[Gorna Oryahovitsa|Горна Оряховица] Construction, Projects & Updates [2017-2019] - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-Central | Северен централен регион

North-Central | Северен централен регион Ruse, Pleven, Veliko Turnovo, Gabrovo, Lovech | Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rate Thread
Old January 13th, 2016, 03:51 PM   #1
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

[Gorna Oryahovitsa|Горна Оряховица] Construction, Projects & Updates [2017-2019]Quote:
Консорциум "Гражданско летище Горна Оряховица" е определен за концесионер на летище Горна ОряховицаКонсорциум "Гражданско летище Горна Оряховица" е определен за концесионер на летище Горна Оряховица, става ясно от проекта за решение на Министерския съвет, адресиран до кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и до всички заинтересовани страни.
Определеният концесионер е бил единственият участник в процедурата за предоставяне на концесия. Предстои проектът за решение да бъде гласуван на заседание на Министерски съвет. Определен е двумесечен срок, от влизане в сила на Решението на Министерския съвет, за сключване на концесионния договор.
Срокът за концесията е 35 години. Концесионерът има гратисен период от влизането в сила на концесионния договор до изтичане на 48 месеца, през които не дължи концесионно плащане. След изтичане на гратисния период концесионерът ще извършва годишно концесионно плащане, в размер на по-голямата от следните две суми: 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на Обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или 70 000 лв. без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.
Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията са в размер на 32 100 000 лева, в това число 22 400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията.
Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за орган, който да сключи концесионния договор. Той трябва да осъществи контрол по изпълнението на концесионния договор, да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му, а също така и да представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.
http://gradat.bg/news/2016/01/13/268..._oriahovica_e/
__________________

zdravids, OrthodoxBG liked this post

Last edited by neolp; December 22nd, 2016 at 09:02 AM.
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 20th, 2016, 02:29 PM   #2
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Консорциум "Гражданско летище Горна Оряховица" инвестира над 32 милиона лева в летище Горна Оряховица

Правителството определи за концесионер на летище Горна Оряховица единствения участник в процедурата за предоставяне на концесията – Консорциум "Гражданско летище Горна Оряховица".
Срокът на концесията е 35 години. Концесионерът има гратисен период от влизането в сила на концесионния договор до изтичане на 48 месеца, през който не дължи концесионно плащане. След изтичане на гратисния период той ще извършва годишно концесионно плащане в размер на по-голямата от следните две суми: - 10 на сто от общия размер на нетните приходи от всички дейности за текущата година, които са свързани с ползването на обекта на концесия и дължимия ДДС върху сумата, или

- 70 000 лева без ДДС, коригирана с приложимия за съответния период инфлационен индекс, съгласно концесионния договор.

Инвестициите, които концесионерът ще извърши за срока на концесията, са в размер на 32 100 000 лева, в това число 22 400 000 лева за първите 4 години от срока на концесията.

Определен е двумесечен срок, от влизането в сила на Решението на Министерския съвет, за сключване на концесионния договор. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията е определен за орган, който да сключи концесионния договор; да осъществява контрол по изпълнението на концесионния договор; да представлява концедента в правоотношенията, възникнали във връзка с изпълнението на договора, с изключение на тези по прекратяването му; да представлява държавата по дела, които се отнасят до изпълнението на концесионния договор.
http://infrastructure.bg/show.php?storyid=2689106
__________________

zdravids, OrthodoxBG, ВОДА liked this post
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old March 2nd, 2016, 12:12 PM   #3
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Ремонтират централния площад в Горна ОряховицаУлични ремонти и реконструкция на площад „Георги Измирлиев“ могат да започнат в Горна Оряховица, след като бе подписано споразумение за реализиране на Инвестиционната програма на общината. Документът е подписан от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОП ”Региони в растеж”, и кмета инж. Добромир Добрев.

Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица до 2020 година е на стойност 20 056 027 лв., като 19 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие” на ОП „Региони в растеж” 2014-2020. Включените в нея проекти предвиждат реконструкция на пл. „Георги Измирлиев” и организация на уличната регулация.

Предвидена е реконструкция и модернизация на парк „Детски кът”, както и основен ремонт и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в Горна Оряховица. Предстои също обновяване на двора на училището, осигуряване на достъпна среда и ново обзавеждане.

Инвестиционната програма предвижда да бъдат извършени основни ремонти и да се приложат мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Бодра смяна” и ОДЗ „Елена Грънчарова” в Горна Оряховица. И в двете детски градини ще се обновят дворните пространства, ще се направи достъпна среда и ще бъде доставено ново обзавеждане и оборудване. Заложено е също изграждане на приют за бездомни хора, социални жилища, както и основен ремонт на НЧ „Братя Грънчарови-2002”. Предвидено е и въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда в сградата на Дирекция „Социално подпомагане”.
http://1kam1.com/remontirat-tsentral...a-oryahovitsa/
__________________
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old April 7th, 2016, 11:10 AM   #4
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
270 000 лв. ще се ремонтират улиците в община Горна Оряховица.

Средствата са от капиталовите разходи, които за 2016 г. са близо 171 000 лв.

Освен в общинския център, ремонти ще има още и в Горски горен Тръмбеш, Горски долен Тръмбеш, Стрелец, Правда, Янтра, Паисий, Върбица и Крушето. В бюджетите за 2016 г. на големите населени места - Долна Оряховица, Драганово, Първомайци и Поликраище за текущи ремонти на уличната мрежа са заложени по 20 000 лв. и те сами си възлагат поръчките.

Комисия от Общината е направила оглед на състоянието на улиците, като приоритетни ще бъдат тези, по които интензивността на движение и натоварването са най-големи. При определянето на улиците, по които ще се прави текущ ремонт са взети под внимание и сигналите на гражданите. Предстои да бъдат разгледани офертите на фирмите, заявили желание да извършват уличните ремонти, а същинският ремонт е предвиден да започне в началото на май.

100 000 лв. са заделени в капиталовите разходи за основен ремонт на главната улица в Писарево.
http://www.citybuild.bg/news/remonti...obshtina/31696
__________________

vlado2011, roaddor liked this post
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old April 8th, 2016, 01:47 PM   #5
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Подготвят първите проекти от Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица

До 31 май те трябва да бъдат разработени и представени за оценка пред Междинното звено.

Започна подготовката на първите проекти от Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица. Те включват изграждане на приют за бездомни хора, основен ремонт и прилагане на мерки за енергийна ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий", ЦДГ „Бодра смяна"и ОДЗ „Елена Грънчарова", реконструкция на пл. „Георги Измирлиев" и на парк „Детски кът", и реконструкция на ул. „Иван Момчилов". След одобрението им и сключването на договор за безвъзмездна помощ с Управляващия орган на ОП „Региони в растеж" ще започне изпълнение на проектите.

В началото на март заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, ръководител на Управляващия орган на ОП "Региони в растеж" и кметът инж. Добромир Добрев подписаха споразумение за реализиране на Инвестиционната програма на Община Горна Оряховица до 2020 г. Стойността й е 20 056 027 лв., като 19 млн. лв. е безвъзмездната финансова помощ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОП „Региони в растеж" 2014-2020. Освен изброените вече обекти, в Инвестиционната програма е заложено също изграждане на социални жилища, както и основен ремонт на НЧ „Братя Грънчарови-2002". Предвидено е въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на достъпна среда в сградата на Дирекция „Социално подпомагане", както и енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
http://www.citybuild.bg/news/podgotv...-proekti/31705
__________________

TonichBG liked this post
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 2nd, 2016, 08:40 AM   #6
bobsons
Registered User
 
bobsons's Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: Русе|Ruse
Posts: 394
Likes (Received): 1212

Quote:
ПСОВ за над 40 млн. лева в град Бяла и реконструираната ВиК мрежа в Г. Оряховица открива утре министър Василева


Утре министърът на околната среда и водите Ивелина Василева ще открие реконструираната ВиК мрежа на Горна Оряховица. Стойността на проекта е над 1 млн. лева, а финансирането е осигурено от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

След това министър Василева ще пререже лентанан и на новоизградената пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в град Бяла, Русенско . Проектът е на стойност 40,8 млн. лв. и е финансиран по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г."

