[Katowice] Infrastruktura drogowa - Page 294 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone | Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old January 10th, 2020, 11:21 PM   #5861
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

Odpowiedź na interpelację RI-VIII/001389 z dnia 19.12.2019r., w sprawie zamiany organizacji ruchu w rejonie ulic Wspólnej i Tunelowej.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...y%C5%84ski.pdf
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 10th, 2020, 11:35 PM   #5862
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

Odpowiedź na interpelację RI-VIII/001337 z dnia 27.11.2019r., w sprawie przeprowadzenia remontu w części ulicy Ogrodowej w Katowicach Ligocie-Panewnikach.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...i%C5%84ski.pdf
Quote:
Odpowiadając na Pana interpelację z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wykonania remontu ulicy Ogrodowej w
Katowicach na odcinku od posesji nr 29 do końca ulicy oraz w ślad za pismem tut. Urzędu z dnia 03.12.2019
r. uprzejmie informuję, że zrealizowana w 2019 r. wymiana odcinka nawierzchni związana była z pracami na
sieci kanalizacyjnej prowadzonymi przez Katowicką Infrastrukturę Wodociągowo-Kanalizacyjną. Spółka ta po
zakończeniu ww. inwestycji została zobowiązana do odtworzenia nawierzchni na całej szerokości ulicy oraz
na odcinkach uszkodzonych wskutek prowadzonej wymiany uzbrojenia podziemnego.
Pozostała część ulicy Ogrodowej w Katowicach zostanie naprawiona przez służby Miejskiego Zarządu Ulic i
Mostów w Katowicach w 2020 roku.
Z poważaniem

Bogumił Sobula
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 10th, 2020, 11:44 PM   #5863
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

Interpelacja RI-VIII/001415 z dnia 09.01.2020r., w sprawie ulicy Sielawy i nowych osiedli.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...G%C4%85ska.pdf
Quote:
INTERPELACJA
w sprawie ulicy Sielawy i nowych osiedli
Na podstawie art 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację w sprawie wskazania
drogi dojazdowej do nowych osiedli w okolicach ulicy Sielawy
Szanowny Panie Prezydencie
Ulica Sielawy jest ulicą prowadzącą do tej pory jedynie do kilku posesji. Zwężenie tej drogi przy ulicy
Sandacza powoduje, że na odcinku przy ulicy Sandacza nie są w stanie minąć się dwa samochody. Do
tej pory ze względu na znikomą ilość samochodów mieszkającym tam osobom to nie przeszkadzało.
Obecnie powstaje jednak kilka osiedli w obrębie ulic Sielawy, Eichendorffa i Makuli. Pojawia się więc
pytanie, która droga przejmie komunikację z tych osiedli. Przy pozwoleniach na budowę zakładam, że
inwestorzy musieli wskazać dostęp do drogi publicznej. W związku z tym proszę o informację tego
dotyczącą.
Odpowiedź proszę przekazać w formie pliku zawierającego plan osiedli wraz z wskazaniem drogi do
której te osiedla będą włączone.
Z poważaniem
Adam Lejman-Gąska
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 10th, 2020, 11:55 PM   #5864
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

Interpelacja RI-VIII/001409 z dnia 07.01.2020r., w sprawie wymiany nawierzchni, pobocza, chodnika na ul. Chryzantem.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...0P.%20Bala.pdf
Quote:
Na podstawie art. 24 ust.3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w sprawach
dotyczących gminy składam interpelację w sprawie: wymiany nawierzchni, pobocza, chodnika
na ul. Chryzantem.
Uzasadnienie :
W związku z wielokrotnym zgłoszeniem przez RJP 22 w Podlesiu konieczności wymiany
nawierzchni ulicy Chryzantem oraz zabezpieczenia pobocza oraz chodnika na tym odcinku drogi
proszę o ujęcie przez MZUM prac remontowych w harmonogramie na rok 2020. Dodam, że długość
tej ulicy to zaledwie 150m jest to łącznik, który prowadzi do ul. Sołtysiej, przy której znajduje się
obiekt sportowy MOSIR oraz MDK, a co za tym idzie korzystają z niego również piesi idący
bezpośrednio po ulicy.
Kieruję do Pana Prezydenta prośbę o podjęcie decyzji w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Beata Bala
Radna Miasta Katowice
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 11th, 2020, 02:00 AM   #5865
forwiser
Registered User
 
Join Date: Jan 2013
Location: Windsor/Oxford/Salcombe/Katowice
Posts: 3,722
Likes (Received): 4224

Quote:
Originally Posted by Lahcim nitup View Post
Interpelacja RI-VIII/001415 z dnia 09.01.2020r., w sprawie ulicy Sielawy i nowych osiedli.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...G%C4%85ska.pdf
Ciekawa interpelacja. Zwolennik "szybko ale bezpiecznie" czy jak?

