[Katowice] Muzeum Śląskie - Page 4 - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Inwestycje w Polsce > Śląsk > » Katowice


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools Rating: Thread Rating: 20 votes, 5.00 average.
Old March 17th, 2007, 04:08 AM   #61
sky's_the_limit
tararam
 
sky's_the_limit's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: perła w koronie
Posts: 7,485
Likes (Received): 1029

Art z Muzealnictwo nr 47/2006


__________________
Rugged-n-Raw
sky's_the_limit no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old March 17th, 2007, 01:20 PM   #62
hermit
hrćddur köttur
 
hermit's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Posts: 3,378


dobra robota!

wracając do pani Decq:

- może nie jest to do końca to, co mnie zachwyca, ale niech robi - miejsce na banał jest na Placu Defilad. Muzeum nie musi się każdemu podobać, o muzeum musi się mówić. I życzyłbym sobie, żeby było głośno.
__________________
Jest dokładnie tak, jak myślisz. Nie inaczej.
hermit no está en línea   Reply With Quote
Old March 17th, 2007, 03:04 PM   #63
jacek_t83
Ino Ligota!
 
jacek_t83's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Katowice, Upper Silesia, Gůrny Ślůnsk
Posts: 791
Likes (Received): 1

Quote:
Originally Posted by hermit View Post

dobra robota!
jak artykul pisze dyrektor Muzeum to musi on byc optymistyczny tymczasem renowacja wiezy to raptem jej odmalowanie i podswietlenie tandetnymi jarzeniowkami
__________________
InoLigota.pl
קטוביץ - עיר שלי
jacek_t83 no está en línea   Reply With Quote
Old March 17th, 2007, 03:59 PM   #64
hermit
hrćddur köttur
 
hermit's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Posts: 3,378

ale dobra robota, to umieszczenie skanów na forum!!
Wieża wieczorem wygląda fatalnie, te chaotycznie rozmieszczone świetlówki to nieporozumienie (aż mi wstyd to pisać na forum, ale jak to widze, to zaczyna mi się podobać wieża przy SCC).
__________________
Jest dokładnie tak, jak myślisz. Nie inaczej.
hermit no está en línea   Reply With Quote
Old March 19th, 2007, 01:10 AM   #65
jacek_t83
Ino Ligota!
 
jacek_t83's Avatar
 
Join Date: Dec 2005
Location: Katowice, Upper Silesia, Gůrny Ślůnsk
Posts: 791
Likes (Received): 1

jesli sie nie myle, to pierwszy zamiescil to Kris na gkw
a wieza przy scc jest ok i tez mi sie bardziej podoba niz ta na KWK Katowice teraz
__________________
InoLigota.pl
קטוביץ - עיר שלי
jacek_t83 no está en línea   Reply With Quote
Old March 19th, 2007, 01:38 AM   #66
sky's_the_limit
tararam
 
sky's_the_limit's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: perła w koronie
Posts: 7,485
Likes (Received): 1029

ze strony SARP Katowice

ODPOWIEDZI NA PYTANIA – ZESTAW V (15.03.2007r):
wersja polska
Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Regulaminu Konkursu.
V/
1. Dotyczy zespołu biblioteki i czytelni z magazynem: czy wspomniana biblioteka
jest publiczna, czy służy jedynie pracownikom muzeum ? Czy moduł „ czytelnia z
zapleczem” w „ powierzchniach różnych” część 1 i 2 jest tą samą przestrzenią, co
moduł „ czytelnia z zapleczem w „ zespole biblioteki i czytelni z magazynem” część 3
programu ?

Powierzchnia ta jest pomocniczą dla funkcji różnych w module 1 i 2 na kondygnacjach 3 i 4
i nie jest powierzchnią z części 3.
V/
2. Dotyczy malarni dla zespołu wystaw: czy wspomniane pracownie służą restauracji
obrazów ? Jeśli tak, czy powinny być bezpośrednio związane funkcjonalnie z pokojami
konserwatorów ?

