Satun - New Mega Deep Seaport in the South - Page 20 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of Thailand


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old October 7th, 2019, 03:11 PM   #381
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 105,107
Likes (Received): 6350

“สตูล” ดันตั้ง “สนามบิน” ใหม่อ.ท่าแพ ชูจุดขาย “อุทยานธรณีโลก”-เปิดประชาพิจารณ์ต.ค.

วันที่ 7 October 2019

จุดขาย - ภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดสตูลต่างพยายามผลักดันโครงการก่อสร้างสนามบินขึ้นภายในจังหวัด หลังจากที่องค์การยูเนสโกประกาศให้อุทยานธรณีสตูลเป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย

นักธุรกิจสตูลดันสร้างสนามบินที่ อ.บ้านแพ เตรียมเปิดเวทีประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ตุลาคมนี้ หลังกรมท่าอากาศยานเซ็นสัญญาว่าจ้างบริษัทสำรวจศึกษาความเป็นไปได้โครงการตั้งแต่ช่วงสิงหาคม 2562 ชูจุดแข็ง “อุทยานธรณีโลก” แห่งแรกแห่งเดียวในไทย ดึงนักท่องเที่ยวไทย-เทศ พ่วงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ “เกาะหลีเป๊ะ” แหล่งปะการัง 7 สีสวยงดงามติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก วาดฝันดันเข้า ครม.ของบประมาณปีหน้า

นายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้โครงการสร้างสนามบินจังหวัดสตูล เพื่อสำรวจหาพื้นที่ที่เหมาะสม แม้จะยังไม่มีความชัดเจนว่าในอนาคตจะสามารถดำเนินการสร้างได้หรือไม่ โดยโครงการดังกล่าวอยู่ในความดูแลของกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม ซึ่งได้เซ็นสัญญาว่าจ้างให้บริษัทผู้รับผิดชอบเข้ามาศึกษาแล้วตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคม 2562 และได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชนครั้งที่ 1 ไปแล้ว ทั้งนี้หากมีการก่อสร้างสนามบินได้จะเป็นอีก 1 ช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้กับคนในพื้นที่ โดยเฉพาะเกษตรกรที่เริ่มประสบปัญหากับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพราะราคาผลผลิตตกต่ำจะสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ โดยทางจังหวัดจะใช้ตัวอุทยานธรณีสตูล ซึ่งได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นอุทยานธรณีโลกแห่งแรกแห่งเดียวของประเทศไทย มาดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ ซึ่งที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มมากขึ้นทุกปี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมโครงการงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการสนามบินสตูล จ.สตูล ครั้งที่ 1 เมื่อเร็วๆ นี้ ปรากฏว่าประชาชนภาคเอกชนและภาครัฐ ได้ให้การสนับสนุนโครงการก่อสร้างสนามบินภายในจังหวัดสตูล โดยมีการเสนอพื้นที่บริเวณ อ.ท่าแพ ในการก่อสร้างอย่างพร้อมเพรียง


เล็งประชาพิจารณ์ครั้งที่ 2 ต.ค.นี้

นายพิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ในเดือนตุลาคม 2562 จะมีการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้างสนามบินสตูลครั้งที่ 2 หากมีการก่อสร้างสนามบินจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และหลังจากเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมแล้ว บริษัทที่ปรึกษาซึ่งเข้ามาสำรวจ จะต้องรายงานผลให้กับกรมท่าอากาศยานในเดือนมีนาคม 2563 หากผลการศึกษาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ เพื่อจัดสรรงบประมาณต่อไป

ทั้งนี้ การผลักดันการก่อสร้างสนามบินสตูลเกิดจากความร่วมมือของหอการค้าจังหวัด และผู้ประกอบการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดสตูลที่เห็นตรงกันว่าจะทำให้มีการเติบโตทางเศรษฐกิจมากขึ้น จากการเก็บสถิติ 20 ปีที่ผ่านมา ตั้งแต่ ปี 2540 ที่มีนักท่องเที่ยวเพียง 2 แสนคน กระทั่งถึงปี 2561 มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านคน/ปี แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติประมาณ 30% นักท่องเที่ยวชาวไทย 70% และมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นอีกต่อไปในอนาคต ดังนั้นการสร้างสนามบินสตูลจะเกิดความคุ้มทุนแน่นอน เพราะสตูลเป็นเมืองรองชั้นนำด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญของประเทศ การสร้างสนามบินมีความสอดคล้องไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการบินของโลก และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทยจาก 32 ล้านคน/ปี ให้ถึง 40 ล้านคน/ปี

