LJUBLJANA-BRNIK | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana / Ljubljana Jože Pučnik Airport - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Euroscrapers > Local discussions > Slovenija > Projekti, gradnje in razvoj / Projects, construction and development > Promet in infrastruktura

Promet in infrastruktura Traffic and infrastructure


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 91 votes, 4.99 average.
Old January 29th, 2008, 10:33 PM   #1
blaszs
Registered User
 
blaszs's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Mannheim, Germany
Posts: 2,658
Likes (Received): 255

LJUBLJANA-BRNIK | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana / Ljubljana Jože Pučnik Airport


Avtor: rulip (Panoramio)

Oznaka letališča / Airport Designation:
LJLJ

Spletna stran letališča:
http://www.lju-airport.si/sl/Main

Airport webpage:
http://www.lju-airport.si/en/Main


==========

Airport City/Letališko mesto


Commercial Development of National Importance

Welcome to Aeropolis Ljubljana - a major upscale mixed-use complex on 90 ha and the future commercial and logistics centre of Ljubljana International Airport (Ljubljana Jože Pučnik Airport).

It is located on the A2 Highway, just 20 km from Slovenias capital, Ljubljana, and within a two hour drive from Italy, Austria or Croatia. The vicinity of the North Adriatic ports (Koper, Trieste, Rijeka), is another strategic advantage of the future commercial and logistics centre.

Aeropolis Ljubljana will be built on the north side of the Ljubljana International Airport complex, directly in front of the new terminal. Besides a four-star hotel and a congress centre, the development will also include a shopping mall, a cargo and logistics centre and a myriad of ground-floor shops and restaurants. The site plans include an effective infrastructure concept with ample public transport facilities and sufficient parking space to leverage the sites business activities.

The new complex is a greenfield development, leaving designers and constructors enough maneuvering space to meet various investors needs. Construction work on the infrastructure has already begun. Once completed, the site will provide 800 000 m2 of A class business space - enough to include a mixture of airport related businesses and release the current airport logistic bottle-necks, making Aeropolis Ljubljana one of the most vibrant commercial developments in the Alpe-Adria region.

First call for investors

Due to its strategic location at the crossroads of the 5th and 10th Pan-European transport corridors and the lack of business space in the current facilities of the fast-growing Ljubljana International Airport, Aeropolis Ljubljana is a sure-fire investment with major ROI potential. Invest in the government-supported development of Ljubljana International Airport and leverage your own business success!

The Aeropolis Business Site Concept:

* congress centre
* four star hotel
* shopping mall
* cargo and logistics centre
* ground floor shops and restaurants
* parking facilities

Key facts about doing business in Slovenia:

* Member of EU: yes (since May 1st 2004)
* EMU: yes (EURO adopted on January 1st 2007)
* GDP per capita (2008): 18 464 EUR
* Property tax: 0 %
* Immovable property transfer tax: 2 %
* VAT: 20 % (reduced rate at 8.5 %)
* Corporate income tax: 21 % (down to 20 % in 2010)
* Motor-ways density: 1.3 % (over the EU-27 average, more than Austria)
* Enterprises with broadband access: 82 % (on par with the EU-27 average)
* Prices of telecommunications: among the lowest in the EU area
* Ranking 26th on the list of least corrupt countries in the world.


O letališkem mestu

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana leži na območju regije/občin z izrazitim potencialom za gospodarsko rast z veliko kritično maso prebivalstva in predstavlja pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje z vidika nacionalnega pomena Letališče in območje njegovega predvidenega razvoja se v večinskem delu nahaja na območju občine Cerklje na Gorenjskem in v manjšem delu na območju občine Šenčur. V neposredni bližini letališča so tudi nekatere druge občine Gorenjske kot razvojne regije (Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica itd.), hkrati pa na letališče Ljubljana gravitirajo druge bližnje občine (npr. Vodice, Komenda, Domžale, Ljubljana itd.).

