-jezdniowa.

Opis techniczny drogi
- klasa drogi: 'S'
- prędkość projektowa: 100 km/h
- przewidywany ruch: KR 6
- obciążenie nawierzchni: 115 KN
- szerokość w przekroju dwujezdniowym: 2 x 7,0 m jezdnia + 2 x 2,5 m pasy awaryjne + 3,0 m pas dzielący + 2 x 0,50 m opaski wewnętrzne + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe
- szerokość w przekroju jednojezdniowym: 7,0 m jezdnia + 2 x 2,0 m pobocza umocnione + 2 x 0,75 (1,25) m pobocza gruntowe

Last edited by glicek; June 1st, 2006 at 08:28 PM.
glicek no está en línea   Reply With Quote
Old June 1st, 2006, 08:31 PM   #20
smar
Infrastrukturnik drogowy
 
smar's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Poznań (PL)
Posts: 11,868

Quote:
Originally Posted by glicek
Tak, będzie oznaczona jako "S10" 2-jezdniowa; tylko gdzies tam ma być 1-jezdniowa.
raczej odwrotnie, bo:
Quote:
...Tuż za węzłem Motaniec nowa droga będzie się zwężała z dwujezdniowej do jednej jezdni - mówi Adam Drobiazgiewicz z Transprojektu Gdańskiego - To rozwiązanie tymczasowe, bo docelowo na całej długości od Szczecina do Stargardu zaprojektowana jest droga ekspresowa: dwujezdniowa, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, oddzielone pasem zieleni...
na szczeście, na jakis czas
__________________
"Lepiej bez celu iść naprzód, niż bez celu stać w miejscu, a z pewnością o niebo lepiej niż bez celu się cofać."
Andrzej Sapkowski, tzw. 'cykl wiedźmiński'
ZOP domknięta, S5 w budowie, może w '19 skończą...
Moje 'DROGOWE MARZENIA': OBWODNICE EKSPRESOWE:S5+S11/obwodnica północno-wschodnia/S11 obwodnica Obornik/III rama
smar no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
dk10, droga ekspresowa, ekspresówka-s10, s10, stargard, szczecin, zachodniopomorskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[S10/DK10] Stargard (bez obwodnicy) - Bydgoszcz - Wołomin Gradus Infrastruktura drogowa 2703 July 23rd, 2019 09:17 PM
[Szczecin] Czapki z głów... czyli Szczecin jakiego nie znacie odc. 2 Raine Wieżowce i Panoramy 198 August 16th, 2009 02:42 PM
Śląsk szczęśliwie poprzemysłowy Koniaczeq Architektura i Urbanistyka 13 July 2nd, 2006 05:42 PM


All times are GMT +2. The time now is 01:04 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us