[North-Central | Северен централен регион] Construction, Projects & Updates - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-Central | Северен централен регион

North-Central | Северен централен регион Ruse, Pleven, Veliko Turnovo, Gabrovo, Lovech | Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rate Thread
Old November 21st, 2012, 06:51 PM   #1
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

[North-Central | Северен централен регион] Construction, Projects & Updates

По пример от колегата Parabol, който направи такава тема за южен централен, отварям такава и за северен централен.

Сходен проект забелязах, че се осъществява и в Борово.
По проeкт за над 1 млн. лева в Бяла се извършва реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление
21 Ноември 2012В Бяла се извършва реконструкция и изграждане на тротоари, площади и улично осветление. /на снимката днес/ Общата стойност на проекта е за 1 551 868 лева, половината от които са преведени авансово. В срок от 30 месеца от датата на подписване на договора между Община Бяла и ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция (20.12.2010 г.), ще се подобри състоянието на част от тротоарните настилки на улиците „Хаджи Димитър”, „Отец Паисий”, „Плевен”, „Братя Миладинови”, „Цар Освободител”, „11 декември”, „Стефан Стамболов”, „Васил Левски”, „Панайот Волов”, „Княз Борис” и на пл. „Славейков”. По изброените улици ще бъде обновено уличното осветление, ще бъдат монтирани кошчета за смет и ще се извърши частично озеленяване.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 21st, 2012, 06:52 PM   #2
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Община Бяла е на път да реши част от екологичните проблеми в района с реализация на първия етап от Водния цикъл
21 Ноември 2012
Quote:
Община Бяла е на път да реши част от екологичните проблеми в района. В града няма пречиствателна станция, а отпадните води се заустват в река Беленска река и отиват без пречистване в река Янтра .Рискът до този момент е доста голям за населението,както и за екосистемата по поречието. Тази година , по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г”, общината спечели проект за интегрирано управление на водите. Той се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и държавния бюджет. В рамките на проекта ще бъде извършена реконструкция на канализационната мрежа, ще се изгради пречиствателна станция и подмяна на амортизираната водопреносна мрежа. Това стана ясно по време на пресконференция днес по повод старта на първия етап от проекта за интегрирано управление на водите в град Бяла. Кольо Келерджиев - кмет на Община Бяла, проектантът Божин Бонев, Димо Бодуров - ръководител на звено, управляващо проекта, Атанас Ангелов, директорът на ВиК - Русе Сава Савов представиха проекта в детайли. Същият е одобрен на 28 август тази година и трябва да завърши в рамките на 36 месеца. Според Келерджиев важността на проекта е неоспорима. По него ще бъдат ангажирани много хора, като ще има и неудобства за гражданите при разкопаване на улиците за разширяване на водоснабдителната и канализационна мрежа. Резултатите обаче ще бъдат положителни от гледна точка качеството на водоподаване и опазване на околната среда. Всичко това срещу вложени 41 410 157 лева, голяма част от които безвъзмездно еврофинансиране.

Загубите след реализацията на проекта ще намалеят с поне 20 %. Цената на водата /1 м3/ с ДДС при пречистване по оценка от 2009 година възлиза на 2.80 лева. Тя обаче може да се понижи в бъдеще. Според инж. Савов събираемостта на вземанията в Община Бяла за подадена вода възлизат на 96 %. Тя е на едно от първите места по събираемост в областта.


