SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Zabytki
    Biecz - magiczne miasto na kresach Małopolski Miasto leży nad rzeką Ropą, na jednym ze wzgórz Pogórza Karpackiego. Ze względu na swoją bogatą historię często nazywany perłą Podkarpacia lub małym Krakowem. Bywa także nazywany polskim Carcassonne dzięki zachowanym fragmentom średniowiecznych...
  2. Inwestycje ukończone
    Obwodnica Biecza - otwarcie ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o otwarciu ofert w przetargu na budowę obwodnicy Biecza w ciągu drogi krajowej numer 28 (woj. małopolskie). W przetargu złożono następujące oferty: Konsorcjum Mota Engil (Portugalia), Mota Engil...
  3. Miasta polskie
    Na początek mapka Idziemy. Zaczynamy od rynku Fundamenty barbakanu Kościół parafialny Dzwonnica Kościółek św. Barbary Plebania Dom Barianów Rokickich, obecnie muzeum Dziedziniec Od środka Baszta Katowska Dom Kromera Dom Becza przy Rynku Ratusz Dom Pański przy rynku...
1-3 of 3 Results
Top