[BG] Bulgaria | road infrastructure • Автомагистрали - Page 54 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Infrastructure and Mobility Forums > Highways & Autobahns

Highways & Autobahns All about automobility


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old January 17th, 2008, 11:57 AM   #1061
Turnovec
-----------
 
Turnovec's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Veliko Tarnovo
Posts: 17,064
Likes (Received): 19912

These are the latest news about Struma motorway. I think radi misinterpreted them again.

Here is the most important info in brief:

1. The completion of the motorway will cost not 600 mln. euro as planned but 800 mln. due to the new ecological project for the passing through the Kresna gorge.

2. The whole length of the Kresna Gorge is 13 km. and it will be done with series of smaller tunnels and bridges to avoid interfering in the ecological system and the life of the species in that protected area. There will be tunnels(overpassings) for bears , wolves , turtles etc. etc. Sound defence walls etc. .... tubes under the highway for the turtles to pass and some other ecological stuff. All the constructions in that 13km. stretch will cost 250 mln. euro.

Quote:
200 милиона евро повече ще струва магистрала “Струма”200 милиона евро повече от планираното ще излезе построяването на автомагистрала “Струма” заради изграждането на тунел през Кресненското дефиле. Това съобщи изпълнителният директор на фонд “Републиканска пътна инфраструктура” Веселин Георгиев.

По първоначални оценки магистралата от село Долна Диканя до ГКПП Кулата трябваше да бъде изградена за 600 милиона евро. След много обсъждани варианти за строителството на “Струма” чрез заеми и концесии, правителството се спря на отдавна уговореното с Европейския съюз * магистралата да се строи с пари от Кохезионния фонд на Общността.

Новината за оскъпяването на строителството с 33% идва след като на 4 януари Висшия експертен екологичен съвет даде зелена светлина на доклада за оценката за въздействието върху околната среда на магистрала “Струма”. Одобрен беше вариантът на трасе, който предвижда изграждането на тунел през Кресненското дефиле с цел опазване на дефилето като защитена зона.

Аутобанът е с дължина 156 км, като до момента от него е построена само 18 * километровата отсечка Даскалово * Долна Диканя. Трасето на магистралата минава по сега съществуващия главен републикански път Е 79, тя е част от общоевропейския транспортен коридор номер IV. Останалите за дострояване 138 км са разделени на 4 отсечки. Очаква се най-напред да започне със строителството на двата крайни участъка * Долна Диканя * Дупница и Кресна * Кулата. Процедурите по избор на изпълнител ще стартират в началото на април и се очаква да приключат до края на тази година. Проектите за двете отсечки, които първи ще се изградят, вече са готови, съобщи пътният шеф Веселин Георгиев. Изготвянето им беше възложено “по право” на две фирми * “Ню ит инженеринг” и “Пътпроект”.

Освен строителството на “Струма” през 2008 г. ще се даде старт на изграждането и на всички останали магистрали у нас, без “Черно море”, съобщи строителният министър Асен Гагузов. Най-скоро * до края на януари ще бъде открита процедурата за избор на изпълнител на отсечката Оризово * Харманли от магистрала “Марица”.
Quote:
Висшият експертен екологичен съвет (ВЕЕС) - консулттивен орган към министъра на околната среда и водите, одобри днес доклада за оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС) за автомагистрала „Струма" (Долна Диканя-Кулата) и взе решение да препоръча на министъра на околната среда и водите да одобри осъществяването на проекта.

Това е първата процедура по ОВОС с направена детайлна оценка за съвместнимост с НАТУРА 2000, която ВЕЕС гледа, откакто се прилага оценката по НАТУРА.
На днешното заседание имаше представители на всички общини, през които ще преминава автомагистралата, неправителствени и граждански организации, учени и др.

Одобрен беше вариантът на трасе, който предвижда изграждане на тунел през Кресненското дефиле точно с цел опазване на дефилето като защитена зона.

