[Ruse|Русе] Construction, Projects & Updates [2013-2019] - Page 7 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-Central | Северен централен регион

North-Central | Северен централен регион Ruse, Pleven, Veliko Turnovo, Gabrovo, Lovech | Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 7 votes, 5.00 average.
Old July 25th, 2013, 01:09 PM   #121
bobsons
Registered User
 
bobsons's Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Русе|Ruse
Posts: 394
Likes (Received): 1212

„Дунарит“ инвестира в разширение на галваничното си отделениеbobsons no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old July 27th, 2013, 08:23 AM   #122
joro8
Registered User
 
Join Date: Dec 2010
Posts: 69
Likes (Received): 3

Започнал е строежа зад Историческият музей.
__________________

bobsons liked this post
joro8 no está en línea   Reply With Quote
Old August 2nd, 2013, 08:17 AM   #123
dunav_rousse
Registered User
 
dunav_rousse's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Chicago
Posts: 584
Likes (Received): 1126


http://stroitelstvo.info/show.php?storyid=2112324
__________________

bobsons, Dr1nata liked this post
dunav_rousse no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old August 2nd, 2013, 03:34 PM   #124
bobsons
Registered User
 
bobsons's Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Русе|Ruse
Posts: 394
Likes (Received): 1212

Визията за превръщане на Русе в лидер на Долен Дунав вече е входирана в МРР
Quote:
Във връзка с изпълнение на проект „Изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе“, на 25.07.2013г. е входирана за одобрение необходимата документация в Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие” към Министерство на регионалното развитие. Русе е сред първите общини от страната, реализиращи такива проекти, която е подала изискуемите от Управляващия орган по Оперативна програма „Регионално развитие“ документи. Това съобщиха днес от местната администрация.
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана. Това се случва по начин, осигуряващ взаимовръзка между отделните елементи така, че цялостното въздейстие на плана да превишава сбора от въздейстието на отделните му съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно. ИПГВР утвърждава визията за развитие на Русе, като град – лидер на Еврорегион Долен Дунав, еталон за интегрирано устойчиво градско управление и развитие, модел за конкурентоспособност и сближаване на Европейските региони.
ИПГВР се изработва както за целия град така и за обособени територии от него, наречени зони за въздейстивие. В град Русе са приети три зони за въздейстие, условно обозначени като:
Зона А (снимка 1) – зона на публични функции с висока обществена значимост, с териториален обхват: река Дунав, ул. “19-ти февруари” от р. Дунав до бул. “Скобелев” , бул. “Скобелев”, бул.”Цар Освободител”, бул.”Съединение” ул. “Алеи Възраждане”, от края на ул. “Алеи Възраждане” на запад до р.Дунав;
Зона Б (снимка 2) – зона с преобладаващ социален характер, с териториален обхват: на северозапад - ЖП линията за централна гара, включително частта от ул.”Шипка” до кръстовището на Кооперативния пазар бул.”Липник”, ул.”Тича” и продължението и до бул. “България” (включително и терена на Спортен комплекс „Дунав”), бул.”България” до района на ЖП гара (включват се ж.к. „Родина“ от 1 до 4);
Зона В (снимка 3) – зона с потенциал за икономическо развитие, с териториален обхват: кръстовището пред ГКПП Дунав мост, бул.”Тутракан”, до кръстовището на Свободна зона, западната й граница до р.Дунав, р.Дунав, на изток-местност ”Слатина”, включена в Общия устройствен план, районът на ЖП гара „Изток” и първия ред имоти югоизточно от ЖП линията до бул.”България”, терените в „Пухлево дере” северно от гара Разпределителна, бул.”България” до кръстовището на Дунав мост.
Общата цел на проекта включва постигане на устойчиво градско развитие на територията на община Русе, чрез изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г.
Очаква се проектът да допринесе за затвърждаване на принципите на устойчивотото градско развитие, по-доброто градско планиране и последващата реализация на политиките на местно ниво, както и за постигането на синергия между плановите документи, определящи визията на градското развитие, както и за създаването на необходимата планова основа за реализацията на интегрирани интервенции с висока степен на значимост за развитието на градската територия.
Специфични цели:
1. Определяне на визия за развитие на гр.Русе до 2020г., с оглед на трайното подобрение на икономическия, физическия, социален и екологичен статус на градските зони и на града като цяло, чрез изготвянето на комплексен целеви и проблемен анализ на настоящата ситуация на градската територия за идентифициране на проблемите и потенциала й за развитие, определяне и утвърждаване на 3 зони за въздействие, от които поне една със социален характер.
2. Осигуряване на плановата основа за устойчиво развитие на гр. Русе, чрез изработването на интегриран план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020г. , и на подробни устройствени планове и както и на подробни технически задания за инвестиционно проектиране, с оглед планиране на реализацията на интервенции в рамките на избраните зони на въздействие, за постигане на дългосрочната визия за развитието на града.

