Beautiful places in "CHIANG RAI" - Page 7 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > Asian Forums > Thai Forum > Regional Thailand

Regional Thailand Anything about Southern, Northern, Eastern and North eastern of Thailand


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old July 21st, 2009, 01:24 PM   #121
famai
BANNED
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 724
Likes (Received): 0

รมช.พาณิชย์ชี้ไทยเหมาะเป็นชุมทางการค้าจีน-อินเดีย

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการสัมมนา เรื่อง BIMSTEC และ GMS ชุมทางเศรษฐกิจอินเดีย-จีน โอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย ว่า จากสนธิสัญญา และข้อตกลงที่ไทยได้ทำกับประเทศต่างๆ ในการตกลงเรื่องการค้าและเศรษฐกิจ ทำให้ช่วยลดภาษี และขยายฐานการค้าไปได้กว้างมากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบการทำงานของ BIMSTEC และ GMS ซึ่งนับว่าไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

อีกทั้ง ยังมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นชุมทางการค้าเข้ากับจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เพื่อดึงกลุ่มประเทศเอเชียใต้เข้าสู่ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน โดยมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงรายเป็นประตูการค้าสำคัญของภาคเหนือ ต้องการให้เป็นชุมทางเชื่อมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์กับ ประเทศจีน อินเดีย รวมทั้งประเทศสมาชิก BIMSTEC และ GMS อื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดเส้นทางการค้าใหม่(New Trade Lane)เกิดเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก

“ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม BIMSTEC มีมูลค่าการค้า 11792.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งคาดว่าเมื่อมีการลดภาษีระหว่างกันมากขึ้น จะทำให้การค้าสามารถขยายตัวออกไปได้อีก นอกจากนี้ การทำ FTA ก็จะช่วยให้เกิดความคึกคักด้านการเดินทางติดต่อธุรกิจ การขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างกันได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากการขยายการค้าระหว่างกันโดยวิธีการเปิดการค้าเสรีแล้ว ไทยยังสามารถใช้ BIMSTEC เป็นตัวเชื่อมเอเชียใต้และอาเซียนเข้าด้วยกัน สำหรับความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยจะเน้นการเจรจากับจีน เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ ทางด้านการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนระหว่างพรหมแดนของกลุ่มประเทศ ไทย พม่า ลาวและจีน มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการใช้เส้นทาง R3A ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางและการขนส่งระหว่างกัน

ทางด้านนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ในการทำการค้าและการขนส่งทางพรหมแดนจะต้องมีการปรับปรุงและบูรณาการด้านการขนส่งสินค้า เส้นทาง และระเบียบวิธีการต่างๆ ในส่วนของด่านศุลกากร เพื่อขจัดปัญหาและข้อบกพร่องที่มีอยู่ให้หมดไปและบูรณาการด้านการทำงานขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะปรับแผนปฏิบัติการด้าน GMS ขึ้นใหม่ เพื่อรองรับสัญญาแผนปฏิบัติการที่จะหมดในปี 2555 นี้ โดยจะเร่งการทำงาน และไม่รอให้สะพานหรือถนนสาย R3 สร้างเสร็จก่อน โดยจะเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม โครงการการค้าการลงทุนดังกล่าว ที่พูดมานี้ชุมชนจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย หากชุมชนหรือท้องถิ่นไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือช่วยกันบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้โอกาสทางการค้าที่เราสามารถจะเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มอื่นๆในแต่ละภูมิภาคลดลงได้

