[Radom] Uczelnie - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Łódzkie, Mazowsze, Podlasie

Łódzkie, Mazowsze, Podlasie » Białystok | Łódź | Warszawa


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old June 10th, 2011, 06:47 PM   #1
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

[Radom] Uczelnie

Wszystko co związane z uczelniami naszego miasta.

Szkoła wyższa – jednostka organizacyjna państwowa, samorządowa lub prywatna działająca na podstawie przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym lub w przypadku uczelni kościelnych na podstawie umowy Rządu RP z władzami odpowiedniego kościoła. W polskim systemie edukacji jest to uczelnia kształcąca absolwentów liceów i techników, którzy zdali egzamin maturalny. Studia I stopnia kończą się nadaniem tytułu zawodowego licencjata lub inżyniera, II stopnia - magistra, magistra inżyniera. Niektóre kierunki mają jednak formę jednolitych studiów magisterskich i kończą się one uzyskaniem tytułu magistra lub lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii. Ukończenie studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich pozwala kontynuować naukę na studiach doktoranckich.

Poszczególne wydziały szkoły wyższej mogą być uprawnione do nadawania stopni naukowych doktora oraz doktora habilitowanego. Szkoła wyższa posiadająca przynajmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia naukowego doktora ma status uczelni akademickiej, a nie spełniająca tego warunku, uczelni zawodowej.

Poszczególne kierunki studiów w szkole wyższej podlegają akredytacji, polegającej na sprawdzeniu, czy dany kierunek odpowiada przewidzianym dla niego standardom kształcenia. Instytucją odpowiedzialną za akredytację szkolnictwa wyższego w Polsce jest Państwowa Komisja Akredytacyjna. Ponadto szkoły wyższe prowadzą studia podyplomowe, a także działalność naukową.

Szkolnictwo wyższe

Uczelnie Państwowe

Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego
Uniwersytet Warszawski - Wydział Zamiejscowy w Radomiu
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej - Kolegium Licencjackie UMCS w Radomiu
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Instytut Teologiczny w Radomiu
Kolegium Nauczycielskie (Uczelnia patronacka: UMCS w Lublinie)
Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych (Uczelnia patronacka: Uniwersytet Warszawski)

Uczelnie Prywatne

Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska
Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
Niepubliczne Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych TWP (Uczelnia patronacka:UMCS w Lublinie)
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy
Wyższa Inżynierska Szkoła Przedsiębiorczości
Wyższa Szkoła Biznesu im. bp. Jana Chrapka
Radomska Szkoła Wyższa (dawniej Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości)
Wyższa Szkoła Handlowa
Wyższe Seminarium Duchowne
Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza - Wydział Zamiejscowy w Radomiu
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu

Instytuty naukowo-badawcze

Instytut Technologii Eksploatacji
Oddział Instytutu Energetyki

http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_s...5%82_w_Radomiu
Uniwersytet w miejsce politechniki
10.06.2011.
Politechnika Radomska coraz bliżej przekształcenia w uniwersytet. Może to się stać jeszcze w tym, a najpóźniej na wiosnę przyszłego roku. Uczelnia będzie nosić prawdopodobnie nazwę "technologiczno-humanistyczny".


Tu będzie wkróce uniwersytet

Politechnika do zmiany swojego statusu przygotowuje się od dawna, a momentem kiedy przekształcenie stało się jeszcze bardziej realne było przyznanie szkole w ub. roku szóstego prawa doktoryzowania.

- Tak naprawdę politechniką jesteśmy tylko z nazwy już od dawna - twierdzi rektor uczelni prof. Mirosław Luft. Przypomina, że od czasów Wyższej Szkoły Inżynierskiej, funkcjonowały tu trzy wydziały techniczne i dwa nietechniczne. Potem, w 2005 r. otwarto wydział sztuki. który niemal od razu otrzymał prawa doktoryzowania; w ramach PR działają także dwa instytuty na prawach wydziału; filologiczno-pedagogiczny i zdrowia. - To nam dopełnia całość - mamy pięć wydziałów o charakterze nietechnicznym i trzy technicznym - tłumaczy rektor. Przyznaje, że te drugie są naukowo i kadrowo silniejsze, bo mają cztery prawa doktoryzowania i jeden habilitowania.

W powszechnym odbiorze istotnie Politechnika radomska jawi się jako szkoła wyższa, gdzie dominują nauki techniczne. Ale kształcą się tutaj także filolodzy czy nauczyciele. PR chce przekształcić instytuty: filologiczno-pedagogiczny i zdrowia w wydziały. W ramach pierwszego funkcjonował by także kierunek pedagogiczny, a wydział nauczycielski zmieni nazwę na informatyczno-matematyczny (z matematyką stosowaną), z kolei wychowanie fizyczne przejdzie do wydziału zdrowia.

Kalendarz jest teraz następujący: 16 czerwca wniosek o przekształcenie PR w uniwersytet stanie na posiedzeniu senatu uczelni (ma już poparcie Krajowej Konferencji Rektorów Uczelni Technicznych i Rady Patronackiej PR, wkrótce swoją opinię wyrazi samorząd studencki). Dalsza droga to decyzja Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego, opinia sejmowej komisji i decyzja prezydenta. - W wersji optymistycznej będzie to koniec roku, w pesymistycznej wiosna przyszłego - uważa prof. Luft.

