[S3] Sulechów - Nowa Sól Południe (bez węzła) - SkyscraperCity
 

forums map | news magazine | posting guidelines

Go Back   SkyscraperCity > European Forums > Forum Polskich Wieżowców > Infrastruktura i Technologia > Infrastruktura drogowa

Infrastruktura drogowa Autostrady, trasy, tunele, estakady i mosty
» Ukończone » Petycje i akcje


Global Announcement

As a general reminder, please respect others and respect copyrights. Go here to familiarize yourself with our posting policy.


Reply

 
Thread Tools
Old June 21st, 2013, 02:34 PM   #1
Kemo
Registered User
 
Join Date: Jan 2012
Location: Segiet
Posts: 13,209
Likes (Received): 27084

[S3] Sulechów - Nowa Sól Południe (bez węzła)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT INWESTYCJIPRZETARGI NA BUDOWĘ DRUGIEJ JEZDNI DROGI S3:

10 kwietnia 2015 podpisano umowę na budowę odcinka Sulechów-Zielona Góra Północ z firmą STRABAG. Termin ukończenia - sierpień 2017 (druga nitka mostu - dwa lata później).

Quote:
Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – pierwszy odcinek od km 272+650 do km 286+043

Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól. Pierwszy odcinek realizacyjny od km 272+650 do km 286+043 o długości 13,40 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim, na terenie gmin Sulechów, Zielona Góra i miasto Zielona Góra. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Nowy Świat, Kruszyna, Górzykowo, Cigacice, Zawada, Jany, m. Zielona Góra.
Planowana inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi S3, połączeniu od strony północnej z dwujezdniowym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz połączeniu od strony południowej, poprzez pozostałe dwa odcinki realizacyjne odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4). Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3. Zakres robót budowlanych do wykonania:
1. Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3.
Przyjęto następujące parametry techniczne dla lewej jezdni:
• klasa drogi - droga klasy „S”,
• prędkość projektowa - vp = 100 km/h,
• prędkość miarodajna - vm = 110 km/h,
• kategoria ruchu - KR 6,
• obciążenie - 115 KN/oś,
• przekrój poprzeczny:
- szerokość pasa ruchu - 3.50m
- szerokość jezdni - 7.00 m (2x3.50m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50m
- szerokość pasa rozdziału - 3.50-4.00 m + 2x0,5m ( 2x szerokość opaski)
- szerokość poboczy – 0,75-1,25m
2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.
3. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
4. Budowa obiektów inżynierskich, w tym rozbiórka istniejącego mostu przez rz. Odrę oraz budowa dwóch nowych mostów przez rz. Odrę (w ciągu jezdni wschodniej i zachodniej).
5. Budowa przepustów drogowych.
6. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
7. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
8. Przebudowa kolidującej infrastruktury.
9. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
10. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 43 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, z uwzględnieniem terminów:
a) Etap pierwszy - budowa drugiej jezdni wraz z nowym mostem w ciągu tej jezdni - maximum 25 miesięcy, minimum 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”,
b) Etap drugi - rozbiórka istniejącego mostu klasy C w ciągu istniejącej jezdni i budowa nowego mostu - 18 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od zakończenia pierwszego Etapu.
Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia w odniesieniu do pierwszego Etapu (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%

http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowi...=17829&lang=pl

Quote:
Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350

Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól. Drugi odcinek realizacyjny od km 286+043 do km 299+350 o długości 13,30 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim na terenie miasta Zielona Góra i gminy Zielona Góra oraz w powiecie nowosolskim, na terenie gminy Otyń. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Jany, m. Zielona Góra, Racula, Ługowo, Niedoradz, Sucha.
Planowana inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi, połączeniu od strony północnej, poprzez pierwszy odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z budowanym dwujezdniowym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz połączeniu od strony południowej, poprzez trzeci odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4).
Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.
Zakres robót budowlanych do wykonania:
1. Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3
Przyjęto następujące parametry techniczne dla lewej jezdni:
• klasa drogi - droga klasy „S”,
• prędkość projektowa - vp = 100 km/h,
• prędkość miarodajna - vm = 110 km/h,
• kategoria ruchu - KR 6,
• obciążenie - 115 KN/oś,
• przekrój poprzeczny:
- szerokość pasa ruchu - 3.50m
- szerokość jezdni - 7.00 m (2x3.50m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50m
- szerokość pasa rozdziału - 3.50-4.00 m + 2x0,5m ( 2x szerokość opaski)
- szerokość poboczy – 0,75-1,25m
2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, budowa/ przebudowa dróg poprzecznych.
3. Przebudowa/rozbudowa węzłów: „Zielona Góra Północ”, „Zielona Góra Południe”
i „Niedoradz” (część).
4. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejacej jezdni drogi S3.
5. Budowa obiektów inżynierskich.
6. Budowa przepustów drogowych.
7. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
8. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
9. Przebudowa kolidującej infrastruktury.
10. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
11. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%
http://www.gddkia.gov.pl/ajax/zamowi...=17830&lang=pl


