[Gabrovo|Габрово] Construction, Projects & Updates [2008-2011] - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Bulgaria > Regional Bulgaria > North-Central | Северен централен регион

North-Central | Северен централен регион Ruse, Pleven, Veliko Turnovo, Gabrovo, Lovech | Русе, Плевен, Велико Търново, Габрово, Ловеч


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 21 votes, 4.81 average.
Old November 24th, 2008, 02:55 PM   #1
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

[Gabrovo|Габрово] Construction, Projects & Updates [2008-2011]

инж. Добрин Савчев, зам.-кмет по строителство в община Габрово:
Габрово подготвя търга по интегрирания проект за водния цикъл


инж. Добрин Савчев е завършил Техническия университет в Габрово, специалност "Автоматизация, компютърна техника и технологии". Има средно специално образование от Строителния техникум във Велико Търново. Работил е шест години в Габровския териториален кадастър като проектант-геодизист. През последните седем години е ръководител бизнес развитие и програми в "Графиксофт" ООД - габровска фирма от IT сектора. Бил е ръководител на разработката на G- CAD - система за интерактивно архитектурно проектиране, контролиране и планиране на етапите на строителния процес. Експерт е по ГИС. Като заместник-кмет в община Габрово отговаря за устройството на територията, благоустрояването и строителството, като едноименните две дирекции са на негово пряко подчинение.