(bdb)

www.mojradom.pl


////////////////////////////////////////////
Stu pracowników ma odejść z Politechniki Radomskiej
...

ak 2011-06-10, ostatnia aktualizacja 2011-06-10 11:59:14.0

Władze Politechniki Radomskiej dogadały się ze związkami zawodowymi. Z uczelni ma odejść stu pracowników zatrudnionych w administracji i obsłudze technicznej.
Jak informuje rektor Mirosław Luft, chodzi o osoby, które nabyły już prawa emerytalne, pracowników biurowych i technicznych, czyli np. tych, którzy dbają o laboratoria. Odchodzący dostaną w sumie sześć miesięcznych pensji (trzy miesięczna odprawa emerytalna i trzy miesięczne odszkodowanie). Rektor liczy, że do końca tego roku odejdzie około 50-60 osób, kolejne kilkadziesiąt w przyszłym roku. Powód: oszczędność. Uczelnia musi dobrze oglądać każdą wydawaną złotówkę, bo jak tłumaczy rektor przybyło pracowników naukowych, a studentów jest coraz mniej. - Staramy się jak możemy przyciągnąć młodzież, np. otwierając nowe atrakcyjne kierunki, ale demografia jest nieubłagana i nic na to nie poradzimy - mówi Luft.

Według rektora nie najlepszy jest na politechnice stosunek pracowników naukowych do pozostałego personelu, wynosi jeden do jednego, tymczasem na innych uczelniach technicznych wynosi on 1 do 0,6 czy 1 do 0,7. I na takim poziomie po redukcji etatów ma być i na Politechnice Radomskiej.

Uczelnia zatrudnia obecnie prawie tysiąc pracowników, w tym 526 nauczycieli akademickich i 452 pozostałych pracowników.

Porozumienie ze związkami zawodowymi władze uczelni podpisała pod koniec maja.

www.radom.gazeta.pl
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.

Last edited by -PePe-; June 11th, 2011 at 12:56 AM.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 11th, 2011, 12:35 AM   #2
isoxazolidine
wywrotowiec
 
isoxazolidine's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Posts: 261
Likes (Received): 26

Może mały apdejt:


Uczelnie Państwowe

Wydział Prawa i Administracji UMCS (Grupa Radomska) - tego już nie ma
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Zaoczne Studia Zawodowe w Radomiu) - tego już nie ma

Uczelnie Prywatne

Radomska Szkoła Zarządzania - to nie jest uczelnia wyższa (!)

Instytuty naukowo-badawcze

Instytut Techniki Grzewczej i Sanitarnej - jednostka jako samidzielna instytucja już nie istnieje - została włączona do innej bodajże łódzkiej ... sprawdzę ...
Instytut Eksploatacji Pojazdów i Maszyn - to jest jednostka politechniki radomskiej
__________________
Kolej na Radom (!)
isoxazolidine no está en línea   Reply With Quote
Old June 11th, 2011, 12:56 AM   #3
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Poprawiłem. Nie ma instytutu grzewczego, jest oddział Instytutu Energetyki. Tym niemniej jest to chyba jedyna państwowa jednostka badawcza zajmująca się tą tematyką:


Obszar naszej działalności to:
badania grzejników c.o., termostatycznych zaworów grzejnikowych, armatury instalacji c.o. i wodociągowej, kurków kulowych
pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy oraz środowiska zewnętrznego
badania termowizyjne w budownictwie, ogrzewnictwie, elektroenergetyce, ciepłownictwie, przemyśle, w sferze badawczo-rozwojowej
prace wdrożeniowe w zakresie utylizacji - szczególnie uciążliwych odpadów płynnych tj. emulsji, przepracowanych płynów technologicznych, osadów ściekowych
prace związane z programowaniem i wdrożeniem komputerowych systemów użytkowych,
organizuje szkolenia w zakresie zastosowania technik informatycznych;
analizy przedwrożeniowe, prace adaptacyjno-wdrożeniowe, projektowo-programowe, oprogramowanie użytkowe i gospodarcze
certyfikacja kotłów i urządzeń grzewczych w zakresie ich efektywności energetycznej przy zachowaniu bezpieczeństwa obsługi i otoczenia oraz spełnianiu wymagań dotyczących ochrony środowiska
prace badawczo-rozwojowe i projekty: kotłów i urządzeń grzewczych, kotłowni i instalacji grzewczych, parowych kotłowni technologicznych
działalność w zakresie doradztwa techniczno-ekonomicznego oraz wykonywania auditów energetycznych.


Instytut posiada notyfikację nr 1452 Komisji Europejskiej w zakresie dyrektyw:
nr 97/23/WE w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych
nr 92/42/EWG w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących efektywności energetycznej nowych wodnych kotłów grzewczych opalanych paliwami ciekłymi lub gazowymi
nr 89/106/EWG w sprawie realizacji zadań związanych z oceną zgodności określoną w ustawie Prawo Budowlane


W ramach przyznanych uprawnień jednostki notyfikowanej Zespół ds. Certyfikacji i Laboratoria przeprowadzają procedury i badania wymagane do oznakowania wyrobów znakiem CE.

Realizują teraz taki projekt:

Projekt Nr ZPB/45/64819/IT2/10

"Opracowanie technologii termicznej utylizacji stałych odpadów garbarskich zawierających chrom."

współfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
kwota wsparcia - 3.000.000 zł

Wykonawcy projektu - Konsorcjum "Czysta garbarnia"

Instytut Energetyki Oddział Techniki Grzewczej i Sanitarnej w Radomiu - Lider
Flying Fish A. Stasz P. Kiełkowski s.j.
P.P-U-H "MARSZ" M.J. Szymor
SIWIEC Sp. z o.o.


http://www.itgs.radom.pl/
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.