bobsons no está en línea   Reply With Quote
Old August 5th, 2013, 12:16 PM   #125
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

На бул. Липник в близост до мола се строи нова сграда. Оказа се, че ще бъде търговски комплекс.


Снимки: Linov от Ruselive.com


__________________

dunav_rousse liked this post
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old August 5th, 2013, 04:10 PM   #126
geost
Flying Spur
 
geost's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Virginia Beach/Ruse
Posts: 533
Likes (Received): 640

С европейски средства свързват стария и новия център на Русе
Общината избира изпълнител, прогнозната стойност на строителните дейности е 4.3 млн. лв.


За 330 дни старата централна градска част на Русе ще се свърже с "новия" център. Това ще стане по проект на община Русе "Благоустрояване и достъпна градска среда на централна градска зона" финансиран по оперативна програма "Регионално развитие" по схемата "Зелена и достъпна градска среда". Разработката е изготвена от колектив с ръководител арх. Павел Дочев.

Общата стойност на проекта е 5 408 005,67 лв., като 4 750 000 лв. са европейско финансиране, а останалата част се финансира със собствени средства на общината. За реализацията на проекта местната администрация обяви обществена поръчка за избор на изпълнител с прогнозна стойност 4.3 млн. без ДДС. До 9 август се получава документацията за участие в нея, оферти се приемат до 12.00 часа на 19 август, а отварянето им е предвидено за 20 август.

Поръчката обхваща изграждане и рехабилитация на пешеходни зони, велопътеки, рехабилитация и реконструкция на улична мрежа, включително осигуряване на достъпна среда, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление, рехабилитация на зелени площи, изграждане на поливни системи, поставяне на градинско обзавеждане. Предвижда се площад "Елиас Канети" да бъде оформен подходящо съгласно новите нормативни изисквания и там да се постави и паметник на именития русенец.

Проектът предвижда пред бившия магазин "Русе" да бъде изграден сух фонтан. Планирано е и уширяване на платното край паметника на загиналите в Сръбско-българската война. В проекта са заложени и други дейности, логично свързани помежду си, необходими за трайното подобряване на територията от площад "Александър Батенберг" по улица "Александровска", през кръстовищата с улиците "Славянска" и "Христо Г. Данов" (съответно площадите "Елиас Канети" и "Хан Кубрат"), достигащи до западното начало на централния Площад на свободата, с обща площ на територията 23 670 кв.м.

Предвижда се да бъдат премахнати тротоарите по ул. "Александровска" и водоотвеждането да се осъществява чрез специални тънки решетки, имитиращи фуги между плочките, като по този начин ще се реши и проблемът с честите кражби на предпазни решетки. Ще бъде запазено движението на автомобили по пл. "Хан Кубрат". То ще се осъществява с предимство за пешеходците както досега.

