SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Śląsk
    Wiem, że temat dyskusji, który teraz rozpoczynam jest w perspektywie obecnych lat nierealny (biorąc pod uwagę zarówno niebotyczne koszty takiego przedsięwzięcia, jak i podejście obecnego prezydenta do opieki konserwatorskiej nad centrum), dlatego wątek jest oznaczony jako science fiction...
  2. Infrastruktura drogowa
    Tychy - Beskidzka (86) skrzyżowanie z ul. Dzwonków. Jedno z trzech kolizyjnych skrzyżowań na odcinku od Tychów do Katowic Zjazd z DK 86 na S1 I już sam zjazd Uffff, za zjazdem na S1 robi się zdecydowanie mniej tłoczno, tu dwa pasy jak narazie w zupełności wystarczają Przed nami zjazd...
1-2 of 2 Results
Top