[POZnan*] Promocja miasta, Wydarzenia, Eventy - Page 2 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie > » Poznań


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 84 votes, 5.00 average.
Old December 22nd, 2007, 01:19 AM   #21
fgdf
^
 
fgdf's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: POZnan*
Posts: 1,958
Likes (Received): 2

Quote:
Originally Posted by bladyrunner View Post
Z wątku wynika, że nasz skromny budżet marketingowy jest naprawdę świetnie wydawany :P
Tak a po czym to oceniasz??:>
fgdf no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 23rd, 2007, 03:25 PM   #22
zygzak
uwolnić morliny
 
zygzak's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Warszawa/Olsztyn
Posts: 5,799
Likes (Received): 3581

spójrz na budżet

Quote:
Originally Posted by Arki89 View Post
...A w celu uzupełnienia akcji promocyjnych myslę że należy dodać tą:
Tak to był rzeczywiście świetny plakat, sporo się o nim w Polsce mówiło (pierwszy krzyk itd..). Pomysł prosty i fajnie zrobiony.

Last edited by zygzak; December 23rd, 2007 at 03:40 PM.
zygzak no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2007, 10:27 PM   #23
mmjp
Inspired by Poznań?!
 
mmjp's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Black Mesa Research Facility
Posts: 12,576
Likes (Received): 932

4000 :D

Odnośnie promocji miasta
Według mnie jest ona beznadziejna. Brak strategii promowania się jest widoczny na każdym kroku. Wizji tego co promować też za bardzo nie ma. Owszem są pewne priorytety o których ciągle gada Grobelny, ale zawierają się one dosłownie w kilku punktach z których nic prawie nie wynika: akademicki poznań, turystyka biznesowa, poznań stawia na sport itd itp.
Za promocję w Urzędzie Miasta odpowiada kilka jednostek: Biuro Kształtowania Relacji Społecznych wraz z podległym jemu Wydawnictwu Miejskiemu w skład którego wchodzą CIMy oraz CIT; Biuro Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji, Gabinet Prezydenta (obsługiwany również przez BKRS), Biuro Rady Miasta, częściowo poszczególne wydziały. Do tego dochodzą jeszcze takie twory jak Poznań Convention Bureau czyli komórką przy Urzędzie Miasta oraz aglomeracyjne stowarzyszenie Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna.
Każda z tych instytucji/jednostek ma swój własny budżet, którego cześć jest przeznaczona na promocję miasta.
W całej tej gmatwaninie tworów prym w kompetencjach wiedzie BRKS. Jest odpowiedzialne za kreowanie/promowanie wizerunku miasta, za obsługę i promocję turystyczną. Za promocje biznesową odpowiedzialne jest BOIiPI.
Jak widać środki i kompetencję są bardzo rozczłonkowane. Część środków nawet nie podlega pod kategorię budżetową Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

O kulawości naszej promocji niech najlepiej świadczy to, że część kreacji była naprawdę wyśmienita, ale jako całość nie przynosi prawie żadnych efektów.


Całe szczęście, wolno bo wolno ale jednak, sytuacja w sferze promocji miasta zaczyna się zmieniać. Grobelny powołał swojego pełnomocnika do spraw promocji miasta, będzie się on zajmował spajaniem wszystkiego co wychodzi z Urzędu Miasta w jakąś logiczną całość. Ogłoszono również konkurs na opracowanie Strategii Promocji Marki Poznań oraz założenia systemu identyfikacji wizualnej. W (jakiejś?) przyszłości ma być ogłoszony przetarg na obsługę PR miasta.


Regulamin konkursu:
Quote:
1. Koncepcja Strategii Promocji Marki Poznań musi opierać się na analizie dokumentów strategicznych udostępnianych przez Urząd Miasta Poznania na stronach internetowych: http://bip.city.poznan.pl oraz http://www.poznan.pl, badaniach dostępnych na rynku, jak i badaniach specjalnie do tego celu przeprowadzonych przez Zleceniobiorcę.