С решението по ОВОС се поставят общо 47 условия и 24 мерки, съобразени с препоръките, дадени в оценката по НАТУРА.
Изпълнението на тези мерки е задължително за възложителя. Контролът по тяхното изпълнение ще се осъществява от РИОСВ-Благоевград, РИОСВ-Перник и Басейнова дирекция "Западнобеломорски басейн" - гр. Благоевград.

Оценката по НАТУРА, по препоръка на МОСВ, е направена от екип от учени, работили по изготвянето на документацията за защитените зони, през които ще преминава автомагистралата или са в непосредствена близост до трасето й.

По директивата за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна това са зоните „Острица", „Витоша", „Конявска планина", „Верила", „Зона Скрино", „Орановски пролом - Лешко", „Кресна - Илинденци", „Рупите-Струмешница", „Среден Пирин - Алиботуш", а по директивата за опазване на дивите птици - „Бобошево", „Кочериново", „Кресна", и „Рупите Струмешница".

Някои от разгледаните варианти на трасе засягат или минават в непосредствена близост до защитени територии и буферните им зони - резерват „Тисата", защитена местност „Моравска", природна забележителност „Момина скала".

Разглежданият участък от автомагистрала "Струма" започва при км 305 при с. Долна Диканя и завършва приблизително при км 439 при ГКПП "Кулата".

Общата дължина на отсечката е около 133-135 км. Пътното трасе се развива в направление север-юг, като съвпада или е успоредно на съществуващия главен републикански път I-1 (Е79).

Инвестиционното предложение предвижда изграждане на четирилентово пътно платно с характерна за магистралите междинна разделителна ивица и ленти за аварийно спиране.

Оценката за съвместимост с НАТУРА беше представена на днешното заседание от проф.Стоян Бежков, ст.научен сътрудник в Природонаучния музей на БАН.
Бежков потвърди подкрепа за днешното решение за автомагистрала «Струма», защото в него са залегнали препоръките от оценката за съвместимост.

Заключението на експертите по ОВОС е, че осъществяването на проекта при изпълнение на предложените мерки е екологически допустимо, ако се направи комбинация от предложените варианти, което няма да доведе до негативни въздействия върху компонентите на околната среда.

Сред поставените условия са: отдалечаване на трасето на автомагистралата от коритото на реките Джерман и Струма в източно направление; технологичният достъп за машините по време на строителство и експлоатация от съществуващия път да се съгласува с дирекция „Национална служба за защита на природата" на МОСВ с цел изпълнение на становището на оценката за съвместимост с предмета и целите на защитената зона, а накрая да се направи интензивна рекултивация след строителството.

Инвеститорът се задължава още в отсечката при Марикостиновското поле да се предвидят шумозащитни стени на западната страна на платното, както и стени, които да предотвратяват попадането на костенурки върху пътя.

С цел опазване от неблагоприятни въздействия върху защитените зони за опазване на дивите птици и биокоридори, важни за опазване на дивите птици по протежение на трасето на автомагистрала Струма оградните съоръжения в близост до влажни ливади да се планират с по-ситна мрежа в основата (допълнителна мрежа с по-малко око) с цел да предпазват от излизане на новоизлюпени птици на ливадния дърдавец на пътното платно.
Да се изградят шумоизолиращи прегради по границата със защитените зони с цел избягване на прякото безпокойство и смъртността на птици от защитена зона "Кочериново" и Рупите.

За защитена зона "Кресна да се извърши проучване и картиране на гнездата на късопръстия ястреб и земеродното рибарче по поречието на реката с цел проектиране на пътното трасе на повече от 300 метра от тях.

Да се проектират и изградят многовидови надлези за опазване на следните ключови видове: мечка и сухоземни костенурки между разклона за село Боснек и село Старо село и между село Делян и разклона за село Тополница - 2 броя надлеза; на вълк и сухоземни костенурки - между село Студена и разклона за село Боснек; между разклона за село Тополница и язовир Дяково; Между язовир Дяково и разклона за село Дяково - 3 броя.