Z načrtovanim letališkim mestom želi osrednje slovensko letališče postati prometni terminal v neposredni povezavi z logistično/poslovno/gospodarsko cono v pravem pomenu besede - stična točka cestnih, železniških in zračnih poti oziroma mesto, kjer se opravljajo različne naloge pretovarjanja blaga na različna prometna sredstva in je namenjeno skladiščenju blaga kot tudi drugim logističnim potrebam v procesu premeščanja blaga. Taka usmeritev je skladna tudi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, kjer je zapisano, da bo Slovenija prometne terminale razvijala v neposredni povezavi z gospodarskimi conami, ki se jih načrtuje kot njihov sestavni del ali pa kot samostojne prostorske enote v njihovi bližini, in z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, kjer je navedena usmeritev v razvoj logističnih in poslovnih con v sklopu slovenskih javnih letališč ter uporaba intermodalnega načina prometa.

Aerodrom Ljubljana, d.d., skupaj z Občino Cerklje na Gorenjskem na območju letališča Ljubljana načrtuje poslovno-logistično območje oz. ekonomsko poslovno cono (poslovno logistično cono), za katerega so bile sprejete tudi urbanistične podlage oz. prostorsko izvedbeni akti v okviru "Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) območja Ob letališču" (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2005) in "Odlok o lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik" (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2006).

V okviru obeh prostorskih aktov je območje s približno 100 ha površine namenjeno prepletu letaliških in ostalih poslovno-logističnih dejavnosti, vezanih predvsem na letalski promet, pri čemer pa je približno30 ha zemljišč namenjenih tudi drugim tržnim dejavnostim, komplementarnim izvajanju osnovne letališke dejavnosti na tem območju (storitvene, poslovno-trgovsko-gostinske, turistično-hotelske, skladiščne in servisne ter manjše proizvodne dejavnosti).

Strategija razvoja Aerodroma Ljubljana 2007-2015

V strategiji razvoja podjetja smo opredelili, da bo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana v prihodnjem desetletju postalo regionalno središče za tovorni in potniški promet. V družbi Aerodrom Ljubljana, ki z letališčem upravlja, se zato v strategiji osredotočamo predvsem na povečanje potniškega in tovornega prometa, ter razvoj dejavnosti, ki so povezane z letalstvom in logistiko. Tako bomo do leta 2015:

- povečali letno število potnikov na 2,18 milijona,

- količino prepeljanega tovora na 23,3 tisoč ton

- in število premikov letal na 57 tisoč.

Pri rednem potniškem prometu načrtujemo ohranitev in razvoj obstoječih povezav, aktivno iskanje novih prevoznikov ter uveljavitev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana kot transfernega letališča za Balkan. Obenem želimo s pomočjo konzorcija SPOT ohranjati, vzpostavljati in razvijati obstoječe povezave z nizkostroškovnimi prevozniki.

Na področju čarterskega prometa bomo še naprej sodelovali z domačimi in tujimi organizatorji potovanj ter turističnimi agencijami. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana nameravamo ohraniti kot izhodišče in povezavo z zanimivimi turističnimi destinacijami, obenem pa bomo povečali obseg vhodnega čarterskega prometa s ciljnih trgov.

Tovorni promet je zelo pomemben dejavnik naše prihodnje rasti. Kombinacija neposrednega trženja prevoznikom in prilagajanja njihovim potrebam se že odraža v povečanju obsega tovornega prometa. Kljub temu pa na tem področju načrtujemo nove aktivnosti, med katerimi je trenutno na prvem mestu vzpostavitev logističnega centra hitre pošte.

Na domačem in tujih trgih Aerodrom Ljubljana uvaja nov koncept izvajanja aktivnosti povezanih s splošnim letalstvom. Usmerjamo se predvsem v predstavitev in trženje naših storitev, s katerimi bomo pritegnili več uporabnikov storitev splošnega letalstva. Največji poudarek dajemo poslovnemu letalstvu.

Naša osrednja načrtovana investicija je izgradnja novega terminala T-2, z zmogljivostjo 2,5 milijona potnikov na leto. Terminal bomo zgradili do leta 2010, zagotavljal pa bo hitro, učinkovito in kakovostno izvajanje nalog sprejema in odprave potnikov in njihove prtljage ter izvajanje mejne in carinske kontrole v skladu s schengenskimi pravili.

