[Lubelskie] Infrastruktura drogowa - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone | Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old January 30th, 2005, 12:45 AM   #1
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

[Lubelskie] Infrastruktura drogowa

Poniżej prezentuję materiały zaczerpnięte ze stron Samorządu Miasta Lublina dotyczące infrastruktury drogowej aktualnie realizowanej i planowanej.

W pierwszym dokumencie przedstawione są projekty (stan z grudnia 2004), o których dofinansowanie głównie w ramach Phare i ZPORR już wystąpiono bądź które są aktualnie w przygotowaniu.

Drugi dokument to STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBLIN do 2013 roku ze stycznia 2005, poniżej zaprezentowałem wybrane fragmenty, można też sciągnąć cały dokument. Również są przedstawione planowane projekty drogowe.

Nie zamieszczam tutaj informacji odnośnie obwodnicy Lublina, ponieważ generalnie zajmuje się nią GDDKiA, a nie miasto. Temu zagadnieniu poświęciłem osobny wątek.
-----------------------
Środki finansowe pozyskiwane przez miasto, grudzień 2004
Pełny tekst: INFORMACJA NA TEMAT DZIAŁAŃ W SPRAWIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW SPOZA BUDŻETU MIASTA
(...)
WYDZIAŁ STRATEGII I ROZWOJU

Projekty w trakcie realizacji

Aktualnie miasto korzysta ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Spójność Społeczno – Gospodarcza Phare 2001, w etapie końcowym jest realizacja projektu: Droga S-19 – północny wylot z Lublina (odcinek al. Solidarności Pracy od ul. Smorawińskiego do ul. Do Dysa o dł 1,7 km). Wartość kontraktu wynosi 6 043 372,62 Euro, dofinansowanie z funduszu Phare 4 532 529,46 Euro. Do realizacji pozostaną jeszcze dwa projekty:
1) Phare 2002 - Poprawa dostępności terenów rozwoju biznesu - Al. Spółdzielczości Pracy od skrzyżowania z ul. Do Dysa do granic miasta o dł. 1,02 km. Wartość zadania 3,5 mln Euro, dofinansowanie z funduszu Phare 2,5 mln Euro. Przetarg planowany jest na dzień 15 listopada 2004 roku,
2) Phare 2003 - Obwodnica miejska na odcinku o dł. 724 m od węzła al. Tysiąclecia – ul. Hutnicza do skrzyżowania z ul. Mełgiewską w Lublinie. Wartość projektu 3,5 mln Euro, dofinansowanie z funduszu Phare 2,1 mln Euro. Przetarg planowany jest na dzień 27 grudnia 2004; realizacja 2005 – 2006.

Projekty zgłoszone i oczekujące na rekomendację:
Lp. Nazwa i opis projektu
1. Budowa ulic Bursaki i Magnoliowa; (przedłużenie Bursaki do Smorawińskiego i Magnoliwej od Spółdzielczości Pracy do Bursaki). Całkowity koszt projektu około 3 600 tys. PLN
2. Budowa ulicy Willowej na odcinku od ul. Sławinkowskiej do ul. Tarasowej. Całkowity koszt projektu około: 6 100 tys. PLN
3. Budowa ulicy Wyżynnej na odcinku od ul. Szczytowej do ul. Nadbystrzyckiej. Całkowity koszt projektu około: 2 200 tys. PLN
(...)
Projekty w trakcie przygotowania:
Lp. Nazwa i opis projektu
1. ul. Nadbystrzycka od Zana do ul. Jana Pawła II o dł. 1300 m. Całkowity koszt projektu około 4 mln PLN
2. al. Andersa na odcinku od al. Spółdzielczości Pracy wraz rondem Gen. Berbeckiego o dł. 950 m. Całkowity koszt projektu około 3 mln PLN
3. ul. Mełgiewskiej od ul. Gospodarczej do końca drogi dwujezdniowej o dł. 850 m. Całkowity koszt projektu około 2,5 mln PLN
4. ul. Smorawińskiego od al. Solidarności do al. Kompozytorów Polskich o dł. 1050 m. Całkowity koszt projektu około 3 mln PLN
5. Budowa ulicy Jana Pawła w Lublinie ( przedłużenie ) Budowa dwuprzestrzennej drogi z towarzyszącą infrastrukturą o długości 2.335 m, 5 skrzyżowań, 9 zatok autobusowych oraz ścieżki rowerowej. Projekt stanowi element obwodnicowego połączenia między wylotami dróg krajowych S-19 i S-17 z Lublina. Skutek gospodarczy – uruchomienie inwestycji gospodarczych na obszarze 30 ha. Całkowity koszt projektu około 20 mln PLN, plus około 9 mln PLN wykup gruntów.
6. Tunel pod Al. Racławickimi wraz z wiaduktem nad ul. Głęboką Przebudowa skrzyżowań jednopoziomowych na dwupoziomowe tj. al. Racławickich z ulicami: Sowińskiego i Poniatowskiego, budowa tunelu pod al. Racławickimi i częściowo pod ul. Sowińskiego (ok. 510 m), budowa wiaduktu (ok. 110 m), przebudowa skrzyżowań. Realizacja projektu przyniesie polepszenie jakości funkcjonowania miejskiego systemu transportowego, w tym komunikacji publicznej. Polepszenie dostępności komunikacyjnej zwiększy atrakcyjność inwestycyjną terenu. Całkowity koszt projektu około 120 mln PLN.
7. Przedłużenie ul. Krańcowej do ul. Kunickiego wraz z mostem na rzece Czerniejówce w Lublinie.Przedłużenie drogi głównej o 1,065 m, budowę mostu na rzece Czerniejówce wraz z towarzyszącą infrastrukturą, modernizację ulic towarzyszących o łącznej długości 712 m, budowę nowych ulic o łącznej długości 888 m oraz ścieżki rowerowej. Projekt przyniesie poprawę układu transportowego miasta i regionu. Całkowity koszt projektu około 30 mln PLN.
8. Adaptacja Zespołu Klasztoru Powizytkowskiego na wielofunkcyjne Centrum Kultury w Lublinie. Renowacja zabytkowego zespołu po-klasztornego na cele istniejących instytucji kulturalnych ze znacznym rozszerzeniem ich oferty (konferencje, edukacja, biblioteka, teatry alternatywne). Projekt jest kontynuacją renowacji przeprowadzonej w latach 1999-2003. Projekt dotyczy modernizacji 3.000 m2 z istniejącej całkowitej powierzchni 5.700 m2. Całkowity koszt projektu około 9 mln PLN.
9. Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej w dzielnicy Bursaki. Budowa ulicy Do Dysa (1,4 km) jako ulicy głównej oraz ulic lokalnych o łącznej długości 3 km wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Projekt tworzy możliwości dalszej aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki udostępniając tereny rozwojowe o pow. ok. 100 ha. Projekt bezpośrednio związany z realizacją projektów PHARE ESC 2001 i 2002 + wodociąg. Całkowity koszt projektu około 25 mln PLN.
10. Odcinek Trasy Zielonej od ul. Piłsudskiego do ul. Krochmalnej wraz z ulicą Muzyczną w Lublinie W I etapie budowa 1,8 km tras i ulic głównych wraz z mostem na rzece Bystrzycy oraz zaplecze parkingowe i ulice dojazdowe do dworców. W II etapie przewiduje się budowę dalszych 2,4 km Trasy Zielonej wraz z rekultywacją terenów zielonych w dolinie Bystrzycy. Projekt istotnie wpływa na poprawę obsługi komunikacyjnej miasta, a szczególnie na dostępność komunikacji kolejowej i autobusowej o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym. Całkowity koszt projektu około 66 mln PLN plus wykup gruntów około 10 mln PLN.
11. Modernizacja ciągu ulic al. Smorawińskiego – al. Andersa Modernizacja nawierzchni, uzupełnienie infrastruktury podziemnej i poprawa organizacji ruchu na odcinku 4,5 km głównych dróg miasta. Całkowity koszt projektu około 16 mln PLN.
12. Modernizacja al. Kraśnickiej od ul. Roztocze do granic Lublina – ERDF/1375Przebudowa wraz z rozszerzeniem odcinka 3,3 km istniejącej drogi głównej, usprawnienie organizacji ruchu na skrzyżowaniach wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Całkowity koszt projektu około 30 mln PLN.
(...)
14. Modernizacja ciągu ulic al. Warszawska – al. Solidarności – al. Witosa w Lublinie (S- 17) Modernizacja przebiegu drogi S-17 w granicach miasta na odcinku 14,5 km. Dotyczy poprawy nawierzchni, organizacji ruchu oraz modernizacji towarzyszącej infrastruktury (z możliwą budową 3,2 km trasy objazdowej). Całkowity koszt projektu około 56 mln PLN.
(...)

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Projekty zgłoszone i oczekujące na rekomendację
Lp. Nazwa i opis projektu
1. Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Nadbystrzyckiej (z rondem) do ul. Szafirowej. Długość 2180 mb. Całkowity koszt projektu około 21 mln PLN
2. Przebudowa ul. Choiny na odcinku od ul. Związkowej do ul. Paderewskiego. Długość: 910 mb. Całkowity koszt projektu około 5 500 tys. PLN
3. Przebudowa ul. Szeligowskiego na odcinku od al. Smorawińskiego do ul. Związkowej. Długość: 616 mb. Całkowity koszt projektu około 3 900 tys. PLN
4. Przebudowa ul. Krańcowej na odcinku od al. Witosa do ul. Długiej. Długość: 2 760 mb. Całkowity koszt projektu około 7 200 tys. PLN

Strategia rozwoju dla Lublina, styczeń 2005
Pełny tekst: STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBLIN


PREZYDENT MIASTA LUBLIN
STRATEGIA ROZWOJU MIASTA LUBLIN
LUBLIN 2005
(...)
3. DIAGNOZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ MIASTA – ANALIZA SWOT
(...)
3.1. Uwarunkowania rozwoju wynikające z cech położenia miasta
Uwarunkowania te obejmują zestaw zagadnień związanych z relacjami geograficznymi w kontekście politycznym i gospodarczym w regionie, w kraju i w Europie, mających istotne znaczenie dla rozwoju miasta.
(...)
Mocne strony:
· Dominacja miasta na obszarze regionu Lubelszczyzny w całej wschodniej części kraju. Lublin jest największym miastem w Polsce wschodniej (po wschodniej stronie Wisły). Wraz z sąsiadującym z nim Świdnikiem liczy prawie 400 tys. mieszkańców. Największa koncentracja ludności w tej części kraju wiąże się z największą koncentracją kadr, szkolnictwa wyższego i innych funkcji wyższego rzędu, a także z największym potencjałem gospodarczym;
· Miasto leży w centralnej części województwa. Przez to ma dogodne warunki obsługi zaplecza w granicach swojego regionu. Ma to znaczenie dla rozwoju handlu i usług. Jest to podstawa do silniejszej integracji gospodarczej regionu wokół historycznie dominującej jego stolicy;
· Lublin jest stosunkowo dobrze połączony szlakami drogowymi ze wszystkimi miastami województwa, a także z terenami wiejskimi;
· Lublin leży na trzech ważnych międzynarodowych szlakach komunikacyjnych łączących różne części kontynentu europejskiego. Jest to droga NR 17 Via Intermare łącząca Gdańsk z Odessą poprzez Warszawę, Lublin i Lwów; odgałęzienie tej drogi w Piaskach do Kijowa jako droga NR 12 i droga NR 19 prowadząca z Litwy i innych krajów nadbałtyckich przez Białystok, Lublin, Rzeszów do Europy południowej;
· Lublin ma dogodne korzystne krajowe i międzynarodowe połączenia kolejowe, zwłaszcza w relacji wschód – zachód;
· Wraz z sąsiadującym Świdnikiem Lublin jest centralnym ośrodkiem potencjalnej i planowanej aglomeracji lubelskiej. Jest to Lubelski Zespół Miejski. Wokół centrum jest pięć mniejszych ośrodków miejskich (Lubartów, Łęczna, Piaski, Bełżyce i Bychawa) oraz jedna strefa zurbanizowana (Garbów, Markuszów, Kurów). Ośrodki te stanowią potencjalne miasta satelitarne aglomeracji;
· Lublin jest predestynowany do roli centrum wymiany gospodarczej, naukowej i kulturalnej krajów Europy Wschodniej i Zachodniej.

