[Śląskie] Katowicki Węzeł Kolejowy (+ E65 w aglomeracji) - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura kolejowa Koleje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old August 19th, 2016, 11:42 AM   #1
pipeno
Registered User
 
pipeno's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Location: Zabrze/Katowice
Posts: 1,496
Likes (Received): 359

[Śląskie] Katowicki Węzeł Kolejowy (+ E65 w aglomeracji)

Wobec braku konkretnego tematu - proponuję w tym zakresie podawać info o tym przedsięwzięciu (poza tematem o LK 139/93):
Quote:
Modernizacja katowickiego odcinka linii E65 najwcześniej za dwa lata

Najwcześniej w 2018 roku ruszą prace modernizacyjne na katowickim fragmencie linii kolejowej E65. Celem inwestycji będzie oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od kursów pociągów dalekobieżnych, co ma usprawnić i poprawić przepustowość trasy na odcinku od Będzina do Zebrzydowic. Będzie to jeden z największych projektów PKP Polskich Linii Kolejowych o szacunkowej wartości 4,1 mld zł.
Linia E65 należy do VI Europejskiego Korytarza Transportowego łączącego państwa nadbałtyckie z krajami położonymi nad Morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Stanowi jednocześnie centralną część katowickiego węzła kolejowego obejmując odcinek od Będzina poprzez Katowice, Tychy, Czechowice-Dziedzice i Zebrzydowice. Modernizacja i rozbudowa linii będzie realizowana w ramach Krajowego Programu Kolejowego, a fundusze na inwestycję mają pochodzić ze środków unijnych z nowej perspektywy finansowej, w tym przede wszystkim z CEF-u (Connecting Europe Facility), a częściowo również z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który – jak twierdzą przedstawiciele PLK – daje większą elastyczność przy realizacji inwestycji w stosunku do instrumentu CEF.
– Zakres przedsięwzięcia jest olbrzymi. Będzie to duże wyzwanie organizacyjne i logistyczne również dla nas, żeby przy tak dużej ingerencji w infrastrukturę prowadzić ruch kolejowy bez większych utrudnień dla przewoźników – mówi Janusz Pasierb, dyrektor regionu śląskiego Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK.
Jak podaje dyrektor regionu głównym celem zadania jest odseparowanie ruchu aglomeracyjnego od ruchu dalekobieżnego. W związku z tym planuje się dobudowanie na znacznej części modernizowanego odcinka dodatkowych torów. Nowa infrastruktura ma znajdować się przede wszystkim na terenach działania PKP PLK. – Jednym z głównych założeń było, aby zmieścić się w terenie kolejowym. Staramy się tak prowadzić tę linię, żeby nie wykraczać poza nasz obszar, co znacznie ułatwi kwestie formalne związane choćby z uniknięciem konieczności uzyskiwania dodatkowych decyzji lokalizacyjnych. Są oczywiście miejsca, w których geometria, bądź wymogi wynikające z projektowania infrastruktury narzucają nam konieczność wyjścia poza nasz teren, ale są to drobne przypadki – tłumaczy Janusz Pasierb.
Modernizacja i rozbudowa katowickiego węzła kolejowego na trasie E65 będzie wiązała się nie tylko z dobudową nowych torów, ale również przebudową oraz budową nowych stacji. W Katowicach powstanie zupełnie nowy przystanek pomiędzy ulicami Francuską i Damrota, a stacje w Zawodziu i Szopienicach zostaną zmodernizowane. Z danych dotyczących zakresu inwestycji wynika również, że rozbiórce i budowie nowej infrastruktury zostaną poddane wiadukty m.in. nad ulicami św. Jana, Damrota i Francuskiej.
Na rozpoczęcie prac trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, gdyż postępowanie administracyjne prowadzone obecnie przez PLK dotyczy etapu projektowego. – Zakończyliśmy etap studium wykonalności. W chwili obecnej prowadzone jest postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania. Są to projekty budowlane plus uzyskanie wszystkich decyzji wymaganych dla realizacji inwestycji, czyli przede wszystkim pozwoleń na budowę. Część tych decyzji, które są wymagane przed pozwoleniem na budowę, czyli decyzje środowiskowe i decyzje lokalizacyjne już mamy, część będzie do uzyskania przez projektantów w ramach tego zamówienia – mówi Janusz Pasierb. PLK mają zamiar rozstrzygnąć postępowanie do końca bieżącego roku.
Na początku następnego roku planuje się podpisanie umowy i opracowanie dokumentacji, na co ma zostać przeznaczony cały rok 2017. W 2018 r. PLK mają zamiar przeprowadzić postępowanie przetargowe na wybór wykonawców prac budowlanych i w tym samym roku rozpocząć realizację inwestycji. Całość zadania ma zostać ukończona do 2023 r.


oraz na CZT:
Quote:
Katowicki węzeł kolejowy będzie w pełni bezkolizyjny!

Znamy dokładną koncepcję układu torowego najważniejszego odcinka Katowickiego Węzła Kolejowego. Za kilka lat będzie w pełni bezkolizyjny, z osobnymi torami dla ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego.