Na območju ob letališču nastaja poslovno-logistični center, t.i. Airport City, kjer bodo zgrajeni novi objekti za poslovno-upravne programe s parkirišči, hotelski in rekreacijski objekti, ter objekti za vzdrževanje letal in letališča.

Nov potniški terminalPosledica naraščanja letalskega prometa na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in vstop Slovenije v Evropsko unijo, kar zahteva ločevanje prometa na schengenski in ne-schengenski (domači in tuji) je tudi načrtovana izgradnja novega letališkega terminala.
Obstoječi terminal bo preurejen in povezan z novim terminalom s povezovalnim hodnikom, na katerem bo osem aviomostov. Kapaciteta novega terminala bo 850 potnikov na uro v odhodu in 850 potnikov na uro v prihodu. Kot standard storitve je projektiran IATA nivo »C«, ki zagotavlja potrebno kakovost za sprejem in odpravo potnikov. Pri projektiranju so bili upoštevani tako mednarodni kot domači predpisi in standardi za tovrstne objekte in opremo.
Novi terminal se bo razprostiral na 32 tisoč kvadratnih metrih, kjer bo postavljenih 40 okenc za prijavo na let, nekaj jih bo tudi avtomatskih. Zagotovljeno bo popolno ločevanje schengenskih in ne-schengenskih potnikov, prav tako pa tudi potnikov v odhodu in prihodu. Prtljaga bo stoodstotno pregledana, za prevzem prtljage je načrtovana namestitev treh karuselov. V terminalu bodo prostori za prevoznike, turistične agencije, restavracije, in trgovine, predvideni pa so tudi poslovni saloni in dodatna ponudba za dobro počutje potnikov,« je o novostih povedal sogovornik.

Prostorsko ureditveni načrt

Širitev letališča je predvidena tako na severno kot južno stran, ima pa severni del pri širitvi predost. Na severni strani letališča prostorski razvoj letališča zajema:
1. Novo načrtovane in razširjene objekte potniških terminalov;
2. Prestavitev glavne ceste Kranj Mengeš, s čimer se zagotavlja nujni prostor za razvoj letaliških in spremljajočih komercialnih dejavnosti in izboljša dostop do letališča;
3. Ureditev notranjega cestnega sistema in parkirišč v območju ob letališču;
4. Dograjevanje energetske in komunalne infrastrukture v skladu s potrebami razvoja.

Na južni strani letališča je prostor za:
1. V prihodnosti še eno vzletno-pristajalno stezo (če bo potrebna), nove vozne steze in ploščadi.
2. Objekte za tovorna skladišča, proizvodno ekonomske objekte, objekte za vzdrževanje letal, objekte za poslovno-upravne programe s parkirišči, objekte za posebne namene in ureditev cestnega sistema.

Prestavitev ceste

Cesta, ki vodi mimo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana velja za zelo nevarno, saj je praktično nespremenjena že od začetka obratovanja letališča, ne glede na to, da se je obseg prometa od takrat povečal za več kot desetkrat. Tako je v načrtu prestavitev, ki bo letališču tudi omogočila nadaljnjo širitev. Del državne ceste, v dolžini 2.400 metrov, bo prestavljen proti severu. Na zemljišču med novo cesto in letališčem bo zgrajeno poslovno območje, na katerem se bo širilo letališče.
Letališki kompleks bo dostopen prek treh krožišč. Zahodno krožišče, v smeri proti Kranju, bo služilo neposrednemu dostopu do potniškega terminala in hotela, srednje pa do tovornega terminala, vzdrževalnih kompleksov, skladišč za gorivo in trgovskega centra. Tretje, vzhodno krožišče, bo napajalo poslovno-ekonomsko cono in kompleks objektov ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

Airport City

Airport City je delovno ime za poslovno-logistični center, ki bo do leta 2015 zgrajen na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Airport City bo zaposloval vsaj 3.000 ljudi na področjih turizma, skladiščenja, trgovine, logistike in drugih dejavnosti, povezanih z letališčem. Načrti predvidevajo tudi gradnjo poslovno-upravnih objektov s parkirišči, proizvodno-ekonomske objekte, ter objekte, namenjene vzdrževanju letal in vzdrževalni dejavnosti letališča. Svoje mesto bodo v letališkem mestu našli tudi hotelski kompleks, rekreacijski in športni objekti. Več informacij o projektu Airport City lahko najdete na njegovi spletni strani.