Quote:
Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól – trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640

Przedmiotem zadania jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów- Nowa Sól. Trzeci odcinek realizacyjny od km 299+350 do km 316+640 o długości 17,30 km.
Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubuskim, w powiecie nowosolskim na terenie gmin: Otyń, Nowa Sól Kożuchów oraz miasta Nowa Sól. Trasa drogi przebiega równolegle do istniejącej zachodniej jezdni przez tereny leżące w obrębach: Niedoradz, Konradowo, Zakęcie, Stary Staw, Lubieszów, m. Nowa Sól, Rudno, Ciepielów, Drwalewice, Lasocin, Kiełcz, Rejów.
Planowana inwestycja polega na budowie wschodniej (lewej) jezdni drogi, połączeniu od strony północnej, poprzez pierwszy i drugi odcinek realizacyjny odcinka S3 Sulechów – Nowa Sól, z budowanym dwujezdniowym odc. węzeł „Międzyrzecz Południe” – węzeł „Sulechów” oraz połączeniu od strony południowej z projektowanym odcinkiem S3 Nowa Sól – Legnica (A4).
Obiekty mostowe nad drogą ekspresową (z wyjątkiem przejść dla zwierząt) zostały wybudowane na etapie realizacji zachodniej (prawej) jezdni drogi S3.
Zakres robót budowlanych do wykonania:
1. Budowa korpusu drogowego lewej jezdni drogi ekspresowej S-3
Przyjęto następujące parametry techniczne dla lewej jezdni:
• klasa drogi - droga klasy „S”,
• prędkość projektowa - vp = 100 km/h,
• prędkość miarodajna - vm = 110 km/h,
• kategoria ruchu - KR 6,
• obciążenie - 115 KN/oś,
• przekrój poprzeczny:
- szerokość pasa ruchu - 3.50m
- szerokość jezdni - 7.00 m (2x3.50m)
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50m
- szerokość pasa rozdziału - 3.50-4.00 m + 2x0,5m ( 2x szerokość opaski)
- szerokość poboczy – 0,75-1,25m
2. Budowa dróg zbiorczych i serwisowych, przebudowa dróg poprzecznych.
3. Przebudowa/rozbudowa węzłów: „Niedoradz” (część) i „ Nowa Sól Zachód”.
4. Budowa i przebudowa systemu odwodnienia dróg, w tym na istniejącej jezdni drogi S3.
5. Budowa obiektów inżynierskich.
6. Budowa przepustów drogowych.
7. Budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu.
8. Budowa urządzeń ochrony środowiska (np. separatory, ekrany akustyczne, przejścia dla zwierząt, wygrodzenie drogi ekspresowej).
9. Przebudowa kolidującej infrastruktury.
10. Budowa infrastruktury technicznej dla potrzeb drogi ekspresowej.
11. Budowa Obwodu Utrzymania Drogowego.
12. Wprowadzenie docelowego oznakowania drogi ekspresowej S3 na dwóch jezdniach, w tym wymiana warstwy ścieralnej na jezdni istniejącej.

Termin realizacji: Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie nie dłuższym niż 25 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy. Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca). Minimalny termin realizacji wynosi 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 1. Cena - 90%
2. Gwarancja jakości na roboty objęte przedmiotem zamówienia w latach - 5%
3. Termin realizacji zamówienia (od dnia zawarcia umowy) w miesiącach - 5%
Poprzednie wątki:
[S3] Szczecin - Lubawka
[S3] Sulechów - Lubawka
[S3/DW297] Obwodnice Nowej Soli

Last edited by Kemo; July 28th, 2015 at 04:54 PM.
Kemo no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 21st, 2013, 04:43 PM   #2
Birdmanek1985
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Location: Żary (lubuskie) FZA
Posts: 1,001
Likes (Received): 2255

[S3] Sulechów - Nowa Sól (DW283 - bez węzła)

Do przeniesienia

Quote:
Lubuskie: Powstanie druga jezdnia S3 między Sulechowem i Nową Solą

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami w piątek 21 czerwca ogłoszone zostały przetargi na budowę drugiej jezdni drogi ekspresowej S3 na odcinku Sulechów – Nowa Sól. Całość podzielona została na 3 odcinki realizacyjne i dla każdego z nich prowadzone jest odrębne postępowanie przetargowe.

