SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Zagranica
    Wbrew powszechnej opinii Ameryka to nie tylko USA, a Amerykanin nie określa narodowości ale przynależność kontynentalną. Amerykaninem równie dobrze - obok mieszkańca Stanów Zjednoczonych - nazwać możemy Kanadyjczyka, Peruwiańczyka czy Kubańczyka. Stąd trzeba by wymyślić jakieś inne określenie...
  2. Zagranica
    Zdjecia pochodza z mojej wycieczki do Argentyny z przelomu maja i czerwca tego roku. 3 pasmowa standartowa autostrada prowadzaca z lotniska Ezeize do centrum Buenos Aires ta sama autostrada, brak jakichkolwiek dziur. Avenida General Paz. Widok na centrum, na pierwszy planie slamsy. Zadanie...
1-2 of 3 Results
Top