Słabe strony:
· Lublin jako największy ośrodek miejski w Polsce Wschodniej jest dopiero dziesiątym pod względem liczby mieszkańców miastem w całym kraju. Ma też relatywnie niski potencjał gospodarczy na tle stolic innych regionów. Określa to jego pozycję konkurencyjną na arenie międzynarodowej jako niezbyt korzystną;
· Położenie miasta w strefie o najniższej zamożności w Polsce (tzw. „ściana wschodnia”) przesądza o niskim poziomie popytu i hamuje rozwój gospodarczy miasta i regionu;
· Przechodzące przez Lublin szlaki komunikacyjne nie są wystarczająco technicznie przygotowane dla wielkiego międzynarodowego ruchu komunikacyjnego. Drogi krajowe NR 17, NR 12 i NR 19 nie odpowiadają parametrom właściwym dla współczesnych dróg ekspresowych, a tym bardziej autostrad. Pozostałe drogi wychodzące z Lublina także nie odpowiadają pod względem technicznym obecnym oczekiwaniom eksploatacyjnym;· Odczuwa się niedobór odpowiednich relacji komunikacyjnych Lublina przekraczających Wisłę w kierunku zachodnim. Przesądza to o peryferyjności gospodarczej miasta i całego regionu. Jest także czynnikiem utrudniającym współpracę międzynarodową miasta i regionu z Europą Wschodnią;
· Niski stopień wykorzystania transportu kolejowego i dekapitalizacja infrastruktury kolejowej. Odczuwany jest brak bezpośrednich połączeń kolejowych Lublina w relacji północ – południe;
· Brakuje lotniska z połączeniami krajowymi i międzynarodowymi, co przy peryferyjnym położeniu Lublina w kraju i w rozszerzonej Unii Europejskiej osłabia pozycję konkurencyjną miasta na tle innych stolic polskich regionów;
· Planowana aglomeracja lubelska nie jest jeszcze wystarczająco ukształtowana, aby mogła zahamować niekorzystną funkcjonalnie i ekologicznie koncentrację osadnictwa (budownictwa mieszkaniowego) tuż poza granicami miasta.

Szanse:
· Dotychczasowa dominacja społeczno-gospodarcza Lublina w Polsce Wschodniej może sprzyjać budowaniu korzystnej dla miasta pozycji konkurencyjnej w kraju i w Europie Środkowej. Czynnikiem dodatkowo sprzyjającym wzmocnieniu konkurencyjności Lublina może być także centralne położenie miasta względem stolic dwóch pozostałych regionów Polski Wschodniej. Lublin ma szansę na osiągnięcie statusu europolu;
· Istnieje możliwość wykorzystania istniejących komunikacyjnych relacji międzynarodowych do utworzenia w Lublinie głównego ośrodka współpracy międzynarodowej, szczególnie z Ukrainą i Białorusią;
· Możliwości stworzenia Aglomeracji Lubelskiej w oparciu o centralne funkcje Lublina i ośrodki miejskie w Lubartowie, Łęcznej, Piaskach, Bełżycach, Bychawie i Kurowie (z Markuszowem i Garbowem). Może to być czynnik polepszający ekonomikę miasta, kondycję lokalnego środowiska przyrodniczego i ład przestrzenny w całym układzie aglomeracyjnym.

Zagrożenia:
· Utrwalenie regresu społeczno-gospodarczego „ściany wschodniej” może trwale osłabić konkurencyjność Lublina w stosunku do innych ośrodków metropolitalnych w Polsce;
· Brak ożywienia w relacjach gospodarczych z krajami Europy Wschodniej może być przyczyną stagnacji gospodarczej miasta i regionu i niskiego zainteresowania inwestorów zewnętrznych;
· Niedostateczny poziom inwestycji w rozwój infrastruktury komunikacyjnej może pogłębić zagrożenie marginalizacji miasta i regionu i spowodować wykształcenie swoistej martwej „strefy buforowej” UE na wschód od linii Wisły.
(...)
3.6. Infrastruktura techniczna
(...)
Mocne strony:
Lublin wg badań gdańskiego Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową został uznany za miasto o najwyższej jakości środowiska życia w Polsce.
(...)
Komunikacja:
znacząca poprawa w ostatnim dziesięcioleciu przejezdności przez miasto w różnych kierunkach;
(...)
Słabe strony:
Komunikacja:
§ niewystarczające powiązania wewnętrznego układu ulic miejskich z drogami zewnętrznymi wychodzącymi z Lublina;
§ brak obwodnic wokół miasta;
§ niezadowalające parametry techniczne tras wylotowych z miasta, zwłaszcza prowadzących do ośrodków satelitarnych aglomeracji lubelskiej (Lubartowa. Łęcznej, Bełżyc i do Bychawy;
§ dotkliwie odczuwany niski stan techniczny ulic miejskich i kolizyjność przejazdów na wielu odcinkach ulic i na skrzyżowaniach w różnych częściach miasta;
§ brak dogodnego i estetycznie zagospodarowanego połączenia dworca kolejowego z różnymi częściami miasta, głównie ze śródmieściem;
§ kolizyjność przejść dla pieszych z ulicami jezdnymi;
§ bardzo słabo rozwinięta sieć tras rowerowych;
§ powszechny brak parkingów w mieście, zwłaszcza przy siedzibach obiektów użyteczności publicznej;
§ brak dogodnych międzydzielnicowych powiązań komunikacyjnych.
(...)
4. PROJEKCJA PRZYSZŁOŚCI MIASTA
(...)
4.1. Podstawy wnioskowania przyszłości
(...)
Lublin musi spełnić kilka ważnych warunków aby osiągnąć charakter europolu. Przede wszystkim musi osiągnąć następujące standardy europejskie:
(...)
4. Węzłowe położenie w systemie komunikacji europejskiej (węzeł autostradowy, kolejowy, telekomunikacyjny, lotniczy, żeglugowy). Przez Lublin przechodzą trzy ważne szlaki drogowe o znaczeniu międzynarodowym, w tym: z Warszawy do Lwowa i Odessy (NR 17), odgałęzienie tego szlaku do Kijowa (NR 12) i szlak południkowy z krajów nadbałtyckich na południe Europy (NR 19). Lublin jest też ważnym węzłem kolejowym z możliwością rozwoju transportu międzynarodowego. Jest też ważnym węzłem telekomunikacyjnym. Brakuje natomiast lotniska z połączeniami krajowymi i międzynarodowymi;
(...)

4.5.3. Wizja Lublina jako przyszłego miasta europejskiego
(...)
Potrzebna będzie rozbudowa dróg łączących Lublin z najbliżej położonymi satelitarnymi ośrodkami miejskimi, w tym z Lubartowem, Łęczną, Bełżycami i z Bychawą.
(...)
Wzrost rangi Lublina warunkuje także zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna. Szlaki komunikacji międzynarodowej są już wyraźnie ukształtowane, jednakże stan techniczny dróg jest niewystarczający dla tej funkcji. Strategiczne znaczenie będzie miała budowa trasy ekspresowej NR 17 przechodzącej przez Lublin, a łączącej porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego. Ponadto rangę miasta i jego sprawne funkcjonowanie warunkuje budowa trasy z Białegostoku do Rzeszowa przez Lublin NR 19 oraz budowa szlaku kijowskiego NR 12. Ważne dla rozwoju miasta są także inne kierunki połączeń komunikacyjnych, zwłaszcza z zachodnią częścią kraju przez Puławy i przez postulowaną przeprawę mostową Kamień-Solec. Lubelski węzeł komunikacyjny wymaga także budowy obwodnic wokół miasta łączących poszczególne odcinki dróg wychodzących z miasta, zwłaszcza szlaki międzynarodowe. Poza rozbudową dróg o znaczeniu krajowym i międzynarodowym potrzebna będzie modernizacja kolei i uporządkowanie zagospodarowania przestrzennego w okolicach dworca PKP.
(...)
5.5.5. Infrastruktura techniczna
(...)
W komunikacji:
1) Usprawnianie sieci miejskich dróg i ulic,
2) Powiązanie systemu ulic miejskich z zewnętrznym układem komunikacji drogowej,
3) Budowa nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym ( w tym ruchem pojazdów transportu publicznego ),
4) Modernizacja i rozwój systemu transportu zbiorowego,
5) Modernizacja i rozbudowa trakcji trolejbusowej,
6) Wymiana taboru trolejbusowego
7) Wymiana taboru autobusowego,
8) Dostosowanie sieci parkingów do potrzeb rozwoju motoryzacji i zmian w zagospodarowaniu miasta,
9) Rozwój sieci ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
(...)
6.3.4. Infrastruktura techniczna
Jest to jedna z najważniejszych dziedzin sprawnego funkcjonowania i rozwoju miasta. Osiąganie pożądanych standardów w tej grupie dziedzin gospodarki praktycznie warunkuje rozwój wszelkich innych dziedzin, w tym tych, które będą miały znaczenie strategiczne. W szczególności w Lublinie potrzebne są wielkie inwestycje usprawniające lokalny i zewnętrzny ruch komunikacyjny. Potrzebna jest przebudowa układu ulic i skrzyżowań, a także budowa parkingów. Inwestycje w innych dziedzinach lokalnej infrastruktury technicznej będą miały znaczenie uzupełniające. Tempo ich realizacji powinno odpowiadać potrzebom ekspansji przestrzennej zabudowy mieszkaniowej, usługowej i przemysłowo-składowej w mieście.
(...)
W dziedzinie komunikacji:

1. Modernizacja istniejącego odcinka trasy W-Z oraz budowa pozostałego odcinka w ciągu drogi NR 17 relacji Warszawa - Lublin – Zamość;
2. Modernizacja istniejących ulic na kierunkach wylotowych z miasta do Kraśnika, Nałęczowa, Lubartowa, Biłgoraja i Łęcznej;
3. Rozbudowa istniejącego układu ulicznego dla poprawy przejezdności i obsługi nowych terenów zainwestowania miejskiego, w tym:
· Budowa tunelu pod Al. Racławickimi z estakadą nad ul. Głęboką wraz z ul. Filaretów,
· Przebudowa ul. Długiej od Krańcowej do ul. Mickiewicza,
· Budowa odcinka od ul. Wojennej do ul. Smoluchowskiego,
· Przebudowa ul. Wrotkowskiej od ul. Smoluchowskiego do ul. Diamentowej,
· Kontynuacja budowy ul. Poniatowskiego z węzłem z al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności,
· Przebudowa al. Spółdzielczości Pracy od ul. Smorawińskiego do ul. Obywatelskiej z przebudową ul. Unickiej i Podzamcze,
· Przedłużenie ul. Muzycznej do ul. Krochmalnej,
· Budowa w klasie głównej tzw. „Trasy Zielonej” od skrzyżowania „Klin” do ul. Diamentowej,
· Przedłużenie ulicy Mełgiewskiej do granic miasta,
· Budowa ul. Willowej,
· Modernizacja ul. Sławinkowskiej od ul. Willowej do granicy administracyjnej miasta,
· Przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej oraz przebudowa al. Kraśnickiej do granic miasta.