Przecież na takich ulicach jakie są na Podlesiu na zachodzie prawie zawsze stosuje się przeszkody zwężające ruch lub nawet gorzej, celowo dopuszcza się parkowanie pojazdów na ulicy aby jezdnia była bardzo wąska i aby napewno nie mogły się minąć dwa auta.
__________________

Lahcim nitup liked this post
forwiser no está en línea   Reply With Quote
Old January 13th, 2020, 06:42 PM   #5866
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

Zapytanie ws: budowy ul. Nowogliwickiej
https://bip.katowice.eu/Lists/Zapyta...a%20391-20.pdf
Quote:
WNIOSEK
ZAPYTANIE ws: budowy ul. Nowogliwickiej
Na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam zapytanie ws. budowy ul.
Nowogliwickiej

Zwracam się z zapytaniem na jakim etapie są obecnie przygotowania do budowy tzw. ulicy Nowogliwickiej, czyli
drogi, która miałaby biegnąć równolegle do ul. Gliwickiej i rzeki Rawy? Inwestycja na pewno odciąży ul. Gliwicką
oraz skomunikuje nowe tereny pod inwestycje (m.in. działki po hucie Baildon).
Proszę o informację w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Dawid Durał
__________________

Luki_SL, quchoo, pepe' liked this post
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 18th, 2020, 02:05 PM   #5867
cocoflannel
Registered User
 
cocoflannel's Avatar
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 13
Likes (Received): 13

Quote:
Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich) - 8 184 337; w 2020: Uregulowanie spraw terenowo-prawnych. - 240 000
Ktoś wie jakie to sprawy?
cocoflannel no está en línea   Reply With Quote
Old January 21st, 2020, 05:52 PM   #5868
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

http://pks.katowice.eu/default.aspx?...0446#post34782
Quote:
Miasto Katowice zaprasza do zapoznania się z zamierzeniem inwestycyjnym w ramach zadania pn.:
Budowa drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą w rejonie ulic: Styczniowej i Biniszkiewicza - etap II”.

I. Cel przedsięwzięcia
Przedmiotowa inwestycja ma na celu poprawę warunków ruchu na drodze wewnętrznej, w rejonie nieruchomości położonych przy ul. Styczniowej 17 j-n i ul. Biniszkiewicza 57, 59, 61, 63.

II. Lokalizacja
Obszar przyszłej inwestycji zlokalizowany jest w dzielnic Dąbrówka Mała.
Przedmiotowy obszar nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zakres opracowania przedstawia załącznik nr 1.

III. Planowany zakres inwestycji :
W ramach zadania przewidziane jest wykonanie:
- ciągu pieszo-jezdnego o szerokości 5,5m,
- zjazdów do przyległych nieruchomości,
- odwodnienia ciągu pieszo-jezdnego,
- w zależności od przyjętych rozwiązań na etapie opracowania dokumentacji projektowej może zaistnieć konieczność przeprojektowania istniejącego oświetlenia ulicznego.

Zadanie ujęte jest w budżecie Miasta Katowice na 2020 rok (Uchwała nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019r.) i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2045 (Uchwała nr XV/348/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019r.)
Opracowanie dokumentacji projektowej i rozpoczęcie realizacji zadania zakładane jest w roku 2020.