Инж. Савчев, как върви изпълнението на инвестиционната програма на община Габрово? Значителен финансов ресурс заделяте за ремонт на улиците. В тази насока какво е направено до момента и какво предстои?
- Инвестиционната програма в голямата си част предвид периода на годината, в който се намираме, отива към своето изпълнение. Приключваме с текущите ремонти, които за тази година след последната промяна са малко над 1 млн. лв., като с направените актуализации в бюджета увеличихме средствата с около 170 хил. лв. Сред обектите са реконструкция на улиците "Йосиф Соколски", "Капитан Дядо Никола" и булевард "Столетов" - преходен обект, като през тази година бяха усвоени 640 хил. лв. Реконструкцията на бул. "Могильов" и ул. "Стефан Караджа" е другият мащабен обект, който реализираме. Обектът е на обща стойност 2.5 млн. лв. За тази година в рамките на около 750 хил. лв. ще направим максималното. Подменени са и една част от водопроводите, които са включени в обекта. През тази година подменяхме водопроводите в обхвата на бул. "Могильов", като същественото разкопаване на самото кръстовище предстои догодина заедно с разширението на ул. "Стефан Караджа" в посока Севлиево. За следващата година сме проектирали един от възможните обекти, който да бъде включен в инвестиционната програма - разширението с 280 метра след края на този проект, който в момента се изпълнява в посока Севлиево, за да може четирилентовото движение да се свърже. В този обхват също има и изграждане на канализация за повърхностни води, подмяна на водопроводи и т.н.
Най-общо мога да кажа, че на 90% от планираната инвестиционна програма от общината за тази година е изпълнена. Това се отнася и за текущите ремонти, като при тях процентът дори е по-голям.
През тази година община Габрово внесе в Министерството на околната среда интегриран проект за водния цикъл на града. Докъде стигнаха нещата с този проект?
- На 30 май интегрираният проект за водния цикъл на град Габрово беше представен за разглеждане в Министерството на околната среда и водите в рамките на Оперативна програма "Околна среда" 2007 - 2013 г. Към момента проектът е в процес на оценка от съответните компетентни органи. Тъй като той се категоризира като голям проект, следва да бъде разгледан и от Европейската комисия в Брюксел. Общата му стойност е 63 164 582 евро с ДДС. Проектът е подготвян в продължение на близо пет години. Първоначално бе разработен от консултанти в рамките на техническа помощ по програма ИСПА, като бяха подготвени предходни варианти на предпроектно проучване, апликационна форма, финансово-икономически анализ и анализ разходи-ползи, но поради изчерпване на средствата по програмата проектът бе отложен за Оперативна програма "Околна среда", съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС. През 2007 г. започна неговата цялостна преработка, за да се отрази новата ситуация във ВиК системата, както и променената институционална рамка - преходът от програма ИСПА към Оперативна програма "Околна среда". С помощта на експерти от "Джаспърс" община Габрово и ВиК - Габрово, съвместно подготвихме ревизиран вариант на инвестиционно предложение - предпроектно проучване, апликационна форма, финансов анализ и анализ разходи-ползи, и впоследствие проектът беше представен за разглеждане в Министерството на околната среда. Продължителността на изпълнението на проекта се предвижда да бъде пет години. Възприета е етапност на строителството - стратегията за обществените поръчки е подготвена така, че изпълнението му е разделено на пет етапа. Предвиждат се три търга за строителство по договорните условия на ФИДИК - Червена книга за ВиК мрежата и два търга по ФИДИК - Жълта книга за реконструкции на пречиствателните станции за питейни и за отпадни води. Звеното за изпълнение на проекта вече е сформирано. Към момента финализираме тръжна документация за две ключови за изпълнението на проекта структури - техническа помощ за звеното за изпълнението му, а именно избор на директор с екип от временни експерти и строителен надзор и инвеститорски контрол на петте договори за строителство по ФИДИК. Документацията за тези две обществени поръчки е подадена за предварително съгласуване в МОСВ. Надяваме се в най-кратък срок да можем да стартираме процедурите. Предстои да финализираме и тръжната документация за реконструкцията на Пречиствателната станция за питейни води по ФИДИК - Жълта книга.
Имате ли вече информация дали Габрово ще получи исканата техническа помощ за подготовка на проекта за реконструкция и модернизация на съществуващото депо за битови отпадъци, превръщайки го в регионално за нуждите на Габрово и Трявна?
- Имаме изготвен технически проект. Предстои актуализацията му и превръщането му в работен, като за целта общината е внесла през юни проект за техническа помощ по оперативна програма "Околна среда". По същия проект се предвижда да бъде направен и морфологичен и финансово-икономически анализ. Внесли сме заявление в Басейнова дирекция - Плевен, за издаване на разрешително за водоползване на подземни води. Във връзка с това водоползване сме изградили каптаж в местността Азмака. Това водовземно съоръжение ще снабдява обекта с вода и предстои въвеждането му в експлоатация. След като приключат някои процедури, предстои придвижване на заявлението за издаване на комплексно разрешително за бъдещото регионално депо. Нашето желание е свързано с това, ако е възможно да се активизират усилията на община, РИОСВ и Министерството на околната среда и водите и до средата на следващата година да имаме такова разрешително. Знаете, страната ни трябва да отговори на директивата за изграждане на определен брой регионални депа, сред които е и това, което предстои да бъде изградено в землището на село Гръблевци на общински терен с площ от 140 дка. Съгласно изискванията на инвестиционния проект, който впоследствие ще трябва да бъде предложен за финансиране, също по Оперативна програма "Околна среда" се изисква да има изготвено предпроектно проучване, което предвид стойността на инвестицията предполага и финансово-икономически анализи, анализ приходи-разходи, така че тези действия също са заложени в проекта за техническа помощ. Ако МОСВ прецени, че проектът ни следва да бъде финансиран и това се случи в рамките на тази година, за период от шестнайсет месеца може би всички тези технически елементи ще бъдат осъществени.
Като заговорихме на тема депо и отпадъци, преди време на територията на общината бяха зачестили случаите на изхвърляне на строителни отпадъци от фирми на различни места. Изчисти ли се този проблем?
- Не мисля, че проблемът е решен напълно, защото отпадъци се изхвърлят и това прави лошо впечатление. Откакто заработи активно Общинският инспекторат, имаме наказания, разкрити нарушители, съставени актове. Радващо е, че имаме напредък, но усилията трябва да продължат, за да постигнем трайни резултати. Вземаме различни мерки - освен наказанията превантивно информираме гражданите и фирмите. С писмо до строителните фирми, регистрирани в Камарата на строителите, ги информирах преди време какъв е редът и как могат да се справят със строителните отпадъци.
Общината има ли конкретни ангажименти по отношение на инфраструктурата при реализацията на най-мащабните за Габрово проекти - комплекс "Тера център" и мола на мястото на кино "Майчина грижа"?
- Това са големи сериозни проекти, за които са обсъждани различни варианти за разширяване на площи за паркиране, благоустрояване на прилежащи терени. Оказваме методическа подкрепа, работим с инвеститорите. Отворени сме към различните форми, които предлага публично-частното партньорство.
bigchoo no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 24th, 2008, 02:57 PM   #2
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

