Luchtverontreiniging / Pollution de l'air - Page 3 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > .be-forum > Urbi & Infra > Urbania


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old November 19th, 2017, 05:29 PM   #41
Krookpunt
Registered User
 
Krookpunt's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Gent
Posts: 2,458
Likes (Received): 646

Meneer? Niet zeer hoffelijk...
Krookpunt no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 19th, 2017, 10:02 PM   #42
timmeister
Registered User
 
timmeister's Avatar
 
Join Date: Feb 2013
Location: Brussels
Posts: 1,481
Likes (Received): 612

Mevrouw Fremault
timmeister no está en línea   Reply With Quote
Old November 19th, 2017, 10:08 PM   #43
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

Ha OK! Excuses, Hoffelijkheid - niet het sterkste punt van < een > / de Nederlander/s!
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 20th, 2017, 07:40 AM   #44
Bazar
Brussels sprout
 
Join Date: Jun 2008
Posts: 14,933
Likes (Received): 4493

Bruzz:
Quote:
Schone lucht: wetenschappers en gezondheidsorganisaties trekken aan de alarmbel

Een honderdtal wetenschappers schrijven volgende open brief aan de Brusselse regering in verband met de luchtverontreiniging in Brussel.

Mijnheer de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Rudi Vervoort,

Mevrouw de Minister van Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu en Energie, Cťline Fremault,

Mijnheer de Minister van FinanciŽn, Begroting en Externe Betrekkingen, Guy Vanhengel,

Mijnheer de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Pascal Smet,

Twee jaar na een eerste open brief in de pers stellen we nog steeds ernstige feiten vast: ondanks de wettelijke verplichting die sinds 2010 op de overheid rust om een betere luchtkwaliteit te garanderen, leeft de bevolking vandaag in gevaarlijke en ongezonde lucht.

Luchtvervuiling mag dan veelal onzichtbaar zijn, onderzoek toont een verregaande schadelijke impact op de volksgezondheid aan. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die strengere richtsnoeren aanbeveelt dan de Europese Unie, klasseerde luchtvervuiling en fijnstof in 2013 als ‘zeker kankerverwekkend’ en in dezelfde categorie als tabak. Zelfs als niet-roker lopen we door de blootstelling aan schadelijke polluenten het risico te sterven aan longkanker.

De luchtverontreiniging is schadelijk voor de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars en de pendelaars, vooral voor kinderen, ouderen en mensen die reeds door ziekte zijn getroffen.

Luchtvervuiling leidt tot:

verhoogd risico op hart- en vaatziekten (infarct, hartritmestoornissen, hartfalen, beroerten) [1] ;toename van long- en blaaskankers [2] ;toename van leukemie bij kinderen [3] ;toename van astma (nieuwe gevallen en verergering) en chronische bronchitis [4] ;toename van allergieŽn;schadelijke effecten tijdens de zwangerschap : toename van vroegtijdige geboorten en laag geboortegewicht, vermindering van de longfunctie en kinderastma bij bovenmatige blootstelling aan fijnstof tijdens de zwangerschap [5];cognitieve beperking bij ouderen en kinderen [6].

*

Wij hebben kunnen vaststellen dat luchtvervuiling in Brussel een rol speelt in:

meer dan 20% van de opstoten van bronchitis bij jonge astmapatiŽnten;meer dan 20% van de hospitalisaties van COPD-patiŽnten (chronisch obstructief longlijden);meer dan 30% van de hartinfarcten bij de volwassen patiŽnten met ischemische hartaandoeningen [7].

*

Dit alles leidt tot een afname van de levensverwachting die overeenkomt met 632 vroegtijdige overlijdens per jaar [8] en een toename van afwezigheden, medicatiegebruik, ziekenhuisopname en verhoogde sterfte bij patiŽnten met long- en hartziekten. Dit zou kunnen worden vermeden als Brussel de richtsnoeren van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zou naleven en de gemiddelde concentratie van 20Ķg/m3 fijne deeltjes niet zou worden overschreden. De winst in levensverwachting zou zich vertalen in een jaarlijks indrukwekkend bedrag van 758 miljoen euro. [9]