breakingnews
famai no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old July 22nd, 2009, 03:59 PM   #122
famai
BANNED
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 724
Likes (Received): 0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายร่วมปลุกกระแสรถไฟเด่นชัย-เชียงราย-จีน ฉลองครบ 750 ปีเมืองเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปลุกกระแสรถไฟ "เด่นชัย-เชียงราย-ไปจีน" คณะกรรมการเฉพาะกิจเตรียมนำเสนอข้อมูลใหม่ให้รัฐบาลพิจารณา เพื่อสร้างโอกาสให้เชียงรายขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ผศ.สุรพล เวียงนนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย (มรช.) เปิดเผยว่า ตนเองได้เข้าประชุมและเป็นกรรมการร่วมในคณะกรรมการณรงค์รถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-ไปจีน ซึ่งได้มีการประชุมอย่างไม่เป็นทางการมาแล้ว 2 ครั้งที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (อบจ.) และที่โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงราย เมื่อต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งมีตัวแทนระดับสูงจากหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อทบทวนและติดตามความคืบหน้าของโครงการจัดสร้างทางรถไฟ ที่จะมาเชียงรายตามที่เคยมีความเคลื่อนไหว และมีพัฒนามาตลอดจากรัฐบาลหลายยุคหลายสมัยจนปัจจุบัน ที่ประชุมได้มีข้อสรุปตรงกัน หลังจากที่มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆรวมทั้งความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม ว่าให้ตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเร่งด่วนจัดทำเอกสาร และมัลติมีเดียเพื่อนำเสนอต่อรัฐบาล โดยผ่านรัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม พร้อมกับให้มีการประสานงานกับผู้นำรัฐบาลในระดับต่างๆ อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อหาทางผลักดันให้เป็นไปได้ในการที่จะก่อสร้างทางรถไฟเชื่อมโยงจากเด่นชัย-ผ่านพะเยามาถึงเชียงราย-เข้าสู่ลาว-ไปจนถึงชายแดนลาว-จีนที่เมืองบ่อเด็น และบ่อหาน เพื่อเชื่อมโยงไปถึงคุนหมิง รวมทั้งเส้นทางที่จะเชื่อมโยงไปที่ต่างๆในเชียงราย เช่น จากเชียงรายไปท่าเรือที่อำเภอเชียงแสน และจากเชียงรายไปเชียงของ พร้อมจะเชื่อมโยงไปลาว จีนโดยข้อมูลต่างๆ ได้ผ่าน ครม.เห็นชอบของ ครม. รัฐบาลสมัยต่างๆมาแล้วหลายสมัย ที่จะนำเสนอต่อรัฐบาลชุดนี้ ความสำคัญอยู่ที่จะต้องทำให้รัฐบาลเห็นชอบ ถึงความจำเป็นและเร่งด่วน ที่จะตัดสินใจเป็นมติ ครม.ให้ดำเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ของขวัญแก่ชาวเชียงรายในวาระครบ 750 ปีของชาวเชียงรายในปี 2555
หน่วยงาน : สวท.เชียงราย
famai no está en línea   Reply With Quote
Old July 25th, 2009, 01:24 PM   #123
famai
BANNED
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 724
Likes (Received): 0

เมืองพ่อขุนปลุกชีพท่องเที่ยวหนุนชุมชนสร้างท่องเที่ยวยั่งยืน

เมืองพ่อขุนปลุกชีพท่องเที่ยวหนุนชุมชนสร้างท่องเที่ยวยั่งยืน เชียงรายหนุนชุมชนมีส่วนร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว จัดอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ บริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวในชุมชน Community Based Tourism เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย นายสุเมธ แสงนิ่มนวล เป็นประธานเปิดการประชุม ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ โรงแรมนิ่มซี่เส็ง จังหวัดเชียงราย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้ปาฐกถาหลังพิธีเปิดว่า การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย นับว่ามีศักยภาพ แต่จะดีมีความยั่งยืน ขอฝากเป็นข้อคิดแก่ผู้เข้าร่วมประชุมว่า การท่องเที่ยวของเราจะดียั่งยืนต้องให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 5 ร่วมด้วยกัน คือ 1. ร่วมกันคิดว่า เราจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว หรือเรามีแหล่งท่องเที่ยว อะไรบ้าง ก็นำมาเสนอแก่นักท่องเที่ยว 2. ร่วมกันทำหรือร่วมกันสร้าง ร่วมกันเสริมเติมแต่งสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งที่มีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้น 3. ร่วมกันใช้ประโยชน์ เมื่อเราทำการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว มีการท่องเที่ยวเกิดขึ้น ประชาชนมีส่วนร่วมตามข้อ 1 และข้อ 2 แล้ว ประชาชนจะต้องได้รับประโยชน์ โดยเฉพาะเรื่องรายได้จากการท่องเที่ยวด้วย เช่นต้องได้รายได้จากค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่ารถโดยสาร โดยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ เราก็ได้ประโยชน์ร่วมกัน 4. ร่วมกันรักษา ก็คือ ร่วมกันดูแลสถานที่ที่เราร่วมกันพัฒนาแล้ว สถานที่ที่ดีแล้ว ให้คงอยู่แล้วให้คงอยู่และให้ดียิ่งขึ้น โดยต้องร่วมกันรักษาด้วย 5. ประชาชนต้องร่วมจิตร่วมใจกัน ถ้าประชาชนไม่มาร่วมจิต ไม่มาร่วมใจกัน งานก็ไม่สำเร็จ ไม่มีทางที่การท่องเที่ยวจะยั่งยืน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยหลักการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ ที่จะทำให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงราย ประสบความสำเร็จ ทั้งในระดับจังหวัดและในชุมชน ต้องพิจารณาดำเนินการ 3 ประการคือ 1. เพิ่มขึ้น คือ เมื่อเรามีแหล่งท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแล้ว เมื่อต้องการให้เขามาซ้ำ ๆ อีก ต้องหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ให้นักท่องเที่ยวตามความชอบ เช่น กลุ่มชอบวัด มีวัดร่องขุ่นเพิ่มขึ้นมา หรือกิจกรรมไหว้พระธาตุ 9 จอม 2. ลดลง อะไรที่ไม่ดี ไม่งาม ไม่เหมาะ ก็ทำให้มันลดลงเช่น ไม่สะอาด ก็ทำให้สะอาด ให้เป็นระเบียบ ให้นักท่องเที่ยวประทับใจ ให้เกิดผลดีต่อการท่องเที่ยว 3. คงที่ อะไรที่ดีอยู่แล้ว ให้คงอยู่ ที่จังหวัดเชียงราย มีโบราณสถานโบราณวัตถุ วัดวาอาราม เมืองโบราณ สิ่งดีๆ เหล่านี้ เราต้องพัฒนารักษาให้คงอยู่ อนุรักษ์ไว้ ต้องทำให้มากให้เต็มที่ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้ เป็นที่ตื่นตาตื่นใจ เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น ในตอนท้าย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวฝากแก่ผู้นำชุมชน ผู้บริหารโฮมสเตย์ของทุกชุมชนว่า จะต้องไม่ลืมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมด้วย เพราะจะทำให้เกิดความยั่งยืนและเกิดประโยชน์ร่วมกันในที่สุด