Pierwsze postępowanie dotyczy budowy drugiej nitki drogi S3 na odcinku Sulechów – Zielona Góra Północ o długości ponad 13 km. Kolejny odcinek, który zyska drugą jezdnię prowadzi od węzła Zielona Góra Północ do miejscowości Niedoradz. Jego długość to również ponad 13 km. Ostatni odcinek, dla którego ogłoszono przetarg łączy Niedoradz i Nową Sól, a ma pond 17 km długości.

Rozstrzygnięcie przetargów, podpisanie umów i rozpoczęcie robót planowane jest na II kwartał 2014 roku. Oddanie do użytku zaplanowano na II połowę 2016 roku.

Do końca bieżącego roku GDDKiA ogłosi postępowania na pozostałe odcinki S3 w województwie dolnośląskim dzięki czemu zachodnia część kraju uzyska ekspresowe połączenie od Szczecina do granicy z Czechami.
Data dodania: 21.06.2013
Źródło: Rynek Infrastruktury
Birdmanek1985 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 05:27 PM   #3
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 17,536
Likes (Received): 27856

Jeszcze a propos mostu na Odrze w Cigacicach
Quote:
a) Etap pierwszy - budowa drugiej jezdni wraz z nowym mostem w ciągu tej jezdni - maximum 25 miesięcy, minimum 22 miesiące (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od daty zawarcia umowy, zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert „Termin realizacji zamówienia”,
b) Etap drugi - rozbiórka istniejącego mostu klasy C w ciągu istniejącej jezdni i budowa nowego mostu - 18 miesięcy (wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie) od zakończenia pierwszego Etapu.
Do czasu realizacji nie wlicza się okresów zimowych (od 15 grudnia do 15 marca).
To czekamy do sierpnia na kolejne odcinki S3 do granicy z Czechami(mają być w sierpniu). BTW Czy przypadkiem wtedy wątek nie będzie za duży?Czy poczekamy do czasu podpisania umów i wtedy zdecydujemy?
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 
Old June 21st, 2013, 05:39 PM   #4
Luki_SL
Moderator
 
Luki_SL's Avatar
 
Join Date: Apr 2005
Location: Upper Silesia
Posts: 62,889
Likes (Received): 25286

Dokładnie można będzie się nad tym zastanowić, ale o tym pomyślimy później
__________________
"Always Look On The Bright Side Of Life"
Luki_SL no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 06:07 PM   #5
k.krasowski
Registered User
 
k.krasowski's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Zielona Góra
Posts: 331
Likes (Received): 326

Przewaga inwestycji nad ilością wątków. Oby tylko takie problemy czekały nas na forum :-)
k.krasowski no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 06:24 PM   #6
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 17,536
Likes (Received): 27856

Tzw. klęska urodzaju Zobacz ile tam jest km. Od Sulechowa - koło 200km na dodatek niewiele jest zrobione 1-jezdnia od Sulechowa do Nowej Soli i obwodnica Legnicy czyli jest dużo do zbudowania od podstaw(a więc sporo miejsc/informacji/fotorelacji) w tym takie wyjątkowe obiekty jak chociażby 2-kilometrowy tunel-najdłuższy w Polsce.

Panie Premierze, jak żyć?
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 06:33 PM   #7
Birdmanek1985
Registered User
 
Join Date: Sep 2012
Location: Żary (lubuskie) FZA
Posts: 1,001
Likes (Received): 2255

W nawiązaniu do postu nr 2855. Most ma być ukończony dopiero 2018 roku?
Birdmanek1985 está en línea ahora   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 06:48 PM   #8
cc1
Registered User
 
Join Date: May 2009
Posts: 3,655
Likes (Received): 2721

W kwestii formalnej.
Sugerowałbym jak najwcześniejsze rozdzielenie wątku na część lubuską i dolnośląską, bo stopień zaawansowania jest, szczególnie po dzisiejszych przetargach, znacząco różny.
cc1 no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 06:49 PM   #9
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 17,536
Likes (Received): 27856

NA to wygląda, ale tyle zajmie rozstrzygnięcie przetargu(powiedzmy wiosna 2014) później budowa nowej nitki wschodniej (koło 2 lat) i następnie przerzucenie na nią ruchu i wyburzenie starego mostu(zachodniego) i też koło 2 lat na budowę.
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 07:22 PM   #10
FragMaster
Registered User
 
