Neum | Неум - Construction News - Page 4 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > Bosna i Hercegovina > Forum Bosne i Hercegovine > Bosna i Hercegovina > Jug


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 34 votes, 5.00 average.
Old June 20th, 2012, 10:45 PM   #61
Ljiljan
Registered User
 
Ljiljan's Avatar
 
Join Date: May 2012
Location: Genčve
Posts: 423
Likes (Received): 122

Pa hoceli biti to ili nema nista, sta je bilo pas stalo ?
Ljiljan no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 22nd, 2012, 01:05 AM   #62
ampicilin
Unregistered User
 
ampicilin's Avatar
 
Join Date: Apr 2010
Location: Tuzla
Posts: 6,339
Likes (Received): 884

ne znam, meni se nesto ne svidja ta crkva, moglo je to puno bolje ( nista protiv crkve vec protiv izgleda )
ampicilin no está en línea   Reply With Quote
Old June 22nd, 2012, 12:51 PM   #63
jasmindk
Registered User
 
Join Date: Sep 2011
Posts: 301
Likes (Received): 11

super nek se gradi nasa lijepa Bosna i Hercegovina, a raja ide u Neum na more a ne zbog nekih sta ja znam drugih razloga, sve u svemu ok nije lose...
jasmindk no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old September 23rd, 2012, 06:29 PM   #64
LordMarshall
Evil is a Point of View
 
LordMarshall's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Banja Luka - San Francisco - Washington DC - Taipei - Damascus - Amman - Jakarta - Seoul
Posts: 40,881
Likes (Received): 8161

Iz strucnog ugla: Neum je idealna luka

Quote:
Share
Piše: prof. dr. Munir JAHIĆ i mag. Edin JAHIĆ

Na temu vodnog saobraćaja u BiH veoma se malo piše a još manje radi, bilo da je u pitanju planiranje ili eksploatacija vodne infrastrukture. Nažalost, veoma se malo i zna u BiH o toj oblasti hidrotehnike, koja za svaku državu, ako za to ima uslove, predstavlja ogroman geopolitički i privredni značaj.

*

Budući da je naša država pomorska zemlja, što se često zanemaruje, ujedno bogata sa unutrašnjim vodnim putevima (rijeke i jezera odnosno akumulacije), nedopustivo je zanemarivanje ovih činjenica i marginalizacija značaja vodnog saobračaja.

*

Plovni putevi
U prošlosti se nešto i dešavalo bar kada je u pitanju unutrašnji vodni saobraćaj, prije svega, korištenjem rijeke Save i pristaništa (luke) u Brčkom (Distrikt Brčko) i Bosanskom Šamcu, te djelomično dijela donjeg toka rijeke Neretve, na području današnje Hrvatske, kao i na akumulacijama Modrac, Jablaničko jezero, Plivsko jezero u sportske svrhe i dr.

*

Mora i jezera u većini slučajeva zadovoljavaju u svom prirodnom stanju potrebne plovnog saobraćaja. Prirodni vodni tokovi-rijeke, obično traže izvjesne tehničke intervencije da bi se zadovoljili uslovi saobraćaja i to tokom čitavog eksploatacijskog perioda. Plovni kanali, riječni ili morski, su vještački hidrotehnički objekti, koji spajaju dva riječna toka ili dva mora, i imaju ograničene gabarite.

*

U domenu saobraćajne hidrotehnike spadaju luke ili pristaništa (morska, riječna, jezerska, kanalska). Preko njih se vrši prihvat ljudi i roba sa vodenih saobraćajnih sredstava na kopnena i obrnuto, te vrši smještaj plovila u mirovanju, remontu i izgradnji (brodogradilišta).*

*

Također, u ovu problematiku spada i održavanje plovnih puteva radi povećanja dubine u plićacima, obilježavanje nepovoljnih mjesta za plovidbu, signalne stanice i dr. Rijeke mogu biti splavne, tj. služe samo za saobraćaj splavova.*


Poznato je, da su osnovne prednosti vodnog saobraćaja u poređenju sa drugim vrstama u tome što je koštanje prevoza manje, nosivost prevoznih sredstava velika, ekonomičnost prevoza tzv., masovne robe izrazita (ugalj, rude, kamen, šljunak, žitarice, nafta, tečni plin i dr.) niski investicioni troškovi izgradnje nesamohodnih plovnih sredstava, potrebna mala vučna snaga riječne flote, mali udio ljudskog rada u ovo j vrsti saobraćaja.

Osnovne mane vodnog saobraćaja u odnosu na druge vrste je sporost i mogući prekidi (usljed nevremena, velikih oscilacija nivoa vode, leda i sl.)

*

Do punog izražaja važnost i uloga vodnog saobraćaja u razvoju države dolazi posebno kada je on povezan u jedinstven integralni sistem sa drugim vrstama saobraćajne infrastrukture, kao što su cestovna i željeznička mreža. Upravo, to je poenta onog što se želi istaći u ovom radu da BiH izuzetne uslove da formira i izgradi jedinstven saobraćajni sistem vodno-kontinentalnog karaktera, koji bi povezao sve njegove regije odnosno područja od juga prema sjeveru, tj., morski akvatorij Neuma preko koridora Vc sa riječnim akvatorijem rijeke Save, luke Distrikta Brčko i druge, te na ovu arteriju poprečne veze sa područjima zapadne i istočne BiH.

*

U isto vrijeme ne treba zanemariti ni mogućnost korištenja susjednih saobraćajnih kapaciteta, kao što su luka Ploče, luka Bar, pruga Čapljina Nikšić, kanal Sava – Dunav, (Vukovar) i sl, shodno planovima razvoja odnosa naše države sa susjednim državama ali i šire, sa Evropskim i drugim zemljama svijeta, posebno područja Sredozemnog mora.*

*

Pomorski saobraćaj
Kada je u pitanju naša država primarni problem pomorskog saobraćaja je izgradnja odgovarajuće luke u neumskom akvatoriju. Kao što je poznato, BiH sa obalom na Jadranskom moru u dužini od oko 25 km, je pomorska država.
Nažalost, zbog činjenice da je BiH u zadnjih šest vijekova bila u ovisnosti ili od osvajača ili saveza u kojima je bila, ovaj dio obale se uopće nije razvijao, kako u ekonomsko-transportnom, tako ni u ekonomsko-turističkom smislu. Malih pomaka je bilo krajem prošlog vijeka, ali stihijskih, dok je u poratno doba to bilo isključivo u turističke svrhe.