Praca konkursowa (Koncepcja Strategii Promocji) powinna być przygotowana w oparciu o podane poniżej wymagania odpowiadające jednocześnie kryteriom oceny zawartym w regulaminie w punkcie XI.

I - część analityczna
 Ten etap obejmuje między innymi:
- analizę oraz badanie marki “Poznań”, a także “konkurencyjnych” dla Poznania marek innych miast;
- analizę grup docelowych z podziałem na grupy demograficzne, behawioralne, instytucjonalne;
- analizę struktury komunikacyjnej Miasta Poznań na przestrzeni 5 ostatnich lat,
z uwzględnieniem efektów tych działań oraz dostępnych badań marketingowych;
- analizę struktury komunikacyjnej miast porównywalnych dla Miasta Poznania;
- analizę wydatków na komunikację reklamową marki Poznań oraz innych miast porównywalnych;
- analizę struktury komunikacji innych miast na świecie - best practice (wskazanie do czego zmierzamy; zbadanie jak inne miasta osiągnęły sprawny system komunikacji; znalezienie nieudanych przykładów komunikacji, aby dowiedzieć się, jakimi drogami nie warto podążać);
 w wyniku przeprowadzonych analiz uzyskane zostaną odpowiedzi na m.in. następujące pytania:
 Jakie są silne i słabe strony pozycji konkurencyjnej Poznania?
 Jakie są silne i słabe strony marki Poznań?
 Jaką pozycję ma marka Poznań w poszczególnych grupach docelowych?
 Jaką pozycję ma Poznań na mapie wizerunkowej miast (gdzie jesteśmy i dokąd zmierzamy)?
 Które z miast jest naszym rzeczywistym konkurentem?
 Z kim konkurujemy o poszczególne grupy docelowe?
 Jakie są silne i słabe strony dotychczasowej komunikacji marki Poznań?
 Czy wydatki reklamowe były na właściwym poziomie?
 Część analityczna powinna być punktem wyjścia do zbudowania strategii marketingowej, która będzie osadzona w realiach rynkowych. Kluczowe wnioski z analiz stworzą przesłanki do kluczowych założeń.

II – Strategia.
 Do głównych założeń tego etapu należą:
 zarekomendowanie optymalnej segmentacji rynku wyłonionej na podstawie części analitycznej; wybór ten należy poprzedzić analizą tych grup w różnych kontekstach, m.in.:
o określenie jaką pozycję zajmuje obecnie miasto Poznań w określonych grupach;
o określenie czy Poznań ma przewagę konkurencyjną oferty dla tych grup docelowych;
o określenie poziomu kosztów komunikacji z tym segmentem;
o określenie dochodowości danego segmentu;
 zdefiniowanie pozycjonowania marki Poznań (atrybuty emocjonalne, racjonalne, korzyści jakie daje marka, esencja marki);
 określenie docelowej pozycji Poznania względem głównych konkurentów;
 czym marka Poznań powinna się wyróżniać?;
 zdefiniowanie pozycjonowania marki Poznań;
 zdefiniowanie głównych komunikatów, jakie marka Poznań będzie kierować
do poszczególnych grup docelowych;
 określenie koniecznego poziomu wydatków reklamowych w odniesieniu
do poszczególnych grup docelowych;
 określenie kanałów komunikacji z poszczególnymi segmentami;
 inne działania rekomendowane w ramach promocji marki;
 określenie głównych kierunków promocji miasta Poznania ze szczególnym; uwzględnieniem EURO 2012 oraz określenia kierunków na lata 2012-2016;
 system badań i monitoringu siły marki oraz realizacji przyjętej strategii w okresie do 2012 r.


III – Identyfikacja wizerunku marki Poznań

1. Opracowanie koncepcji systemu identyfikacji wizualnej miasta oraz jednostek miejskich - CI.
2. Opracowanie koncepcji systemu identyfikacji wizualnej przekazów reklamowych marki Poznań – platforma komunikacyjna.

