[Bydgoszcz] Platforma Multimodalna - Page 3 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie > » Bydgoszcz


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rate Thread
Old February 16th, 2017, 10:15 PM   #41
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630

Blisko rok temu powstały założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce
Elementy realizacji programu były cztery:
- Odrzańska Droga Wodna (E30) z łącznikiem Dunaj-Odra-Łaba i Kanałem Śląskim
- Dolna Wisła (Gdańsk-Warszawa) (E40)
- Odra – Wisła (E70) (Kostrzyn-Bydgoszcz)
- Wisła – Brześć (E40)

Założenia te zakładały m.in. przystąpienie Polski do Konwencji AGN.

Skutkiem czego, przystąpiliśmy do Konwencji AGN.

Czyli do czego?

Czyli do: Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Znaczeniu Międzynarodowym (Konwencja AGN). Jest to umowa międzynarodowa z 1996 roku.

Strony umowy wyznaczyły sieć śródlądowych dróg wodnych (aneks I), porty o znaczeniu międzynarodowym (aneks II) oraz charakterystyki techniczne i operacyjne śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (aneks III).

Z aneksu III wynika, że tylko drogi wodne spełniające przynajmniej podstawowe wymogi klasy IV (minimalne wymiary jednostek 85 m x 9,5m, zanurzenie 2,5-2,8m, tonaż 1250-1450T) mogą zostać uznane za drogi wodne o oznaczeniu E.

Modernizacje dróg wodnych klasy IV (a także mniejszych regionalnych dróg wodnych) zaleca się realizować do co najmniej klasy Va (długość jednostek 95-110m, szerokość 11,4m, zanurzenie 2,5-4,5m, tonaż 1600-4000T).

Nowe drogi wodne o oznaczeniu E powinny spełniać co najmniej wymagania klasy Vb (długość jednostek 172-185m, szerokość 11,4, zanurzenie 2,5-4,5m, tonaż 3200-6000T).

Kryteria operacyjne dla dróg wodnych o znaczeniu E mówią, że okres żeglugi nie może być krótszy niż 365 dni. Wyłączone z tej reguły są rejony gdzie nie jest możliwe usunięcie lodu z kanałów w okresie zimowym.

Wprowadzenie przerw w okresach niskiego stanu wód jest niedopuszczalne.

Śluzy, mosty ruchome i inne elementy infrastruktury powinny zapewniać możliwość żeglugi non-stop (24 godziny na dobę), jeżeli jest to ekonomicznie uzasadnione.


Do polskiego tekstu Umowy załączono wyjaśnienie o potrzebie i celu związania Polski tą umową. Czytamy tam, że:
- na terytorium Polski znajdują się odcinki trzech głównych szlaków wodnych, tj. E30, E40 i E70;
- porozumienie wskazuje na naszym terytorium dwanaście portów śródlądowych o znaczeniu międzynarodowym zlokalizowanych w dziesięciu miastach: Świnoujście, Szczecin, Kostrzyn, Wrocław, Koźle, Gliwice, Gdańsk. Bydgoszcz, Warszawa, Elbląg,;
- aktualnie wymienione w AGN drogi wodne nie spełniają minimalnych międzynarodowych warunków żeglowności określonych w konwencji;
- Polska jako członek Porozumienia zobowiązuje się do zapewnienia na objętych porozumieniem drogach wodnych warunków odpowiadających co najmniej IV klasie żeglowności;
- wstępne oszacowania wskazują, że na uzyskanie co najmniej IV klasy żeglowności, koszty do poniesienia w perspektywie 15 lat kształtują się następująco:
-- ok. 30,7 mld zł na modernizację Odrzańskiej Drogi Wodnej (E30) wraz z budową polskiego odcinka połączenia Dunaj-Odra-Łaba oraz Kanałem Śląskim;
-- ok. 31,5 mld zł na kaskadyzację Dolnej Wisły;
-- ok. 8,1 do ok. 25,5 mld zł na budowę połączenia Wisła-Brześć (w zależności od wariantu).

W wyjaśnieniu zastrzega się jednak, że przyjęcie AGN nie determinuje przyjęcia 15-letniego horyzontu czasowego na realizację powyższych inwestycji.

Skąd pieniądze?!
- z budżetu Unii Europejskiej;
- ze środków Funduszu Rozwoju Śródlądowych Dróg Wodnych;
- z instrumentów finansowych (np. Europejskiego Funduszu na Rzecz Inwestycji Strategicznych);
- ze źródeł prywatnych;
- z budżetów samorządowych;
no i na końcu jest
- z budżetu państwa (głównie jako źródło wkładu własnego do przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej).
Amen.

Z lektury wyjaśnienia ministerstwa do Konwencji wynika, że z czterech elementów programu ministerstwa zostały trzy. Wypadł element Odra-Wisła (E70). Zapewne podłożem tego jest fakt iż żadna ze śluz bydgoskiego węzła wodnego nie spełnia wymogów IV klasy drogi wodnej, która jest minimum dla drogi klasy E.

Innym wnioskiem z lektury wyjaśnień ministerstwa jest fakt iż ten program nie ma finansowania. Jako pierwsze źródło środków finansowych wskazany jest budżet Unii Europejskiej. Środki z budżetu państwa to tylko wkład własny do środków UE.Z powyższej grafiki ilustrującej korelację istniejących lądowych terminali kontenerowych z morskimi terminalami i śródlądowe drogi wodne, wynika, że aby transportować kontenery śdw do portu morskiego z najbardziej uprzemysłowionej części Polski, czyli z Górnego Śląska, trzeba zmienić lokalizację terminali morskich na Szczecin.