www.chiangmainews.co.th
famai no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old July 26th, 2009, 12:11 PM   #124
warmup
Registered User
 
Join Date: Apr 2009
Posts: 2,601
Likes (Received): 2

เมืองเชียงรายwww.HFlight.net
warmup no está en línea   Reply With Quote
Old July 26th, 2009, 03:39 PM   #125
sansano
Registered User
 
sansano's Avatar
 
Join Date: Jul 2009
Location: Ayutthaya & Chiangmai
Posts: 2,028
Likes (Received): 3

สามเหลี่ยมทองคำ


sansano no está en línea   Reply With Quote
Old July 27th, 2009, 04:59 AM   #126
เหนือสยาม
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Posts: 1,048
Likes (Received): 0

ตัวเมืองเชียงราย

เหนือสยาม no está en línea   Reply With Quote
Old July 27th, 2009, 11:56 AM   #127
HomesickAlienn
WE F*** YOU
 
HomesickAlienn's Avatar
 
Join Date: Aug 2007
Location: M A H A S A R A K H A M
Posts: 1,479
Likes (Received): 19

เชดดด ใหญ่นะเนี่ย
HomesickAlienn no está en línea   Reply With Quote
Old July 27th, 2009, 04:22 PM   #128
kenzo007
BANNED
 
Join Date: Jun 2009
Location: kk ud cm
Posts: 290
Likes (Received): 0

ใหญ่พอตัวเลย
kenzo007 no está en línea   Reply With Quote
Old July 27th, 2009, 07:57 PM   #129
Patt_fly
Land_Of_Smile
 
Patt_fly's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Location: Chiangmai
Posts: 237
Likes (Received): 8


ภาพที่เห็นข้างบน ถนนซุปเปอร์ที่เห็น จะยาวมากกว่านี้ครับ ยาวไปถึงบ้านดู่
ประมาณสิบกว่ากิโล ผ่านทางเข้าสนามบิน มีเขตชุมชนและเจริญตลอดแนวครับ
ยิ่งตอนนี้มีมหาลัยแม่ฟ้าหลวง เกิดชุมชนใหม่หน้าม. อีกครับ กำลังคึกคัก
เชื่อมต่อจากบ้านดู่ไปอีกสิบกว่ากิโล

เชียงรายเป็นเมืองที่น่าจับตามองมากครับ
Patt_fly no está en línea   Reply With Quote
Old July 28th, 2009, 10:37 AM   #130
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

เชียงรายน่าอยู่ นะครับ

บรรยากาศ และคนเมืองเชียงรายน่ารัก ผมว่าเชียงรายความเจริญค่อยๆเป็นค่อยไป

อยากรู้โครงการเซ็นทรัลเชียงรายใครมีข้อมูล ช่วยหน่อย...อยากเห็นข้อมูลครับ เชียงรายไม่มีที่เดินห้างเที่ยว..

ครับ
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 09:38 AM   #131
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

