[Gabrovo|Габрово] Construction, Projects & Updates [2008-2011] - Page 32 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-Central | Северен централен регион

North-Central | Северен централен регион Ruse, Pleven, Veliko Turnovo, Gabrovo, Lovech | Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 21 votes, 4.81 average.
Old December 10th, 2011, 09:49 PM   #621
Herzog Tryn
Registered User
 
Join Date: Jun 2011
Posts: 1,344
Likes (Received): 588

За тези от Лъката Била си остава на удобна тогава. Кауфландът ще е повече за тези от Падало.
Herzog Tryn no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 11th, 2011, 02:46 PM   #622
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

Крайречна улица


Novalis2 no está en línea  
Old December 11th, 2011, 02:51 PM   #623
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

ЛИДЛ-2Novalis2 no está en línea  
Old December 18th, 2011, 08:44 PM   #624
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

Студент превръща стара фабрика в културе

Quote:
Проект за преобразяването на старинна фабрика в обществено-културен център спечели конкурса Positive/Negative. Разработката е дело на студента от УАСГ Станимир Семов. Той предлага идеи за преустройството на промишлената зона на Габрово и адаптацията на най-ранната текстилна фабрика в района, наречена „Успех“.
Проектът предвижда превръщането на първия етаж на фабриката в търговски център с книжарница, кафетерия и ресторант. Второто ниво ще бъде оформено като музей на текстилната промишленост с покрит мост галерия. Третият и четвъртият етаж ще бъдат заети от ателиета, галерия за изложби, многофункционална зала и др. В южната част на сградата ще бъдат изградени жилища. Акцент в проекта е прокарването на нова пешеходна връзка над река Янтра, която ще е естествено продължение на ул. „Пенчо Семов“, преминавайки през сградата на фабриката. Пешеходната пътека ще свързва новия търговски център с ул. „Неофит Рилски“, като образува своеобразен вход към бъдещата преустроена индустриална зона.
http://stroitelstvoimoti.com/?lang_i...4988&from=home
Novalis2 no está en línea  
Old December 19th, 2011, 10:54 AM   #625
radoslavdj
Registered User
 
radoslavdj's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Varna & Gabrovo
Posts: 285
Likes (Received): 8

Идеята е добра, но без финансиране и реален инвеститор няма как да се осъществи. Ако се добави и факта с непосредствената близост на голям търговски център и намаляващото население на града не знам кой ще вложи пари в него.
radoslavdj no está en línea  
Old December 19th, 2011, 11:32 AM   #626
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

Novalis2 no está en línea  
Old December 20th, 2011, 12:01 PM   #627
svt11
Registered User
 
Join Date: May 2009
Location: Sofia
Posts: 1,619
Likes (Received): 809

А Кауфланда почнаха ли да го строят?
svt11 no está en línea  
Old December 20th, 2011, 03:42 PM   #628
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

Quote:
Originally Posted by svt11 View Post
А Кауфланда почнаха ли да го строят?
Да, до април ще е готов заедно с ЛИДЛ-2.
Novalis2 no está en línea  
Old December 20th, 2011, 04:58 PM   #629
svt11
Registered User
 
Join Date: May 2009
Location: Sofia
Posts: 1,619
Likes (Received): 809

Супер, мерси!
svt11 no está en línea  
Old December 26th, 2011, 02:38 PM   #630
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13Novalis2 no está en línea  
Old December 26th, 2011, 03:08 PM   #631
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

Между другото на Лидл-2 доста бързо работят ! Дали са им зор
bigchoo no está en línea  
Old December 26th, 2011, 03:32 PM   #632
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

Quote:
Originally Posted by bigchoo View Post
Между другото на Лидл-2 доста бързо работят ! Дали са им зор
Там работят, ама защо на Кауфланда си стои голо поле?
Novalis2 no está en línea  
Old December 26th, 2011, 07:48 PM   #633
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

Доколкото знам точно след Нова година ще почват там. То и срокът за събарянето на сградите беше и без това до края на декември, но фирмата приключи месец по рано.
bigchoo no está en línea  
Old December 30th, 2011, 09:44 AM   #634
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

Quote:
Броят на паркоместата в централната градска част е над 400, като тече изграждането на нови паркинги в идеалния център, информират от общинската администрация. Очаква се новоизградените паркинги да осигурят още близо 200 паркоместа.
Предстои модернизация на светофарните уредби и изграждане на обща система за управление на трафика. В района на бившата консултативна поликлиника ще започне през следващата година изграждането на кръгово движение.
http://www.dariknews.bg/view_article...icle_id=831158
Novalis2 no está en línea  
Old December 30th, 2011, 08:54 PM   #635
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

