[A4/S19] Obwodnica Rzeszowa - Page 7 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa > Inwestycje ukończone


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rate Thread
Old April 21st, 2009, 06:51 PM   #121
mastahor
BANNED
 
Join Date: May 2006
Location: Rzeszow
Posts: 3,234
Likes (Received): 220

Jest jakas szansa ze w tym roku rozpoczna pierwsze prace?! Kiedy rozstrzygniecie przetargu?! (wiadomo ze pozniej beda skargi itd)
mastahor no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old April 21st, 2009, 07:04 PM   #122
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,617
Likes (Received): 40

Quote:
Originally Posted by mastahor View Post
Jest jakas szansa ze w tym roku rozpoczna pierwsze prace?! Kiedy rozstrzygniecie przetargu?! (wiadomo ze pozniej beda skargi itd)
Patrząc aż na 18 chętnych do budowy to protesty pewnie będą - choć kilka ostatnich przetargów o dziwo kończy sie bez tego - co do prac to prawie na 100% nie zaczną się w tym roku
__________________
Praca w branży drogowej to moje "małe" marzenie :D
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old April 30th, 2009, 12:59 PM   #123
wojtor
Quasimodo
 
wojtor's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: 1st floor
Posts: 4,622
Likes (Received): 923

Quote:
NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59, Kontakt Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów, odcinek węzeł Rzeszów Centralny-węzeł Rzeszów Wschód” wraz z nadzorem nad realizacją robót.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
Zarządzanie projektem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko „Budowa autostrady A-4 Tarnów-Rzeszów”, odcinek węzeł Rzeszów Centralny-węzeł Rzeszów Wschód” wraz z nadzorem nad realizacją robót.
Wykonawca niniejszego zamówienia – Inżynier Kontraktu – w ramach usługi zarządza, pełni kontrolę i nadzór inwestorski oraz wypełnia obowiązki wynikające z procedur POIiŚ. Współpracuje on ze służbami Zamawiającego w zakresie sprawozdawczości, a także promocji realizowanego Projektu.
Wykonawca niniejszego zamówienia będzie korzystał z usług Laboratorium Drogowego GP GDDKiA Oddział w Rzeszowie ul. Rejtana 8, któremu będzie zlecał przeprowadzenie badań sprawdzających jakość materiałów proponowanych przez Wykonawcę robót oraz badania i pomiary kontrolne wykonanych elementów obiektu. Koszt tych badań i pomiarów poniesie Zamawiający.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 44 (od udzielenia zmówienia):
źródło: TED
wojtor no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old May 2nd, 2009, 08:42 PM   #124
wojtor
Quasimodo
 
wojtor's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: 1st floor
Posts: 4,622
Likes (Received): 923

Quote:
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ul. Żelazna 59.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Budowa autostrady A-4, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny oraz drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza”.

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów):
W oparciu o opracowane dokumentacje, inwestycja została podzielona na dwa odcinki:
1. Budowa autostrady A-4 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Rzeszów Centralny, o przekroju poprzecznym 2 x 2 pasy ruchu + pasy awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy A.
W zakres robót wchodzi również:
— przebudowa istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych krzyżujących się z istniejącymi drogami,
— zmiana przebiegu (przełożenie) drogi gminnej nr 108762 Mrowla – Lipie, o przekroju poprzecznym jednojezdniowym 2 pasy ruchu i parametrach technicznych drogi klasy L,
— budowa węzła „Rzeszów Zachód”,
— budowa dróg serwisowych i dojazdowych,
— budowa obiektów inżynierskich.
a) wiadukty - szt. 5 * autostradowy - sprężony, jeden dźwigar, * drogi ekspresowej - sprężony, trzy dźwigary, * autostradowy - płytowy z prefabrykatów typu KUJAN * drogi ekspresowej - płytowy z prefabrykatów typu KUJAN * drogi ekspresowej - płytowy z prefabrykatów typu KUJAN
b) mosty – szt. 2 * autostradowy – płytowy z prefabrykatów typu T – 2szt
c) przejścia dla zwierząt o konstrukcji sklepionej – 1 szt.
— budowa OUA (obwód utrzymania autostrady),
— budowa infrastruktury technicznej: * kanalizacji deszczowej i urządzeń oczyszczających, * kanalizacji sanitarnej, * sieci wodociągowych, * linii energetycznych średniego napięcia, * kanalizacji teletechnicznej, * kanalizacji elektoenergetycznej dla OUA, * oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, * stacji transformatorowej, * urządzeń związanych z ochroną środowiska, * urządzeń bezpieczeństwa ruchu, * stacji Meteo,
— przebudowa linii energetycznych wysokiego i średniego napięcia.
2. Budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Rzeszów Zachód – węzeł Świlcza o przekroju poprzecznym 2x2 pasy ruchu + pasy awaryjne i parametrach technicznych drogi klasy S
W zakres robót wchodzi również:
— przebudowa istniejących dróg powiatowych, gminnych i gospodarczych krzyżujących się z istniejącymi drogami,
— budowa węzła „Świlcza” jako półkoniczyna (typ WC),
— budowa obiektów inżynierskich:
a) wiadukty – 4 szt., * w ciągu drogi powiatowej - płytowy wzmocniony łukiem Langera, * w ciągu drogi serwisowej nad S19 – rama jednonawowa, żelbetowa płyta pomostu zespolona z dźwigarami stalowymi, * wiadukt kolejowy – pomost ze stalowych dźwigarów obetonowanych, schemat statyczny belka swobodnie podparta, 3 przęsła, * w ciągu S19 – rama jednonawowa, żelbetowa płyta pomostu zespolona z dźwigarami stalowymi,
b) mosty – 1szt. * w ciągu S19 – rama monolityczna jednonawowa,
c) przejazdy gospodarcze (dołem) - konstrukcja powłokowa z blachy falistej – 3szt.
d) przepusty pod drogą S19 – konstrukcja powłokowa z blachy falistej – 6 szt.
— budowa infrastruktury technicznej: * kanalizacji deszczowej, * oświetlenia drogowego wraz z zasilaniem, * urządzeń związanych z ochroną środowiska, * urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
— przebudowa infrastruktury technicznej: * kanalizacji sanitarnej, * wodociągów, * gazociągu średnio i wysokoprężnego, * linii energetycznej średniego napięcia, * słupowej stacji trafo, * linii telekomunikacyjnych, * kabla światłowodowego.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI:
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zmówienia):