เชียงรายเมืองแห่งชา”... สีสันทางการค้าและการท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงรายมีพื้นที่เป็นลักษณะภูเขาสูงเหมาะแก่การเพาะปลูกชา และจังหวัดเชียงรายยังถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกชามากที่สุดของประเทศไทย ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาทางจังหวัดเชียงราย ได้มีโครงการส่งเสริมปลูกชาพันธุ์ดี เพื่อทดแทนพืชอื่นๆ ที่ประสบปัญหาราคาตกต่ำ ทำให้เกษตรกรส่วนใหญ่ บนพื้นที่สูง หันมาปลูกชากันมากขึ้น โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอแม่ฟ้าหลวง และอำเภอแม่จัน
สถาบันชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบของชา อย่างครบวงจรทั้งการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบรรจุภัณฑ์และการจำหน่าย เพื่อให้มีความครบวงจร ทั้งนี้ ยังได้มีการพัฒนารูปแบบของตัวผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพมากยิ่งขึ้น ด้วยการสร้างตราสัญลักษณ์เพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเมืองแห่งชาโดยแท้จริง อีกทั้ง เป็นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานให้กับผู้ประกอบการ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิต ก่อนออกสู่ตลาดต่อ
ดร.พนม วิญญายอง หัวหน้าสถาบันชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า การจัดตั้งโครงการ”เชียงรายเมืองแห่งชา” สถาบันชามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย และกลุ่มผู้ประกอบการชา ในนามของกลุ่มคัตเตอร์ชาจังหวัดเชียงราย ในการร่วมกันกำหนดเกณฑ์มาตรฐานของชาเชียงรายขึ้น พร้อมกับการจัดทำตราสัญลักษณ์ ”เชียงรายเมืองแห่งชา” ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้ภาพรวมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาจังหวัดเชียงราย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยเริ่มตั้งแต่ขบวนการผลิตหรือการปลูก ตลอดจนการแปรรูปการตลาด และการศึกษาวิจัยอย่างละเอียด เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของชา ที่มีต่อสุขภาพ

ดร.พนม กล่าวว่า ชาของพื้นที่จังหวัดเชียงราย เป็นชาที่มีคุณภาพและรสชาติดี เพราะมีพื้นที่เพาะปลูก และสภาพอากาศ อยู่ในสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสม คุณภาพชาที่ได้ จึงไม่แพ้ชาของต่างชาติ อย่างไต้หวัน และจีน แต่เนื่องจากความนิยมในกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศ ยังไม่กระเตื้องมากนัก ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการต้องพัฒนาการตลาดให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ชาไทย เป็นที่นิยม และเป็นต้องการของตลาดมากกว่าที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะตลาดภายในประเทศ ซึ่งยังสามารถขยายตัวได้อีกมาก

“ขณะนี้ทางสถาบันชาต้องการการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการกระตุ้นตลาด ให้เกิดการบริโภคชามากขึ้น ซึ่งขณะนี้ตามโครงการเชียงรายเมืองแห่งชา ได้มีการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานต่างๆขึ้น ในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชาของจังหวัดเชียงราย โดยเริ่มต้นจะได้มีการสร้างตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชาเชียงรายขึ้น โดยหลังจากได้สัญลักษณ์มาแล้ว ผู้ประกอบการแต่ละราย จะต้องช่วยกันปรับมาตรฐานการผลิต ให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ร่วมกัน ” ดร. พนม กล่าว

ทางด้าน นางเหม่ย จิง ลู เจ้าของบริษัทชา 101 จำกัด ซึ่งตั้งอยู่บนดอยแม่สลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย กล่าวต่อว่า ในขบวนการผลิตชาของจังหวัดเชียงรายต้องยอมรับว่า มีความสะอาดได้มาตรฐานกว่าประเทศเพื่อนบ้าน แต่ในทางตรงกันข้ามชาไทย ยังไม่สามารถส่งออกไปสู่ตลาดต่างประเทศได้เท่าที่ควร ต่างจากไต้หวันหรือจีน ซึ่งมีตลาดรองรับ และได้รับการสนับสนุน จากรัฐบาลอย่างเต็มที่ และยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยเกี่ยวกับชาโดยตรง จึงทำให้ต่างประเทศมีความเชื่อมั่น และไว้วางใจในคุณภาพของชาไต้หวัน มากกว่าชาไทย ดังนั้น หากผลผลิตชาของจังหวัดเชียงราย ได้รับการผลักดันอย่างจริงจัง จากทางจังหวัดและรัฐบาลไทย เชื่อมั่นว่าชาของจังหวัดเชียงราย จะเป็นที่ยอมรับของตลาดหรือผู้บริโภคมากกว่านี้ โดยเฉพาะการขยายตลาดไปยังกลุ่มผู้บริโภคในต่างประเทศ

“อย่างไรก็ตาม ในตอนนี้ ผู้ประกอบการต้องพยายาม รักษาตลาดภายในประเทศไว้ให้ได้ก่อน เพราะตลาดภายในประเทศส่วนใหญ่ ยังนิยมบริโภคชานำเข้า ซึ่งชาบางส่วนล้วนแล้วแต่ส่งออกไปจากไทย ซึ่งนั่นเพราะคนไทยส่วนใหญ่ ยังยึดติดอยู่กับความคิดแบบเดิมเดิม ดังนั้น หากเราสามารถเจาะกลุ่มผู้บริโภคภายในประเทศได้ ก็จะส่งผลให้ตลาดการค้าเปิดกว้างมากยิ่งขึ้น”นางเหม่ย จิง ลู กล่าว และว่า