Wytyczne zawarte w punkcie IV dotyczą działań, które zostaną podjęte przez wykonawcę wybranego w drodze negocjacji bez ogłoszenia, do których zaproszenie jest nagrodą dla dwóch autorów wybranych prac konkursowych.

IV - Integralną częścią przedmiotu zamówienia są:

1. Strategia Promocji Marki Poznań w formie dokumentu elektronicznego i drukowanego
wraz z załącznikami dokumentującymi przebieg projektowania
2. Katalog Marki Poznań i katalog systemu identyfikacji wizualnej Miasta Poznania i Jednostek organizacyjnych (zgodne ze specyfikacją), oraz skrót katalogu przeznaczony do dystrybucji
3. Przygotowanie prezentacji “Strategii Promocji Miasta” dla władz miasta i pracowników urzędu.
4. Dokumentacja związana z przekazaniem autorskich praw majątkowych do całości dzieła, wraz z uprawnieniami do adaptacji, modyfikacji i licencjonowania.
5. Określenie harmonogramu wprowadzania poszczególnych elementów identyfikacji wizualnej:
1) Określenie priorytetów do wdrożenia
2) Określenie nakładów na wdrożenie poszczególnych elementów
6. W trakcie realizacji zlecenia oczekuje się przygotowania działań PR skierowanych do mieszkańców, mediów. Informujących o przebiegu i realizacji projektu.
Ogłoszono również przetarg na:
Quote:
„Przygotowanie, analiza i opracowanie koncepcji prowadzenia działalności centrum pozyskiwania i obsługi inwestorów dla Aglomeracji Poznańskiej, w oparciu o Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o. o.” uwzględniające:

 koncepcja modelu prowadzenia w/w działalności na bazie istniejącej spółki WCWI i wariantowo na bazie nowoutworzonego podmiotu,
 sposoby finansowania działalności spółki z uwzględnieniem kosztów bieżących działalności spółki i wykonywania działań statutowych,
 możliwości i zasady uczestnictwa innych jednostek samorządu terytorialnego
(gminy, powiaty, województwa),
 optymalne warianty struktury własnościowej w spółce zapewniające efektywne zarządzanie,
 zasady reprezentowania spółki w kontekście wykonywania zadań i usług na rzecz Miasta Poznania i innych jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem przepisów dotyczących działalności jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności Ustawy o finansach publicznych i Prawa zamówień publicznych,
 optymalna forma prawna spółki,
 możliwości i zasady przeniesienia Biura Obsługi Inwestorów i Promocji Inwestycji w struktury spółki,
 koszty utworzenia nowej spółki,
 przedmiot działalności spółki obejmować powinien zakres zadań BOIiPI określony w Regulaminie Biura poszerzony o działania na rzecz zainteresowanych gmin,
 wskazanie potencjalnych dochodów spółki w zależności od struktury własnościowej spółki,
 potencjalny (minimalny) poziom rocznych dochodów generowanych przez spółkę w celu zapewnienia funkcjonowania spółki zatrudniającej 15-25 osób
(opcjonalnie), uwzględniający – roczny budżet BOIiPI około 700 tysięcy złotych bez kosztów osobowych (wynagrodzenia, delegacje, fundusz reprezentacyjny),
 możliwości i sposoby objęcia udziałów przez inne podmioty jednostek samorządu terytorialnego,
 sporządzenie projektu umowy/statutu spółki oraz harmonogramu jej utworzenia,
 możliwości zlecania usług spółce przez podmioty jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Poznania,
 w zakresie każdego z ww. aspektów należy przeprowadzić analizę wszystkich możliwych wariantów i określić najbardziej korzystny dla składającego zamówienie.

I jeszcze wyciąg z materiałów do projektu budżetu miasta na 2008:


zestawienie w latach 2007, 2008 oraz dynamika w %

Szczegółowy opis zadań wykonywanych przez BKRS i BOIiPI
Proszę się nie zdziwić pozycjami budżetowymi. Kilka tysięcy to normalka .


Dodatkowo na realizację Roku Klimatu i Środowiska przeznaczone jest 6 mln zł, a na promocję przez sport 1,2 mln zł.


