[Elbląg] Centrum Handlowe Ogrody - Page 5 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Inwestycje ukończone


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old May 9th, 2011, 12:51 PM   #81
_No_Name_
Registered User
 
_No_Name_'s Avatar
 
Join Date: Jan 2010
Location: Elbląg ↵
Posts: 2,062
Likes (Received): 1282

"Liczba nowych i zlikwidowanych miejsc pracy, poziom nasycenia Elbląga sklepami czy wpływ na układ przestrzenny miasta - między innymi te elementy zostaną zdefiniowane w kompleksowym raporcie prognozującym skutki rozbudowy CH „Ogrody”. Jego autorem będzie Instytut „Eurotest”, twórca ponad 80. tego typu opracowań dla polskich samorządów, którego metodologia bazuje na obserwacji realnych efektów powstania podobnych obiektów w całej Polsce, w ostatnich latach... "

Dalszy ciąg artykułu: http://info.elblag.pl/19,21400,Jak-O...-Elblaga-.html
_No_Name_ no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old May 10th, 2011, 10:14 PM   #82
spox38
PanEl
 
spox38's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Elbląg
Posts: 3,325
Likes (Received): 1968

ostatni tydzień akcji

Szanowni Państwo przypominamy, że w czwartek 12 maja 2011 o godz. 17:00 w biurowcu Elzam ul. Grunwaldzka 2 B 1 przyjmujemy listy poparcia rozbudową CH Ogrody. Tak jak w zeszłym tygodniu należy je składać w punkcie ksero firmy Lamirel. To już ostatni tydzień akcji.

Można oczywiście też dalej zachęcać swoich znajomych do „podpisywania” naszej petycji internetowej.

http://petycje.pl/petycjePodglad.php?petycjeid=6875

( w razie braku połączenia proszę skopiować ten link i wkleić w okienko wyszukiwarki)
Bardzo prosimy o rozpowszechnienie tej informacji, zależy nam na jak największej ilości wpisów elblążan i mieszkańców okolic, którzy popierają nasza inicjatywę.

W razie wszelkich pytań prosimy o kontakt na adres : [email protected]
spox38 no está en línea   Reply With Quote
Old May 13th, 2011, 02:58 PM   #83
michal_z_el
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 5,566
Likes (Received): 1135

Brawo Pan Prezydent

Quote:
http://info.elblag.pl/19,21457,Uchwa...-protesty.html


Uchwała ws. rozbudowy Ogrodów będzie głosowana w maju – zobacz jakie wniesiono protesty.

Jeszcze w tym miesiącu elbląscy radni zdecydują o tym, czy dadzą zielone światło dla rozbudowy Centrum Handlowego Ogrody. W programie najbliższej sesji Rady Miejskiej, która została zwołana na 26 maja, znalazł się projekt uchwały dotyczący zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo. Do planu wpłynęło 8 negatywnych uwag dotyczących modernizacji centrum. Wszystkie zostały odrzucone przez Prezydenta.

Przypomnijmy, że Miasto przystąpiło do zmiany planu we wrześniu 2008 r. Obszar objęty opracowaniem graniczy od północy z ulicą Ogólną, od wschodu z ul. Żyrardowską, od południa z ul. Wiślicką, od zachodu z ulicą Płk Stanisława Dąbka.

Po raz pierwszy projekt planu wyłożono do publicznego wglądu w okresie od 2 do 30 sierpnia 2010r., 13 września ubiegłego roku odbyła się także dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami. Do projektu planu wpłynęło wówczas 5 pism z uwagami, z których 3 nie uwzględniono. Dwie przyjęte uwagi spowodowały, że wprowadzono zmiany do projektu planu i w całości ponowiono procedurę. Zaktualizowano również prognozę oddziaływania na środowisko i dokonano ponownych uzgodnień z instytucjami, których dotyczyły zmiany w projekcie planu.