Dzięki projektowi Transport pod kontrolą pozyskaliśmy i publikujemy materiały dotyczące odcinka Katowice - Katowice Szopienice. To centralna część węzła katowickiego, którego przebudowa została podzielona na kilka projektów. Wszystkie znalazły się w Krajowym Programie Kolejowym na liście podstawowej i mają zostać zrealizowane w ciągu najbliższych 7 lat. W tej chwili trwa ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia i do 17 listopada przyjmowane są uwagi społeczeństwa (więcej o tym na końcu).
Ponieważ projekt obejmuje centralną część węzła daje pojęcie o całości zamierzenia. I wbrew temu do czego przyzwyczaiła nas PKP PLK musimy przyznać, że jest całkiem dobry. A będzie oznaczał rewolucję. Na całej długości odcinka powstaną osobne tory dla ruchu dalekobieżnego i osobne dla ruchu aglomeracyjnego. Po 2 pary torów zostaną wyprowadzone w 3 kierunkach: Sosnowca, Tychów i Chorzowa. W każdym z tych kierunków tory dalekobieżne będą położone wewnątrz, a aglomeracyjne na zewnątrz. Wszelkie przecięcia torów zorganizowane zostaną bezkolizyjnie.
Zerwano z zasadą, że tory linii nr 138 z Mysłowic (Krakowa) prowadzone są konsekwentnie po południowej stronie torów linii nr 1 (z Sosnowca i Częstochowy) aż do stacji Katowice. W projekcie tuż za stacją Katowice - Szopienice tory tej linii wprowadzane są bezkolizyjnymi wiaduktami pomiędzy odpowiednie tory linii nr 1 zgodnie z zasadą, że południowa połowa torów służy do ruchu w kierunku wschodnim, a północna w kierunku zachodnim.
Wątpliwości budzi jedynie czy nie należałoby zaplanować więcej nowych przystanków (wg projektu ma dojść jedynie przystanek przy ul. Damrota) na przykład zgodnie z analizą dla SKR Tychy Lodowisko - Sosnowiec Środula z 2006 r. Druga propozycja dotyczyłaby rozsunięcia torów w rejonie EC Szopienice tak, aby w przyszłości możliwe było dobudowanie bezkolizyjnych łącznic wpinających w linię nr 161 Katowice Szopienice Północne - Chorzów Stary, dzięki czemu możliwe byłoby stworzenie linii aglomeracyjnej Katowice - Siemianowice. Tych spraw z pewnością będą dotyczyły uwagi CZT, które opublikujemy wkrótce
Ilustracja 1. Bezkolizyjny węzeł po zachodniej stronie stacji Katowice.
Ilustracja 2. Fragment stacji Katowice.
Ilustracja 3. Nowy przystanek Katowice Damrota.
Ilustracja 4. Przystanek Katowice Zawodzie.

Ilustracja 5. Bezkolizyjne wyprowadzenie torów linii nr 138 w kierunku Mysłowic.

Ilustracja 6. Katowice Szopienice.O komentarz do tych planów poprosiliśmy głównego specjalistę w CZT, Stanisława Biegę. Oto jego opinia:
Wzór dla innych aglomeracji
Projekt modernizacji węzła katowickiego może być przykładem, jak powinny być wydatkowane środki unijne na poprawę konkurencyjności sieci kolejowej i zapewnienie mieszkańcom sprawnego systemu transportowego. W perspektywie 2014-2020 ponad 2 mld zł mają zostać przeznaczone na poprawę przepustowości węzła i stworzenie dodatkowych torów dla ruchu aglomeracyjnego. Dzięki temu Górny Śląsk będzie mógł w 2020 r. przy synergii różnych inwestycji (infrastruktura + tabor), poważnym podejściu do organizacji przewozów w celu faktycznego wykorzystania popytu do generowania zwiększonych przewozów koleją, zapewnić obsługę aglomeracji podobnie jak to miejsce dzisiaj wokół Warszawy i w Trójmieście.
W węźle warszawskim dodatkowe tory aglomeracyjne są na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia, Warszawa Zachodnia-Grodzisk Mazowiecki, Warszawa Wschodnia - Warszawa Rembertów, Warszawa Żerań - Chotomów (tutaj tylko jeden dodatkowy tor), obecnie są budowane na odc. Zielonka - Wołomin Słoneczna. Istnieje linia obwodowa przez Warszawę Gdańską wykorzystana w ruchu aglomeracyjnym. W Trójmieście oprócz linii SKM od Gdańska Śródmieście do Rumii, mamy od jesieni tego roku nową linię dwutorową do obsługi linii aglomeracyjnych z Gdańska Wrzeszcza przez lotnisko do Gdańska Osowej. Doświadczenia innych krajów pokazują, że potencjał obsługi tego rynku jest ogromny. Należy to sprawnie wykorzystać w perspektywie 2014-2020, dzięki ostatniej możliwości pozyskania dużego strumienia pomocy unijnej.
Niestety przyjęty przez rząd w sierpniu 2015 r. Krajowy Program Kolejowy jest dokumentem niezwykle słabym, którego idee fixe jest wydawanie środków, a nie ich wykorzystanie w konkretnym celu. W efekcie 67 mld zł rozpłynąć się może bez widocznego efektu. Dlatego zwracamy uwagę na projekt katowicki budowy nowych torów na odcinku Katowice (Dworzec PKP) do Chorzowa Batorego, Katowice (Dworzec PKP) do Tychów, Katowice (Dworzec PKP) do Będzina i dalej jako linia trzytorowa do Dąbrowy Górniczej. Tylko takie projekty, dzięki odseparowaniu przewozów aglomeracyjnych od dalekobieżnych mogą kolei zapewnić impuls rozwojowy, a mieszkańcom dostępny i często kursujący transport szynowy.
Analiza zrobiona w 2006 r. dla SKR Tychy - Będzin pokazała, że pociągi muszą kursować w ciągu dnia co 15 minut, inaczej zbyt mała częstotliwość uniemożliwi rezygnację z kursowania równoległych linii autobusowych. Ale aby to było możliwe niezbędne jest poprawienie przepustowości odcinka Tychy - Będzin, gdyż w przypadku zapewnienia oferty co 30 minut na odcinku Katowice - Bielska-Biała, przy ruchu pociągów kwalifikowanych co 1-2 godziny, obecnej częstotliwości pociągów Katowice - Rybnik, na więcej pociągów w ruchu aglomeracyjnym nie ma miejsca.