A przeładunki kontenerów za 2016 wyglądają tak:
Quote:
Originally Posted by ABWera View Post
małe podsumowanie przeładunków kontenerów w portach w 2016 r. (w TEU)

Gdańsk: 1 298 352
DCT: 1 289 842
GTK: 8 510

Gdynia: 642 195
GCT: 321 626
BCT: 318 871
OT PG: 1 698

Szczecin i Świnoujście: 90 822
DB PS: 86 176
OT PŚ: 4 646

RAZEM: 2 031 369
źródło: Namiary
Ilustracja poniżej pokazuje lokalizację lądowych terminali kontenerowych w kontekście linii kolejowych. Grubość linii zależna jest od liczby pociągów towarowych w ciągu doby. Przy terminalach są liczby pociągów w ciągu miesiąca jakie docierają do nich z DCT. Te pociągi jadą przez Bydgoszcz. A po modernizacji linii 201 i 203, modernizacji basenu portowego w Gdyni, będą mogły jechać po wielokroć częściej.

Zatem nie wolno czekać 15-?? lat na powstanie kaskadyzacji dolnej Wisły. Należy już podjąć działania zmierzające do przygotowania się na rok 2021, czyli a koniec inwestycji w porcie Gdynia i jego gotowość do przyjmowania oceanicznych kontenerowców. Należy przedstawić portom trójmiasta ofertę „suchego portu”.Z zadowoleniem przyjmuję fakt iż władze miasta przyjęły ideę budowy „suchego portu” do swojej strategii na najbliższe lata.

Natomiast nie przyjęły budowy linii Trzciniec – Solec Kujawski.

I z tym trudno mi się pogodzić.

Dlaczego?
__________________
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old February 16th, 2017, 10:22 PM   #42
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630

Natomiast nie przyjęły budowy linii Trzciniec – Solec Kujawski.

I z tym trudno mi się pogodzić.

Dlaczego?

Otóż wskazując na potencjalne miejsce lokalizacji platformy multimodalnej w Emilianowie zaznaczyłem linią czerwoną linię kolejową, która spina elementy towarowego węzła multimodalnego w Bydgoszczy.Czyli:
- kolejowo-drogowy terminal multimodalny
- centrum logistyczne
- lotnisko z terminalem cargo
- port rzeczny

Ponadto bydgoski węzeł kolejowy ze stacjami mógłby wyglądać tak:Tworzy się nam oprócz towarowego znakomita okazja utworzenia regionalnego pasażerskiego węzła multimodalnego.

Jednak czytam dzisiaj, że:
Quote:
Bydgoszcz nie planuje budowy linii kolejowej do portu lotniczego. Z wypowiedzi Marii Wasiak, wiceprezydenta miasta, wynika, że nie powstanie łącznica z Łęgnowa, bo analizy wykonalności wskazały, że linia przebiegałaby po terenach o małym potencjale ruchu osobowego.
No to zobaczmy co nam taka linia Trzciniec-Solec daje:

1. Połączenie Mogilno-Inowrocław-Bydgoszcz (u góry obecnie na dole po zmianie).

Uzyskujemy połączenie Mogilno-Bydgoszcz Fordon
10 połączeń dziennie + 4-3 do Poznania.

2. Połączenie Toruń Wschód-Bydgoszcz.

Uzyskujemy połączenie Toruń Wschód-Bydgoszcz Fordon.
16 połączeń dziennie + 4-3 do Olsztyna.

3. Połączenie Piła-Bydgoszcz

Uzyskujemy połączenie Piła-Bydgoszcz Port Lotniczy.
10 połączeń dziennie.

4. Połączenie Chojnice-Bydgoszcz

Uzyskujemy połączenie Chojnice-Solec Park Przemysłowy.
10-12 połączeń dziennie.


5. Połączenie Chełmża-Bydgoszcz.

Uzyskujemy połączenie Chojnice-Kcynia.
6 połączeń dziennie + 4 połączenia Wągrowiec-Brodnica.
Jest to rozwiązanie alternatywne do linii 356 i moim zdaniem lepsze niż połączenie przez Szubin. Szubin za dwa lata uzyska szybkie połączenie z Bydgoszczą poprzez S5. Natomiast proponowane rozwiązanie daje zwielokrotnienie połączeń Nakła z Bydgoszczą i co za tym idzie Osowej Góry.

Połączenie Bydgoszcz-Laskowice

Uzyskujemy połączenie Grudziądz-Bydgoszcz-Toruń-Włocławek.
Połączenie pospieszne-ekspresowe
10 połączeń dziennie.


Sieć regionalnych dojazdowych do Bydgoszczy linii kolejowych. (teraz i po)Poniżej ta sama sieć rozwinięta o linie do Wągrowca i Brodnicy oraz całościowa Regionalna Kolej Dojazdowa. Kolorem niebieskim zaznaczony regionalny ekspres GBTW.I na koniec grafika bydgoskiego pasażerskiego węzła multimodalnego.
Stacja port lotniczy
10 par Fordon-Inowrocław-Mogilno
3-4 pary Fordon-Poznań
16 par Fordon-Totuń Wschodni
3-4 pary Fordon-Toruń-Olsztyn
10 par Piła-Port Lotniczy
10-12 par Chojnice-Solec
10 par ekspres Grudziądz-Włocławek
4 pary pospieszny Gdynia-Katowice-Kraków

Razem 66-70 par pociągów dziennie.
Ta sama liczba dotyczy stacji Bydgoszcz Park Przemysłowy.