Według mnie podstawą promocji miasta powinna być polityka informacyjna. Reklama i promowanie się na wszelakich nośnikach powinna być działaniem wspomagającym tworzenie wizerunku miasta.
Obecnie Poznań nie funkcjonuje w zbiorowej świadomości jako miasto dynamiczne, w którym coś się dzieje. Sporadyczne informacje jakie przeciekają z obiegu lokalnego do mediów ogólnopolskich przelatują bez echa. Co gorsza część z tych informacji to efekty naszej lokalnej debaty jaka się toczy "nad przyszłością miasta", a jaki to ma wydźwięk każdy wie.
Poznań to pustka informacyjna. Czemu tak jest? Sfera kultury masowej, kultura wysoka, wydarzenia społeczne, ekonomiczne itd. Przecież dzieją u nas się rzeczy mogące zainteresować innych i które będą budować wizerunek...
Jeden przykład: Europejskie Forum Współpracy, współpraca samorządów w wymiarze międzynarodowym w nowej formie - absolutny brak odzewu mediów ogólnopolskich. Innych przykładów jest wiele, nie chce mi się akurat ich przytaczać. Wydaje mi się jednak, że podstawą tego problemu jest działanie władz. Brakuje nam profesjonalnej obsługi PR.
Owszem wielokrotnie przytaczana postawa "nowoczesnych" mediów jest pewnym problemem. Zwłaszcza widać to w taki dzień jak dziś, ale jeżeli się sami nie postaramy to nic nam z nieba nie spadnie.
mmjp no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 27th, 2007, 10:39 PM   #24
starosta
www.idp.org.pl
 
starosta's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Poznań (Poland)
Posts: 1,260
Likes (Received): 76Jestem pod wrażeniem Twojego 4.000 postu

__________________
www.idp.org.pl
starosta no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2007, 11:26 PM   #25
Forza_imperial
=Old School=
 
Forza_imperial's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: DF
Posts: 3,919

Czym sie dziwic, co Poznan ma do zaoferowania jak wspomnial mmjp?

jak jakis moj znajomy cudzoziemiec przyjezdza do Poznania pokaze mu starowke i katedre i to wszystko bo co innego mozna zobaczyc

niestety nasze miasto nie jest miastem turystycznym w pelni jego znaczeniu

sadze ze Poznan powinnien postawic na rekracje sportowa, czyli zrobic z Malty naprawde cos ciekawego azeby polacy i ludzie ze swiata mogli spedzic ciekawie w Poznaniu swoj czas i w przyszlosci wrocic bo bylo warto
__________________
.:Wielkopolska region dla lepszego poznania Poznania:.
-ND- Fighter
Forza_imperial no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2007, 11:47 PM   #26
Arazzz
Registered User
 
Arazzz's Avatar
 
Join Date: Nov 2005
Location: POZnań*(Wlkp)/DO(Westfalen)
Posts: 1,809
Likes (Received): 0

Boshe ale tu hasła padają

Poznań - by w przyszłości wrócić... BO BYŁO WARTO! hahaha
__________________
To pięknie, gdy człowiek jest dumny ze swego miasta. Lecz jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego.

Poznań Convention Bureau
Poznań University...
Poznań Euro 2012

Last edited by Arazzz; December 27th, 2007 at 11:58 PM.
Arazzz no está en línea   Reply With Quote
Old December 27th, 2007, 11:52 PM   #27
Forza_imperial
=Old School=
 
Forza_imperial's Avatar
 
Join Date: Sep 2003
Location: DF
Posts: 3,919

Quote:
Originally Posted by Arazzz View Post
Boshe ale tu hasła padają

Poznań - by przyszłości wrócić, BO BYLO WARTO! hahaha
zapomniales o literce W ale widze ze juz poprawiles
__________________
.:Wielkopolska region dla lepszego poznania Poznania:.
-ND- Fighter
Forza_imperial no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 02:11 AM   #28
felix1975
Registered User
 
felix1975's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: POZnan*
Posts: 415
Likes (Received): 6

do posta mmjp dodałbym:

- po stronie pozytywów - audyt działań promocyjnych miasta wykonany w ostatnim czasie przez firmę Stafiej & Partnerzy. Choć wnioski pozostawiają wiele do życzenia, sam fakt, że audyt udało się przeprowadzić, jest już optymistyczny.