FragMaster's Avatar
 
Join Date: Oct 2011
Location: Warszawa
Posts: 1,370
Likes (Received): 767

http://goo.gl/maps/clHye

Rozumiem, że te podpory obok mostu to nie "podpory widmo", tylko specjalnie zbudowane do dobudowy 2 jezdni i zostaną wykorzystane?
__________________

broker80 liked this post
FragMaster no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 07:27 PM   #11
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 17,536
Likes (Received): 27856

Nie, są za słabe na dzisiejsze obciążenia i ruch dlatego przy okazji budowy lepiej zburzyć i postawić na nowo most. Z resztą mają już chyba z 20 lat.
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 07:41 PM   #12
rsk
Registered User
 
rsk's Avatar
 
Join Date: Feb 2005
Location: Czerwone Drwalewice
Posts: 2,970
Likes (Received): 801

A nawet 29 lat

Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że w ramach zadania ujęto wymianę warstwy ścieralnej na istniejącej jezdni. Podejrzewam, że po tej operacji straci metr ze swojej szerokości.
rsk no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 08:01 PM   #13
j-cube
czekajac na S7
 
Join Date: Feb 2009
Location: Kraków
Posts: 4,736
Likes (Received): 101

Quote:
Originally Posted by rsk View Post
A nawet 29 lat

Nie wiem czy zwróciliście uwagę na to, że w ramach zadania ujęto wymianę warstwy ścieralnej na istniejącej jezdni. Podejrzewam, że po tej operacji straci metr ze swojej szerokości.
Jeżeli jest tak jak było na obwodnicy Kielc to pewnie straci tak by pasowała do szerokości dla drogi S2x2.

Ile będą dobudowywać przejść dla zwierząt ? Bo to w sumie jedyne poważne budowanie nad S3, pewnie jakieś przepusty w ciągu nowej jezdni będą.

Podoba mi się podział na pierwszym odcinku na na początku wybudowanie nowej jezdni a później budowa nowego starego mostu nad Odrą.

Na pozostałe 2 odcinki ceny nie powinny być wysokie z racji ilości robót - głównie usypanie skarpy i ułożenie warstw jezdni.

Trochę dziwi mnie brak rezerwy pod 3 pas. Przecież kiedy cała S3 powstanie - a to kwestia 3 lat - to większość ludzi co jedzie obecnie przez Niemcy będzie jechała naszą Ską - większy ruch.

Obyśmy mieli tylko takie problemy, że za duży ruch i trzeba rozbudować Skę.

W każdym razie za przetargi i kolejne wydłużanie jednej z głównych Sek w Polsce.
j-cube no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 08:20 PM   #14
k.krasowski
Registered User
 
k.krasowski's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Zielona Góra
Posts: 331
Likes (Received): 326

Rezerwa pod trzeci pas miała być na wszystkich nowo budowanych. Tutaj jest dobudowa więc rezerwy chyba nie będzie a szkoda bo to najbardziej oblegany odcinek w lubuskim Sulechów -Zielona podchodzi pomału pod 20 tys pojazdów.
__________________

broker80 liked this post
k.krasowski no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 08:40 PM   #15
Angulo
Registered User
 
Angulo's Avatar
 
Join Date: Nov 2011
Location: Gołkowice
Posts: 2,459
Likes (Received): 4192

Quote:
Originally Posted by k.krasowski View Post
Rezerwa pod trzeci pas miała być na wszystkich nowo budowanych. Tutaj jest dobudowa więc rezerwy chyba nie będzie a szkoda bo to najbardziej oblegany odcinek w lubuskim Sulechów -Zielona podchodzi pomału pod 20 tys pojazdów.
To jeden z głownych powodów, przez które nasz S-ki są tak drogie. My od ładnych paru lat budujemy praktycznie A i S-ki 2x3, z tą różnicą, że nawierzchnia jest 2x2.
Angulo no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 09:05 PM   #16
rjan
Registered User
 
rjan's Avatar
 
Join Date: Oct 2009
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 1,866
Likes (Received): 6353

Quote:
Originally Posted by j-cube View Post

Obyśmy mieli tylko takie problemy, że za duży ruch i trzeba rozbudować Skę.

