[S61] Ostrów Maz. - Łomża (bez obwodnicy) - Budzisko (LT) - Page 251 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone | Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old September 20th, 2019, 12:41 PM   #5001
neglected
Registered User
 
neglected's Avatar
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 439
Likes (Received): 2536

Jeden z tych przetargowych ZRID już ma
__________________

S.igmar liked this post
neglected no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old September 20th, 2019, 01:06 PM   #5002
damianSN
Registered User
 
Join Date: Jun 2008
Location: Biała Podlaska/Warszawa
Posts: 5,273
Likes (Received): 1145

Quote:
Originally Posted by petatix View Post
Czy dzisiaj jest otwarcie ofert?
07.10.
damianSN no está en línea   Reply With Quote
Old September 23rd, 2019, 11:00 AM   #5003
kkapelewski
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 267
Likes (Received): 441

W przyszłym tygodniu planowane jest wydanie decyzji ZRID dla odcinka Wysokie – Raczki.

https://twitter.com/GDDKiA_Olsztyn/s...49344103010304
__________________
kkapelewski no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old September 23rd, 2019, 11:54 AM   #5004
S.igmar
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Location: wshut
Posts: 615
Likes (Received): 1438

Wiadomo co z Kolno – Stawiski?
S.igmar no está en línea   Reply With Quote
Old September 23rd, 2019, 03:00 PM   #5005
kkapelewski
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 267
Likes (Received): 441

Quote:
Originally Posted by S.igmar View Post
Wiadomo co z Kolno – Stawiski?
GDDKiA Białystok potwierdziła że ZRID dla odcinka Kolno - Stawiski będzie wydany do końca września.

Quote:
Według informacji które mamy, to tak. ZRID dla odcinka #S61 od węzła Kolno do Stawisk będzie wydany do końca września.
https://twitter.com/GDDKiA_B_stok/st...26310088937472
__________________

Last edited by kkapelewski; September 23rd, 2019 at 04:28 PM.
kkapelewski no está en línea   Reply With Quote
Old September 24th, 2019, 10:29 AM   #5006
S.igmar
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Location: wshut
Posts: 615
Likes (Received): 1438

Postępy robót ze stron kontraktów:

Śniadowo - Łomża

Quote:
06 - 12.09.2019

[szczegółowa tabela % postępu robót]

W okresie 6-12 IX 2019r. Wykonawca wraz z Projektantem pracowali nad:

Projekt KSZR rev05 – pozytywna opinia Zamawiającego, negatywna opinia WITD;
Projekt Konstrukcji Nawierzchni rev. 03 w trakcie uzgadniania;
Projekt Wzmocnień Podłoża Gruntowego rev. 02 w trakcie uzgadniania;
Projektant przekazała komplet STWIORB-ów – oczekuje na zatwierdzenie;
Opracowanie uwag do projektu SOR;
Przekazanie opieczętowanego wykazu działek objętych liniami rozgraniczającymi;
Spotkanie z Zamawiającym w sprawie Projektu SOR;
Wykonawca oczekuje na wydanie pełnomocnictwa przez Zamawiającego dla Geodety w celu uzyskania dokumentów potwierdzających prawo własności do nieruchomości.
Projektant odniósł się do uwag IK dla tomu 2.1 oraz przekazał do Wykonawcy Plany i profile bez zmian istotnych w stosunku do PB.
http://www.s61-sniadowo-lomza.pl/opi...u/postep-prac/

Łomża - Kolno

Quote:
09 - 14.09.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

opracowywanie Projektu Wykonawczego wielobranżowego,
uzyskanie akceptacji PSOR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego,
zakończenie kompletowania materiałów do zatwierdzenia PSOR, przygotowanie materiałów do zatwierdzenia przez Zamawiającego,
prace związane z odpowiedzią na postanowienie Wojewody Podlaskiego o wezwaniu do uzupełnienia wniosku o ZRID,
otrzymanie pisma od Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego z prośba o uzupełnienie braków oraz odniesienie się do pisma Ministra Infrastruktury dot. odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych odnośnie odległości między skrzyżowaniami,
przesłanie uzupełnienia wniosku o udzielenie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dot. odległości między skrzyżowaniami,
przekazanie uzupełniającej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej do przeglądu i zatwierdzenia przez Inżyniera i Zamawiającego,
wprowadzanie uwag do Projektu podziału nieruchomości,
uzyskanie odpisów brakujących KW z Sadu Rejonowego w Łomży,
wprowadzanie uwag do KSZR rewizja nr 2
http://www.s61-lomza-kolno.pl/opis-k...u/postep-prac/