4. Budowa sieci ścieżek rowerowych, w tym wewnątrzosiedlowych i miejskich, mających powiązania trasami rowerowymi poza miastem;
5. Budowa parkingów strategicznych, wielopoziomowych i terenowych dla obsługi obszaru Centrum;
6. Budowa dworca autobusowego obsługującego przewozy międzymiastowe i międzynarodowe;
7. Budowa nowoczesnego systemu sterowania ruchem ulicznym ( w tym ruchem pojazdów transportu publicznego );
8. Stworzenie zintegrowanego systemu transportu zbiorowego,
9. Dostosowanie istniejącego układu linii komunikacji zbiorowej do potrzeb mieszkańców,
10. Modernizacja i rozbudowa sieci trakcji trolejbusowej,
11. Modernizacja taboru trolejbusowego;
12. Modernizacja taboru autobusowego;
(...)

Last edited by Lmac; October 15th, 2005 at 08:47 PM.
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old February 7th, 2005, 03:30 PM   #2
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

Odnośnie zachodniej obwodnicy S19 ciąg dalszy zmagań:
(Kurier Lubelski)
Nie wiedzieli, że stracą domy

Najnowszy wariant "społeczny" spornej części zachodniej:


Dotychczasowa całościowa mapka poglądowa:


DOTARLIŚMY DO SZCZEGÓŁOWEJ MAPY NAJNOWSZEJ WERSJI OBWODNICY

Dwa konkurencyjne komitety protestacyjne z gminy Konopnica walczą o przebieg obwodnicy Lublina. Każdy broni swoich domów i swojego interesu. A obwodnicy nie ma i pewnie długo nie będzie.

Pierwszy to po prostu komitet protestacyjny. Drugi – Międzywiejski Komitet Protestacyjny. W skład obu wchodzą ważne i bardzo ważne osoby mieszkające w gminie.
Wczoraj z mapą przebiegu najnowszej wersji obwodnicy Konopnicy objechaliśmy gminę. Większość mieszkańców domów, które są przewidziane do wyburzenia nic o tym nie wiedziało. Ze złością przeglądali plany. – To sprawka tych z Motycza. Bogaci i wpływowi mogą w tym kraju wszystko – mówili.

Ósmy projekt przebiegu obwodnicy przygotował pierwszy komitet. Komitet szukał innego rozwiązania dla obwodnicy niż jej przebieg przez środek Motycza. Taki przebieg zaproponowali lubelscy drogowcy. Motycz jest usiany nowoczesnymi willami, a nawet pokaźnymi posiadłościami. Są nowe i drogie. Na wieść o budowie obwodnicy, która przebiegałaby pod liniami wysokiego napięcia powstał komitet protestacyjny. Zapisało się do niego ok. 1500 osób.
Oglądaliśmy w terenie przebieg tej wersji obwodnicy, która według drogowców jest najtańsza. Biegnie wzdłuż kilkusetmetrowej szerokości pasa „wolnej ziemi”, nad którą wisi linia wysokiego napięcia. W Motyczu przechodzi między aquaparkiem a hotelem Jedlina. Dalej biegnie szerokim niezabudowanym odcinkiem. W pobliżu znajduje się zaledwie kilka domów w Józefowie. Gorzej jest w Maryninie. Tam do wyburzeń byłoby kilka budynków, a kilka innych jest dosyć blisko stumetrowego pasa, który zajmowałaby jezdnia z poboczami.
Wygląda na to, że problem wyburzeń nie jest tak wielki jak przedstawia go pierwszy komitet protestacyjny, któremu ta wersja się nie podoba.
Ale to tylko część prawdy. W odległości 400-500 metrów od planowanej drogi stoi gęsta nowoczesna zabudowa jednorodzinna. Obwodnica będzie drogą ekspresową. Oznacza to, że można będzie przejechać po niej tylko przez tzw. węzły, czyli rozgałęzienia, których budowa zaplanowana jest co kilka kilometrów. Wniosek? Komunikacja lokalna w pobliżu takiej drogi będzie znacznie utrudniona.
Komitet zamiast bezowocnie protestować przystąpił do działania. Eksperci przeglądali plany. Studiowali warianty innego przebiegu drogi sporządzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. W międzyczasie radni gminy po kolei odrzucali koncepcje. Komitet wynajął samolot, który sfotografował teren. Na taki podkład naniesiono nową, ósmą z kolei, koncepcję drogi. Została nazwana „społeczną”. Omija łukiem nowe osiedla w Motyczu. Linię drogi wytyczono głównie przez pola, choć do wyburzenia jest kilka zabudowań. To spowodowało sprzeciw innych mieszkańców gminy, którzy założyli drugi, Międzywiejski Komitet Protestacyjny.

Według MKP obwodnica byłaby znacznie dłuższa niż wersja proponowana przez drogowców. Kilometr drogi takiej klasy to ok. 30 milionów złotych. Komitet Oceny Projektów Inwestycyjnych w Warszawie dał zgodę, czyli pieniądze, na opracowanie dokumentacji technicznej „społecznego” wariantu. To około 300 tys. zł. Postanowił również nie rezygnować z trasy pod linią wysokiego napięcia, a nieco zmodyfikować jej przebieg przez Marynin.
Ten plan przebiegu obwodnicy znajduje się od niedawna w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Złożyli go wójt i radni gminy Konopnica, którzy na sesji większością głosów uznali, że społeczność gminna zgadza się na nowy wariant.
Mapa jest na tyle szczegółowa, że na jej podstawie można określić, którędy obwodnica ma biec i które domy są najbliżej. Z dokładnym wyrysem zabudowań, które mają zostać rozebrane lub blisko których będzie droga ruszyliśmy do Konopnicy. Obwodnica przetnie Radawiec. Jej granice wyznaczono kilkaset metrów od stacji meteorologicznej obok lotniska. Projekt z zaciekawieniem oglądał Andrzej Powszedniak, który mieszka wraz z rodziną w tym samym budynku, w którym znajduje się obserwatorium pogody.
– Widzę, że wieś podzielili na połowę. Ludzie nie będą zadowoleni. Nam w stacji to nie powinno przeszkadzać, ale nie wiem co powiedzą mieszkańcy domów, które są w pasie nowej drogi – zastanawia się Andrzej Powszedniak.
W pasie obwodnicy znajduje się dom należący do rodziny Sajów. Na pierwszy rzut oka widać, że gospodarstwo ma swoje lata. Zostaliśmy zaproszeni do środka. Rolnik ogląda naszą mapę. Na podstawie rysunku, na którym widać zabudowania i układ dróg rozpoznaje swoje gospodarstwo. Jest w linii obwodnicy.
– Nie podoba mi się to, że Motycz spycha od siebie drogę i kieruje ją na nas – mówi Sławomir Saja. – Tam mieszkają wpływowi ludzie. Bogaci. Stać ich było nawet, żeby samolot nająć. Mają w Lublinie układy, znajomości. Nie ma się co dziwić, że wywalczyli co chcieli.
Wraz z ojcem Władysławem zastanawiają się co dalej.
– Mają dawać jakieś odszkodowania. Ale ile? Dom stary, co oni za niego dadzą? Co za to i gdzie będzie można postawić? Nawet jak droga przejdzie bokiem, to jak przy niej żyć? – pytają.
Kim są wpływowi ludzie? Dlaczego komitet protestacyjny ma taką dużą siłę przebicia, że jest w stanie przeforsować własny, znacznie droższy, wariant drogi?

Ludzie, którzy założyli Międzywiejski Komitet Protestacyjny w związku z pracami nad wytyczeniem „społecznego” (czyli pierwszego komitetu) projektu obwodnicy z pamięci potrafią wyliczyć część wpływowych członków.
– Pan Michalak, przewodniczący ma hurtownię kosmetyków; pan Jedlina pensjonat; pan Cylc hurtownię medyczną; pan Cugowski – wiadomo Budka Suflera – a nowa droga biegłaby kilkaset metrów od jego posiadłości; pan Jarząbek jest dyrektorem w Urzędzie Marszałkowskim; państwo Dąbrowscy mają aquapark; pan Kidaj firmę, która produkuje tablice rejestracyjne do samochodów i jest radnym. Można by wyliczać jeszcze dziesiątki takich osób – mówi jeden z mieszkańców Konopnicy, któremu nie podoba się nowe wytyczenie obwodnicy, a przebiega ona niedaleko jego domu.

Jeden ze zwolenników zmiany wytyczenia obwodnicy, czyli „społecznego” wariantu, nie pozostaje dłużny.
– A w MKP nie mają wpływowych ludzi? Bzdura. Mirosław Żydek jest radnym powiatowym, Tomasz Księżopolski ma klub UFO i salon Citroena w Lublinie. Są też inni. Opracowaliśmy nowy wariant, bo uważamy, że najmniej szkodzi gminie i jej mieszkańcom – mówi.
Czyja to wina, że w gminie są tak duże podziały? Ludzie walczą ze sobą na wpływy? Po obu stronach barykady stanęło blisko 3,5 tysiąca osób?
– Oczywiście, że władz gminy. Gdy wójt wydawał nowe zezwolenia na budowy powinien informować ludzi, że za kilka lat może w pobliżu powstać nowa droga. Obwodnica, która znacznie utrudni życie i komunikację lokalną. Ale nikt o tym nie myślał. Wójt machał ręką i mówił, że jakoś to będzie. I tak nie ma pieniędzy na tak drogą inwestycję. A tu proszę. Teraz w gminie są tylko kłopoty – mówi jeden z mieszkańców Konopnicy.

Tomasz Walaszczyk
Fot. Emilia Szumowska


ILE WYBURZEń?

Dąbrowica – Konopnica (wariant IV-V pod linią wysokiego napięcia, tzw. „drogowców”):
10,4 km długości
9 domów do wyburzenia

Dąbrowica – Trojaczkowice (nowy „społeczny”, ósmy wariant):
12 km długości
6 domów do wyburzenia

TOMDotychczasowe informacje w tym temacie (z mapkami)

Last edited by Lmac; February 7th, 2005 at 03:38 PM.
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old February 11th, 2005, 01:30 AM   #3
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

WIADOMOŚCI: 800 milionów na drogi
(Kurier Lubelski)


RUSZĄ INWESTYCJE W REGIONIE

Takich pieniędzy przeznaczonych na drogi jeszcze na Lubelszczyźnie nie było. [Lubelski] oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad planuje w tym roku zainwestować ponad 300 mln zł. Już teraz wiadomo, że wartość wszystkich projektów drogowych w latach 2005-2007 przekroczy 800 mln zł!