ความร่วมมือในการร่วมสร้างตราสัญลักษณ์ชาเชียงรายขึ้นในครั้งนี้ เพื่อใช้เป็นเครื่องชี้วัดมาตรฐานของชาในจังหวัดเชียงราย ถือเป็นสิ่งที่การันตีคุณภาพ และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม และสนับสนุนให้มากขึ้น ทั้งในด้านการพัฒนาการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ เพื่อให้จังหวัดเชียงรายเป็นเมืองแห่งชา ได้ตามที่มุ่งหวังไว้

นายเสริฐ ไชยยานันตา ผู้ช่วยท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของชาเชียงราย จะต้องทำให้สถานประกอบการ โดยเฉพาะโรงแรมและร้านอาหาร ภายในจังหวัดเชียงราย ได้มีการนำชามาเสิร์ฟให้กับนักท่องเที่ยวหรือแขกผู้มาเยือน เพื่ออย่างน้อยจะได้เป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์ชาเชียงรายให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และแนวทางดังกล่าวหากได้รับความร่วมมือกับสถานประกอบการทุกแห่ง จะสามารถสร้างสีสัน ให้เข้ากับบรรยากาศเมืองแห่งชาได้อย่างดี

โครงการ”เชียงรายเมืองแห่งชา” จึงไม่ได้เป็นสีสันให้กับการค้าชาในจังหวัดเชียงรายเท่านั้น แต่ยังเป็นสีสันทางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายอย่างดีได้อีกด้วย http

http://www.chiangraivision.com/speci...=specialreport

Last edited by boondham; July 30th, 2009 at 03:41 PM.
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 09:49 AM   #132
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

กิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว--"วันเดียว เที่ยวเชียงราย" ประจำปี 2552เชียงรายบูมท่องเที่ยว จัดกิจกรรม " ผู้ว่า พาเที่ยว "

เชียงรายรณรงค์ท่องเที่ยว จัดกิจกรรม " ผู้ว่าฯ พาเที่ยว" วันเดียวเที่ยวเชียงราย เจาะลึกแหล่งท่อง หวังดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกองคาราวานเพียบ


นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงรายจัดทำโครงการ ผู้ว่าฯ พาเที่ยว วันเดียวเที่ยวเชียงราย กำหนดเดือนละครั้งในวันเสาร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเบื้องต้นกำหนดไว้ 8 เส้นทาง คือ

เส้นทางแรก น้ำตกตาดทอง ชมลานทองวัฒนธรรมล้ำค่า วังมัจฉาธรรมชาติลำน้ำจัน ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ชิงชาและไวน์ชั้นดีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน,

เส้นทางที่สอง เยี่ยมบ้านศิลปิน ชมงานศิลป์เชียงราย รอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์อูบคำ หอศิลป์ไตยวน บ้านช้าง 108 ลีลา กลุ่มแกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง พื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย

เส้นทางที่สาม สักการะพระธาตุจอมกิตติ ชมสามเหลี่ยมทองคำ ล่องเรือชมน้ำโขง ชมเมืองโบราณเชียงแสน สักการะพระธาตุผาเงา พื้นที่อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน

เส้นทางที่สี่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมผ่อ เมืองโบราณเวียงกาหลง พระพุทธรูปทองคำ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ชิมไวน์เชียงรายไวน์เนอรี่ พื้นที่อำเภอแม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า

เส้นทางที่ห้า พระธาตุจอมหมอกแก้ว สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง ศาลพระจี้กง หน่ำพิ้งฮง พระธาตุจอมแว่ บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว พื้นที่ อ.แม่ลาว อ.พาน

เส้นทางที่หก บ้านหาดบ้าย ชมวิถีชีวิตกลุ่มไทลื้อ ชมวิถีชีวิตริมน้ำโขง คอนผีหลง ผาพระบ้านหาดไคร้ ชมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แก่งผาได พื้นที่ อ.เชียงของ

เส้นทางที่เจ็ด พระขี่ม้าบินฑบาต พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ถ้ำปุ่มถ้ำปลา วัดพระธาตุดอยเวา ชายแดนไทย-พม่า ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก พื้นที่ อ.แม่สาย

เส้นทางที่แปด สักการะพระธาตุจอมจ้อ ผ่อดอกไม้งามเกษตรที่สูงผาหม่น ยลภูชี้ฟ้าผาตั้ง พื้นที่ อ.เทิง อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานที่ร่วมโครงการนี้ นอกจากจะได้ศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายอย่างเจาะลึกแล้ว ยังสามารถเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ในการนำผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานชมแหล่งท่องเที่ยวของ จ.เชียงราย ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางนัก รวมทั้งแนะนำชักชวนหน่วยงานจากจังหวัดอื่น ๆ ให้มาประชุม สัมมนาและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวเชียงราย สร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


http://www.chiangraifocus.com/1dayTourCr.php
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 09:49 AM   #133
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250ดอยพญาไพร บ้าพญาไพร เล่าจอ อ. แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