Kolno - Stawiski

Quote:
09 - 15.09.2019

Prace wykonane w raportowanym okresie:

Finalizacja prac nad opracowaniami PW.
Finalizacja prac nad przedmiarami.
Przekazanie IK następujących, zatwierdzonych przez właściwych Zarządców Dróg projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu: Objazd DP 1903B (Rejon WD-2), Objazd DP 1897B (Rejon WS-7), Objazd WS6 (Zamknięcie drogi), Roboty krótko trwające (wycinka).
Analiza i przekazanie odpowiedzi na wystąpienie osób trzecich w ramach toczącego się postępowania o udzielenie ZRID.
Przekazanie IK skorygowanej wyceny Polecenia Zmiany nr 1.
Powiadomienie Inżyniera Kontraktu o nowych okolicznościach roszczenia nr 33 – przekazanie pisma zatwierdzonego Podwykonawcy wskazującego na dodatkowy zakres prac wynikający ze zmiany prawa.
Przekazanie IK wniosku o dokonanie przeglądu i zatwierdzenia Dokumentu Wykonawcy Nr 21 (rew. 1).
Wysłanie PZJ do akceptacji Inżyniera Kontraktu – 1 szt.
Wysłanie IK wniosków materiałowego do zatwierdzenia – 22 szt (spośród których 5 sztuk dostarczono 16.09.2019).
Trwały prace przygotowawcze na placu w miejscowości Karwowo – organizacja zaplecza Wykonawcy.
Trwały prace prowadzone przez Nadleśnictwo Łomża polegające na wycince dróg i krzewów znajdujących się na terenie przyszłej budowy, które to należą do Lasów Państwowych.
Trwały wyprzedzające archeologiczne badania wykopaliskowe zlecone przez Zamawiającego.
Miała miejsce inwentaryzacja budynków wykonana przez firmę V2B.
http://www.s61.kolno-stawiski.pl/postep-prac/

Stawiski - Szuczyn

brak

http://www.s61.stawiski-szczuczyn.pl/postep-prac/

Szczuczyn - Ełk

Quote:
09 - 15.09.2019

W okresie sprawozdawczym Wykonawca pracował nad:

Roboty drogowe:

Opracowywanie STWiORB i przedmiarów robót.
Opracowywanie projektu wykonawczego.
Roboty mostowe:

Kontynuowane są prace nad projektem wykonawczym obiektów mostowych.
Trwają prace nad kompletnym projektem wykonawczym obiektu WD-1.4.
Wykonano rysunki ogólne podpór dla obiektów typu WD.
Trwają prace nad zbrojeniem filarów.
Instalacje i infrastruktura

Kanalizacja deszczowa, Sieć wodno-kanalizacyjna, Sieć gazowa

Przedmiary robót w zakresie przebudowy sieci wodociągowych, sieci na MOP i OUD.
STWiORB w zakresie kanalizacji deszczowej, sieci gazowej i ciepłowniczej
Sieć telekomunikacyjna

Opracowywanie projektu wykonawczego.
Sieć energetyczna

Dalsze opracowywanie projektu wykonawczego – przygotowywanie projektów do uzgodnień.
http://www.s61-szczuczyn-elk.pl/2019-2/

Ełk - Wysokie

Quote:
09 - 15.09.2019

W okresie sprawozdawczym:

Opracowywano Projekt Wykonawczy.
http://s61-elk-wysokie.pl/2019-2/
__________________
S.igmar no está en línea   Reply With Quote
Old September 24th, 2019, 07:41 PM   #5007
vuv
Registered User
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 76
Likes (Received): 197

Są aktualne zdjęcia na stronie kontraktu Stawiski-Szczuczyn: http://www.s61.stawiski-szczuczyn.pl...19-22-09-2019/

A tu kilka strzałów ode mnie.