- po stronie negatywów - opór materii urzędniczej (zwłaszcza na szczytach BKRS) wobec wszelkich zmian, zwłaszcza kompetencyjnych, które albo już następują (vide powołanie pełnomocnika), albo niechybnie będą musiały nastąpić po wdrożeniu wniosków z audytu i zaleceń zwycięskiej strategii, wyłonionej w konkursie.

poza tym jestem pod wrażeniem, brawo mmjp.
felix1975 no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 05:49 PM   #29
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,884
Likes (Received): 531

Obchody powstania zaliczam w pewien sposób do promocji miasta.
--------------------------------------------------------------------------
Władze Wielkopolski nie mają pomysłu na widowiskowe i atrakcyjne upamiętnienie kolejnych rocznic Powstania Wielkopolskiego. Od wielu lat wyglądają one podobnie: przemarsz, złożenie kwiatów w miejscach pamięci, napuszone przemówienia. W tym roku w ramach "uatrakcyjnienia" zdecydowano się na "odwrócenie kolejności" - najpierw parada polityków pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, później przemarsz. I gdyby nie ciekawe historyczne pokazy uliczne zorganizowane przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman" można by pomyśleć, że w Poznaniu czas się zatrzymał, a rachityczne obchody tak ważnej rocznicy żywcem przeniesiono z głębokiego PRL.
Inscenizacja przyjazdu Ignacego Jana Paderewskiego na dworzec kolejowy w Poznaniu rozpoczęła wczoraj obchody 89. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Odgrywający rolę Paderewskiego aktor Edmund Dudziński ze schodów wagonu pozdrowił poznaniaków. Następnie przeszedł do holu dworca. Tam ponownie przemówił do zgromadzonych, wzywając do walki o wolną Polskę. Inscenizację przybycia Paderewskiego od 11 lat przygotowuje Poznański Chór Nauczycielski noszący jego imię. I tak naprawdę od jedenastu lat nie zmieniła się nudna, sztampowa i absolutnie nieatrakcyjna forma obchodów rocznicy powstania. Choć po Warszawie i spektakularnych obchodach Powstania Warszawskiego większość miast ważne dla nich wydarzenia uświetnia ciekawymi koncertami, pokazami multimedialnymi, wystawami, w Poznaniu czas jakby się zatrzymał. Jak co roku najważniejsza część obchodów Powstania Wielkopolskiego to parady napuszonych regionalnych polityków, składających raz w roku rocznicowe wieńce pod pomnikiem Powstańców Wielkopolskich, niemal identyczne coroczne przemówienia, niemal identyczny i coraz skromniejszy, mniej liczny uliczny przemarsz.
Wyjątkiem od tej reguły było zaangażowanie Grupy Rekonstrukcji Historycznej "3 Bastion Grolman", która odegrała na placu Wolności i pod hotelem Bazar w Poznaniu cykl scen walk z pierwszych dni powstania. I to tak naprawdę był jedyny ciekawy i godny uwagi akcent uroczystości.
26 grudnia 1918 r. do Poznania przybył Ignacy Paderewski. Z tej okazji zorganizowano wielką polską manifestację. Następnego dnia Niemcy zorganizowali kontrdemonstrację, podczas której doszło do antypolskich prowokacji i do starć zbrojnych. W ślad za Poznaniem poszły inne miasta Wielkopolski. Ciężkie walki toczyły się o Inowrocław, Szubin i Chodzież na północy, Zbąszyń na zachodzie i Rawicz na południu Wielkopolski. 16 lutego 1919 r. Niemcy zawarli w Trewirze rozejm z powstańcami. Przypieczętowaniem polskiego zwycięstwa były postanowienia traktatu wersalskiego, który uznawał przyłączenie wyzwolonych terenów do odrodzonej Rzeczypospolitej. Powstanie Wielkopolskie było nie tylko jedynym zrywem niepodległościowym pod zaborami zakończonym zwycięstwem, ale również dzięki niemu mieszkańcy Wielkopolski odzyskali wolność, a ziemie stanowiące kolebkę państwowości wróciły do Polski. Sukces Powstania Wielkopolskiego znacznie wzmocnił odradzającą się Polskę, zarówno militarnie, jak i gospodarczo. Wielkopolanie wnieśli do II Rzeczypospolitej dobrze rozwinięte gospodarczo ziemie oraz znakomicie uzbrojoną 120-tysięczną armię, która odegrała ważną rolę w zwycięskiej wojnie polsko-bolszewickiej z lat 1919-1921.
Wojciech Wybranowski