IV.1.1) Rodzaj procedury:
Ograniczona.

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia:
Najniższa cena.

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
1.6.2009 - 15:00.

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE:
1) Termin realizacji określony w pkt II. 3 liczy się od Daty Rozpoczęcia (w rozumieniu FIDIC).

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
29.4.2009.
źródło: TED

Wygląda na to,że mają wybudować w półtora roku. Czy to realne?

Last edited by wojtor; May 2nd, 2009 at 09:10 PM.
wojtor no está en línea  
Old May 2nd, 2009, 09:31 PM   #125
Gęsior
Registered User
 
Gęsior's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: WOT
Posts: 3,065
Likes (Received): 670

Quote:
Originally Posted by wojtor View Post
źródło: TED
Jeżeli termin realizacji jest 44 miesiące to jak oni chcą zdążyć przed 2012 ??
Gęsior no está en línea  
Old May 2nd, 2009, 10:23 PM   #126
Rusonaldo
Autostrady Polska
 
Rusonaldo's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Polska
Posts: 9,228
Likes (Received): 15682

To jest razem z rozliczeniem drogi, nadzorem i inne tego typu rzeczy.
Rusonaldo no está en línea  
Old May 2nd, 2009, 11:02 PM   #127
freewolny
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Location: Łódź/Warszawa
Posts: 552
Likes (Received): 0

44 na zarządzanie i nadzór, na budowę 18
Świetna wiadomość. Jak myślicie, budowa jeszcze w tym roku, czy dopiero na wiosnę 2010?
freewolny no está en línea  
Old May 2nd, 2009, 11:48 PM   #128
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 15,930
Likes (Received): 8425

patrząc na szybkość obecnych przetargów to wiosna 2010 to realny termin rozpoczęcia inwestycji
Maya83 no está en línea  
Old May 3rd, 2009, 10:13 AM   #129
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,617
Likes (Received): 40

Quote:
Originally Posted by Maya83 View Post
patrząc na szybkość obecnych przetargów to wiosna 2010 to realny termin rozpoczęcia inwestycji
Zaczną budowę oby 15 marca 2010 roku to mamy 18 miesięcy czyli koniec 15 grudnia 2011 - po za okresem zimowym oczywiście
__________________
Praca w branży drogowej to moje "małe" marzenie :D
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old May 3rd, 2009, 10:38 AM   #130
wojtor
Quasimodo
 
wojtor's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: 1st floor
Posts: 4,622
Likes (Received): 923

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Zaczną budowę oby 15 marca 2010 roku to mamy 18 miesięcy czyli koniec 15 grudnia 2011 - po za okresem zimowym oczywiście
Nie widziałem w ogłoszeniu wyłączenia okresu zimowego
wojtor no está en línea  
Old May 3rd, 2009, 10:42 AM   #131
Maya83
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Posts: 15,930
Likes (Received): 8425

jeszcze jak by przyśpieszyli procedury przynajmniej dla odcinka Kalinówka - Babica to by była rewelacja a tak to zachodnia obwodnica będzie w polu
Maya83 no está en línea  
Old May 3rd, 2009, 10:46 AM   #132
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,617
Likes (Received): 40