W stronę Szczuczyna, kilka metrów za obwodnicą Stawisk:


W stronę Szczuczyna:
+ 0,5 km za obwodnicą Stawisk:

Last edited by vuv; September 26th, 2019 at 07:54 PM.
vuv no está en línea   Reply With Quote
Old September 24th, 2019, 10:00 PM   #5008
PEPEMASTER
Registered User
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 47
Likes (Received): 8

Tak z innej beczki, czy cała S61 jest budowa w przekroju 2x2 w betonie?, czy jakiś odcinek 2x3 lub chociaż z rezerwą pod trzeci pas?
Czy ta eska jest budowana na najwyższą kategorię ruchu?
PEPEMASTER no está en línea   Reply With Quote
Old September 24th, 2019, 10:28 PM   #5009
Wojti
Registered User
 
Wojti's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: Warszawa / Warsaw (PL)
Posts: 2,272
Likes (Received): 7057

Quote:
Originally Posted by PEPEMASTER View Post
Tak z innej beczki, czy cała S61 jest budowa w przekroju 2x2 w betonie?,
Chyba nie cała. Istnieje już odcinek pod Suwałkami z nawierzchnią asfaltową.

Quote:
Originally Posted by PEPEMASTER
czy jakiś odcinek 2x3 lub chociaż z rezerwą pod trzeci pas?
Rezerwa jest w wielu miejscach ale 2x3 to chyba jednak zbędne na najbliższe lata.
Quote:
Originally Posted by PEPEMASTER
Czy ta eska jest budowana na najwyższą kategorię ruchu ?
Z tego co ogólnie wiadomo to wszystkie aktualnie drogi klasy S są budowane pod taką kategorię i parametry obciążenia.
__________________

Szymek Stw liked this post
Wojti no está en línea   Reply With Quote
Old September 25th, 2019, 08:09 AM   #5010
yorar
Registered User
 
Join Date: Jun 2010
Location: A taka tam miejscowość..
Posts: 2,000
Likes (Received): 631

Drobne uzupełnienia.

Wszystko co ruszyło w tym roku i ruszy w najbliższym czasie ma konstrukcję betonową (tylko ciąg główny). Jednak, w przypadku przetargów na powtórnego wykonawcę GDDKiA już pozwoliła na wybór konstrukcji i może być ciąg główny w MMA. Decyzja zależy od potencjalnego wykonawcy.

Rezerwa pod 2x3 jest na obwodnicy Stawisk, Szczuczyna i Augustowa. Suwałki już nie mają tej rezerwy.

Ciąg główny jest projektowany pod kategorię ruchu KR7, obciążenie 115 kN/oś. Dokładnie tak jak napisałeś.
__________________

Van_Loosen liked this post
yorar no está en línea   Reply With Quote
Old September 25th, 2019, 11:43 AM   #5011
PEPEMASTER
Registered User
 
Join Date: Sep 2008
Posts: 47
Likes (Received): 8

Quote:
Originally Posted by yorar View Post
Drobne uzupełnienia.

Wszystko co ruszyło w tym roku i ruszy w najbliższym czasie ma konstrukcję betonową (tylko ciąg głĆ³wny). Jednak, w przypadku przetargĆ³w na powtĆ³rnego wykonawcę GDDKiA już pozwoliła na wybĆ³r konstrukcji i może być ciąg głĆ³wny w MMA. Decyzja zależy od potencjalnego wykonawcy.

Rezerwa pod 2x3 jest na obwodnicy Stawisk, Szczuczyna i Augustowa. Suwałki już nie mają tej rezerwy.

