[Lwów] co warto zobaczyć - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Fotografia > Zagranica


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Closed Thread

 
Thread Tools
Old December 5th, 2011, 12:01 PM   #1
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

[Lwów] co warto zobaczyć

Zaczne od historii - kilka faktow historycznych odnosnie Lwowa...

1249 – pierwsza wzmianka o istnieniu miasta Lwowa.
1261 – zburzenie zamku i fortyfikacji Lwowa przez księcia Lwa na żądanie chana tatarskiego.
1301 – śmierć księcia Lwa. Pochowany w klasztorze Bazylianów w Ławrowie. Rządy jego córki Marii i jej męża Trojdena I, Polaka z Piastów Mazowieckich.
1325 – Bolesław Trojdenowicz (Bolesław Jerzy II) postanawia przekazać Lwów swemu szwagrowi, królowi Kazimierzowi III, zwanemu później Wielkim.
1356 – Kazimierz Wielki nadaje prawa miejskie (prawo magdeburskie), szerokie uprawnienia samorządowe, a także 70 łanów gruntu
1444 – król Władysław III Warneńczyk nadał miastu prawo składu, podstawę potęgi gospodarczej Lwowa. Zbudowane zostały dwa zamki obronne: Niski (w mieście) i Wysoki – na górze w pobliżu miasta, pozwolił też na założenie szkoły nobilium et ignobilium przy kościele św. Ducha
XVI-XVII wiek – były to czasy wielkiego rozkwitu kultury artystycznej miasta, w którym stapiały się harmonijnie elementy sztuki zachodnioeuropejskiego renesansu, manieryzmu i baroku, z pierwiastkami bizantyjskimi, ormiańskimi czy wręcz orientalnymi. Wspólnym dziełem spolszczonych Włochów, Niemców i Ormian, a także twórców rodzimych – polskich i ruskich Lwów wyrósł na jedną z najpierwszych stolic artystycznych Rzeczypospolitej. Wiek XVI pozostawił takie pomniki sztuki, jak Cerkiew Wołoska z Wieżą Korniaktowską, stulecie następne przekazało potomności kaplicę Boimów, kościoły jezuitów i bernardynów, kamienice – Czarną i Królewską.
1658 – wielkie zasługi miasta dla Rzeczypospolitej uhonorowane zostały nobilitacją Lwowa, którego obywatele mogli od tej pory posiadać i dziedziczyć dobra ziemskie, wysyłać posłów, tak jak Kraków i Wilno, na sejmy walne i elekcje.
Lata 1795-1914 - Ważnymi ośrodkami walki o zachowanie polskości były (obok najdłużej niezależnego Krakowa) Warszawa w zaborze rosyjskim, Lwów w austriackim i Poznań w pruskim.
Lata 1918-1939 - Głównymi ośrodkami polskiej nauki i kultury tuż po odzyskaniu przez Polskę niepodległości były: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Umiejętności w Krakowie, Lwowski Uniwersytet Jana Kazimierza i Politechnika we Lwowie, a także Uniwersytet Warszawski i Politechnika Warszawska. Istotny wkład wniosły w szkolnictwo wyższe takie ośrodki akademickie jak Wilno, Poznań, Lublin i dwie uczelnie specjalistyczne: Akademia Górniczo - Hutnicza w Krakowie i Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ludnosc miast w II Rzeczpospolitej - 1939r.
1. Warszawa - 1289 tys.
2. Lodz - 672 tys.
3. Lwow - 340 tys.
4. Poznan - 272 tys.
5. Krakow - 259 tys.
6. Wilno - 215 tys.


- linia czerwona oznacza granice II RP z lat 1918-1945

- linia niebieska oznacza granice Polski, które miały być po 1945r zgodnie z tzw. Linią Curzona + Prusy, ale z winy aliantów (głównie USA), Stalin wykreślił swoją wersję polskiej granicy wschodniej w oparciu o pakt Hitler-Stalin z 1939r., a część północną Prus zabrał dla siebie jako zdobycz wojenną (przy akceptacji USA i Wlk.Brytanii). Natomiast Lwów miał być przyznany Polsce, ale dzięki polskim komunistom takim jak Bierut, Wasilewska itd. pozostał w ZSRR.

- kolor różowy - oznacza teren obecnej PolskiWarto nadmienić, iż z największych miast II RP tylko Łódź, Kraków, Lwów i Wilno nie były zniszczone działaniami wojennymi.

W tym mieście urodzili się, żyli, tworzyli lub zostali na zawsze słynni Polacy. Wymienię tylko kilkoro z nich. Słynny matematyk Stefan Banach, autor katechizmu polskiego Władysław Bełza, słynny podróżnik Benedykt Dybowski, poeta Seweryn Goszczyński, rysownik i malarz Artur Grottger, historyk Karol Szajnocha, Maria Konopnicka, Maryla Wolska, Gabriela Zapolska, Leopold Staff, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Witold Pyrkosz, Mikołaj Biernacki, Aleksander Fredro, Jan Kasprowicz, Beata Obertyńska, Kornel Makuszyński, Kazimierz Górski, Wojciech Kilar.