Kolej na Śląsku coraz bardziej odstaje
Kolej na Górnym Śląsku od 26 lat jest w trwałym regresie. O ile w czasach PRL-u praca eksploatacyjna na obszarze dzisiejszego woj. śląskiego była większa niż na obszarze odpowiadającym województwu mazowieckiemu, to dzisiaj śląskie zostało wyprzedzone przez 3 inne regiony. Liderem jest Mazowsze z pracą eksploatacyjną blisko 17 mln pockm (tylko Koleje Mazowieckie, a mamy jeszcze SKM Warszawa i WKD). O drugie miejsce w nowym rozkładzie jazdy walczą Wielkopolska i woj. pomorskie - oba regiony z pracą w ruchu regionalnym ponad 10 mln pockm. Tutaj właśnie ruch aglomeracyjny jest najszybciej rozwijany (pomorskie - często kursujący PKM, w wielkopolskim pociągi minimum raz w godzinie na 5 kierunkach wychodzących z Poznania - Wągrowiec, Gniezno, Września, Jarocin, Leszno).
Ale także dolnośląskie ma obecnie więcej pociągów niż śląskie. Już w obecnym rozkładzie jazdy został osiągnięty pułap prawie 9 mln pockm. Z kolei obsługa woj. śląskiego jeszcze w połowie lat 90-tych obejmowała znacznie powyżej 10 mln pockm. W roku bieżącym Kolej Śląskie wykonują tylko 6,3 mln pockm, w przyszłym roku ma to być niecałe 6,5 mln pockm. Do tego Przewozy Regionalne obsługują linie stykowe w ilości ok. 1 mln pockm. Jednak taki poziom oferty to ilość pociągów mniejsza nawet niż w woj. dolnośląskim, gdzie od kilku lat rocznie było wykonywane ponad 8 mln pockm. Gdy jednak porównamy to z liczbą mieszkańców (śląskie 4,6 mln mieszkańców, dolnośląskie o 1/3 mniej: 2,9 mln, pomorskie 2,2 mln mieszkańców, ponad 50% mniej niż w śląskim, wielkopolskie 3,3 mln mieszkańców, 1/4 mniej ludności) i z faktem, że śląskie w Polsce ma najgęstszą sieć kolejową, to widać jak potencjał kolei jest marnowany.
...
Czytaj dalej
Wobec tej modernizacji KŚ mają zamiar uruchomić połączenia aglomeracyjne ze zwiększoną liczbą kursów - czyli powraca cały czas jak bumerang projekt Kolejowego Ruchu Regionalnego, który de facto od Katowic do Gliwic ma już wydzielone torowisko w tym zakresie, ale to kwestia jakby pokrewna na osobny wątek...

Quote:
Kiedy Śląsk będzie mieć kolej aglomeracyjną?

Przez miasta aglomeracji śląskiej przechodzą linie kolejowe, które mogłyby stanowić trzon komunikacji publicznej. Czy modernizacja katowickiego węzła kolejowego będzie początkiem odrodzenia kolei pasażerskiej na Śląsku?
W 2015 r. Koleje Śląskie przewiozły niecałe 16 mln pasażerów, natomiast SKM Warszawa przewiozła ponad 25 mln osób a trójmiejska PKP SKM ponad 37 mln pasażerów. Tymczasem linie kolejowe na terenie aglomeracji śląskiej przebiegają przez tereny silnie zurbanizowane zamieszkałe przez ponad 2 mln osób. Można zatem przypuszczać, że potencjał kolei aglomeracyjnej na Śląsku nie jest wykorzystywany.

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka. Dużym problemem kolei na Górnym Śląsku jest zły stan infrastruktury. Na wielu odcinkach obowiązują ograniczenia do 40 a niekiedy nawet do 20 km/h. Przy takiej prędkości pociąg nie może konkurować z transportem drogowym wykorzystującym dobrze rozwiniętą i stale rozbudowywaną sieć dróg ekspresowych, która oplata miasta konurbacji.

Modernizacje trwają

Polskie Linie Kolejowe zapewniają, że planują modernizację kluczowych linii kolejowych w tym regionie. W obecnej perspektywie realizowane będą projekty mające na celu poprawę parametrów technicznych linii i likwidowanie ograniczeń prędkości dla transportu towarowego i pasażerskiego w rejonie Górnego Śląska. Do realizacji tego celu przyczyniają się inwestycje finansowane z CEF i POIiŚ, których łączny koszt wynosi 5,7 mld zł.

Prace modernizacyjne wykonywane będą na ważnych śląskich liniach kolejowych tj.: linia E65 na odc. Będzin – Katowice – Tychy – Czechowice Dziedzice – Zebrzydowice, linia kolejowa E 30 na odc. Kędzierzyn Koźle – Opole Zachodnie, linia E30 na odc. Katowice – Chorzów Batory oraz Gliwice Łabędy, oraz na liniach na odcinkach: Gliwice – Oświęcim, Chybie – Nędza/Turze, Dorota – Mysłowice Brzezinka czy Toszek Północ – Rudziniec Gliwicki – Stare Koźle. W ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja linii kolejowej Chorzów Batory – Tczew, odcinek: Bydgoszcz Główna Zduńska Wola – Chorzów Batory” rozpoczęta została realizacja zadania pn. „Rewitalizacja toru nr 2 na odcinku Tarnowskie Góry – Kalety, przebudowa stacji Boronów oraz przebudowa rozjazdów w stacji Tarnowskie Góry”.