Last edited by -PePe-; June 11th, 2011 at 01:06 AM.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 11th, 2011, 05:46 PM   #4
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old June 11th, 2011, 05:51 PM   #5
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Polecam wirtualny spacer po Politechnice Radomskiej: http://pr.wkraj.pl

__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old June 12th, 2011, 01:01 PM   #6
manX
Registered User
 
manX's Avatar
 
Join Date: Dec 2007
Location: Lublin
Posts: 473
Likes (Received): 232

He, ten wirtualny spacer ma trochę błędów i Politechnika generalnie nie jest zbyt zadowolona i planują zmianę w stronę bardziej 3D. A tak przynajmniej mi mówił jeden wykładowca.
__________________
Wizytówki www, strony, sklepy ----> http://www.geekon.eu
manX no está en línea   Reply With Quote
Old September 6th, 2011, 06:56 PM   #7
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

RADWAG Wagi Elektroniczne oraz HÄFNER Gewichte GmbH

mają zaszczyt zaprosić na
Konferencję Naukowo-Techniczną
“Spójność pomiarów masy”


Konferencja odbędzie się 11 października 2011 w Radomiu


Konferencja poświecona będzie teoretycznym i praktycznym zagadnieniom związanym z zachowaniem spójności pomiarów masy. W nawiązaniu do prac nad redefinicją jednostki miary masy kilograma - który w dalszym ciągu występuje w postaci wzorca fizycznego, platynowo-irydowego - omówione będą zagadnienia dotyczące nowej definicji. Poruszone zostaną również problemy związane z niepewnością pomiarów masy przy wzorcowaniu odważników na różnych poziomach zachowania spójności pomiarowej.

Na rynku usług laboratoryjnych zwianych z wzorcowaniem przyrządów pomiarowych oczekujemy wiarygodnych wyników pomiarów, dlatego podczas konferencji zostaną również przedstawione informacje związane z akredytacją laboratoriów i współpracą międzynarodową w zakresie akredytacji.

Dopełnieniem konferencji będą referaty dotyczące kompleksowych rozwiązań dla laboratoriów wzorcujących z obszaru pomiarów masy. Przedstawione zostaną praktyczne możliwości wykorzystania sieci komputerowej do zarządzania procesem wzorcowania przy użyciu nowej rodziny komparatorów manualnych oraz automatycznych serii Y oraz profesjonalnych wzorców masy.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.
Organizator zapewnia transfer z lotniska Warszawa Okęcie (Lotnisko Fryderyka Chopina) do miejsca Konferencji oraz transfer powrotny na lotnisko. Organizator nie pokrywa kosztów przylotu do Polski ani kosztów zakwaterowania.

http://www.conference.radwag.com/fil...gh-quality.pdf

http://www.conference.radwag.com/pl/
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old September 7th, 2011, 04:27 PM   #8
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Microsoft docenił studentów Politechniki Radomskiej
Zofia Bysiec 2011-09-07, ostatnia aktualizacja 2011-09-07 12:31:52.0

Studenci z koła informatycznego PR.NET zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Microsoftu. Przygotowali siedem gier na telefon z systemem Windows Phone 7. - O sukcesie przesądziła nasza gra na pokazy Air Show - uważają młodzi informatycy

Koło naukowe PR.NET działa dopiero od pół roku, ale już ma na koncie sporo sukcesów: studenci opracowali aplikację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, a także grę komputerową promującą pokazy Air Show. Teraz zajęli pierwsze miejsce w ogólnopolskim konkursie Microsoftu. Ich zadanie polegało na opracowaniu aplikacji na telefon z systemem Windows Phone 7. Liczyła się ich ilość, jakość, a także popularność, mierzona liczbą ściągnięć aplikacji na telefony.

Studenci informatyki z PR - Karol Żak, Kuba Ostrowski i Bartłomiej Tarnowski, który jest grafikiem grupy - zdecydowali, że opracują gry na telefon. - Przygotowaliśmy siedem gier, z czego jedna to gra na Air Show. Mieliśmy w sumie ok. 22 tys. ściągnięć w ciągu półtora miesiąca. Na pewno najpopularniejsza była właśnie gra na Air Show. Myślę, że to ona przesądziła o naszym zwycięstwie - opowiada Kuba, student III roku Informatyki.

Grę zręcznościową na Air Show "I ty możesz zostać asem przestworzy" studenci przygotowali na zlecenie miasta. Przy jej tworzeniu studenci konsultowali się nawet z dowództwem Sił Powietrznych. Pojawiały się w niej te same modele samolotów, które można było zobaczyć na pokazach pod koniec sierpnia: Su-22, MiG-29, F-16 oraz TS-11 Iskra.

W konkursie Microsoftu brało udział kilkadziesiąt drużyn z całego kraju. Są to tak zwane Grupy.NET - działają pod szyldem Microsoftu i mają promować jego technologie. Istnieją na większość uczelni wyższych, na których istnieje kierunek informatyka.

Jak opowiada Kuba, największym rywalem dla PR.NET była grupa z Opola. - Jest ich mało, ale są bardzo pracowici. Nie wiedzieliśmy też, czego się spodziewać po grupie z Warszawy. Jest ich znacznie więcej niż nas, więc w ostatniej chwili mogli dorzucić parę aplikacji.

Największy udział w tworzeniu konkursowych aplikacji miał właśnie Kuba Ostrowski, i to otrzymał główną nagrodę: telefon z systemem Windows Phone 7.

Jakie plany ma PR.NET na najbliższy rok akademicki? - Następnym naszym krokiem będzie udział w konkursie Microsoftu Imagine Cup w dwóch kategoriach: game design i software design - zdradza Kuba.

