SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Może zacznę od tego gdzie i jakim miastem jest Wągrowiec: Wągrowiec – miasto zamieszkałe przez ok. 25 tys. osób, położone jest w północno-wschodniej Wielkopolsce, 50 km na północ od Poznania, 70 km od Bydgoszczy i Piły, w połowie drogi między Warszawą, a Berlinem. Jest stolicą powiatu...
  2. Београд
    What’s your opinion about the project? In New Belgrade, a presentation was held regarding a new recereational water park that has just started to be constructed in Blok 44. Serbia's famous basketball player Zarko Paspalj has announced this future attraction as his investment along with the...
  3. Inwestycje ukończone
    Kto zbuduje aquapark 8-06-2005 Władze Torunia ogłosiły przetarg na budowę aquaparku. Obiekt ma powstać w dzielnicy Podgórze, najlepiej do września 2006 roku. Zainteresowane firmy powinny złożyć oferty do 22 lipca, gdyż budowa powinna rozpocząć się jeszcze w sierpniu. Lokalne władze liczą, że...
1-3 of 3 Results
Top