Dokładny budżet lubelskiego oddziału GDDKiA poznamy na początku marca. – Nie potrafię podać dokładnej sumy, ponieważ środki pieniężne czerpiemy z kilkunastu źródeł – wyjaśnia Janusz Wójtowicz, dyrektor GDDKiA. – Szacujemy, że w tym roku zainwestujemy 300 mln zł, a w latach 2005-2007 przekroczymy 800 mln zł.
Dla regionu najważniejsza jest w tej chwili budowa pierwszego etapu obwodnicy Puław wraz z nowym mostem na Wiśle. Koszt projektu to wydatek rzędu 340-400 mln zł.
Jest to 12,5 kilometra drogi po zachodniej stronie Wisły oraz ponadkilometrowej długości most. Do tego dochodzi budowa tzw. węzła Azoty. – Trzeba to zrobić w ciągu najbliższych trzech lat, ponieważ w planach na lata 2008-2009 jest kontynuowanie drogi w stronę Kurowa – dodaje dyrektor GDDKiA.
Przy wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Spójności będzie przebudowywana i wzmacniana droga na odcinku Siedlce – Terespol (granica państwa). Na odcinku 100 kilometrów powstaną drogi serwisowe, ścieżki rowerowe, zostanie przebudowany most w Terespolu. Koszt realizacji projektu przekracza 300 mln zł.
Przebudowywany będzie także ponadsześciokilometrowy odcinek drogi nr 68 Koroszczyn – Wólka Dobryńska. – Chcemy zwiększyć nośność, bo nawierzchnia zaczyna się sypać i rozpadać – podsumowuje
J. Wójtowicz. – Wierzymy, że w lutym pozytywnie zostanie rozpatrzony projekt przez komitet sterujący budową drogi Hrebenne – Tomaszów – Bełżec. Przymierzamy się także do kontynuacji przebudowy drogi Piaski – Dorohucza wraz z wiaduktem kolejowym w Biskupicach.
Na województwo lubelskie na drogi gminne przyznano jeszcze dodatkowo 87,5 mln zł z pieniędzy unijnych. Na składanie wniosków zostało 10 dni.
– Wpłynęły 43 projekty. Przekraczają już swoją wartością pieniądze, które są na nie przewidziane w tym roku – mówi Krzysztof Kuśmicki, dyrektor Departamentu Rozwoju w Urzędzie Marszałkowskim.

Grzegorz Kotyłło
Tomasz Walaszczyk
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old March 2nd, 2005, 04:35 PM   #4
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

Kurier Lubelski:
WIADOMOŚCI: Przejścia przy tunelu

ZNAMY WRESZCIE CIEKAWE SZCZEGÓŁY NAJWIĘKSZEJ INWESTYCJI W LUBLINIE

Przejścia podziemne dla pieszych, centrum handlowo-usługowe pod ul. Głęboką, bezkolizyjne skrzyżowania, parkingi na ul. Sowińskiego – to niektóre szczegóły projektu tunelu pod Al. Racławickimi i wiaduktem nad ul. Głęboką. Dokumentacja techniczna inwestycji wartej ok. 120 mln zł będzie gotowa w końcu czerwca.

– Nie kryję, że termin realizacji projektu będzie opóźniony o blisko pół roku – mówi Henryk Korczewski, dyr. Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin. – Wynika to ze zmian w dokumentacji budowlanej.
Jakie to są zmiany? Najważniejsza to rezygnacja z kładek dla pieszych nad nowymi drogami. W ich miejce zostaną wybudowane przejścia podziemne.
– Największe powstanie pod obecną ul. Głęboką – mówi dyrektor Korczewski.
Przejście pod ul. Głęboką będzie tak skonstruowane, że obok przejść w czterech kierunkach powstanie specjalny pasaż handlowo-usługowy.

Czy przejścia podziemne zamiast kładek nie są zbyt drogie? – Różnica w cenie wynosi 20 procent. Przejścia dają jednak pełną bezkolizyjność połączeń oraz wpasowują się dobrze w układ komunikacyjny, który powstanie po zakończeniu prac – tłumaczy Henryk Korczewski.
Pierwsze przejście podziemne będzie tuż przy skrzyżowaniu
ul. Popiełuszki i Poniatowskiego. Połączy obie strony ulicy pod nową drogą do tunelu (ten zacznie się tuż przed Al. Racławickimi). Drugie zostanie zlokalizowane pod ul. Sowińskiego kilkadziesiąt metrów przed ul. Głęboką. Kolejne przejście będzie na nie istniejącym (jeszcze) odcinku ul. Filaretów, w obecnym skwerku obok os. Mickiewicza na LSM.
Po zakończeniu prac nad dokumentacją budowlaną miasto zamierza wystąpić o dofinansowanie inwesytcji z funduszy Unii Europejskiej.

Pieniądze na realizację projektu znajdą się w 2007 roku. UE finansowałaby do 75 procent kosztów prac. Pozostała kwota pochodziłaby z budżetu Lublina. Jest jednak szansa, że niezbędne sumy mogłyby wpłynąć jeszcze w 2006 roku, o ile będą jakieś rezerwy środków unijnych. Prace przy tunelu i wiadukcie muszą się zakończyć w ciągu 24 miesięcy.

Tomasz Walaszczyk


JAK TO BĘDZIE WYGLĄDAŁO?

Droga będzie obniżała się do tunelu już na wysokości ul. Popiełuszki (patrząc od północy). Od sąsiednich budynków oddzielać ją ma mur oporowy wgłębiający się w ziemię. Wjazd do tunelu znajdzie się kilkadziesiąt metrów przed Al. Racławickimi. Wylot sto metrów od ul. Radziszewskiego. Potem droga płynnie wejdzie na wiadukt nad ul. Głęboką. Stamtąd będą zjazdy i wjazdy na ul. Głęboką oraz droga główna w stronę ul. Filaretów. Na ul. Sowińskiego (nad tunelem) pozostaną tylko połączenia lokalne z ulicami Langiewicza, Radziszewskiego i Weteranów. Wzdłuż Sowińskiego pojawi się kilkadziesiąt nowych miejsc parkingowych.


Osobiście wstrzymam sięz komentarzami dopóki nie zobaczę gotowego projektu, bo tutaj mam jeszcze sporo wątpliwości, a i sam rysunek poglądowy jest kiepski, bo np. nie wyobrażam sobie tej inwestycji bez dwóch pasów w każdym kierunku, którędy połączenie z Al. Racławickimi, nie wiem też jak będzie rozwiązane skrzyżowanie z ul. Popiełuszki (skrzyżowanie kolizyjne na drodze w kierunku Al. Racławickich jak się jedzie z północy od wiaduktu nad Al. Solidarności) - pozostawienie tam sygnalizacji pozostawiłoby korki w tym miejscu, a chyba nie o to chodzi

Last edited by Lmac; March 2nd, 2005 at 11:57 PM.
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old March 2nd, 2005, 08:46 PM   #5
cudak
Inwestor
 
cudak's Avatar
 
Join Date: May 2003
Location: Bemo
Posts: 2,607
Likes (Received): 50

Lmac - musze na spokojnie to co zrobiłeś przeczytać . Widzę , że każdy nowy wątek założony przez Ciebie zawsze jest przygotowany profesjonalnie . Lubie to .
Ten wątek to kompedium wiedzy na temat dróg w lubelskiem .
cudak no está en línea   Reply With Quote
Old March 3rd, 2005, 12:44 AM   #6
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

Dziękuję, choć to raczej tylko wybór materiałów na które sam natrafiam.
Jedynie może trochę żałuję, ze niewiele jest tutaj osób, która namacalnie zna te rejony, z którymi możnaby sie podzielić uwagami

Może jeszcze kilka artykułów prasowych, ale już tylko podlinkowane dla zainteresowanych:

Dziennik Wschodni:

Międzyrzec czeka na obwodnicęZa dwa lata ciężarówki ominą miasto

Krasnostawska obwodnica niezgody
Kolejne spotkanie mieszkańców z władzami miasta kompromisu nie przyniosło

Kurier Lubelski:
NAJWIĘKSZE LUBELSKIE INWESTYCJE 2005
[...]
Ruszy budowa łącznicy, która przebiegać ma między ulicami Mełgiewską i Hutniczą, wraz z przebudową dwóch mostów i przerzuceniem wiaduktu nad al. Witosa. Inwestycja kosztować ma 18 milionów złotych. Odciąży Tatary od ruchu tirów. Będzie finansowana z funduszu PHARE. Roboty rozpoczną się jeszcze w styczniu. Czas jej realizacji wyniesie rok.
– Będzie to zakończenie robót rozpoczętych kilka lat temu. Połączono wówczas obie wymienione ulice jedną nitką jezdni, która przebiega przez ulicę Grafa – tłumaczy Henryk Korczewski, dyr. Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin.

Trzynaście milionów złotych pochłonie dokończenie budowy al. Spółdzielczości Pracy do granic administracyjnych Lublina [wylot DK19 na Białystok]. Jest to kontynuacja modernizacji tej ulicy od ul. Smorawińskiego. W ramach prac wymieniono infrastrukturę podziemną. Droga stanie się dwujezdniowa (po dwa pasy ruchu w każdą stronę). Przedzieli ją pas zieleni. Prace obejmą również modernizację istniejących skrzyżowań, budowę ścieżki rowerowej. Są finansowane z funduszu PHARE. Zakończenie prac zaplanowane jest do 30 listopada 2005 roku.
Rozstrzygnięto już przetarg na wykonawcę i menedżera kontraktu. Wykonawca wejdzie na plac budowy, gdy pozwolą na to warunki meteorologiczne. Roboty będą prowadzone bez zamykania ruchu. Odbywał się on będzie jednym pasem drogi.
[...]BIORĄ SIĘ ZA KILKADZIESIĄT KILOMETRÓW DRÓG

Sześć na dziesięć dróg w Lublinie ma powyżej dwudziestu lat. Oznacza to, że powinny zostać gruntownie wyremontowane. – Nie ukrywam, że z braku pieniędzy przez wiele lat zaniedbywaliśmy remonty główne. Teraz to się zmieni – zapewnia Andrzej Bałaban, zastępca dyr. w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Plan zakłada w ciągu najbliższych lat modernizację wielu kilometrów ulic.

Drogowcy przyznają, że przez całe lata 90. XX wieku niewiele się robiło na ulicach.
– Głównie łataliśmy dziury, korzystając z niewielkich pieniędzy na bieżące utrzymanie dróg. Na bardzo zniszczonych ulicach zmniejszaliśmy dozwolone prędkości i dopuszczalne obciążenia – tłumaczy dyr. Bałaban. – Teraz dzięki funduszom z Unii Europejskiej prace przy lubelskich ulicach ruszą z kopyta.
W planach na 2005 rok jest kontynuacja modernizacji al. Spółdzielczości Pracy (od Związkowej do granic miasta), trwają przygotowania do uzyskania dotacji na przedłużenie ul. Jana Pawła II do al. Kraśnickiej oraz modernizacji nawierzchni Jana Pawła II od Nadbystrzyckiej do wiaduktu przy os. Poręba. Zaawansowane są prace przy budowie Trasy Zielonej do ul. Krochmalnej czy też planistyczne dotyczące przedłużenia ul. Krańcowej do ul. Kunickiego. Na 2005 rok przewiduje się również modernizację ul. Mełgiewskiej (od Gospodarczej do pętli trolejbusowej), Nadbystrzyckiej od Zana do Jana Pawła II, Andersa od Spółdzielczości Pracy do Lwowskiej.
– Podczas robót przy ulicach chcemy stosować normy wytrzymałości, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej. Przewidują one wzmocnienie odporności ulicy do 11,5 ton na oś (obecnie jest to ok. 8-10 ton). To wpłynie na poprawę jakości jezdni. Wyliczono, że przejazd jednego ciężkiego samochodu powoduje zużycie drogi takie, jak przejazd 20 tysięcy pojazdów osobowych! Dlatego wzmocnienie jest ważne – tłumaczy Andrzej Bałaban.
Tomasz Walaszczyk
------------
Niekonczaca sie opowiesc o planowaniu przebiegu zachodniej obwodnicy Lublina przez Konopnice:
1
2
3
Obilo mi sie jeszcze o uszy, ze planowana jest wspolnie z PKP przebudowa wiaduktu kolejowego staruszka na Kunickiego, poszerzenie do dwoch pasow w kazdym kierunku, przejscie podziemne dla pieszych, ponoc jeszcze w tym roku mieliby sie za to zabrac
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old March 9th, 2005, 02:23 AM   #7
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

Dziś (środa, 9 marca) o godz. 14 czat z wojewodą lubelskim odnośnie obwodnicy Lublina, w szczególności jej przebiegu zachodnim przez Konopnicę. Wojewoda zapowiedział, ze wyda decyzję o jej przebiegu w kwietniu.
http://www.kurier.lublin.pl/czat

Kurier Lubelski:
WIADOMOŚCI: Chcą zatrzymać obwodnicę

PRYWATA PONAD INTERES OGÓŁU

Jeśli wojewoda lubelski zatwierdzi przebieg obwodnicy Lublina proponowany przez drogowców złożymy skargę w Brukseli – powiedzieli nam wczoraj przedstawiciele komitetu protestacyjnego z Konopnicy, którzy odwiedzili redakcję Kuriera. Domagają się przebiegu trasy zgodnie z projektem z 1988 roku.