Tak, powinny.
V/
3. Dotyczy zespołu sal konferencyjnych i audiowizualnych: czy wspomniany
kompleks wraz z należącym do niego foyer powinien stanowić oddzielny, mogący
funkcjonować niezależnie zespół ?

Zespół sal zlokalizowano w module o symbolu M2/N1.3, położonym najbliżej głównego
wjazdu w granice etapu I Kwartału Muzeów. Sposób powiązania ww zespołu sal z funkcjami
zlokalizowanymi w module o symbolach M2/N1.2 oraz z zewnętrzem jest jednym z zadań
Uczestników Konkursu. Możliwość niezależnego funkcjonowania zespołów jest jedną z
możliwości.
V/
4. Dotyczy maksymalnej dopuszczalnej wysokości budynku: jaka jest maksymalna
dopuszczalna wysokość głównego gmachu muzeum ? Czy odpowiada ona zarysowi
pokazanemu na schemacie planszy 3 niebieskimi przerywanymi liniami ? Czy
elementy nie będące kubaturą mogą wychodzić poza wspomniany obrys ?

Zakładanym poziomem parteru nowego Głównego Gmachu jest rzędna ok. 272,0 mnpm
oznaczona na zał. graf. nr 5 z CD2, odpowiadająca poziomowi parteru (1 kondygnacja wg
programu), wysokość budynku oznaczona obrysem na zał. graf. D plansza nr 3 to 24m.
Powyżej tej rzędnej dopuszcza się jedynie lokalne podwyższenia fragmentu rzutu ostatniej
kondygnacji nowego Głównego Gmachu.
Rzędne 272,0 mnpm i 296,0 mnpm odpowiadają zarysowi nowego Gmachu Głównego na
rysunkach przekrojów i elewacji.
Nie przesadza się o wysokościach poszczególnych kondygnacji, oznaczenia na rysunkach
elewacji i przekrojów to jedynie podział orientacyjny.
Elementy nie będące kubaturą mogą wychodzić poza obrys oznaczony na planszy 3
niebieskim kolorem.
V/
5. Dotyczy przestrzeni komercyjnej na terenie głównego gmachu muzeum: W
programie nie przewidziano przestrzeni komercyjnej, muzealnego „ butiku” , który
mógłby prowadzić sprzedaż publikacji i przedmiotów związanych z muzeum. Czy jest
to zabieg celowy ?

Przestrzenie tak zwane komercyjne przewidywane są w programiemuzeum w ramach
powierzchni strefy wejściowej oraz promocji i informacji bieżącej na parterze w modułach o
symbolach M2/N1.1 + M2/n1.2 oraz w module o symbolu M2/N1.3. Lokalizacja i wielkość
„butiku” pozostawia się do decyzji Uczestnikom Konkursu.
V/6. Proszę o sprecyzowanie, czy podane wysokości poszczególnych stref i
pomieszczeń (odnotowane jedynie jako informacja w zestawieniu powierzchni
Głównego Gmachu Muzeum) dotyczą wysokości netto ( w świetle pomieszczenia) ?

Tak, netto.
V/
7. Prosimy o potwierdzenie, iż na planszach konkursowych będzie można zamieścić
wyłącznie zdjęcia makiety ( czyli nie dopuszcza się żadnych innych form prezentacji
budynków i ich otoczenia – wizualizacje, kolaże itp.) Czy możliwa jest obróbka
graficzna ww zdjęć modelu ?