Als artsen, wetenschappers en organisaties begaan met gezondheid, zijn wij erg begaan met de sociale kant van het beleid. Vooral de zwaksten worden aan de hoogste luchtvervuiling blootgesteld. Het is onaanvaardbaar dat wij een generatie jongeren laten opgroeien in het volle bewustzijn van deze verontrustende risico’s. Vroege blootstelling maakt mensen in het latere leven extra kwetsbaar voor de hierboven besproken ernstige ziekten. Luchtvervuiling heeft bijgevolg een blijvende negatieve impact op onze gezondheid gedurende het hele leven. Deze ziekten kunnen verreikende effecten hebben op de kwaliteit van het leven van burgers, hun gezinnen, hun levensonderhoud en hun financiŽn.

Wij willen het beste voor onze patiŽnten en voor de volksgezondheid. Wetenschappelijk onderzoek leert ons welke oorzaken we moeten aanpakken om burgers te beschermen. Het voorkomen van blootstelling aan vervuilde lucht is een vereiste voor een goede gezondheid. Maar het realiseren ervan is een verantwoordelijkheid van onze regering en ministers. Gezonde lucht is van levensbelang en een basisrecht voor iedereen, voor de meer dan 1,2 miljoen inwoners van Brussel en de 350.000 pendelaars die hier dagelijks komen werken. Het is hoog tijd dat de regering haar verantwoordelijkheid opneemt en een duidelijk en doeltreffend actieplan uitwerkt en ten uitvoer brengt om deze stille en onaanvaardbare gezondheidscrisis het hoofd te bieden.

Helaas wordt de lat niet hoog gelegd.

Het Lucht-, Klimaat- en Energieplan, het beleidsplan dat de Brusselse regering heeft opgesteld in 2016, is veel te vaag en voldoet ons inziens niet aan de eisen van Europese luchtkwaliteitsrichtlijn. In Brussel worden de Europese normen inzake luchtvervuiling (richtlijn 2008/50/EC) nog steeds overschreden. Daarbij komt dat het Brussel meetnet dat de luchtkwaliteit controleert te weinig meet waar de bevolking aan de hoogste concentraties wordt blootgesteld zoals in de Europese luchtkwaliteitsrichtlijn is vastgelegd.

De Lage-emissiezone (LEZ) is vandaag de meest verregaande maatregel van het Brussels beleidsplan voor betere luchtkwaliteit. Afgezien van het feit of de LEZ werkelijk start op 1 januari 2018 met het bannen van EURO1 voertuigen, toont een studie in opdracht van het Brussels Gewest [10] aan dat de "LEZ geen schokkende effecten zal teweegbrengen op het behalen van de Europese normen voor PM10 en NO2." Deze studie houdt echter gťťn rekening met het Dieselgate schandaal. Duitse steden met een LEZ die reeds EURO3 voertuigen bannen voldoen nog steeds niet aan de norm. LEZ is dus een eerste stap, maar lang niet voldoende om burgers echt te beschermen.

Een veel daadkrachtiger beleid is noodzakelijk om de gezondheid van de burger werkelijk te beschermen. Naast de bovengenoemde polluenten zijn ultrafijnstof en roet uiterst gevaarlijk voor de volksgezondheid want ze dringen diep onze longen en bloedbanen binnen. Roet staat op de WHO-lijst van kankerverwekkende stoffen en is afkomstig van dieselwagens. Op verschillende drukke verkeersassen in Brussel worden onaanvaardbare uitstoten gemeten.

Eťn van de grootste problemen in Brussel is het teveel aan motorfietsen, wagens, bestel- en vrachtwagens op fossiele brandstoffen, in het bijzonder diesel.