Jednakże znacznie ważniejszy dla kolei aglomeracyjnych jest odcinek Tarnowskie Góry – Bytom – Chorzów Batory – Katowice. Linia ta przebiega przez obszary miejskie zamieszkałe przez ponad 500 tys. ludzi, a przystanki Bytom, Chorzów Miast czy Chorzów Batory mają dogodną lokalizację. Na tej linii mogłaby kursować szybka kolej miejska na wzór trójmiejskiej SKM. Jednakże obecnie odcinek Chorzów Miasto – Chorzów Stary jest w stanie agonalnym, a oferta Kolei Śląskich nie zachęca do korzystania z pociągów jako środku dojazdu do szkoły czy pracy. Modernizacja tego fragmentu planowana jest w ramach projektu szybkiej kolei do Pyrzowic.

Lepiej między Katowicami a Gliwicami

Kolejną inwestycją jest przebudowa stacji Gliwice – zadanie to obejmuje kompleksową przebudowę układu torowego stacji, sieci trakcyjnej, przebudowę peronów, przejść pod torami, zabudowę zadaszenia stacji oraz roboty z branży sterowania ruchem kolejowym. Zakończenie robót przewidziane jest w II kwartale 2016 roku.

– Efektem tych prac będzie nowa jakość obsługi podróżnych na stacji Gliwice. Perony wyposażone w schody ruchome, platformy dźwigowe dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, mała architektura, nagłośnienie, informacja wizualna i monitoring stacji zapewnią podróżnym komfort i bezpieczeństwo – zapewnia Mirosław Siemieniec, rzecznik PKP PLK.

Linia Katowice – Gliwice jest jedną z najważniejszych dla kolei pasażerskich na Górnym Śląsku. Szlak prowadzi przez obszar zamieszkały przez ponad 700 tys. ludzi, a większość przystanków położona jest w ścisłych centrach miast. Linię tę można porównać do warszawskiej kolei średnicowej, gdzie obecnie w godzinach szczytu pociągi osobowe kursują co 4 minuty. Linia Katowice – Gliwice niedawno przeszła modernizację.

– Kierunek Katowice-Gliwice jest przez nas już teraz obsługiwany przez jedne z naszych najpojemniejszych składów, a w szycie przewozowym pociągi kursują co ok. 20-30 minut. Natomiast trudno już teraz wyrokować, w jaki sposób na skutek planowanych inwestycji zmienią się nasze możliwości w zakresie obsługi poszczególnych linii. Będzie to zależeć od możliwości infrastruktury – wyjaśnia Michał Wawrzaszek z Kolei Śląskich.

Wyodrębnić ruch aglomeracyjny

Stworzenie kolei miejskiej w obrębie katowickiego węzła kolejowego nie będzie możliwe bez oddzielenie ruchu aglomeracyjnego od dalekobieżnego. PLK planują w 2018 r. rozpocząć prace, które obejmą pełną modernizację linii z dobudową 2 torów na odcinku Będzin – Sosnowiec Główny – Katowice – Katowice Ligota wraz z budową nowych peronów na stacjach i przystankach.

– Podstawowym celem tego projektu jest oddzielenie kolejowego ruchu aglomeracyjnego i dalekobieżnego na terenie katowickiego węzła kolejowego. Pozwoli to na zwiększenie ilości pociągów, a budowa nowych przystanków osobowych zwiększy dostęp podróżnych do oferty przewozowej – zapewnia Mirosław Siemieniec.

Oddzielnie ruchu aglomeracyjnego od ruchu dalekobieżnego na tym odcinku jest oczekiwane przez Koleje Śląskie. – Taka sytuacja pozwoliłaby nam na uruchomienie większej ilości pociągów. Obecnie dołożenie chociaż jednego pociągu w szczycie przewozowym na linii Zawiercie-Katowice praktycznie graniczy z niemożliwością. Dodatkowo nasz rozkład jazdy mógłby być dużo bardziej elastyczny. Obecnie pociągi Kolei Śląskich, jako te posiadające niższy priorytet, muszą się „wpasowywać” pomiędzy pociągi dalekobieżne. Jednak szczegółowe możliwości zmian w naszej siatce połączeń będziemy mogli analizować, gdy będzie dokładnie wiadomo, jakie są nowe możliwości infrastruktury kolejowej w tym zakresie – mówi rzecznik Kolei Śląskich.

Integracja taryfowa

Jednakże sama modernizacja infrastruktury i zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów to za mało by powstała kolej aglomeracyjna z prawdziwego zdarzenia. Konieczna jest także integracja z transportem miejskim poprzez wspólną taryfę biletową, co od kilku lat obowiązuje w Warszawie, gdzie bilety okresowe ZTM obowiązują też w Kolejach Mazowieckich w ramach wydzielonych stref taryfowych. Obecnie w aglomeracji katowickiej można skorzystać z „Biletu Śląskiego” który daje 20 proc. bonifikatę w porównaniu z kupnem oddzielnie biletu miesięcznego KZK GOP i Kolei Śląskich jest zatem znacznie droższy niż bilet okresowy warszawskiego ZTM dający porównywalną ofertę przewozową. Rzecznik Kolei Śląskich zapewnia że prowadzone są rozmowy ws. integracji taryfowej z transportem miejskim.