Na planszy nr 7 (ust.11.3.8) można umieścić jedynie 4 zdjęcia z makiety projektu
konkursowego w skali 1:500, wykonanych z zadanych punktów i w zadanym układzie.
Podany punkt regulaminu precyzuje pozostałe wytyczne do wykonania planszy nr 7.
Nie dopuszczalne są żadne inne formy prezentacji budynków i ich otoczenia – wizualizacje
czy kolaże.
Fragmenty plansz z innymi niż regulaminowymi formami prezentacji zostaną trwale zaklejone
przed przystąpieniem do oceny prac przez Jury i Ekspertów.
Nie jest możliwa obróbka graficzna zdjęć modelu.
V/
8. W Regulaminie Konkursu nie sprecyzowano maksymalnych wysokości budynku
Głównego Gmachu Muzeum oraz Centralnego Holu Kwartału Muzeów. Czy należy
przyjąć za obowiązujące ograniczenia wysokości obrysy znajdujące się w plikach dwg
z elewacjami, elewacjami przekrojami, czy też nie występuje maksymalna wysokość
ww budynku ?

Odnośnie wysokości nowego Głównego Gmachu muzeum patrz odpowiedz pkt. V/4.
Odnośnie wysokości Centralnego Holu Kwartału Muzeów, jego wysokość nadziemną i
podziemną pozostawia się Uczestnikom Konkursu.
Przekrój 33
na zał. graf. D, plansza nr 3 powinien w sposób jednoznaczny i przekonywujący
wyjaśnić intencje projektanta oraz przyjęte rozstrzygnięcia wysokości Centralnego Holu
Kwartału Muzeów.
Wytyczne dla Centralnego Holu podano w ust. 4.13.1 Regulaminu Konkursu.
V/
9. Czy istnieje możliwość udostępnienia rzutu istniejących budynków w formacie
dwg (tak, jak w przypadku przekrojów) ?

Inwentaryzację budynków o symbolach nr 8(M1/8), 14, 15 (M1/15), 18, 32, 33 i Szyb
Warszawa (M1/79), w tym ich rzuty, w formacie jpg zostały zamieszczone na płycie nr CD1,
załącznik nr 7, zbiór załączniki 111.
Nie przewiduje się czwartej edycji płyty z materiałami konkursowymi, stąd dwg rzutów
budynków o symbolach nie będą udostępniane Uczestnikom Konkursu.
Analizuje się możliwość założenia podstrony, z której Uczestnicy Konkursu będą mogli
„pobrać” stosowne dwg, o ewentualnym uruchomieniu tej „podstrony” poinformujemy w
kolejnym Zestawie pytań i odpowiedzi.
V/
10. Czy poza wytycznymi co do minimalnych wysokości wybranych pomieszczeń (w
uwagach programu użytkowego) istnieją jakieś ograniczenia co do maksymalnej
wysokości kondygnacji i co z tego wynika, czy jest jakieś ograniczenie co do
maksymalnej wysokości całkowitej budynku (do stropodachu kondygnacji użytkowej
czyli bez pomieszczeń technicznych i gospodarczych, i do ewentualnie „ wystających”
elementów konstrukcji nośnej gmachu) ? Czy może należy się ściśle trzymać
przekrojów w załącznikach graficznych i wynikających z nich wysokości kondygnacji i
całego budynku?

Patrz odpowiedź na pytanie 4.
V/
11. Czy elementy nadwieszone głównego budynku muzeum tj. wykusze, okapy,
gzymsy dachowe, elementy komunikacji pieszej (kładki, przeszklone korytarze na
elewacji) oraz inne elementy konstrukcji nośnej mogą przekraczać założone w
załącznikach graficznych linie zabudowy ?

Tak mogą przekraczać linie zabudowy pod warunkiem, iż nie będą stanowiły ograniczenia
dla terenów pieszych wokół budynków oraz dla dróg pożarowych i technologicznych o skrajni
co najmniej 4,5 m wysokości od poziomu terenu wokół nowego Głównego Gmachu Muzeum.
V/
12. Czy możliwa jest zmiana programu funkcjonalnego w zakresie poszczególnych
pomieszczeń pomiędzy kondygnacjami, a w szczególności sal ekspozycyjnych
stałych? Proszę o jednoznaczną odpowiedź tak lub nie. Precyzyjna odpowiedź ułatwi
nam podjęcie decyzji dotyczących koncepcji oświetlenia.