Najbardziej znany lwowiak Marian Hemar tak pisał o mieście i Polakach w nim mieszkających:
„My jesteśmy z polskiej Florencji,
z miasta siedmiu pagórków fiesolskich,
z miasta muzyki, inteligencji,
i najpiękniejszych kobiet polskich,
Z miasta talentów, ideałów,
...świetnego renesansu,
wspaniałego baroku,
Wież, katedr i kamienic
... my jesteśmy z miasta poezji
co się u nas rodziła na bruku
jakby kamień się zmieniał
w natchnienie...
...
Z wszystkich marzeń co nienasycenie
W sercu kwitły i lęgły się w głowie
Pozostało to jedno marzenie
Aby kiedyś umierać we Lwowie.”

Zdjecia Lwowa:
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1455033

W ostatnich kilku latach Lwow zaczyna odzyskiwac swoje dawne piekno. Wiele zabytkow jest remontowanych, miedzy innymi ze wzgledu na Euro 2012.

Uniwersytet Lwowski – uniwersytet we Lwowie, założony przez króla Polski Jana Kazimierza w 1661 jako Akademia Lwowska, do 1940 Uniwersytet Jana Kazimierza. Jeden z najstarszych w Europie Wschodniej i czwarty najstarszy uniwersytet założony na ziemiach Rzeczypospolitej Obojga Narodów, współcześnie jeden z największych ukraińskich uniwersytetów państwowych.Dworzec Główny we Lwowie – dworzec kolejowy we Lwowie, eklektyczny, wzniesiony w latach 1899–1904 według projektu Władysława Sadłowskiego w dawnej Dzielnicy II. Największy dworzec Galicji, jeden z najcenniejszych zabytków polskiej architektury i techniki początków XX wieku.

Lwowski Narodowy Akademicki Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej. Dawniej Teatr Miejski, w dwudziestoleciu międzywojennym Teatr Wielki – teatr we Lwowie. Jest to nie tylko dzieło sztuki architektonicznej, ale także rzeźby i malarstwa. Reprezentuje eklektyzm w sztuce. Projekt teatru wykonał dyrektor lwowskiej Szkoły Przemysłowej prof. Zygmunt Gorgolewski, który w 1895 roku wygrał konkurs ogłoszony przez magistrat lwowski.

Stare Miasto we Lwowie – zabytkowa dzielnica Lwowa, część miasta lokowana w 1356 przez Kazimierza Wielkiego na prawie magdeburskim.

W 1998 Stare Miasto razem z Wysokim Zamkiem, Podzamczem i archikatedralnym sobrem św. Jura zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Kamienica Królewska we Lwowie ("Mały Wawel") − renesansowa kamienica na lwowskim Rynku, zbudowana w 1580 roku dla greckiego kupca Konstantego Korniakta, później w posiadaniu Jakuba Sobieskiego, a po jego śmierci — króla Jana III Sobieskiego, który przebudował ją na pałacową rezydencję z okazałymi komnatami i salą audiencjonalną.

Czarna Kamienica we Lwowie (nazywana też Lorencowiczowską lub Anczowską od nazwisk pierwszych właścicieli) – kamienica we Lwowie, w Rynku, renesansowa, wzniesiona w latach 1588–1589 według projektu Piotra Barbona. Twórcą charakterystycznej elewacji był prawdopodobnie Andrzej Podleśny.

Przebudowana w 1596 (podwyższona o dwie kondygnacje) i 1884, jeden z najcenniejszych zabytków polskiej architektury XVI w.; w latach 1926–1940 mieściła Muzeum Historyczne Miasta Lwowa, od 1940 mieści ukraińskie Muzeum Historyczne we Lwowie.Bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie (pot. katedra Łacińska) – jeden z najstarszych kościołów Lwowa, znajdujący się przy południowo-wschodnim narożniku lwowskiego rynku. Budowę świątyni rozpoczęto za czasów króla Kazimierza III Wielkiego w 1370.

PS. Mam nadzieje, ze ten temat bedzie zawieral duzo zdjec

Last edited by Radek84; December 12th, 2011 at 11:52 AM. Reason: wiecej informacji
Radek84 no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 5th, 2011, 12:55 PM   #2
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

Pałac Potockich we Lwowie – pałac we Lwowie, neorenesansowy, wzniesiony w latach 1888–1890 dla Alfreda Józefa Potockiego według projektu Juliana Cybulskiego.Politechnika Lwowska - lwowska państwowa szkoła wyższa założona w 1843 a otwarta w 1844. Najstarsza po Szkole Akademiczno-Górniczej w Kielcach polska uczelnia techniczna w okresie przynależności miasta do Polski. Julian Zachariewicz jest autorem projektu gmachu głównego Politechniki Lwowskiej oraz odrębnego gmachu Wydziału Chemicznego. Projekt poprzedziły podróże studialne po Niemczech i Austrii w celu zapoznania się z najnowocześniejszymi wówczas rozwiązaniami podobnych uczelni. Gmach główny Politechniki Lwowskiej, nazywanej "Macierzą polskich politechnik", zaprojektowano w modnym wówczas eklektycznym stylu neorenesansowym, któremu J. Zachariewicz nadał barwę karminową.