Nasz Dziennik
Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 06:02 PM   #30
Popiel
Anty love
 
Popiel's Avatar
 
Join Date: Oct 2006
Location: Luxembourg
Posts: 5,884
Likes (Received): 531

Sylwester kolejna forma promocji na która wydamy o 100 tys zł wiecej niż rok temu.

Sylwek - zdecydowanie skromniejszy


Poznański Sylwester ma być w tym roku oryginalny. Na Placu Wolności nie będzie tak jak w innych miastach koncertu muzycznej gwiazdy, ale multimedialny spektakl. Zabawa zacznie się o godz. 23. Z obrotowej sceny DJ "T" i nasz radiowy kolega Mariusz Kwaśniewski poprowadzą zabawę z muzyką lat 70. i 80.


O północy, po noworocznych życzeniach od prezydenta, zacznie się świetlne widowisko z laserami, sztucznymi ogniami i efektami pirotechnicznymi. Organizatorzy zdają sobie sprawę, że na tle innych miast poznański pomysł na sylwestrową zabawę jest ryzykowny - przyznaje Andrzej Maszewski z Centrum Kultury Zamek.

Postanowiliśmy nie ścigać się z tym, co dzieje się w innych miastach Polski. Gdybyśmy otrzymali budżet taki, jaki mają te ogromne miasta współpracujące z telewizją ja bym się wcale nie cieszył, ponieważ uważam, że formuła tych zabaw jest strasznie nudna. Krytykuję tamte Sylwestry, ponieważ na ich tle ten nasz pomysł jest dużo ciekawszy - przekonuje Maszewski.

Sylwester na placu Wolności ma zakończyć się po godzinie 1. Władze Poznania wydały na jego przygotowanie 300 tysięcy złotych - o sto tysięcy więcej niż w poprzednich latach.

Radio Merkury
Popiel no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 06:39 PM   #31
mateq
mod emerytowany
 
Join Date: Jan 2005
Location: POZnan* (Poland)
Posts: 11,741

Quote:
Originally Posted by Popiel View Post

Postanowiliśmy nie ścigać się z tym, co dzieje się w innych miastach Polski. Gdybyśmy otrzymali budżet taki, jaki mają te ogromne miasta współpracujące z telewizją ja bym się wcale nie cieszył, ponieważ uważam, że formuła tych zabaw jest strasznie nudna. Krytykuję tamte Sylwestry, ponieważ na ich tle ten nasz pomysł jest dużo ciekawszy - przekonuje Maszewski.


Chciałbym zauważyć, że to jednak o sylwestrze w Krakowie i we Wrocławiu mówi się już minimum od miesiąca we wszystkich mediach. To także tam bawić się będzie po kilkaset tysięcy osób, w tym wielu turystów i to te miasta najwięcej zarobią. Ale to wszystko nic nie warte, najważniejsze że u nas będzie ciekawiej. Dlaczego? Bo urzędasy tak twierdzą.