Unia Europejska dofinansowuje projekty drogowe. Zwraca nawet 75 procent wartości inwestycji. Jednym z wymagań UE jest zgoda społeczna na wytyczenie jezdni. Jeśli urzędnicy z Brukseli dowiedzą się, że w Konopnicy trwa spór o obwodnicę mogą nie przyznać środków na jej budowę.
– Chcemy, żeby obwodnica Lublina powstała, ale zgodnie z zasadami prawa – mówi Mirosław Michalak, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego w Konopnicy. – Jeżeli wojewoda podejmie decyzję o wytyczeniu drogi według przebiegu proponowanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad będziemy interweniowali w Brukseli.

Przedstawiciele komitetu zarzucają GDDKiA manipulowanie przy przebiegu obwodnicy Lublina. Ich zdaniem drogowcy specjalnie promują swój wariant bez udziału społeczności Konopnicy. Świadczyć o tym mają dokumenty.
– Nie jest prawdą, że rezerwa terenu pod drogę z 1988 roku miała tylko 40 metrów szerokości, czyli zbyt mało dla drogi o parametrach ekspresowej. Miała 80 metrów. To jest wbrew twierdzeniom szefów lubelskiej GDDKiA – uważa Mirosław Michalak.
Komitet wyznaczył własny przebieg przyszłej obwodnicy Lublina przez Konopnicę. Zdaniem Mirosława Michalaka jest on najbardziej korzystny dla gminy i zgodny z projektami z 1988 roku. Burzy jak najmniej budynków. Pokazują to zdjęcia lotnicze wykonane na zamówienie protestujących. Na innych fotografiach widać też ile budynków poszłoby do wyburzenia, gdyby przyjęto wariant przebiegu obwodnicy proponowany przez drogowców.

W tej chwili obok komitetu protestacyjnego z Konopnicy w gminie działa jeszcze Międzywiejski Komitet Protestacyjny. Obydwa są ze sobą skłócone. O wytyczeniu obwodnicy zadecyduje wojewoda Andrzej Kurowski. Zrobi to w kwietniu.

Tomasz Walaszczyk


DYŻUR WOJEWODY

Dyskusja o nowej trasie

Dzisiaj wojewoda lubelski Andrzej Kurowski będzie w naszej redakcji rozmawiał z Czytelnikami Kuriera o sprawie obwodnicy Lublina i jej przebiegu przez Konopnicę.

Od godziny 13 do 14 wojewoda będzie dyżurował przy telefonie 534-26-79.

Między godzinami 14 a 15 można rozmawiać z Andrzejem Kurowskim na czacie: www.kurierlubelski.pl/czat/

TOM
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old March 10th, 2005, 06:59 PM   #8
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

c.d.

WIADOMOŚCI: Wojewoda i obwodnica

ANDRZEJ KUROWSKI, WOJEWODA LUBELSKI ODPOWIADAŁ WCZORAJ NA PYTANIA CZYTELNIKÓW

Wczoraj w redakcji gościł Andrzej Kurowski, wojewoda lubelski. Odpowiadał na pytania Czytelników w sprawie przebiegu obwodnicy Lublina przez gminę Konopnica. Wojewoda zapowiedział, że podejmie decyzję o wytyczeniu drogi bez względu na opinie zwalczających się komitetów protestacyjnych.

* Jaki będzie przebieg obwodnicy Lublina przez Konopnicę?
Jeszcze nie wiem. Nie otrzymałem wniosku o wytyczenie drogi z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Jak otrzymam, podejmę decyzję zgodnie z przepisami prawa. Ustawa daje mi uprawnienia rozstrzygania takich sporów do 2007 roku. Niezadowolonym z decyzji przysługuje prawo odwołania się do ministerstwa i sądów.

* Skąd w Konopnicy taki konflikt, u nas wytyczono drogę bez żadnych problemów – pytał Czytelnik z Puław.
Puławy są wzorowym przykładem na współpracę samorządu i drogowców. Tam udało się wyznaczyć drogę ekspresową bez konfliktów społecznych. To świetny wzór dla mieszkańców Konopnicy.

* Dlaczego obwodnica w Konopnicy nie będzie przebiegać zgodnie z rezerwą terenu z 1988 roku?
Pas niezabudowany jest zbyt wąski na potrzeby drogi ekspresowej. Pozostawiono 40 metrów szerokości, co nie wystarczy na potrzeby nowej drogi. Projekt obwodnicy przygotowali fachowcy, którzy wiedzą ile przestrzeni przeznaczyć pod ekspresówkę. Są wszelkie opracowania, łącznie z wpływem na ochronę środowiska. Pod nową drogę należało pozostawić 100-metrowy pas.

* Mieszkam w Szerokim i od sześ-ciu lat nie mogę dostać w gminie Konopnica pozwolenia na budowę.
Zbadam sprawę osobiście w trybie nadzoru wojewody.

* Kiedy zapadnie decyzja o wytyczeniu obwodnicy?
Po otrzymaniu wniosku z dyrekcji dróg w Warszawie mam trzy miesiące na zbadanie projektu i podjęcie decyzji o przebiegu drogi. Nie będę zwlekać, bo każdy miesiąc przedłużania tej sprawy nie przynosi nic dobrego.

* Na całym świecie obwodnice budowane są daleko od miast. Dlaczego drogowcy chcą drogi blisko Lublina?
Na całym świecie buduje się drogi zgodnie z interesem ekonomicznym. W tym przypadku też tak będzie.

* Czy konflikt w Konopnicy może doprowadzić do nieprzydzielenia pieniędzy na obwodnicę przez Brukselę?
Nie możemy do tego dopuścić. Jedna gmina, której mieszkańcy nie potrafiąporozumieć się ze sobą, nie pozbawi nas środków na tak drogą inwestycję.

* Dlaczego daje się Pan manipulować w sprawie obwodnicy?
Nikt mną nie manipuluje. Wielokrotnie w sprawie obwodnicy przychodzili koledzy i znajomi. Nic jednak nie wskórali. Szczególnie lobbował komitet protestacyjny z Konopnicy, który jest przeciwny przebiegowi drogi pod linią wysokiego napięcia.

* Czy Pana decyzja pogodzi społeczność Konopnicy?
Nie uda się pogodzić wszystkich. Jestem przekonany, że od mojej decyzji będą odwołania do ministerstwa i sądów.

* Ile potrzeba rezerwy gruntu pod drogę ekspresową?
Na dwa pasy ruchu i drogi serwisowe trzeba przeznaczyć pas o szerokości co najmniej stu metrów.

* Czym będzie się Pan kierować przy podejmowaniu decyzji?
Przede wszystkim literą prawa.

* Czy przedstawiciele komitetu protestacyjnego mogą się z Panem spot-kać jeszcze przed wytyczeniem drogi?
Teraz już się nie będę z nikim w tej sprawie spotykał. Wszystkie argumenty zostały wypowiedziane i nie chcę, żeby któryś z komitetów protestacyjnych zarzucił mi, że spotykam się z przedstawicielami drugiego komitetu. Nie chcę zarzutów o stronniczość.

* Najbardziej na budowie obwodnicy stracą rolnicy, którzy nie będą w stanie za odszkodowania odbudować swoich nieruchomości i upraw.
Odszkodowania będą takie, że pozwolą odbudować nieruchomości w innym miejscu.