“สนามบินคาดว่าจะใช้ที่ประมาณ 3,000 ไร่ ความยาวรันเวย์ 3 กิโลเมตร สามารถรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ระหว่างประเทศได้ น่าจะเป็นสนามบินระดับอินเตอร์เนชั่นแนล รองรับชาร์เตอร์ไฟลต์บินตรงดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาโดยไม่มีการแชร์เที่ยวบินกับสนามบินอื่น เป็นการเพิ่มนักท่องเที่ยวที่เกื้อหนุนกับจังหวัดอื่นให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้น ที่สำคัญสตูลมีแหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ มีแหล่งธรรมชาติที่ยังอุดมสมบูรณ์ สามารถยกระดับการท่องเที่ยวไปสู่ระดับนานาชาติได้”

ชงสร้าง “สะพานสตูล-ปะลิส”

นายสามารถ เจริญฤทธิ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูล และเจ้าของกิจการธุรกิจเดินเรือ เปิดเผยว่า ภาคเอกชนอยากให้มีสนามบินเกิดขึ้น เพราะนักท่องเที่ยวจะสามารถเดินทางเข้ามาได้สะดวกมากขึ้น แต่โอกาสการเกิดสนามบินต้องขึ้นอยู่กับภาครัฐ ซึ่งสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวสตูลก็ร่วมผลักดันอย่างเต็มที่ แต่สิ่งที่อยากให้มีมากกว่าคือ สะพานสตูล-ปะลิส ที่คนสตูลรอมาแล้วอย่างน้อย 30 ปี เพราะปัจจุบันสตูลคือเมืองปิด เมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงต้องลงทะเลเท่านั้น หากมีสะพานเชื่อมไปยังปะลิสของมาเลเซียจะกลายเป็นเมืองทางผ่านด้านการขนส่งด้วย และสะพานนี้จะกลายเป็นจุดแข็งของจังหวัดสตูลในทันที

ปัจจุบันจุดแข็งเพียงอย่างเดียวของสตูลคือทะเล เป็นจังหวัดใต้สุดของอันดามัน มีเกาะหลีเป๊ะ มีปะการัง 7 สีสวยงดงามติดอันดับ 1 ใน 7 ของโลก

“วันนี้อยากให้รัฐบาลดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานสตูล-ปะลิสก่อน ส่วนสนามบิน ตอนนี้เรายังมี 2 สนามบินที่อยู่ใกล้คือ สนามบินตรังห่างออกไป 150 กม. และสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 130 กม. หากเราทำแล้วมีเพียงไม่กี่ไฟลต์บิน แต่ 2 สนามบินรอบข้างมีไฟลต์บินมากกว่าก็จะเป็นตัวเลือกของนักท่องเที่ยวมากกว่าเช่นกัน”

แต่ไม่ว่าจะทำโครงการก่อสร้างสนามบินหรือโครงการก่อสร้างสะพานก่อนจะเกิดผลดีด้วยกันทั้งสิ้น ขณะที่ภาพรวมของนักท่องเที่ยวยังถือว่าซบเซา ส่วนใหญ่เป็นกลุ่ม FIT ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยที่ 3,000 บาท/คน/วัน กรุ๊ปทัวร์ยังมีน้อย โดยชาวต่างชาติที่นิยมมาพักผ่อนหลายวันกว่า 60% ส่วนใหญ่เป็นยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ส่วนนักท่องเที่ยวชาวไทยจะอยู่ที่ 40% เดินทางเข้ามาเฉพาะช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือไฮซีซั่นเท่านั้น

https://www.prachachat.net/local-economy/news-378722
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old November 6th, 2019, 07:37 PM   #382
napoleon
Liberty, Equality, Frate
 
napoleon's Avatar
 
Join Date: Apr 2006
Posts: 105,107
Likes (Received): 6350

สตูลขอสร้าง‘สนามบิน’ ชงที่ 3 พันไร่อ.ท่าแพ

6 Nov 2019

สตูลขอสร้าง‘สนามบิน’ ‘ดรุณ แสงฉาย’ที่ปรึกษา ชงที่ 3 พันไร่อ.ท่าแพ หอการค้าดันสุดตัวผุดสนามบินสตูลรับนักท่องเที่ยว ดึง “ดรุณ แสงฉาย” อดีตบิ๊กคมนาคมเป็นที่ปรึกษา ขีดวงที่ 3,000 ไร่ อำเภอท่าแพเหมาะสุด ด้านประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสตูลชี้ ต้องมีปริมาณผู้โดยสารมากพอ จี้รัฐตัดถนนเชื่อมสตูล-เปอร์ลิสก่อน


ดร.พิทักษ์สิทธิ์ ชีวรัฐพัฒน์ ประธานหอการค้าสตูล เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า หอการค้าได้ผลักดันการสร้างสนามบินจังหวัดสตูลมาตั้งแต่ปี 2560 ปีถัดมาได้บรรจุเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) จังหวัดสตูล ล่าสุดกรมท่าอากาศยานได้จัดสรรงบประมาณ 6 ล้านบาท เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และความคุ้มค่าของการลงทุนสร้างสนามบินสตูลแล้ว กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2563 นี้“