Het terugdringen van het aantal slachtoffers door luchtvervuiling is mogelijk, maar vereist meer ambitieuze en efficiŽnte maatregelen zoals:

vergroening van de verkeersfiscaliteit: fiscale ontmoediging van fossiele mobiliteit en aanmoediging van schone mobiliteit incl. de voorbereiding van een dieselban met gerichte communicatie en aanmoediging om voor schone vervoerswijzen- en middelen te kiezen;verplichting van roetfilters voor dieselmotoren gekoppeld aan strikte naleving tot de invoering van een dieselban;strikte handhaving van het verbod op stationair draaien ;dwingende lokale verkeerssturing en –beheersmaatregelen incl. ontmoediging van overbodig verkeer door tele-geleiding naar de meest dichtbijzijnde parkeergelegenheden;vastleggen van (normen voor) veilige afstandszones tussen enerzijds verkeersaders als bron van luchtvervuiling en anderzijds toekomstige voorzieningen voor kwetsbare bevolkingsgroepen, woongebieden en verblijfsvoorzieningen alsook de toepassing van deze afstandszones;voor iedereen toegankelijk, efficiŽnt, comfortabel ťn schoon openbaar vervoer en gedeelde mobiliteit gecombineerd met parkeren aan de stadsrand en stations;grote investeringen in fietsfaciliteiten en elektrische fietsen.

*

Het klopt dat het Brussels Gewest het probleem van luchtvervuiling niet alleen kan oplossen. Luchtvervuiling is een gewestoverschrijdend probleem, waarvoor dringend afspraken tussen de Gewesten en op federaal vlak nodig zijn. Toch mag dat geen excuus blijven om niet doortastender te handelen in Brussel zelf. Integendeel. De Brusselse regering kan zelf krachtige maatregelen nemen.

In het belang van alle bewoners en pendelaars vragen wij u dringend:

1.* het lanceren van een brede informatiecampagne gericht aan de Brusselaars en pendelaars die iedereen correct informeert over de luchtvervuiling in de stad en de kwalijke gevolgen voor de volksgezondheid zodat het draagvlak voor dringende maatregelen groeit;

2. het uitwerken van een correct en efficiŽnt luchtkwaliteitsmeetnet in het Brussels Gewest dat voldoet aan de Europese richtlijnen;

3. naast ambitieuze doelstellingen voor PM10, PM2.5 en NO2 tevens doelstellingen voor roet op te nemen om de kwalijkste effecten van luchtvervuiling drastisch te verminderen;

4. een duidelijke en dringende kalender vast te leggen met concrete stappen om de genoemde doelstellingen te realiseren.

*

De gezondheid en het welzijn van ons allen zijn in het geding !

*

Met de meeste hoogachting,

*

Dr. Sabine ALLARD, Interne Geneeskunde - Infectiologie - Aidsreferentiecentrum, UZ Brussel Ÿ Dr. Wouter ARRAZOLA DE O—ATE, Arts-onderzoeker Volksgezondheid*(...)
Ik hoop dat federaal en andere gewestelijke overheden zich ook aangesproken voelen... ik vrees er voor.
__________________

seb_, openhaard liked this post
Bazar no está en línea   Reply With Quote
Old November 20th, 2017, 06:14 PM   #45
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

Wel, we zien ons in ieder geval gesteund (in de strijd om minder slechte lucht) door wetenschappers en mensen uit de gezondheidstak, en ook zij leggen direct(er) het verband met dieselverkeer. Eigenlijk zou in het mooie "marketing plaatje" (zie hiervoor) bijna alle autotjes rood moeten zijn, in plaats van ze groen te presenteren. Alsof we achterlijk zijn. Vannacht zat ik te denken dat er eigenlijk een onafhankelijke 'rekenkamer' moet komen die de milieuzones van de betreffende overheden toetst, op hun effectiviteit (qua vermindering schadelijke stoffen). Het zou een 9 punt schaal kunnen worden met 1-3 rood, 4-6 oranje en 7-9 groen (een tien "uitmuntend" kan dan eigenlijk niet gehaald worden. Bij elk punt kunnen dan weer criteria en kenmerken worden geschaald. Zo'n instituut zou dan kennis versterkend kunnen werken, en de politiek ondersteunen, danwel falend beleid onbetwistbaar aan de kaak stellen. En daarmee moeten - hier geloof ik toch eigenlijk in, nu alle andere middelen (alsook de bovenstaande open brief) niet schijnen te werken - strafzaken worden voorbereid, gevoerd en hopelijk gewonnen. Maar wellicht dat alleen al het aanpakken van de zaak op deze wijze - vechten voor het grondrecht van een gezond leven - een uitstraling heeft, waardoor de politici wel iets gaan doen.