Tomasz Walaszczyk


FRAGMENT DYSKUSJI INTERNETOWEJ CZYTELNIKÓW KURIERA Z WOJEWODĄ

@ Daceusz: Panie wojewodo, witam. Mam pytanie, czy starczy Panu sił i determinacji, aby przeciąć spór o obwodnicę nie patrząc na partykularne korzyści grupki osób?
Andrzej Kurowski: Tak, niewątpliwie mam tyle sił i nie obawiam się podejmowania takich decyzji. Na początkowy etap inwestycji są środki.
@ Jonasowo: Czy nie jest to karalne?
Andrzej Kurowski: Nie wiem, do czego odnosi się pytanie o karalność
@ Marekgwiazda: Witam, panie wojewodo. Czy to prawda, że w 75 procentach budowa obwodnicy będzie finansowana ze środków UE?
Andrzej Kurowski: Tak, inwestycja ta ma być finansowana także ze środków europejskich.
@ Jonasowo: Czy ciągłe mataczenie i zmienianie planów przebiegu obwodnicy nie narusza jakichś przepisów? Wiem, że kiedyś można było wywłaszczyć takich delikwentów.
Andrzej Kurowski: Na pytanie o to, kiedy będziemy jeździć, nie mogę odpowiedzieć. Przewiduję, że spór prawny będzie się jeszcze toczył.
@ Daceusz: Jak Pan ocenia działania wójta gminy Konopnicy, który najpierw wydaje zgody na budowę, potem próbuje nagle olśniony przesunąć tam obwodnicę?
Andrzej Kurowski: Nie jestem w stanie ocenić wszystkich decyzji wójta. Jestem natomiast zbulwersowany tym, że przewiduje – już dziś – postępowanie w instytucjach europejskich. Tak jakby nie wierzył w żaden krajowy organ (minister i sądy administracyjne).
@ Specialyszta: Czy może pan wojewoda wytłumaczyć, dlaczego budowę obwodnicy zaczyna się właśnie od Konopnicy?
Andrzej Kurowski: To nieprawda, budowa zacznie się w Jastkowie.
@ Specialyszta: Mnie również wydaje się, że powinno się zacząć od budowy północnej obwodnicy Lublina.
Andrzej Kurowski: Budowa północnej obwodnicy będzie realizowanana równolegle.
@ Ewelina: Czy można poznać całą planowaną trasę obwodnicy ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji w okolicach Lublina?
Andrzej Kurowski: Proszę pytać w Dyrekcji Generalnej Dróg Krajowych i Autostrad.
@ Krzycho: Czy Konopnica jest najbogatszą gminą? Poza oczywiście gminą Puchaczów?
Andrzej Kurowski: Nie wiem, czy najbogatszą. Na pewno nie najbiedniejszą.
@ Kaminsky: Dlaczego projekt komitetu protestacyjnego pana Michalaka nazywany i przedstawiany jest jako społeczny, skoro przezentuje interesy jedynie części mieszkańców gminy?!
Andrzej Kurowski: Nie uważam żadnego komitetu protestacyjnego za reprezentanta ogółu.
@ Ewelina: Panie wojewodo, kiedy planowane jest rozpoczecie budowy?
Andrzej Kurowski: Na temat terminu rozpoczęcia budowy i sposobu gospodarowania środkami na ten cel nie mogę się jeszcze wypowiadać. Jest na to za wcześnie.
@ Pusi2: Czy zdaje sobie pan wojewoda sprawę, że ludzie, którzy pobudowali się pod tak zwaną linią wysokiego napięcia i kupowali tam działki nie poprzestaną na protestach.
Andrzej Kurowski: A co zdaniem pani(pana) będą robić, jeżeli decyzja będzie prawidłowa i się utrzyma we wszystkich instancjach?
@ Marekgwiazda: Czy chce Pan zapisać się w historii jako ten, który przyczynił się do wyginięcia ostatnich ginących ptaków?
@ Xxx: Według jednego z planów obwodnica idzie przez gniazda zimorodków.
Andrzej Kurowski: Zbadam kwestię ptaków ze specjalistami. Jeżeli jednak jest ona oczywista, to na pewno zostanie podniesiona w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.
@ Ewelina: Czym panie wojewodo będzie się pan kierował podejmując decyzję o lokalizacji obwodnicy? Czy prywatnymi zabudowaniami bez planu zagospodarowania, czy aspektami dotyczącymi ochrony środowiska, wąwozy, Ciemięga itp.?
Andrzej Kurowski: Jednym z najważniejszych elementów składanego mi wniosku jest raport zawierający ocenę oddziaływania na środowisko. Ujmuje on wszystkie elementy związane z ekologią.
@ daceusz: Panie wojewodo, na czacie chyba trwa walka między oboma komitetami. Czy Pan sądzi, że jest szansa na porozumienie?
Andrzej Kurowski: Jestem ogromnym zwolennikiem porozumienia, ale nie mogę w tej sprawie wiele zrobić. Poprzednio próbowałem, lecz natężenie emocji jest zbyt wielkie.
@ pusi2: Budując dom w okolicy linii wysokiego napięcia otrzymałem pisemne informacje o tym, że nie będzie w tym miejscu żadnych inwestycji. Czy sądzi Pan, że w razie wybudowania obwodnicy poprzestanę tylko na pisaniu czata do Pana? Jeśli tak, to się Pan myli.
Andrzej Kurowski: Co do planu – odsyłam do Rady Gminy. To ona jest odpowiedzialna za uchwalenie planu.
@ pusi2: Panie wojewodo, najsłuszniejsza będzie decyzja przywracająca porządek sprzed dwudziestu laty. Są ludzie, którzy w Motyczu czekają na przywrócenie starego planu.
Andrzej Kurowski: To niech go sobie uchwalą (jeżeli, jest oczywiście zgodny z obecnym prawem).
@ Drogi: Czy obwodnica według tego „starego projektu” ma kontynuację na terenie gmin sąsiednich?
Andrzej Kurowski: Nie.
@ Szym: Panie wojewodo, czy wie Pan, że Pan będzie winny jeśli unia zabierze środki na budowę obwodnicy, gdyż wie Pan, że GDDKiA działa niezgodnie z prawem?
Andrzej Kurowski: Proszę o konkrety.
@ Marekgwiazda: Czy to prawda, że prace nad obwodnicą Piask zablokowały jas-kółki, które zagnieździły się na terenie budowy?
Andrzej Kurowski: Prawda, ale znaleziono rozwiązanie.
@ Drogi: Czy ochrona środowiska ma na celu także ochronę człowieka?
Andrzej Kurowski: Także, ale nie wyłącznie.
@ xxx: W gminie istniał pas rezerwy pod obwodnicę, proszę spojrzeć na plany, gdzie nawet widać pas praktycznie bez domostw.
Andrzej Kurowski: „Stary” pas ochronny sprzed 20 lat jest zdecydowanie za wąski jak na wymogi obecnych dróg ekspresowych.
@ jonasowo: Co za baran wydaje pozwolenia na budowę w Tereszynie i Maryninie?
Andrzej Kurowski: Nie wiem.
@ toni: Jeśli jest pozytywny stosunek do ochrony środowiska, to dlaczego forsowany jest przebieg zakładający wycięcie lasu, jednego z nielicznych wokół Lublina?
Andrzej Kurowski: Nikt realnie nie zakłada, że taka inwestycja będzie realizowana bez żadnych kolizji z przyrodą. Chodzi tylko o to, by były one jak najmniejsze.
@ Ttoip: Rozumiem, że będzie Pan oceniał wnioski (tylko) przedstawione przez GDDKiA.
Andrzej Kurowski: Tak, bo tak stanowi prawo.
@ Ewelina: Panie wojewodo, do kiedy ma Pan czas na podjęcie decyzji, żeby nie przepadły pieniądze z UE?
Andrzej Kurowski: Nie ma na razie takiej obawy. Ale trudno mi przewidzieć, jakich środków użyje którakolwiek ze stron niezadowolonych z jej treści.
@ drogi: Plany trzeba udostępniać dla wszystkich zainteresowanych.
Andrzej Kurowski: Ależ one są dostępne. Trzeba się tylko tym zainteresować.
@ Lmac_: Czy w przypadku podjęcia decyzji w kwietniu, uwzględniając odwołania, czy termin obwodnicy zachodniej, tzn. powstanie do 2013 roku, jest do utrzymania?
Andrzej Kurowski: Tak.
@ ttoip: Czy orientuje się Pan ile metrów liczył będzie pas ochronny (wolny od zabudowy), czy jeszcze tego nie wiadomo i uwzględnione będzie to ekonomicznie, przepraszam, ale nie otrzymałem odp.
Andrzej Kurowski: Tak, orientuję się. 100 metrów.
@ ttoip: 100 po jednej stronie czy cały pas?
Andrzej Kurowski: Cały pas potrzebny na wybudowanie drogi dwujezdniowej o parametrach drogi ekspresowej, z drogami serwisowymi, pasami oddzielającymi itp. wynosi wg obecych przepisów 100 m.
@ Lmac_: Czy przebieg obwodnicy północnej jest już zatwierdzony i na tym odcinku harmonogram prac nie jest póki co zagrożony?
Andrzej Kurowski: Przebieg obwodnicy północnej jest aktualnie uzgadniany. Nie ma tam nawet 5 procent takich sporów, jak w Konopnicy.
@ Lmac_: Dziękuję za odpowiedź. Głęboko wierzę, że mieszkańcy Lublina w perspektywie 8-10 lat doczekają się kompletnej obwodnicy pozamiejskiej.
Andrzej Kurowski: Do wszystkich Państwa: bardzo dziękuję za wszystkie wypowiedzi. Mój czas na czacie dobiegł końca. Wezmę sobie wydruk z zapisu i postaram się zbadać wszystkie wątki. Proszę Państwa o krzewienie poglądu, że w demokracji liczy się nie tylko zdanie większości, ale także zdanie mniejszości, a ponadto – że legalne ustalenia i decyzje muszą mieć możliwość wyegzekwowania. Pozdrawiam Państwa i dziękuję.
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old March 16th, 2005, 04:13 PM   #9
SIMSI
Registered User
 
SIMSI's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Lublin
Posts: 7,495
Likes (Received): 2226

Coś nowego od nowego uczestnika forum:
Poniżej link do Biura Projektowego TRAKT z Siemianowic i m.in. projekt węzła Świdnik na drodze nr 17 Lublin-Piaski.

http://www.trakt.pl/w_realizacji.php

Może macie gdzieś bardziej szczegółowe projekty innych nowych dróg w lubelskiem?
pozdrawiam
SIMSI no está en línea   Reply With Quote
Old March 25th, 2005, 09:21 PM   #10
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

SIMSI, cos konkretnie Cie interesuje? planuje lepiej zglebic temat, wydobyc wiecej materialow

tymczasem o trolejbusach: (mysle, ze projekty na dalsze lata jeszcze ulegna zmianie, bo i sama infrastruktura drogowa w miescie do tego czasu sie zmieni)
http://www.nml.pl/
Wrócą trolejbusy

12,7 mln złotych pochłonie pierwszy etap modernizacji sieci trolejbusowej, zaplanowany na lata 2005-2007.

Najpierw uruchomiona zostanie trakcja wiodąca z al. Piłsudskiego w ul. Narutowicza, która stworzy możliwość szybszego połączenia dworca PKP z LSM i Czubami, dzięki ominięciu Al. Racławickich. Wydłużeniu ulegnie sieć trolejbusowa prowadząca do Abramowic (od obecnej pętli aż do ul. Makowej) i na Felin (od pętli na Majdanku do os. Jagiellońskiego). Modernizacji doczekają się istniejące już węzły komunikacyjne i centrum dyspozytorskie.

Ale to będzie dopiero początek. Renesans "trajtków" podyktowany jest wieloma względami, z których najważniejszy to ekologia. Rocznie do atmosfery Lublina dostaje się - głównie za sprawą komunikacji samochodowej - blisko tysiąc ton dwutlenku azotu, 300 ton tlenku węgla i ponad 3 tys. ton dwutlenku siarki. Do roku 2013 trolejbusy mają się więc stać podstawowym środkiem komunikacji miejskiej w wielu dzielnicach Lublina. Realizacja tego celu kosztować będzie 52,8 ml zł.

W latach 2007-2008 powstanie trasa trolejbusowa łącząca Krakowskie Przedmieście, ul. 3 Maja, Dolną 3 Maja, Prusa i Jaczewskiego. Przebudowane zostanie skrzyżowanie Dolnej 3 Maja z al. Solidarności, łącznie z uruchomieniem tam sygnalizacji świetlnej.

W 2009 r. trolejbusy pojadą z ul. Filaretów, przez Nadbystrzycką, do Głębokiej oraz połączą ul. Narutowicza (od al. Piłsudskiego), Hempla, Kołłątaja i Krakowskie Przedmieście.

W 2010 r. powstanie trasa "Czuby-Zachód" o długości 4,8 km, która obejmie osiedla Łęgi, Ruta, Błonie oraz w dzielnicy LSM os. Sienkiewicza, Mickiewicza i Słowackiego.

W 2011 r. przewidziano budowę trasy "Czuby-Południe" (w ciągu ulic Bohaterów Monte Cassino, Armii Krajowej, Jana Pawła II i Filaretów) oraz trasa "Osiedle Poręba" (stanowiąca odgałęzienie trasy "Czuby-Południe" do ul. Agatowej - wraz z budową odcinka ulicy i nowej pętli).

W 2012 r. ma ruszyć trasa "Choiny" od ul. Jaczewskiego, przez Szeligowskiego, do nowej pętli przy ul. Choiny (za WOKĄ).

W 2013 r. wybudowane zostaną dwie trasy. Pierwsza to "Czuby-Wschód" wiodąca ulicami Jana Pawła II, Nadbystrzycką, nową ul. Muzyczną do dworca PKP. Druga: "Akademicka", która pobiegnie ul. Sowińskiego, Poniatowskiego i al. Smorawińskiego aż do ul. Szeligowskiego.