*

Za ilustraciju, Republika Slovenija sa svojih 30 km obale (znatno nepovoljnije, zbog niske dubine mora) ima čak četiri grada i dvije luke srednje veličine, preko kojih obavlja sav transport prema jugu, a u limitiranim količinama to čine i sjeverni susjedi Slovenije.

*

Za svaku državu koja ima izlaz na more, pored turizma, ribolova, sporta i dr. ogromnu vrijednost predstavlja organizovanje pomorskog saobraćaja.

Jadransko more ukupne dužine cca 470 nautičkih milja, prosječne širine 86 milja spada u red malih mora, ali je je korišteno za pomorske puteve još od grčkog i rimskog razdoblja. Određene saobraćajno-pomorske aktivnosti kada je Neum u pitanju odvijale su se za vrijeme Turske vladavine, isključivo za vojne svrhe. U tom smislu postoje građevinski ostaci dvije utvrde na obali i u zaleđu Neuma temelji džamijskog objekta.*

*

Pored BiH izlaz na Jadransko more imaju: Italija, Slovenija, Hrvatska, Crna Gora i Albanija. Prema Konvenciji o pravu mora niti jedna od ovih država ne smije biti odvojena od otvorenog mora.

*

BiH prema međunarodnom pomorskom pravu, kao obalna država, i nasljednica SFRJ, ima pravo osim na unutarnje vode u zaljevu Neum – Klek i na teritorijalne vode, koje se od Malostonskog zaljeva protežu do otvorenog mora, te pravo na pripadajući kontinentalni pojas.

*

Luka u Neumu
Područje bosanskohercegovačkog mora čini prirodno oblikovani zaliv i predstavlja prirodnu luku, što ima ogroman strateški privredni značaj. Stoga bi luka u Neumu bila jedna od najatraktivnijih luka na Jadranu, ali i šire. Luka "Neum”, koja bi se izgradila na sjeverozapadnoj obali poluotoka Klek (gdje BiH ima 14 km sada puste obale) zadovoljava sve tehničke i ekološke uvjete. Dubina mora je između 27 i 31 m, a podvodnih struja u ovom dijelu Malostonskog kanala praktično i nema, a sama luka je nevidljiva iz rezidencijalno-turističkog dijela Neuma i bila bi pogodna za pristan i najvećih svjetskih plovila. Prevashodna uloga luke Neum bila bi prijem brodova sa taönim plinom i njegov transport plinovodom u okviru koridora Vc Neum – Sarajevo i dalje (najbolja varijanta alternativnog dovoda gasa za BiH). Pored toga luka bi bila i turistička, s tim što bi morala biti povezana sa svojim zaleđem prugom Neum – Čapljina i autoputem u okviru koridora Vc, Neum – Mostar. U isto vrijeme, veći dio obale poluotoka Klek mogao bi se razvijati kao veoma ugodna turistička i mediteranska rekreativna zona.

*

Treba istaći, da je dio poluotoka Klek na strani Malostonskog zaliva bio u još važećem prostornom planu Neuma predviđen za razvoj luke i lučkih kapaciteta. Zbog povoljne dubine mora koja je duplo veća nego u luci Ploče (najveća dubina mora u luci Ploče je 11 m sa širinom ulaza u luku od svega 250 m) mogli bi ulaziti brodovi velike nosivosti od 100.000 t pa i više. Na koncu, luka Ploče nije spremna u sljedećoj deceniji pružiti povoljne uslove BiH i preuzeti razvojne potrebe pomorskog saobraćaja naše države.*

*

Preduslovi za razvoj luke*
BiH da bi realizirala ideju o razvoju pomorskog saobraćaja, morala bi u okviru strategije razvoja države konkretizovati izgradnju luke u Neumu u sklopu ukupnog rješenja saobraćajne infrastrukture tj., vodne, cestovne, željezničke, pa i vazdušne.

*

Shodno tome, ovakva ideja treba da nađe svoje mjesto i u aktualizovanom prostornom planu države i nižih administrativnih jedinica, uključivo i u okviru urbanističkog plana Neuma. Normalan razvoj luke Neum zahtijeva što prije da se pravično riješi pitanje granice na moru između BiH i Hrvatske, tako što bi se suverenitet naše države protezao od njene obale u zaljevu Neum – Klek i Malostonskom zaljevu, kroz Malo more, Neretvanski i Korčulanski kanal pa sve do otvorenog mora. Kod toga bi na udaljenosti 300 m od obale bile vode određene države, a ostatak bi bio otvoreno more u kojem niti jedna država ne bi imala suverenitet. Važan uslov za realizaciju luke u Neumu je, onemogućavanje izgradnje mosta koji je već poćeo da se realizuje u Republici Hrvatskoj na relaciji kopno Komarna – poluotok Pelješac .

*

Naime, neosporno je da jedna država može dijelove svoje teritorije saobraćajno povezivati na razne načine, ali ne tako kao što je u datom slučaju da presijeca izlaz druge države u ovom slučaju BiH na otvoreno more, bilo mostom, tunelom i sl., jer je to suprotno međunarodnom pravu o korištenju mora. Nesmetani ili kako se kaže neškodljivi prolaz (na što je nasjela država BiH, formiranjem ekspertne grupe za usaglašavanje širine prolaza i visine spomenutog mosta), nije isto što i suverenitet na moru. Za BiH nesmetani prolaz nije opcija, za razliku od suverenog pomorskog teritorija, važan kako sa pomorskog, tako isto i sa saobraćajnog, ekološkog, odbrambenog i posebno geopolitičkog aspekta.

*

Unutrašnji vodni saobraćaj
Unutrašnja plovidba u našoj državi, kao što je već istaknuto obavlja se rijekom Savom, koja je sada međudržavni vodotok, te rijekom Neretvom, također, međunarodnim vodotokom nizvodno od Gabele pa do Metkovića u Hrvatskoj. Plovidba na ovim rijekama je ogrančena za vrijeme ekstremnih protoka, a sada veoma smanjena na rijeci Savi zbog neriješenog statusa čišćenja korita.