Tak.
V/
13. Czy istnieją zalecenia inwestora dotyczące sposobu doświetlenia grup
ekspozycji?

Nie, problem ten jest jednym z zadań stawianych Uczestnikom Konkursu.
V/
14. Kto jest autorem odpowiedzi na dotychczasowe pytania? Na stronie internetowej
znaleźć można anonimowe zestawy odpowiedzi, które nie można uznać za wiążące.

Każdy zestaw pytań i odpowiedzi jest sygnowany podpisem Sekretarza Konkursu. Każdy z
zestawów pytań i odpowiedzi jest niezależnie numerowany i przesyłany Uczestnikom
Konkursu indywidualnie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, (uczestnikom
zagranicznym w języku angielskim).
Na oficjalnej stronie internetowej konkursu to jest
www.sarp.katowice.pl/konkurs_muzeum_slaskie.htm, zamieszczane są pytania i odpowiedzi
niezwłocznie po ich opracowaniu (przetłumaczeniu).
Przesyłka do wszystkich Uczestników Konkursu Zestawów pytań i odpowiedzi, będzie
następowała sukcesywnie. Zestawy I+II, III, IV i V będą wysłane dnia 20.03.2007r.
Odpowiedzi są wiążące i stanowią „integralną część Regulaminu Konkursu”.
V/
15. Dotyczy obiektu „ Szyb Gwarek” :
Czy w/w obiekt ujęty na podkładach mapowych i innych załącznikach należy
uwzględnić w rozwiązaniach projektowych – zagospodarowaniu terenu i na makiecie?

Szyb Gwarek jest zlikwidowany i nie należy go uwzględniać w rozwiązaniach projektowych.
V/
16. Jaka powinna być forma przedstawienia „ Szybu Gwarek” w rozwiązaniu
konkursowym przy założeniu, że obiekt ten chcemy pokazać? Jaki jest jego stan
obecny, najwyższa rzędna? – w dokumentacji konkursowej jest jedynie oznaczony
symbolem.

Szyb Gwarek jest zlikwidowany i nie należy go uwzględniać w rozwiązaniach projektowych.
V/
17. Gdzie i kiedy istnieje możliwość obejrzenia makiety matki do projektu?
Zdjęcia z aktualnej fazy wykonania makiety „matki” zamieszczono na płycie CD3.

Nie ma możliwości obejrzenia makiety „matki” w innej formie niż na ww zdjęciach
umieszczonych i przesłanych na CD3.
V/
18. Czy dopuszcza się umieszczenie na planszach wizualizacji projektowanego
obiektu z zewnątrz?
Czy istnieje możliwość zastąpienia zdjęć modelu wizualizacjami obiektu, z
zachowaniem zadanych ujęć?

Patrz odpowiedz V/7. Ponadto punkt 11.3 Regulaminu Konkursu w poszczególnych ust.
jednoznacznie precyzuje formie prezentacji projektu konkursowego. Nie dopuszcza się
umieszczania na planszach wizualizacji projektowanego obiektu z zewnętrza za wyjątkiem
zadanych przekrojów i elewacji.
Nie ma możliwości zastąpienia zdjęć na planszy 7 wizualizacjami.

V/
19. Czy dopuszcza się umieszczenie na planszach obrobionych zdjęć makiety
projektowanego obiektu z wklejonymi postaciami, kolorystyką itp.?

Patrz odpowiedz V/7. Nie dopuszcza się.
V/
20. Dotyczy wschodniej ulicy zbiorczej:
Dostarczone materiały zawierają rysunki planowanej drogi dojazdowej w dwóch
wersjach. Który z wariantów jest obowiązujący – dostarczony w formacie dwg bez
ronda, czy z rondem pojawiającym się na pozostałych materiałach?