От 2 юни министърът на околната среда и водите Ивелина Василева Министърът на околната среда и водите
започва поредица от срещи с кметове от цялата страна, с цел да представи възможностите пред общините да кандидатстват за екологични проекти по финансовите инструменти, които МОСВ управлява – Оперативна програма "Околна среда", Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и Националния доверителен екофонд (НДЕФ).
Браво на Бяла, много се радвам! Нека все повече градове в България, да последват примера, за да можем да имаме по-чиста вода и природа.
__________________

TonichBG liked this post
bobsons no está en línea   Reply With Quote
Old June 2nd, 2016, 12:58 PM   #7
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Борисов: Обновяваме жп гарата в Горна Оряховица

В града има и 14 санирани блока по Националната програма за Енергийна ефективност

„Обновяване на жп гарата и изграждане на водопроводна мрежа в квартала, който се намира в близост до нея, предстои да бъдат направени в Горна Оряховица“, заяви премиерът Бойко Борисов по време на посещението си Горна Оряховица, предаде репортер на Радио „Фокус” – Велико Търново.

Борисов допълни, че днес ще проведе среща със спортния министър Красен Кралев относно частичното обновяване на стадиона в града. Кметът на Горна Оряховица инж. Добромир Добрев подчерта, че съоръжението има нужда от ново осветление и от подновяване на тревната настилка. Той допълни и че местната администрация е отпуснала помощ в размер на 250 хил. лв., но сумата е недостатъчна. Премиерът поясни, че ще изпрати специалисти да огледат стадиона.
„Тревата с осветлението ще струва около 1,2 млн. лв.”, пресметна Бойко Борисов. „Обещали сме ремонт на жп гарата, изграждане на водоснабдяване в кв. „Гарата”, като към момента тече обществена поръчка за избор на изпълнител”, каза още министър-председателят.

В града има и 14 санирани блока по Националната програма за Енергийна ефективност.
Кметът на Горна Оряховица допълни, че предстои реконструкция на улици в централна градска част, както и в индустриалната зона. В края на срещата Бойко Борисов подчерта, че ще се върне в град, за да провери дали всичко предвидено е изпълнено.
http://1kam1.com/borisov-obnovyavame...a-oryahovitsa/
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 5th, 2016, 02:27 PM   #8
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
3,4 млн. лева са нужни за реконструкцията на стадиона в Горна ОряховицаПри посещението си в Горна Оряховица премиерът Борисов обеща съдействие за реконструкцията на стадион "Локомотив", проектът чийто ремонт е подаден през 2014 г. в министерството на младежта и спорт. Той е на стойност 3 400 915 лв. и предвижда изграждане на нова лекоатлетическа писта с 6 коридора, изграждане на ново футболно игрище с дренажна, поливна и ВиК системи. Проектирано е също осъвременяване на секторите дълъг и троен скок, овчарски скок, висок скок, хвърляне на копие, диск и чук, тласкане на гюле. Предвижда се изграждане на ново осветление на стадиона.Премиерът Борисов се ангажира да съдейства за осигуряване на средствата за първия етап от проекта - изграждане на нов терен и осветление. За тях ще са нужни около 1,7 млн. лева.Съоръжението е строено през 1956 година и се нуждае от ремонт, тъй като ФК "Локомотив" Горна Оряховица кандидатства за влизане в "А" група и е подал документи за лицензиране.