Z Fordonu mamy:
13-4 połączeń do Inowrocławia
3-4 do Poznania
3-4 do Olsztyna
19-20 do Torunia
10 do Chełmży
4 do Brodnicy
10 do Osowej Góry, Nakła, Kcyni
4 do Wągrowca

No i prawie wszystkie relacje (oprócz Brodnica-Kcynia) przebiegają przez regionalny port lotniczy. Nie docelowo, obok. Taka dostępność portu lotniczego nie powinna być obojętna dla przewoźników lotniczych.

No i jeszcze ważna uwaga. To nie jest rozwiązanie mające służyć w komunikacji mieszkańcom Bydgoszczy. Oni mają swoją komunikację miejską. To jest rozwiązanie służące regionowi, kolei dojazdowej. Rozwiązanie niskoemisyjne, wpisujące się w walkę ze smogiem, korkami, obniżeniem kosztów podróżowania.

Trudno mi zgodzić się ze wspomnianą na wstępie opinią, że „nie powstanie łącznica z Łęgnowa, bo analizy wykonalności wskazały, że linia przebiegałaby po terenach o małym potencjale ruchu osobowego”.
__________________
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Old February 20th, 2017, 05:01 PM   #43
-Wanted-
Registered User
 
Join Date: Jul 2014
Location: Bydgoszcz
Posts: 1,488
Likes (Received): 965

Quote:
Originally Posted by spinacz View Post
Uzyskujemy połączenie Toruń Wschód-Bydgoszcz Fordon.
(...)
Uzyskujemy połączenie Piła-Bydgoszcz Port Lotniczy.
Jeśli powstała by linia kolejowa łącząca Trzciniec z Łęgnowem to na pewno port lotniczy byłby tylko przystankiem kolejowym, bez możliwości rozpoczynania i kończenia trasy pociągów. Tak samo Bydgoszcz-Fordon; tam też nie ma możliwości uruchamiania pociągów i raczej nigdy nie będzie.
Takimi pomysłami nie przekonamy ani rządzących, a już tym bardziej kolejarzy. W Bydgoszczy pociągi mogą zaczynać i kończyć trasy tylko na stacjach: Bydgoszcz Główna, Bydgoszcz Wschód i Prądy (Bydgoszcz Osowa Góra). Pod Bydgoszczą są to stacje: Trzciniec, Bydgoszcz Emilianowo i Maksymilianowo.
-Wanted- no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old February 23rd, 2017, 09:45 AM   #44
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630Dlaczego na Bydgoszcz-Fordon nigdy nie będzie miało możliwości uruchamiania pociągów?
Dlaczego Port Lotniczy na pewno będzie tylko przystankiem, bez możliwości rozpoczynania i kończenia trasy pociągów?
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Old February 23rd, 2017, 07:35 PM   #45
-Wanted-
Registered User
 
Join Date: Jul 2014
Location: Bydgoszcz
Posts: 1,488
Likes (Received): 965

Quote:
Originally Posted by spinacz View Post
Dlaczego na Bydgoszcz-Fordon nigdy nie będzie miało możliwości uruchamiania pociągów?
Nie tyle nigdy, co bardzo długo. Dopóki nie zmieni się władza w regionie. Dopóki pseudospecjaliści z UTP będą opiniować plany transportowe. Dopóki nie zmieni się podejście do tematu kolei. Do tego czasu na pewno nie odbudują tam stacji, ani nie posadzą dyżurnego.

Quote:
Dlaczego Port Lotniczy na pewno będzie tylko przystankiem, bez możliwości rozpoczynania i kończenia trasy pociągów?
Nikt tam stacji nie zbuduje, z uwagi na koszta i konieczność posadzenia tam dyżurnego.
-Wanted- no está en línea   Reply With Quote
Old March 5th, 2017, 08:10 PM   #46
Davideck
Registered User
 
Davideck's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Bydgoszcz
Posts: 3,423
Likes (Received): 820

Jakże ważny tekst: http://popierambydgoszcz.pl/2017/03/...ultimodalnego/
__________________

butelkowy_szachista, Din Sevenn liked this post
Davideck no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2017, 03:02 PM   #47
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630

Terminal w Inowrocławiu nie ma racji bytu. To nie jest miejsce na kolejowo-drogowy terminal.
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2017, 03:44 PM   #48
Davideck
Registered User
 
Davideck's Avatar
 
Join Date: Apr 2007
Location: Bydgoszcz
Posts: 3,423
Likes (Received): 820

Quote:
Originally Posted by spinacz View Post
Terminal w Inowrocławiu nie ma racji bytu. To nie jest miejsce na kolejowo-drogowy terminal.
Wiele rzeczy nie miało racji bytu w tym chorym województwie ale stało się faktem. Jak widać marszałek stawia na Inowrocław...
Davideck no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2017, 05:07 PM   #49
low1
Registered User
 
Join Date: May 2011
Location: Bydgoszcz
Posts: 8,172
Likes (Received): 7721

Quote:
Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski rozmawiał dziś (6 marca) z parlamentarzystami i radnymi sejmiku. Głównym tematem były metropolia i węzeł multimodalny.