Dla porównania, Sylwek 2006 we Wrocku:z Poznania na google nie ma żadnych zdjęć .
mateq no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 07:41 PM   #32
Marceli Szpak
ten najwazniejszy
 
Marceli Szpak's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Chelsea Hotel
Posts: 12,983
Likes (Received): 7617

Quote:
Originally Posted by mateq View Post


Chciałbym zauważyć, że to jednak o sylwestrze w Krakowie i we Wrocławiu mówi się już minimum od miesiąca we wszystkich mediach. To także tam bawić się będzie po kilkaset tysięcy osób, w tym wielu turystów i to te miasta najwięcej zarobią. Ale to wszystko nic nie warte, najważniejsze że u nas będzie ciekawiej. Dlaczego? Bo urzędasy tak twierdzą.

Dla porównania, Sylwek 2006 we Wrocku:z Poznania na google nie ma żadnych zdjęć .
O Sylwestrze we Wrocławiu mówią w TVP2, a o Krakowie w Polsacie Wiec jak ktoś ogląda tylko jedna stacje o konkurencyjnej imprezie sie nie dowie. Posłuchać z taśmy Dody rzecz bezcenna a o Bony M w Krakowie nie ma co wspominać , już sie szykuje na to wydarzenie .Zestaw gwiazd w obu przypadkach pokazuje ze w Polsce jest deficyt artystów, a gdzie Gra Krzysztof Krawczyk ??.Brakuje jeszcze braci Golców, Ewy Sonet i Mandaryny korespondencyjny Boj Doda w Wrocławiu a Mandaryna w Krakowie i badanie słupków oglądalności cała Polska wstrzyma oddech .I na deser nieśmiertelna konferansjerka Agata Młynarska O 23 obraz oglądającego w Tv będzie tak zamazany ze równie dobrze transmisja mogłaby być z Kamczatki , jaka to różnica Poznań mógłby być oryginalny i zaprosić wygranych -przegranych Idola w osobach Ali Janosz ,Krzysztof Zalewski, Maciej Silski
__________________
Powszechnie szanowany przez niektórych

Last edited by Marceli Szpak; December 28th, 2007 at 07:52 PM.
Marceli Szpak no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 08:06 PM   #33
Pawelski
Registered User
 
Pawelski's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: POZnan* (Poland)
Posts: 61,391
Likes (Received): 5391

Poznań może być jaki jest... Bo jest FAJNIE...


Byle by nasze imprezy transmitowała jakaś telewizja. W sylwestra z reguły jest zimno- ja ciepłolubny nosa z domu "nie wyściubię" ALE chętnie bym sobie obejrzał co nieco z Poznania... A tak będę skazany na Kraków lub Wrocław
Pawelski no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 08:11 PM   #34
Marceli Szpak
ten najwazniejszy
 
Marceli Szpak's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Chelsea Hotel
Posts: 12,983
Likes (Received): 7617

Quote:
Originally Posted by Pawelski View Post

Byle by nasze imprezy transmitowała jakaś telewizja. W sylwestra z reguły jest zimno- ja ciepłolubny nosa z domu "nie wyściubię" ALE chętnie bym sobie obejrzał co nieco z Poznania... A tak będę skazany na Kraków lub Wrocław
Zawsze możesz włączyć TVN i zobaczyć sylwester z Warszawy
__________________
Powszechnie szanowany przez niektórych
Marceli Szpak no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 10:31 PM   #35
mmjp
Inspired by Poznań?!
 
mmjp's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Black Mesa Research Facility
Posts: 12,576
Likes (Received): 932

Quote:
Poznań składa życzenia na billboardach
marketing wizerunku
20-12-2007

Akcja promocyjna Poznania spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów, zwłaszcza z tych miast, gdzie zawisły billboardy. Sami mieszkańcy podchodzili do życzeń dość ostrożnie.

Urząd Miasta Poznania twierdzi, że życzenia są szczere i są elementem budowania pozytywnego wizerunku Poznania w innych miastach oraz próbą przełamania pewnych niekorzystnych stereotypów, np. tego że Poznaniacy są bardzo skąpi.

Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że ta spontaniczna marketingowa akcja Poznania została zainspirowana przez prelekcję Grzegorza Kiszluka i Adama Mikołajczyka z Brief for Poland podczas Konferencji "Marka to miasto. Jak ją promować i rozwijać" organizowaną w listopadzie przez TVN.
mmjp no está en línea   Reply With Quote
Old December 28th, 2007, 11:08 PM   #36
mateq
mod emerytowany
 
Join Date: Jan 2005
Location: POZnan* (Poland)
Posts: 11,741

Quote:
Originally Posted by Marceli Szpak View Post
....i
Mi to wsio ryba, bo idę na piękny bal organizowany przez firmę jednego z naszych forumowiczów

Ale wspomnę jeszcze o evencie robionym przez nota bebe poznańską agencję w hali ludowej we Wrocku...
Kolejne 8 tysięcy ludzi ma się gdzie bawić...
mateq no está en línea   Reply With Quote
Old December 31st, 2007, 01:41 AM   #37
Boogie
keep jaywalking
 
Boogie's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Königreich Preußen
Posts: 6,506
Likes (Received): 576

Wczoraj (30.12) w głównym wydaniu Wiadomości był materiał o przyjeździe Piotra Anderszewskiego do Poznania. Z jednej strony Wrocław czy Kraków zafundowały swoim mieszkańcom występy muzyków kultury masowej (imprezy Sylwestrowe), a Poznań Piotra Anderszewskiego. Tylko o dwóch pierwszych miastach, na Polsacie i TVP 2 trąbią od miesiąca... Temat Sylwestra był już poruszany w poprzednim roku i jak widać nic się nie zmieniło.
__________________
państwo z kartonu
Boogie no está en línea   Reply With Quote
Old December 31st, 2007, 01:48 AM   #38
mateq
mod emerytowany
 
Join Date: Jan 2005
Location: POZnan* (Poland)
Posts: 11,741

aczkolwiek dzisiaj na Pl. Wolności Fotis, TSE i Scena Serwis, czyli czołówka polskich firm scenicznych, dają radę Sprzętu dużo, chociaż tym nadrobią:
::
mateq no está en línea   Reply With Quote
Old December 31st, 2007, 01:51 AM   #39
Boogie
keep jaywalking
 
Boogie's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Königreich Preußen
Posts: 6,506
Likes (Received): 576

Na pewno będzie to bardziej ambitna impreza niż wrocławska, czy krakowska, jednak to nie o Poznaniu mówi się w jednej z ogólnopolskich stacji telewizyjnych.
__________________
państwo z kartonu
Boogie no está en línea   Reply With Quote
Old December 31st, 2007, 11:39 AM   #40
starosta
www.idp.org.pl
 
starosta's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Poznań (Poland)
Posts: 1,260
Likes (Received): 76

@Forza Imperial - nie zgadzam się z Twoim zdaniem, iż Poz nie jest miastem turystycznym, ale nie mam czasu teraz się nad tym rozpisywać.
W sumie lepiej napisać, że dziś nie jest z powodu zaniedbań, natomiast warunki do tego posiada.

Choć nie trawię "Naszego Dziennika", to z ich opinią nt obchodów Powstania Wielkopolskiego trudno się nie zgodzić...

Co do Sylwestra to nie będę tego komentował...
__________________
www.idp.org.pl
starosta no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
marketing terytorialny, poznań, promocja miasta

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[Bydgoszcz] Promocja miasta Sobol (Miki) » Bydgoszcz 5601 November 30th, 2019 10:42 AM
[Łódź] Ziemia Obiecana dawidny Miasta polskie 1890 November 27th, 2019 09:47 AM
[DK72] Konin - Łódź - Rawa Mazowiecka Champion Infrastruktura drogowa 144 November 11th, 2019 09:44 PM
[USA] (i trochę Kanady) Czyli Lulkowe wielkie amerykańskie wakacje lulek89 Zagranica 7142 July 27th, 2019 05:19 PM
[Poznań] Stara Gazownia Arki89 » Poznań 218 July 22nd, 2018 08:23 PM


All times are GMT +2. The time now is 09:07 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us