Na Państwa pytania i uwagi czekamy do dnia 5 lutego 2020 r.
__________________

Luki_SL liked this post
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 22nd, 2020, 06:10 PM   #5869
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588


Odpowiedź na zapytanie nr ZAP-VIII/391/20 ws: budowy ul. Nowogliwickiej
https://bip.katowice.eu/Lists/Zapyta...a%20391-20.pdf
Quote:
W odpowiedzi na zapytanie z dnia 13.01.2020r. w sprawie inwestycji pn.: „Budowa połączenia drogowego ul.
Brackiej z ul. Żelazną (planowana ul. Nowogliwicka)” informuję, iż obecnie prowadzone są prace projektowe
przez firmę Biuro Studiów i Projektów Komunikacji Sp. z o. o., na podstawie Umowy nr IN/124/18 z dnia
30.10.2018r. Termin realizacji usług projektowych ustalono na dzień 28.04.2020r.
Pierwszy Wiceprezydent Miasta Katowice Bogumił Sobula
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 22nd, 2020, 06:11 PM   #5870
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588Odpowiedź na zapytanie nr ZAP-VIII/392/20 ws: budowy drogi w związku z inwestycją Panattoni przy ul. Miedzianej
https://bip.katowice.eu/Lists/Zapyta...a%20392-20.pdf
Quote:
Szanowny Pan
Dawid Durał
Radny Rady Miasta Katowice
Odpowiadając na Pana zapytanie z dnia 13.01.2020 r. w sprawie budowy drogi stanowiącej połączenie ul.
Miedzianej z ul. Obrońców Westerplatte informuję, że zgodnie z zapisami budżetu miasta Katowice na rok
2020 (Uchwała nr XV/349/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r.) oraz Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020 – 2045 (Uchwała nr XV/348/19 Rady Miasta Katowice z dnia 19 grudnia 2019 r.)
Miasto nie planuje realizacji przedmiotowego łącznika drogowego.
Z poważaniem

PIERWSZY WICEPREZYDENT
MIASTA KATOWICE
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 24th, 2020, 06:56 PM   #5871
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

GW: Ulica w śródmieściu Katowic rozkopana tygodniami. Po interwencji "Wyborczej" remont przyspieszył

Quote:
Mieszkańcy Drzymały w Katowicach niemal przez trzy miesiące musieli żyć na rozkopanej ulicy. Narzekali na dziury, taśmy ostrzegawcze, brak chodnika i zablokowane miejsca parkingowe. Po naszej interwencji urzędnicy zaczęli działać.

Bartosz Danowski, mieszkaniec ul. Drzymały, poprosił nas o interwencję, bo od trzech miesięcy ulica była rozkopana. - Pod koniec października zapadła się jezdnia - mówi. - Na początku listopada przyjechali pierwsi pracownicy. Zablokowali pięć miejsc parkingowych, zwęzili jezdnię do jednego pasa. Wszyscy mieli kłopot z przejazdem. W kolejnych dniach robotnicy przyjechali jeszcze na chwilę i zabezpieczyli wykop deskami. Zgłosiłem problem na platformie Naprawmy.to, dzwoniłem też do urzędu. Odpowiedzieli, że odpowiedzialna za awarię jest spółka Tauron, nic nie można zrobić, bo czekają na jakieś części potrzebne do naprawy. Zapewnili, że awaria zostanie szybko usunięta - mówi Danowski.

(...)

__________________

Luki_SL liked this post
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 24th, 2020, 09:22 PM   #5872
zuicz
Registered User
 
Join Date: Mar 2019
Location: Katowice
Posts: 155
Likes (Received): 614

Tak w ogóle to na początku grudnia zakończył się remont południowego wiaduktu nad DK86 w Murckach! Ta część ul. Kołodzieja była zamknięta od kwietnia 2018
Uwaga, będą korki w Katowicach. Przez remont na DK86 w Murckach
__________________

Lahcim nitup, Luki_SL liked this post
zuicz no está en línea   Reply With Quote
Old January 24th, 2020, 11:14 PM   #5873
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

Interpelacja RI-VIII/001434 z dnia 20.01.2020r., w sprawie nawierzchni ulicy Bielika
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...G%C4%85ska.pdf

Interpelacja RI-VIII/001433 z dnia 20.01.2020r., w sprawie ulicy Jargonia.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...G%C4%85ska.pdf

Interpelacja RI-VIII/001432 z dnia 20.01.2020r., w sprawie ograniczenia prędkości na ulicy Wspólnej.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...G%C4%85ska.pdf

Interpelacja RI-VIII/001431 z dnia 20.01.2020r., w sprawie lustra na ulicy Wspólnej.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...G%C4%85ska.pdf
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 28th, 2020, 07:03 PM   #5874
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

​INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA KATOWICE O ZAMIARZE UDOSTĘPNIENIA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO W RAMACH ZADANIA INWESTYCYJNEGO PN.: „Budowa układu drogowego w rejonie ul. Kalinowej, Wilczewskiego - etap I: połączenie drogowe ul. Armii Krajowej z ul. Wilczewskiego wraz z ciągiem pieszym" w Katowicach
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...20Katowice.pdf
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 29th, 2020, 05:20 PM   #5875
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

Interpelacja RI-VIII/001444 z dnia 29.01.2020r., w sprawie likwidacji sygnalizacji świetlnej na ulicy Wita Stwosza.
https://bip.katowice.eu/Lists/Dokume...Dura%C5%82.pdf
Quote:
Szanowny Panie Prezydencie, w śródmieściu obowiązuje strefa tempo 30, która wymusza na kierowcach
spowolniony ruch, zmianie ma ulec również w najbliższym czasie podejście do pieszych tj. pieszy przy
przejściu ma mieć pierwszeństwo. Pisma Policji również potwierdzają zasadność wprowadzenia strefy tempo
30.
W związku z powyższym wydaje się zasadne stopniowe likwidowanie infrastruktury sygnalizacyjnej.
Dobrym miejscem startu byłaby ulica Wita Stwosza, na której to w opinii mieszkańców sygnalizacja świetlna jest
zbędna, a ja przychylam się do tej opinii.
W związku z powyższym interpeluję o czasową likwidację świateł na ulicy Wita Stwosza celem przeprowadzenia
próby/testu czy strefa tempo 30 rzeczywiście spełnia oczekiwania zarówno urzędu jak i mieszkańców. Przy
prędkości nie przekraczającej 30km/h, w tamtym miejscu sygnalizacja świetlna wydaje się całkowicie zbędna.
Z wyrazami szacunku
Dawid Durał
__________________

jckns liked this post
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 30th, 2020, 05:06 PM   #5876
konkol
Registered User
 
konkol's Avatar
 
Join Date: May 2019
Posts: 53
Likes (Received): 21

Po przejściu ul. Wita Stwosza w Kochanowskiego nadal jest STREFA 30 ale przy dwóch pasach ruchu chyba ludzie o tym zapominaja, bo tam jest już wolnoamerykanka..
konkol no está en línea   Reply With Quote
Old January 30th, 2020, 05:43 PM   #5877
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

BIP:
Quote:
Przetarg nieograniczony
Miasto Katowice
ul. Młyńska 4
40-098 Katowice
Zamówienie nr: BZP.271.1.27.2020
Rodzaj zamówienia: Usługi
Wykonanie pomiarów natężeń ruchu, analiz ruchowych i wariantowych koncepcji dla przebudowy skrzyżowań wraz z infrastrukturą rowerową oraz usług objętych prawem opcji związanych z udziałem w konsultacjach społecznych w ramach za
Data składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2020-02-10 08:30:00
__________________

Luki_SL liked this post
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Old February 2nd, 2020, 09:42 AM   #5878
LEINADXXV
Registered User
 
LEINADXXV's Avatar
 
Join Date: Mar 2008
Location: KATOWICE
Posts: 1,144
Likes (Received): 2113

Quote:
Dwie estakady na wylocie z tunelu na al. Roździeńskiego. To jeden z wariantów


Miasto szykuje się do dużego drogowego projektu. Chodzi o przebudowę wylotu z tunelu na al. Roździeńskiego. Budzący duży sprzeciw wśród mieszkańców pomysł był jednym z punktów kampanii wyborczej. Teraz Katowice chcą zamówić drogową animację.https://katowice24.info/dwie-estakad...n-z-wariantow/
__________________
Nie ma brzydkich miast, tylko czasami jest za jasno.
LEINADXXV no está en línea   Reply With Quote
Old February 2nd, 2020, 10:36 AM   #5879
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 69,033
Likes (Received): 31973

Ogólnie dyskutujemy o tym tutaj
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old February 3rd, 2020, 05:41 PM   #5880
Lahcim nitup
Registered User
 
Lahcim nitup's Avatar
 
Join Date: Feb 2015
Location: Katowice
Posts: 13,254
Likes (Received): 17588

osiedlowe wojny drogowe + problemy z parkowaniem w tle

fakt.pl: Odcięli nam drogę dojazdu!

Quote:
Osiedle Hallera w Katowicach zostało odcięte od świata. Lokatorzy 120 mieszkań mają problem z wyjazdem i wjazdem. Karetka, straż pożarna może tu nie dojechać. Ludzie są oburzeni i trudno im się dziwić! Spór między sobą o kawałek drogi toczą dwie spółdzielnie!