Капацитетът на стадиона е 10 000 места.VIP ложата е със 120 места. През 1983 г. е поставено осветление, което не работи от 1989 г.

http://gradat.bg/news/2016/06/05/277...na_stadiona_v/
__________________

zdravids liked this post
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old August 14th, 2016, 11:35 AM   #9
kris.referee
Registered User
 
Join Date: Jul 2013
Location: Plovdiv
Posts: 103
Likes (Received): 349

"Ремонтните дейности на стадиона в Горна Оряховица вървят с пълна сила и скоро се очаква отборът да се завърне в дома си." - източник е Гонг.
Та въпроса ми е няма ли да има желаещ да направи снимки от стадиона?
kris.referee no está en línea   Reply With Quote
Old August 17th, 2016, 06:11 PM   #10
Yastrebovski
Registered User
 
Join Date: Aug 2016
Posts: 128
Likes (Received): 252

Някой има ли информация (евентуално и снимки), свързана с ремонта на стадиона на Локомотив Горна Оряховица?
Yastrebovski no está en línea   Reply With Quote
Old August 20th, 2016, 01:54 PM   #11
kris.referee
Registered User
 
Join Date: Jul 2013
Location: Plovdiv
Posts: 103
Likes (Received): 349

Quote:
68 ПРОЖЕКТОРА ЩЕ ОСВЕТЯВАТ СТАДИОН "ЛОКОМОТИВ"
68 прожектора с метал халогенни лампи с мощност 2000 W, с височина на окачване 42 метра ще осветяват стадион “Локомотив” в Горна Оряховица. Това стана ясно от заданието на Министерството на младежта и спорта за обществената поръчка, по която бе избран изпълнител на първия етап от ремонта на съоръжението.
Изпълнителят бе обявен на сайта на спортното ведомство – ДЗЗД “Органик Сълюшънс”. Той ще трябва да осигури още резервното захранване, заземление, мълниезащита и ремонт на металните мачти на осветлението.
Реконструкцията на терена предвижда дренажна и автоматична поливна система на игралното поле, отводняване на лекоатлетическата писта и полагане на естествен тревен чим с минимална дебелина 3 см. Победителят в конкурса е избрал за подизпълнител за осветлението благоевградската фирма “Вантроник” ЕООД. Дружество по закона за задълженията и договорите поема ангажимент да изпълни ремонта за 45 работни дни срещу сумата от 850 822 лева.
Вторият в подреждането след отварянето на ценовите оферти – “Електрисити” ЕООД, предлага да свърши работа за 65 работни дни срещу 977 470 лева. Другите кандидати “Строителство и монтаж” ООД и “Булстрой груп” ООД не са допуснати до финалната права на търга, тъй като не отговарят на изискванията за личното състояние и на критериите за подбор. Любопитно е, че “Органик сълюшънс” е правила терените на Националния стадион “В. Левски”, “Българска армия”, “Литекс” в Ловеч, “Берое” в Стара Загора и т.н.
__________________

remotecontrol liked this post
kris.referee no está en línea   Reply With Quote
Old October 13th, 2016, 09:04 PM   #12
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Изграждат водопровод на шест улици в Горна Оряховица

Така близо 200 абонати ще се захранват с вода от ВиК „Йовковци”.

Изпълнител на обекта е „Водстрой ВТ" АД - Велико Търново, а строителен надзор изпълнява „ВЕДИПЕМА" ЕООД. Работи се по улиците „Цар Освободител”, „Асен Разцветников”, „Каймакчалан”, „Иларион Макареополски”, „Съединение” и „Яребична”.

Към момента водоподаването на тези шест улици се осъществява от 5 шахтови кладенеца, собственост на „БДЖ-Пътнически превози" ЕООД. Поради превключването на всички абонати към експлоатационното дружество, както и поради зачестилите аварии по мрежата, която е изградена през 1942-43г., се налага подмяната й. Общата дължина на новия водопровод е 3059 метра. Ще бъдат направени 138 сградни водопроводни отклонения.