Obowiązującą jest wersja rozwiązań drogowych dostarczona została na CD2 w zał. A oraz w
zał. graf. nr 10 wersja 2, odpowiedź I/7 z dnia 29.01.2007r.
V/
21. Jakiej wielkości samochodami przewiduje się dostawy eksponatów do muzeum?
Rozwiązania projektowe należy dostosować do wymiarów tirów, ok. 2,5M X 18M X 4,2M.
V/
22. Czy na obszarze działki M2/N1.3 można zejść z poziomem najniższej kondygnacji
na wysokość 263 m n.p.m.

Pozostawia się do decyzji Uczestnika Konkursu.
Należy jednak pamiętać o podanych wytycznych programowych, granicznych wielkościach
powierzchni użytkowych oraz nieprzekraczalnych wskaźnikowych kosztach realizacji
inwestycji objętej konkursem.
V/
23. Czy dostawy eksponatów mogą odbywać się na poziomie 2?
Tak mogą.
V/
24. Z czego wynika sztywny podział na działki M2/N1.1, M2/N1.2, M2/N1.3 i czy można
modyfikować ich przeznaczenie?

Podział modułów M2/N1.1 i M2/N1.2 jest orientacyjny, uwzględnia potencjalną strefę kolizji z
wieżą „Szybu Warszawa”.
Wyodrębnienie modułu M2/N1.3 jest związane z istniejącym w trakcie realizacji
przejmowaniem działek nie będących na razie własnością Inwestora.
W ramach projektów konkursowych dopuszcza się zmiany w proporcjach ww modułów pod
warunkiem iż przypisany im program funkcjonalny będzie realizowany zgodnie z
Regulaminem Konkursu.
Modyfikacje są możliwe. Winny wynikać z przyjętych indywidualnych idei i rozwiązań
projektowych.
V/
25. Czy dojazd dla autokarów i taksówek ulokować można razem, lub w miejscu
planowanego przystanku autobusowego, przy trasie DTŚ?

Patrz ust. 4.6 Regulaminu Konkursu.
Rozwiązania przedstawione w pytaniu pozostawia się w gestii Uczestników Konkursu.
V/
26. Czy strefa wejściowa jest wspólna dla nowopowstałego gmachu i dla budynków
historycznych znajdujących się na terenie kwartału muzeów?

Nowy Główny Gmach Muzeum (modułu o symbolach M2/N1.1, M2/N1.2, M2/n1.3) mogą
posiadać własną strefę lub strefy wejściowe, stosowanie do indywidualnych idei i rozwiązań
projektowych.
Specyficzną formą strefy wejściowej wspólnej dla nowoprojektowanych gmachów i
istniejących budynków jest Centralny Holu Kwartału Muzeów (obiekt o symbolu M1/N2p).
Sposób przestrzennych i funkcjonalnych powiązań obiektu Centralny Holu Kwartału Muzeów
z nowym Głównym Gmachem Muzeum oraz z budynkiem M1/8, jest jednym z istotniejszych
problemów na które powinni odpowiedzieć w swoich pracach Uczestnicy konkursu.
Budynek o symbolu M1/15 należy traktować jako budynek niezależny o indywidualnym
zaproponowanym przez Uczestników Konkursu programie funkcjonalnym.
__________________
Rugged-n-Raw
sky's_the_limit no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2007, 10:58 AM   #67
sky's_the_limit
tararam
 
sky's_the_limit's Avatar
 
Join Date: Sep 2004
Location: perła w koronie
Posts: 7,485
Likes (Received): 1029

dzis t/j 24 kwietnia mija termin na
* Składanie "dokumentacji pracy konkursowej - część 1": 24.04.2007r.
__________________
Rugged-n-Raw
sky's_the_limit no está en línea   Reply With Quote
Old April 24th, 2007, 05:13 PM   #68
gliwiczanin
Silesia
 
gliwiczanin's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Gliwice Gleiwitz Hlivice
Posts: 453
Likes (Received): 7