Obecnie w Lublinie jeździ 71 trolejbusów, w tym jeden nowy, proekologiczny i niskopodłogowy. Do 2013 r. ma ich przybyć 56. Większość funduszy na rozwój lokalnej komunikacji miasto zamierza uzyskać ze środków Unii Europejskiej. (kij)
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2005, 11:30 AM   #11
SIMSI
Registered User
 
SIMSI's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Lublin
Posts: 7,495
Likes (Received): 2226

Prawdę mówiąc interesują mnie wszystkie projekty i wizualizacje dotyczące projektów drogowych w Lublinie i w całym województwie. Prasę lubelską odnośnie tych kwestii śledzę prawie codziennie.
Na koniec jedno pytanie, czy tunel pod Al. Racławickimi ma mieć po 2 pasy w każdym kierunku?
Z góry dzięki za info
SIMSI no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2005, 11:32 AM   #12
SIMSI
Registered User
 
SIMSI's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Lublin
Posts: 7,495
Likes (Received): 2226

A i jeszcze jedno pytanko. Czy masz może jakieś wieści o planach połączenia Elizówki z dwupasmówką do Niemiec. Jak w ogóle wyglądają plany odnośnie DK 19 w kierunku Lubartowa.
SIMSI no está en línea   Reply With Quote
Old April 1st, 2005, 04:19 PM   #13
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

dokumentacja techniczna tunelu ma byc gotowy w czerwcu, z tego co pamietam maja byc po dwa pasy w kazdym kierunku

prace na na drugim odcinku wylotowki DK 19 na Białystok do granic miasta (do Elizówki) juz trwaja i oddanie tej dwujezdniowki ma nastapic pod koniec tego roku

co do samej przyszlej S19 w kierunku polnocnym z Lublina to najpierw w standardzie ekspresowki już w przyszlym roku ma byc gotowa obwodnica Międzyrzecza Podlaskiego, choc w tej chwili nie wiem czy juz sie zakonczylo wykupowanie nieruchomosci

co do calego odcinka to jest na etapie prac projektowych, obecnie planuje sie zbudowanie S19 do 2013 roku, czyli oznaczaloby to przyspieszenie prac, bo wczesniej planowano ze bedzie powstawac po 2013 roku

wcześniej natomiast powstanie miedzy Elizówką a dwujezdniówką ciecierzyńską powstanie węzęł z ekspresową północną obwodnicą Lublina
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old April 17th, 2005, 05:19 PM   #14
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

Kurier Lubelski:
WIADOMOŚCI: Widać koniec ZielonejW PRZYSZŁYM ROKU POJEDZIEMY NOWĄ DROGĄ Z KLINA DO MŁYŃSKIEJ

Jest szansa, że w końcu, po miesiącach przestoju, ruszy budowa Trasy Zielonej. Urząd Miasta w Lublinie rozpoczął przygotowania do modernizacji ronda na Klinie oraz skrzyżowania ulic Wolskiej z Fabryczną.

Wiadomo już, jak będzie wyglądał ruch w tej części Lublina. Wjazd w nową drogę prowadził będzie bezpośrednio z ronda na Klinie. Blisko osiemdziesięciometrowej szerokości wlot odetnie ulicę 1 Maja od ronda. 1 Maja zostanie od tej strony zamknięta dla ruchu. Dwuprzestrzenną „Zieloną” wraz ze ścieżką rowerową i chodnikami dojedziemy do skrzyżowania z ulicą Piłsudskiego.
— Ul. Piłsudskiego jest gruntownie modernizowana. Zostanie poszerzona, a przy skrzyżowaniu z „Zieloną” zamontujemy sygnalizację świetlną — tłumaczy Krzysztof Wójtowicz, kierownik w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin.
Dalej „Zielona” — według planów — biec ma wzdłuż ulicy Młyńskiej obok parku Ludowego i łączyć się z przedłużoną ulicą Muzyczną. Wybudowanie odcinka tej ostatniej wymaga nowego mostu na Bystrzycy. W dalszych planach „Zielonej” wyznaczono korytarz wzdłuż ulicy Krochmalnej, potem wąwozami Czubów aż do trasy na Kraśnik. To jednak plan odległy. Odległą przyszłością wydaje się nawet połączenie trasy z ulicą Muzyczną. Jest to bardzo kosztowne przedsięwzięcie i wymaga kilku lat do zakończenia realizacji.
— Przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na dokumentację techniczną przedłużenia ul. Muzycznej i budowy mostu na Bystrzycy oraz połączenia drogi z Trasą Zieloną — mówi Henryk Korczewski, dyr. WSiR.

Dla udrożnienia wybudowanego już odcinka „Zielonej” podjęto decyzję o rozwiązaniu tymczasowym.
— Trasa Zielona skręci w ulicę Młyńską, około osiemdziesięciu metrów od jej skrzyżowania z placem Bychawskim. Wlot Młyńskiej od placu Bychawskiego zostanie zamknięty — dodaje kierownik Wójtowicz. W ten sposób na wolnym od ruchu aut miejscu może powstać parking na kilkadziesiąt pojazdów.
Udrożnienie ruchu w tej części miasta po otwarciu trasy będzie wymagało modernizacji kilku skrzyżowań. Przebudowane będzie połączenie ulic Kunickiego i Wolskiej. W miejsce wyburzonej kamienicy (narożnej, kiedyś podpartej przez słupy) powstanie pas do prawoskrętu w ul. Wolską. Zwężony zostanie wjazd w ul. 1 Maja, która po otwarciu „Zielonej” będzie ślepą ulicą. Na placu Bychawskim trzeba będzie wymienić infrastrukturę podziemną.
Znaczna modernizacja czeka również skrzyżowanie ulic Fabrycznej z Wolską. Zostaną dokonane korekty w geometrii dróg oraz trakcji trolejbusowej.

W tych miesiącach trwa modernizacja ulicy Piłsudskiego. Gotowy jest już odcinek „Zielonej” od Al. Zygmuntowskich do ul. Piłsudskiego, choć z żadnej z tych ulic nie ma jeszcze do niej wjazdu. Widać już zarys drogi, która pobiegnie w stronę Młyńskiej.
— Urząd negocjuje jeszcze wykup ostatniej działki przy ul. Młyńskiej. Gdy zakończy się on pomyślnie, będzie można dokończyć prace drogowe i włączyć Trasę Zieloną do Młyńskiej — tłumaczy Krzysztof Wójtowicz.

Stanie się tak w przyszłym roku i wtedy też będzie można otworzyć przejazd przez „martwy” odcinek między ulicą Piłsudskiego i Al. Zygmuntowskimi.
W tym roku na te prace w budżecie miasta zapisanych jest 4 miliony złotych. Kiedy można się spodziewać funduszy, które wystarczą na dalsze pociągnięcie trasy do przedłużonej przez Bystrzycę ulicy Muzycznej?
Władze miasta przymierzają się do pozyskania na ten cel pieniędzy z funduszy pomocowych Unii Europejskiej.

Tomasz Walaszczyk

JEST NAZWA TRASY ZIELONEJ

Na ostatniej sesji radni Rady Miasta Lublin podjęli decyzję o nadaniu Trasie Zielonej imienia Lubelskiego Lipca 1980.

ILE TO KOSZTUJE?

Do końca 2004 roku wydano na budowę trasy 18,2 miliona złotych. W tym roku na ten cel zapisano 4 miliony zł. Połączenie budowanej jezdni z przedłużoną ulicą Bystrzycką kosztować ma łącznie z poniesionymi już wydatkami ok. 70 milionów złotych.

Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old April 17th, 2005, 11:55 PM   #15
DJP
Registered User
 
DJP's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Posts: 916
Likes (Received): 2

To, o czym teraz napisze tez chyba podpada pod kategorie Lublin (jesli sie myle to sorry).
Znalazlem informacje o przetargu na budowe obwodnicy Hrebennego w ciagu DK17 i na remont odcinka Tomaszow Lubelski - Hrebenne.
Czy ktos wie, jaki standard ma miec ta obwodnica? Chociaz obecnie to i tak zapewne bedzie sluzyla za miejsce, gdzie beda mogly ustawiac sie czekajace przed granica samochody.
Czy cala inwestycja, o ktorej pisze wiaze sie jakos z budowa planowanej S17, czy tez na razie to ma polegac na troche powazniejszym "lataniu dziur" i wybudowaniu kawalka drogi przed granica, a roboty zwiazane z S17 to kwestia odleglej przyszlosci?
DJP no está en línea   Reply With Quote
Old April 18th, 2005, 04:05 AM   #16
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

pewnie masz na mysli ten przetarg:
http://www.gddkia.gov.pl/html/przetargi_273.pdf

co do planów oddawania samej S17 (nie licze obwodnic oddanych/oddawanych wczesniej) :
/WARSZAWA/ ZAKRĘT - GARWOLIN - do 2010 roku
GARWOLIN - RYKI - KURÓW - LUBLIN - do 2013 roku
LUBLIN - PIASKI - aktualnie prace projektowe, mam niespojne informacje, jedne podaja, ze do 2010 roku, inne ze do 2013 roku
PIASKI - KRASNYSTAW - ZAMOŚĆ -TOMASZÓW LUBELSKI - HREBENNE - GRANICA PAŃSTWA - 2013-2015 roku aktualnie prace koncepcyjne, rekonstrukcja nawierchni do 11,5 t/oś na odcinku PIASKI - ZAMOŚĆ do 2010 roku

Czyli wspomniany przetarg w przypadku remontu 12 km na południe od Tomaszowa Lubelskiego (nie dotyczy to calego odcinka Tomaszów Lubelski - Hrebenne, prawdopodobnie jest to pierwszy 12 km etap tego odcinka, bodajze drugi za rok) nawet prawdopododobnie moze nie dotyczyc podniesienia nosnosci do 11,5 t/oś, zaś w przypadku samej 2 km obwodnicy to do parametrow poki co nie dotarlem, ale na pewno nie zostanie oznaczony jako 2 km ekspesowka, a i niejako jest wynikiem przebudowy samego przejscia.

W zasadzie to nalezaloby przy okazji wspomniec w tym punkcie wlasnie o samej przebudowie przejscia granicznego:

HREBENNE: INWESTYCJA BĘDZIE KOSZTOWAŁA 20 MLN EURO
2004-02-19 00:26:27

Przejście graniczne w Hrebennem – jedna z głównych bram Polski na Wschód, będące najkrótszym połączeniem z Warszawy do Lwowa – zostanie przebudowane i dostosowane do światowych standardów. Przetarg na realizację tego przedsięwzięcia wygrała firma Budimex – Dromex. Jego koszt szacuje się na ponad 20 mln euro. Blisko 75 proc. inwestycji sfinansuje Unia Europejska z funduszy PHARE 2001, 2002 i 2003.

Pierwsze prace mają się rozpocząć już na początku marca. Zgodnie z unijnymi wymogami projekt przebudowy przejścia w Hrebennem zakłada wykonanie dwóch płyt: wjazdowej i wyjazdowej. Na obu wydzielone zostaną dwie strefy ruchu: jedna dla samochodów osobowych i druga dla ciężarowych. Będą także dodatkowe pasy ruchu dla autobusów oraz tzw. trakt dyplomatyczny. Łącznie powstanie ok. 20 pasów ruchu, co zdecydowanie poprawi jakość odpraw. Powstanie także 20 nowoczesnych pawilonów dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, pracowników urzędu celnego, służb sanitarnych i fitosanitarnych. Nie zabraknie również obiektów handlowych, gastronomicznych oraz biur dla służb kontroli specjalnej, urzędów pocztowych, placówek bankowych, kantorów i parkingów. Na przejściu zainstalowane zostaną także nowoczesne wagi elektroniczne, urządzenia radiometryczne i rentgenowskie do prześwietlania dużych transportów oraz tirów.