Last edited by keber; June 27th, 2013 at 10:14 PM. Reason: update
blaszs no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 29th, 2008, 10:41 PM   #2
edolen1
Monkey business
 
edolen1's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: Nova Gorica
Posts: 3,542
Likes (Received): 6

Stolp se bo pa moglo ful fajn videt z avtoceste, hehe!
edolen1 no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2008, 10:43 PM   #3
blaszs
Registered User
 
blaszs's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Mannheim, Germany
Posts: 2,658
Likes (Received): 255


Foto:nacka.blog.siol.netFoto:Matjaž Ambrožič
blaszs no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 29th, 2008, 10:46 PM   #4
edolen1
Monkey business
 
edolen1's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: Nova Gorica
Posts: 3,542
Likes (Received): 6

Notranjost novega dela letališča je pa kar kul, moram priznat! Zelo lepo paše moderen, lesen strop, zdaj edino rabijo mal povečat celotno stvar, izboljšat ponudbo pa bo zlo kul!

Pa ta star stolp bi lah podrli pol ko bo ta nov narejen.. Ali pa vsaj prenovili pa dali kak kul barček al restavracijo not hehe..
edolen1 no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2008, 10:48 PM   #5
blaszs
Registered User
 
blaszs's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Mannheim, Germany
Posts: 2,658
Likes (Received): 255

Quote:
Originally Posted by edolen1 View Post
Notranjost novega dela letališča je pa kar kul, moram priznat! Zelo lepo paše moderen, lesen strop, zdaj edino rabijo mal povečat celotno stvar, izboljšat ponudbo pa bo zlo kul!

Pa ta star stolp bi lah podrli pol ko bo ta nov narejen.. Ali pa vsaj prenovili pa dali kak kul barček al restavracijo not hehe..
Men je vse bolj všeč.
Zaenkrat je edino ponudba še bol kilava, tko kot si reku.
blaszs no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2008, 10:57 PM   #6
edolen1
Monkey business
 
edolen1's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: Nova Gorica
Posts: 3,542
Likes (Received): 6

Ja, kilava je pač zato, ker ni toliko prometa.. Upam, da bo s prometom se tudi ponudba izboljševala.. Čeprav tisti panoramski bar ne zgleda tko švoh, no..
edolen1 no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2008, 11:03 PM   #7
blaszs
Registered User
 
blaszs's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Mannheim, Germany
Posts: 2,658
Likes (Received): 255

Si prestavu. Sm mislu že rečt, ker sem vidu, da sem dal na prvo stran.
Saj zdj niti nevem, al je blo na tej strani ,al oni . Niti ni pomebno.
blaszs no está en línea   Reply With Quote
Old January 29th, 2008, 11:06 PM   #8
edolen1
Monkey business
 
edolen1's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: Nova Gorica
Posts: 3,542
Likes (Received): 6

Sem dal na glavno sekcijo, k je bl infrastruktura to ane, pa če je že letalstvo tle..
edolen1 no está en línea   Reply With Quote
Old January 30th, 2008, 09:30 AM   #9
blaszs
Registered User
 
blaszs's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Mannheim, Germany
Posts: 2,658
Likes (Received): 255

Gradbinci se prerivajo za brniški megastolp
Novica Mihajlović

Letalski kontrolorji med petimi ponudniki izbirajo izvajalca za gradnjo 99-metrskega kontrolnega stolpa


Štiri slovenske in ena tuja gradbena družba so se prijavile na razpis javnega podjetja Slovenia Control za 20 milijonov evrov vredno gradnjo kontrolnega stolpa na Brniku.