Водопроводът ще бъде изграден чрез безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Стойността му е 1 001 457 лв. с ДДС. Срокът на изпълнение 120 календарни дни.
http://www.citybuild.bg/news/izgrazh...od-shest/33039
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old October 27th, 2016, 03:25 PM   #13
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Подписаха договора за обновяване на центъра в Горна Оряховица

Проектът предвижда реконструкция на площад „Георги Измирлиев” и парк „Детски кът”.

Предвидено е цялостно обновяване на централния градски площад и пешеходните подходи към него. Ще се подмени настилката, ще оформят сухи фонтани, ще се обособят тематични площадки за тихи игри, читалня на открито, свободна WI-FI зона. Предвидено е изграждане на подвижна сцена за провеждане на масови спортни и културни мероприятия, както и обособяване на зона за временна търговия. Проектът включва също и залесяване с дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата ще бъдат оформени места за сядане. Предвиждат се и зелени площи с цветни фигури. За облекчаване на трафика на автомобили в централната градска част ще се изгради кръгово кръстовище.

В парк „Детски кът" по проект е предвидено обособяване на зони за разходка, за пикник и за активен отдих. В тях ще бъдат монтирани съответните съоръжения за детска игра, за творчески изяви, за различни дейности и занимания. Алеите ще бъдат с изцяло подменена настилка и осветени. Предвидено и допълнително озеленяване на парка с дървета и храсти, както и цветни фигури и декоративни треви.

Проектът за градската среда е на обща стойност 5 988 104 лв. От тях 5 634 302 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, а собственият принос е 353 801 лв.

Друг подписан договор е за проект за подобряване условията за икономическо развитие. Той предвижда реконструкция на ул. „Иван Момчилов" с цел да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката й, за да се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари в най-бързо развиващата се промишлена зона в Горна Оряховица. Новата пътна настилка ще поеме натоварването от тежките автомобили, като заедно с това ще се направят надлъжни и напречни наклони за отводняване. Предвидено е обособяване на подходи от пътното платно към съществуващите имоти, заустване на прилежащите улици, обособяване на тротоари, полагане на подходяща хоризонтална и вертикална маркировки. Стойността на проекта е 1 617 530 лв. Средствата са 100 % безвъзмездна финансова помощ.

След подписване на договорите за проектите стартират процедури за обществени поръчки за дейностите, предвидени в тях. Същинските ремонти ще започнат през пролетта.
http://www.citybuild.bg/news/podpisa...oviavane/33135
__________________

zdravids liked this post
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old December 12th, 2016, 07:51 PM   #14
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Министър Кралев е доволен от ремонта на стадиона в Горна Оряховица

Заради трагедията в Хитрино официалното откриване се отложи за първия мач на Локомотив (ГО) след подновяването на първенството през февруари.

Тогава ще бъдат официално открити и другите два стадиона, за които правителството отпусна по 1 млн. лв., като „Черно море“ ще играе на реконструирания стадион „Тича“ във Варна с ЦСКА, а „Дунав“ (Русе) среща „Берое“ на собствения си стадион.

Вчера министърът на младежта и спорта в оставка Красен Кралев присъства на първия мач, който Локомотив (ГО) играе на собствения си стадион в елитната футболна група на България от 21 години насам. Както е известно, "железничарите" завършиха 0:0 с ЦСКА на Градския стадион в Горна Оряховица, който бе реконструиран благодарение на отпуснатите с решение на Министерски съвет средства за ремонт на осветлението и тревната настилка. Сумата, с която ММС финансира ремонта, беше близо 850 000 лв. Отделно Община Горна Оряховица осигури още около 500 000 лв. за подмяна на седалките и ремонта на трибуните, както и за реновиране на съблекалните и административната сграда.

http://www.citybuild.bg/news/ministy...-remonta/33486
__________________

zdravids liked this post
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old December 21st, 2016, 05:45 PM   #15
Болярин
Registered User
 
Болярин's Avatar
 
Join Date: Jul 2015
Location: В.Търново
Posts: 316
Likes (Received): 1200

От пролетта строят новия център и парк на Г. Оряховица за 5,2 млн.