Quote:
Originally Posted by wojtor View Post
Nie widziałem w ogłoszeniu wyłączenia okresu zimowego
Bardzo często w TED tego nie ma - dopiero gdy Gdaka publikuje całość ogłoszenia w meandrach przetargu można oczytać o przerwie zimowej
__________________
Praca w branży drogowej to moje "małe" marzenie :D
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old May 3rd, 2009, 11:08 AM   #133
wojtor
Quasimodo
 
wojtor's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: 1st floor
Posts: 4,622
Likes (Received): 923

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Bardzo często w TED tego nie ma - dopiero gdy Gdaka publikuje całość ogłoszenia w meandrach przetargu można oczytać o przerwie zimowej
Zawsze tego typu informacje pojawiały się w rozdziale VI ogłoszenia
wojtor no está en línea  
Old May 3rd, 2009, 11:15 AM   #134
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,617
Likes (Received): 40

Quote:
Originally Posted by wojtor View Post
Zawsze tego typu informacje pojawiały się w rozdziale VI ogłoszenia
Nie zawsze któryś ostatnio przetarg chyba S2 miał o tym info dopiero w ogłoszeniu Gdakowskim
__________________
Praca w branży drogowej to moje "małe" marzenie :D
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old May 4th, 2009, 03:28 PM   #135
bebe.2006
Ekspert
 
bebe.2006's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Piotrków Tryb.
Posts: 3,000
Likes (Received): 630

Ile to km?
3,5 km A4 i 5,0 km S19?
bebe.2006 no está en línea  
Old May 4th, 2009, 04:55 PM   #136
mastahor
BANNED
 
Join Date: May 2006
Location: Rzeszow
Posts: 3,234
Likes (Received): 220

przetargi sa juz ogłoszone na prawie wszystkie rzeszowskie odcinki A4 i S19?!
Tzn A4 -> Rzeszów Zachod - Rze. Centralny i Rze.Centralny - Rze. Wschód.
S19 -> Rzeszów Zachód - Świlcza (DK4) i S19 Stobierna - Rze.Wschód + Rze. Wschód dojazd do granic miasta Rzeszowa (2x2 GP)

Brakuje tylko Zachodniej S19 od węzła Śwlicza (Dk4) w kierunku poludniowym .
mastahor no está en línea  
Old May 4th, 2009, 04:57 PM   #137
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,617
Likes (Received): 40

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Bardzo często w TED tego nie ma - dopiero gdy Gdaka publikuje całość ogłoszenia w meandrach przetargu można oczytać o przerwie zimowej
Przejrzałem ogłoszenie Gdakowskie i nie widzę informacji o przerwie zimowej
__________________
Praca w branży drogowej to moje "małe" marzenie :D
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old May 4th, 2009, 06:08 PM   #138
Maciej
Registered User
 
Join Date: May 2005
Location: Kraków
Posts: 1,390
Likes (Received): 192

Quote:
Originally Posted by Patryjota View Post
Zaczną budowę oby 15 marca 2010 roku to mamy 18 miesięcy czyli koniec 15 grudnia 2011 - po za okresem zimowym oczywiście
W okolicy Rudnej wycieli już drzewa ....

Pzdr Maciej
Maciej no está en línea  
Old May 4th, 2009, 06:17 PM   #139
Patryjota
DROGI TO MOJA PASJA
 
Patryjota's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Konin - Polska
Posts: 15,617
Likes (Received): 40

Quote:
Originally Posted by Maciej View Post
W okolicy Rudnej wycieli już drzewa ....

Pzdr Maciej
Akurat to nie wiele znaczy - Popatrz jak wyglądają rozstrzygnięcia przetargów około 9 miesięcy przy dobrych wiatrach ....
__________________
Praca w branży drogowej to moje "małe" marzenie :D
[DK25] Zachodnia obwodnica Konina
Patryjota no está en línea  
Old May 4th, 2009, 08:42 PM   #140
mastahor
BANNED
 
Join Date: May 2006
Location: Rzeszow
Posts: 3,234
Likes (Received): 220

Heh w Nowej Wsi wyburzyli tez jeden dom juz jakis czas temu
mastahor no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 


Closed Thread

Tags
a-4, autostrada-a4, ekspresówka-s19, obwodnica, podkarpackie, rzeszów, s-19, s19

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[S12] Obwodnica Puław SIMSI Inwestycje ukończone 6880 October 10th, 2019 01:12 PM
[S61/DK63/64] Obwodnica Łomży Białostoczanin Infrastruktura drogowa 453 September 27th, 2019 06:43 PM
[S8] Obwodnica Oleśnicy Rafis Inwestycje ukończone 321 December 18th, 2013 10:40 AM


All times are GMT +2. The time now is 07:55 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us