Nov kontrolni stolp na Brniku bo zaradi višine pravi spomenik tistemu, ki ga bo postavil, zato se gradbene družbe naravnost pulijo za ta posel.

Javno podjetje za nadzor zračnega prometa Slovenia Control bo do konca leta na Brniku, kakih 700 metrov stran od vzletno-pristajalne steze, postavilo enega od najvišjih kontrolnih stolpov v regiji. Naložbo, ki je po načrtih vredna 20 milijonov evrov, bo javno podjetje krilo deloma iz lastnih sredstev, deloma pa s posojili.

Gradbeno dovoljenje že imajo, izvajalca še ne

Za futuristični stolp, ki ga je zasnoval arhitekturni dvojec Sadar in Vuga, investitorji že imajo gradbeno dovoljenje, izvajalca pa bodo izbrali v prihodnjih nekaj tednih. "Na naš razpis so se prijavili vsi, ki pri nas kaj pomenijo v gradbeništvu," nam je povedala pomočnica direktorja Slovenia Controla Darja Brodt.

Vegrad v nizkem štartu

Na razpis za gradnjo objekta s 1.320 kvadratnimi metri površin, kjer bodo poleg kontrolorjev neba nad letališčem delali še nadzorniki celotnega slovenskega zračnega prostora, so se prijavili SCT, Gradis iz Celja, Vegrad, Primorje in Strabag. Po naših neuradnih informacijah si Vegrad prizadeva posel dobiti z nizko ceno, ki mu jo omogočajo tudi podizvajalci iz Srbije. Na Vegradu nam te informacije niso želeli komentirati, Darja Brodt pa pravi, da ponudniki v svojih ponudbah niso imenovali nobenega podizvajalca, ki ne bi bil iz Slovenije.


www.finance.si

Last edited by edolen1; January 30th, 2008 at 03:28 PM.
blaszs no está en línea   Reply With Quote
Old January 30th, 2008, 09:32 AM   #10
Fracek
Registered Abuser
 
Fracek's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Ljubljana
Posts: 237
Likes (Received): 2A ni bil predviden premik ceste Kranj-Mengeš proti severu? Je ta ideja že zgodovina, ali se jim samo ni dalo popravljat na sliki?
Fracek no está en línea   Reply With Quote
Old January 30th, 2008, 09:36 AM   #11
blaszs
Registered User
 
blaszs's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Mannheim, Germany
Posts: 2,658
Likes (Received): 255

Quote:
Originally Posted by Fracek View Post


A ni bil predviden premik ceste Kranj-Mengeš proti severu? Je ta ideja že zgodovina, ali se jim samo ni dalo popravljat na sliki?
samo stolp so hoteli prikazat
blaszs no está en línea   Reply With Quote
Old January 30th, 2008, 03:27 PM   #12
edolen1
Monkey business
 
edolen1's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: Nova Gorica
Posts: 3,542
Likes (Received): 6

Prestavljanje ceste še ne bo tako hitro..
edolen1 no está en línea   Reply With Quote
Old January 31st, 2008, 05:05 PM   #13
Stpavel
Registered User
 
Join Date: Sep 2007
Location: Ljubljana
Posts: 411
Likes (Received): 48

Strabag to build Ljubljana airport tower

Austrian construction firm Strabag has gotten a 20-million Euro contract for construction of the control tower at Ljubljana airport.

Slovene air-traffic control agency Slovenia Control wants the tower in operation by the end of 2008.

With a height of 99 meters, it will be the tallest such tower in the region and be responsible for air-traffic control for the entire country.

Four Slovene firms, SCT, Gradis Celje, Vegrad and Primorje, also bid for the contract.


VIR: ViennerZaitung
Stpavel no está en línea   Reply With Quote
Old February 1st, 2008, 10:34 AM   #14
antenor
Ta☼
 
antenor's Avatar
 
Join Date: Nov 2006
Location: Ljubljana
Posts: 3,482
Likes (Received): 5

Quote:
Originally Posted by Stpavel View Post
Strabag to build Ljubljana airport tower

Austrian construction firm Strabag has gotten a 20-million Euro contract for construction of the control tower at Ljubljana airport.

