SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Miss Polski: Rate A Building
    Muzeum Pamięci Sybiru Lokalizacja: Białystok, ul Węglowa 1 Autorzy: Pracownia Projektowa ARKON Jan Kabac, architekt Jan Kabac Architektura wnętrz: Pracownia Projektowa ARKON Jan Kabac, architeci Jan Kabac, Bartłomiej Dudziński, Anna Babula-Dudzińska, Marcin Szymborski, Mateusz Mazur Wystawa...
  2. » Białystok
    Rozpoczynam nowy wątek, ponieważ tematyka zawarta w tytule zwykle była porozrzucana w innych miejscach i nie było za bardzo gdzie o tym rozmawiać w sposób uporządkowany. Chciałbym, abyśmy wrzucali tutaj informacje o wszelkich aktualnych i historycznych dokumentach i planach rozwojowych miasta...
  3. Miss Polski: Rate A Building
1-3 of 3 Results
Top