*

Trenutno se na robe iz BiH preko luke u Vukovaru transportuje do sedamdeset puta više nego preko luke u Brčkom, što je apsurd. Prema okvirnoj vodoprivrednoj osnovi BiH postoji mogućnost izgradnje (uređenja) plovnih puteva na više vodotoka kao što su:

1. Bosna od ušća do Doboja cca 72 km
2. Spreča od ušća u Bosnu do Lukavca cca 47 km
3. Vrbas od ušća do Banja Luke cca 60 km
4. Una od ušća u Bosanskom Novom do Prijedora 73 km
5. Sana od ušća u Unu do Prijedora cca 38 km
6. Neretva od Gabele do Mostara cca 43 km
7. Drina od ušća do Zvornika cca 90 km

*

Interesantan i veoma koristan projekat, pored i drugih ostalih mogućnosti, je kanal Sava – Dunav od Čamca do Vukovara, cca 60 km. Normalno, kao što je rečeno i kada je u pitanju luka Neum, tako i kod nabrojanih mogućnosti, iste bi trebalo da nađu svoja mjesta u prostornom planu države zajedno sa drugim saobraćajnim infrastrukturnim objektima.

*

Realizacija unutrašnjeg vodnog saobraćaja dugoročan je proces i realno treba da je usklađena sa strateškim ciljevima razvoja BiH.

*

Vodni saobraćaj kao dio integralnog sistema
Od svih obilježja neke države (teritorije općenito) najvažniji je njen saobraćajni položaj, budući da od njega zavisi geografski, geopolitički, privredni i svaki drugi razvoj kako internog tako i eksternog značaja. Za nerazvijenu državu i njene pojedine dijelove saobraćajne veze su preduslov bilo kakvog razvitka, socijalnog, ekonomskog, regionalnog i političkog, uključivo i pitanje opstanka. Saobraćaj se rješava planskim racionalnim postupcima. Saobraćajni plan je kičma prostorno-urbanističke osnove.

*

Svaka vrsta saobraćajnih sredstava ima posebnu mrežu linija u prostoru, a specifičnu u gradskim područjima. Linije mogu biti slobodne i vezane (npr. za kolosijek, za elektro vodove i dr.). Ponekad se i više mreža zajednički polažu kroz iste gabarite-koridore (željeznica, autoput, cjevovodi i sl.). Kao što je poznato glavni rodovi saobraćaja su: kopneni, vodni i vazdušni. Formiraju se prema potrebama života i uslugama koje se pružaju zajednici, počevši od prevoza putnika, stoke, kabaste robe i dr.*

*

Prema udaljenosti, trajanju i učestalosti putovanja, intenzitetu prevoza putnika i robe vidovi saobraćaja su:
- gradski sa vrlo učestalim vožnjama
- vangradski, sa manjom učestalošću
- međugradski (daleki) povremenim vožnjama po utvrđenom redu vožnje

*

Sva tri naredna vida saobraćaja nisu kruto odvojena jedan od drugog, već su međusobno povezana ritmom, postojećim i opštevažečim vremenskim distancama. Prožimaju se međusobno shodno prostorno-vremenskoj zakonitosti kretanja i brzine tog kretanja i na taj način utiču neposredno na formiranje jedinstvenog ili integralnog sistema. Izvjesni saobraćajni objekti kao željeznička postrojenja, riječna, jezerska i morska pristaništa, aerodromi i drugi dijelovi saobraćajne infrastrukture zauzimaju velika prostranstva i predstavljaju ogromne makrourbanističke jedinice. Svi rodovi i vidovi saobraćaja imaju odgovarajuće utjecajne površine u odnosu na njihov domet. Zbog toga se takva složnost saobraćajnih problema rješava cjelovitim i posebnim saobraćajnim planom, koji se zasniva na konceptu razvojnih planova, statističkim podacima o postojećem stanju te na predviđanjima za budućnost definiranih kroz analizu putem korištenja teorije matematske statistike i analize vjerovatnoće pojave.*

*

Rješavanje međugradskog i vangradskog saobraćaja neodvojivo je od proučavanja prostora ne samo na užem dijelu teritorije, već i u dalekim zemaljskim i međuzemaljskim relacijama. Zbog toga ti vidovi saobraćaja spadaju u okvir prostornog planiranja, prije svega opštedržavnog karaktera, što je našoj državi, nažalost, to na margini događaja. Zemaljsko i općedržavno uređenje saobraćaja utiče i na urbanističko uređenje samih gradova u kojima se ističu i prožimaju svi navedeni vidovi saobraćaja. Iz svega što je rečeno proizlazi da u našoj državi ne bi trebalo biti dileme da se vodni saobraćaj poveže u integralni sistem prije svega preko koridora Vc, njegove tačke na sjeveru (Svilaj) i na jugu luka Neum.*

*

Krak c Koridora V, svojevremeno trebao je da spaja luku Ploče na jugu sa Budimpeštom preko Bosanskog Broda odakle se račva prema istoku, sjeveru i zapadu Evrope. Kroz ovaj koridor prolazi Autocesta E-73 te čitavom dužinom i željeznica. Nepotrebno je naglašavati količinu transporta, roba i ljudi koji će se odvijati ovim koridorom, ukoliko prolazno-izlazni terminal Koridora (luka) bude odgovarajućih kapaciteta, a samim time kolika bi bila politička i ekonomska važnost zemlje u kojoj bi taj terminal bio.*