Co z węzłem multimodalnym?
Węzeł multimodalny miałby objąć transport drogowy, kolejowy, lotniczy, a w przyszłości rzeczny. – Porty w Gdyni i Gdańsku nie będą w stanie poradzić sobie z masą towarową, która do nich wpłynie w najbliższych latach. Tej masy nie przewiezie żadna ciężarówka. Na statku jest 1500 kontenerów, to oznacza 1500 ciężarówek na autostradzie – zauważa Jasiakiewicz. – Jesteśmy znakomicie ulokowani, by stanowić bazę przeładunkową.

Elementami węzła mają być: linia kolejowa do Gdyni, port lotniczy z cargo oraz droga S10. – Dopiero na czwartym miejscu stawiamy żeglugę rzeczną. Żeby udrożnić Wisłę, potrzeba dziewięć kaskad takich, jak we Włocławku. Na to potrzeba 30 lat – tłumaczy Jasiakiewicz.

Radny proponuje, by list intencyjny w sprawie węzła podpisały samorządy województw, największe gminy, porty oraz przedstawiciele kolei. – W otoczeniu portu powstałoby 30-100 tys. miejsc pracy – szacuje Jasiakiewicz.
http://bydgoszcz.wyborcza.pl/bydgosz...oszcz_Wyborcza
low1 no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2017, 07:26 PM   #50
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630

Quote:
Originally Posted by Davideck View Post
Wiele rzeczy nie miało racji bytu w tym chorym województwie ale stało się faktem. Jak widać marszałek stawia na Inowrocław...
Marszałek nie stawia na Inowrocław.

Jest bardzo znacząca poprawa w kwestii lokalizacji regionalnego węzła multimodalnego w Bydgoszczy.

Jeśliby szukać alternatywnych lokalizacji dla takiego węzła, to ich NIE MA.

Ten fakt został uznany. Jeszcze miesiąc temu słyszałem o protestach posłów toruńskich sprzeciwiających się tej lokalizacji. Te negatywne głosy teraz ucichły.
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Old March 6th, 2017, 08:50 PM   #51
j24
Registered User
 
Join Date: Dec 2009
Location: Bydgoszcz
Posts: 518
Likes (Received): 465

i Ty mu wierzysz?
j24 no está en línea   Reply With Quote
Old March 7th, 2017, 09:28 AM   #52
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630


Nie, nie wierzę mu.Jednak dwuletnie przekonywanie przynosi efekty.

Quote:
Nie port rzeczny, ale kolejowy terminal przeładunkowy ma być główną szansą rozwojową dla Bydgoszczy. Taki przekaz wybrzmiał pod spotkaniu prezydenta Rafała Bruskiego z parlamentarzystami i radnymi wojewódzkimi. W tym temacie doszło do consensusu i deklaracji działania ponad podziałami politycznymi.
http://portalkujawski.pl/index.php/b...-przeladunkowy
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Old March 8th, 2017, 12:11 AM   #53
strun
Registered User
 
strun's Avatar
 
Join Date: Jun 2016
Location: Metropolia Bydgoska
Posts: 17
Likes (Received): 13

GW - 06 marca 2017 | 20:01
"Prezydent Andrzej Duda podpisał dokument ważny dla Bydgoszczy
Prezydent Andrzej Duda podpisał dziś (6 marca) dokument kluczowy dla Bydgoszczy jako miasta, w którym w przyszłości powstanie wielki port śródlądowy o międzynarodowym znaczeniu.
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Chodzi o Europejskie Porozumienie w Sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (AGN), którego akt ratyfikacyjny prezydent Duda podpisał w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Celem dokumentu jest m.in. skoordynowanie działań związanych z rozwojem i budową sieci rzek i kanałów. Unia Europejska chce, by do 2030 r. 30 proc. drogowego transportu towarów na odległościach dłuższych niż 300 km zostało przeniesionych na kolej albo transport wodny. Natomiast do 2050 r. ta wartość ma wynosić ponad 50 proc. Dotąd porozumienie AGN podpisało 17 państw, m.in. Francja, Grecja, Niemcy oraz Włochy.

Znaczenie dla całej Polski
Przystąpienie do konwencji było jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. To ważny krok dla rozbudowy i modernizacji śródlądowych dróg w Polsce. Konwencja zobowiązuje do dostosowania ich do co najmniej czwartej klasy żeglowności. Teraz polskie drogi wodne, z wyjątkiem krótkich odcinków na dolnej Odrze, nie spełniają minimalnych międzynarodowych warunków żeglowności. Inwestycje mają też poprawić: funkcje przeciwpowodziowe, przemysłowe, komunalne, rolnicze i leśne, sportowo-rekreacyjne, wykorzystanie stopnia wodnego jako przeprawy drogowej czy też przepływającej wody do produkcji energii elektrycznej. Dzięki wpisaniu do europejskiej sieci będzie można ubiegać się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej aż do 85 proc. wartości zadania.

Szansa dla Bydgoszczy
Dokument jest bardzo ważny dla naszego miasta. Województwo kujawsko-pomorskie jest wyjątkowo korzystnie położone, bo w Bydgoszczy krzyżują się dwie międzynarodowe drogi wodne – MDW 70, czyli europejski szlak wodny przebiegający od Holandii, przez Niemcy, Polskę, Rosję, aż do Litwy i MDW 40, łącząca Morze Czarne z Bałtykiem. Bydgoski Węzeł Wodny, który tworzą Brda, Wisła i Kanał Bydgoski został ujęty w spisie najważniejszych szlaków europejskich na mocy porozumienia AGN z 1996 r.

