SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Fotoforum
    Na een bezoek aan Limassol op Cyprus ging de cruise verder naar Libanon. Hier was een volle dag te besteden en wij kozen voor de excursie naar de Romeinse ruïnes in Baalbek, met een korte busrondrit door Beiroet. In deze serie daarom foto's van Beiroet vanuit de bus, wat plaatjes op reis naar...
  2. Além-Fronteiras / Around The World
    O Líbano é um país localizado na extremidade leste do mar Mediterrâneo, na Ásia Ocidental, numa região que faz ligação entre esse continente e a Europa. Faz fronteira com a Síria ao norte e a leste e com Israel ao sul e a oeste com Chipre pelo mar Mediterrâneo. No cruzamento da bacia do...
1-2 of 2 Results
Top