*

Luka Ploče, iz tehničkih razloga ranije navedenih, te plansko-političkih (R Hrvatska je Deltu Neretve proglasila Parkom prirode, i tako onemogućila bilo kakvu gradnju kroz istu) nikako ne može odgovoriti potrebama transporta ni u sadašnjoj BiH (i prije rata je ista mogla podmiriti svega 30% potreba pomorskog samo za RMK, dok se ostatak vozio željeznicom, uglavnom u Rijeku) a kamoli potrebama BiH u skoroj budućnosti. Tu su još zemlje kao što su Mađarska, Slovačka, Češka, Poljska, Ukrajina, Rusija, Finska, itd. koje gravitiraju koridoru. Trenutno se zagovara izgradnja Autoceste E-73 u koridoru Vc na pravcu Mostar – Počitelj (pa se izlazi iz koridora) i dalje vodopad Kravice – Ljubuški – Bijača, gdje se ista vezuje sa Jadransko-jonskom autocestom. Ova varijanta je apsolutno neprihvatljiva. Čvorište se nalazi preko 20 km. sjeverno od Ploča, trasa ugrožava vodopad Kravice, rijeku Trebižat (svjetski raritet), također, povijesnu regiju i grad Počitelj i na kraju, ali najbitnije, ovim se desetkuje mogućnost transporta kroz koridor Vc. Tačno je da se i u ovom slučaju može doći do luke Ploče, ali zaobilazno, što još više naglašava ograničenost lučkih kapaciteta, koji nikako ne mogu odgovoriti ni našim sadašnjim potrebama, niti će to zbog već rečenih razloga ikada moći.

*

Ekonomski, tehnički, ekološki i nadasve razvojni razlozi upućuju na izgradnju autoceste E-73 pravcem: Mostar – Blagaj (daleko od izvorišta Bune) – Stolac – Vranjevo selo, gdje treba da se izgradi priključna petlja na Jadransko-jonsku autocestu. Ova varijanta je znatno jeftinija, prolazi sa preko 60% trase državnim zemljištem, većih objekata (mostovi, tuneli) skoro da i nema. Ovaj pravac pored toga otvara, sada najnerazvijeniji kraj Evrope, istočnu Hrecegovinu. Nadalje, od petlje kod Vranjevog sela do luke Neum potrebno je izgraditi svega par kilometara brze ceste, čime bi luka Neum, što se saobraćaja tiče bila potpuno povezana kopnom sa Evropom, a morem sa ostatkom svijeta.*

*

Prva konekcija luke sa kopnenim transportom u koridoru Vc bi trebalo biti preko željeznice od Čapljine do Neuma čija je trasa duga svega 38 km. Pogodnosti ovome su i u tome što se uveliko priprema realizacija željezničkog pravca Čapljina – Nikšić (Crna Gora).*

*

Umjesto zaključka
Voda sve više postaje bazni element politike uređenja prostora. Njeno korištenje, uređenje i zaštita predmet su strategije razvoja nekih država Svijeta, što bi trebalo da bude i kod nas. Nažalost, zbog trenutnog političko-društvenog uređenja teritorije države, ovo je prilično usporeno, negdje i zanemareno pogotovo kada je u pitanju razvoj vodnog saobraćaja. To se posebno odnosi na zanemarivanje činjenice da smo pomorska država i da u isto vrijeme nemamo nikakvu morsku luku.*

*

Zbog aktivnosti koje se odvijaju na realizaciji koridora Vc, bilo bi neophodno što prije pristupiti uvezivanju saobraćajne mreže iz spomenutog koridora kao što su autocesta Mostar – Neum, željeznica Čapljina – Neum i gasovod Mostar – Neum sa izgradnjom luke u Neumu, na spoljnoj strani poluotoka Klek.*

*

Raspored i organizacija smještajnih objekata luci morali bi biti usaglašeni sa aktualiziranim prostornim planom BiH i urbanističkim planom grada Neuma, uvažavajući prije svega širi državni interes, uz razumijevanje i poštivanje zahtjeva lokalne zajednice.

*

(Oslobođenje/sa-c.net)
__________________
The Cities I Lived In: Banja Luka, Zagreb, San Francisco, Washington DC, Taipei, Damascus, Amman, Jakarta, Seoul, Kabul

“The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles” - Mahatma Gandhi

LordMarshall no está en línea   Reply With Quote
Old September 24th, 2012, 11:48 AM   #65
leopol
Registered User
 
Join Date: Jan 2008
Location: Čudo od selendre
Posts: 20,952
Likes (Received): 9154

__________________
11541

"Svako iduće Sarajevo biće slično ogromnoj slagalici čiji će se raspršeni djelići slagati možda godinama i decenijama prije nego što zaista počne ličiti na nešto. Svako od nas (mislim tu na one kojima je do te slagalice stalo) treba znati da pokuša sačuvati svoje djeliće te slagalice i čekati, ili, još prije, raditi na tome da se čekanje zamijeni akcijom i ubrza trenutak kada će se opet početi slagati prava slika Sarajeva, ne ista kao ranije, već prije kao njena varijacija" - Karim Zaimović, 1993.
leopol no está en línea   Reply With Quote
Old November 9th, 2012, 09:09 AM   #66
LordMarshall
Evil is a Point of View
 
LordMarshall's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Banja Luka - San Francisco - Washington DC - Taipei - Damascus - Amman - Jakarta - Seoul
Posts: 40,881
Likes (Received): 8161

POLOŽENI ZADNJI METRI ASFALTA ZA PREVIŠ

Quote:
Nakon dugo vremena selo Previš konačno je dobilo svoju davno zasluženu cestu. Vrijedni ljudi, svojim zalaganjem, čudesnom voljom i nadaleko velikom ljubavlju prema svom kraju, selu Previši, konačno su završili jedan od započetih projekata za svoj rodni kraj. Nije to bio ni lagan zadatak, s obzirom na okolnosti, uloženi napor, te financijsku stranu.

Sedamdesetih godina prošloga stoljeća došlo je do velikog iseljavanja iz ovog mjesta, te čitavog neumskog zaleđa. Razlog je prvenstveno u samoj činjenici što je ukinut željeznički prijevoz, tadašnja jedina žila kucavica koja je ovaj dio povezivala s ostatkom svijeta. Od tada počinje i masovno iseljavanje iz naših krajeva, a nakon ukidanja 'ćire' mještanima neumskog zaleđa nije preostalo ništa drugo nego da „trbuhom za kruhom“ pođu u potragu za boljim životom.