Strategiczne plany rządu związane z rozwojem żeglugi śródlądowej stwarzają dla Bydgoszczy szanse na utworzenie portu multimodalnego, czyli portu przeładunkowego, łączącego transport drogowy, kolejowy i wodny. W porozumieniu podpisanym przez prezydenta porozumieniu wskazywana jest jako jedno z dziesięciu miast – obok Świnoujścia, Szczecina, Kostrzyna, Wrocławia, Koźla, Gliwic, Gdańska, Warszawy i Elbląga – w których miałoby powstać 12 portów śródlądowych o międzynarodowym znaczeniu."
__________________

Din Sevenn, astemplar liked this post
strun no está en línea   Reply With Quote
Old March 8th, 2017, 12:29 AM   #54
arafat11
BANNED
 
Join Date: Oct 2010
Location: Metropolia Bydgoska
Posts: 5,899
Likes (Received): 6220

Quote:
Originally Posted by spinacz View Post
I na koniec grafika bydgoskiego pasażerskiego węzła multimodalnego.Stacja port lotniczy
10 par Fordon-Inowrocław-Mogilno
3-4 pary Fordon-Poznań
16 par Fordon-Totuń Wschodni
3-4 pary Fordon-Toruń-Olsztyn
10 par Piła-Port Lotniczy
10-12 par Chojnice-Solec
10 par ekspres Grudziądz-Włocławek
4 pary pospieszny Gdynia-Katowice-Kraków

Razem 66-70 par pociągów dziennie.
Ta sama liczba dotyczy stacji Bydgoszcz Park Przemysłowy.

Z Fordonu mamy:
13-4 połączeń do Inowrocławia
3-4 do Poznania
3-4 do Olsztyna
19-20 do Torunia
10 do Chełmży
4 do Brodnicy
10 do Osowej Góry, Nakła, Kcyni
4 do Wągrowca

No i prawie wszystkie relacje (oprócz Brodnica-Kcynia) przebiegają przez regionalny port lotniczy. Nie docelowo, obok. Taka dostępność portu lotniczego nie powinna być obojętna dla przewoźników lotniczych.

No i jeszcze ważna uwaga. To nie jest rozwiązanie mające służyć w komunikacji mieszkańcom Bydgoszczy. Oni mają swoją komunikację miejską. To jest rozwiązanie służące regionowi, kolei dojazdowej. Rozwiązanie niskoemisyjne, wpisujące się w walkę ze smogiem, korkami, obniżeniem kosztów podróżowania.

Trudno mi zgodzić się ze wspomnianą na wstępie opinią, że „nie powstanie łącznica z Łęgnowa, bo analizy wykonalności wskazały, że linia przebiegałaby po terenach o małym potencjale ruchu osobowego”.
wizja fantastyczna ale nie do realizacji ze wzgledu na koszty i ju poczynione inwestycje:
po pierwsze po co wydawalismy setki milionow na na tramwaj przejezdzajacy pzrez Bydgoszcz Wschod z wezlem przesiadkowym skoro pociagi z Torunia maja omijac ten przystanek( to znaczy dojada tam okrezna droga a wtedy poalczenie traci sens ze wzgledu na czas))
ktro zaplaci za remont trasy kolejowej z Nowej Wsi Wielkiej do Bydgoszczy?
co ze zmodernizowana linia kolejowa z Nowej Wsi Wielkiej do Bydgoszczy, ktora nie bedzie uzywana gdy puscisz pociagi przez Emilianowo?
co pasazerami ze stacji Chmielniki, Brzoza, ktore nie beda obslugiwane przez pociagi osobowe w tym wariancie?
jaki sens puszczac pociag przez las do Emilianowa omijac silnie zurbanizowana Brzoze?
to,ze kolo stacji lotnisko beda przejezdzaly pociagi nic nie zmieni w kwestiach nowych polaczen bo niby dlaczego? teraz masz kolo lotniska ruchliwa droge i czy cos z tego wynika?
jaka infrastrukture musialaby miec stacja( przystanek) lotnisko skoro ma obslugiwac 70 par pociagow dziennie a Bydgoszcz Glowna obsluguje ich 100 dziennie a ma 5 peronow?
kto zaplaci za te wszystkie wydluzone/przekombinowane/nowe relacje? bo chyba nie liczysz na sypanie kasy przez marszalka

reasumujac ta linia nikomu nie jest potrzebna i slusznie,ze nie powstanie a wezel multimodalny ma dostep do linii kolejowej i to wystarczy
arafat11 no está en línea   Reply With Quote
Old March 8th, 2017, 07:10 PM   #55
Din Sevenn
Persona non grata
 
Din Sevenn's Avatar
 
Join Date: Jan 2009
Location: Bydgoszcz, Reszta Świata
Posts: 6,784
Likes (Received): 5199

Quote:
Prezydent Andrzej Duda podpisał dokument ważny dla Bydgoszczy
Oby coś z tego wyszło. Metropolie AD też klepnął i nie było niestety dalszego ciągu.
__________________
GLOBUS BYDGOSZCZY.
BYDGOSZCZ W GÓRĘ!
Din Sevenn no está en línea   Reply With Quote
Old March 8th, 2017, 10:27 PM   #56
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630