Също така трябва да се проектират необходимият брой многовидови проходи под мостовете на реки, постоянни или сезонни притоци на р. Струма и мостовете над р. Струма при село Студена и между село Мурсалево и село Кулата.
Ще се проектират на всеки 200 метра, ако няма друго подходящо многофункционално съоръжение, тръби (под трасето) за преминаване на костенурки.

Решено беше да се допусне предварително изпълнение на проекта, което означава, че при обжалване на решението, няма да се спира изпълнението, предвид голямата значимост на обекта.

Last edited by Turnovec; January 17th, 2008 at 01:59 PM.
Turnovec no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 17th, 2008, 03:25 PM   #1062
Turnovec
-----------
 
Turnovec's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Veliko Tarnovo
Posts: 17,064
Likes (Received): 19912

A little more about the Trakia Motorway Concession :

Bulgaria Finalises Trakia Highway Deal

Bulgaria and a Portuguese consortium have finalised the concession of Trakia highway after years of legal and political quarrels, Bulgaria's Ministry of Transport announced.

The deal on the amount of 715 million EUR was granted without a tender by Bulgaria's previous cabinet in 2005 to the Portuguese companies MSF, Somague and Lena Engenharia e Construcoes.

Since then their Bulgarian partners has been blocked.

The new conditions promise to keep the price unchanged but will scrap state aid and oblige the investors to take the construction risk.

Under the 30-year deal, the consortium is about to build and upgrade a 443 km highway from Sofia to the Black Sea city of Burgas.

The highway should be ready in three years.


Quote:
Originally Posted by C B H View Post
Bulgarian Thrace Highway/A1 concession begins from today

16-th of January 2008Trace: Kalotina-Sofia-Plovdiv-Stara Zagora-Nova Zagora-Jambol-Karnobat-Bourgas
Planned lenght: 443 km
Built lenght: 280 km

Turnovec no está en línea   Reply With Quote
Old January 17th, 2008, 03:39 PM   #1063
ChrisZwolle
multi-modal traveler
 
ChrisZwolle's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Zwolle
Posts: 48,957
Likes (Received): 28188

Very good. I think it will boost the tourism industry along the Black Sea coast.
__________________

travel mapping • highway photography @ Flickr and Youtube
ChrisZwolle está en línea ahora   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old January 17th, 2008, 10:29 PM   #1064
keber
Moderator
 
Join Date: Nov 2006
Location: Slovenia
Posts: 11,180
Likes (Received): 3169

Quote:
Originally Posted by Turnovec View Post

2. The whole length of the Kresna Gorge is 13 km. and it will be done with series of smaller tunnels and bridges to avoid interfering in the ecological system and the life of the species in that protected area. There will be tunnels(overpassings) for bears , wolves , turtles etc. etc. Sound defence walls etc. .... tubes under the highway for the turtles to pass and some other ecological stuff. All the constructions in that 13km. stretch will cost 250 mln. euro.
Yes, that makes more sense for 250 milion. Actually I was messing with old numbers, which would be possible 15-20 years ago, but security measures for today's tunnels are very strict (and expensive).
keber no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 10:28 AM   #1065
radi6404
Registered User
 
radi6404's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Blagoevgrad/ Nürtingen
Posts: 3,054
Likes (Received): 30

When we are at shiny crashbarriers, I am painting my balcony with a shining color which is exactly the same used for painting crashbarriers. It is really shiny, when it´s finished I will post pics here, it looks awesome.
radi6404 no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 10:30 AM   #1066
Czas na Żywiec
Globetrekker
 
Czas na Żywiec's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Location: Warsaw
Posts: 1,080
Likes (Received): 1111

Hopefully it doesn't blind people walking past your building.
__________________
My Travels