В обхвата на поръчката са 5240 кв.м пътни платна и велоалеи, от които 486 кв.м велоалеи, подобряване на паркова среда на 7460 кв.м със зелени площи, шадравани и алеи, от които 4790 кв. м са зелените площи, озеленените площи извън парковата среда са 280 кв.м, предвидени за изграждане и рехабилитиране са 10 690 кв.м пешеходни зони и тротоари.

Гаранцията за участие в процедурата е в размер на 40 хил. лв. Минималното изискване е участникът да е реализирал сумарно в периода 2010-2012 г.общ оборот в размер на не по-малко от 12 млн. лв. и само оборот от строителство не по-малко от 8 млн. лв. Изисква се същото така участникът да има поне по един договор за последните 5 г. за ремонт или изграждане на пешеходна зона, тротоари, велосипедна алея, пътища или улица на стойност не по-малка от 1 млн. лв., за строително-ремонтни работи с предмет паметник на културата на същата стойност и поне един договор за рехабилитация или изграждане на фонтан.Проектът по част "Озеленяване" е дело на ландш. арх. М. Койнов. Обхванатата с проекта територия е 23 670 кв.м
geost no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2013, 12:14 AM   #127
bobsons
Registered User
 
bobsons's Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Русе|Ruse
Posts: 394
Likes (Received): 1212

Мултимодални проекти в Русе очакват финансиране и реализация
от 16.08.2013, Автор: ИнфраструктураБГ

Напълно е готов проектът за рехабилитацията на жп линията Русе – Варна и той ще бъде финансиран по Оперативна програма "Транспорт" след 2014 г. Това припомни министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов на работното си посощение в град Русе. Проектът е разделен на два лота на обща индикативна стойност около 305 млн. евро.
"С реализацията на проекта ще се възстановят параметрите на линията като целта е развитието й като товарен коридор между дунавското пристанище в Русе и черноморското във Варна", каза министър Папазов. По думите му, в момента линията е в лошо техническо състояние и не позволява високи скорости на движение.

В процес на подготовка по ОП "Транспорт" е и изграждането на интермодален терминал в Русе. По европейската програма са отпуснати близо 5 млн. лв. за предпроектни проучвания и другите съпътстващи дейности, като се обсъждат различни варианти за финансирането му. Друг важен проект за региона, по който също се работи, е и автомагистрала "Хемус". За него ще бъде търсено финансиране след 2014 г.

Данаил Папазов се запозна и с техническото състояние на гаровия комплекс в града. Основен проблем там е, че при силни дъждове се образуват течове в пешеходния подлез към гарата. "НКЖИ има пълна готовност да съдейства за решаването на проблема, но трябва да действаме заедно с община Русе", обясни министър Папазов.

На съвместна среща с бизнеса, местната власт и народни представители бе представена идеята за изграждане на градска железница, която да свърже индустриалната част на града с централната. Министър Папазов подкрепи идеята и посочи, че ако бъде осигурено финансиране за проекта, НКЖИ ще съдейства при реализирането му.
bobsons no está en línea   Reply With Quote
Old August 19th, 2013, 09:00 AM   #128
russe_section
РУСЕфил
 
russe_section's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Ruse
Posts: 2,348
Likes (Received): 5249

"Дайте ни пари, НКЖИ ще го администрира" - малко не ме надъхва така. А линията Русе-Варна дали няма нужда и от преправяне на някои места или само възстановяване на проектните скорости ще е достатъчно?
__________________
От ДУНАВ започва БЪЛГАРИЯ
russe_section no está en línea   Reply With Quote
Old August 25th, 2013, 06:22 PM   #129
russe_section
РУСЕфил
 
russe_section's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Ruse
Posts: 2,348
Likes (Received): 5249

Малко ъпдейт от строежа на сградата на Речна информационна система и ремонта на Военния клуб


И Военният клуб отдалече
И една снимка на Яхт-клуба, който даже не знаех, че съществува
__________________
От ДУНАВ започва БЪЛГАРИЯ