Iako je ostalo svega nekoliko ljudi koji su stalno sa svojim prebivalištem na selu Previši, i ostali koji vuku korijene iz ovog sela, pokrenuli su brojne projekte, među kojima je bila i obnova kapelice sv. Nikole, obnova groblja kao i spomenika svim poginulim. Nakon asfaltiranja i betoniranja ceste koje je uspješno završeno, slijede i novi radovi, a radi se o dovođenju električne energije na ovo selo.

Financijsku podršku ovim projektima dala je općina Neum, okolne općine, Hercegovačko – neretvanska županija, privatne tvrtke, ali i sami mještani. Načelnik općine Neum dr. Živko Matuško sa svojim pomoćnicima i predsjednik OV Neum Mirko Pavlović, posjetili su u subotu Previš te skupa s mještanima proslavili ovaj značajan događaj završetka asfaltiranja – betoniranja ceste do samog sela u dužini od oko 2600 metara.
Neum
__________________
The Cities I Lived In: Banja Luka, Zagreb, San Francisco, Washington DC, Taipei, Damascus, Amman, Jakarta, Seoul, Kabul

“The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles” - Mahatma Gandhi

LordMarshall no está en línea   Reply With Quote
Old January 11th, 2013, 07:55 PM   #67
FastDriver
◢ ◤
 
FastDriver's Avatar
 
Join Date: Aug 2011
Location: Sarajevo (Tuzla)
Posts: 6,214
Likes (Received): 2148

Neumsko naselje Kamenice priključene na gradsku vodovodnu mrežu

Quote:
Početkom 2012 godine, točnije u siječnju izvršen je tehnički prijem ovog projekta – izgradnje vodovodne mreže za Kamenice, vodovod „Neum – Jazine – Kamenice“ u dužini od 1580 metara, sa pratećom hidrostanicom. Radovi su izvedeni sukladno važećoj projektnoj dokumentaciji i standardima od strane izvođača radova, tako da Povjerenstvo za tehnički prijem nije naišlo ni na jednu ozbiljnu pogrešku na okončanom projektu.

Stanovnici naselja Kamenice u Neumu s velikim su oduševljenjem dočekali otvaranje vodovodne mreže da bi svoje objekte priključili gradskom vodovodu. Najstariji stanovnik Kamenica Mišo Krmek, s načelnikom općine Neum dr. Živkom Matuškom, svečano je otvorio vodovodnu mrežu za naselje Kamenice. U svom kratkom govoru Mišo Krmek se zahvalio svim nazočnim na dolasku, i rekao: „Ono što ste obećali, to ste i izvršili. Ovo djelo rada vodovoda Jazine-Kamenice, njegovo puštanje u upotrebu, stanovnicima Kamenica puno znači te se zahvaljuju svim dobročiniteljima, načelniku dr. Živku Matušku, Općinskom vijeću Neum, Komunalnom Neum i radnicima koji su izvodili radove, sada želimo svim onima koji su ovu vodu pili, živi i zdravi bili.“

„Ukupna vrijednost radova na ovom projektu iznosila je oko 196 tisuća KM, projekt je financiran od strane Fondacije za održivi razvitak „Odraz“ Sarajevo, zatim Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNŽ Mostar te Općine Neum. Zbog značaja vodoopskrbnih projekata za općinu Neum, Općina Neum će i dalje tražiti donatorska sredstva od drugih razina vlasti, te na temelju dobivenih sredstava ići u ovakve i slične projekte vodoopskrbe svojih naselja“, rekao je načelnik Općine Neum, dr. Živko Matuško, te se zahvalio svim stanovnicima Kamenica koji su nesebično pomagali Načelniku i njegovim pomoćnicima. Načelnik se zahvalio i JP Komunalno Neum i Elektro Neum, svim ljudima dobre volje koji su pomogli realizirati ovaj projekt.
Direktorica JP Komunalno Neum, Ljuba Goluža, čestitala je stanovnicima te im poželjela dug život uz puno zdravlja, da uživaju u narednom razdoblju, uz što veću potrošnju vode na Kamenicama, što bi značilo povećanje broja stanovnika. Prigodni domjenak nakon otvaranja vodovoda bio je u obiteljskoj kući Nike Šanje.
neum.ba
__________________

FastDriver no está en línea   Reply With Quote
Old February 22nd, 2013, 11:21 AM   #68
BNX
any old place
 
BNX's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 5,790
Likes (Received): 12687

Quote:
PRVA NAGRADA NA KONKURSU ZA IDEJNO RJEŠENJE TRGA I OKOLNIH OBJEKATA CENTRALNOG DIJELA GRADA NEUMA
a+b arhitekti, Banja LukaBNX no está en línea   Reply With Quote
Old February 22nd, 2013, 11:21 AM   #69
BNX
any old place
 
BNX's Avatar
 
Join Date: Dec 2009
Posts: 5,790
Likes (Received): 12687__________________

VozdraRajvosa, ampicilin liked this post
BNX no está en línea   Reply With Quote
Old March 29th, 2013, 05:35 PM   #70
bosna
Registered User
 
Join Date: Apr 2012
Posts: 83
Likes (Received): 44

Firma iz Zagreba postaje vlasnik hotela "Neum"

Agencija za privatizaciju u Hercegovačko-neretvanskom kantonu za nekoliko dana potpisuje ugovor za prodaju hotela "Neum" u vlasništvu firme HTP Neum s kupcem iz Zagreba, potvrdio je za "Dnevni avaz" Ismet Čampara, zamjenik direktora Agencije za privatizaciju HNK.

Hotel "Neum" je inače stopostotni državni kapital, čija je vrijednost procijenjena na iznos od 13.462.889 KM, površine od 24.699 kvadratnih metara i ima 83 uposlenika.

- U decembru 2012. objavili smo tender za prodaju koji je zatvoren prije 15 dana. Prispjele su dvije ponude, jedna iz Zagreba, a druga iz Tuzle. Odabran je kupac iz Zagreba. O vrijednosti ponude u ovom momentu ne mogu govoriti, to će biti poznato na potpisivanju ugovora - kaže Čampara.

Direktor Agencije za privatizaciju HNK dalje navodi da će kupac zadržati svih 83 radnika i zaposliti 40 novih, a uložit će 21 milion KM u obnovu ovog objekta.
U 2011. godini HTP Neum imao je prihod od oko 3,3 miliona KM, a dobit je iznosila nešto više od 76.000 KM, dok je na polugodištu u 2012. prihod bio oko milion KM i gubitak od 223.000 KM.