Надявам се всички заедно да пишем новостите от Габрово в новата тема за него!!!
bigchoo no está en línea  
Old November 24th, 2008, 03:10 PM   #3
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

bigchoo no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 24th, 2008, 03:26 PM   #4
jeyno9211
Varna The Best
 
jeyno9211's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Varna
Posts: 917
Likes (Received): 1124

Хотел "Балкан"

[IMG]http://i37.************/2gy2jo1.jpg[/IMG]

[IMG]http://i33.************/123uo38.jpg[/IMG]

[IMG]http://i38.************/21cy6r.jpg[/IMG]

[IMG]http://i33.************/2ccupmd.jpg[/IMG]

[IMG]http://i33.************/346445c.jpg[/IMG]

Офис център „Янтра”

[IMG]http://i36.************/2d85i15.jpg[/IMG]

[IMG]http://i34.************/wlw10j.jpg[/IMG]

[IMG]http://i37.************/2r5gjgh.jpg[/IMG]

[IMG]http://i34.************/23itfrb.jpg[/IMG]

Mall Gabrovo

Gallery

Status

[IMG]http://i37.************/2hegen6.jpg[/IMG]

[IMG]http://i34.************/111s8pk.jpg[/IMG]

[IMG]http://i36.************/1zx4320.jpg[/IMG]

Terra Center Mall

[IMG]http://i39.************/infuv6.jpg[/IMG]

[IMG]http://i41.************/2jambg5.jpg[/IMG]

Last edited by jeyno9211; January 8th, 2009 at 07:42 PM.
jeyno9211 no está en línea  
Old November 25th, 2008, 01:04 PM   #5
Boyan_bg
BG - Pleven
 
Boyan_bg's Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Pleven/Tokyo
Posts: 187
Likes (Received): 0

Този Mall Gabrovo доста добър дизайн има

Last edited by Boyan_bg; November 25th, 2008 at 02:25 PM.
Boyan_bg no está en línea  
Old November 25th, 2008, 01:38 PM   #6
Ran.
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Posts: 32
Likes (Received): 1

Quote:
Originally Posted by Boyan_bg View Post
Този Mall Gabrovo доста си добър дизайн има
Нарича се архитектура.
Ran. no está en línea  
Old November 25th, 2008, 02:01 PM   #7
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

просто това е фасадата на старото кино Майчина грижа което беше културно наследство та за това се наложи да се присъздаде фасадата му!!!
bigchoo no está en línea  
Old November 25th, 2008, 10:21 PM   #8
paF4uko
Blow the Horn!
 
paF4uko's Avatar
 
Join Date: Jul 2008
Location: Из Стара планина
Posts: 5,428
Likes (Received): 875

Quote:
Originally Posted by Boyan_bg View Post
Този Mall Gabrovo доста добър дизайн има
Тук бих цитирал Баба Яга: "Еба си кича!"
__________________
Odi! Squillan le trombe!
paF4uko no está en línea  
Old November 27th, 2008, 04:36 PM   #9
Turnovec
-----------
 
Turnovec's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Veliko Tarnovo
Posts: 17,043
Likes (Received): 19773

Ефекта на Доминото ...

Quote:
Проекти за подобряване на туристическата инфраструктура в Габрово останаха без шанс

Община Габрово е получила официална информация чрез финансовото министерство и Министерството на регионалното развитие, че държавата не предвижда финансиране от бюджета за два проекта, разработени от местната администрация и свързани с подобряване на туристическата инфраструктура, предаде кореспондент на радио "Фокус" - Велико Търново. И двата проекта са били подадени чрез Министерството на регионалното развитие пред изпълнителна агенция „ФАР” за финансиране със средства от ЕС. Единият проект е за изграждане на ВиК и канализационна мрежа в село Боженци, а другият е за пътя до Етъра. Това са проекти, които не стигнаха до фаза оценка по програма „ФАР”, но след спирането на парите за България по програмата, категорично изгубиха шанс за външно финансиране. Вече е ясно, че няма да бъдат реализирани и с пари от държавата.
Таня Христова, заместник кмет на Община Габрово, коментира санкциите, които бяха наложени на България от Брюксел по-скоро с оптимизъм. „Бих искала да съм оптимист и може би е добре от тук насетне България да си научи уроците. За да могат общините да усвояват милиони, се изисква сериозна финансова дисциплина. За да получаваме безвъзмездни помощи, се иска отговорност на всички нива.”
Turnovec no está en línea  
Old December 12th, 2008, 06:03 PM   #10
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