AR AT BE BG BR CA CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GR HR HU IE IT JP LT LU LV NL PL PT RO RS SE SI SK TR UA UK US UY
Czas na Żywiec no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 10:42 AM   #1067
radi6404
Registered User
 
radi6404's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Blagoevgrad/ Nürtingen
Posts: 3,054
Likes (Received): 30

It will probably do.
radi6404 no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 12:30 PM   #1068
x-type
con los terroristas
 
x-type's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Bjelovar [HR]
Posts: 14,032
Likes (Received): 4079

i didn't know that road crash barriers are being painted
__________________
Svaki dan sanjam autobahn...
x-type está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 12:57 PM   #1069
radi6404
Registered User
 
radi6404's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Blagoevgrad/ Nürtingen
Posts: 3,054
Likes (Received): 30

Quote:
Originally Posted by x-type View Post
i didn't know that road crash barriers are being painted
I don´t know if they are but at least the color is exactly 100% like some crashbariers, and it is shiny as hell, I was hoping so much it would be shiny and when I started painting I was very happy.
radi6404 no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 01:03 PM   #1070
Verso
Islander
 
Verso's Avatar
 
Join Date: Jun 2006
Location: Ljubljana
Posts: 23,276
Likes (Received): 5829

So is there any road news from Bulgaria, beside Radi painting his balcony?
Verso no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 01:10 PM   #1071
Turnovec
-----------
 
Turnovec's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Veliko Tarnovo
Posts: 17,064
Likes (Received): 19912

Quote:
Originally Posted by radi6404 View Post
when it´s finished I will post pics here, it looks awesome.
I really really hope you won't post such pics here ....Quote:
Originally Posted by Verso View Post
So is there any road news from Bulgaria, beside Radi painting his balcony?
2008: Planned improvements about road safety
Electronic signs on Bulgarian highways, reliefed outermost lanes on the most important roads, lighting on important countryside crossways. 95% of the car accidents in BG are due to drivers' errors. Vratsa-Mezdra road will be extended as well as Plovdiv-Pazarjik. Other important projects are contunuing the construction of Trakia highway and the bridge on E85 near Byala.

Quote:
Заместник-министърът на вътрешните работи Камен Пенков заяви, че 95% от катастрофите са по вина на водачите на автомобили, предаде БНР.

Най-честите причини за катастрофите през 2007 г. са превишена скорост, неправомерно изпреварване, отнемане на предимство, неправоспособност и употреба на алкохол.

Увеличава се броят на катастрофите заради неправоспособност на водачите, сочи статистиката на МВР.

Близо 70 % от катастрофите са в населените места. Санкционирани са 6866 пешеходци. Съставени 748 000 акта и 930 000 фиша.

През 2008 г. подобрение ще се правят на пътищата Враца - Мездра, Пловдив - Пазарджик. Продължава доизграждането на автомагистрала "Тракия", строежът на моста при Бяла, Русенско. Михалевски обясни също, че през тази година ще бъде поставено осветление на невралгичните кръстовища, където често стават катастрофи. По големите извънградски пътни артерии ще бъдат поставени неравности в страничните ленти.

Средствата, с които ще разполага Фонд "Републиканска пътна инфраструктура", също ще бъдат увеличени. Зам.-министърът на транспорта Георги Петърнейчев пък съобщи, че националният регистър на преподавателите по автоподготовка трябва да стартира в средата на тази година. Камен Пенков допълни, че ще бъдат проведени разговори за монтирането на светлинни табла по магистралите, които да дават различна информация на шофьорите, както и за внедряването на повече нови системи за контрол на трафика.
Turnovec no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 02:14 PM   #1072
radi6404
Registered User
 
radi6404's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Blagoevgrad/ Nürtingen
Posts: 3,054
Likes (Received): 30