Quote:
Originally Posted by arafat11 View Post
wizja fantastyczna ale nie do realizacji ze wzgledu na koszty i ju poczynione inwestycje:
po pierwsze po co wydawalismy setki milionow na na tramwaj przejezdzajacy pzrez Bydgoszcz Wschod z wezlem przesiadkowym skoro pociagi z Torunia maja omijac ten przystanek( to znaczy dojada tam okrezna droga a wtedy poalczenie traci sens ze wzgledu na czas))
ktro zaplaci za remont trasy kolejowej z Nowej Wsi Wielkiej do Bydgoszczy?
co ze zmodernizowana linia kolejowa z Nowej Wsi Wielkiej do Bydgoszczy, ktora nie bedzie uzywana gdy puscisz pociagi przez Emilianowo?
co pasazerami ze stacji Chmielniki, Brzoza, ktore nie beda obslugiwane przez pociagi osobowe w tym wariancie?
jaki sens puszczac pociag przez las do Emilianowa omijac silnie zurbanizowana Brzoze?
to,ze kolo stacji lotnisko beda przejezdzaly pociagi nic nie zmieni w kwestiach nowych polaczen bo niby dlaczego? teraz masz kolo lotniska ruchliwa droge i czy cos z tego wynika?
jaka infrastrukture musialaby miec stacja( przystanek) lotnisko skoro ma obslugiwac 70 par pociagow dziennie a Bydgoszcz Glowna obsluguje ich 100 dziennie a ma 5 peronow?
kto zaplaci za te wszystkie wydluzone/przekombinowane/nowe relacje? bo chyba nie liczysz na sypanie kasy przez marszalka

reasumujac ta linia nikomu nie jest potrzebna i slusznie,ze nie powstanie a wezel multimodalny ma dostep do linii kolejowej i to wystarczy
Dzięki @arafat11 za krytykę.

1. Koszty nie mają znaczenia. Inwestycja nie będzie ze środków miejskich.
2. Nie koliduje ona z poczynionymi już inwestycjami np. tramwajem do Fordonu. Znam tą argumentację, moim zdaniem jest ona chybiona. Dlaczego?
Na poniższej grafice masz uwidocznioną różnicę w dojeździe do pierwszej stacji w Bydgoszczy.
Obecnie jest to Łęgnowo. W proponowanym rozwiązaniu Park Przemysłowy.
Waga, znaczenie, celowość podróży w porównywaniu tych dwóch stacji jest gigantyczna.
Należy postawić pytanie w jakim celu podąża do Bydgoszczy użytkownik kolei dojazdowej? Jakie powodują nim motywy?
Stacja Park Przemysłowy jest stacją udostępniającą rynek pracy olbrzymiego i dynamicznie rozwijającego się ośrodka produkcyjno-usługowo-badawczego.Jedźmy dalej. Następna stacja w nowym rozwiązaniu to Port Lotniczy. Jest to stacja o dużym znaczeniu ze względu na położenie w stosunku do miasta.
Stąd jest bliżej na Rondo Jagiellonów (centrum miasta) niż z Bydgoszczy Wschód, czy Bielaw. Ponadto udostępniamy też port lotniczy, który mając tak dogodny dojazd kolejowy ma zwiększone szanse na pozyskiwanie nowych połączeń.
Jadąc obecną trasą minęlibyśmy już Bydgoszcz Wschód i bylibyśmy w połowie drogi do Bielaw.

Trasa z Nowej Wsi Wielkiej jest remontowana ze środków PLK.

Zmodernizowana linia przez Brzozę obsługuje pociągi dalekobieżne.
Przez Emilianowo kursowałaby tylko regionalna kolej dojazdowa.

Chmielniki i Brzozę obsługuje autobusowa komunikacja podmiejska.

Poniżej podobna analiza dla dojazdu z Inowrocławia.
Pociąg zatrzymuje się na stacji Park Przemysłowy.
Po starej trasie minął Brzozę i zbliża się do Trzcińca.

Podobna sytuacja jak z Łęgnowem. Różnica wagi i znaczenia jest gigantyczna jeśli chodzi o dostępność do parku przemysłowego.Na drugiej grafice masz pokazane położenie pociągów gdy zatrzymujemy się na stacji port lotniczy. Na starej trasie minęliśmy Szubińską i zbliżamy się do stacji Błonie.
Do pierwszej bydgoskiej stacji!
A na nowej trasie zaliczyliśmy już dwie:
- Park Przemysłowy
- Port Lotniczy.
Ze stacji port lotniczy mamy bliżej do Ronda Jagiellonów niż z Błonia, który będzie następną stacją po wyjeździe z portu lotniczego.Reasumując, dziękuję za krytykę, ale nie zgadzam się z nią.
__________________

Trzcielinski, strun liked this post
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Old April 5th, 2017, 12:28 PM   #57
spinacz
Registered User
 
spinacz's Avatar
 
Join Date: Apr 2008
Location: Bydgoszcz
Posts: 2,380
Likes (Received): 8630

Przedstawię grafiki ilustrujące jakie zmiany następują po uruchomieniu "extended gate" w Bydgoszczy.