Вижте на какво попаднах случайно!http://www.eagle-soft.com/documents/mall_gabrovo.pdf <------На информация относно заетите площи в Mall Gabrovo
bigchoo no está en línea  
Old December 22nd, 2008, 10:58 PM   #11
jeyno9211
Varna The Best
 
jeyno9211's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Varna
Posts: 917
Likes (Received): 1124

Quote:
Originally Posted by ВОДА View Post
Отварят Mall Gabrovo през лятото на 2009 г.

22.12.2008


През лятото на 2009 г. в Габрово ще отвори врати най-големият и първи по рода си търговско-развлекателен комплекс в града и региона. Една година след започване на строителството на Mall Gabrovo грубото строителство вече е приключило, съобщиха от компанията инвеститор.

Общата разгъната площ на комплекса е над 15 000 квадратни метра, а местоположението е точно в центъра на града до Областната и общинска администрация, централен площад и централна поща. Инвеститор на обекта е "Мол Габрово" ООД - българско дружество с габровско участие.

По информация, предоставена от един от управителите на фирмата - г-н Веселин Станчев, предвидената инвестиция за реализиране на проекта ще надхвърли 12 млн. евро.

Изграждането на комплекс от типа "мол" е провокирано от развитието на града и региона през последните няколко години, както и от желанието да се предложат площи и условия за бизнес на световни и български търговски марки, които не присъстват до момента на територията на региона, както и на желаещи развитие местни компании.

Ще бъдат предоставени над 40 магазина на два от етажите на комплекса, голям супермаркет на един от подземните етажи с площ 2000 кв.м., а други два етажа са предвидени за развлечения, ресторант, кафенета, бързо хранене и детски кът. За посетителите е предвиден паркинг на 3 нива.

До момента са отдадени над 75% от площите на Мол Габрово. Боулинг “Galaxy”, супермаркет от веригата "Елемаг Гурме", обувен салон "Leonardo", както и магазин за черна и бяла техника "Денси" са само част от големите наематели. Ще има също и банка, мобилен оператор, фото услуги, химическо чистене, аптека, луксозна парфюмерия. При отдаване на площите под наем, инвеститорът ползва консултанти с голям опит с подобен тип комплекси.

Към днешна дата довършителните работи по всички вътрешни инсталации, както и външната окачена фасада са в заключителен етап. Интериорният дизайн и пространствените решения са дело на "Регал Дизайн" съвместно с арх. ателие "Узунов проект". Всеки от етажите е проектиран като композиция от комуникационни и търговски площи.

Вертикалната комуникация се осъществява чрез 8 ескалатора, разположени централно, четири стълбища, два товарни и три пътнически асансьора, осигуряващи директен и кратък достъп до всички функционални зони. Сградата е съобразена с всички изисквания за изграждане на достъпна среда за лица с увреждания.

Главен изпълнител на строителните работи е “Форс Билд“ ООД. Проектант на обекта е архитектурно ателие "Узунов проект".

Повече информация има на страницата на комплекса:

www.mallgabrovo.bg.
...
jeyno9211 no está en línea  
Old January 8th, 2009, 02:55 PM   #12
ВОДА
deep diver
 
ВОДА's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Sofia
Posts: 21,214
Likes (Received): 12048

Mall Gabrovo отварят през лято

08 Януари 2009Една година след започване на строителството на Mall Gabrovo грубото строителство вече е приключило.

Общата разгъната площ на комплекса е над 15 хил. кв. м, а местоположението е точно в центъра на града до областната и общинска администрация, централния площад и централната поща. Инвеститор на обекта е "Мол Габрово" ООД - българско дружество с габровско участие.

Ще бъдат предоставени над 40 магазина на два от етажите на комплекса, голям супермаркет на един от подземните етажи с площ 2000 кв. м., а други два етажа са предвидени за развлечения, ресторант, кафенета, бързо хранене и детски кът. За посетителите е предвиден паркинг на 3 нива.

До момента са отдадени над 75% от площите на Мол "Габрово". Боулинг "Galaxy", супермаркет от веригата "Елемаг Гурме", обувен салон "Leonardo", както и магазин за черна и бяла техника "Денси" са само част от големите наематели. Ще има също и банка, мобилен оператор, фото услуги, химическо чистене, аптека, луксозна парфюмерия.