„Сега е моментът да се възстанови старопиm

Архитект Анатоли Хри-
стов беше поканен от об-
щинската администрация
да представи проекта си
за реставрация на сгра-
дата на Пенчо Семов,
строена някога за старо-
питалище, ползвана от фа-
бриканта като лятна вила,
а до 1992 година беше
ползвана и за инфекциоз-
но отделение. Арх. Христов
представи своята диплом-
на работа навръх колед-
ния коктейл на кмета на
23 декември и с това на
практика предложи нова
идея за реализиране в
Габрово - уникалната сгра-
да на Пенчо Семов да
бъде реставрирана и да
се превърне в Център за
детско творчество и по-
лезни занимания. Тъй като
сградата е в активите на
областната болница, ди-
ректорът й д-р Нели Са-
вчева вече обеща да по-
стави въпроса за нея пред
Съвета на директорите и
сградата да се отдаде за
безвъзмездно ползване.
Разбира се, някогашната
сграда, наричана от габро-
вци „Вилата“, вече е без
покрив и в доста окаяно
състояние. Да не говорим,
че много по-близо до цен-
търа на града от Вилата
на Пенчо Семов стоят не
особено стопанисвани и
някогашните Пионерски
и Младежки дом – също
места за занимания на
подрастващите. Репортер
на вестника се свърза с
архитект Христов и разго-
варя с него за проекта му.
- Арх. Христов, Вие сте
плевенчанин, как стана
така, че направихте про-
ект за сграда в Габрово?
- Преди две години за-
почнах следдипломна ква-
лификация. Понеже ми се
наложи да правя проекти
на паметници на култура-
та, исках да повиша зна-
нията си в тази посока в
такъв курс към Национал-
ния институт за недвижи-
мо културно наследство в
партньорство с Френски
културен институт. Преди
около година започнах
подготовката на диплом-
ната си работа – кулми-
нацията в курса, който
се води от френски коле-
ги. Според изискванията
на Френския институт тя
трябваше да има практи-
ческа насоченост и проек-
тът да се разработи така,
както би се разработил за
реален обект. Франция е
държава с огромни тра-
диции в областта на опаз-
ването на
к у л т у р н о т о
н а с л е д с т в о
и имат много
ясни, твърди
и комплекс-
ни изисква-
ния. Така че
самото одо-
бряване на
обекта не е
лесна рабо-
та. Преди
година за-
почнах да
си търся
обект, кой-
то да има
н е с а м о
а р х и т е -
ктурна, но
и културна
стойност. Обиколих мно-
го места из България, но
имам колежка в Габрово,
с която често работя, и тя
ми предложи да погледна
тази сграда. Веднага ми
хареса, всъщност „хареса“
е слабо казано. Аз се влю-
бих в сградата. Тя е неве-
роятна. После прекарах
много време в проучвания
и разговори с изследо-
вателката на живота на
Пенчо Семов Красимира
Чолакова, със специали-
сти от Държавния архив в
Габрово и различни хора,
които можеха да ми по-
могнат. Така се оказа, че
тази сграда е ценна не
само като архитектура, а
и в културно-историческо
отношение.
- Какво предвиждате
да се случи със сградата
във Вашия проект?
- Като цяло проектът
има три главни направ-
ления. Първото е изуча-
ването на самата сграда
и събирането на голямо
количество информация за
това как е проектирана,
нейното историческо раз-
витие. Събрал съм доста
интересна информация от
времето, когато Габрово е
бил индустриалния център
на България, туптящото
сърце на индустрията, мяс-
то, където се преразпре-
делят капитали. Второто
направление на проекта е
описване на проблемите
на сградата към момента и
като се разбере от какви
„болести“ страда, се пред-
писва нейното „лечение“.
Като например да се въз-
станови покривът, да се
направят дренажи и т. н.
Третата част на дипломна-
та ми работа е намиране-
то на функция на сградата
или така наречената адап-
тация. Възстановяването й
би имало смисъл, само
ако сградата намери функ-
цията си. Неслучайно на-
шият народ има една по-
говорка, че сграда, в която
не се диша, се разрушава.
Това в пълна степен важи
за всички недвижими па-
метници. Ако сградата от
онова време не намери
ролята си в съвременното
общество, тя няма смисъл
да съществува.
- Вие предлагате сгра-
дата да се реставрира и
адаптира в Детски център
за занимания в областта
на изкуствата. Така ли е?
- Сградата не може да
изпълнява нито функциите
на старопиталище, нито на
болнично отделение, за-
щото не отговаря на съ-
временните изисквания. Тя
е много интересна като
структура. Помещенията
по етажите са различни
и е обърнато много вни-
мание на вътрешното оф-
ормление. Така че би била
идеална за дневен център
за деца, в който те да се
занимават с изкуства, с
обучения, които им дават
социални и битови умения.
Осмисляне на свободното
време на подрастващите е
много наболяла тема днес.
- Бихте ли казали кол-
ко „болна“ е сградата и
какво сте предписали за
нейното „лечение“?
- Сградата наистина
е „болна“, но в никакъв
случай не е на умиране,
не е в терминален стадий.
Според консултациите с
инженер-конструктор тя
е стабилна на този етап
и с реставрация би мо-
гла да бъде възстановена.
Трябва, разбира се, да
се действа бързо – да се
покрие временно, защото
няма покрив в момента.
Така че е болна от лечима
болест и би могла да се
възстанови. Интересното
е, че е била замислена в
ансамбъл с този разко-
шен парк от Пенчо Семов
и е била една цялост с
околната среда. Би могло
отново да стане така. Така
че сега е моментът да се
действа, за да не продъл-
жи разрушаването и да
не се налага после пре-
изграждане и създаването
на един фалшификат. След
време средствата, необхо-
дими за възстановяването
й, ще бъдат много по-големи.

http://www.stovesti.info/Arhiv_2010/1325006482_298.pdf
Novalis2 no está en línea  
Old December 31st, 2011, 01:31 PM   #636
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13

Novalis2 no está en línea  
Old January 1st, 2012, 03:39 PM   #637
JloKyM
Moderator
 
JloKyM's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Paris
Posts: 18,722
Likes (Received): 14391

Ако искате може да направите нова тема за Габрово, ако не може да продължите да пишете в тази
JloKyM está en línea ahora  
Old January 2nd, 2012, 11:43 AM   #638
Novalis2
BANNED
 
Join Date: Aug 2011
Posts: 544
Likes (Received): 13


Ако bigchoo може да го направи и да пусне основните завършени обекти и тези, които се строят, няма да е лошо.
Novalis2 no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 


Closed Thread

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 08:22 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us