Po ponownym wyłożeniu planu do wglądu, od 10 lutego do 10 marca 2011r. i dyskusji publicznej, do Urzędu Miejskiego wpłynęło 8 pism z uwagami, zastrzeżeniami i sprzeciwami dotyczącymi w szczególności rozbudowy CH Ogrody. Protesty zgłosiły: spółka Elzam Market, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”, Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żyrardowskiej 83, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo”, Arkadiusz Burczyk - Prezes Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Żyrardowskiej 77, Gildia Kupców Żuławskich, Elbląska Rada Gospodarcza „Żuławy” oraz Stowarzyszenie „El – Centrum”. Po ich rozpatrzeniu przez Prezydenta Miasta, żadna nie została uwzględniona.

W związku z tym, plan już w maju trafi pod obrady radnych. 26 maja na sesji Rady Miejskiej, radni będą rozpatrywać wniesione uwagi, a następnie będą głosować za przyjęciem lub też odrzuceniem planu. Jeżeli uchwała zostanie podjęta, inwestor rozbudowy Ogrodów, będzie miał zielone światło do realizacji tego zadania.

Poniżej publikujemy treści 8 uwag, wniesionych do drugiego wyłożenia planu.

Elzam Market
Wyraża sprzeciw wobec rozbudowy CH Ogrody. Uważa, że obecny stan zabudowy jest „domknięty” pod względem estetycznym i dobrze funkcjonujący w obrębie infrastruktury drogowej i mieszkaniowej. Wskazuje, iż celem pierwszorzędnym powinno być zagospodarowanie terenów o istotnej dla miasta lokalizacji, do tej pory z różnych względów zaniedbanych, których potencjał nie jest wykorzystany i stanowi tzw. „czarne dziury” na mapie możliwości inwestycyjnych miasta. Sugeruje opóźnienie planowanej inwestycji w czasie stwierdzając, iż nie wywoła to strat społeczno – ekonomicznych, a wręcz przeciwnie pozwoli centrom nowo – budowanym „Porto” i „Lotnisko” wkomponować się w krajobraz miejski.

Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
Wyraża obawy dotyczące uruchomienia kolejnego kompleksu kinowego w Elblągu w CH Ogrody. Przedstawia bezzasadność powstania kolejnego kina twierdząc, iż obecne dwa kina w Elblągu w pełni zaspokajają potrzeby mieszkańców miasta, a kolejny odpływ widzów z kina „Światowid” wpłynie bezpośrednio na pogorszenie oferty kulturalnej Centrum kierowanej do elblążan.

Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Żyrardowskiej 83
Wyraża sprzeciw wobec rozbudowy CH Ogrody w samym centrum dużego osiedla mieszkaniowego. Wspólnota Mieszkaniowa uważa, iż rozbudowa CH Ogrody obniży walory widokowe, standard życia poprzez zwiększone natężenie ruchu pojazdów, a co za tym idzie wzrost hałasu, ilości spalin oraz spowoduje uciążliwości związane z parkującymi samochodami klientów Centrum wokół ich posesji. Zdecydowanie obniży także wartość rynkową ich mieszkań. Wspólnota zastrzega sobie prawo do roszczeń odszkodowawczych z tytułu pogorszenia standardu życia, spadku wartości rynkowej mieszkań a także innych skutków negatywnych dla ich nieruchomości trudnych do oszacowania na tym etapie.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zakrzewo”
Zwraca się z prośbą o uwzględnienie przy rozbudowie CH Ogrody interesu mieszkańców zasobów zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie, w szczególności mieszkańców budynku przy ul. Kalenkiewicza 1-6, którzy narażeni będą na zwiększenie poziomu hałasu technologicznego, komunikacyjnego i na większą skalę niż jest obecnie emisję zanieczyszczenia powietrza spalinami pochodzącymi z wzmożonego ruchu pojazdów samochodowych. Spółdzielnia prosi także o dokonanie zabezpieczeń amortyzujących w/w negatywne oddziaływania w uzgodnieniu ze SM „Zakrzewo” jako stroną postępowania. Wyraża negatywne stanowisko w kwestii zmiany m.p.z.p. wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo.