Why shouldn´t I post, I liek how it looks.
radi6404 no está en línea   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 02:42 PM   #1073
x-type
con los terroristas
 
x-type's Avatar
 
Join Date: Aug 2005
Location: Bjelovar [HR]
Posts: 14,032
Likes (Received): 4079

Quote:
Originally Posted by radi6404 View Post
Why shouldn´t I post, I liek how it looks.
maybe because this thread is called "Bulgarian motorways" and not "Bulgarian balcony fences"
__________________
Svaki dan sanjam autobahn...
x-type está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 02:56 PM   #1074
ChrisZwolle
multi-modal traveler
 
ChrisZwolle's Avatar
 
Join Date: May 2006
Location: Zwolle
Posts: 48,957
Likes (Received): 28188

Quote:
Originally Posted by x-type View Post
maybe because this thread is called "Bulgarian motorways" and not "Bulgarian balcony fences"
Exactly.
__________________

travel mapping • highway photography @ Flickr and Youtube
ChrisZwolle está en línea ahora   Reply With Quote
Old January 23rd, 2008, 04:15 PM   #1075
AUchamps
Registered User
 
Join Date: Apr 2007
Posts: 386
Likes (Received): 4

Quote:
Originally Posted by Chriszwolle View Post
Exactly.
Ah, I think it'd be cool to see if it's really as shiny as the crashbarriers. Let him mix the pics in once and then we can evaluate.
AUchamps no está en línea   Reply With Quote
Old January 24th, 2008, 03:44 AM   #1076
Sphynx
Registered User
 
Join Date: Jan 2005
Location: Vancouver
Posts: 105
Likes (Received): 4

Quote:
Originally Posted by radi6404 View Post
When we are at shiny crashbarriers, I am painting my balcony with a shining color which is exactly the same used for painting crashbarriers. It is really shiny, when it´s finished I will post pics here, it looks awesome.
Dude, are you for real?
Sphynx no está en línea   Reply With Quote
Old January 24th, 2008, 03:46 AM   #1077
radi6404
Registered User
 
radi6404's Avatar
 
Join Date: May 2007
Location: Blagoevgrad/ Nürtingen
Posts: 3,054
Likes (Received): 30

Quote:
Originally Posted by Sphynx View Post
Dude, are you for real?
Yes, I´m for real, why shouldn´t I paint my balconay with a shining color, I had some ugly blue on my balustrade before, this looks way better.
radi6404 no está en línea   Reply With Quote
Old January 24th, 2008, 11:11 AM   #1078
Turnovec
-----------
 
Turnovec's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Veliko Tarnovo
Posts: 17,064
Likes (Received): 19912

Oh Boy !

Guys please just ignore radi's nonsense writings ... Comment only when he says something reasonable once in a year
Turnovec no está en línea   Reply With Quote
Old January 24th, 2008, 01:15 PM   #1079
mojaBL
 
Join Date: Oct 2007
Posts: 4,907
Likes (Received): 4

Quote:
Originally Posted by Turnovec View Post
i know i am late, but this is great!!!!
mojaBL no está en línea   Reply With Quote
Old January 24th, 2008, 02:37 PM   #1080
Turnovec
-----------
 
Turnovec's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Veliko Tarnovo
Posts: 17,064
Likes (Received): 19912

Quote:
Originally Posted by mojaBL View Post
i know i am late, but this is great!!!!
Thanks

And This is a photo from the top of the hill looking on the E85 national road after it exists the tunnel and heads towards Russe & Bucurest

Turnovec no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
bulgaria, highways, struma, trakia

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
15: Grand Tower | 283,4 м 62 эт | строится coth ММДЦ Москва-Сити и Большой Сити 2259 Yesterday 09:54 PM
Автомагистраль вокруг Черного моря Fenol Инфраструктура 36 April 17th, 2015 06:14 PM
Надо ли строить Охта-центр | флуд здесь coth Архи посиделки 10351 January 24th, 2011 11:47 AM
Пара фоток Арбат-Смоленка-Новинский Konoval Города 3 November 23rd, 2006 06:09 PM


All times are GMT +2. The time now is 04:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us