Ponuđena cijena

Kako je navedeno u tenderu za prodaju hotela "Neum", ponuđena cijena za državni kapital ne može biti niža od četiri miliona KM, a od investitora će se tražiti ulaganje u adaptaciju, rekonstrukciju i modernizaciju zgrade hotela, za tri godine, od minimalno 15 miliona KM. Za ponuđene investicije kupac je dužan osigurati novčanu bankarsku garanciju u iznosu od deset posto od ponuđenih investicija.

bron:http://www.avaz.ba/

Last edited by bosna; March 29th, 2013 at 05:35 PM. Reason: izvor
bosna no está en línea   Reply With Quote
Old March 29th, 2013, 09:26 PM   #71
leopol
Registered User
 
Join Date: Jan 2008
Location: Čudo od selendre
Posts: 20,952
Likes (Received): 9154

"b.m.v. inžinjering d.o.o."
Izgleda neki koji se bave nekretninama
__________________
11541

"Svako iduće Sarajevo biće slično ogromnoj slagalici čiji će se raspršeni djelići slagati možda godinama i decenijama prije nego što zaista počne ličiti na nešto. Svako od nas (mislim tu na one kojima je do te slagalice stalo) treba znati da pokuša sačuvati svoje djeliće te slagalice i čekati, ili, još prije, raditi na tome da se čekanje zamijeni akcijom i ubrza trenutak kada će se opet početi slagati prava slika Sarajeva, ne ista kao ranije, već prije kao njena varijacija" - Karim Zaimović, 1993.
leopol no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2013, 01:28 AM   #72
bjazi
Registered User
 
Join Date: Nov 2009
Posts: 10,463
Likes (Received): 1458

ta TZ je Bingo
Šteta što nije Bingo mogao kupiti
bjazi no está en línea   Reply With Quote
Old March 30th, 2013, 03:29 PM   #73
leopol
Registered User
 
Join Date: Jan 2008
Location: Čudo od selendre
Posts: 20,952
Likes (Received): 9154

Steta je sto glupani nisu mogli naci hotelijersku firmu da kupi hotel
Ovu prodaju je trablo ponistiti, jer niti jedan kupac nema veze sa hotelima...

PS: Bingo nek' se bavi samoposlugama...
__________________
11541

"Svako iduće Sarajevo biće slično ogromnoj slagalici čiji će se raspršeni djelići slagati možda godinama i decenijama prije nego što zaista počne ličiti na nešto. Svako od nas (mislim tu na one kojima je do te slagalice stalo) treba znati da pokuša sačuvati svoje djeliće te slagalice i čekati, ili, još prije, raditi na tome da se čekanje zamijeni akcijom i ubrza trenutak kada će se opet početi slagati prava slika Sarajeva, ne ista kao ranije, već prije kao njena varijacija" - Karim Zaimović, 1993.

ampicilin liked this post
leopol no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2013, 06:13 AM   #74
ALKAR
Registered User
 
ALKAR's Avatar
 
Join Date: Jan 2008
Posts: 266
Likes (Received): 85

[IMG]http://i50.************/2pqvn6b.jpg[/IMG]
ALKAR no está en línea   Reply With Quote
Old April 3rd, 2013, 11:13 PM   #75
mario_zadar
Registered User
 
mario_zadar's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Zadar, Sjeverna Dalmacija
Posts: 18,674
Likes (Received): 38469

Vlasnik poslovnog kompleksa Zavrnica kupio neumski hotel Neum za dva milijuna eura

Vido Kristić, vlasnik poslovnog kompleksa Zavrtnica, u blizini novog i naglo rastućeg poslovnog sjedišta Zagreba izmežu Vukovatske i Heinzelove ulice, postao je vlasnik najstarijeg neumskog hotela Neum. Cijena koju će Krstić platiti za derutno hotel Neum je 2 milijuna eura uz obvezu investiranja u hotel od 11 milijuna eura u tri godine od preuzimanja. Obveza novog vlasnika bit će i zadržavanje postojećih zaposlenika hotela te zapošljavanje novih 40 u tri godine. Ugovor će biti potpisan u utorak u mostraskom hotelu Ero uz nazočnost direktora Agencije za privatizaciju Hercegovačko-neretvanske županije Mihajla Butigana i njegovog zamjenika Alije Tipure.

Hitna sanacija

„Cilj mi je da hotel nastavi normalno raditi jer u njega nitko decenijama nije ništa ulagao“, rekao je za Business.hr Kristić dodavši da će zadržati sve sadašnje zaposlenike od kojih, kako je rekao, nitko nema manje od 50 godina. „Oni znaju raditi svoj posao i samo im treba omogućiti normalne uvjete rada“, rekao je Kristić dodavši kako će zaposliti nove radnike kako bi podigao kvalititetu usluge hotela. Do početka sezone planira završiti hitne sanacije na hotelu kako bi bile osposobljene sve sobe te nakon sezone početi s cjelokupnom sanacijom hotela, dodavanja novih sadržaja kao što su osposobljavanje unutrašnjeg bazena, izgradnju welnessa i drugih sadržaj. Hotel će biti obnovljen da bi dobio 4 zvjezde, naglasio je Kristić.„Nisam do sada bio u turističkom poslu. Bavio sam se najviše kupnjom deerutnih poslovnih nekretnina koje je moja tvrtka obnavljala te prodavala ili iznajmljivanja. No, moj brat je vlasnik malog obiteljskoh hotela Božica na otoku Šipanu, taj je hotel prošle godine proglašen najboljim malim hotelom u Hrvatskoj pa će mi i brat pomoći u novom poslu“, rekao nam je Kristić dodavši kako je hotel Neum kupio prije svega jer se nalazi u kraju od kuda potječe pa je odlučio učiniti nešto za svoj kraj.„Ne očekujem dobit od tog posla ali želim nešto učiniti za kraj iz kojega potječe moja majka“, rekao je Kristić dodavši da mu je preuzimanje najstarijeg neumskog hotela izazov.