W każdym razie za przetargi i kolejne wydłużanie jednej z głównych Sek w Polsce.
Dokładnie

A tak przy okazji - sprawdzałem w terenie miejsce przyszłego węzła S3-A4 pod Legnicą, okolice Szymanowic i Huty Miedzi (opierając się na tym co pokazuje OpenStreet Map) - uważam, że będzie to jeden z ładniejszych dużych węzłów w Polsce - S3 biegnąc dużym łukiem, omijając Hutę Miedzi w miejscu przecięcia z drogą 364, znajdzie się na szczycie lekkiego obniżenia w kierunku A4. Na tym lekkim zboczu będzie planowany węzeł - z tego miejsca, przy dobrych warunkach pogodowych, prawdopodobnie po raz pierwszy zobaczymy piękną panoramę Karkonoszy, w dole A4 i Kaczawa - podejrzewam, że S3 w tym miejscu będzie biegła estakadą, gdyż po minięciu A4 teren znowu znacznie się podnosi, następnie okolice Jawora i znowu piękne widoki itd, itd, itd, aż do Lubawki. Mieszkam ok 3km od przyszłego węzła S3-A4 - tak więc do pierwszych relacji z tego i nie tylko tego miejsca, mam nadzieję w niedalekiej przyszłości.
__________________
Work eight hours and sleep eight hours and make sure that they are not the same hours.
T. Boone Pickens

Last edited by rjan; June 21st, 2013 at 09:52 PM.
rjan no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 09:07 PM   #17
zember
Registered User
 
Join Date: Jan 2006
Posts: 172
Likes (Received): 48

^ Budujemy z rezerwą, a jak dojdzie do rozbudowy za kilkadziesiąt lat to i tak trzeba będzie budować obiekty na nowo bo nie będą spełniały norm tak jak te filary mostu.
zember no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 09:12 PM   #18
Angulo
Registered User
 
Angulo's Avatar
 
Join Date: Nov 2011
Location: Gołkowice
Posts: 2,459
Likes (Received): 4192

Quote:
Originally Posted by zember View Post
^ Budujemy z rezerwą, a jak dojdzie do rozbudowy za kilkadziesiąt lat to i tak trzeba będzie budować obiekty na nowo bo nie będą spełniały norm tak jak te filary mostu.
Dokładnie. Rezerwy pod 3 pas można zostawić tylko na A4 Wrocław - Kraków, A2 Poznań - Warszawa, ewentualnie A1 Częstochowa - Łódź. Poza tymi odcinkami raczej nie ma wielkich szans na ruch powyżej 40k na dobę, a i ropa się zaraz skończy...
__________________

minMAX liked this post
Angulo no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 09:30 PM   #19
k.krasowski
Registered User
 
k.krasowski's Avatar
 
Join Date: Dec 2008
Location: Zielona Góra
Posts: 331
Likes (Received): 326

Jak S3 dojedzie do Legnicy to trzeci pas powinien powstać ale na A4 Wrocław-Legnica to tam ruch się zwiększy zdecydowanie.
k.krasowski no está en línea   Reply With Quote
Old June 21st, 2013, 09:52 PM   #20
mlodyy1985
Registered User
 
Join Date: Nov 2008
Location: Legnica/Wrocław
Posts: 17,536
Likes (Received): 27856

Quote:
Originally Posted by j-cube View Post

Trochę dziwi mnie brak rezerwy pod 3 pas. Przecież kiedy cała S3 powstanie - a to kwestia 3 lat - to większość ludzi co jedzie obecnie przez Niemcy będzie jechała naszą Ską - większy ruch.
Już teraz w miarę otwierania każdego kolejnego km S3 atrakcyjność przejazdu przez Niemcy spada- bo u nas infra się mocno poprawiła w ostatnich latach a będzie jeszcze lepiej. Za parę tygodni skończą eskę do Międzyrzecza, za rok będzie eska do Gorzowa i wtedy wątpię by komuś się już opłacało(czasowo jak i z większym zużyciem paliwa) bo najgorsze odcinki da się szybko ominąć. Jest i inna szybka trasa np. jadąc od Wrocławia można nie zjeżdżać na Legnicę i DK3 a dojechać do węzła na A18-pierwszy za węzłem Krzyżowa(zawsze to extra 45 km szybką autostradą mimo, że 10 km dalej) z DW 297 i przez Szprotawę na Nową Sól wprost na węzeł z S3. W drugą stronę to już pominę bo wielu woli już wracać przez Polskę niż rozwalić zawieszenie na południowej nitce A18. Także przygoda przez Niemcy miała /będzie miała sens w latach 2006-2013 no 2014.
mlodyy1985 no está en línea   Reply With Quote
Sponsored Links
Advertisement
 


Reply

Tags
droga ekspresowa, e65, gorzów wielkopolski, lubuskie, nowa sól, s-3, sulechów, zielona góra

Thread Tools

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is OffAll times are GMT +2. The time now is 11:37 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11 Beta 4
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
vBulletin Security provided by vBSecurity v2.2.2 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.
Feedback Buttons provided by Advanced Post Thanks / Like (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.

SkyscraperCity ☆ In Urbanity We trust ☆ about us