เพื่อร่วมผลักดันการก่อสร้างสนามบินจังหวัดสตูล ผู้นำองค์กรในพื้นที่่ รวมทั้งนายดรุณ แสงฉาย อดีตอธิบดีกรมท่าอากาศยาน

ซึ่งเป็นชาวจังหวัดสตูล รับเป็นที่ปรึกษาในกิจกรรมนี้ ได้จัดประชุมร่วมกันเพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะ

ซึ่งมีมติเสนอเรื่องกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม เพื่อเสนอรัฐบาลต่อไป ให้จัดสรรงบประมาณมาสร้างสนามบินสตูลในอนาคต”

แผนที่จากสำนักงานจังหวัดสตูลตั้งอยู่ใต้สุดด้านชาย ทะเลตะวันตกติดกับรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย ไม่มีทางรถไฟ ไม่มีสนามบิน นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้าพื้นที่ได้เฉพาะทางรถยนต์

หากใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่นิยมมี 2 เส้นทางหลัก คือ ลงรถไฟหรือเครื่องบินที่ตรังหรือหาดใหญ่ แล้วต่อรถยนต์เข้าสตูล โดยเส้นทางตรัง-สตูลเป็นถนน 2 ช่องจราจร บางช่วงคับแคบ ส่วนเส้นทางหาดใหญ่-สตูล เป็นถนน 4 ช่องจราจร ส่วนการเดินทางติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน คือมาเลเซีย มีเพียงทางรถยนต์ผ่านด่านวังประจัน และทางเรือจากท่าเรือตำมะลังไปยังมาเลเซีย

ประธานหอการค้าสตูลกล่าวว่า หากมีการก่อสร้างสนามบินสตูล จะสร้างความเจริญด้านการค้า การลงทุน การคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวในพื้นที่ ทำให้การเข้าออกสตูลทำได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น ปี 2561 มีนักท่องเที่ยว 1.5 ล้านคน และจะเพิ่มเป็น 2 ล้านคนใน 2 ปีข้างหน้าแน่ ซึ่งจังหวัดสตูลมีความพร้อม จากการสำรวจเบื้องต้นพื้นที่ที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นสนามบินสตูล คือ พื้นที่อำเภอท่าแพ เพราะเป็นที่ราบขนาดใหญ่

โดยได้เล็งเนื้อที่ไว้ประมาณ 3,000 ไร่ รองรับการเจริญเติบโตในอนาคต เพื่อให้เป็นสนามบินที่พร้อมรองรับเครื่องบินขนาดใหญ่ ทั้งเครื่องบินตามตารางบินและเครื่องเช่าเหมาลำจากต่างประเทศ

ด้านนายสามารถ เจริญฤทธิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล กล่าวว่า การผลักดันสร้างสนามบินสตูลเป็นสิ่งที่ดี สตูลมีพื้นที่พร้อมในการก่อสร้าง แต่ต้องศึกษาให้ชัดเจน เรื่องงบประมาณการก่อสร้างสนามบินนั้นรัฐบาลมีให้ได้แน่นอน แต่เมื่อสร้างไปแล้ว

ถ้าไม่มีผู้โดยสารหรือนักท่องเที่ยวที่มากพอ สายการบินที่มาเปิดเส้นทางบินขาดทุน สุดท้ายต้องหยุดบิน ก็จะเกิดความสูญเปล่าได้เช่นกัน มีนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารมากพอก็โชคดีไป

โครงการตัดถนนเชื่อมจ.สตูลอีกโครงการที่สำคัญมากเช่นกันคือ โครงการตัดถนนเชื่อมจ.สตูลของไทย ไปยังรัฐเปอร์ลิส มาเลเซีย ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร ถนนสายนี้มีความสำคัญมากต่อยุทธศาสตร์การค้า การลงทุน เมืองชายแดนไทย-มาเลเซีย เพราะหากมีถนนและสะพานเชื่อม 2 ประเทศ การคมนาคม การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ไหลลื่น รถบรรทุก รถยนต์ รถจักรยานยนต์ ลำเลียงผู้คนไปมาหาสู่ต่อกัน ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพราะมีการค้า การท่องเที่ยว

ปัจจุบัน การติดต่อกับรัฐเปอร์ลิส มีเส้นทางเดียวคือทางเรือเท่านั้น ดังนั้นต้องการให้รัฐบาลเร่งดำเนินการให้เป็นโครงการที่มีความสำคัญอันดับแรก

หน้า 9 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,520 วันที่ 7 - 9 พฤศจิกายน 2562

https://www.thansettakij.com/content/business/413858?
napoleon no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 07:21 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us