– Dążenie do integracji taryfowej jest jednym z naszych priorytetów na najbliższe lata. Koleje Śląskie podjęły już pewne kroki w tym zakresie – prowadzimy m.in. rozmowy o możliwości przystąpienia do systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych. Już teraz Koleje Śląskie posiadają wspólny bilet miesięczny z KZK GOP – tzw. „Bilet Śląski” Współpracujemy również z MZK Tychy – nie tylko w zakresie wspólnej taryfy ale również skomunikowania rozkładów jazdy – mówi Michał Wawrzaszek.

Obecnie linia Tychy Lodowisko – Katowice jest jedynym na Śląsku odcinkiem, na którym kursuje kolej aglomeracyjna zintegrowana w pełni z transportem autobusowym i trolejbusowym. Szybką Kolej Regionalną uruchomiono w 2008 r. a odcinek Katowice – Tychy miał być zaczątkiem sieci obejmującej całą konurbację. Do dziś jednak planów tych nie zrealizowano.
__________________
Serce generuje 5000 razy więcej energii elektromagnetycznej niż mózg - używasz serca w życiu czy mózgu?

Luki_SL, Digitrax, spoogie, micher liked this post
pipeno no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 20th, 2016, 01:05 PM   #2
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 64,642
Likes (Received): 26991

Najbardziej efektowny etap robót, czyli budowa wiaduktów kolejowych po zachodniej stronie stacji Katowice będzie trudnodostępna do fotografowania.
PS - w projekcie jest błąd - wieża ciśnień nie będzie wyburzona, jak wszyscy wiemy.
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"

pipeno liked this post
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 09:40 AM   #3
embargo
Registered User
 
Join Date: Oct 2010
Location: Katowice
Posts: 85
Likes (Received): 41

Mam nadzieję, że wiaduktom w centrum zostanie przywrócony ich historyczny wygląd. Najlepiej zachowanym wiaduktem jest ten na Damrota, wielką szkodą by było gdyby go zniszczono.
embargo no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 23rd, 2016, 11:05 AM   #4
spoogie
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Katowice
Posts: 247
Likes (Received): 151

Na tą kolej czekamy już kilkadziesiąt lat i obyśmy się w końcu doczekali.
Ciekawe czy przystanek Zawodzie będzie miał wyjście/kładkę od strony Hutniczej/Porcelanowej na Murckowską - sporo osób pracuje w Green Parku i dojście z tego biurowca na ten przystanek jest fatalne. Pracownicy biurowca skracają sobie przejście wiaduktem nad tunelem gdzie często czają się skokiści.
spoogie no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 11:50 AM   #5
pipeno
Registered User
 
pipeno's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Location: Zabrze/Katowice
Posts: 1,496
Likes (Received): 359

W kwestii powyższej modernizacji węzła:

Quote:
Modernizacja tak, ale po korektach
Od kilku tygodni trwają konsultacje, czy raczej próba negocjacji warunków przeprowadzenia gigantycznej modernizacji na linii kolejowej E-65 na odcinku Będzin – Zebrzydowice. Kwestią sporną pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego i Kolejami Śląskimi a PKP PLK S.A., jest organizacja ruchu pociągów w rejonie stacji Katowice, po ewentualnym przeprowadzeniu prac.

Plany powstałe w Warszawie nie uwzględniły pewnych ważnych czynników, których wprowadzenie zdaniem naszego urzędu i przewoźnika muszą zostać wzięte pod uwagę, by ta potężna inwestycja miała sens i nie została zablokowana. UMWŚ i KŚ mają zastrzeżenia do dwóch rzeczy.

Pierwsza – zarządca postuluje, by stacja Katowice stała się stacją aglomeracyjną, czyli tranzytową podobnie jak Warszawa Centralna. Wszystkie relacje pociągów Kolei Śląskich miałyby zostać wydłużone tak, by nie zaczynały się i kończyły w największej stacji regionu. Koleje Śląskie wskazują jednak, że w opracowanej koncepcji nie wskazano jakie stacje przejmą od Katowic rolę stacji zwrotnych (dla Warszawy Centralnej są to Warszawa Wschodnia i Zachodnia). Problem jest niemały, bo dotyczy ponad 50 par pociągów dziennie. Możliwe rozwiązania to Sosnowiec lub Mysłowice, ale tu kolejny zarzut Kolei Śląskich w stosunku do PKP PLK – nikt nie przeprowadził żadnych symulacji, czy stacje te (lub inne) przejmą dodatkową ilość pociągów?

– Wizja przebudowy stacji Katowice na przelotową na wzór Warszawy Centralnej, czy Śródmieścia nie jest dobrą koncepcją. W pobliżu Katowic nie ma żadnej stacji o wystarczającej ilości torów z krawędziami peronowymi do przejęcia roli początkowej i końcowej dla węzła katowickiego. Proponowana separacja ruchu od Będzina do Katowic Ligoty oraz Chorzowa Batorego jest na zbyt krótkich odcinkach dla osiągnięcia znacznych korzyści, czyli eliminacji wszystkich konfliktów między pociągami podmiejskimi i dalekobieżnymi. Zdaniem Województwa Śląskiego oraz Spółki Koleje Śląskie omawianą przebudowę można wykonać znacznie lepiej, jednak wymaga to zmian w projekcie – powiedział nam Witold Trólka, rzecznik prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

UMWŚ argumentuje także, że wydłużenie tras pociągów pociągnęłoby za sobą wzrost wydatków na kolej (także dla Przewozów Regionalnych), a te zostały ustalone na poziomie 180 milionów złotych rocznie. Wojewódzki samorząd nie przewiduje w najbliższych latach zwiększenia tego dofinansowania. Trudno obecnie ocenić te koszty bo nie znamy tych „stacji zwrotnych” ale liczyć się trzeba z dodatkowymi milionami złotych związanych także z wydłużeniem obiegów, a co za tym idzie z większym zapotrzebowaniem na tabor w Kolejach Śląskich.