VaL_, bgdimitrov, geost, the dogi liked this post
russe_section no está en línea   Reply With Quote
Old August 27th, 2013, 11:38 AM   #130
maz0bg
Registered User
 
maz0bg's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: София
Posts: 315
Likes (Received): 300

Той е от много години там, преди много години помня, че баба ми ме води вътре като дете. В сградата на корабната администрация също е много приятно като се качиш на 4тия етаж.
maz0bg no está en línea   Reply With Quote
Old August 28th, 2013, 10:36 PM   #131
bobsons
Registered User
 
bobsons's Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Русе|Ruse
Posts: 394
Likes (Received): 1212

Френска търговска верига се насочва към Русе
Френската верига спортни хипермаркети „Декатлон“ планира да изгради свой магазин в Русе,...
__________________

VaL_ liked this post
bobsons no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 12:29 PM   #132
Dr1nata
Registered User
 
Dr1nata's Avatar
 
Join Date: Jul 2012
Posts: 259
Likes (Received): 1117

Quote:
Originally Posted by bobsons View Post
Френска търговска верига се насочва към Русе
Френската верига спортни хипермаркети „Декатлон“ планира да изгради свой магазин в Русе,...
Възможно е и в Русе да бъде открит магазин на френската верига "Декатлон"

Quote:
Френската верига магазини за спортни стоки "Декатлон" (Decathlon.bg) ще отвори първия си магазин в София на 29 август, четвъртък. На площ от 3200 кв. м магазинът ще предлага стоки както на запалените спортисти, така и за любителите - облекла, уреди, спортно оборудване и аксесоари за над 70 вида спорт. В следващите 3-4 години ще последва отварянето на магазини в Пловдив, Варна и Бургас, а на по-късен етап, след проучване на пазара, е възможно да бъдат разкрити магазини в Стара Загора, Русе, Плевен. Планира се и разработването на онлайн магазин, който да доставя стоки в цялата страна.
Според тази статия евентуално това може да се случи след няколко години, ама не е сигурно...
Dr1nata no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 07:47 PM   #133
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Работата по лапидариума зад историческия музей си върви. Снимки отново са направени преди около седмица.


__________________
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 10:54 PM   #134
Kiriak78
Registered User
 
Kiriak78's Avatar
 
Join Date: May 2010
Location: Varna
Posts: 12,671
Likes (Received): 22519


Това нещо ограда ще имали, те ще ги изкрадат експонатите.
Kiriak78 no está en línea   Reply With Quote
Old August 30th, 2013, 11:30 PM   #135
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Би трябвало да има. За сега е твърде далеч от завършване и има строителни огради все още.
__________________

Kiriak78 liked this post
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old September 2nd, 2013, 04:46 PM   #136
geost
Flying Spur
 
geost's Avatar
 
Join Date: Feb 2008
Location: Virginia Beach/Ruse
Posts: 533
Likes (Received): 640

Quote:
Originally Posted by Kiriak78 View Post

Това нещо ограда ще имали, те ще ги изкрадат експонатите.
Ето я визуализацията:

__________________
geost no está en línea   Reply With Quote
Old September 2nd, 2013, 04:50 PM   #137
VaL_
CSKAr4e
 
VaL_'s Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ruse
Posts: 5,698
Likes (Received): 879

Супер, не бях виждал визуализация. Интересно, че е бутано и пространството от страната на хотел Чаролино и природонаучния музей. Вижда се и някаква постройка от другата страна на лапидариума, нещо като крепостна стена.
VaL_ no está en línea   Reply With Quote
Old September 10th, 2013, 02:04 AM   #138
Stinger
Registered User
 
Join Date: Nov 2007
Posts: 825
Likes (Received): 1301

Тази година „Монтюпе” ЕООД завърши строежа на трето хале и разшири производствените си мощности с над 50%

„Монтюпе” ЕООД е компания от автомобилната индустрия и един от най-големите френски инвеститори в България. Наши партньори са Форд, Ауди, Рено, Пежо, БМВ, Волво. Инвестициите към момента възлизат на над 85 млн. евро, а в завода работят 700 служители. "Монтюпе" ЕООД винаги е подкрепяла културния живот на гр. Русе. От самото си откриване компанията е ежегоден спонсор на "Мартенски музикални дни", подкрепя "Празника на Русе", както и много от културните мероприятия организирани в града. Тази година „Монтюпе” ЕООД завърши строежа на трето хале и разшири производствените си мощности с над 50% и ще го отпразнува с „Дена на отворените врати”, събитието ще се проведе на 21-ви септември в завода в Русе.