Ciąg głĆ³wny jest projektowany pod kategorię ruchu KR7, obciążenie 115 kN/oś. Dokładnie tak jak napisałeś.
Chyba nie do końca, na rĆ³żnych stronach są rĆ³żne informacje :
np. na stronie https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31270...dborzeSniadowo
jest info, że S8 (2x3) KR7, a S61 (2x2) KR6 ... nie do końca to rozumiem...
PEPEMASTER no está en línea   Reply With Quote
Old September 25th, 2019, 02:45 PM   #5012
yorar
Registered User
 
Join Date: Jun 2010
Location: A taka tam miejscowość..
Posts: 2,000
Likes (Received): 631

A to ciekawe. Bo na przykład tu i tu już występuje KR7. O ile obciążenie przyjęli wszędzie 115 kN/oś, to rzeczywiście, wychodziłoby, że nie wszędzie przyjęli maksymalną kategorię ruchu. Dodatkowo na odcinku przy S8 gdzie jest przewidywany największy SDR jest KR6, a przy granicy jest KR7, a tam już nie ma i nie będzie dużego ruchu.
__________________

Kroopek liked this post
yorar no está en línea   Reply With Quote
Old September 25th, 2019, 03:21 PM   #5013
TuneRek
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 125
Likes (Received): 447

Dzisiaj miałem okazję przejechać się na odcinku obwodnicy Szczuczyna, gdzie powstaje druga nitka. Bardzo ładnie to wygląda

Zaczynamy od końcówki obwodnicy i jedziemy w stronę Grajewa:
Koniec odcinka jest przy bazie budowlańców 11 km przed Grajewem:
__________________
TuneRek no está en línea   Reply With Quote
Old September 25th, 2019, 07:45 PM   #5014
S.igmar
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Location: wshut
Posts: 615
Likes (Received): 1438

Quote:
Originally Posted by yorar View Post
Drobne uzupełnienia.

Wszystko co ruszyło w tym roku i ruszy w najbliższym czasie ma konstrukcję betonową (tylko ciąg główny). Jednak, w przypadku przetargów na powtórnego wykonawcę GDDKiA już pozwoliła na wybór konstrukcji i może być ciąg główny w MMA. Decyzja zależy od potencjalnego wykonawcy.

Rezerwa pod 2x3 jest na obwodnicy Stawisk, Szczuczyna i Augustowa. Suwałki już nie mają tej rezerwy.

Ciąg główny jest projektowany pod kategorię ruchu KR7, obciążenie 115 kN/oś. Dokładnie tak jak napisałeś.
Czy obwodnice Szczuczyna i Stawisk będą miały po jednej jezdni betonowej i po jednej asfaltowej?
S.igmar no está en línea   Reply With Quote
Old September 25th, 2019, 07:59 PM   #5015
waldem67
Registered User
 
Join Date: Mar 2009
Posts: 50
Likes (Received): 63

Quote:
Originally Posted by S.igmar View Post
Czy obwodnice Szczuczyna i Stawisk będą miały po jednej jezdni betonowej i po jednej asfaltowej?
Tak, budowane dodatkowe jezdnie będą z betonu cementowego.
__________________

S.igmar, vuv liked this post
waldem67 no está en línea   Reply With Quote
Old September 26th, 2019, 04:15 PM   #5016
kkapelewski
Registered User
 
Join Date: Feb 2010
Posts: 267
Likes (Received): 441

Można budować Via Baltica od Kisielnicy do Stawisk

Wojewoda podlaski wydał w czwartek pozwolenie na budowę około 16,5 km drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka-Szczuczyn na odcinku od Kisielnicy do Stawisk. To trzeci z łomżyńskich odcinków Via Baltica, który będzie można już budować, bo decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.