I tu pojawia się problem numer dwa. Po porozumieniu zawartym pół roku temu przez KŚ i Przewozy Regionalne, nasz przewoźnik rozpoczął już przeprowadzkę na teren byłej bazy Śląskiego Zakładu Przewozów Regionalnych w Katowicach przy ul. Raciborskiej. Docelowo ma się tam znaleźć nie tylko tabor, ale i siedziba Kolei Śląskich. Tymczasem powstałe w Warszawie plany modernizacji układu torowego wokół stacji Katowice przewidują, że od ulicy Raciborskiej (czyli posterunku nr 13) będzie można wjechać na dworzec tylko na peron 4.

– Nie po to tyle staraliśmy się o ten obiekt i jego zaplecze, by teraz mieć znacznie ograniczoną możliwość korzystania z niego. No bo jak tam wpuścić jednostkę, która skończy bieg np. na peronie 1. Jeszcze jedną rzeczą jest to, że nikt nie proponował ani naszemu urzędowi ani przewoźnikowi jakiejkolwiek formy współpracy czy konsultacji przy tworzeniu planów modernizacji, a kiedy w lutym br – jeszcze przed podpisaniem umowy Koleje Śląskie rozmawiały w Biurze Strategii w PKP PLK o tej koncepcji nikt nie wskazywał, że jest to wariant ostateczny i nienegocjowalny – mówi Dariusz Pękosz, Wiceprezes Zarządu Kolei Śląskich Sp. z o.o.

– Zarówno jako właściciel spółki Koleje Śląskie jak i organizator publicznego transportu zbiorowego, Województwo Śląskie nie zgadza się z koncepcją przebudowy stacji Katowice w sposób znacznie ograniczający jej przepustowość. Realizacja proponowanego przez PKP PLK wariantu spowoduje pogorszenie oferty przewozowej przy jednoczesnym wzroście kosztów organizacji transportu kolejowego – dodaje W. Trólka.

Pozostaje mieć nadzieję, że zarządca infrastruktury zwróci uwagę na te sugestie. Pamiętajmy, że mówimy o inwestycji na linii E-65, która w całości ma pochłonąć ponad 4 miliardy złotych. Jednak najważniejszą jej częścią z pewnością będzie stworzenie skutecznej organizacji ruchu na najważniejszej stacji kolejowej w naszym regionie i w jej bezpośrednim obrębie. Jeśli tego nie będzie, wówczas odbije się to na znacznej pogorszeniu jakości całego transportu kolejowego w naszym województwie. Dlatego należy wziąć pod uwagę sugestie tych, którzy są w tym temacie najbardziej zainteresowani, czyli organizatora transportu kolejowego na naszym terenie oraz tutejszego przewoźnika.
Osobiście uważam, ze ten punkt zwrotny powinien być na stacji ZAŁĘŻE - jest ogrom terenu niewykorzystanego przez lata, który zdążył zarosnąć lasem - idealnie nadaje się na ten cel!!!
__________________
Serce generuje 5000 razy więcej energii elektromagnetycznej niż mózg - używasz serca w życiu czy mózgu?
pipeno no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 03:03 PM   #6
Piottr242
Registered User
 
Join Date: Mar 2016
Location: Warszawa
Posts: 829
Likes (Received): 559

Quote:
Originally Posted by pipeno View Post
W kwestii powyższej modernizacji węzła:


Osobiście uważam, ze ten punkt zwrotny powinien być na stacji ZAŁĘŻE - jest ogrom terenu niewykorzystanego przez lata, który zdążył zarosnąć lasem - idealnie nadaje się na ten cel!!!
A ja uważam, że nie ma się co szczypać, i punktem zwrotnym dla pociągów jadących przez Katowice od wschodu powinny być Tychy Lodowisko oraz Gliwice, a dla jadących od zachodu i południa Sosnowiec/Zawiercie i Oświęcim.

W takiej aglomeracji zaczynanie i kończenie pociągów w jej środku jest tak samo sensowne, jak kończenie na Warszawie Śródmieście albo w Sopocie.

Z całego serca trzymam kciuki za powodzenie tego projektu, może pozwoli on nieco unormalnić wykorzystanie transportu kolejowego w metropolii górnośląskiej.
Piottr242 no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 03:33 PM   #7
Digitrax
Registered User
 
Join Date: Apr 2011
Posts: 1,229
Likes (Received): 668

Czy jest dostępny schemat ogólny w całości jak ten węzeł ma wyglądać ?
Digitrax no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 03:38 PM   #8
eisenbahn
Registered User
 
Join Date: Jun 2012
Posts: 2,048
Likes (Received): 864

Niektóre relacje z pewnością można połączyć, ale na pewno nie wszystkie. Nawet jeśli zostanie zrealizowany projekt rozbudowy układu torowego, to za Ligotą/Batorym czy Będzinem nadal zostaną tylko dwa tory - a gdzie tu upchnąć jeszcze pociągi dalekobieżne? Poza tym kwestia łączenia relacji to jedno, a możliwość zachowania przebiegów w stacji Katowice to drugie. Casus dojazdu do Raciborskiej to wręcz kliniczny przypadek braku zdolności dogadywania się centrali z regionem. Nikt w Warszawie nie wiedział, że znajduje się tam zaplecze PR-ów i że KŚ będą to dalej eksploatować? Tak trudno zadzwonić i zapytać?
__________________