ДО КРАЯ НА ТАЗИ ГОДИНА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА ЩЕ ОБЯВИ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА НОВИЯ СИ ГРАДСКИ ЦЕНТЪР И ПАРК „ДЕТСКИ КЪТ“, информира специално за „Борба“ кметът инж. Добромир Добрев. За обновлението на градския площад „Георги Измирлиев“ се говори от две години насам, но реконструкцията започва да се случва едва сега. „Това са едни от най-важните ни проекти, които ще определят визията на града. Хората ги очакват и се надявам чрез тези инвестиции да имат по-качествен живот“, коментира градоначалникът. Той допълни още, че самото строителство трябва да стартира най-късно до пролетта след приключването на обществената поръчка. До есента пък центърът трябва да е готов. Строителните дейности за площада и парка са в размер на 5,2 млн. лв. И двата проекта ще се финансират по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020, информираха от кметската управа. Местната хазна осигурява собствено участие с около 400 хил. лв. Предвидено е на целия площад „Георги Измирлиев“ да има подменена настилка. В проекта има и няколко площадки за игри, включително табли за шах, множество фонтани, читалня на открито, свободна WI-FI зона. Замислено е и изграждане на подвижна сцена за провеждане на масови спортни и културни мероприятия, както и обособяване на зона за временна търговия. Проектът включва също и залесяване с дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата ще бъдат оформени места за сядане. Предвиждат се и зелени площи с цветни фигури. park-1За облекчаване на трафика на автомобили в централната градска част ще се изгради кръгово кръстовище. Амбициите на местната управа са да имат най-хубавия и удобен център от градовете в Централна Северна България, в който да се съчетават зони за отдих и отмора и лесен достъп до основните административни сгради и институции. Обновлението решава и нарастващия проблем с паркирането в града, обясни инж. Добрев. Изменят се подходите към центъра, където ще се направят две кръгови кръстовища. Едното, което ще е непосредствено пред общината. Другото кръгово кръстовище, което ще улеснява трафика, е замислено пред Съдебната палата, обясни кметът Добрев. Той припомни, че централният площад „Георги Измирлиев” е правен навремето в падина и затова отдолу има кухина. „По тази причина на доста места има слягване на настилката в момента, но проектантите са използвали тази даденост”, разказа местният управник. Той ще бъде използван приоритетно от служители на държавната и общинска администрация, както и свободно от граждани. Така в центъра автомобилите ще изчезнат, което ще осигури спокойствието на пешеходците. Няколко фонтана и градини с много озеленяване и ново, по-добро разположение на алеите ще допълват цялостната визия на центъра на Горна Оряховица. Проектът за площада е финансиран безвъзмездно с 457 127 лв. от Европейския фонд за регионално развитие и държавния бюджет. Автор на разработката, която определя визията на града, е архитект Христо Харлов, в екипа влизат още Ренета Кочева, Петя Петрова и Марин Петков.
В ПАРК „ДЕТСКИ КЪТ” ПО ПРОЕКТ Е ПРЕДВИДЕНО ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНИ ЗА РАЗХОДКА, ЗА ПИКНИК И ЗА АКТИВЕН ОТДИХ. В тях ще бъдат монтирани съответните съоръжения за детска игра, за творчески изяви, за различни дейности и занимания. Алеите ще бъдат с изцяло подменена настилка и осветени. Предвидено е допълнително озеленяване на парка с дървета и храсти, както и цветни фигури и декоративни треви. Проектът за градската среда е на обща стойност 5 988 104 лв. От тях 5 634 302 лв. е размерът на безвъзмездната финансова помощ, а собственият принос е 353 801 лв. Проектът за подобряване условията за икономическо развитие предвижда реконструкция на ул. „Иван Момчилов” с цел да се подобрят транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката й, за да се осигурят по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен транспорт на пътници и товари в най-бързо развиващата се промишлена зона в Горна Оряховица. Новата пътна настилка ще поеме натоварването от тежките автомобили, като заедно с това ще се направят надлъжни и напречни наклони за отводняване. Предвидено е обособяване на подходи от пътното платно към съществуващите имоти, заустване на прилежащите улици, обособяване на тротоари, полагане на подходяща хоризонтална и вертикална маркировка. Стойността само на този проект е 1 617 530 лв. Средствата са 100% безвъзмездна финансова помощ.Стилян НАЙДЕНОВ