С реализацията на дейностите по проекта ще бъдат ангажирани сто и двадесет работника, като девет от тях дългосрочно от оператора на инфраструктурата.
С изграждането на пречиствателната станция с довеждащ колектор за отпадните води от град Бяла до ГПСОВ, и изграждане на довеждащ колектор за отпадни води от квартал гара Бяла до ПСОВ, както и рехабилитацията и доизграждането на канализационната и водопроводната мрежа ще подобрят значително условията на живот в града, ще се постигне по-ефективно използване на ограничените природни ресурси и изградени системи с публични средства . Ще се допринесе за подобряване на околната среда, както и за подобряване на демографската картина – подобрената инфраструктура ще стимулира заселването на повече жители в района. Ще бъде факт довеждащ колектор от град Бяла до пречиствателната станция с дължина 130 м. Ще има довеждащ колектор от помпено - тласкателна станция от кв. "Гара Бяла" до пречиствателната станция. 17 007 метра канализационна мрежа ще бъде положена при проекта. 16 711 метра водопроводна мрежа ще се реконструира в рамките на доизграждащата се канализационна мрежа. ГПСОВ ще е с капацитет около 14 000 еквивалент жители.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old November 21st, 2012, 06:53 PM   #3
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Скоро ще бъде завършено обновяването на читалището в центъра на Бяла
21 Ноември 2012
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 27th, 2012, 06:49 PM   #4
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Практически завърши проекта за реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул. “Шести септември” в град Борово
27 Ноември 2012
Quote:
Практически завърши проекта за реконструкция и благоустрояване на уличната мрежа и тротоари по бул. “Шести септември” в град Борово. Той стана факт с договор за отпускане на финансова помощ по мярка 322 “Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г., подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, на стойност 1 050 904,00 лв. Днес кметът на Община Борово Г. Георгиев заяви за RuseInfo, че има дребни довършителни работи и предстои отчитането му.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old November 27th, 2012, 06:51 PM   #5
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Започва реализацията на проект "Изграждане на туристическата инфраструктура– съоръжения и места за отдих в Община Борово"
27 Ноември 2012
Quote:
На 22 ноември 2012 г. кметът на Община Борово подписа договор за релазицаята на проект по мярка 313 на ОП “Развитие на селските райони 2007-2013” – “Изграждане на туристическата инфраструктура – съоръжения и места за отдих в Община Борово, област Русе”, на стойност 281 000 лв.

Проектът е предназначен за едно от селата в Община Борово, което има излаз на Дунава – село Батин, срещу него се намира красивия остров Батин. Целта на проекта е да развива дейности, създаващи доходи извън земеделския сектор за населението на селските райони.

Проектът предвижда да се създаде туристическа пътека с обща дължина 2400,00 м. Пътеката ще се изкачва до билото на хълм, където се откриват прекрасни гледки към река Дунав, остров Батин и село Батин и ще слиза до река Дунав, част от пътека ще бъде достъпна за лица с увреждания, по трасето на пътеката ще се поставят табели с информация за археологията, флората и фауната на района, беседки, пейки, сцена за атракции, кошчета за битови отпадъци, химическа тоалетна и др.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old November 28th, 2012, 11:09 AM   #6
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Слагам новината тук, тъй като касае целия район.
Русе напредва сериозно в усвояването на евросредства
28 Ноември 2012
Quote:
Областният информационен център представи напредъка на Северния централен район за планиране по отношение на усвояването на средства по Оперативните програми /ОП/. Презентацията бе изготвена на база данни от Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България от началото на този програмен период през 2007 година.

Според тях Велико Търново е първенец по отношение на подадени проекти – 159, с 23 повече от Русе. Въпреки че за Габрово те са „само“ 96, инициативите по различните оперативни програми носят на столицата на хумора в България инвестиции на стойност 290 376 980 лв. За старопрестолния град те са 274 773 576 лв., а за Русе – 201 536 111 лв.

Активната политика на новото общинско ръководство край Дунава обаче сочи, че ръстът тук през последната година е най-голям – над 100 000 000 лв. В Русенска област вече са подадени 3 договора по Оперативна програма „Транспорт“, по ОП „Околна среда” те са 12, по ОП „Регионално развитие” договорите са 20, по ОП „Конкурентоспособност” - 65, по ОП „Развитие на човешки ресурси” - 81, по ОП „Техническа помощ” и по ОП „Административен капацитет ” - 4 договора.