Gry stworzone przez studentów są bezpłatnie dostępne na portalu Marketplace. Gra „ I ty możesz zostać asem przestworzy” oprócz tego jest dostępna na Facebooku na profilu miasta Radom i na oficjalnym profilu Air Show 2011 Radom. Każdy też może ją bezpłatnie ściągnąć na swój osobisty komputer (http://bit.ly/oWb5YP) lub na telefon z oprogramowaniem Windows Phone 7.

www.radom.gazeta.pl
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old September 7th, 2011, 10:46 PM   #9
szybkaosa
88302935
 
szybkaosa's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: RaDRUM
Posts: 2,652
Likes (Received): 922

Na studia w Radomiu zapisują się w ostatniej chwili

Anna Jurek 07.09.2011
Trwa rekrutacja uzupełniająca na uczelniach wyższych. Wielu studentów dopiero teraz decyduje się złożyć dokumenty na radomskie uczelnie. To czas szczególnie dla tych, którzy pod koniec sierpnia zdawali maturę poprawkową


http://radom.gazeta.pl/radom/1,35219...ej_chwili.html

niedobitki....
szybkaosa no está en línea   Reply With Quote
Old October 6th, 2011, 09:56 PM   #10
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Politechnika chce być uniwersytetem
06.10.2011.

Blisko pół godziny rektor prof. Mirosław Luft witał - również po angielsku - zaproszonych gości. Posłów prosił o poparcie w przekształceniu Politechniki Radomskiej w uniwersytet. Studentów zapewniał, że są dla uczelni najważniejsi. Tak rozpoczął się uroczyście 61. rok akademicki na PR.


Studenci są najważniejsi

I wszystko przy pełnej auli. Posłowie, przedstawiciele władzy, uczelni (w tym zagranicznych), zaproszeni goście, studenci słuchali wyjątkowo dziś pogodnego rektora. - To bardzo ważny rok akademicki. Przed nami strategia rozwoju dostosowana do nowych wymagań Ustawy o szkolnictwie wyższym. W tym roku spodziewamy się uzyskać status Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego. Spełniamy wszystkie kryteria. Mamy sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym przynajmniej czterech objętych profilem uczelni - mówił prof. Luft.

Obecnym na sali posłom i kandydatom życzył sukcesów w niedzielnych wyborach i jednocześnie prosił o przychylność i poparcie dla przekształcenia uczelni w uniwersytet.

Tegoroczny nabór na pierwszy rok studiów - zdaniem rektora - jest porównywalny do tego z roku ubiegłego. - Ten rok to również pierwszy w Polsce kierunek - logistyka - dla penitencjariuszy aresztów śledczych w Polsce. Przez najbliższe dwa lata zajęcia będą się odbywać w areszcie na Koziej Górze, przez kolejne półtora roku w laboratoriach wydziału mechanicznego PR - dodał rektor. Od przyszłego roku uczelnia planuje uruchomienie logistyki dla wszystkich absolwentów szkół średnich.


Maciej Dąbrowski (pierwszy z lewej) już z indeksem

Podczas uroczystej inauguracji wręczono medale Prezydenta RP i wyróżnienia dla pracowników Politechniki. Studenci pierwszego roku odebrali indeksy i złożyli uroczyste przyrzeczenie. - Skończyłem samochodówkę w Radomiu. Chciałem pozostać w rodzinnym mieście, dlatego wybrałem politechnikę. Swoją przyszłość łączę z mechaniką i budową maszyn. Zobaczymy jak będzie. Indeks w dłoni, niebawem zajęcia – uśmiecha się Maciej Dąbrowski, świeżo upieczony student PR.

www.mojradom.plPolitechnika rozpoczęła kolejny rok akademicki
Katarzyna M. Wiśniewska 2011-10-06, ostatnia aktualizacja 2011-10-06 15:35:35.0

Na największej państwowej uczelni wyższej w regionie studia rozpocznie niemal 9 tys. osób. To mniej niż w ubiegłych latach, mimo że uczelnia kusi szerokim spectrum kierunków nauczania, nowoczesną biblioteką, profesjonalnie wyposażonymi laboratoriami

- Jest to ważny dla naszej uczelni rok akademicki, ponieważ spodziewamy się uzyskać status uniwersytetu technologiczno-humanistycznego.

Politechnika Radomska zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym spełnia obecnie wszystkie kryteria do zmiany nazwy na uniwersytet przymiotnikowy - mówił podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego 2011/2012 Mirosław Luft, rektor Politechniki Radomskiej. - Zmiana nazwy jest uzależniona od posiadania przez uczelnię co najmniej sześciu uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora - dodał.

Podkreślił, że nazwa "Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny" odpowiada misji i strategii rozwoju uczelni, ponieważ Politechnika Radomska prowadzi kształcenie na wielu różnych kierunkach studiów, m.in. na kierunkach technicznych, humanistycznych, artystycznych, a nawet medycznych.

Co w minionym okresie z założonych celów PR zrealizowała? Czym może się pochwalić? Jakie stawia sobie zadania?

- Podczas zeszłorocznej inauguracji cieszyliśmy się, że Politechnika Radomska stała się już uczelnią w pełni akademicką. Uczelnia uzyskała trzy nowe uprawnienia do doktoryzowania, dwa w dziedzinie nauk technicznych i jedno w dziedzinie sztuk pięknych oraz jedno uprawnienie do habilitowania w dziedzinie nauk technicznych. To duży skok jakościowy, na który pracowała społeczność całej uczelni - podkreślił Luft.

Dodał, że od roku akademickiego 2009/2010 PR utworzyła dwa instytuty w ramach wydziału, Instytut Filologiczno-Humanistyczny i Instytut Zdrowia.

- PR od roku 2011/2012 realizuje program kierunków zamawianych, strategicznych dla gospodarczego rozwoju Polski, takich jak inżynier mechanik - zawód z przyszłością oraz informatyka - inwestycja w przyszłość - wyliczał rektor.

Tegoroczna rekrutacja na kierunki studiów cieszyła się dużym zainteresowaniem, limity miejsc na pielęgniarstwo oraz fizjoterapię zostały wypełnione, podobnie jak na filologię angielską.

- Po raz pierwszy uruchomiliśmy na wydziale mechanicznym kierunek logistyka dla penitencjariuszy aresztów śledczych w Polsce. Od przyszłego roku akademickiego planowane jest uruchomienie tego kierunku dla wszystkich absolwentów szkół średnich - dodał Luft.