Pierwsza grafika pokazuje jak środek ciężkości przeładunków na transport drogowy przeniesiony zostaje z przeciążonego węzła Trójmiasta na południe.
Obecnie transport kontenerów z portów koleją to 1/3 TEU reszta 2/3 odjeżdża z Trójmiasta samochodami.
Po uruchomieniu terminala lądowego ta struktura przewozów może ulec odwróceniu. 350 km wynika z dyrektywy unijnej dotyczącej transportu samochodowego, który docelowo nie powinien odbywać się na odległości większe niż 350 km. Ponadto transport samochodowy powyżej 150km traci swoją przewagę nad transportem kolejowymDruga grafika pokazuje model funkcjonowania takiego terminala.
Podstawowa uwaga to taka, że z terminali morskich nie ma znaczenia co ładujemy na pociąg. Przyspiesza to segregację do najprostszego modelu - binarnego: zostaje - wyjeżdża. Zostaje, bo zabiera to statek feederowy lub samochód na odległość nie większą niż 150 km.
Reszta wyjeżdża koleją do terminala lądowego. To w nim dochodzi do wysyłki dla konkretnego adresata. Jest to o tyle ważne, że plac przeładunkowy jest wspólny dla wszystkich trzech terminali morskich i strumień kontenerów przychodzących od nich łączy się w jedne zbiór, z którego wychodzą "wspólne" pociągi.
Taka sama relacja odbywa się w kierunku odwrotnym. Pociągi do terminali morskich nie muszą być adresowane do konkretnego z nich. To adresowanie odbywałoby się na wspólnym dla wszystkich trzech terminali morskich placu przeładunkowym.

__________________
spinacz no está en línea   Reply With Quote
Old April 13th, 2017, 02:05 PM   #58
strun
Registered User
 
strun's Avatar
 
Join Date: Jun 2016
Location: Metropolia Bydgoska
Posts: 17
Likes (Received): 13

Wiadomości z Bydgoszczy (GW)
Kontenery popłyną Wisłą przez Bydgoszcz. Na razie na próbę
Marta Leszczyńska
13 kwietnia 2017 | 12:28
Kontenerowiec Honk Kong Express4 ZDJĘCIA
Kontenerowiec Honk Kong Express (ŁUKASZ GŁOWALA)
O zaletach transportu śródlądowego przekonywać będzie załoga barki, która 19 kwietnia wypłynie z gdańskiego portu morskiego. W dziewięć dni dotrze do Warszawy. Zatrzyma się też w Bydgoszczy.
Artykuł otwarty w ramach bezpłatnego limitu prenumeraty cyfrowej
Rejs ma upowszechnić wiedzę na temat gospodarczego wykorzystania rzek i śródlądowych portów. Jeden z nich – największy na szlaku z Gdańska do Warszawy – ma powstać w zakolu Wisły między Bydgoszczą a Solcem Kujawskim i pełnić rolę platformy multimodalnej, czyli połączonych węzłów przeładunkowych: wodnego, kolejowego i samochodowego.

Bydgoszcz z szansą na port rzeczny
Inwestycje są pilne, bo w portach Gdańska i Gdyni rosną przeładunki kontenerów przywożonych drogą morską i dalszy transport w głąb kraju drogami i koleją stanie się niewydolny. Paweł Bukowski, pełnomocnik wojewody do spraw gospodarczych wskazuje, że porty mają możliwość podwojenia przychodów i zdobycie kolejnych miliardów złotych. – Trafiałyby tu towary nie tylko dla Polski, ale też Białorusi, Ukrainy, Słowacji, Czech czy Węgier. Jeśli Gdańsk i Gdynia nie będą miały odpowiedniej przepustowości, a kontenery nie będą mogły być natychmiast przesyłane do miejsc docelowych, operatorzy się wycofają – przekonuje. Transport może wówczas zostać przekierowany do innych południowych i wschodnich portów Bałtyku. Już teraz operatorzy grożą nam palcem i zapowiadają, że przeniosą się do miejsc z lepszą infrastrukturą, wskazując choćby Kłajpedę czy Rostock.

Jak dziś wygląda sytuacja w trójmiejskich portach? – Kontenerowiec Maja, który do nich wpływa, przywozi 20 tys. kontenerów. Jedna ciężarówka zabierze jeden. Na autostradę musiałoby więc wjechać aż 20 tys. ciężkich samochodów – zauważa Bukowski. – Dlatego kontenerów nie wozi się ciężarówkami dalej niż na odległość 200 km. Na tę chwilę, by masę towarów z portów trójmiejskich wywieźć, potrzebujemy przede wszystkim sprawnej kolei. Na rozwiezienie 20 tys. kontenerów potrzeba 300 pociągów.

Jak te fakty może gospodarczo wykorzystać Bydgoszcz? To tu będą się schodziły trzy szlaki kolejowe z portów trójmiejskich, autostrada i w przyszłości szlak Wisły. Żadne inne miasto nie ma tak dogodnych uwarunkowań. – Dlatego pierwszy krok do powstania u nas wielkiego centrum transportowo-logistycznego to stworzenie portu kolejowo-drogowego, który zwiększy szanse Bydgoszczy na port rzeczny – mówi Bukowski.

Możliwości takie daje podpisane niedawno przez prezydenta Andrzeja Dudę porozumienie AGN.

Zobacz przeładunek w Brdyujściu
Na barce rejsu promocyjnego odbywać się będą spotkania zespołów problemowych ds. inwestycji na międzynarodowych drogach wodnych E-40 (polskiego odcinka trasy Bałtyk-Morze Czarne) i E-70 (Morze Północne-Odra-Wisła). W Tczewie, Grudziądzu, Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku organizatorzy zwołają konferencje prasowe i zaproszą mieszkańców na imprezy integracyjne. W bydgoskim Brdyujściu odbędzie się pokazowy przeładunek kontenerów, na Wyspie Młyńskiej zaplanowano wystawę zatytułowaną „Gospodarcze wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych”, zaś w marinie seminarium „Przyszłość żeglugi śródlądowej w Polsce, wyzwania i możliwości rozwoju”. Podczas rejsu obradować będą zespoły robocze zajmujące się problematyką wodną. Zaprezentowane zostaną samorządowe inicjatywy na rzecz gospodarki wodnej regionu dolnej Wisły.