„Šengenska“ granica


„Naime, imati ćemo i s jedne i s druge strane praktično šengensku granicu što će nam onemogućiti poslovno povezivanje s susjednim turističkim zajednicama. Najvažniji gosti hotela osim iz BiH dolaziči su iz srednje Europe, mađarske, Slovačke i Češke te iz Rusije a da bi došli do Neuma morati će proći tvrdu granicu prema Neumu. Drugi put iz unutrašnjostii BiH je nemoguć. To će nam predstavljati problem ali želim da osiguram normalan posao ljudima iz kraja od kuda potječu moji roditelji“, rekao nam je Kristić.Krstićeva tvrtka BMW inženjering d.o.o. ima sjedište u Zadru te ispostavu u poslovnom kompleksu Zavrtnica u Zagrebu, Hetera projekt d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu ie I i D obrta sa sjedištem u Dubrovniku. Vido Kristić je bio glavni nadzorni inženjer za trasu autoceste Rijeka – Zagreb.Kristić je želio proširiti posao i kupnjom uljare na Šipanu, gdje mu brat ima obiteljski hotel Božica. Ta uljara je bila u vlasništvu dubrovačkog JP Vrtlar ali je ona prodana šipanskom obrtniku Božu Garavici za 850 tisuća kuna. Kristić je nudio 845 tisuća kuna. Kristić se bio žalio na odluku jer je Garavica ponudu od 850.000 kuna uvjetovao višeobročnim uplatama. Kristić je pak ponudio odmah isplatiti svih 845 tisuća kuna te ostavio otvorenu mogućnost da uljara postane dioničko društvo. No, sjedište njegova obrta, za razliku od Goravice je Zagrebu a ne u Dubrovniku, što je bio jedan od uvjeta natječaja, što je najvažniji razlog zbog čega Kristićeva onuda nije ocjenjena kao najbolja za Vrtlar.

http://www.business.hr/ulaganja/vlas...-milijuna-eura
mario_zadar no está en línea   Reply With Quote
Old April 3rd, 2013, 11:13 PM   #76
mario_zadar
Registered User
 
mario_zadar's Avatar
 
Join Date: Feb 2009
Location: Zadar, Sjeverna Dalmacija
Posts: 18,674
Likes (Received): 38469

Strategija razvitka Neuma bit će temeljena na turizmu

NEUM - Na sastanku održanom u prostorijama općine Neum, načelnik Živko Matuško, kao nositelj izrade strategije razvitka općine Neum 2014. – 2024., upoznao je nazočne s ovim zahtjevnim projektom. Prve korake, tj. pripremni dio izvodit će se tijekom veljače, s tim da se u narednim danima imenuje Općinski razvojni tim, koji će zapravo biti nositelj čitavog ovog projekta izrade strategije, naravno uz mnoge druge vanjske suradnike.Strategija će prvenstveno biti rezultat zajedničkog istraživanja svih relevantnih komponenti, koje jedna strategija mora sadržavati.

Svojim specifičnim položajem i izlazom na more, te turizmom kao osnovnom granom kroz koju će se i raditi, odnosno usmjeravati strategija, općina Neum svakako ima svoje određene prednosti, koje se moraju prepoznati i predvidjeti u izradi ove strategije.Uzimajući u obzir, analizu sadašnjeg stanja, infrastrukturu, gospodarstvo, društvene djelatnosti, te lokalnu samoupravu i proračun, posebno će se gledati i na prostorno uređenje, graditeljstvo, urbanizam i zaštitu okoliša, kao i na sve mjesne zajednice kao nositelje razvoja zaleđa općine.Strategija će predstavljati najbolja i najkvalitetnija rješenja, prema potrebama stanovnika, njihovim društvenom i osobnom standardu. Strategija razvitka općine Neum 2014. – 2024., predstavljat će glavni razvojni dokument, s kojim će se usmjeriti razvoj općine koji će se temeljiti na turizmu i drugim pratećim djelatnostima.

http://www.dnevno.com.ba/vijesti/bih...a-turizmu.html
mario_zadar no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2013, 03:41 AM   #77
LordMarshall
Evil is a Point of View
 
LordMarshall's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Banja Luka - San Francisco - Washington DC - Taipei - Damascus - Amman - Jakarta - Seoul
Posts: 40,881
Likes (Received): 8161

Neum traži posebnu saobraćajnu traku između BiH i Hrvatske

Quote:
Zbog skorog ulaska Republike Hrvatske u Evropsku uniju Općina Neum uputila je Vijeću ministara BiH i Vladi HNK-a dopis u kojem traži posebnu traka između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske za Neumljane te izgradnju ceste prema unutrašnjosti s dvije trake od Broćanca prema Brštanici i Dračevu, čime bi se poboljšala prometna povezanost Neuma i zaleđa ka unutrašnjosti Bosne i Hercegovine.

Iz Općine Neum potvrdili su Feni da je izaslanstvo predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH Vjekoslava Bevande posjetilo Neum zbog ove problematike, ali da na sastanku nije postignut nikakav konkretan dogovor kako bi se riješio problem vezan za granični prijelaz kroz Neum.

"Moramo iskazati odgovornost, gledati na ljude i njihove probleme i nevolje, a jedan od tih problema je i prolaz kroz Neum, izgledan i konačan, bez udjela lokalne vlasti ni u kakvim pregovorima i prijedlozima. Prolaz kroz Neum bez sudjelovanja i dogovora s lokalnom vlasti, to za Hrvate u općini Neum predstavlja i najgrublje nasilje", smatra načelnik Općine Neum Živko Matušk.

On dodaje kako Bosna i Hercegovina rješava mnoge strateške probleme preko Neuma, ali je također dužna skrbiti više o jugu Bosne i Hercegovine, kao što Hrvatska vodi računa o jugu Hrvatske.