http://www.borbabg.com/2016/12/21/%D...0%D1%80%D0%BA/


Мисля,че е време да направим отделна тема за Горна Оряховица.
__________________
"За да живее България има належаща нужда от нравствени великани,а не от безмълвни и поцепени нравствени кастрати. За да побеждава България трябва да се води от възвишени характери,а не от безмълвни,роболепни самопоклонци.Ново вино не се налива в стари мехове.Така е било,така е и така ще бъде и инак не може да бъде. Помнете дълбоката поука на почитания наш пустинник–Причина за изчезване на всяко държавно устройство е безгрижието в развалата. Помнете и усърдно,чисто метете стълбата само отгоре надолу!".

полк. Борис Дрангов
Болярин no está en línea   Reply With Quote
Old December 21st, 2016, 08:01 PM   #16
bggu
Registered User
 
bggu's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Location: Русе
Posts: 1,314
Likes (Received): 2055

[Gorna Oryahovitsa|Горна Оряховица] Construction, Projects & Updates [2017]

Нека тук да се съберат и поставят новините за проекти, строежи и т.н от град Горна Оряховица, област Велико Търново.
__________________

Болярин, OrthodoxBG liked this post
bggu no está en línea   Reply With Quote
Old December 29th, 2016, 02:30 PM   #17
bggu
Registered User
 
bggu's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Location: Русе
Posts: 1,314
Likes (Received): 2055

В Горна Оряховица правят най-големия логистичен център в региона
http://www.borbabg.com/2016/03/22/в-...1103;-л/
__________________

zdravids liked this post
bggu no está en línea   Reply With Quote
Old December 30th, 2016, 08:41 AM   #18
deian
Русенец
 
Join Date: May 2008
Posts: 1,069
Likes (Received): 1183

Като имаш предвид каква функция в ЖП мрежата изпълнява гара Г.О., отдавна беше логично нещо такова.
deian no está en línea   Reply With Quote
Old January 6th, 2017, 12:36 PM   #19
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Проект за рекултивация на старото сметище изготви община Горна Оряховица

С него тя кандидатства за финансиране пред ПУДООС.

Проектът предвижда изграждане на газоотвеждаща система за метан, изграждане на дренажна система за отвеждане на замърсените подпочвени води, запръстяване и уплътняване на терена. Предвижда се също биологична рекултивация – засяване на тревни смески, максимално близки до естествените видове. В продължение на три години теренът ще бъде торен, окосяван и поливан, а след това възстановяването му ще става по естествен начин.

http://www.citybuild.bg/news/proekt-...-staroto/33606
__________________

TonichBG, zdravids liked this post
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 11th, 2017, 12:27 PM   #20
kraxx
Registered User
 
kraxx's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 30,831
Likes (Received): 175752

Quote:
Ще обновяват градската среда в Горна Оряховица

Ще бъде ремонтиран пл. „Георги Измирлиев”, ще се изгради кръгово кръстовище между общината и пощата, ще се реконструира парк „Детски кът”.

Три обекта са включени в един от най-мащабните проекти на общината, който се финансира по ОП „Региони в растеж" 2014-2020 г. Общата стойност на проекта е 5 988 104 лева. Безвъзмездната финансова помощ, отпусната по ОПРР, възлиза на 5 634 302 лв., а 353 801 лв., е финансовия принос на Община Горна Оряховица.