Приключилите до момента 78 проекта са донесли на Русе и региона инвестиции от 41 058 767 лв., изпълняват се още 26 за 11 319 612 лв. и са регистрирани други 53 за 141 379 867 лв.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old November 28th, 2012, 02:20 PM   #7
pobre diablo
BANNED
 
Join Date: Mar 2010
Posts: 2,533
Likes (Received): 318

Дали това е по общини или области? Ако е по области, разликата не е голяма, като се има предвид, че Великотърновска има по-голямо население. Ако е обаче по общини само показва какви некадърници са били предишните управляващи.
pobre diablo no está en línea   Reply With Quote
Old November 28th, 2012, 03:41 PM   #8
geost
Flying Spur
 
geost's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Virginia Beach/Ruse
Posts: 533
Likes (Received): 641

Ивестиция на ИРИС в Бяла.Фирма Джи Ти Ей Петролиум ООД е вписана в Търговския регистър към Министрество на правосъдието на 05.10.2009 г. Към месец юни 2012 г. фирмата има внесен уставен капитал в размер на 2 800 000 лв. (около 1 432 000 евро). Джи Ти Ей Петролиум се занимава с търговия на едро и дребно на твърди, течни и газообразни горива и подобни продукти, съхранение на петролни продукти, включително и съхранение като публичен склад по смисъла на Търговския закон. Компанията е собственик на петролна база за съхранение и експедиция на дизелово гориво, разположена на 16 910 кв.м. Базата се намира в град Бяла, област Русе, община Бяла, ж.к. Гара Бяла, ул. „Васил Априлов” № 43 на главен път Е 83 (Русе – София).
geost no está en línea   Reply With Quote
Old November 28th, 2012, 06:41 PM   #9
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Quote:
Проектно предложение на Регионален план за развитие на Северен централен район за периода 2014-2020 г. се намира в процес на разработване. Мнения и препоръки по документа могат да се изпращат на следните електронни адреси: [email protected]
Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.
[email protected] Текстът на документа може да бъде видян тук
RuseInfo
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 08:57 PM   #10
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Днес ходих до Разград и снимах дейностите по пътя. Направи ми впечатление, че се работи и има техника по цялото трасе. На много места теренът е изчистен и са направени основите на 3-тата лента. Предварително се извинявам за лошите снимки, правени в движение.

На практика работите започват след Образцов Чифлик.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 08:59 PM   #11
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879Техника има по цялото трасе. Направи ми впечатление, че май ще се прави нова връзка край Бъзън.


VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 09:00 PM   #12
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 09:01 PM   #13
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 09:03 PM   #14
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Тук някъде вече влизаме в разградска област, където строителните работи са по-засилени.


VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 09:04 PM   #15
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Пътя през Цар Калоян е изцяло преасфалтиран и с маркировка.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 09:04 PM   #16
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 09:06 PM   #17
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

След Цар Калоян до трилентовия участък преди с. Осенец няма никаква дейност. В горната част на въпросния трилентов участък се слага смола и се асфалтира лента по лента, а долната част вече е асфалтирана, но без маркировка. Дейността там е много активна.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2012, 09:08 PM   #18
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879И в общи линии в останалите 10-15 километра до Разград нищо не се прави. Това беше. Надолу не съм ходил.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old December 2nd, 2012, 12:19 AM   #19
bgrs
dRusenec :)
 
bgrs's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: Sofia/Ruse
Posts: 10,230
Likes (Received): 4108

Скоростен път е това, мани мани
__________________
...
bgrs no está en línea   Reply With Quote
Old December 3rd, 2012, 05:20 PM   #20
rockobarocko
Registered User
 
rockobarocko's Avatar
 
Join Date: Feb 2011
Posts: 2,486
Likes (Received): 25460

Quote:
Originally Posted by bgrs View Post
Скоростен път е това, мани мани
При това не прост скоростен път, а уникален
rockobarocko no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
район

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 08:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us