Kościół św. Marii Magdaleny we Lwowie – rzymskokatolicka barokowa XVII wieczna świątynia wybudowana we Lwowie według projektu Wojciecha Kielara i Jana Godnego. Fundatorką kościoła w roku 1600 była szlachcianka Anna Pstrokońska.Kościół św. Antoniego we Lwowie – kościół rzymskokatolicki we Lwowie, położony przy ul. Łyczakowskiej 49a w dzielnicy Łyczaków. W 1617 magistrat miasta Lwowa wyraził zgodę na fundację drugiego, po św. Krzyżu, klasztoru franciszkanów konwentualnych. Warunkiem było wzniesienie budynków wyłącznie z drewna co było podyktowane koniecznością zachowania bezpieczeństwa grodu położonego na szlaku najazdów tatarskich. Król Zygmunt III Waza zatwierdził decyzję magistratu. Budowę rozpoczęto w 1618 a ukończono w 1630. Budynki klasztorne zostały wzniesione na wzgórzu św. Antoniego w Suchej Woli na przedmieściu Łyczakowskim.

Cmentarz Łyczakowski − najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta na malowniczych wzgórzach wśród specjalnie zaprojektowanego, starego drzewostanu tworzącego szereg alei. Cmentarz Łyczakowski został założony w 1786. Jest jedną z najstarszych nekropolii istniejących w Europie do dziś. Dla porównania: Powązkowski w Warszawie w 1790, Cmentarz na Rossie w Wilnie został oficjalnie otwarty 6 maja 1801 r., Rakowicki w Krakowie i Pčre-Lachaise w Paryżu w 1803. Najstarsze nagrobki pochodzą z XVIII wieku. Na niektórych zachowały się empirowe i klasycystyczne rzeźby Antona, Jana i Leopolda Schimserów oraz Hartmana Witwera. Nowsze nagrobki są autorstwa Tomasza Dykasa, Abla Marie Periera, Leonarda Marconiego, Juliana Zachariewicza, Parysa Filippiego, Cypriana Godebskiego, Tadeusza Barącza, B. Wiktora, St. R. Lewandowskiego, St. K. Ostrowskiego, Juliana Markowskiego i innych.


Last edited by Radek84; December 6th, 2011 at 03:16 PM. Reason: wiecej informacji
Radek84 no está en línea  
Old December 5th, 2011, 06:48 PM   #3
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

Kaplica Boimów (Kaplica Ogrójcowa) - manierystyczna grobowa kaplica lwowskiej rodziny kupieckiej Boimów, usytuowana obok katedry łacińskiej. Jej fundatorem był pochodzący z Transylwanii Jerzy Boim, kupiec i rajca miejski, sekretarz króla Stefana Batorego.

Kaplica została wzniesiona na początku XVI wieku obok Katedry Łacińskiej, na terenie cmentarza. Służyła początkowo za mauzoleum rodu Boimów i mieściła 14 grobowców. Cmentarz został zlikwidowany w XVIII wieku. Budowniczym kaplicy był Andrzej Bemer.

Kościół św. Andrzeja i klasztor Bernardynów we Lwowie - były kościół rzymskokatolicki położony przy pl. Soborowym 3 (przed 1945 - pl. Bernardyńskim) we Lwowie.

Został zbudowany w latach 1600-1630 na miejscu dawnego, drewnianego kościoła według planów Pawła Rzymianina. Łączy w swej architekturze najlepsze wzory włoskiego i flamandzkiego manieryzmu i jest jednym z najpiękniejszych kościołów Lwowa. Zachwyca swą zgrabną sylwetą i bogato dekorowaną fasadą.

Kaplica Kampianów – jedna z najwspanialszych renesansowych kaplic katedry łacińskiej we Lwowie zbudowana dla patrycjuszy lwowskich: Pawła Kampiana (lekarza i burmistrza) oraz jego syna Marcina (lekarza, rajcy i burmistrza), tworząca rodzinne mauzoleum Kampianów oraz spokrewnionych z nimi rodów Ostrogórskich i Grozwajerów.

Radek84 no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 
Old December 5th, 2011, 09:52 PM   #4
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

Historical facts about Lwow:

1249 - the first mention of the city of Lwow
1261 - destruction of the castle and fortifications of Lwow by Prince Lev at the request of the Tatar khan
1301 - death of Prince Lev. He was buried in the Basilian monastery in Lawrow. The governments of his daughter Mary and her husband Trojden I (Polish Piast, Duke of Mazovia).
1325 - Boleslaw Trojdenowicz (Polish Piast, Bolesław Jerzy II of Mazovia) decides to give Lwow to his brother-in-law, Polish King Casimir III (later called the Great).
1356 - King Casimir III of Poland granted the Magdeburg rights which implied that all city matters were to be resolved by a council elected by the wealthy citizens.
1444 - Lwow was granted with the staple right, which resulted in city's growing prosperity and wealth, as it became one of major trading centers on the merchant routes between Central Europe and Black Sea region. It was also transformed into a one of main fortresses in the Kingdom of Poland.
1527 - huge disaster caused by a fire which broke out on one of the breweries and consumed nearly the entire city. King Sigismund I of Poland (Zygmunt I) contributed significantly to reconstructing the city by exempting the residents, from all taxes and charges, during the time of the works, thanks to which they were able to repair all damages.
Sixteenth and seventeenth century - the period was marked by artistic and cultural flowering (elements of Western art of the Renaissance, Mannerism and Baroque, with Byzantine elements, Armenian or even oriental). Polonized Italians, Germans and Armenians, as well as native artists - Polish were working together to change Lwow into one of the foremost artistic capitals of the Polish–Lithuanian Commonwealth. The sixteenth century has left such monuments of art, like the Korniaktowska Tower with Wołoska Orthodox, chapel Boim, the Jesuits and Bernardine churches, houses - Black and Royal.
1658 - Polish citizens can inherit and own the land, send deputies (like Krakow and Wilno) to the parliaments and the general election.
1795-1914 - Most important centers of Polish culture were (beside the longest independent Krakow) Warsaw under Russian rule, Lwow under Austrian rule and Poznan under Prussian rule.
1918-1939 - After Poland was reborn and regained its independence, the main centers of Polish science and culture were: Jagiellonian University, Academy of Sciences in Krakow, Jan Kazimierz University in Lwow, University of Technology in Lwow, also University in Warsaw and University of Technology in Warsaw. Academic centers in Wilno, Poznan, Lublin, and two specialized universities: University of Mining - Metallurgy in Krakow and Warsaw Agricultural University in Warsaw made a significant contribution in higher education.