Проектът е част от Инвестиционната програма на Общината и от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Той е пореден за Община Горна Оряховица и ще бъде най-видим за обществеността. От голямо значение е за централната градска част. Проектът трябва да бъде финализиран за 30 месеца.

Реконструкцията и модернизацията на централния градски площад и пешеходните подходи към него предвиждат премахване на стария мрамор и поставяне на изцяло нова настилка от клинкерни павета и гранитни ивици. В западната част на площада ще бъдат оформени каскади и сух фонтан, ще се обособят тематични площадки за тихи игри, читалня на открито, свободна WI-FI зона.В североизточната част ще се обособи зона за временна търговия, където ще има възможност да се изграждат коледен базар, пролетен базар и други мероприятия, свързани с обществената активност. В южната част на пешеходната зона ще се разположи детска площадка, а в централната част се предвижда място за подвижна сцена за провеждане на масови спортни и културно-масови мероприятия.Проектът предвижда също залесяване с дървесни видове с малка коренова система и широка корона. Около дърветата ще се оформят места за сядане. Предвидени са също зелени площи с оформени цветни фигури.Водните каскади, сухият фонтан и питейните фонтанки ще се водоснабдяват от съществуващата водопроводна мрежа. За поливането на зелените площи е предвидена автоматизирана подземна поливна система с разпръсквачи, а на една от тях - капково напояване.Отпадните води ще се отвеждат в съществуващата канализационна мрежа с дъждоприемни улеи и шахти. Предвидено е и изграждане на денонощно видеонаблюдение. Реконструираният площад ще бъде съобразен изцяло с изискванията за достъпна среда за хора в неравностойно положение.За да се подобри организацията на движение за МПС и пешеходците и да се облекчи трафика, проектът предвижда изграждане на кръгово кръстовище между сградите на Общината и Пощата. В средата на кръстовището ще се монтират 6 прожектора за осветяване на околното пространство.Проектът предвижда реконструкция и на един от емблематичните паркове в града - „Детски кът". Паркът е разположен на площ от 53 дка - зелени площи, детски и спортни площадки. Проектът предвижда подмяна на настилката на главните и второстепенни алеи. Новите площадки и съоръжения ще бъдат са съобразени с досегашния начин на използване на парка. Ще бъдат обособени: зона за разходки и социални контакти и зона за пикник - разположени в западната част и зона за активен отдих в южната част на парка. В централната част ще се разположи фонтан, около който ще бъдат обособени места за сядане. Облицовката на фонтана ще бъде от естествен камък.

Предвидено е изграждане на детски площадки за различни възрастови групи със съоръжения за игра. На всички площадки ще бъде положена ударопоглъщаща настилка. Ще бъдат изградени още комбинирано игрище, площадка за скейтборд, площадка с уреди за обща физическа подготовка, площадка с фитнес-съоръжения, както и детска сцена.Озеленяването на парка ще бъде с декоративна и цъфтяща дървесна и храстова растителност, ще се оформят и цветни фигури. Ще бъдат изградени четири фонтанки, а поливането на зелените площи ще се осигури чрез изграждане на автоматизирана поливна система. За постигане на екологичен ефект е предвидено захранването на поливната система да се извършва от четири вкопани резервоара, които ще се пълнят с дъждовни отпадъчни води от отводнителните улеи, а при недостиг - допълването им е осигурено от водоснабдителната мрежа. Предвидено е изграждането на ново алейно осветление и видеонаблюдение.

Очаква се в края на април или в началото на май да започнат и същинските ремонтни дейности в централната градска част. През 2018г. ще бъде реконструирано и НЧ „Братя Грънчарови - 2002".
http://www.citybuild.bg/news/obnovia...ta-sreda/33632
__________________
kraxx está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 08:29 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us