Politechnika może pochwalić się też biblioteką, która w ubiegłym roku została uznana najlepszą biblioteką politechnik w Polsce.

Zapytaliśmy studentów pierwszego roku, jakie kierunki wybrali i jakie są ich wrażenia po kilku dniach na uczelni. - Rozpoczęłam studia na kierunku turystyka i rekreacja, bo to ciekawy kierunek. Poznawanie świata zawsze mnie pasjonowało, chciałabym w przyszłości pracować w biurze podróży. Wybrałam Politechnikę, bo słyszałam, że to dobra uczelnia - mówi Donata, świeżo upieczona studentka.

- Na roku mamy ok. 100 osób, jesteśmy podzieleni na cztery grupy, dopiero się poznajemy. Uczelnia jest ładna - dodaje jej koleżanka Mariola.

- Dostaliśmy się na ekonomię. Dlaczego Politechnika? Bo tylko tu nas chcieli przyjąć, nie dostaliśmy się do Wrocławia na WAT. Siostra studiuje tu socjologię i nie narzekała. Jakieś studia trzeba przecież skończyć - mówią zgodnie Bartek i Piotrek.

radom.gazeta.pl
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old October 11th, 2011, 05:43 PM   #11
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526Radomski NOT świętuje 60-lecie
Katarzyna M. Wiśniewska 2011-10-11, ostatnia aktualizacja 2011-10-11 15:41:36.0

Radomski NOT istnieje już 60 lat. Z okazji jubileuszu odbywają się konferencje, seminaria i zwiedzanie laboratoriów Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej

We wtorek uczniowie radomskich szkół i wszyscy zainteresowani tajnikami motoryzacji zwiedzali laboratoria Wydziału Mechanicznego PR. M.in. uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych odwiedzili hale eksploatacji maszyn, gdzie mogli posłuchać m.in. o nowoczesnych rozwiązaniach stosowanych w światłach samochodowych i zgłębić tajemnice silników autobusowych.

- Zawsze to coś innego niż zajęcia w szkole. Podoba mi się ten wielki silnik Volvo, wiem, że jest bardzo drogi. Chciałbym kiedyś poprowadzić maszynę, która ma pod maską takie cacko - mówi Arek z "samochodówki".

- Opowiadaliśmy o budowie pojazdów, o silnikach spalinowych, podwoziach, ale prowadziliśmy również laboratoria dotyczące elektroniki pojazdowej i wyposażenia elektrycznego samochodów. Politechnika Radomska ma bardzo dobre laboratorium, które zostało uhonorowane w zeszłym roku Laurem Techniki i jest jednym z najlepszych w Polsce - mówi dr Andrzej Michalczewski, pracownik techniczny z Instytutu Eksploatacji Pojazdów i Maszyn PR.

PR może pochwalić się zwłaszcza laboratoriami silnikowymi, które są dobrze i nowocześnie wyposażone. - Dobrą renomę tych laboratoriów potwierdza też współpraca PR z Państwowym Instytutem Motoryzacji w Warszawie, który korzysta z naszych dydaktyków i zasobów do prowadzenia własnych działań szkoleniowych i naukowych - słyszymy od Michalczewskiego.

Takie wycieczki jak ta wtorkowa mają m.in. promować politechnikę. - Dobrze jest pokazać, że tu też robi się fajne rzeczy i wcale nie trzeba uciekać na studia, nie wiadomo gdzie - podsumowuje Michalczewski.

Z kolei w Domu Technika NOT odbył się wykład pt. "Powłoki polimerowe o zwiększonej odporności na zużycie", który wygłosiła prof. dr hab. Danuta Kotnarowska. Później o napędzie na wszystkie koła we współczesnych samochodach opowiedział dr Michalczewski.

Program XXIV Radomskich Dni Techniki

* środa, godz. 11, Zespół Szkół Samochodowych - seminarium "Ochrona własności przemysłowej" dr inż. Waldemar Matusiak

* czwartek, godz. 11-15, Dom Technika NOT - szkolenie "Zmiany w przepisach z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie"

* piątek, godz. 11-15, Dom Technika NOT - wystawa radomskich szkół wyższych, która promuje ich osiągnięcia; godz. 12, wyjazd do Domaniowa, gdzie odbędzie się seminarium "10 lat istnienia zbiornika Domaniów - problemy związane z eksploatacją i gospodarką wodną"

* poniedziałek, Politechnika Radomska - seminarium "II międzynarodowe seminarium poświęcone pamięci prof. Włodzimierza Krukowskiego".

www.radom.gazeta.pl
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old November 3rd, 2011, 11:40 PM   #12
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526Prawo habilitacji dla Wydziału Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej

Wydział Transportu i Elektrotechniki Politechniki Radomskiej z dniem 21 października 2011 r. otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport, decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, na podstawie przepisów i po zasięgnięciu opinii Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


http://www.pr.radom.pl/files/get_userfile.php?id=2577

Wydział Transportu i Elektrotechniki to największy wydział Politechniki Radomskiej, istniejący już od ponad 40 lat. Oferta dydaktyczna wydziału obejmuje 4 kierunki kształcenia: Transport, Elektrotechnika, Elektronika i telekomunikacja oraz Turystyka i rekreacja. Zajęcia prowadzone są w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na studiach I, II oraz III stopnia (studia doktoranckie). W swej ofercie Wydział posiada również studia podyplomowe.