Arkadiusz Burczyk, Prezes Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Żyrardowskiej 77
Wspólnota wyraża sprzeciw wobec jakichkolwiek zmian w otoczeniu w/w nieruchomości, które mogą pogorszyć istniejące warunki, mikroklimat i komfort zamieszkania, a szczególnie przeciwko planowanej rozbudowie CH Ogrody. Wspólnota uważa, iż planowana inwestycja m.in. zwiększy poziom hałasu komunikacyjnego i przemysłowego, emisję zanieczyszczeń powietrza, pogorszy warunki naświetlenia elewacji sąsiadujących budynków. Wyraża sprzeciw wobec montażu jakiejkolwiek stacji bazowej telefonii komórkowej. Zarząd i mieszkańcy nieruchomości wyrażają gotowość spotkania się z Inwestorem i przedstawicielem UM w celu negocjacji i przedstawienia szczegółowych rozwiązań uwzględnionych w projekcie budowlanym, spisanych protokólarnie przez Inwestora potwierdzone przez Miasto i wyegzekwowane w decyzji o pozwoleniu na budowę jak i w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu.

Gildia Kupców Żuławskich
Zgłosiła zastrzeżenia. Rozbudowa CH Ogrody nie uwzględnia wpływu tej inwestycji na rozwój i warunki życia wszystkich mieszkańców Elbląga, a skutki jej oddziaływania nie są powiązane w planie z realizowaną inwestycją Porto 55. Prognoza oddziaływania na środowisko zmiany m.p.z.p. wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo jest niewiarygodna, gdyż opiera się na nieaktualnych raportach oddziaływania tej inwestycji na środowisko i komunikację w mieście. GKŻ wniosła również o: opracowanie nowej prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu, opracowanie raportu wpływu tej inwestycji w powiązaniu z inwestycją Porto 55 na lokalny rynek pracy, opracowanie prognozy ruchu sieci ulicznej miasta Elbląg, opracowanie prognozy wpływu tej inwestycji na przesunięcie funkcji kulturotwórczej centrum miasta w kierunku rozbudowanego centrum handlowego, opracowanie raportu o kosztach remontów ulic, a także kompleksowe opracowanie rozwiązań komunikacyjnych w ciągu ulic łączących centrum miasta z Modrzewiną.

Elbląska Rada Gospodarcza „Żuławy”
Wniosła uwagi. Projekt planu nie zawiera oceny wpływu długofalowych skutków degradacji środowiska wynikających ze wzrostu stężenia spalin i hałasu w miejscu zamieszkania dużej populacji ludności Elbląga, szczególnie negatywnych efektów ich oddziaływania na poziom zdrowotności mieszkańców osiedla Zawada. W projekcie planu nie uwzględniono skutków planowanej inwestycji dla lokalnego rynku pracy. Prezentowane w raportach analizy hałasu i spalin wykazują przekroczenie dopuszczalnych norm, mimo, że bazują na badaniach, które utraciły cechy aktualności a więc nie są miarodajne (badania z lat 2005-2008 przed uruchomieniem linii tramwajowej). Przewidywane natężenie komunikacyjne w ciągu ulic Płk Dąbka i Ogólnej nie zakłada perspektywy jego wzrostu w związku z przewidywaną zabudową „Modrzewiny”. W planie nie uwzględniono realizacji Porto 55, które przyczyni się w znacznym stopniu do zwiększenia obciążenia komunikacyjnego na drogach dojazdowych. Brak oceny wpływu planowanej inwestycji na wartość lokalizacyjną Modrzewiny z tytułu wzrostu utrudnień komunikacyjnych dla tej części miasta. Brak analizy ekonomicznej dla planowanej inwestycji ze strony docelowych strat bądź korzyści dla budżetu miasta. Elbląska Rada Gospodarcza „Żuławy” zawnioskowała o odstąpienie od procedury zmiany planu dla nieruchomości UC1, UC2, MW1, KDG2/2+T lub jego zawieszenie do czasu uruchomienia „Porto 55”, kompleksu handlowo - usługowego „Siódemka” na terenie lotniska oraz zabudowy „Modrzewiny”.