Quote:
Originally Posted by hermit View Post

dobra robota!

wracając do pani Decq:
Swietne, barrrdzo. Ta czerwien, ha. Przypomina mi stylem rewelacyjne muzeum w Madrycie (niestety nie pamietam nazwy..) i podobnie widzialbym Muzeum Slaskie (ktore tak jak wspomnial przedmowca, moze sie podobac lub nie, ale musi intrygowac..).
gliwiczanin no está en línea   Reply With Quote
Old April 25th, 2007, 12:05 AM   #69
algore
 
Join Date: Jan 2007
Posts: 14
Likes (Received): 0

z tego co wiem napłynęło poniżej 20 prac (na ponad 60 zgłoszeń) ! jak sie okaże, ze odile decq albo dick van gameren cos przysłali (osobiście w to nie wierze - obym sie mylił), to bedzie to prawdziwy cud ! nigdy wcześniej nie brałem udziału w takim dziwnym konkursie. trzeba było mieć duuuużo samozaparcia, zeby przebrnąc przez ten regulaminowy gąszcz ! gratuluje wszystkim, którym sie udało.
algore no está en línea   Reply With Quote
Old April 25th, 2007, 01:06 AM   #70
Marcin
Miszcz Ortografi
 
Marcin's Avatar
 
Join Date: Sep 2002
Location: Postrzeczywistosc
Posts: 3,442
Likes (Received): 4558

Brzmi niepokojaco, jeszcze sie okaze ze polowa z tych 20 nadeslanych prac jest niewazna z powodu nieprzestrzegania regulaminu, i w koncu wygra cos zupelnie niespektakularnego i nudnego.

Pzdr.
__________________
______________________________________________
mjm
Marcin no está en línea   Reply With Quote
Old April 25th, 2007, 03:00 AM   #71
gliwiczanin
Silesia
 
gliwiczanin's Avatar
 
Join Date: Oct 2005
Location: Gliwice Gleiwitz Hlivice
Posts: 453
Likes (Received): 7

o, to mialem na mysli "powyzej"


Reina Sofia, Madryt

wg mnie np. cos w tym stylu pasowaloby...
gliwiczanin no está en línea   Reply With Quote
Old April 25th, 2007, 07:51 PM   #72
miglanc
Registered User
 
miglanc's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Warszawa
Posts: 3,099
Likes (Received): 675

Ten konkurs i cala sprawa z tym muzeum to od poczatku same przekrety. Niestety ale nieudactwo naszych urzednikow w podejsciu do promocji regionu i brak jakiegos senownego myslenia politycznego tu skutkuje. Decq na swym wykladzie mowila ze juz z wieloma utrudnieniami biurokratycznymi walczyla, wiec mam nadzieje ze nasi urzednicy jej nie sploszyli.
miglanc no está en línea   Reply With Quote
Old April 26th, 2007, 12:21 AM   #73
Van der Rohe
mies fan
 
Van der Rohe's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Location: Warsaw, Mokotów
Posts: 5,169
Likes (Received): 445

Quote:
Originally Posted by algore View Post
z tego co wiem napłynęło poniżej 20 prac (na ponad 60 zgłoszeń) ! jak sie okaże, ze odile decq albo dick van gameren cos przysłali (osobiście w to nie wierze - obym sie mylił), to bedzie to prawdziwy cud ! nigdy wcześniej nie brałem udziału w takim dziwnym konkursie. trzeba było mieć duuuużo samozaparcia, zeby przebrnąc przez ten regulaminowy gąszcz ! gratuluje wszystkim, którym sie udało.
dokładnie, strasznie dziwny konkurs

my żeśmy niestety skapitulowali 3 tygodnie temu...
Van der Rohe no está en línea   Reply With Quote
Old April 26th, 2007, 08:53 AM   #74
hermit
hrćddur köttur
 
hermit's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Posts: 3,378

To jest tylko moja fantazja i czarny scenariusz, który mam nadzieję, jest niemożliwy, ale wszystko się wyjaśni, jak poznamy zwycięzcę. Bo wówczas może się okazać, że konkurs wcale nie był dziwny i wszystkie niejasności nagle staną się naturalne, czytelne i oczywiste.
__________________
Jest dokładnie tak, jak myślisz. Nie inaczej.
hermit no está en línea   Reply With Quote
Old May 2nd, 2007, 11:32 PM   #75
miglanc
Registered User
 
miglanc's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Warszawa
Posts: 3,099
Likes (Received): 675