За да продължи в този дух, както и да подкрепи кандидатурата на Русе за Европейска столица на културата 2019г., "Монтюпе" реши да постави начало на празненствата на 12&13 септември, когато заедно с Френския културен институт и Община Русе, организира прожекция на френския филм "Alceste ΰ bicyclette" на Филип Льо Ге, с участието на Фабрис Лучини и Ламбер Уилсън. Прожекциите ще бъдат в Летния театър на града, а входа за всички желаещи ще е свободен.

На 14-ти септември посрещаме Джон Лоутън в града, като част от GREEN ROCK FEST RUSE, концерта ще се състои на градския площад пред сградата Община Русе.

От 16-ти до 21-ви септември, отново със съдействието на Френски културен институт и Община Русе открива изложба на фотографии на Сила Гринбърг , всички желаещи да я посетят, могат да заповядат във Фоайе на Община Русе.
На 21-ви септември каним всички желаещи да посетят завода и да празнуват с нас. Началото на обиколката на завода е 11:00ч., а от 12:00ч. започва развлекателна програма със участието на Влади Ампов - Графа и неговия балет, Васил Василев - Зуека и Димитър Рачков, както и местната певица Елизабет. За децата ще има осигурена програма, включваща много и различни игри, водени от аниматорите на "Камила",
"Монтюпе" ще осигури транспорт за гостите до завода и обратно. Автобусите тръгват в 10:15 ч. от паркинга на х-л "Дунав".

Източник: "Монтюпе" - Русе
Stinger no está en línea   Reply With Quote
Old September 10th, 2013, 06:24 AM   #139
dunav_rousse
Registered User
 
dunav_rousse's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Chicago
Posts: 584
Likes (Received): 1126

Quote:
Originally Posted by Stinger View Post
Инвестициите към момента възлизат на над 85 млн. евро, а в завода работят 700 служители.
Не съм знаел, че цели 700 души са заети във френския завод! Това е радващо. Мисля това ги превръща в най-големия работодател в града. Може би само в корабостройтелницата са заети повече хора. Надявам се кмета и общинарите осъзнават голямато значение и всички плюсове, които всяка инвестиция от подобен род води след себе си. Защото освен тези 700 работни места, със сигурност има една дузина малки фирми-доставчици разчитащи и издържащи се от поръчките на Монтюпе. В този ред на мисли, надявам се разширението на индстр. парк да продължи.
dunav_rousse no está en línea   Reply With Quote
Old September 10th, 2013, 02:59 PM   #140
rossen_radev
Registered User
 
Join Date: Sep 2010
Posts: 166
Likes (Received): 119

Quote:
Originally Posted by dunav_rousse View Post
Не съм знаел, че цели 700 души са заети във френския завод! Това е радващо. Мисля това ги превръща в най-големия работодател в града. Може би само в корабостройтелницата са заети повече хора. Надявам се кмета и общинарите осъзнават голямато значение и всички плюсове, които всяка инвестиция от подобен род води след себе си. Защото освен тези 700 работни места, със сигурност има една дузина малки фирми-доставчици разчитащи и издържащи се от поръчките на Монтюпе. В този ред на мисли, надявам се разширението на индстр. парк да продължи.
Мисля че, най-големият работдател в Русенска област е РУ "А. Кънчев"
rossen_radev no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
construction, projects, ruse

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 03:02 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us