Stowarzyszenie „El – Centrum”
Stanowczo sprzeciwia się planowanej rozbudowie CH Ogrody.
Bardzo dobrze, że nasz prezydent odrzucił te protesty.
michal_z_el no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old May 13th, 2011, 03:18 PM   #84
dexter74
Registered User
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 58
Likes (Received): 17

Najlepszy jest protest "Światowidu". Nie dają rady i wiedzą, że najprawdopodobniej nowe sale kinowe będą gwoździem do ich trumny, to protestują, zamiast konkurować.
Prawa rynku są nieubłagane.
dexter74 no está en línea   Reply With Quote
Old May 13th, 2011, 10:36 PM   #85
slawik1416
Registered User
 
slawik1416's Avatar
 
Join Date: Feb 2010
Location: Bad Kreuznach/Elbląg
Posts: 444
Likes (Received): 278

wszystkie protesty są od inwestorów bojących się konkurencji. A konsumentów jest o wiele więcej. Więc nie wiem nad czym rada jeszcze gdyba. Gdy nie będą pozwalać się rozwijać i inwestować inwestorom, to nasze miasto nigdy nie pójdzie do przodu!
slawik1416 no está en línea   Reply With Quote
Old May 14th, 2011, 09:33 AM   #86
pR0SiAczekELBLAG
Registered User
 
Join Date: Aug 2010
Posts: 284
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by dexter74 View Post
Najlepszy jest protest "Światowidu". Nie dają rady i wiedzą, że najprawdopodobniej nowe sale kinowe będą gwoździem do ich trumny, to protestują, zamiast konkurować.Prawa rynku są nieubłagane.
A ile osób wie że bilety do Światowida są o parę zeta tańsze niż te do Multikina, a oferta wcale nie taka tragiczna? Oni mogliby przyciągać tłumy, ale marketing leży i nawet nie kwiczy.

Zresztą Mutlikino też pustkami potrafi świecić, bo naturalny widz tj. elbląska i okoliczna młodzież w dużej części mieszka poza Elblągiem, elbląska starszyzna duża kasę wysyła swojej młodzieży na życie poza Elblągiem lub spłaca kredyty na ich mieszkania w innych miastach przez co niewiele kasy w Elblągu zostaje, a naturalne wsparcie ośrodka regionalnego tj. powiatowe zaplecze jest bardzo słabe i zapatrzone ślepo w 3M oraz olsztyn.
pR0SiAczekELBLAG no está en línea   Reply With Quote
Old May 16th, 2011, 02:12 PM   #87
spox38
PanEl
 
spox38's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Elbląg
Posts: 3,325
Likes (Received): 1968