Potwierdzilo sie:

"Konkurs na koncepcję architektoniczną
nowego Muzeum Śląskiego

We wtorek 24 kwietnia 2007 roku, o godz. 20.00 upłynął termin składania prac w konkursie na koncepcję architektoniczną nowego gmachu Muzeum Śląskiego oraz zagospodarowanie części terenu byłej kopalni „Katowice”.

Przyjęto 18 prac konkursowych.

Wszystkie prace zostały utajnione przez prawników konkursu, po czym przekazane do oceny Sądowi Konkursowemu. Ogłoszenie wyników jest planowane na drugą połowę czerwca br. "

18 prac, z czego pewnie wiekszosc nie spelni kryteriow.
miglanc no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2007, 12:30 AM   #76
hermit
hrćddur köttur
 
hermit's Avatar
 
Join Date: Mar 2003
Posts: 3,378

@miglanc
Może jak uruchomimy pozytywne myślenie, to się coś odmieni?
__________________
Jest dokładnie tak, jak myślisz. Nie inaczej.
hermit no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2007, 12:33 AM   #77
kaspric
and we flew away
 
kaspric's Avatar
 
Join Date: Jun 2004
Location: Gliwice
Posts: 9,472
Likes (Received): 3700

żebyśmy jeszcze nie zatęśknili za koncepcją pa nova
kaspric no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2007, 03:03 PM   #78
Van der Rohe
mies fan
 
Van der Rohe's Avatar
 
Join Date: Dec 2002
Location: Warsaw, Mokotów
Posts: 5,169
Likes (Received): 445

Quote:
Originally Posted by hermit View Post
@miglanc
Może jak uruchomimy pozytywne myślenie, to się coś odmieni?
jak tu myśleć pozytywnie, skoro np. my w pracowni mieliśmy (moim zdaniem) naprawdę dobrą koncepcję, ale przez fatalnie przygotowane warunki konkursowe i jeszcze gorsze odpowiedzi na pytania, nie zdołaliśmy jej doprowadzić do końca i oddać?
Van der Rohe no está en línea   Reply With Quote
Old May 3rd, 2007, 05:16 PM   #79
miglanc
Registered User
 
miglanc's Avatar
 
Join Date: Nov 2003
Location: Warszawa
Posts: 3,099
Likes (Received): 675

Niestety nasze wladze samorzadowe to zbieranina impotentow i nieudacznikow, ktorzy sa tak krotkowzroczni, ze nawet swoich kutasow nie potafia dostrzec.

Tyle sie czlowiek nacieszyl, ze wreszcie cos tu powstanie a tu jak zwykle. Nad tym regionem ciazy jakies fatum. W kazdej dziedzinie. Nie umiemy przyciagac inwestycji, nie umiemy stworzyc ladnego miasta, nie umiemy zadbac o organizacje Euro, nawet jednego konkursu nie mozna tu dobrze zrobic.
miglanc no está en línea   Reply With Quote
Old May 4th, 2007, 01:51 PM   #80
kaspric
and we flew away
 
kaspric's Avatar
 
Join Date: Jun 2004
Location: Gliwice
Posts: 9,472
Likes (Received): 3700

i będzie, że przecież "konkurs był"
kaspric no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
śląskie, katowice, muzeum, silesia

Thread Tools
Rate This Thread
Rate This Thread:

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 09:23 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2020, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us