Wyprawa w górę rzeki będzie miała również aspekt badawczy – załoga reprezentowana przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku zbierze dane do studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej w rejonie Bydgoszczy i Solca Kujawskiego, jak również przygotowywanego przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej „Studium wykonalności dla dolnej Wisły” i zaprojektowania oraz budowy nowoczesnej, płaskodennej jednostki pływającej po rzece, przystosowanej do przewożenia kontenerów.

Barka będzie gościć w Bydgoszczy 21 i 22 kwietnia.
__________________

Trzcielinski liked this post
strun no está en línea   Reply With Quote
Old April 13th, 2017, 05:43 PM   #59
butelkowy_szachista
Registered User
 
butelkowy_szachista's Avatar
 
Join Date: Apr 2013
Location: Bydgoszcz
Posts: 371
Likes (Received): 693

Wielkie uznanie i szacunek Spinacz, za wyczerpujące informacje/prognozy/rozważania. Naprawdę czytam ten wątek z zainteresowaniem, a i nadzieją że w końcu coś w temacie węzła w Bydgoszczy ruszy.
__________________

_KOLO_BDG_, ursusso liked this post
butelkowy_szachista no está en línea   Reply With Quote
Old April 23rd, 2017, 11:11 PM   #60
_poison_
Registered User
 
_poison_'s Avatar
 
Join Date: Mar 2014
Location: BYDGOSZCZ
Posts: 749
Likes (Received): 484

Bydgoszcz czy Solec Kujawski? Gdzie powstanie port multimodalny?


Pierwszy raz od wielu lat Wisłą płynie barka transportowa. W sobotę wyruszyła z Bydgoszczy w kierunku Warszawy. W trakcie rejsu eksperci badają, gdzie powinien zostać ulokowany port multimodalny.19 kwietnia w Gdańsku – w ramach projektu EMMA - rozpoczął się pilotażowy, promocyjno-badawczy rejs ponad 70-metrowego zestawu rzecznego złożonego z pchacza oraz barki załadowanej 20 kontenerami. W piątek w godzinach popołudniowych barka dopłynęła do Bydgoszczy. W Brdyujściu odbył się pokazowy przeładunek kontenerów, a w sobotę barka popłynęła w kierunku Warszawy. Ma dotrzeć do stolicy w czwartek ,a po drodze cumować w Toruniu, Włocławku, Płocku i Nowym Dworze Mazowieckim.

Rejs promuję żeglugę śródlądową jako transport ekologiczny i najbardziej ekonomiczny, a także pokazuje możliwość przemieszczania towarów drogą wodną z portów morskich w Gdańsku i Gdyni do centrum kraju. - Chcemy pokazać, że jest możliwe transportowania towarów z Gdańska do Warszawy drogą wodną. Wierzymy, że po zbudowaniu tamy w okolicach Nieszawy i Ciechocinka oraz odbudowie części ostróg będzie to możliwe przez większą część roku. W ramach projektu EMMA będzie opracowane studium lokalizacyjne dla portu śródlądowego. Mówi się o różnych lokalizacjach: Bydgoszczy albo Solcu Kujawskim – tłumaczy Sławomir Kopyść, członek zarządu województwa kujawsko-pomorskiego.

Rejs ma także aspekt badawczy. Płynący barką przedstawiciele Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (Katedry Rewitalizacji Dróg Wodnych) i Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku zdobędą dane, które posłużą do sporządzenia studium lokalizacyjnego platformy multimodalnej w naszym regionie. - Byłbym zachwycony, gdyby port został zlokalizowany w Bydgoszczy, a nieco mniej byłbym zadowolony, gdyby port powstał zaraz obok naszego miasta, na terenie Solca Kujawskiego. Badania środowiskowe, logistyczne i hydrologiczne przesądza o lokalizacji tego obiektu. Bydgoszcz ma od lat zabezpieczony teren w Łęgnowie, wzdłuż Wisły – mówił prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski.

Droga do budowy platformy multimodalnej w naszym regionie, czyli połączonych węzłów przeładunkowych: wodnego, kolejowego i samochodowego jest jeszcze daleka. To kwestia co najmniej kilkunastu lat. - Sprawa pieniędzy nie jest najważniejsza. Większym problemem będzie uzyskanie zgód, opracowań środowiskowych, konieczna będzie też zgoda Komisji Europejskiej – mówi Przemysław Gaca z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Projekt EMMA ("Zwiększenie mobilności towarów i logistyki w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego oraz promocję nowych międzynarodowych usług żeglugowych") jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt ma zwiększyć możliwości przewozu towarów i rozwinąć logistykę w państwach nadbałtyckich. Szczególny nacisk kładzie się na transport śródlądowy i morski. Spośród 21 podmiotów uczestniczących w projekcie EMMA, cztery są z Polski, w tym Województwo Kujawsko-Pomorskie i Miasto Bydgoszcz.


http://www.tygodnikbydgoski.pl/wydar...t-multimodalny
__________________

butelkowy_szachista liked this post
_poison_ no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
bydgoszcz

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 03:00 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us