Podsumowanie akcji zbierania podpisów za rozbudową CH Ogrody w Elblągu

Elblążanie za rozbudową Centrum Handlowego Ogrody

W dniu 16 maja 2011 roku w biurze Rady Miasta Elbląga przedstawiciele Forum Rozwoju Elbląga złożyli listy z podpisami elblążan i mieszkańców okolic popierających rozbudowę Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu. W trakcie ośmiu tygodni akcji zebrano łącznie 1180 podpisów „popierających rozbudowę Centrum Handlowego Ogrody w Elblągu” jest wydarzeniem bezprecedensowym w historii elbląskiej samorządowości. Po raz pierwszy mamy do czynienia z wyrazem woli elbląskiego społeczeństwa za „czymś” a nie przeciw „czemuś”. Akcja zbierania podpisów miała charakter całkowicie spontaniczny i bezinteresowny. Na apel Forum Rozwoju Elbląga zamieszczony w lokalnych mediach odpowiedziało kilkudziesięciu wolontariuszy, którzy bezinteresownie zbierali podpisy w kręgu swoich rodzin, znajomych i w zakładach pracy. To wspaniały przykład aktywności społeczeństwa obywatelskiego, w którym grupa zupełnie obcych sobie ludzi współdziała i organizuje się dla jednej idei, dla wszechstronnego rozwoju Elbląga. Elblążanie chcą nowoczesnych obiektów handlowo-usługowo –rozrywkowych, chcą mieć wybór gdzie i co kupować, chcą nowych miejsc pracy, chcą by miasto było bardziej nowoczesne, funkcjonalne i zaspokajało wszystkie potrzeby jego mieszkańców.
Wyrażamy głęboką nadzieję, że elbląscy radni podejmą decyzję zgodną z wolą zdecydowanej większości elblążan i uchwalą zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydzielonego terenu w osiedlu Zakrzewo w Elblągu umożliwiającym rozbudowę Centrum Handlowego Ogrody.
Mamy także nadzieję, że po pozytywnym przegłosowaniu uchwały przez Radę, Zarząd Miasta Elbląga wynegocjuje z inwestorem, korzystne dla miasta współfinansowanie przebudowy i remontów prowadzących do Centrum Handlowego Ogrody ulic oraz do stałego sponsorowania elbląskiego życia kulturalnego i sportowego.
Korzystając z okazji chcielibyśmy podziękować wszystkim elblążanom i mieszkańcom regionu elbląskiego za udział i zaangażowanie w naszej wspólnej akcji. Jesteście Państwo wspaniali, dzięki takim ludziom jak wy możemy z optymizmem patrzeć w przyszłość naszego miasta. Ze strony Forum Rozwoju Elbląga zapewniamy, że będziemy na bieżąco monitorować sytuacje w mieście i stale dopingować władze Elbląga do realizacji danych społeczeństwu obietnic. Naszą szczególna uwagę skierujemy na efektywność ściągania do miasta inwestorów tworzących nowe miejsca pracy, na budowę Aquaparku, infrastruktury Europarku, nowego stadionu, remontów ulic, oraz kompleksowego zagospodarowania Starego Miasta i Wyspy Spichrzów. Będziemy wspierać wszelkie inicjatywy zmierzające do rozwoju Elbląga, w tym zakresie możecie Państwo zawsze na nas liczyć.
spox38 no está en línea   Reply With Quote
Old May 24th, 2011, 08:14 PM   #88
spox38
PanEl
 
spox38's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Elbląg
Posts: 3,325
Likes (Received): 1968

Dobra wiadomość, dziś podczas swoich obrad Komisja Gospodarcza Rady Miasta Elbląga głosami 5 do 2 zaaprobowała "rozbudowę CH Ogrody" i bedzie ją rekomendować Radzie Miejskiej do przegłosowania już w najbliższy czwartek 26 maja 2011 Więc kto ma czas to niech przyjdzie obejrzeć tą historyczną chwilę na godzinę 10:00
spox38 no está en línea   Reply With Quote
Old May 24th, 2011, 10:13 PM   #89
spox38
PanEl
 
spox38's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Elbląg
Posts: 3,325
Likes (Received): 1968