Wydział Transportu i Elektrotechniki posiada dwa prawa do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie Transport (od 1999 roku) oraz Elektrotechnika (od 2010 roku). Uzyskanie prawa do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych jest zwieńczeniem cięzkiej pracy wszystkich pracowników Wydziału.

www.pr.radom.pl
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old November 3rd, 2011, 11:49 PM   #13
TETA
N 51° 23' E 21° 09'
 
TETA's Avatar
 
Join Date: Mar 2007
Location: Radom
Posts: 4,533
Likes (Received): 1202

Polska Nagroda Jakości dla profesora z Radomia

Profesor Jerzy Żuchowski z Katedry Nauk o Jakości Politechniki Radomskiej za swoje osiągnięcia naukowe i dydaktyczne otrzymał, jako jedyny w kraju, Polską Nagrodę Jakości. - To wielka nobilitacja dla mnie, mojego wydziału, uczelni i miasta - mówi uczony
Katarzyna M. Wiśniewska: Jak rozumieć jakość?

Jerzy Żuchowski: Jakość jest to pewne filozoficzne podejście do rozwiązywania problemów zarówno ogólnych, jak i szczegółowych. W tej chwili problem jakości stał się problemem powszechnym, nikt z konsumentów nie kupi już produktów złej jakości. I całe szczęście, że nasze społeczeństwo uczula się na bylejakość produktów, wyrobów nie tylko sfery materialnej, ale i sfery usług, działalności z obszarów sztuki, mediów. Ja w swoich publikacjach zajmuję się rolą jakości w zrównoważonym rozwoju, który stanowi wyzwanie XXI wieku. Ważny jest nie tylko wzrost, ale i zrównoważony rozwój, czyli rozpatrywanie zagadnień w całym cyklu życia produktu, od projektu aż do utylizacji, aspekt łączący ze sobą elementy gospodarcze, społeczne, środowiskowe.

Czego jakość pan bada? Czego dotyczą pańskie patenty?

- Zajmuję się filozofią jakości w zrównoważonym rozwoju, czyli w rozwiązywaniu problemów strategicznych. Jestem towaroznawcą i jakość pojmuję z punktu widzenia nauk towaroznawczych, przyjmując, że najistotniejszą sprawą jest wyrób, bo to on ma trafić w ręce konsumenta, ale przedtem przez procesy, które mogą zanieczyścić środowisko naturalne, może wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy. Jeśli chodzi o jakość konkretnych towarów, moim podwórkiem są artykuły przemysłu lekkiego, głównie skórzane, związane z naszym regionem. W moich pracach naukowych badałem również jakość produktów odpadowych, tych, które uznawane są za nic niewarte. Szukałem w nich dodatkowej jakości, wartości użytkowej, by można je było przekształcić w pełnowartościowy produkt. Stąd wziął się szereg moich patentów, np. na produkcję mączki białkowej z odpadów skór bydlęcych niegarbowanych, na produkcję płyt dachowych ze strużyn chromowych, które miałyby zastąpić azbest.

A czy nie jest tak, że w dzisiejszych czasach zakupy determinują przede wszystkim ceny, a nie jakość?

- Jakość jest ściśle sprzężona z ceną. Trudno mówić, że mamy produkty wysokiej, niskiej czy średniej jakości. My musimy mówić o półce jakościowej, w zależności od tego, jak jesteśmy zasobni. Dochodząc do każdej półki, szukamy za określoną cenę najlepszej jakości, najlepszej na miarę naszego portfela. Te dwa wyznaczniki, jakość i cena, generalnie determinują gospodarkę rynkową, nikt w tej chwili naszych produktów na Zachodzie nie kupi dlatego, że np. byliśmy tacy bohaterscy. Każdy będzie chciał wiedzieć, jaką masz jakość i za jaką cenę.

Z czego jakości Polska jest znana i może być dumna za granicą?

- Polska może się pochwalić np. wysokiej jakości produktami skórzanymi. Ale mamy wiele produktów, które biorą udział w wytwarzaniu samochodów. Polska nie jest lokomotywą jakościową firm, do której dołączają się wagoniki z innych państw. My tworzymy jakość określonego wagoniku ciągniętego przez firmy japońskie, włoskie, niemieckie. Całym zamysłem jest to, żeby polską innowacyjność, która jest na przedostatnim miejscu w Europie, ukształtować na lokomotywę.

Z czego wynika ten brak innowacyjności?

- Są rozbieżności pomiędzy działaniami wyższych uczelni, a potrzebą praktyki gospodarczej, niedoposażone są laboratoria wyższych uczelni. To oderwanie praktyki gospodarczej od działań uczelnianych powoduje, że pomysły innowacyjne często gdzieś są gubione. Dlatego jedynym rozwiązaniem w Polsce jest tworzenie parków technologicznych, w których następuje sprzężenie potrzeb gospodarki z opracowaniami uczelnianymi. Wspólnym celem tego sprzężenia jest podniesienie jakości życia. Uczelnie są głównie dofinansowywane ze skarbu państwa. Przyszłość polskich uczelni jest taka, aby były one dofinansowywane poprzez badania zlecane przez przemysł. Wtedy uczelnia działa na rzecz gospodarki, kształci swoich absolwentów nie w oderwaniu od rzeczywistości, tylko pod kątem konkretnych potrzeb, absolwenci łatwiej znajdują swoje miejsce pracy.

Co z planami radomskiego parku technologicznego?

- W Radomiu już są zaczyny tego parku. Budowana jest hala, byśmy mogli łączyć na przyszłym uniwersytecie pomysły opracowane przez naukowców z pomysłami technologicznymi. Naszą ambicją jest przenoszenie naszych pomysłów, rozwiązań na grunt gospodarczy.