Gezocht: een 'expert' die samen met deze of gene de milieu zone rekenkamer wil oprichten! Ik pak het graag met iemand op, maar laten we dan wel beginnen met een bier op de grote markt, en dan in 2018 aan de weg timmeren.
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.

seb_ liked this post
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2017, 08:50 PM   #46
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

Ondertussen, terwijl er in veel steden in Nederland en Belgie niets of nauwelijks iets positiefs gebeurt - leiden de Noren ons de weg.

https://www.ad.nl/auto/olieland-noor...ijdt~a854a9e0/

Een artikel over het hoe wel kan, en moet. Een beschaving van niveau. Het zou het doel van het streven van de politici hier meer dan waard zijn.
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2017, 08:41 AM   #47
timmeister
Registered User
 
timmeister's Avatar
 
Join Date: Feb 2013
Location: Brussels
Posts: 1,481
Likes (Received): 612

Noorwegen pakt het volgens mij wel fout aan, met heel wat maatregelen die elektrisch rijden stimuleren, maar dus ook gewoon: autorijden. Beter wat uitstoot betreft, maar auto's blijven hinderlijk in een stad en een file is een file. De Noren zitten er compleet naast door parkeren makkelijker te maken, rijden op busbanen toe te staan, en el-biler vrij te stellen van tolheffing.
__________________

Thorum, Phoenyxar liked this post
timmeister no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2017, 10:14 AM   #48
Filou
Urban dweller
 
Filou's Avatar
 
Join Date: May 2008
Posts: 11,375
Likes (Received): 4644

Ik dacht net hetzelfde. Noorwegen is dan ook een echt autoland. Door de enorme afstanden is de auto een belangrijk vervoermiddel. Noorwegen is ook een enorm rijk land, zij kunnen zowat alles subsidiŽren wat ze maar wensen.
Maar electrische auto's op busbanen laten rijden en dergelijke is een heel slecht idee.
__________________
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate
Filou está en línea ahora   Reply With Quote
Old December 4th, 2017, 04:36 PM   #49
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

Feit is wel dat Oslo wel aan de milieunormen voldoet, en Brussel niet. Dan doen ze toch iets goed, zou ik zeggen.
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Old December 4th, 2017, 05:10 PM   #50
Filou
Urban dweller
 
Filou's Avatar
 
Join Date: May 2008
Posts: 11,375
Likes (Received): 4644

Dat is zeker zo. Maar hoe wordt de electriciteit in Noorwegen gemaakt? Noorwegen is een reusachtig land, ik kan mij voorstellen dat ze daar gemakkelijk wat windmolens kwijtkunnen zonder dat het de buren stoort, of waterkrachtcentrales, BelgiŽ zit toch anders in elkaar. Als we alle auto's vervangen door electrische zal er wel een windmolentje hier en daar moeten bijgebouwd worden, dat wordt nog lachen met de NIMBY's.
En electrische auto's vervuilen de lucht dan wel niet, ze lossen het verkeersinfarct niet op en ze rijden evengoed mensen dood.
__________________
Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate
Filou está en línea ahora   Reply With Quote
Old December 5th, 2017, 10:17 AM   #51
Nergens
Registered User
 
Join Date: Sep 2010
Posts: 865
Likes (Received): 150

Er wordt toch altijd snel voorbijgegaan aan de (natuur)kosten voor het maken van o.a. batterijen. Een wereld waarbij wereldwijd 20% elektrisch rijdt is praktisch onmogelijk wegens tekort aan de nodige materialen.
__________________

Quimb liked this post
Nergens no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2017, 12:26 PM   #52
seb_
Registered User
 
Join Date: Nov 2016
Posts: 167
Likes (Received): 38peak lithium?
daarover lopen de meningen nogal uiteen dacht ik...

heb je een goede bron?
seb_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 5th, 2017, 01:25 PM   #53
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