List of the largest Polish cities by population (1939, in Thousands):
1. Warszawa - 1289
2. Lodz - 672
3. Lwow - 340
4. Poznan - 272
5. Krakow - 259
6. Wilno - 215

- red line - borders of Poland (1918-1945)

- blue line - borders of Poland, which should be accepted after 1945 according to the Curzon Line (including Eastern Prussia), but because of the fault of the Allies (primarily U.S.), Stalin outlined his version of the Polish eastern border on the basis of the Hitler-Stalin pact (1939). Stalin decided that he wanted Königsberg (Eastern Prussia) as a year-round warm water port for the Soviet Navy (with U.S. and Great Britain approval). However Lwow was to be granted to Poland, but because of the Polish communists such as Bolesław Bierut, Wanda Wasilewska, etc. it remained in the borders of USSR.

- pink colour - current map of PolandIt is worth mentioning that Lodz, Krakow, Lwow and Wilno were not destroyed by WW2.

In Lwow were born, lived famous Poles...I will only mention a few of them. The famous mathematician Stefan Banach, Polish writer of catechism Władysław Bełza, traveler Benedykt Dybowski, poet Seweryn Goszczyński, illustrator and painter Artur Grottger, historian Karol Szajnocha. Also, Maria Konopnicka, Maryla Wolska, Gabriela Zapolska, Leopold Staff, Stanisław Lem, Zbigniew Herbert, Witold Pyrkosz, Mikołaj Biernacki, Aleksander Fredro, Jan Kasprowicz, Beata Obertyńska, Kornel Makuszyński, Kazimierz Górski, Wojciech Kilar and many, many more.

Photos of Lwow:
https://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1455033

In recent years Lwow begins to regain its former beauty. Many monuments are renovated due to Euro 2012.

The Lwow University - was founded on January 20, 1661 by the King John II Casimir of Poland ("the honour of the Academy and the title of the University"). It is one of the oldest in Eastern Europe and the fourth oldest university founded in the lands of the Commonwealth.The Main Train Station in Lwow - is one of the most notable pieces of Art Nouveau architecture. It was designed by Polish architect and a graduate of the Lwów Technical Academy Władysław Sadłowski and opened to the public in 1904.

Grand Theatre in Lwow - is an opera house and theatre. An independent jury unhesitatingly chose the design by Zygmunt Gorgolewski, the Director of the Lwów higher art-industrial school. Grand Theatre in Lwow was opened on October 4, 1900. The cultural elite—painters, writers, and composers, as well as delegations from various European theatres—attended the opening festivities. Among the guests attending the ceremony were Henryk Sienkiewicz (writer), Ignacy Jan Paderewski (composer), Henryk Siemiradzki (painter), Godzimir Małachowski (the president of Lwów) and governor Leon Piniński.

The theatre, beautifully decorated inside and outside, became a centrefold of the achievements in sculpture and painting of Western Europe at the end of the 19th century. The internal decoration was prepared by some of the most renowned Polish artists of the time. Among them were Stanisław Wójcik (allegorical sculptures of Poetry, Music, Fame, Fortune, Comedy and Tragedy), Julian Markowski, Tadeusz Wiśniowiecki, Tadeusz Barącz, Piotr Wojtowicz (relief depicting the coat of arms of Lviv), Juliusz Bełtowski (bas-relief of Gorgolewski) and Antoni Popiel (sculptures of Muses decorating the façade).

Among the painters to decorate the interior were Tadeusz Popiel (staircases), Stanisław Rejchan (main hall), Stanisław Dębicki, Stanisław Kaczor-Batowski and Marceli Harasimowicz (foyer). The team supervised by the abovementioned artists included further painters, among them Aleksander Augustynowicz, Ludwik Kohler, Walery Kryciński, Henryk Kuhn, Edward Pietsch, Zygmunt Rozwadowski, Tadeusz Rybkowski and Julian Zuber. The main curtain was decorated by Henryk Siemiradzki.