Piottr242 liked this post
eisenbahn no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 03:57 PM   #9
Exelcior
Lefebvrysta
 
Exelcior's Avatar
 
Join Date: Feb 2012
Location: Konin/Września
Posts: 10,487
Likes (Received): 2438

Pomyśleć, że do 2000 roku istniało alternatywne połączenie do Katowic, właściwie do centrum, niedaleko alei Walentego Rozdzieńskiego. Była to przemysłowa linia Borki - Rozdzień - Szyb Bogucice (odgałęzienie Magistrali Północnej). Szkoda, że nikt wtedy nie myślał o wykorzystaniu tej części Magistrali Północnej jako alternatywnego połączenia Jaworzna Szczakowej i dalej Trzebini z Katowicami przez przystanki PMPPW :
http://kolejpiaskowa.pl/details.php?...27&mode=search
Exelcior no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 05:18 PM   #10
pipeno
Registered User
 
pipeno's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Location: Zabrze/Katowice
Posts: 1,496
Likes (Received): 359

Jedyne dostępne sa powyżej w pierwszym poście, a dostępny ogólny schemat dotyczący linii przechodzących przez węzeł z CZT.org w formie pedeefu.
Kiedyś niedawno gdzieś mi mignął taki prosty schemat, ale za CHRL nie mogę go odnaleźć w sieci ...

P.S.
Koleją piaskową w kwestii Katowic, ma być puszczony w przyszłości tramwaj do Bogucic, Dabrówki Małej i Sosnowca Milowic, po roku 2020, wedle zapowiedzi TŚ i miasta i robiacego na ich zlecenie projekt dr Halora.
__________________
Serce generuje 5000 razy więcej energii elektromagnetycznej niż mózg - używasz serca w życiu czy mózgu?
pipeno no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 08:28 PM   #11
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 64,642
Likes (Received): 26991

Quote:
Originally Posted by Piottr242 View Post
A ja uważam, że nie ma się co szczypać, i punktem zwrotnym dla pociągów jadących przez Katowice od wschodu powinny być Tychy Lodowisko oraz Gliwice, a dla jadących od zachodu i południa Sosnowiec/Zawiercie i Oświęcim.
Tylko wyznaczenie tak oddalonego punktu zwrotnego dla większej liczby par pociągów skutkowałoby koniecznością dalszej przebudowy LK137 w kierunku Gliwic i LK139 w kierunku Tychów. Póki co nie wchodzi w grę.
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old August 23rd, 2016, 10:27 PM   #12
Piottr242
Registered User
 
Join Date: Mar 2016
Location: Warszawa
Posts: 829
Likes (Received): 559

Quote:
Originally Posted by Luki_SL View Post
Tylko wyznaczenie tak oddalonego punktu zwrotnego dla większej liczby par pociągów skutkowałoby koniecznością dalszej przebudowy LK137 w kierunku Gliwic i LK139 w kierunku Tychów. Póki co nie wchodzi w grę.
Co masz na myśli, mówiąc o "dalszej przebudowie"?

Na dwutorowej linii, przy czynnej SBL i bez ERTMS można przepuścić do 18 par na godzinę. Obecnie w godzinie szczytu na stacji Katowice kończą bieg 4 pociągi osobowe od strony Zawodzia, 4 od Piotrowic i 2 od Załęża. Więc po pożenieniu istniejących par z przeciwległych stron, trzeba przedłużyć tylko 2 pary. Rezerwa przepustowości jest i tym bardziej będzie po przebudowie i separacji ruchu.
Piottr242 no está en línea   Reply With Quote
Old August 24th, 2016, 06:52 AM   #13
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 64,642
Likes (Received): 26991

Właśnie chodzi mi o separację ruchu na wspominanych przeze mnie odcinkach. Bez tego może być problem, pamiętaj że na LK137 przynajmniej do stacji Chorzów Batory mamy ruch towarowy.
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old August 24th, 2016, 08:53 AM   #14
Piottr242
Registered User
 
Join Date: Mar 2016
Location: Warszawa
Posts: 829
Likes (Received): 559

Z tego co pamiętam z dokumentacji, ruch towarowy przechodzący przez stację Katowice Osobowe we wszystkich kierunkach nie przekracza 12 par pociągów, na dobę. Co daje w najgorszym wypadku jeden slot towarowy na godzinę.
Zakładając ruch aglomeracyjny w cyklu 15-minutowym (bo na wiecej UMWŚl na pewno nigdy nie da kasy) we wszystkich kierunkach, mamy 4 pary na osi Sosnowiec - Tychy i 4 pary na osi Gliwice - Mysłowice. Do tego co pół godziny pociąg (Gliwice/Rybnik) - Katowice - Kraków, czyli kolejne 2 pary. Co daje 10 par w godzinie. Pozostaje jeszcze 6 do 8 slotów do wykorzystania przez pociągi dalekobieżne i towarowe, ale one przecież będą miały osobną parę torów.