Odcinek od znajdującego się w okolic Kisielnicy węzła Kolno do - węzła Stawiski na obwodnicy Stawisk to tzw. zadanie nr 5 łomżyńskiej części Via Baltica. Ten fragment ekspresówki zbudować ma firma Strabag. Umowę na zaprojektowanie i zbudowanie drogi podpisywano w październiku 2017 roku - jako pierwszą ze wszystkich łomżyńskich części drogi S-61. W sierpniu ubiegłego roku wykonawca zakończył prace projektowe i złożył w w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wydanie decyzji ZRID, czyli wydawanego na podstawie tzw. specustawy drogowej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Zawiera ona pozwolenie na budowę drogi i decyzję o wywłaszczeniu gruntów, przez które ma przebiegać. Wydanie tej decyzji znacząco się przeciągnęło. Pierwotnie zakładano, że uda się ją uzyskując w 5 miesięcy, ale faktycznie trwało to ponad 13 miesięcy.

Dziś wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski podpisał dokument.

Zakres robót budowlanych obejmuje:
- budowę dwujezdniowego odcinka drogi ekspresowej S-61 od km 0+000 do km 16+432,00 (po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),
- budowę jednojezdniowej drogi krajowej nr 63 na długości około 2,250 km,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Górki Zachód” kat. I km ok. 3+600 wraz z infrastrukturą,
- budowę Miejsc Obsługi Podróżnych MOP „Górki Wschód" kat. I km ok. 3+600 wraz z infrastrukturą,
- budowę węzła drogowego "Kolno" w km ok. 1+000,
- przebudowę odcinków istniejących dróg powiatowych oraz gminnych,
- budowę dodatkowych jezdni oraz zjazdów do istniejących działek,
- budowę ciągów pieszych oraz pieszo-rowerowych wzdłuż przebudowywanych dróg,
- budowę elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, dreny),
- budowę 23 obiektów inżynierskich w tym: 13 obiektów pełniących funkcję przejść dla zwierząt, 10 wiaduktów drogowych nad drogą ekspresową,
- budowę 36 zbiorników (retencyjnych i infiltracyjnych otwartych).

Firma Strabag na zbudowanie drogi ma mieć teraz 16 miesięcy przy czym do tego czasu nie wylicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca. Wartość kontraktu opiewa na 288,3 mln zł.

https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=53512
kkapelewski no está en línea   Reply With Quote
Old September 27th, 2019, 07:12 PM   #5017
vuv
Registered User
 
Join Date: Jul 2017
Posts: 76
Likes (Received): 197

Mobilizacja "armii" na bazie w Karwowie między Stawiskami a Kisielnicą.
Pan z kadru powiedział, że prace mają zacząć 1.10. Ale to tylko "ochroniarz" więc należy wziąć poprawkę. Mobilna wytwórnia betonu dalej nieobecna.Już tak bardziej oficjalnie:

Quote:
Decyzja ZRID NR 18/2019
W dniu 26.09.2019 roku na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie, Wojewoda Podlaski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej zaprojektowaniu i budowie drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) i węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km w ramach zadania:
”Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km”.
Tym samym został zatwierdzony Projekt Budowlany.
link

Last edited by vuv; September 28th, 2019 at 12:36 AM.
vuv no está en línea   Reply With Quote
Old September 29th, 2019, 02:26 PM   #5018
Jvver
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 15
Likes (Received): 39

Sniadowo - Lomza ma KR6 i 2x2 bez rezerwy.

Spory zakres ma Strabag w tej kwocie kontraktowej.
Jvver no está en línea   Reply With Quote
Old September 29th, 2019, 03:50 PM   #5019
hajki0
Registered User
 
Join Date: Oct 2016
Posts: 257
Likes (Received): 593

GDDKiA zapowiadała kiedyś, że wszystkie odcinki będą miały KR7.
https://www.4lomza.pl/index.php?wiad=49367
hajki0 no está en línea   Reply With Quote
Old September 29th, 2019, 08:49 PM   #5020
Poziomka
Registered User
 
Join Date: Jul 2011
Posts: 8
Likes (Received): 2

Ponowne przesunięcie terminów na pierwszy i ostatni odcinek:

https://tvn24bis.pl/z-kraju,74/via-b...ki,973233.html
__________________

Wojti, dat75 liked this post
Poziomka está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
łomża, białystok, ełk, mazowieckie, obwodnica, ostrów mazowiecka, podlaskie, s61, suwałki

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 03:45 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us