Old Town in Lwow - historic center of Lwow, part of the city founded in 1356 by King Casimir III of Poland. Around the square, there are 44 tenement houses, which represent several architectural styles, from Renaissance to Modernism. Since 1998, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) lists Lwow's historic center as part of "World Heritage".The fountains and sculptures of Neptune, Adonis, Diana and Amphitrite are all encircled by the square's old walls (sculptor: Hartman Witwer, approx. 1800).

To be continued...

Last edited by Radek84; December 12th, 2011 at 01:03 PM. Reason: wiecej informacji
Radek84 no está en línea  
Old December 6th, 2011, 02:36 PM   #5
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

Kościół św. Elżbiety we Lwowie – jest położony przy pl. Kropiwnickiego 1 (przed 1945 pl. Bilczewskiego), w najwyższym punkcie Śródmieścia, dokładnie na wododziale Wisły i Dniestru. Największa i zarazem najwspanialsza świątynia lwowska ery nowożytnej. 7 września 1904 arcybiskup Józef Bilczewski podpisał umowę z lwowskim architektem-budowniczym Karolem Richtmannem i powierzył mu wykonanie robót budowlanych. Zastępcą technicznym został architekt Bronisław Bauer. Kierownikiem artystycznym wykonania projektu był sam T. Talowski, a kierownikiem technicznym budowy został architekt Jan Naworyta.

Radek84 no está en línea  
Old December 6th, 2011, 07:03 PM   #6
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

King John III Sobieski Palace, also called "Little Wawel" - it was originally built in 1580, for a Greek merchant Konstanty Korniakt. In 1640, it was purchased by Jakub Sobieski and inherited by King John III Sobieski. The Polish-Lithuanian ruler remodelled it into a palace-style residence, with spacious rooms and an audience hall. Since 1908, a historical museum of the city has been located here.

The Black House - is a remarkable Renaissance building on the Lwow Market Square. It was built for Italian tax-collector Tomaso Alberti in 1577. The architect was Piotr Krasowski. Jan Lorencowicz, having acquired the house in 1596, added another storey and opened one of the town's first pharmacies on the ground floor. The front elevation of the house is created from sandstone, which darkened through the years, making it architecturally significant. Since 1926 it has been part of the Historic City Museum.The Archcathedral Basilica of the Assumption of the Blessed Virgin Mary (called simply the Latin Cathedral) - is located in city's Old Town, in the south western corner of market square. In 1360 the king Casimir III of Poland founded the construction of the present day church, built in Gothic style, for a cathedral of the newly created Latin diocese. The cathedral witnessed many significant events and was visited by several Polish kings, most notably John II Casimir, who in the Cathedral entrusted the Polish-Lithuanian Commonwealth under the care of the Blessed Virgin in what came to known as the Lwów Oath.

The Potocki Palace - is a bright example of mature historicism architecture and one of the most interesting architectural landmarks of Lwow. It was designed by French architect Louis d’Overnu at the order of Polish nobleman Alfred II Joseph Potocki (1817-1889). The construction lasted from 1888 to 1890 under the supervision of Lwow architect Julian Cybulski who also introduced some changes.Lwow Polytechnic - is the largest scientific university in Lwow. Since its foundation in 1844, it was one of the most important centres of science and technological development in Central Europe. In the interbellum period, the Polytechnic was one of the most important technical colleges in Poland, together with the Warsaw Polytechnic. Julian Zachariewicz was elected as the construction superintendent.

Notable alumni
- Stefan Banach (Mathematician)
- Kazimierz Bartel (Prime minister of Poland)
- Władysław Sikorski (Polish general and prime minister)The Roman Catholic church of St. Mary Magdalene in Lwow - the seventeenth century Baroque Roman Catholic church designed by Wojciech Kielar and Jan Godny. The founder of the church in 1600 was the noblewoman Anna Pstrokońska.The Baroque Church of St. Anthony - Roman Catholic Church in Lwow. In 1617 the city of Lwow magistrate agreed to the foundation of the second Conventual Franciscan monastery. King of Poland Sigismund III Vasa approved the decision of the magistrate. Construction began in 1618 and completed in 1630. Church represents a harmonious combination of architecture, sculpture, and nature.The Lyczakowski cemetery - is one of the oldest graveyards in Europe, dating from 1786. For comparison: Powązki in Warsaw was opened in 1790, the Rossa Cemetery in Vilnius was officially opened in 1801 and Rakowicki in Krakow, Pčre-Lachaise in Paris were opened in 1803. The oldest graves are from the eighteenth century. On some tombes we can see Empire and Neo-Classical sculptures by Anton, Jan and Leopold Schimserów and Hartman Witwer. More recent graves were built by Tomasz Dykas, Abel Marie Perier, Leonard Marconi, Julian Zachariewicz, Parys Filippi, Cyprian Godebski, Tadeusz Barącz, B. Wiktor, St. R. Lewandowski, St. K. Ostrowski, Julian Markowski and others. Lwow's most prominent graveyard is now an open air museum and considered by many to be even more than that. It is now a major Lwow tourist attraction, a "gallery of art work", featuring graves of many renowned personalities. Of course, the most important aspect of the cemetery is the variety of beautiful gravestones in memorial to famous soldiers, poets, artists, writers, composers, historians, etc.To be continued...