Zatem - nie demonizowałbym braku przepustowości. Należy pamiętać, że przy tej samej infrastrukturze, w drugiej połowie lat 80-tych pociągi osobowe w szczycie kursowały i co 10 minut w każdej relacji.
Piottr242 no está en línea   Reply With Quote
Old August 24th, 2016, 09:17 PM   #15
pipeno
Registered User
 
pipeno's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Location: Zabrze/Katowice
Posts: 1,496
Likes (Received): 359

W kwestii ruchu aglo i osobnego torowiska na linii Katowice - Gliwice, to praktycznie poza dwoma wąskimi gardłami w Świętochłowicach i Rudzie (przy dworcach) - to cały odcinek jest gotowy na dobudowę dwóch torów na tym szlaku i puszczenia nim ruch dalekobieżnego - kwestia dokończenia projektu KRR.
Taka sama opcja jest między Katowicami a Dabrową Górniczą.
Jeśli ruch towarowy będzie puszczony jak niegdyś poza stacją Katowice - to faktycznie będzie mozna zwiększyć częstotliwośc we wszystkich kierunkach i kolej aglo/metro - jak znalazł .
__________________
Serce generuje 5000 razy więcej energii elektromagnetycznej niż mózg - używasz serca w życiu czy mózgu?
pipeno no está en línea   Reply With Quote
Old August 24th, 2016, 09:31 PM   #16
krupniok
Registered User
 
krupniok's Avatar
 
Join Date: Dec 2015
Location: Oberschlesien
Posts: 416
Likes (Received): 237

Quote:
Originally Posted by pipeno View Post
Jeśli ruch towarowy będzie puszczony jak niegdyś poza stacją Katowice - to faktycznie będzie mozna zwiększyć częstotliwośc we wszystkich kierunkach i kolej aglo/metro - jak znalazł .
W dawnych czasach jazda pociągów towarowych przez stację Katowice to było święto niesamowite. Dwie prężne obwodnice węzła Katowice, północna i południowa robiły robotę. Niestety obwodnica południowa niemal nie istnieje (coś tam się robi, ale gigantyczna stacja Muchowiec z górką rozrządową to obecnie las), natomiast obwodnica północna to momenty z prędkością 10km/h i liczne napady na pociągi powodują znaczne ograniczenie przepustowości. Gdyby linie przez Muchowiec i Szopienice Północne utrzymywano w należytym stanie, to nasza dyskusja o zwiększeniu slotów dla ruchu pasażerskiego w Katowicach Osobowych nie miałaby sensu istnienia...
__________________

Buster90 liked this post
krupniok no está en línea   Reply With Quote
Old September 14th, 2016, 03:59 AM   #17
pipeno
Registered User
 
pipeno's Avatar
 
Join Date: Oct 2012
Location: Zabrze/Katowice
Posts: 1,496
Likes (Received): 359

No wiedziałem, że już gdzieś ten rysunek tu widziałem:


Post #421 z tematu [LK 1] Koluszki - Katowice

Jak dla mnie - to ułomnością tej przebudowy jest brak przeplotów między poszczególnymi torami (od góry w dół i nazot) oraz pominięcie (co już wiemy) bazy na Raciborskiej KŚ (obecnie remontowanej dzierżawionej od PR "nowej" siedziby spółki), a co ma byc po rozmowach zmienione.
__________________
Serce generuje 5000 razy więcej energii elektromagnetycznej niż mózg - używasz serca w życiu czy mózgu?
pipeno no está en línea   Reply With Quote
Old October 10th, 2016, 06:54 PM   #18
Orions
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Location: Silesia
Posts: 254
Likes (Received): 117

Trwają rozmowy mające pogodzić interes PKP PLK i KŚ:

Z artykułu:
http://katowice24.info/planowana-prz...-kontrowersje/

Quote:
Tajemnicy z propozycji PKP PLK nie robią za to w Kolejach Śląskich. Jak powiedział nam Dariusz Pękosz, wiceprezes KŚ, jest duża szansa na osiągnięcie porozumienia. – PKP PLK zaproponowały m.in. umożliwienie nam dojazdu do pięciu peronów dworca oraz dodatkowy tor, którym nasze pociągi będą mogły dojeżdżać z dworca do bazy przy Raciborskiej i odwrotnie. Jest też wystarczająca liczba torów postojowych. Cieszymy się, że w końcu nasze uwagi zostały uwzględnione.
__________________

Luki_SL, Barti1, pipeno, Chudy1210 liked this post
Orions no está en línea   Reply With Quote
Old October 17th, 2016, 08:56 PM   #19
wrona_siwa
Registered User
 
wrona_siwa's Avatar
 
Join Date: Feb 2016
Location: Warszawa
Posts: 405
Likes (Received): 502

Otwarto oferty na projektowanie kluczowego odcinka E-65 w węźle katowickim:

__________________

Luki_SL liked this post
wrona_siwa está en línea ahora   Reply With Quote
Old February 9th, 2017, 05:43 PM   #20
Rafal_L
Registered User
 
Join Date: Jan 2017
Location: Rybnik
Posts: 88
Likes (Received): 319

Quote:
Linia kolejowa biegnąca przez Katowice ma zostać rozbudowana o dwa tory. - Panuje chaos, jedni urzędnicy nam mówią, że będą wyburzenia, a inni, że postawione zostaną ekrany dźwiękochłonne - denerwują się mieszkańcy.

Mieszkańcy Katowic w styczniu dostali ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego zawiadomienia o „wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji linii kolejowej”. Wniosek złożyło PKP PLK. Do pisma dołączono numery ewidencyjne działek, które mają zostać objęte inwestycją – m.in. w Szopienicach, Bogucicach, Zawodziu, Załężu czy w Śródmieściu.
ciąg dalszy : Za gazeta.pl: http://katowice.wyborcza.pl/katowice...-wyburzen.html

Last edited by Luki_SL; February 9th, 2017 at 07:06 PM. Reason: nie kopiujemy całych artykułów (!)
Rafal_L no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
śląskie, będzin, e-65, katowice, kolej, sosnowiec, węzeł kolejowy

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 07:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us