Jeszcze jedna dobra informacja w temacie


Mieszkańcy podpisali porozumienie z CH „Ogrody”
Dopiero w czwartek elbląska Rada Miejska zdecyduje o ewentualnym wydaniu zgody na rozbudowę CH „Ogrody”. Mimo to, mieszkańcy domów sąsiadujących z centrum handlowym już dzisiaj zagwarantowali sobie, że w ramach ewentualnej realizacji inwestycji przeprowadzone zostaną pracę mające poprawić komfort życia na ich osiedlu.Dwa porozumienia podpisane w ciągu ostatnich kilku dni przez przedstawicieli inwestora z Zarządami Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” i Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Żyrardowska 77 gwarantują, że w ramach realizacji inwestycji na pobliskich osiedlach powstaną m.in. nowe place zabaw, czy dodatkowa zieleń. Kompletne wyciszone zostaną także urządzenia grzewczo-chłodnicze znajdując się na dachu centrum.- Bardzo się cieszę, że udało się osiągnąć porozumienie z naszymi najbliższymi sąsiadami - mówi Tomasz Szewczyk, Dyrektor Acteeum Europe Sp.z o.o., firmy która w imieniu inwestora prowadzi projekt rozbudowy. - Z rozbudową „Ogrodów” jest trochę jak z kolejnymi generacjami samochodów. Pomimo, że dzisiejsze auta są niejednokrotnie większe i bardziej komfortowe od tych na przykład z lat 90-tych, to dzięki nowocześniejszym technologiom spalają znacznie mniej benzyny i są bardziej przyjazne dla środowiska. Rozbudowane centrum, pomimo, że większe
w mniejszym stopniu będzie wpływać negatywnie na komfort otoczenia – dodaje Szewczyk.Dzisiaj odbyło się także spotkanie Komisji Gospodarczej, która zapoznała się z projektem uchwały dotyczącym Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru zajmowanego przez CH „Ogrody”. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele inwestora, którzy przedstawili założenia rozbudowy oraz prognozowany wpływ na rynek pracy, dostępność towarów i usług, układ drogowy, poziom emisji zanieczyszczeń oraz hałasu a także przedstawiciele środowisk kupieckich, którzy po raz kolejny zgłosili swoje negatywne uwagi do uchwały umożliwiającej rozbudowę
„Ogrodów”.

- To naturalne, że część dzisiejszych kupców, w tym przecież także dotychczasowych najemców w „Ogrodach”, obawia się, że rozbudowa zagrozi ich prywatnym interesom ekonomicznym. Porozumienia z przedstawicielami mieszkańców pokazują jednak, że rozmawiając można znaleźć wspólne rozwiązania – mówi Szewczyk. – W rozbudowanym centrum około 40. sklepów będzie mogło należeć do lokalnych franczyzobiorców. To świetny sposób na rozwój własnej działalności także dla dotychczasowych właścicieli sklepów w innych częściach Elbląga.
spox38 no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 12:58 PM   #90
Kubael
Registered User
 
Kubael's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 17,689
Likes (Received): 25045

Trzy protesty już odrzucone
Jeszcze 5...
http://elblag.wm.pl/52097,Sledz-z-na...towa-live.html
Kubael no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 01:20 PM   #91
michal_z_el
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 5,566
Likes (Received): 1135

Quote:
Originally Posted by Kubael View Post
Trzy protesty już odrzucone
Jeszcze 5...
http://elblag.wm.pl/52097,Sledz-z-na...towa-live.html
Hehe, widze, ze nie tylko ja sledze na biezaco:P
michal_z_el no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 01:30 PM   #92
Kubael
Registered User
 
Kubael's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 17,689
Likes (Received): 25045

"godz. 13.30
A teraz uwagi przedstawiają radni.
Jerzy Wilk zauważył, że inwestor na podziemnych parkingach nie przewidział m.in. miejsc dla autobusów."
Kubael no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 01:37 PM   #93
michal_z_el
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 5,566
Likes (Received): 1135

"godz. 13.35
Zielone światło dla rozbudowy CH Ogrody. 21 radnych za, 1 przeciw, 3 się wstrzymało."