Last edited by Radek84; December 7th, 2011 at 10:07 PM.
Radek84 no está en línea  
Old December 7th, 2011, 10:18 PM   #7
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

The Chapel of Boim family - is a small shrine in Lwow, located just outside the Latin Cathedral, in what used to be known as the Chapter Square. Built between 1609 and 1615, the chapel was originally located in what used to be the city's main cemetery. Founded by mighty merchants, Jerzy Boim (also, Secreatry of the King of Poland, Stefan Batory) and his wife Jadwiga Niżniowska, the Boim chapel was finished by their son, Paweł Jerzy Boim. It bears strong resemblance to the Sigismund's Chapel at the Wawel Cathedral in Kraków.

The Roman Catholic church of St. Andrew with The Bernardine monastery in Lwow - is located in the city's Old Town, south of the market square. It was built between 1600-1630 according to plans of Polish architect Paweł Rzymianin in place of the old, wooden church. It is one of the most beautiful churches in the city. It combines the best elements of Italian and Flemish Mannerism. Church impresses with its richly decorated façade.Kampian's Chapel - one of the greatest Renaissance chapels in Lwow's Latin Cathedral. It was built for the patricians of Lwow: Paweł Kampian (physician and mayor) and his son Marcin (physician, councilor and mayor). It was formed into mausoleum of Kampianów, Grozwajerów and Ostrogórskich families.Bandinelli Palace - is a late Renaissance townhouse facing Market Square in Lwow. It was built in 1589 by a pharmacist Jarosz Wedelski, and in 1634 it was bought by a courtier of Polish king Sigismund III Vasa, Roberto Bandinelli. The house was considerably renovated in 1737-1739. Polish poet, patriot and political writer Kornel Ujejski lodged here.Royal Arsenal - constructed in 1639-1669 by the directive of Polish King Wladyslaw IV Vasa. The building was built by the Commandant of the Lwow fortress, Polish General Pawel Grodzicki, a military engineer and architect. The central, or southern facade begins with a simple arched portal, topped by two stone cannons symbolizing the purpose of the building. The entire second floor has been constructed as an arcade balcony with three bays. The arcade is supported by slender Tuscan-style semi-columns. The third floor is typical baroque with a triangular pediment, a balcony framed by two vases and embellished with volutes and scrolls.City Hall in Lwow - built between 1827-1835 in the classical style. It was designed by Józef Markl and Franciszek Trescher. In 1880 the main entrance was decorated with two lions carved by Tadeusz Barącz.
Last edited by Radek84; December 12th, 2011 at 03:01 PM.
Radek84 no está en línea  
Old December 9th, 2011, 12:22 AM   #8
19przemek91
Łodzianin
 
19przemek91's Avatar
 
Join Date: Feb 2007
Location: Łódź
Posts: 9,248

http://x.garnek.pl/ga4351/b475d26ffb...r_w_lwowie.jpg
Wspaniałe wnętrza
__________________
Remonty 2013 2014 2015 2016 2017 2018
19przemek91 no está en línea  
Old December 9th, 2011, 11:54 AM   #9
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by 19przemek91 View Post
"Roboty budowlane wykonali przeważnie miejscowi lwowscy artyści, przemysłowcy i rękodzielnicy, firmom zaś zakrajowym powierzyła Rada miasta tylko takie nieliczne roboty, do których brak u nas jeszcze przemysłu tego rodzaju."

W szczególności uskutecznili roboty: ziemne, betonowe, murarskie i kamieniarskie Spółka Jan Lewiński i Józef Sosnowski; ciesielskie Zygmunt Krykiewicz; konstrukcję żelazną wraz z całą maszynerią sceniczną „Pierwsze galic. Towarzystwo akcyjne budowy wagonów i maszyn (dawniej Kazimierz Lipiński) w Sanoku”; Ślusarskie Edmund Gottlieb i Józef Swoboda; blacharskie Henryk Bogdanowicz; rzeźbiarskie i sztukatorskie wewnątrz budynku prof. Piotr Harasimowicz, zewnętrzne Edmund Pliszewski; stolarskie bracia Wczelacy; meblowe Tadeusz Prugar i Karol Hornung; szklarskie firma Kupfer i Glaser; lakiernicze firma Preidl i Koczorowski; asfaltowe Stefan Szeliga-Łyszkiewicz; wodociągowe Władysław Niemeksza, inżynier cywilny we Lwowie; ogrzewanie i wentylację firma Johannes Haag z Wiednia w spółce z Władysławem Niemekszą; oświetlenie elektryczne i gromochrony urządziła firma Siemens i Halske z Wiednia; rozety wentylacyjne i drążki do dywanów Jakubowski i Jarra z Krakowa; roboty artystyczno-malarskie i pozłotnicze Stanisław Jasieński i Jan Dull; posadzkowe Zuliani Giovani i syn, Lewiński i Spółka; sztuczne marmury firma Detom z Wiednia; schodów i marmurów dostarczyła firma Fritz Zeller (dawniej „Unionbaugesellschaft”) we Wiedniu przez Złotnickiego ze Lwowa, a osadził je Henryk Perier; materii do obić i zasłon, chodników i dywanów dostarczyła filia lwowska firmy Filip Haas z Wiednia; świeczników firma Karol Oswald i Spółka we Wiedniu, zastąpiona przez firmę lwowską „Perkun”; roboty tapicerskie wykonał Klemens Steihaus, Jan Tkacz, Wojciech Frukauf i Tytus Turkowski; tabliczki napisowe i numerowe Schapira Jakub.