Slovene air-traffic control agency Slovenia Control wants the tower in operation by the end of 2008.

With a height of 99 meters, it will be the tallest such tower in the region and be responsible for air-traffic control for the entire country.

Four Slovene firms, SCT, Gradis Celje, Vegrad and Primorje, also bid for the contract.

VIR: ViennerZaitung
yabadabadooo!!!

jej bravo blaszs, komaj čakam stolp in ostalo!
__________________
What we all can do: Unplug Un-Used Electronics, Use Compact Fluorescent Bulbs, Replace Old Appliances, Reduce Garbage, Buy Minimally Packaged Goods, Buy Products Locally, Buy a Fuel Efficient Car, Take Shorter Showers, Use Recycled Paper, Inflate Your Tires, Bring Cloth Bags to the Market, Insulate Your Home, Plant a Tree...http://www.stopglobalwarming.org, http://www.globalwarming.net
http://www.slovenia.info, http://www.ljubljana.si/en/, Slovenia Photos 1, Ljubljana Photos 1 2
antenor no está en línea   Reply With Quote
Old February 1st, 2008, 11:01 AM   #15
Fracek
Registered Abuser
 
Fracek's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: Ljubljana
Posts: 237
Likes (Received): 2

Saj ne da bi imel kaj proti ampak konec leta 2008 je pa malo preveč ambiciozen rok, a ne?
Fracek no está en línea   Reply With Quote
Old February 1st, 2008, 12:07 PM   #16
_Sebenik_
Registered User
 
_Sebenik_'s Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Posts: 52
Likes (Received): 0

Quote:
Originally Posted by Fracek View Post
Saj ne da bi imel kaj proti ampak konec leta 2008 je pa malo preveč ambiciozen rok, a ne?
Seveda je.
Saj kdaj pa je bilo še kaj končano do predvidenega roka? Pa naj gre za SCT ali pa Strabag.
_Sebenik_ no está en línea   Reply With Quote
Old February 1st, 2008, 12:49 PM   #17
blaszs
Registered User
 
blaszs's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Mannheim, Germany
Posts: 2,658
Likes (Received): 255

Quote:
Originally Posted by _Sebenik_ View Post
Seveda je.
Saj kdaj pa je bilo še kaj končano do predvidenega roka? Pa naj gre za SCT ali pa Strabag.
Glavno je, da bo postavljen.
blaszs no está en línea   Reply With Quote
Old February 1st, 2008, 05:51 PM   #18
LoKeY
Registered User
 
LoKeY's Avatar
 
Join Date: Nov 2004
Location: Nova Gorica
Posts: 2,963
Likes (Received): 26

No, pustmo se presenetit, konc koncev to ni tko zahtevna gradnja kot npr. stolpnica.. bl deluje kor podporni steber viadukta al kj podobnega..
__________________
Na nebotičnik sva odšla,
bliže sonca in modrega neba.


Nova Gorica - Slovenija
LoKeY no está en línea   Reply With Quote
Old February 4th, 2008, 09:27 PM   #19
Union.SLO
Existere et persistere
 
Union.SLO's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Aachen - Vienna - Ljubljana
Posts: 9,225
Likes (Received): 2245

Union.SLO no está en línea   Reply With Quote
Old February 4th, 2008, 09:33 PM   #20
edolen1
Monkey business
 
edolen1's Avatar
 
Join Date: Oct 2004
Location: Nova Gorica
Posts: 3,542
Likes (Received): 6

Kul, kul!
edolen1 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
LJUBLJANA | Emonika City Center (107 m & 60 m) | Večnamenski kompleks / Multipurpose Complex blaszs Arhitektura in urbanizem 4226 November 17th, 2019 12:45 AM
LJUBLJANA | Emonika City Center | 100m | 25 fl | Pro Union.SLO DN Archives 23 July 16th, 2009 02:23 PM
[Ljubljana] Projects bziherl Eastern Europe / Balkans 60 December 30th, 2007 10:22 AM
Ljubljana all over... Matjash Phototeka 36 November 8th, 2005 02:47 AM


All times are GMT +2. The time now is 04:53 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us