"Ulaskom Hrvatske u Evropsku uniju 1. jula ove godine na graničnim prijelazima kod Kleka i Bistrine između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, tražimo da se uredi posebna traka za lična vozila s neumskim registracijskim oznakama. Time bi se omogućio brzi prijelaz granice uprkos strogom nadzoru po schengenskim strandardima", ističu iz Općine Neum.
Klix
__________________
The Cities I Lived In: Banja Luka, Zagreb, San Francisco, Washington DC, Taipei, Damascus, Amman, Jakarta, Seoul, Kabul

“The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles” - Mahatma Gandhi

LordMarshall no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2013, 06:41 AM   #78
LordMarshall
Evil is a Point of View
 
LordMarshall's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Banja Luka - San Francisco - Washington DC - Taipei - Damascus - Amman - Jakarta - Seoul
Posts: 40,881
Likes (Received): 8161

NEUM U IZOLACIJI Neumljani traže poseban trak

Quote:
MOSTAR – Građani Neuma ne smiju biti taoci i žrtve novih okolnosti nakon ulaska Hrvatske u EU, stav je Vlade Hercegovačko-neretvanske županije. Nakon niza apela koji su stigli od načelnika Neuma Živka Matuška, jučer su iz Vlade kazali kako podržavaju zadnji njegov zahtjev traženju posebnog traka između BiH i Hrvatske za Neumljane i izgradnju ceste prema unutrašnjosti BiH.

Izoliranost Neuma

Naime, ranije je Matuško zatražio poseban trak između BiH i Hrvatske za Neumljane te izgradnju ceste prema unutrašnjosti s dvije trake od Broćanca prema Brštanici i Dračevu, čime bi se bitno poboljšala prometna povezanost Neuma i zaleđa k unutrašnjosti BiH.
Glasnogovornik Vlade Pero Pavlović poručuje kako podržavaju sve aktivnosti načelnika jer je jako važno da se riješi pitanje povezanosti Neuma sa županijom i cijelom državom s kojima su sada povezani cestom preko Svitave. Ova cesta je, inače, i pored brojnih planova i najava o izgradnji i dalje u jako lošem stanju.
Iz Vlade su mišljenja kako će pregovarački timovi koji u ime BiH i Hrvatske traže rješenje ovog pitanja uvažiti zahtjeve građana Neuma. Pavlović napominje i to kako Vlada HNŽ-a smatra da cijela priča oko prolaska kroz Neum u drugi plan stavlja ozbiljnu prometnu izoliranost Neuma u odnosu na ostala područja HNŽ-a, Federacije i države.
Poručio je i to da je Vlada HNŽ-a spremna u okviru svojih nadležnosti i mogućnosti pomoći Neumu u svim pitanjima.

Olakšati prolazak

Napomenimo kako je Neum stavljen u jako lošu situaciju kada je u pitanju ulazak Hrvatske u EU. Građani Neuma će, kako bi došli u svoju županiju, morati prolaziti preko države koja je u EU-u. Stoga je Matuško i zatražio da se na graničnim prijelazima kod Kleka i Bistrine između BiH i Hrvatske uredi poseban trak za osobna vozila s neumskim registracijskim oznakama. Time bi se omogućio brzi prijelaz granice unatoč strogom nadzoru po šengenskim standardima.
Kada je u pitanju Neum i neumsko zaleđe, još uvijek se nije našlo rješenje ni za povezivanje hrvatskog teritorija koji je prekinut kod ove općine. Naime, još se ne zna hoće li se Hrvatska odlučiti za eventualnu izgradnju prometnog koridora koji bi povezivao hrvatski teritorij kroz zaleđe Neuma ili za izgradnju Pelješkog mosta. Iz BiH su susjedima poručili kako im ne smeta niti jedno rješenje ukoliko ne ugrožava državni integritet BiH. O spornim pitanjima između dvije države trebalo bi se razgovarati i krajem mjeseca u Bruxellesu.
Dnevni List
__________________
The Cities I Lived In: Banja Luka, Zagreb, San Francisco, Washington DC, Taipei, Damascus, Amman, Jakarta, Seoul, Kabul

“The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles” - Mahatma Gandhi

LordMarshall no está en línea   Reply With Quote
Old May 6th, 2013, 09:46 AM   #79
LordMarshall
Evil is a Point of View
 
LordMarshall's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Banja Luka - San Francisco - Washington DC - Taipei - Damascus - Amman - Jakarta - Seoul
Posts: 40,881
Likes (Received): 8161

Neumljani traže poseban režim nakon ulaska Hrvatske u EU


Quote:
Neumljani traže poseban režim prolaska roba preko hrvatskog teritorija do Neuma.

Kao razlog navode vrlo lošu cestu na Svitavi kojom bi nakon ulaska Hrvatske u EU trebala pojačano prometovati roba namijenjena Neumu, ali i turisti koji posjećuju ovo mjesto.

Neumljani očekuju dogovor između Brisela i pregovaračkog tima BiH, a kada je u pitanju poseban režim prelaska granice za stanovnike Neuma.

„Apeliramo na naše pregovarače da nam omoguće "treću traku" na graničnim prijelazima na Bistrini i na Kleku i tražimo ispostavu carine u Neume gdje je bila i prije“, kazao je u izjavi za Dnevnik BHT načelnik Općine Neum Živko Matuško.
E-Kapija
__________________
The Cities I Lived In: Banja Luka, Zagreb, San Francisco, Washington DC, Taipei, Damascus, Amman, Jakarta, Seoul, Kabul

“The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles” - Mahatma Gandhi

LordMarshall no está en línea   Reply With Quote
Old May 8th, 2013, 10:59 AM   #80
LordMarshall
Evil is a Point of View
 
LordMarshall's Avatar
 
Join Date: Jun 2005
Location: Banja Luka - San Francisco - Washington DC - Taipei - Damascus - Amman - Jakarta - Seoul
Posts: 40,881
Likes (Received): 8161

__________________
The Cities I Lived In: Banja Luka, Zagreb, San Francisco, Washington DC, Taipei, Damascus, Amman, Jakarta, Seoul, Kabul

“The Roots of Violence: Wealth without work, Pleasure without conscience, Knowledge without character, Commerce without morality, Science without humanity, Worship without sacrifice, Politics without principles” - Mahatma Gandhi

LordMarshall no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
autoput, bosna, bosna i hercegovina, bosnia, city, coast, construction, development, hercegovina, herzegovina, jadran, plaza, urbanizam

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 03:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us