SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Amsterdam
    Hier een plek voor alle projecten in het algemeen op de Arena Boulevard en voor de projecten die geen eigen thread hebben of in de directe nabijheid van de boulevard. Luchtfoto Plattegrond De nieuwe bestrating Miro Kantoorgebouw “Miro” zal in de loop van 2007 worden opgeleverd. Het gebouw...
  2. Amsterdam
    Vervolg op deel 1. Project Woontoren ArenA Boulevard (150m) ArenA Boulevard Masterplan: ArenA Boulevard Functies: Woontoren, 266 koopappartementen en 116 vrije sector huurappartementen, restaurant Architect: Wiel Arets met Van Aken Architecten Ontwikkeling: De Principaal bv, De Key, BAM...
  3. Amsterdam
    http://www.bno.ballast-nedam.nl/outsite/projects.nsf/WWWPSBI/4F47DE68FAD3962AC1256E210047A718?OpenDocument# De gemeenteraad van Amsterdam heeft ingestemd met de plannen voor de ontwikkeling van een retail- en uitgaanscentrum van Amsterdam. Met GETZ kan het huidige aanbod aan de ArenA...
1-3 of 3 Results
Top