SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 4 Results
  1. Stedelijk Nieuws en Discussies
    De officiële website van Bonnema Architecten blijkt ge-update. De nieuwe tekst m.b.t. het volledige Achmea complex bevat interessante passages, waaruit onder meer blijkt dat: (1) de derde toren van het Achmea-complex niet is afgeschreven, en (2) het panoramadek wellicht alsnog toegankelijk voor...
  2. Architectuur, Stedenbouw en Gebouwen
    Gegevens Naam: Achmea Plaats: Leeuwarden Functie: Kantoor Hoogte toren: 115.00 meter Oplevering: 2002 Architect: ir. A. Bonnema, bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening Meer info Bron: Kunstkenner Bron: RDJ Bron: RDJ Bron: Bonnema
  3. Europe and Africa
    Achmeatoren Leeuwarden, Netherlands HEIGHT: 115m FLOORS: ? COMPLETION: 2001 ARCHITECT: ? USE: Office At night: Leeuwarden has only 91.284 inhabitants!
1-3 of 4 Results
Top