Интериорният дизайн и пространствените решения са дело на "Регал Дизайн". Главен изпълнител на строителните работи е "Форс Билд" ООД.

Проектант на обекта е архитектурно ателие "Узунов проект".

http://stroitelstvo.bg/news.php?m=details&id=23741
ВОДА no está en línea  
Old January 10th, 2009, 05:48 PM   #13
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

Снимки на Mall Gabrovo от друг ъгъл

bigchoo no está en línea  
Old January 10th, 2009, 08:54 PM   #14
jeyno9211
Varna The Best
 
jeyno9211's Avatar
 
Join Date: Aug 2008
Location: Varna
Posts: 917
Likes (Received): 1124

January

[IMG]http://i39.************/2nrls3m.jpg[/IMG]
jeyno9211 no está en línea  
Old January 21st, 2009, 04:30 PM   #15
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

Два варианта за реконструкция на кръстовището пред бившата Консултативна поликлиника

Единият от вариантите е за кръгово движение, а другият за реконструкция на кръстовището и монтаж на светофар. Проектните решения на всеки от вариантите включват геометрично, нивилетно решение и проект за организация на движението. Проектант е Козирог ЕООД.

1-ви вариант

http://www.gabrovo.bg/Files/other/Ivar_ODV.pdf

2-ри вариант

http://www.gabrovo.bg/Files/other/IIvar_ODV.pdf

І-ри вариант с корекции, след разглеждане от ОЕСУТ /Общински експертен съвет по устройство на територията/

http://www.gabrovo.bg/Files/other/1var_ODV-ver2.pdf
bigchoo no está en línea  
Old January 24th, 2009, 09:06 PM   #16
BG_PATRIOT
BANNED
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 9,467
Likes (Received): 69

Gesha View

Българо-британска компания инвестира в Габровския балкан

Българо-британската компания Simpli Bulgaria направи първа копка на екоселището Геша Вю край град Дряново.

За изминалите три години тя вече е изградила 74 жилища и сграда с 40 апартамента и 24 търговски обекта.

Общата инвестиция в Геша Вю ще надмине 20 млн. лв., от които до момента са вложени 15 900 лв.

Водени от анализите на европейските пазари, от Симпли България са доразвили концепцията на Геша Вю не само като място за семейни почивки в природна среда, но и като подходящ за постоянно обитаване комплекс.

Той ще включва всички необходими за тази цел елементи - магазини, сладкарници, детска градина, кафенета, ресторанти, хлебопекарна, банков офис.

Фирмата вече е в преговори с евентуални бъдещи наематели на тези помещения. Любопитен факт е, че от продадените 59 жилища на британци, италианци, холандци, южноафриканци.

Българин от Габрово е купил най-скъпата къща, за която е платил 400 хил. евро.
BG_PATRIOT no está en línea  
Old January 26th, 2009, 11:05 PM   #17
JuMPer
Ой Ламьо - ПаPе нEма
 
JuMPer's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: DxB > 3028
Posts: 1,906
Likes (Received): 293

Quote:
Originally Posted by bigchoo View Post
[B][I]

І-ри вариант с корекции, след разглеждане от ОЕСУТ /Общински експертен съвет по устройство на територията/

http://www.gabrovo.bg/Files/other/1var_ODV-ver2.pdf
tretia variant mi se struva 4e sa nablegnali na skorost za smetka na sigornost
JuMPer no está en línea  
Old January 27th, 2009, 01:16 PM   #18
bobi_varna
Love is why we are here.
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 1,338
Likes (Received): 2435

да не е гейша вю? ..в японския балкан(.(. хах
bobi_varna no está en línea  
Old January 27th, 2009, 02:17 PM   #19
bigchoo
Registered User
 
Join Date: Aug 2008
Location: Gabrovo
Posts: 235
Likes (Received): 10

Казва се Геша вю, защото селото в което се строи се казва Геша !
bigchoo no está en línea  
Old January 27th, 2009, 03:09 PM   #20
bobi_varna
Love is why we are here.
 
Join Date: Jul 2008
Posts: 1,338
Likes (Received): 2435

супер, мерси!
bobi_varna no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 


Closed Thread

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 08:16 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us