Źródło: GW Radom

Brawo
TETA no está en línea   Reply With Quote
Old November 3rd, 2011, 11:52 PM   #14
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Uprzedziłeś mnie Dwie świetne wiadomości! Ja nawet nie wiedziałem, że na politechnice ktoś zajmuje się takimi sprawami.
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old November 4th, 2011, 10:06 AM   #15
S-O-Z
Registered User
 
S-O-Z's Avatar
 
Join Date: Mar 2010
Location: Radom
Posts: 568
Likes (Received): 284

A miało się zajęcia z prof. Żuchowskim... i z zajęć tych wyniosło się bardzo pozytywną opinię o tym człowieku...
__________________
(były)
S-O-Z no está en línea   Reply With Quote
Old December 1st, 2011, 07:38 PM   #16
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Niezły sprzęt...

__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old December 2nd, 2011, 11:57 AM   #17
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Nowatorski pomysł Politechniki. Autobus będzie jeździł na...
Dodano: 30 listopada 2011, 20:00 Autor: Tomasz DYBALSKI, [email protected]
Radomskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji rozpoczęło współpracę z Politechniką RadomskąWczoraj po raz pierwszy na ulice Radomia wyjechał autobus z napędem na gaz LPG. Jazda takimi pojazdami ma być bardziej ekologiczna i ekonomiczna.

Pierwszy solaris, o numerze bocznym 849, wyjechał już na trasę. Wcześniej miał standardowy silnik diesla. Silniki napędzane olejem napędowym i gazem to niespotykane połączenie.

– I działają inaczej niż silnik benzynowy w połączeniu z LPG – mówi Krzysztof Kowal, dyrektor do spraw technicznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji.

OSZCZĘDNOŚĆ OLEJU

Autobus z układem dwupaliwowym przygotowanym przez specjalistów z Wydziału Mechanicznego Politechniki Radomskiej spala o około 20 procent mniej oleju napędowego. Ta ilość uzupełniania jest gazem.

- To dopiero początek prac nad takim rozwiązaniem. Kluczem jest tutaj zmiana tych proporcji – żeby autobus zużywał 20 procent ropy, a 80 procent gazu. Nad tym pracują eksperci z Politechniki – wyjaśnia Krzysztof Kowal.

ZOBACZĄ, CZY SIĘ SPRAWDZI

W tej chwili solaris z układem dwupaliwowym będzie rodzynkiem w taborze miejskiego przewoźnika. Ale w przyszłości takich autobusów będzie więcej.

– W tej chwili jest to niejako test takiego rozwiązania. Cały czas współpracujemy z politechniką, zobaczymy, jak solaris sprawdzi się na radomskich drogach – tłumaczy dyrektor.

TANIO I BEZPIECZNIE

Kowal nie ukrywa, że chętnie widziałby więcej autobusów napędzanych gazem LPG, zwłaszcza w kontekście drożejącego oleju napędowego.

– Miesięcznie zużywamy go dwieście tysięcy litrów. Jesteśmy więc otwarci na rozwiązania, które pozwalają na oszczędność oleju, ale nie pogarszają bezpieczeństwa i komfortu pasażerów – mówi Kowal i zapewnia, że układ dwupaliwowy zamontowany w solarisie te kryteria spełnia.

www.echodnia.eu
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old December 6th, 2011, 12:14 PM   #18
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

Ks. Ignacy Bokwa otrzymał tytuł profesora belwederskiego
rm / ms, Warszawa, 2011-12-05

Uroczystość nadania ks. Ignacemu Bokwie tytułu profesora belwederskiego odbyła się 5 grudnia w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Ks. Bokwa jest wykładowcą UKSW oraz autorem wielu książek i kilkudziesięciu artykułów naukowych.Wykładał m.in. na Uniwersytecie Carla von Ossietzky'ego w Oldenburgu. Jest drugim księdzem w diecezji radomskiej z tytułem naukowym profesora belwederskiego.

Ks. Bokwa wyraził radość z otrzymanego wyróżnienia. – Przyznam, że jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu. Dzisiaj kończy się drabina naukowych awansów, rozwoju pod okiem promotora. Mam już pewne pomysły na przyszłe prace i naukowe poszukiwania. Tak radosna chwila to także okazja do wyrażenia wdzięczności wobec rodziców i nauczycieli, którzy umożliwili mi pracę naukową. Dziękuję moim studentom, których spotkałem w życiu, bowiem wiele od nich się nauczyłem. Teraz sprawdzę czy jest prawdą, że profesorem trudno zostać, a łatwo być – powiedział ks. Ignacy Bokwa.

Ks. Bokwa uważa również, że Radom jest przyjazny dla studentów. Świadczy o tym liczba studentów i uczelni. – Tworzy się tradycja akademicka, która wymaga jednak czasu. Pojawiają się nowe kierunki humanistyczne, niedługo powstanie Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu – powiedział ks. Bokwa. – Niż demograficzny dotyka nas coraz bardziej, dlatego trzeba rozszerzyć ofertę studiów teologicznych, by powiązać ten kierunek z innymi dziedzinami praktycznymi m.in. z wolontariatem, czy pedagogiką chrześcijańską – powiedział ks. Bokwa.

Ks. Ignacy Bokwa jest teologiem systematykiem, profesorem UKSW, wykładowcą Instytutu Teologicznego w Radomiu, kierownikiem Katedry Teologii Współczesnej. Aktualnie realizuje projekty badawcze dotyczące pluralistycznej teologii religii, sakramentologii komunikacyjnej i teologii kultury.

Ks. Bokwa urodził się 14 kwietnia 1957 roku w Koprzywnicy. W latach 1976-1978 odbył zasadniczą służbę wojskową w jednostce kleryckiej w Bartoszycach. Zaliczył w tym czasie dwa lata studiów seminaryjnych. Dalsze studia seminaryjne odbył w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął w 1982 roku w bazylice katedralnej w Sandomierzu. Był wikariuszem w parafii Matki Bożej Miłosierdzia w Radomiu. W latach 1983-1989 studiował na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Uzyskał licencjat rzymski z teologii dogmatycznej. W 1989 roku obronił doktorat z teologii dogmatycznej, napisanej pod kierunkiem o. prof drdra Karla Heinza Neufelda SJ. W 1998 roku uzyskał kolokwium habilitacyjne na podstawie dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej: Trynitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii według Hansa Ursa von Balthasara.