Rzeźby figuralne wykonali artyści-rzeźbiarze: Barącz Tadeusz, Bełtowski Juliusz, Markowski Julian, Popiel Antoni, Wiśniowiecki Tadeusz, Wojtowicz Piotr i Wójcik Stanisław.


Szkiców do obrazów dostarczyli artyści-malarze: Popiel Tadeusz w klatce schodowej, Rejchan Stanisław w sali widzów, Dębicki Stanisław, Kaczór-Batowski Stanisław i Harasimowicz Marceli w foyer i wykonali je przy pomocy artystów malarzy: Augustynowicza Aleksandra, Kohlera Ludwika, Krycińskiego Walerego, Kuhna Henryka, Pietscha Edwarda, Rozwadowskiego Zygmunta, Rybkowskiego Tadeusza i Zubera Juliana.Główną kurtynę malował znakomity artysta-malarz Henryk Siemiradzki w Rzymie, dekoracje zaś sceniczne Stanisław Jasieński. Figury z kutej blachy miedzianej, zdobiące szczyt tympanonu głównego i dwa tympanony przy kopule, tudzież dwie takie same figury na bocznych pilonach frontowych wykonała firma wiedeńska Beschornera według modeli artystów-rzeźbiarzy Wojtowicza Piotra i Podgórskiego Edwarda.
Nadzór nad kierownictwem budowy gmachu teatralnego wykonywał nowo wybrany w r.1899 „Komitet budowy teatru”, w skład którego weszli: dr Małachowski Godzimir, prezydent miasta, jako przewodniczący; Michalski Michał, I wiceprezydent miasta; Ciuchciński Stanisław, II wiceprezydent miasta; członkowie rady miejskiej: Dzieślewski Roman, profesor politechniki; Gołąb Andrzej, budowniczy; Janowski Józef, architekt; dr Lilien Edward, adwokat; dr Mariański Aleksander, adwokat; Pawlewski Bronisław, profesor politechniki; Rawski Wincenty, architekt; dr Rydygier Ludwik, profesor uniwersytetu; dr Strojnowski Edward, lekarz; następnie: Gorgolewski Zygmunt, artystyczno-techniczny kierownik budowy; Hochberger Juliusz, dyrektor miejskiego urzędu budowniczego; Ostrowski Bolesław, radca Magistratu; Czerny-Schwarzenberg Maciej, inżynier miejski jako inspicjent budowy. Nadto jako delegaci Wydziału Krajowego: Romanowicz Tadeusz, b.członek Wydziału i Łoziński Władysław, właściciel dóbr. Sekretarzem komitetu był dr Lemiszewski Michał, koncepista Magistratu.
W skład komisji dla spraw artystycznych wchodzili: dr Małachowski Godzimir, prezydent miasta, jako przewodniczący; Michalski Michał, I wiceprezydent miasta; Ciuchciński Stanisław, II wiceprezydent miasta; członkowie Rady miejskiej: dr Ciesielski Teofil, profesor uniwersytetu; dr Ćwikliński Ludwik, profesor uniwersytetu; Drexler Ignacy, kupiec; dr Dulęba Władysław, adwokat; Getritz Aleksander, introligator; Grabiński Wacław, zegarmistrz; Ihnatowicz Jan, magister farmacji i kupiec; dr Lilien Edward, adwokat; Rawer Karol, dyrektor gimnazjum; Rawski Wincenty, architekt; Thullie Maksymilian, profesor politechniki; dr Weigel Józef, lekarz; Strzelbicki Zahajło Kazimierz, starszy radca Magistratu. Sekretarzem komisji był Kwiatkowski Józef, konceptowy komisarz Magistratu.
Oby więc Najwyższy, spełniając życzenia wypowiedziane przy założeniu kamienia węgielnego, raczył uczynić ten gmach prawdziwym zniczem sztuki polskiej i oby w nim i z niego brzmiała zawsze nasza droga mowa ojczysta na pożytek Miasta, Narodu i wiekopomną sławę Imienia Polskiego!
Radek84 no está en línea  
Old December 10th, 2011, 11:33 PM   #10
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

Arsenał Królewski we Lwowie - został zbudowany w sąsiedztwie wschodniego odcinka murów obronnych z inicjatywy króla Władysława IV Wazy (stąd jego nazwa) oraz hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Powstanie arsenału było podyktowane potrzebami militarnymi w związku ze zbliżającą się wojną z Turcją – miał on być magazynem amunicji. Pracami kierował w latach 1638-1646 generał artylerii koronnej, inżynier-fortyfikator, topograf i komendant twierdzy lwowskiej w jednej osobie, Paweł Grodzicki. Wytworna architektura budowli, wzniesionej z ciosów kamiennych i z cegły w stylu barokwym, nawiązywała do stylu wazowskiego, charakterystycznego dla rezydencji królewskich i magnackich XVII w. jak Zamek Królewski w Warszawie, Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach czy pałac Koniecpolskiego w Podhorcach.