Last edited by boondham; July 30th, 2009 at 03:42 PM.
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 11:07 AM   #134
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

เปิดประตูค้าชายแดนเชียงราย ความหวังกลุ่มทุนไทยเชื่อมประเทศเอเชียใต้


ปัจจุบันไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับกลุ่มประเทศต่างๆมากมายหลายทวีปทั่วโลก ทั้งนี้ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการค้าและการท่องเที่ยวของไทย ไม่ว่าจะเป็นการเข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่เป็นความร่วมมือของทั้ง 6 ประเทศในอนุภูมิภาค เพื่อก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าและการลงทุน อีกทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งโอกาสทางเศรษฐกิจในเวทีระดับโลก ซึ่งก็ได้ขยายวงกว้างไปถึงกลุ่มประเทศเอเชียใต้ ได้แก่ อินเดีย เนปาล ปากีสถาน ฯลฯ เพื่อสร้างโอกาสและการลงทุนกับกลุ่มประเทศในเอเชียใต้ภายใต้กรอบการตกลงเขตการค้าเสรี หรือ BIMSTEC

จังหวัดเชียงรายได้เปิดการสัมมนาทางการค้าการลงทุนกับประเทศอื่นๆ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “BIMSTEC & GMS ชุมทางเศรษฐกิจอินเดีย-จีน : โอกาสทางใหม่ทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ” เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ โดยเฉพาะจังหวัดเชียงราย ที่เป็นจังหวัดเป้าหมายในการสร้างให้เป็นประตูสู่การค้าของภาคเหนือ

นายอลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการสัมมนา เรื่อง BIMSTEC และ GMS ชุมทางเศรษฐกิจอินเดีย-จีน โอกาสใหม่ทางการค้าและการลงทุนของภาคเหนือ ที่โรงแรมดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จ.เชียงราย ว่า จากสนธิสัญญาและข้อตกลงที่ไทยได้ทำกับประเทศต่างๆ ในการตกลงเรื่องการค้าและเศรษฐกิจ ทำให้ช่วยลดภาษีและขยายฐานการค้าไปได้กว้างมากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบการทำงานของ BIMSTEC และ GMS ซึ่งนับว่าไทยเรามีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในภูมิภาค

อีกทั้ง ยังมีความเหมาะสมในการที่จะเป็นชุมทางการค้าเข้ากับจีน อินเดีย และกลุ่มประเทศเอเชียใต้ เพื่อดึงกลุ่มประเทศเอเชียใต้เข้าสู่ประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียน โดยมุ่งหวังให้จังหวัดเชียงรายเป็นประตูการค้าสำคัญของภาคเหนือ ต้องการให้เป็นชุมทางเชื่อมการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและด้านโลจิสติกส์กับ ประเทศจีน อินเดีย รวมทั้งประเทศสมาชิก BIMSTEC และ GMS อื่นๆ ซึ่งจะก่อให้เกิดเส้นทางการค้าใหม่(New Trade Lane)เกิดเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก

“ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศในกลุ่ม BIMSTEC มีมูลค่าการค้า 11792.01 ล้านเหรียญสหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 3.31 ของมูลค่าการค้าระหว่างประเทศของไทย ซึ่งคาดว่าเมื่อมีการลดภาษีระหว่างกันมากขึ้น จะทำให้การค้าสามารถขยายตัวออกไปได้อีก นอกจากนี้ การทำ FTA ก็จะช่วยให้เกิดความคึกคักด้านการเดินทางติดต่อธุรกิจ การขนส่งและการท่องเที่ยวระหว่างกันได้มากขึ้น ซึ่งนอกจากการขยายการค้าระหว่างกันโดยวิธีการเปิดการค้าเสรีแล้ว ไทยยังสามารถใช้ BIMSTEC เป็นตัวเชื่อมเอเชียใต้และอาเซียนเข้าด้วยกัน สำหรับความร่วมมือในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของ 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน โดยจะเน้นการเจรจากับจีน เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งและโลจิสติกส์ ทางด้านการท่องเที่ยว และอำนวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุนระหว่างพรหมแดนของกลุ่มประเทศ ไทย พม่า ลาวและจีน มากเป็นพิเศษ โดยเฉพาะการใช้เส้นทาง R3A หรือที่ภาษาจีนเรียกว่า “คุนมั่นกงลู่” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการเดินทางและการขนส่งระหว่างกัน