Na os. Hallera jeszcze w ub. wieku powstały zakładowe budynki pracowników Huty Metali Nieżelaznych. Dziś blokami zarządzają dwie spółdzielnie: Katowicka Spółdzielnia Mieszkaniowa i Hutnio-Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa. Jedna drugiej zrobiła psikusa.

W piątek HGSM zamknęła drogę, którą mieszkańcy od lat dojeżdżali do swoich domów. To raptem odcinek długi na 5 metrów i szeroki na 2 m. W sporze między spółdzielniami cierpią lokatorzy.

- Bezprawnie postawili słupki, lokalna społeczność dwa razy je wyrwała, bo to nasza droga dojazdowa – mówi Damian Chmiel (41 l.). – Potem wstawili zapory betonowe. Ludzie też dali radę je odstawić w obronie przejazdu. W piątek przyjechała koparka i wydrążyła głęboką dziurę. Tak nam robią na złość!

- My mamy prawo do użytkowanie tej drogi. To naruszenie posiadania służebności gruntowej – mówi Jerzy Kluge (70 l.).

- Jak ma do nas dojechać karetka, straż pożarna, czy inne służby? – pyta Radosław Ulański (38 l.). - Żądamy przywrócenia tej drogi!

- Miasto wydało zgodę na budowę tego osiedla, ustaliło, ze to jest wspólna droga, więc miasto musi się włączyć w rozwiązanie tego sporu! Musimy mieć wyjazd, fruwać nie będziemy– mówi Wojciech Piotrowski (63 l.).

Od listopada ub. roku spór przypomina walkę jak z filmu o Kargulu i Pawlaku. – Kierowniczka spółdzielni HGSM wprowadziła się tu pod koniec ub. roku i wtedy zaczęły się problemy - mówią mieszkańcy. – Może to jej kaprys, aby lokatorom KSM utrudnić życie? A może to zemsta za to, że katowicka spółdzielnia zamknęła hutniczo-górniczej jeden z trzech wjazdów na innym osiedlu przy ul. Zamenhofa?

- Ten spór przy ul. Zamenhoffa został zażegnamy, a sytuacja uregulowana - tłumaczy Zbigniew Olejniczak, wiceprezes ds. technicznych KSM. - Wykopanie dziury na Hallera przez HGSM to działanie z kategorii szantażu. Nie wolno narażać ludzi na niebezpieczeństwo!

Zapytaliśmy prezesa HGSM, Adama Bombę dlaczego drogę zamknięto. W odpowiedzi dostaliśmy e-mail: - Nieruchomość, na której położona jest droga stanowi współwłasność HGSM. W tym rejonie prowadzimy prace związane z zagospodarowaniem terenu - wyjaśnił przedstawiciel zarządu, nie mówiąc jakie to prace. Dodał, że mieszkańcy KSM mają zapewniony dojazd do swoich budynków.

KSM stoi murem za swoimi lokatorami. Przyznaje, że konflikt zaczął się we wrześniu ub. roku, kiedy to HGSM zażądała od KSM zapłaty za przejazd po tej drodze w kwocie ok. 487 tys. zł. – Podjęliśmy działania aby odblokować ten dojazd. Nasi lokatorzy od lat 80-tych korzystają z tej drogi i jest ona przedmiotem zasiedzenia. Wezwaliśmy HGSM do przywrócenia przejazdu, jeśli tego nie uczynią mamy już gotowe pismo do sądu – mówi Anna Duch, rzecznik prasowy KSM.

Dzisiaj toczą się rozmowy obu zarządów spółdzielni. Miejmy nadzieję, że się dogadają, jeśli nie sprawa trafi do sądu.

__________________

Luki_SL, kubabokuba liked this post
Lahcim nitup está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
drogi miejskie, katowice

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[Lublin] Inwestycje w realizacji sonnenkind » Lublin 7056 Yesterday 04:27 PM
[Katowice] Nadbudowa kamienicy na rogu ul. Stawowej i 3-go maja sky's_the_limit » Katowice 200 January 13th, 2020 05:40 PM
[Katowice] Zdjęcia miasta Macieks Miasta polskie 28 September 27th, 2013 04:41 PM


All times are GMT +2. The time now is 08:43 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us