SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Architecture
    Witam w związku z ogłoszeniem konkursu na nowe Centrum Przesiadkowe w Bielsku-Białej pozwoliłem sobie otworzyć osobny wątek do śledzenia i dzielenia się informacjami w związku z tą inwestycją...
  2. Inwestycje ukończone
    Jechałem wczoraj tą trasą. To co sie dzieje zaraz za Bielskiem do skrzyżowania z trasą Katowice-Wisła to dramat. Wygląda że buduja ją od nowa-na razie jeden pas. Wiedziałem o budowie drugiego pasa od Skoczowa do Cieszyna ("słynny" most w Ogrodzonej) ale nie przypuszczałem że od Bielska B...
1-2 of 2 Results
Top