Zobacz więcej: http://elblag.wm.pl/52097,Sledz-z-na...#ixzz1NSQxgbna
michal_z_el no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 01:47 PM   #94
centerek
Registered User
 
centerek's Avatar
 
Join Date: Oct 2010
Location: Elblag
Posts: 143
Likes (Received): 22

Brawo!
Udało się!!!
Quote:
"godz. 13.30
A teraz uwagi przedstawiają radni.
Jerzy Wilk zauważył, że inwestor na podziemnych parkingach nie przewidział m.in. miejsc dla autobusów."
bez komentarza, a może lądowisko..?
__________________
Elbląg moje miasto
centerek no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 02:07 PM   #95
Kubael
Registered User
 
Kubael's Avatar
 
Join Date: Jun 2010
Posts: 17,689
Likes (Received): 25045

Quote:
Originally Posted by centerek View Post
Brawo!
Udało się!!! bez komentarza, a może lądowisko..?
"No i jeszcze stacji metra nie ma we markjecie"
Kubael no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 05:33 PM   #96
kmicic90
Registered User
 
Join Date: Feb 2009
Location: Eg
Posts: 81
Likes (Received): 31

Quote:
Originally Posted by Kubael View Post
"godz. 13.30
A teraz uwagi przedstawiają radni.
Jerzy Wilk zauważył, że inwestor na podziemnych parkingach nie przewidział m.in. miejsc dla autobusów."
No to się pan Wilk popisał inteligencją...

Najważniejsze, że się udało!
kmicic90 no está en línea   Reply With Quote
Old May 26th, 2011, 08:41 PM   #97
spox38
PanEl
 
spox38's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Elbląg
Posts: 3,325
Likes (Received): 1968

Zgoda na rozbudowę CH Ogrody to przełomowy moment w najnowszej historii Elbląga! Mam nadzieję, że teraz zacznie się wysyp kolejnych inwestycji tym razem już bez protestów i nerwów! Cieszymy się, że Forum Rozwoju Elbląga mogło pomóc w podjęciu decyzji przez elbląskich radnych.

Świętujmy razem to zwycięstwo wszystkich elblążan!Tak przy okazji, cenna informacja dla wyborców, kto jak głosował

Antoni Czyżyk, Juliusz Dziewałtowski, Elżbieta Gelert, Henryk Horbaczewski, Wojciech Karpiński, Ryszard Klim, Agnieszka Kondraczuk, Maria Kosecka, Marek Kucharczyk, Piotr Macutkiewicz, Paweł Nieczuja-Ostrowski, Janusz Nowak, Wojciech Paczkowski, Dawid Pater, Halina Sałata, Rafał Siwko, Andrzej Tomczyński, Robert Turlej, Jerzy Wcisła, Ryszard Zgirski, Artur Zieliński.

Przeciw: Jerzy Wilk

Wstrzymali się: Paweł Fedorczyk, Zdziwsław Olszewski i Marek Pruszak.
spox38 no está en línea   Reply With Quote
Old May 27th, 2011, 09:22 AM   #98
michal_z_el
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 5,566
Likes (Received): 1135

No to teraz czas na zdjecia z przyszlego placu budowy:P
michal_z_el no está en línea   Reply With Quote
Old July 6th, 2011, 01:24 PM   #99
prch
Registered User
 
prch's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Elbląg
Posts: 1,485
Likes (Received): 583

http://elblag.wm.pl/58846,Nie-ma-zgo...na-Ogrody.html
Jak długo Wojewoda zamierza nas kopać? Zastanawiam się za co M.P. tak nienawidzi elblążan?
prch no está en línea   Reply With Quote
Old July 6th, 2011, 02:09 PM   #100
michal_z_el
Registered User
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 5,566
Likes (Received): 1135

Quote:
Originally Posted by prch View Post
http://elblag.wm.pl/58846,Nie-ma-zgo...na-Ogrody.html
Jak długo Wojewoda zamierza nas kopać? Zastanawiam się za co M.P. tak nienawidzi elblążan?
Wojewoda
michal_z_el no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
centrum handlowe, elbląg, pomorze, warmińsko-mazurskie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 09:18 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us