To wszystko powstanie na 13-hektarowym obszarze. Obecnie przejście graniczne w Hrebennem, które pod względem infrastruktury należy do najgorzej wyposażonych terminali w Polsce, zajmuje obszar ok. 2 ha. Zakłada się, że po przebudowie będą prowadzone tu wspólne polsko-ukraińskie odprawy cele.
– Po przebudowie przejście w Hrebennem stanie się jednym z najnowocześniejszych terminali na „ścianie wschodniej”. Przepustowość ruchu zwiększy się tu z 2,5 tys. do 4 tys. pojazdów na dobę. Plany przebudowy uzgodnione są już z ukraińskimi służbami granicznymi. Ukraińcy, by dostosować swój terminal do nowoczesnego obiektu powstającego po naszej stronie, przygotowują się do rozbudowy swojego przejścia – informuje Stefan Machowicz, dyrektor Lubelskiego Zarządu Przejść Granicznych w Chełmie.

Planowana inwestycja jest też wielką nadzieją dla mieszkańców Hrebennego, którym życie utrudniają setki aut przejeżdżających codziennie przez miejscowość. Dzięki zaplanowanej na ten rok budowie obwodnicy, nareszcie odetchną.
– Przebudowa przejścia granicznego Hrebenne – Rawa Ruska ma ważne znaczenie dla zapewnienia płynności odpraw na przyszłej wschodniej granicy Unii Europejskiej. Terminal wyposażony w nowoczesne urządzenia to także szansa na uszczelnienie polsko-ukraińskiej granicy – mówi dyr. Machowicz.

Janusz Kawałko


MOIM ZDANIEM

Jestem przekonany, że nowoczesny terminal w Hrebennem oraz obwodnica przyczynią się do ożywienia gospodarczego w powiecie tomaszowskim. Podczas prac budowlanych szansę zarobienia otrzymają – jako podwykonawcy – tomaszowskie firmy. Po zakończeniu budowy do obsługi przejścia będzie potrzeba dodatkowo 250 osób. To zatem wielka szansa dla tych, którzy poszukują zatrudnienia.
Karol Łypka, wicestarosta tomaszowski

http://www.kurier.lublin.pl/

Last edited by Lmac; April 18th, 2005 at 04:15 AM.
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Old April 21st, 2005, 11:03 AM   #17
SIMSI
Registered User
 
SIMSI's Avatar
 
Join Date: Mar 2005
Location: Lublin
Posts: 7,495
Likes (Received): 2226

A jak wygląda kwestia z pracami w Lublinie, wiem, że coś się dzieje na al. SP, a co z pozostałymi? Czy coś się już zaczęło na przedłużeniu Al. Jana Pawła lub przy łączniku koło Dworku Grafa.
Z góry dzięki za info!!!
SIMSI no está en línea   Reply With Quote
Old April 21st, 2005, 07:38 PM   #18
kogito19
kierowCa autobusu :)
 
kogito19's Avatar
 
Join Date: Jan 2005
Location: Młoszowa k. Trzebini
Posts: 355
Likes (Received): 5

(...)
II.1.5) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego*
„Zarządzanie i nadzór nad robotami przy I etapie budowy obwodnicy m. Puławy, długości 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach, długości 1038,2 m.”
II.1.6) Opis/ przedmiot zamówienia (w razie potrzeby wykorzystać dodatkową stronę)
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczych związanych z zarządzaniem, kontrolą i nadzorem nad realizacją umowy o roboty budowlane, których przedmiotem jest wykonanie obiektu „Budowa obwodnicy m. Puławy, długości 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach, długości 1038,2 m”. Inżynier Kontraktu będzie działał zgodnie z rolą jaką przypisano Inżynierowi w „Warunkach Kontraktu na budowę dla Robót Budowlanych i Inżynieryjnych Projektowanych przez Zamawiającego” /FIDIC 1999/ oraz w „Warunkach Szczególnych”, stanowiących Załącznik nr 1 do SIWZ oraz wynikających z aktualnych przepisów ustawy „Prawo budowlane”.
II.1.7) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw
Polska, województwo Lubelskie, gmina Puławy
(...)
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA
Okres w miesiącach 46...........
(...)
IV.3.7.2) Data, godzina i miejsce
Data 31/05/2005r. (dd/mm/rrrr) Godzina: 12:30
Miejsce: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ul. Żelazna 59 00-848 Warszawa
pok. 519 V piętro
zrodlo:http://www.gddkia.gov.pl
To bedzie wypasiona inwestycja a wiecie czy beda 2 jezdnie odrazu??
kogito19 no está en línea   Reply With Quote
Old April 21st, 2005, 08:39 PM   #19
xelius_autobahn
xelius_autobahn
 
xelius_autobahn's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Warszawa Ursus
Posts: 346
Likes (Received): 0

Gdzieś czytałem że ma to być obwodnica o standardzie drogi ekspresowej. Ma mieć dwie jezdnie po 2 pasy. Na stronce www.nowedrogi.pl jest zaje...sty projekt tego mostu na Wiśle
xelius_autobahn no está en línea   Reply With Quote
Old April 23rd, 2005, 07:04 PM   #20
Lmac
Registered User
 
Lmac's Avatar
 
Join Date: Dec 2004
Location: Lublin
Posts: 575
Likes (Received): 60

Odnosnie inwesycji kolo Puław, budowa etapowa, to jest bodajze 1 etap jednojezdniowy obwodnicy Puław i o ile pamietam jeszcze nie jest to cala jego przewidziana dlugosc, czyli na razie jedna jezdnia i to niekoniecznie oznaczona jako epresowka, choc w przyszlosci nia zostanie (S12), kiedy druga jezdnia na tym calym odcinku - nie wiem.

Lublin: Spółdzielczości Pracy II etap do Elizówki już rozpoczęto, ma byc gotowy jakos pazdziernik/listopad.

Przedłużenie Al. Jana Pawła II - cicho, prawdodpoobnie oczekuja na rozdanie funduszy ze ZPORR, bo grunty juz wykupione, projekt zgloszony

i dwa artykuly z Kuriera Lubelskiego (pierwszy z czwartku odnosnie tego łącznika, drugi z soboty odnosnie zachodniej obwodnicy):

WIADOMOŚCI: Druga jezdnia do Tysiąclecia


LUBLIN

724 metry drogi i wiadukt nad al. Tysiąclecia, to wszystko zostanie wybudowane do końca listopada 2006 roku. Będzie to druga nitka drogi, która łączy al. Tysiąclecia z ulicą Mełgiewską.

Większość pieniędzy na budowę nowej jezdni udało się pozyskać z funduszy Unii Europejskiej. Według szacunków nowa droga wraz z wiaduktem kosztować ma blisko dziesięć milionów złotych.
– Wybrano już firmę, która zajmie się budową drogi oraz menedżera kontraktu. Takie są wymogi Unii Europejskiej, która współfinansuje budowę – mówi Zbigniew Choduń, kierownik w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Lublin.
Nowa jezdnia ma mieć siedem metrów szerokości. Będzie uzupełnieniem wybudowanej dwa lata temu jezdni, która łączy al. Tysiąclecia z ul. Mełgiewską. Ruch jest tam jednak jednokierunkowy w stronę Mełgiewskiej.
– Druga nitka drogi pozwoli na stworzeni objazdu ulicy Gospodarczej na Tatarach. Ciężki ruch pojazdów będzie omijał tamten obszar – dodaje Zbigniew Choduń.
Budowa nowej drogi rozpocznie się w początkach maja br.

TOM

-----------------------------
WIADOMOŚCI: Drogowy spór pod napięciem


LUBLIN POWOLI ROZSTRZYGA SIĘ LOS OBWODNICY LUBLINA

Za miesiąc na biurko wojewody lubelskiego trafi projekt obwodnicy Lublina, biegnącej przez gminę Konopnica. Przedstawi go Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Obwodnica będzie przebiegać pod linią wysokiego napięcia.

– W ciągu miesiąca przedstawiamy panu wojewodzie planowany przebieg drogi, według wariantu 4-5, która biegnie od Dębówki przez Dąbrowicę, Uniszowice, Marynin i Tereszyn. Andrzej Kurowski będzie miał trzy miesiące na zaakceptowanie lub odrzucenie naszej wersji przebiegu drogi – mówi Mariusz Kawa, zastępca dyr. w GDDKiA w Lublinie.

Decyzja GDDKiA kończy spór o wytyczenie obwodnicy przez Konopnicę.
– Zaakceptowaliśmy wariant drogi, którą wyznaczono w czasie posiedzenia Komitetu Oceny Projektów Inwestycyjnych. Wariant „społeczny”, który forsowali przedstawiciele komitetu protestacyjnego w Konopnicy, jest znacznie dłuższy od naszego. Ponadto wchodzi częściowo na tereny gminy Niedrzwica, której przedstawiciele nie zgadzają się na wytyczenie drogi przez swój teren – dodaje dyr. Kawa.

Według wyliczeń drogowców wariant 4-5 (pod linią wysokiego napięcia) ma 12,250 metrów długości łącznie z węzłem, który znajdować się będzie w Dąbrowicy. Tymczasem wariant, który został zaakceptowany przez większość radnych Konopnicy i komitet protestacyjny, ma ok. 18 kilometrów.
– Jeżeli decyzja wojewody będzie przychylna dla wariantu 4-5, rozpoczniemy wykup gruntów pod inwestycję. Budowa rozpocznie się najwcześniej w 2007 roku i potrwa około 3 lata. Jej koszt szacowany jest na 330 milionów złotych – tłumaczy Mariusz Kawa.
GDDKiA wystąpiła o opinię o planowanej drodze do samorządu Konopnicy, starostwa powiatowego, dyr. Lasów Państwowych.
– Opinie te nie są dla nas wiążące. Rozpatrzymy je i skierujemy wniosek do wojewody, który władny jest z urzędu wyznaczyć przebieg drogi na podstawie specjalnej ustawy o inwestycjach – mówi Mariusz Kawa.
Od decyzji wojewody przysługuje odwołanie do ministra infrastruktury, a potem do Sądu Administracyjnego. Jednak do czasu wyroku przygotowania do inwestycji nie będą zatrzymane.

Przedstawiciele komitetu protestacyjnego zapowiedzieli publicznie, że jeżeli wojewoda zgodzi się na wariant przebiegu obwodnicy według wskazań drogowców, wykorzystają wszystkie możliwości prawne, aby budowę zatrzymać. Nie wykluczają nawet odwołania się do instytucji Unii Europejskiej, która ma finansować w większości budowę obwodnicy Lublina.

Tomasz Walaszczyk
Lmac no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
chełm, drogi lokalne, drogi powiatowe, lubelskie, lublin, zamość

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off


Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
[Lubelskie] Infrastruktura kolejowa stelo Infrastruktura kolejowa 7508 September 5th, 2019 09:41 AM
[Lubelskie] Zawieprzyce stelo Zabytki 29 December 7th, 2010 10:29 AM
[Warszawa w górę !] Jerzy Skrzypczak- realizacje i projekty wieżowców kafarek Wieżowce i Panoramy 37 December 19th, 2007 03:45 PM
[Lubelskie] Bełżec stelo Zabytki 1 March 20th, 2006 08:40 AM
lubelskie klimaty Jacek Architektura i Urbanistyka 1 December 18th, 2004 04:21 PM


All times are GMT +2. The time now is 12:17 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us