W latach 1989-1991 był ojcem duchownym alumnów i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Sandomierzu. Pracował w Katedrze Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Wykładał z teologii dogmatycznej, teologii fundamentalnej i ekumenicznej w Ośrodku Studiów Teologicznych w Suwałkach. Był adiunktem w Katedrze Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

Od stycznia 1999 roku jest profesorem nadzwyczajnym UKSW w Warszawie i kierownikiem Katedry Teologii Współczesnej na Wydziale Teologicznym UKSW. W latach 1998-2000 był profesorem nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Organizował Wydział Teologiczny UKSW w Radomiu. W latach 2000-2003 był dziekanem Wydziału Teologicznego UKSW w Radomiu, następnie dyrektorem Instytutu Teologicznego w Radomiu. W 2007 roku wznowił działalność naukową na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie.

Ks. Ignacy Bokwa był sekretarzem redakcji Studia Theologica Varsaviensia (1992-1996) i członkiem redakcji od 1996 r. Jest członkiem Rady Redakcji Przeglądu Powszechnego. Był współpracownikiem Redakcji Katolickiej Polskiego Radia i Telewizji Polskiej. Jest członkiem stowarzyszeń naukowych:
Görres-Gesellschaft, Köln, Arbeitsgemeinschaft der Dogmatiker und Fundamentaltheologen, Societas Oecumenica, Polskiego Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Polskiego Towarzystwa Teologicznego – Oddział w Radomiu.

Ks. Bokwa zdobył nagrodę rektorską Rektora ATK w Warszawie za szczególne osiągnięcia w pracy redakcyjnej, nagrodę rektorską Rektora UKSW za szczególne osiągnięcia organizacyjne, nagrodę indywidualną MEN za rozprawę habilitacyjną. Napisał 6 książek autorskich, 2 redakcje książki, 69 artykułów naukowych, 85 sprawozdań, recenzji, prac popularyzatorskich. Jest także autorem 15 haseł słownikowych i encyklopedycznych.

www.ekai.pl
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Old December 7th, 2011, 04:02 AM   #19
redoxygene
Leningreen
 
redoxygene's Avatar
 
Join Date: Oct 2008
Location: Potsdam
Posts: 2,923
Likes (Received): 3394

Quote:
Originally Posted by Bokwa View Post
Niż demograficzny dotyka nas coraz bardziej, dlatego trzeba rozszerzyć ofertę studiów teologicznych, by powiązać ten kierunek z innymi dziedzinami praktycznymi m.in. z wolontariatem, czy pedagogiką chrześcijańską – powiedział ks. Bokwa.
Cóż za wspaniała recepta na rozwój... Nie dość, że niż demograficzny, ludzie jeszcze coraz bardziej odchodzą od KK i religii, liczba studentów teologii spada tym bardziej, a ów pan chce iść w stronę jakichś hybryd religijno-naukowych? To ja zaproponuję jeszcze dodatkowe kierunki, bo te mogą pomóc KK w wielu dręczących go kwestiach:
-marketing i management religijny
-architektura sakralna
-socjologia religii i KK w Polsce

A tak naprawdę, to co to jest "pedagogika chrześcijańska", czym się różni od normalnej i gdzie może być wykorzystywana?

PS. Od kiedy teologia to dziedzina praktyczna (w końcu tak wynika ze zdania "teologię z i innymi dziedzinami praktycznymi"?
redoxygene no está en línea   Reply With Quote
Old December 7th, 2011, 09:11 AM   #20
-PePe-
...
 
-PePe-'s Avatar
 
Join Date: Nov 2008
Location: Radom
Posts: 4,324
Likes (Received): 2526

To bardzo proste, nowoczesne pojęcie osoby, na którym są zbudowane cywilizacje zachodu: USA i UE pochodzi od chrześcijaństwa; pedagogika chrześcijańska jest zbudowana na takiej właśnie antropologii (niezbywalna godność osoby ludzkiej).

Ten człowiek, na polecenie bpa Chrapka tworzył Instytut Teologiczny w strukturach UKSW. Instytutu, który działa w budynku seminarium, który jest tak duży, że klerycy wykorzystać go 100% w żadnym wypadku nie dali by rady (4 duże aule i 10 sal, sala gimnastyczna, siłownia, ścianka, stołówka, boisko trawiaste, kort). Chrapek chciał aby UKSW tworzyło na bazie Instytutu (wtedy to był chyba jeszcze wydział) w Radomiu nowe kierunki by docelowo stanowiły struktury dla przyszłego Uniwersytetu Radomskiego (bo miał obiekty do tego). Z tego co mi mówił jeden wykładowca, UKSW proponowało tworzenie wydziału przyrodniczo-matematycznego (chyba od zera, pamiętajmy że to było 11 lat temu), niestety nigdy informatyka czy biotechnologia w Radomiu nie powstała (tej drugiej zresztą w UKSW nie ma do dziś). Dzisiejsze władze diecezji/seminarium uważają, że takie kierunki w budynku seminarium nie mogą być. Ciekawe jak by to było gdyby Chrapek trochę dłużej pożył... Pomysł był świetny, niestety trochę już archaiczne rozumienie seminarium, przypominające bardziej zakon (czyli miejsce odosobnienia), wygrało z czymś nowym. A pomyśleć, że w Niemczech klerycy mieszkają w zwykłych akademikach.
__________________
villam Slavno iuxta Radom, que vocatur Zlauno
papież Hadrian IV, Bulla wrocławska, 1155 r.
-PePe- no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
radom, uczelnie

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 04:27 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us