@ filou, dat is ook wel weer waar. Eergisteren wilde ik over een zebrapad lopen, scheurt er toch echt weer zo'n idioot met zijn auto over heen, terwijl hij me zag! Ik kan me goed voorstellen dat er vele ongelukken zijn. Onze buurjongen uit Rotterdam is destijds ook geschept op een zebrapad, onherstelbare hersenschade, baan kwijt etc. Dan wordt je leven in een paar seconden beslist. Noorwegen lacht zich trouwens helemaal slap met haar waterkrachtcentrales, een luxe die maar weinig landen hebben.
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2017, 03:39 PM   #54
Nergens
Registered User
 
Join Date: Sep 2010
Posts: 865
Likes (Received): 150

Quote:
Originally Posted by seb_ View Post


peak lithium?
daarover lopen de meningen nogal uiteen dacht ik...

heb je een goede bron?
Deels mijn buikgevoel/overtuiging, ben niet de grootste kenner.

In verband met prijs en problemen ontginning:
De huidige technologie van batterijen voorziet in (ik dacht) drie elementen/stoffen die problemen kunnen opleveren in de toekomst. Als ik me niet vergis kunnen de verhoudingen onderling wel gewijzigd worden (waardoor moest ťťn problematisch worden, er zuiniger mee kan worden omgegaan). Maar zowel recyclage als ontginning staan nog totaal niet op het punt om deze technologie 'groen' te noemen en/of financieel de concurrentie te kunnen aanhouden met klassieke verbranding en met andere technologieŽn die momenteel om diverse redenen minder voorkomen.

Het ontginnen van o.a. lithium is zeer milieu onvriendelijk. Duurt ongeveer drie jaar tegen tussen het ontginnen zelf en het kunnen gebruiken ervan. Vooral de nood aan heel veel (grond)water en bijhorende energiekost is toch wel milieuvervuilend. En dat is dan nog in de huidige fase, waarbij vooral de gemakkelijkste gebieden ontgint worden (Zuid-Amerika). In AustraliŽ is het stuk moeilijker (en slechter voor milieu).

Zelfde fases, was olie ontginnen (niet gebruik) veel milieuvriendelijker (denk 100jaar geleden), waarbij een vrij eenvoudige pomp je al resultaat gaf. Wegens nood aan steeds meer moet men meer milieurisico's nemen (dieper/afgelegener boren), maar op zich het boren zelf kost niet zoveel energie. Om meer te kunnen boren heeft men bij olie ook moeilijkere oplossingen moeten zoeken, resultaat schaliegas, verschrikkelijk in ontginning (en gebruik). Ik vrees dat binnen 20/30 jaar, wanneer de vraag nog zoveel hoger zal liggen en de simpele zones uitgeput de nood zal zijn om ook voor lithium milieuonvriendelijker en gevaarlijker te ontginnen.

(als ik me niet vergis is het produceren van elektrische auto ongeveer dubbel zo vervuilend als van een klassieke verbrandingsmotor, vergeleken met huidige nieuwe verbruiken, zou elektrische auto pas na 130.000km gelijkaardig worden.)


Zelf ben ik meer voorstander om waterstof verder uit te werken. Is iets dat door productie (ipv ontginning) kan verkregen worden. Momenteel is die productie ook nog energie verslindend. Maar (zie onderstaande link), daar zijn er (mijn inziens) gemakkelijkere oplossingen voor dan voor productie energie om te mijnen.


- "Als grondstof zou biogas kunnen gebruikt worden en voor de aanmaak van elektriciteit zouden zonnepanelen, windenergie of waterkrachtcentrales kunnen worden ingeschakeld. Momenteel is er al waterstof beschikbaar. Die is als een bijproduct afkomstig uit de chemische industrie.
Zo produceert de Duitse industrie alleen al voldoende waterstof om een wagenpark van 750.000 voertuigen te laten rijden. Waterstof kan bovendien worden aangemaakt met de elektriciteit die op het net voor handen is tijdens de daluren. De toekomst krijgt daarmee een nieuwe dimensie"Iets waar ik me niet populair mee maak (meestal) is het pleiten voor nieuwe kerntechnologie met kleinere maar meer locaties als overkoepeling en aanvullend op zon/wind/water. Zoveel mogelijk van dat laatste, maar wij zijn geen Noorwegen waarbij ieder huis naastliggend een waterval heeft.
__________________

seb_, openhaard liked this post
Nergens no está en línea   Reply With Quote
Old December 8th, 2017, 09:59 PM   #55
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