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ กรรมการสภาหอการค้าและประธานคณะกรรมการเพื่อโครงสร้างสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจหอการค้า 10 จังหวัดภาคเหนือ กล่าวอีกว่า จังหวัดเชียงรายของเราขณะนี้มีความพร้อมในการลงทุนและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการประสานงานและเข้าเป็นสมาชิกในการค้าขายและการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศต่างๆเพื่อจัดหาศูนย์โลจิสติกส์ ในการทำธุรกิจต่างๆ เพื่อลดค่าใช้จ่าย และย่นระยะเวลา ทำให้การค้าขายมีประสิทธิภาพสูงขึ้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องดำเนินงานอย่างรอบคอบและได้รับความร่วมมือกันจากหลายฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และทางสังคม

“โดยทั้ง 3 องค์กรนี้ต้องหันมาร่วมมือและบูรณาการทำงานร่วมกัน เช่น การพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้ามารองรับกับการทำงานในส่วนนี้ จัดการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายและให้นักเรียนนักศึกษาฝึกประสบการณ์จริงจากบริษัทชั้นนำ รู้จักปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อผลประโยชน์ของงานและผลตอบรับที่ดี และสุดท้ายจัดการกับทรัพยากรมนุษย์อย่างรู้คุณค่าและให้รู้จักปรับตัวกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อจะได้เตรียมการรับมืออย่างถูกวิธี” นายพัฒนา กล่าว

ทางด้าน นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวต่อว่า ในการทำการค้าและการขนส่งทางพรหมแดน จะต้องมีการปรับปรุงและบูรณาการด้านการขนส่งสินค้า เส้นทาง และระเบียบวิธีการต่างๆ ในส่วนของด่านศุลกากร เพื่อขจัดปัญหาและข้อบกพร่องที่มีอยู่ให้หมดไปและบูรณาการด้านการทำงานขึ้นใหม่ เพื่อให้สามารถรองรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจการค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

“เราควรจะปรับแผนปฏิบัติการด้าน GMS ขึ้นใหม่ เพื่อรองรับสัญญาแผนปฏิบัติการ ที่จะหมดในปี 2555 นี้ โดยจะเร่งการทำงาน และไม่รอให้สะพานหรือถนนสาย R3 สร้างเสร็จก่อน โดยจะเตรียมการรับมือไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แต่ก็ต้องรอดูสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจเป็นระยะ อย่างไรก็ตาม โครงการการค้าการลงทุนดังกล่าว ที่พูดมานี้ชุมชนจะไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลย หากชุมชนหรือท้องถิ่นไม่เข้ามามีส่วนร่วมหรือช่วยกันบริหารจัดการ ซึ่งจะทำให้โอกาสทางการค้าที่เราสามารถจะเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มอื่นๆในแต่ละภูมิภาคลดลงได้” นายอาคม กล่าว

ในอนาคตจังหวัดเชียงราย จะสามารถขับเคลื่อนศักยภาพทางการค้าและเศรษฐกิจของตัวเอง ให้ขยับขึ้นเป็นผู้นำทางการค้าจากกลุ่มประเทศอื่นๆได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับการร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะการวางแผนรับมือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจชนิดที่เรียกว่าสวนกระแสของกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง

http://www.chiangraivision.com/speci...back_check=yes
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 11:37 AM   #135
kenos
Registered User
 
Join Date: Mar 2009
Location: Chiang Mai
Posts: 8,217
Likes (Received): 1199

Quote:
Originally Posted by boondham View Post
ผมอยากเอารูปลงบ้างทำไม่เป็นครับทำอย่างไง ครับ
คลิ๊กขวาที่รูป > เลือกที่ properties > ก๊อปปี้โค้ดจาก location > กดช่องใส่โค้ดในเว็ปตรง ภาพนี้ครับ > จากนั้นก็กด ok ครับ

ลองทำดูนะครับอยากได้ภาพ วัดร่องขุน เคยแต่เห็นผ่านๆตอนนั่ง กรีนบัส จาก ชม ไป แม่สาย ครับตัววัดจริงๆว่าจะหาเวลาเข้าไปครับช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลย
kenos no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 12:34 PM   #136
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250
สวนชาฮุยฟง บ้าพญาไพรเล่าจอ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

http://www.weekendhobby.com/camp/web...page=2&id=1995

Last edited by boondham; July 30th, 2009 at 03:46 PM.
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 03:26 PM   #137
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

กิจกรรมผู้ว่าพาเที่ยว--"วันเดียว เที่ยวเชียงราย" ประจำปี 2552เชียงรายบูมท่องเที่ยว จัดกิจกรรม " ผู้ว่า พาเที่ยว "

เชียงรายรณรงค์ท่องเที่ยว จัดกิจกรรม " ผู้ว่าฯ พาเที่ยว" วันเดียวเที่ยวเชียงราย เจาะลึกแหล่งท่อง หวังดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกองคาราวานเพียบ


นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงรายจัดทำโครงการ ผู้ว่าฯ พาเที่ยว วันเดียวเที่ยวเชียงราย กำหนดเดือนละครั้งในวันเสาร์ นำหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัด เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในเบื้องต้นกำหนดไว้ 8 เส้นทาง คือ

เส้นทางแรก น้ำตกตาดทอง ชมลานทองวัฒนธรรมล้ำค่า วังมัจฉาธรรมชาติลำน้ำจัน ศูนย์เพาะพันธุ์สัตว์ป่า ชิงชาและไวน์ชั้นดีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน,

เส้นทางที่สอง เยี่ยมบ้านศิลปิน ชมงานศิลป์เชียงราย รอยพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์อูบคำ หอศิลป์ไตยวน บ้านช้าง 108 ลีลา กลุ่มแกะสลักไม้บ้านถ้ำผาตอง เครื่องปั้นดินเผาดอยดินแดง พื้นที่ อำเภอเมืองเชียงราย

เส้นทางที่สาม สักการะพระธาตุจอมกิตติ ชมสามเหลี่ยมทองคำ ล่องเรือชมน้ำโขง ชมเมืองโบราณเชียงแสน สักการะพระธาตุผาเงา พื้นที่อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่จัน

เส้นทางที่สี่ วัดพระธาตุจอมแจ้ง วัดพระธาตุจอมผ่อ เมืองโบราณเวียงกาหลง พระพุทธรูปทองคำ วัดพระธาตุแม่เจดีย์ น้ำพุร้อนแม่ขะจาน ชิมไวน์เชียงรายไวน์เนอรี่ พื้นที่อำเภอแม่สรวย อ.เวียงป่าเป้า

เส้นทางที่ห้า พระธาตุจอมหมอกแก้ว สถานีวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าแม่ลาว อุทยานแห่งชาติดอยหลวง น้ำตกปูแกง ศาลพระจี้กง หน่ำพิ้งฮง พระธาตุจอมแว่ บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว พื้นที่ อ.แม่ลาว อ.พาน

เส้นทางที่หก บ้านหาดบ้าย ชมวิถีชีวิตกลุ่มไทลื้อ ชมวิถีชีวิตริมน้ำโขง คอนผีหลง ผาพระบ้านหาดไคร้ ชมพื้นที่ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง แก่งผาได พื้นที่ อ.เชียงของ

เส้นทางที่เจ็ด พระขี่ม้าบินฑบาต พระธาตุดอยตุง พระตำหนักดอยตุง ถ้ำปุ่มถ้ำปลา วัดพระธาตุดอยเวา ชายแดนไทย-พม่า ตลาดแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก พื้นที่ อ.แม่สาย

เส้นทางที่แปด สักการะพระธาตุจอมจ้อ ผ่อดอกไม้งามเกษตรที่สูงผาหม่น ยลภูชี้ฟ้าผาตั้ง พื้นที่ อ.เทิง อ.เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย


ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงานที่ร่วมโครงการนี้ นอกจากจะได้ศึกษาสถานที่สำคัญของจังหวัดเชียงรายอย่างเจาะลึกแล้ว ยังสามารถเป็นมัคคุเทศก์กิตติมศักดิ์ในการนำผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานชมแหล่งท่องเที่ยวของ จ.เชียงราย ยังมีอีกหลายแห่งที่น่าสนใจแต่ยังไม่เป็นที่รู้จักกว้างขวางนัก รวมทั้งแนะนำชักชวนหน่วยงานจากจังหวัดอื่น ๆ ให้มาประชุม สัมมนาและท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวเชียงราย สร้างการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนต่อไปในอนาคต


http://www.chiangraifocus.com/1dayTourCr.php[/QUOTE]
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 03:43 PM   #138
Pastel
Casual User
 
Pastel's Avatar
 
Join Date: Sep 2008
Location: ChiangMai || Bangkok
Posts: 763
Likes (Received): 1


ก่อนโพสลองคลิกที่ปุ่ม "Preview Post" ดูก่อนโพสจริงๆ ก็ได้้นะครับ เผื่อไม่ถูกใจจะได้แก้ไขได้ครับ
Pastel no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 03:48 PM   #139
boondham
Registered User
 
Join Date: Jul 2009
Location: Chiang rai - Bangkok
Posts: 10,923
Likes (Received): 250

Quote:
Originally Posted by Pastel View Post

ก่อนโพสลองคลิกที่ปุ่ม "Preview Post" ดูก่อนโพสจริงๆ ก็ได้้นะครับ เผื่อไม่ถูกใจจะได้แก้ไขได้ครับ
---

Last edited by boondham; January 26th, 2010 at 09:48 AM.
boondham no está en línea   Reply With Quote
Old July 30th, 2009, 03:49 PM   #140
mamui
Registered User
 
mamui's Avatar
 
Join Date: Jun 2009
Posts: 2,767
Likes (Received): 47

mamui no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 05:42 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us