Radek84 no está en línea  
Old December 15th, 2011, 07:22 PM   #11
Radek84
BANNED
 
Join Date: Dec 2011
Location: Belfast
Posts: 26
Likes (Received): 0

Lwów. A City Lost. Piekne...
http://home.comcast.net/~julsta/szybalski.pdf
Radek84 no está en línea  
Old May 28th, 2012, 09:43 PM   #12
RS_UK-PL
Registered User
 
RS_UK-PL's Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: R-L1029
Posts: 2,365
Likes (Received): 3555

Film o przedwojennej Polsce (narratorka jest Eve Curie, corka Marii Curie-Sklodowskiej):


Przez chwile jest ukazany przedwojenny Lwow w kolorze.

Last edited by RS_UK-PL; May 28th, 2012 at 10:22 PM.
RS_UK-PL no está en línea  
Old May 29th, 2012, 03:18 PM   #13
Kalkstein
Registered User
 
Kalkstein's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Lublin
Posts: 2,129
Likes (Received): 23

Według jakich kryteriów "najbardziej znanym lwowiakiem" jest Marian Hemar (patrz: post 1)?
Kalkstein no está en línea  
Old May 29th, 2012, 03:25 PM   #14
RS_UK-PL
Registered User
 
RS_UK-PL's Avatar
 
Join Date: Jan 2012
Location: R-L1029
Posts: 2,365
Likes (Received): 3555

Quote:
Originally Posted by Kalkstein View Post
Według jakich kryteriów "najbardziej znanym lwowiakiem" jest Marian Hemar (patrz: post 1)?
Jeden z najbardziej znanych lwowiakow powinno byc. Przepraszam za pomylke
RS_UK-PL no está en línea  
Old May 30th, 2012, 02:49 PM   #15
6opuC
Registered User
 
6opuC's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Gdańsk
Posts: 1,241
Likes (Received): 80

niedawno otwarto zamknięty ponad 60 lat kościół Jezuitów(jeden z większych we Lwowie)! To koniecznie trzeba zobaczyc!
__________________
www.archdaily.com
6opuC no está en línea  
Old May 31st, 2012, 03:45 PM   #16
Kalkstein
Registered User
 
Kalkstein's Avatar
 
Join Date: Dec 2006
Location: Lublin
Posts: 2,129
Likes (Received): 23

Widziałem na stronach ukraińskich relacje z przenosin księgozbioru z kościoła jezuitów i dyskusje wokół rzucania książkami na ziemię i generalnie niechlujstwa z tym związanego. Czy kościół jest normalnie dostępny? Może ktoś mógłby przy okazji pobytu zrobić jakąś fotorelację z wnętrza i pokazać co zachowało się z polichromii, ołtarzy i epitafiów?
Kalkstein no está en línea  
Old June 1st, 2012, 12:53 AM   #17
Mruczek
Registered cat
 
Mruczek's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Outside Blue Banana
Posts: 11,207
Likes (Received): 15940

Quote:
Originally Posted by 6opuC View Post
niedawno otwarto zamknięty ponad 60 lat kościół Jezuitów(jeden z większych we Lwowie)! To koniecznie trzeba zobaczyc!
Niedawno jak niedawno. 1,5 godziny przed północą w ostatniego Sylwestra poszedłem dokupić wódkę i po drodze zaszedłem do jezuitów. Mistyczne wrażenie

Zdjęcia umieszczę na pewno w moim wątku z majówki ukraińskiej. Przesłałbym nawet teraz, ale akurat zdjęcia z jezuitów robił Spencer i są u niego.
__________________
We shape our buildings; thereafter they shape us. Winston Churchill
Z archiwum Mruczka:
Buk Miłosław Szamotuły
Barcelona Budapeszt Grodno Kowno Madryt Moskwa Ukraina
Mruczek no está en línea  
Old June 2nd, 2012, 02:25 AM   #18
Gatsby
perfidus acutus
 
Gatsby's Avatar
 
Join Date: Feb 2003
Location: Cracow
Posts: 32,013
Likes (Received): 19449

http://www.rp.pl/artykul/884699.html
Gatsby está en línea ahora  
Old June 3rd, 2012, 01:15 PM   #19
_koriat_
tararam!
 
_koriat_'s Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Pokraków
Posts: 3,468
Likes (Received): 3168

Quote:
Originally Posted by Mruczek View Post
poszedłem dokupić wódkę i po drodze zaszedłem do jezuitów. .
Czy można sobie wyobrazić coś głębiej polskiego?
__________________
Civitates Poloniae praeter Cracoviam parum nitidae
Enea Silvio de Piccolomini
_koriat_ no está en línea  
Old June 3rd, 2012, 03:10 PM   #20
seba65536
Registered User
 
seba65536's Avatar
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 1,069
Likes (Received): 6615

Quote:
Originally Posted by _koriat_ View Post
Czy można sobie wyobrazić coś głębiej polskiego?
"Lubię tany, pełne dzbany,
Sute stoły i tapczany,
Płeć nadobną - niesurową.
I od święta - Boże Słowo."

seba65536 no está en línea  
Sponsored Links
Advertisement
 


Closed Thread

Tags
euro 2012, kraków, lviv, lwów, ukraina, ukraine

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 01:58 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us