@ nergens: zelfstandigheid in je denken en het reflecteren ervan, is zeker geen goede broer van "populariteit". Dat de milieubeweging en in haar kielzog 'de gewone man' zich tegen kernenergie heeft gekeerd, is lichtzinnig, dom en naÔef te noemen, wanneer je je realiseert dat het alternatief - het verbranden van fossiele brandstoffen, met milieurisico's en directe gezondheidsschade tot gevolg - veel slechter is. Maar misschien heeft de olie industrie gewoon een veel betere lobby dan die van kernenergie. Blijft ronduit achterlijk dat Merkel zo maar allerlei peperdure kerncentrale's sluit, terwijl dagelijks mensen -door olieverbranding - als gevolg van slechte lucht blijven sterven. Dat olie milieutechnisch makkelijker en beter te produceren is dan batterijen en de deze technologie, is nog geen argument (in mijn mening) om het te verkiezen. Het gaat namelijk bovenal om het gebruik van de technologie, en de schadelijke effecten ervan op bijvoorbeeld de gezondheid. En dan is het verbranden van olie in drukke woongebieden gewoon een direct gevaar voor de volksgezondheid. 60% van de luchtverontreiniging wordt namelijk direct lokaal geproduceerd, daar kun je wat aan doen, zou ik zeggen. En die 60% valt direct weg bij gebruik van elektriciteit voor mobiliteit, of bijvoorbeeld gas.
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Old December 11th, 2017, 02:27 PM   #56
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

https://www.ad.nl/politiek/medici-sc...heid~a49bc4f2/

Duidelijk verhaal van de medici - we wisten het natuurlijk al langer, maar hopelijk dat de politiek hier in Brussel als de donder iets mee doet: En anders, hopen dat de huidige politici - een stel zakkenwasser zijn het - snel hun biezen pakken, onder het mom waarmee ze lang hebben kunnen werken: "Geen daden maar woorden". Een adagium waardoor de burger zich verwijdert voelt van haar omgeving en de democratie verder wordt aangetast.
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Old December 11th, 2017, 02:35 PM   #57
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

Van onze Engelse vrienden, vandaag in de guardian..
https://www.theguardian.com/commenti...-air-pollution
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.

Bazar liked this post
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Old December 12th, 2017, 03:02 PM   #58
Quimb
Registered User
 
Join Date: Oct 2008
Location: Brugge-Gent-A'pen
Posts: 1,979
Likes (Received): 238

De technologie van zeezout batterijen gaat er ook op vooruit, al zien de chinezen dat niet graag aankomen aangezien zij de grootste aandelen hebben in de lithium business.
__________________
~
Quimb está en línea ahora   Reply With Quote
Old December 12th, 2017, 05:07 PM   #59
Nergens
Registered User
 
Join Date: Sep 2010
Posts: 865
Likes (Received): 150

Dan heeft het midden oosten terug hun nieuwe olie. Zij hebbe telkens gigantische overschotten bij het omzetten van zeewater naar kraantjeswater (hebben geen/weinig natuurlijk zoetwater dacht ik).


Edit: ik zie net dat mijn vorige post eigenlijk verschrikkelijk geschreven is ifv leesbaarheid...
Nergens no está en línea   Reply With Quote
Old December 13th, 2017, 10:20 AM   #60
openhaard
Highrise Runner
 
openhaard's Avatar
 
Join Date: Jan 2006
Location: Climate change? Burn oil, massively!
Posts: 1,989
Likes (Received): 440

https://www.ad.nl/binnenland/bijna-1...ucht~a7fee1fe/

We krijgen steun uit de hoek waar het onderwerp ook thuishoort, de medische wereld.
Maar economisch gezien, kun je je voorstellen hoezeer de woning waarden niet zullen stijgen wanneer de lucht niet ongezond is in de stad? Dit moet de toekomst zijn, alleen, kunnen we die niet naar voren halen..
__________________
If we don't bring oil and coal down, it will do so with us. Let's not be stupid anymore.
openhaard no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 12:44 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us