SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Војводина
    Бачка Паланка је градско насеље у Србији у општини Бачка Паланка, Јужнобачки округ. Према попису из 2002. било је 29449 становника (према попису из 1991. било је 26780 становника). ------------------------------------------------------------------------------------------------ За почетак ћу...
1-1 of 1 Results
Top