SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Zagranica
    Po wakacyjnym wątku chorwackim, czas na zimowy wątek słoweński :) Tak jak w przypadku Chorwacji postaram(y) się pokazać dosyć przekrojowo ten niesamowity kraj, w którym w ciągu godziny można przejechać od Alp do Adriatyku. Kraj w którym w pigułce można zobaczyć piękno Europy! Będzie...
  2. Urban Showcase
    Hi all :) I studied in Vienna for a semester and got to travel during my stay. Unfortunately I didn't get out there with my camera as much as I usually do but I think I managed to get some cool shots :) Vienna 1. From a temporary observation tower near the new Hauptbahnhof Vienna from...
  3. Além-Fronteiras / Around The World
    Eslovénia | Slovenia A Eslovénia é um pequeno país do Leste Europeu, limitado a norte pela Áustria, a leste pela Hungria, a leste e a sul pela Croácia e a oeste pela Itália e pelo mar Adriático. O país está localizado no encontro de quatro grandes regiões europeias: a região dos Alpes, a...
1-3 of 3 Results
Top